GIÁO án lớp 3 TUẦN (8)

28 78 0
  • Loading ...
1/28 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Tuần 17 Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2015 BÀI 1: BÁC HỒ VÀ CHIẾC VÒNG BẠC I Mục tiêu: - Hiểu lòng yêu thương, quan tâm chu đáo Bác Hồ với em nhỏ - Hiểu giữ lời hứa, phải giữ lời hứa II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh Bác Hồ Tranh minh họa SGK III Các hoạt động dạy học: Khởi động: ( 2' ) - Lớp hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, - Lớp hát nhạc Phong Nhã Giới thiệu: ( 1' ) HĐ1: Nghe - kể chuyện “ Chiếc vòng bạc”: ( 10 - 12' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: GV kể câu chuyện ( lần) - HS lắng nghe - Tập kể lại câu chuyện nhóm đơi - Thi kể trước lớp - Nhận xét, bình chọn bạn kể hay - Nhận xét - Nêu mục tiêu học! HĐ2: Đọc - hiểu: * Mục tiêu: Thực MT 2.1 Hoạt động cá nhân ( 13' ) * Tiến hành: Hoạt động cá nhân: - Nêu câu hỏi! - Viết câu trả lời vào sách! Bác Hồ làm gặp lại em bé sau năm xa? Em bé cảm thấy trước việc làm Bác? Việc làm Bác thể tình cảm Bác với em nhỏ? 2.2 Hoạt động nhóm: (5-7’) - Nêu câu hỏi số 4! - Thảo luận nhóm 6, cho biết: - HS nêu : SGK/ tr5 - HS thực - Bác mở nắp túi áo ngực, lấy vòng bạc trao cho em bé mà Bác hứa mua vòng cho - Em bé ngỡ ngàng, sung sướng, xúc động - Bác yêu thương, quan tâm chu đáo đến em nhỏ Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 Bài học mà em nhận qua câu chuyện gì? => Chốt: Chúng ta cần thực lời mà hứa HĐ4: Hoạt động nối tiếp: ( 2' ) Qua hôm nay, em hiểu điều gì? - Đọc lại năm điều Bác Hồ dạy - G nhận xét học - VN: Tập kể lại câu chuyện - H thảo luận - Nhiều nhóm trình bày NX - Bác Hồ yêu thương, quan tâm chu đáo với em nhỏ Bác người giữ lời hứa Toán Tiết 81: Tính giá trị biểu thức ( Tiếp ) I- Mơc tiªu - HS biÕt thùc hiƯn tÝnh giá trị biểu thức đơn giản có dấu ngoặc - Rèn Kn tính GTBT có dấu ngoặc đơn - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng GV : Bảng phơ - PhiÕu HT HS : SGK III - C¸c hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/KTBC: Tính giá trị biểu thức: - HS làm bảng 42 : x 20 : + 15 - NHận xét - Nêu cách thực hiện! 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD tính GTBT có dấu ngoặc đơn - HS tính nêu KQ - Ghi bảng 30 + : ( 30 + 5) : ( 30 + 5) : = 35 : - Yêu cầu HS tính GT hai biểu thức = trên? - HS đọc - Thi HTL quy tắc - GV KL: Khi tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc ta thực phép tính ngoặc - HS làm nháp, nêu cách đơn trớc, ngoặc đơn sau tính KQ - Ghi b¶ng biĨu thøc x ( 20 - 10) x ( 20 - 10) = x 10 - Yêu cầu HS áp dụng quy tắc để = 30 tính giá trị biểu thức - Nhận xét, chữa Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 b) H§ 2: Lun tËp * Bµi / 82( B) - KiÕn thøc: HS nắm đợc cách thực tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc đơn với phép tính cộng, trừ - Nêu yêu cầu BT ? - Nêu cách tính? - NhËn xÐt => Chèt: Nªu thø tù thùc hiƯn tÝnh biĨu thøc! * Bµi / 82 (NH) KiÕn thức: Thực tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc đơn kết hợp phép tính cộng, trừ, nhân chia - Nêu yêu cầu BT ? - Nêu cách tính? - Tính giá trị biểu thức - HS nêu làm bảng 80 - ( 30 + 25) = 80 - 55 = 25 125 + ( 13 + 7) = 125 + 20 = 145 - HS nêu - HS làm nháp - HS làm b¶ng phơ ( 65 + 15) x = 80 x = 160 81( x 3) = 81 : =9 - Tính ngoặc trớc, ngoặc sau, nh©n chia tríc, céng trõ sau - NhËn xÐt => Chèt: Nªu thø tù thùc hiƯn tÝnh - HS nêu biểu thức vừa có dấu ngoặc đơn - Lớp lµm vë - HS lµm võa cã phÐp tÝnh cộng, trừ, nhân, bảng phụ chia! Bài giải * Bài / 82(V) Mỗi tủ có số sách là: - Kiến thức: Toán giải hai 240 : = 120( quyển) phép tính Mỗi ngăn có số sách là: - Đọc đề bài! 120 : = 30( quyển) - Thực yêu cầu vào vở, gọi HS Đáp số: 30 làm bp - Chữa bp Cách Mỗi ngăn có số sách là: 240 : : = 30 ( quyển) Đáp sè : 30 qun s¸ch => Chèt: Ai cã c¸ch giải khác? - Bài toán thuộc dạng toán gì? 3/ Cñng cè: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 - Nêu quy tắc tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc đơn? * Dặn dò: Ôn lại * Rút kinh nghiệm Tập đọc - Kể chuyện Mồ côi Xử kiên I Mục tiêu * Tập đọc + Rèn kĩ đọc thành tiếng : - Chú ý từ ngữ : vùng quê nọ, nông dân, công trờng, vịt rán - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật ( chủ quán, bác nông dân, Mồ Côi ), đọc lời thoại ba nhân vật + Rèn kĩ đọc hiểu : - Hiểu nghĩa từ khó đợc giải cuối ( công ®êng, båi thêng ) - HiĨu néi dung c©u chun : Ca ngợi thông minh mồ côi Mồ Côi bảo vệ đợc bác nông dân thật cách sử kiện thông minh, tài trí công * Kể chuyện - Rèn kĩ nói : dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ, HS kể lại đợc toàn câu chuyện Mồ Côi sử kiện - kể tự nhiên, phân biệt lời nhân vật - Rèn kĩ nghe * Rốn k nng sống: - Tư sáng tạo - Ra định: giải vấn đề - Lắng nghe tích cực II §å dïng GV : Tranh minh ho¹ chun SGK HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Đọc : Về quê ngoại - 2, HS đọc - Nhận xét B Bµi míi Giíi thiƯu bµi ( GV giíi thiệu ) Luyện đọc a GV đọc diễn cảm toµn bµi - HS theo dâi SGK - QS tranh minh hoạ SGK b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - HS tiếp nối đọc c©u Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 * Đọc câu - GV giúp HS đọc sai sửa lỗi phát âm * Đọc đoạn trớc lớp - GV HD HS nghỉ rõ sau dấu câu - Giúp HS hiểu nghĩa từ giải * Đọc đoạn nhóm - HS nối đọc đoạn trớc lớp - HS đọc theo nhóm - Nhận xét bạn ®äc cïng nhãm - nhãm tiÕp nèi ®äc ĐT đoạn * Đọc đồng - HS đọc + HS đọc thầm đoạn HD HS tìm hiểu - Chủ quán, bác nông dân, Mồ Côi - Câu chuyện có nhân - Về tội bác vào quán hít mùi vật ? thơm lợn quay, gà luộc, vịt - Chủ quán kiện bác nông dân rán mà không trả tiền việc gì? + HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm - Tôi vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm Tôi không - Tìm câu nêu rõ lí lẽ bác mua nông dân - Bác nông dân phải bồi thờng, đa 20 đồng để quan phân - Khi bác nông dân nhận có hít sử hơng thơm thức ăn quán, Mồ Côi phán ? - Bác dãy nảy lên : Tôi có đụng - Thái độ bác nông dân chạm đến thức ăn quán nghe lời phán xử ? đâu mà phải trả tiền + HS đọc thầm đoạn 2, - Xóc đồng bạc 10 lần đủ - Tại Mồ Côi bảo bác nông 20 đồng dân xóc đồng tiền bạc đủ 10 lần - Bác ®· båi thêng ®đ sè tiỊn - Må c«i ®· nói để kết thúc cho chủ quán Một bên hít mùi phiên ? thịt, bên nghe tiếng bạc công - HS phát biểu - Em thử đặt tên khác cho + HS giỏi đọc đoạn chuyện - Các nhóm phân vai thi đọc Luyện đọc lại truyện trớc lớp - Cả lớp giáo viên nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay Kể chuyện GV nêu nhiệm vụ - Dựa theo tranh minh hoạ, kể lại toàn câu chuyện Mồ Côi sử Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 kiÖn HD kể toàn câu chuyện theo tranh - GV nhËn xÐt - HS QS tranh minh ho¹ - HS giỏi kể mẫu đoạn - HS tiếp nối kể đoạn 1,2,3 - HS kể toàn chuyện - GV HS nhận xét, bình chọn bạn kể hay IV Củng cố, dặn dò - Nêu nội dung chuyện ? ( Ca ngợi chàng Mồ Côi thông minh, xử kiên giỏi, bảo vệ đợc ngêi l¬ng thiƯn ) - GV nhËn xÐt chung tiÕt học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiÖm Đạo đức Bài 8: Biết ơn thơng binh , liệt sĩ ( tiếp theo) I Mục tiêu - Hs hiểu việc em cần làm để tỏ lòng biết ơn thơng binh, liệt sĩ - Hs có thái độ tôn trọng, biết ơn thơng binh, gia đình liệt sĩ II Tài liệu phơng tiện - Một số hát chủ ®Ị th¬ng binh, liƯt sÜ - Tranh minh häa SGK III HOT NG DY HC 2.1 Khởi động: Hs hát tập thể : Em nhớ anh (1p) - HS hát tập thể 2.2 Hoạt động 1: Xem tranh kể ngời anh hùng (10p) * Mục tiêu: Giúp H hiểu rõ gơng chiến đấu hi sinh anh hùng, liệt sĩ thiếu niên * Cách tiến hành: - Gv chia nhóm phát nhóm - HS thảo luận theo nội dung tranh tờ tranh nhóm thảo luận - Bốn nhóm thảo luận nội dung - Đại diện nhóm trình bày tranh => Chốt: Gv tóm tắt lại gơng chiến đấu hi sinh anh hùng liệt sĩ 2.3 Hoạt động 2: Báo cáo kết điều tra tìm hiểu hoạt động đền ơn đáp nghĩa thơng binh gia đình liệt sĩ địa phơng Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 ( 8p) * Mơc tiªu : Giúp Hs hiểu rõ hoạt động đền ơn đáp nghĩa * Cách tiến hành: - Sau phần trình bày nhóm khác bổ sung - Gv nhận xét bổ sung, tuyên dơng hành động đáng khen 2.4 Hoạt động 3: Hs múa hát,đọc thơ , kể chuyện vỊ chđ ®Ị (7p) - Tỉ chøc cho Hs thi múa hát, đọc thơ - Bình chọn bạn thể hay, nội dung * Kết luận chung: Thơng binh, liệt sĩ ngời hi sinh xơng máu Tổ quốc Chúng ta cần ghi nhớ đền đáp công lao to lớn việc làm thiÕt thùc Hoạt động Củng cố dặn dò (3p) - Su tầm, tìm hiểu văn hoá vỊ cc sèng vµ häc tËp, vỊ ngun väng cđa thiÕu nhi mét sè níc ®Ĩ tiÕt sau giíi thiƯu trớc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày kết điều tra tìm hiểu - HS thi múa hát, đọc thơ - HS bình chọn - HS nhà su tầm theo yêu cầu Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2016 Chính tả ( nghe - viết ) Vầng trăng quê em I Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết tả, trình bày đúng, đẹp đoạn văn Vầng trăng quê em - Làm tập điền tiếng chứa âm, vần dễ lẫn ( d/gi/r ăc/ăt ) II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết ND BT2 HS : Vở tả, SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Viết sè tõ chøa tiÕng cã ©m - HS viÕt bảng con, em lên đầu tr/ch bảng viết - NhËn xÐt B Bµi míi Giíi thiƯu bµi - GV nêu MĐ, YC tiết học Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 HD HS nghe - viÕt a HD HS chuÈn bÞ - GV đọc đoạn văn - HS theo dõi SGK - 2, HS đọc lại - Vầng trăng nhô lên đợc tả - Trăng óng ánh hàm răng, đẹp nh ? đậu vào ánh mắt, ôm ấp mái tóc bạc cụ già, thao thức nh - Bài tả gồm đoạn ? canh gác đêm - Chữ đầu đoạn đợc viết ntn - Bài tả tách thành đoạn ? - Chữ đầu mối đoạn viết hoa, lùi vào ô b GV đọc cho HS viết + HS đọc thầm lại c Chấm, chữa + HS viÕt bµi vµo vë - GV chÊm bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS HD HS lµm BT * Bài tập - Nêu yêu cầu BT2a + Chọn tiếng ngoặc đơn để điền vào chỗ trống - em lên bảng, lớp làm vào nháp - GV nhận xét - Nhận xét làm bạn => Chốt kết - HS đọc làm - Lời giải : gì, dẻo, ra, duyên gì, ríu ran IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiệm Toán Tiết 82 : Luyện tập I- Mục tiêu - Củng cố KN thực tính giá trị BT Xếp hình theo mẫu So sánh GTBT với số - Rèn KN tính GTBT so sánh STN - GD HS chăm học II- Đồ dùng GV : Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt ®éng häc Ho¹t ®éng d¹y 1/ KiĨm tra: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 - Nêu quy tắc tính GTBT có dấu ngoặc đơn? - Nhận xét, cho điểm 3/ Bài mới: * Bài / 82 (B) KT: Rèn kỹ tính GT BT có dấu ngoặc đơn - Nêu yêu cầu! - Thực vào bảng! - Nhận xét bạn + Nhận xét biểu thức 1? + Nêu cách tính giá trị biểu thức : 84 : ( : ) vµ 175 – ( 30+20) => Trong biểu thức có dấu ngoặc đơn ta thực ntn? * Bµi / 82(NH –V) KT : Cđng cố tính giá trị biểu thức dạng học - Nêu yêu cầu! - Thực vào nháp phần a,b! - Nhận xét, chữa - Thực vào phần lại - Nhận xét, chữa => Chốt: + So sánh biểu thức cïng cét? + T¹i BT cã KQ khác nhau? =>Thực thứ tự biểu thức theo qui tắc học * Bài / 82(S) KT : Cđng cè vỊ vËn dơng tÝnh gi¸ trị biểu thức vào việc điền dấu => Chốt: + Dòng em điền dấu gì? Vì sao? - 3HS đọc - Nhận xét - Tính giá trị biểu thức - HS nêu- làm bảng 84 : ( : 2) = 84 : = 42 175 - ( 30 + 20) = 175 - 50 = 125 - Trong ngoặc trớc, ngoặc sau, nhân chia trớc, cộng trừ sau - HS thực yêu cầu HS làm bảng phụ ( 421 - 200) x = 221 x = 442 421 - 200 x = 421 - 400 = 21 - HS thực yêu cầu HS làm bảng phụ - Điền dấu >, 45 11 +( 52 - 22) = 41 30 < ( 70 + 23) : 120 < 484: ( + 2) - Ta cần tính GTBT trớc sau so sánh GTBT víi sè Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 + Muốn điền dấu thích hợp vào chỗ trống em làm nh nào? - HS tự xếp hình - Đổi - KT => Để điền dấu Tính giá trị biểu thức so sánh * Bài 4: KT: Rèn kỹ tính xếp hình theo mẫu - Nêu yêu cầu! - Thực xếp hình! - Nhận xét, chữa => Chốt: - Thực hành cách xếp hình bảng lớp Y/ C HS tự xếp hình 4/ Củng cố: - Nêu quy tắc thực giá trị biểu thức - Dặn dò: Ôn lại * Rút kinh nghiệm Tù nhiên xã hội Bài 33: An toàn xe đạp I Mục tiêu - Sau học, bớc đầu Hs biết số qui định ngời xe đạp II Đồ dùng dạy học - Tranh, ảnh áp phích an toàn giao thông - Các hình SGK/ 64,65 III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ ( 5p) - Kể tên số nghề nghiệp làng quê đô thị mà ngời dân hay làm ? - thành phố nông thôn có khác ? Các hoạt động 2.1 Hoạt động 1: Quan sát tranh theo nhóm (7p) * Mục tiêu: Thông qua quan sát tranh HS hiểu đợc đúng, sai luật giao thông * Cách tiÕn hµnh: - Bíc 1: Lµm viƯc theo nhãm - HS thảo luận nhóm Các nhóm chia quan sát hình vẽ SGK rõ ngời đúng, ngời sai - Bớc 2: Gọi đại diện nhóm lên trình bày kết thảo - HS trình bày kết thảo luận luận Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 - Làm BT tuần 16 B Bài Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC HD HS lµm BT * Bµi tËp / 145 - Nêu yêu cầu BT - GV nhận xét => Chốt: Mỗi ngời có đặc điểm khác nhau, cần chọn từ cho phù hợp với ngời * Bài tập / 145 - Nêu yêu cầu BT - GV nhận xét => Chốt: Trong kiểu câu Ai ? có từ đặc điểm làm phận * Bài tập / 145 - Nêu yêu cầu BT - GV nhận xét => Chốt cách đặt dấu - HS làm miệng - Nhận xét + Tìm từ nói đặc điểm nhân vật tập đọc học - HS trao đổi theo cặp, làm - Nối tiếp phát biểu ý kiến - em lên bảng em viết câu - Nhận xét KQ: Mến: dũng cảm, tốt bụng Anh Đom Đóm: cần cù, chăm chỉ, chuyên cần, có trách nhiệm, tốt bụng Anh Mồ Côi: thông minh, tài trí, tốt bụng Ngời chủ quán: tham lam, xảo quyệt, gian trá,xấu xa + Đặt câu theo mẫu Ai ? để miêu tả ngời - HS đọc câu mẫu - Cả lớp làm - HS tiếp nối đọc câu văn - Nhận xét + Đặt dấu phẩy vào chỗ câu sau - HS làm cá nhân - Phát biểu ý kiến - Nhận xét bạn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét chung tiết học - Về nhà ôn * Rút kinh nghiệm Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 To¸n TiÕt 83 : Lun tËp chung I- Mục tiêu - Củng cố KN tính giá trị biểu thức giải toán - Rèn KN tính giải toán cho HS - GD HS chăm học II- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động học Hoạt động dạy 1/ KTBC Tính giá trị biểu thøc sau: 12 - 16 : - HS lµm bảng - Nêu thứ tự tính! - HS nêu 2/ Luyện tập: * Bài 1/ 83(B) - Tính giá trị cđa biĨu thøc KT: Rèn kĩ tính giá trị biu thc - HS nêu- Làm bảng có tính cộng trừ nhân chia a) 324 - 20 + 61 = 304 + 61 - Nêu yêu cầu BT ? = 365 b) 21 x : = 63 : = - ChÊm bµi, nhËn xÐt - Tính từ trái sang phải => Chốt: Biểu thức có dạng nào? Nêu thứ tự tính? * Bài 2( B) KT: Rèn kĩ tính giá trị biểu thức có tính cộng trừ nhân chia - HS làm bảng - Nêu yêu cầu BT ? a) 15 + x = 15 + 56 = 71 - Thực yêu cầu vào bảng! b) 90+28: = 90 + 14 = 104 - Chữa bài, nhận xÐt - Thùc hiƯn nh©n chia tríc, céng trõ => Chốt: Nêu cách thực biểu sau thức có phép tính cộng trừ, nhân chia? Bài : KT: Rèn kĩ tính giá trị biểu thức cã dÊu ngoặc - Nêu yêu cầu BT ? - HS làm - Thực yêu cầu vào vở! a) 123 x ( 42 - 40) = 123 x 2= 246 ( 100 + 11) x = 111 x 9= 999 b) 72 : ( x 4) = 72 : 8= - Chữa bài, nhận xét Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 => Chốt: Nêu cách thực biểu thức có dấu ngoặc! * Bài 4: KT: Rốn k nng tớnh giỏ tr biu thc - Nêu yêu cầu BT ? - Thực yêu cầu vào sách! - Chấm, chữa => Chốt: - Muốn nối đợc biểu thức với số ta lµm ntn? * Bµi 5: KT: VËn dơng kĩ nng tớnh giỏ tr biu thc vào giải toán - Nêu yêu cầu BT ? - Thực yêu cầu vào vở! - Thực ngoặc truocs, ngoặc sau - HS làm sách - Đổi sách kiểm tra, nhËn xÐt - Ta tÝnh GTBT sau ®ã nèi BT vơí số giá trị - HS nêu - Lớp làm vở- HS chữa Bài giải Số hộp bánh xếp đợc là: 800 : = 200( hộp) Số thùng bánh xếp đợc là: 200 : = 40( thùng) Đáp số: 40 thùng - Bài toán giải hai phép tính => Chốt: Vận dụng kiến thức để em làm toán này? - HS đọc 3/ Củng cố: - Nêu cách tính ( dạng)GTBT ? * Dặn dò: Ôn lại * Dự kiến sai lầm: Bài 2, : HS có thĨ nhÇm lÉn thø tù thùc hiƯn * Rót kinh nghiÖm Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2016 Thể dục ôn đội hình , đội ngũ thể dục RLTTCB I Mục tiêu - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, 1-4 hàng dọc Yêu cầu H biết thục động tác mức tơng đối xác - Ôn vợt chớng ngại vật thấp, chuyển hớng phải, trái Yêu cầu H biết thực động tác thục - Trò chơi: Mèo đuổi chuột Yêu cầu H biết tham gia chơi tơng đối chủ động II Địa điểm phơng tiện - Sân trờng, còi III Nội dung phơng pháp lên lớp T.G Phơng pháp lên lớp Nội dung L.V.Đ Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 A) Phần mở đầu - Tập trung lớp - Chạy 80-100m - Xoay khớp tay, chân B) Phần 22 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, - Ôn vợt chớng ngại vật lần thấp, di chuyển hớng phải, trái - Từng tổ thực hành di chuyển hớng phải, trái - Trò chơi : Mèo đuổi chuột C) Phần kết thúc - Đứng chỗ vỗ tay - Gv hệ thống lại học - Phổ biÕn néi dung cđa bµi häc - H lµm theo sù chØ dÉn cđa Gv - Gv ph©n tỉ Hs tập - Cả lớp thực hiện, em cách 1-3 mÐt Gv ®iỊu khiĨn - G tỉ chøc cho H chơi trò chơi Tập viết Ôn chữ hoa N I Mục tiêu + Củng cố cách viết chữ hoa N thông qua tập ứng dụng : - Viết tên riêng ( Ngô Quyền ) chữ cỡ nhỏ - Viết câu ứng dụng Đờng vô sứ NghƯ quanh quanh / Non xanh níc biÕc nh tranh hoạ đồ Bằng chữ cỡ nhỏ II Đồ dùng GV : Mẫu chữ viết hoa N Tên riêng : Ngô Quyền câu ca dao dòng kẻ HS ; Vở TV III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Nhắc lại từ câu ứng dụng học - Mạc Thị Bởi, Một làm trớc chẳng nên non / Ba chụm lại nên núi cao B Bài Giới thiệu - GV nêu mục đích yêu cầu tiết học HD HS luyện viết bảng + N, Q, Đ a Luyện viết chữ hoa - HS QS - Tìm chữ hoa có ? - HS tập viết chữ Q, Đ bảng - GV viết mẫu, kết hơpkj nhắc lại cách viết - Ngô Quyền b Luyện viết từ ứng dụng ( tên Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 riêng ) - HS đọc từ ứng dụng - G híng dÉn viÕt tõ øng dơng Ngơ Quyền - GV giới thiệu Ngô Quyền vị anh hùng dân tộc nớc ta Năm 938, ông đánh bại quân sâm lợc Nam Hán sông Bạch Đằng, mở đầu thời kì độc lập tự chủ nớc ta c HS viết câu ứng dụng - Đọc câu øng dơng - GV gióp HS hiĨu ND c©u ca dao - G hớng dẫn viết chữ : Đờng, Non ng - HS tập viết Ngô Quyền bảng §êng v« sø NghƯ quanh quanh Non xanh níc biÕc nh tranh hoạ đồ - HS tập viết trê bảng : NghƯ, Non + HS viÕt bµi vµo vë Non HD HS viÕt vµo vë tËp viÕt - GV nêu yêu cầu viết - GV QS giúp đỡ HS viết Chấm - GV chÊm bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét chung học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiÖm Tiết 84: Toán Hình chữ nhật I- Mục tiêu - HS nắm đợc HCN có bốn cạnh, hai cạnh ngắn nhau, hai cạnh dài Bốn góc vuông - Rèn KN nhận dạng HCN , vẽ ghi tên HCN - GD HS chăm học để liên hệ thực tế II- Đồ dùng GV : Bảng phụ có vẽ hình - Ê- ke HS : ê - ke III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 1/ Bài mới: a) HĐ 1: Giới thiệu hình chữ nhật - GV vẽ HCN ABCD - Nêu tên hình? - GV giới thiệu : Đây hình chữ nhật - Dùng thớc đo độ dài HCN? - So sánh độ dài cạnh AB CD? - So sánh độ dài cạnh AD BC? => Em có nhận xét cạnh dài hai cạnh ngắn HCN? - GV giới thiệu : Hai cạnh dài gọi chiều dài, hai cạnh ngắn gọi chiều rộng HCN - Lên chiều dài chiều rộng! - Dùng ê- ke để kiểm tra góc HCN ABCD? => Chốt: Nêu đặc điểm HCN? b) HĐ 2: Luyện tập: * Bài 1( S- M) KT: HS nhận biết đợc hình chữ nhật - Đọc đề? - Nhận xét, cho điểm => Chốt: Dựa vào đặc điểm mà em biết hình chữ nhật? * Bài 2: (thực hành) KT: HS thực hành đo chiều dài, chiều rộng HCN - Đọc đề? - Dùng thớc để đo độ dài cạnh báo cáo KQ? - Hình chữ nhật ABCD - HS ®o AB = CD AD = BC - HCN có hai cạnh dài nhau, hai cạnh ng¾n b»ng - HS chØ - HCN cã góc vuông - HS nêu ( 3-4 HS) - HS đọc- Dùng thớc ê kê để KTNêu KQ: Hình chữ nhật hình MNPQ RSTU - Có góc vuông, chiều dài nhau, chiều rộng - HS đọc - HS đo nêu KQ AB = CD = 4cm; AD = BC = 3cm MN = PQ = 5cm; MQ = NP = 2cm - chiỊu dµi b»ng nhau, chiỊu réng b»ng - NhËn xÐt => Chèt: HCN cã mÊy chiều dài, chiều rộng? - Các hình chữ nhật là: ABNM, * Bài 3: ( Nh - chia sẻ) MNCD, ABCD KT: HS xác định đợc chiều dài, - Hs làm nháp - HS làm bp chiều rộng hình chữ nhật hình phức Treo bảng phô Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 - Tìm HCN? - Tìm chiều dài, chiều rộng hình! Chữa bp phơng pháp chia sẻ => Chốt: Có hình chữ nhật ghép từ hình chữ nhật khác * Bài 4: (S) KT: HS vẽ đợc HCN Treo bảng phụ - HS làm sách- HS làm bảng phụ - Nhận xét - Dựa vào đặc điểm HCN ô vuông - Hình chữ nhật có hai cạnh dài hai cạnh ngắn có góc vuông => Chốt: Để kẻ em dựa vào đâu? 2/ Củng cố: - Nêu đặc điểm hình chữ nhật? * Dặn dò: Ôn lại * Dự kiến sai lầm: Bài 3: HS không ph¸t hiƯn cã hcn thø ghÐp tõ hcn nhá * Rót kinh nghiƯm Tự nhiên xã hội Bài 34,35: Ôn tập học kì I I Mục tiêu - Sau học HS biết kể tên phận quan thể ngời - HS nêu chức quan học - Nêu số việc làm để vệ sinh quan - Nêu tên số hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, thơng mại, thông tin liên lạc - Vẽ đợc sơ đồ giới thiệu thành viên gia đình II Đồ dùng dạy học - Tranh, ảnh HS su tầm - Hình vẽ quan, thẻ ghi tên quan chức III Các hoạt động dạy học Tiết 1.Kiểm tra cũ ( 5p) - Đi xe đạp nh cho luật giao - HS nêu: đthông? ờng, sát lề đờng bên - Em xe đạp luật giao thông cha, phải sao? - HS nêu Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 Các hoạt động 2.1 Hoạt động 1: Chơi trò chơi : Ai nhanh, đúng? (25p) * Mục tiêu: Thông qua trò chơi, HS kể đợc tên chức phận quan thể * Cách tiến hành: - Bớc 1: Hoạt độngnhóm: GV chuẩn bị tranh to vẽ quan: hô hấp, tuần hoàn thẻ ghi tên, chức - HS nhận đồ ding cách giữ vệ sinh quan - Bớc 2: H nhóm quan sát tranh gắn thẻ vào tranh H chơi theo nhóm trớc *Kết luận: GV chốt lại nội dung gắn sau lập thành đội chơi Tiết 2.2 Hoạt động 2: Quan sát hình theo nhóm (15p) * Mục tiêu: HS kể tên đợc số hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, thơng - HS nêu mại, thông tin liên lạc * Cách tiến hành: - Bớc 1: Quan sát hình theo nhóm: Cho HS quan sát hình theo nhóm, biết hoạt động công nghiệp, thơng thảo luận liên hệ mại, thông tin liên lạc có H1, 2, 3, thực tế địa phơng nơi sống trang 67 SGK - Bớc 2: Từng nhóm dán tranh, ảnh - HS thực hành vẽ giới thiệu hoạt động mà em su tầm đợc 2.3 Hoạt động 3: Làm việc cá nhân (20p) - Từng em vẽ sơ đồ giới thiệu gia đình - Khi HS giới thiƯu, GV theo dâi, NX xem HS vÏ vµ giíi thiệu có không để GV vào ®¸nh gi¸ HS  GV theo dâi NX vỊ kÕt học tập HS nội dung học kì I Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2016 Chính tả ( nghe - viết ) Âm thành phố I Mục tiêu Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 + RÌn kĩ viết tả : - Nghe - viết tả, trình bày đúng, đẹp đoạn cuối âm thành phố Viết hoa tên riêng Việt Nam nớc ngoài, chữ phiên âm ( Hải, Cẩm Phả, Hà Nội, ánh trăng, Bét - tô ven, pi - a - nô ) - Làm tậptìm từ chứa tiếng có vần khó ( ui/uôi) chứa tiếng bắt đầu r/d/gi theo nghĩa cho II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết BT2 HS ; Vở tả III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Viết chữ bắt đầu r/d/gi - HS viết bảng - NhËn xÐt B Bµi míi Giíi thiƯu bµi - GV nêu mục đích yêu cầu HD HS nghe - viÕt a HD HS chuÈn bÞ - HS theo dõi SGK - GV đọc đoạn viết - 2, HS đọc lại - Chữ đầu đoạn, đầu câu, tên - Đoạn văn có chữ viết ngời hoa ? - HS đọc thầm đoạn văn, ghi nhí nh÷ng tõ dƠ viÕt sai - HS viÕt b GV đọc cho HS viết c Chấm, chữa bµi - GV chÊm bµi - NhËn xÐt bµi viÕt HS HD HS làm BT tả * Bài tập / 147 - Tìm từ có vần ui, từ có vần - Nêu yêu cầu BT uôi - HS làm cá nhân - em lên bảng làm - GV sửa lỗi phát âm cho HS - Nhiều HS nhìn bảng đọc kết - Lời giải + Ui : củi, cặm cụi, búi hành, dụi mắt, húi tóc, mủi lòng, tủi thân * Bài tập / 147 + uôi : chuối, buổi sáng, đá cuội, - Nêu yêu cầu BT đuối søc, ti, si, c©y di - GV nhËn xÐt + Tìm từ bắt đầu r/ Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 d/gi có nghĩa - Có nét mặt, hình dáng - HS làm vào - HS phát biểu ý kiến - Lời giải : giống, rạ, dạy IV Củng cố, dặn dò - GV khen em viết đẹp - GV nhËn xÐt chung giê häc * Rót kinh nghiÖm Tập làm văn Viết thành thị, nông thôn I Mục tiêu + Rèn kĩ viết : - Dựa vào nội dung TLV miệng tuần 16, HS viết đợc th cho bạn kể điều em biết thành thị ( nông thôn ) : th trình bày thể thức, đủ ý ( Em có hiểu biết thành thị nông thôn nhờ đâu ? Cảnh vật, ngời có dáng yêu ? Điều khiến em thích ? ) dùng từ đặt câu II Đồ dùng GV : Bảng lớp viết trình tù mÉu cña bøc th / 83 HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Làm miệng BT1, tuần 16 - HS lµm - NhËn xÐt B Bµi míi Giíi thiƯu bµi ( GV giíi thiƯu ) HD HS làm tập - Nêu yêu cầu - Viết th ngắn khoảng 10 câu cho bạn, kể điều em biết thành thị nông thôn - HS nhìn trình tự mẫu th - HS giỏi nói mẫu đoạn - GV chấm điểm, nhận xét đầu th - HS làm vào - HS đọc th trớc lớp IV Củng cố, dặn dò - GV khen em cã bµi viÕt tèt Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 - GV nhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm ………………………………………………………………………………… Toán Tiết 85 : Hình vuông I- Mục tiêu - HS nhận biết đợc hình vuông có góc vuông cạnh Biết vẽ hình vuông - Rèn KN nhận biết vẽ hình vuông - GD HS chăm học để liên hệ thực tế II- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Ê- ke HS : SGK III- Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra: - Nêu đặc điểm hình chữ 2- HS nªu nhËt? - NhËn xÐt - NhËn xÐt, cho điểm 2/ Bài mới: a) HĐ 1: Giới thiệu hình vuông - Vẽ hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật Đâu hình - HS nhận biết hình vuông? vuông - Dùng ê- ke để KT góc hình vuông? - Hình vuông có góc vuông - Dùng thớc để KT cạnh hình vuông? - Hình vuông có cạnh + GVKL: Hình vuông có góc vuông cạnh + HS đọc - Tìm thực tế vật có dạng hình vuông? - HS nêu b) HĐ 2: Luyện tập * Bài 1( Thực hành) KT: Rèn kĩ nhận biết hình - HS đọc đề vuông? - Dùng thớc êke để KT - Đọc đề? hình- Nêu KQ: +Hình ABCD HCN +Hình EGHI hình vuông - Nhận xét - Đặc điểm hình vuông => Chốt: Dựa vào đâu em nhận biết đợc hình vuông? - Hình có góc vuông, cạnh - Nêu đặc điểm hình b»ng Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 vuông! * Bài 2( thực hành): KT: Rèn kĩ đo cạnh hình vuông - Đọc ®Ị? - NhËn xÐt - HS ®äc - Dïng thíc để đo độ dài cạnh- Nêu KQ + Hình ABCD có độ dài cạnh là; 3cm + Hình MNPQ có độ dài cạnh là: 4cm - Bằng - Đo độ dài cạnh => Chốt: Hình vuông có cạnh nh nào? - Để biết độ dài cạnh hình vuông em làm gì? * Bài 3(S): Treo bảng phụ - Nêu yêu cầu! - Thực vẽ thêm vào sách! => Chốt: Để kẻ em dựa vào đâu? - Nêu đặc điểm hình vuông! Bài 4: KT: Rèn kĩ vẽ hình vuông theo mẫu - Yêu cầu HS vẽ hình vào ô li - Chấm bài, nhận xét => Chốt: Để vẽ em ý gì? 3/ Củngcố: - Nêu đặc điểm hình vuông? - So sánh giống khác hình vuông HCN? - HS vẽ hình- HS vẽ bảng - Đặc điểm hình vuông số ô vuông - HS vẽ hình- HS vẽ bảng - Số ô vuông dựa vào đặc điểm hình vuông + Giống nhau: Đều có góc vuông + Khác nhau: - HCN: có cạnh dài nhau, cạnh ngắn - Hình vuông; có cạnh dài * Dặn dò: Ôn lại * Rút kinh nghiÖm Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 Thủ công Bài 11: Cắt, dán chữ VUI vẻ ( tiết ) I Mục tiêu - HS biết vận dụng kĩ kẻ, cắt, dán chữ học trớc để cắt, dán chữ VUI Vẻ - Kẻ, cắt, dán chữ VUI vẻ quy trình kĩ thuật - HS yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ II Đồ dùng dạy học - Mẫu chữ VUI vẻ - Tranh quy trình, giấy màu, kéo, hồ dán III Các hoạt động dạy häc KiĨm tra bµi cò ( 5p) - GV kiểm tra chuẩn bị HS 2.Các hoạt động Hoạt động G Tiết 2.1 Hoạt động 1: Gv hớng dẫn Hs quan sát thực hành ( 6-7p) - Gv giới thiệu mẫu chữ VUI vẻ + Chữ VUI vẻ có độ cao rộng chữ ? + Khoảng cách chữ nh nào? + Chữ VUI vẻ có chữ? Gv NX củng cố lại cách kẻ, cắt chữ 2.2 Hoạt động 2: Gv hớng dẫn mẫu (16-17p) * Bớc 1: Kẻ, cắt chữ chữ VUI vẻ dấu hỏi - Kích thớc , cách kẻ, cắt chữ Hoạt động H - Hs quan sát - Cao ô rộng ô - Giữa chữ 1ô chữ VUI- vẻ ô - Có chữ - Gv yêu cầu Hs theo dõi thao tác mÉu Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 V, U , I, V, E, gièng nh học tiết trớc - Cắt dấu hỏi (?): Kẻ dấu hỏi ô vuông nh hình 2a Cắt theo đờng kẻ, bỏ phần gạch chéo * Bớc 2: Dán chữ VUI vẻ - Kẻ đờng chuẩn, xếp chữ cắt đợc Giữa chữ chữ VUI vẻ.là cách ô , dán dấu hỏi đầu chữ E - Bôi hồ vào dán chữ - Miết phẳng chữ Hs tập kẻ, cắt chữ VUI vẻ.(6-7) Tiết 2.3 Hoạt động 3: Hs thực hành cắt ,dán chữ VUI Vẻ (21) * Bớc 1: Cho Hs nhắc lại qui trình cắt, dán chữ VUI Vẻ (5) - Hs nêu xong, Gv hệ thống lại tranh qui trình * Bớc 2: Hs thực hành (21) - Gv quan sát , uốn nắn, hớng dẫn thêm * Bớc 3: Trng bày sản phẩm (13) - Gv NX trình bày Hs * Bớc 4: NX sản phẩm, đánh giá nhận xét - NX tinh thần, thái độ học tập Hs - Hs thực hành - Nêu bớc kẻ, cắt, dán chữ VUI vẻ - Hs thực hành - Kết học tập Hs: Hoµn thµnh A (hoµn thµnh tèt A +) cha hoàn thành B *Dặn dò (1): Giờ sau em mang đầy đủ đồ dùng học tập để ôn tập häc kú Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 Giáo dục tập thể S¬ kết tuần 17 I Mục tiêu: - Giúp HS thấy đợc u điểm, tồn thân cđa tËp thĨ líp tn qua - HS cã ý thức phấn đấu sửa chữa tuần tới - Đề phơng hớng tuần tới - Tổ chức cho HS vui văn nghệ II Chuẩn bị: - Nội dung sinh hoạt III Các hoạt động dạy- học: 1.Đánh giá tuần 17 a Các tổ trởng nhận xét hoạt động thành viên tổ b Líp trëng nhËn xÐt ,bỉ sung c HS líp ph¸t biĨu ý kiÕn d GV nhËn xÐt , kết luận bổ sung chi tiết thiếu *GV đánh giá , nhận xét kết học tập HS tuần 17 - Biểu dơng HS có ý thức học tập tốt biết giúp đỡ bạn học tập nh hoạt động - Nhắc nhở HS cha chăm học , hay mắc khuyết điểm, động viên em cố gắng tn qua e GV tỉ chøc cho HS vui văn nghệ - HS biểu diễn tiết mục văn nghệ mà em học Phơng hớng tuần tới - GV HS bàn bạc đề phơng hớng cho tuần tới - GV phân công em học ,giỏi giúp đỡ em học trung bình yếu để em có tiến tuần tới - Ôn lại dạng để chuẩn bị cho thi häc k× Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 ... Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 Giáo dục tập thể Sơ kết tuần 17 I Mục tiêu: - Giúp HS thấy đợc u điểm, tồn thân tập thể lớp tuần qua - HS có ý thức phấn đấu sửa chữa tuần. .. III Nội dung phơng pháp lên lớp T.G Phơng pháp lên lớp Nội dung L.V.§ Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tường – Lớp 3A1 A) Phần mở đầu - Tập trung lớp - Chạy 80-100m - Xoay khớp... nhân - Về tội bác vào quán hít mùi vật ? thơm lợn quay, gà luộc, vịt - Chủ quán kiện bác nông dân rán mà không trả tiền việc gì? + HS đọc đoạn 2, lớp đọc thầm - Tôi vào quán ngồi nhờ để ăn miếng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (8) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (8)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn