GIÁO án lớp 3 TUẦN (8)

33 81 0
  • Loading ...
1/33 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Tuần 12 Ch 3: Thứ hai ngày tháng 11 năm 2016 Giáo dục tập thể T NC V CỘNG ĐỒNG Nơi em sống người cộng đồng lớn Bổn phận em đất nước I Mục đích, yêu cầu: Kiến thức: HS hiểu được: Em thành viên cộng đồng lớn – gia đình Việt Nam Có quyền chăm sóc sức khỏe, vui chơi thừa hưởng tiến khoa học cộng đồng mang lại Không phân biệt trẻ em khuyết tật, giàu nghèo, dân tộc, giới tính hưởng quyền Thái độ, kĩ năng: HS tôn trọng quy định, có tình cảm gắn bó HS biết thực quy định cộng đồng II Phương tiện dạy học: Phiếu thảo luận nhóm Các tranh III Các hoạt động dạy học: TG Hoat động giáo viên Hoat động học sinh 12' Hoạt động 1: Đàm thoại theo tranh: - Xem tài liệu - Chuẩn bị tranh “Trẻ em khuyết tật chăm sóc bạn bè” - Tổ chức cho HS thảo luận - Nhắc lại - Chốt lại: Trẻ em khuyết tật trẻ em khác quyền bình đẳng quan tâm chăm sóc xã hội, quyền học lớp hòa nhập học tập trường chuyên biệt Mọi thành viên cộng đồng có bổn phận giúp đỡ, an ủi, động viên em 12' Hoạt động 2: Kể chuyện Câu chuyện đường phố - Tổ chức việc theo nhóm - Xem tài liệu - Thảo luận theo nhóm Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Chốt lại: Trẻ em có quyền - Nhắc lại người quan tâm chăm sóc, trẻ em phải có bổn phận tuân theo pháp luật, quy định cộng đồng giữ gìn an ninh trật tự Điều giúp em sống khỏe mạnh phát triển 13' Hoạt động 3: Thảo luận theo nội dung tranh - Xem tài liệu - Làm việc theo nhóm - Lớp lắng nghe, bổ sung - Nhắc lại - Chốt lại: Trẻ em có nhiều quyền hưởng từ cộng đồng, có dịch vụ xã hội Do em cần có bổn phận thực quy định xã hội nhắc nhở người thực 2' Hoạt động bổ trợ: Trò chơi: Quyền - Xem tài liệu - Chơi trò chơi To¸n TiÕt 56: Lun tËp ( tR 56) I Mơc tiªu: - Gióp HS : RÌn lun kỹ thực cách tính nhân, giải toán thực " gấp ", "giảm" số lần II Đồ dùng : - Bảng phụ III.Các hoạt động dạy học: A KTBC: (B) Đặt tính tính: 321 x 115 x - NhËn xÐt b¶ng => Chốt: Nêu lại cách tính 321 x Khi thùc hiƯn tÝnh 115 x , em cÇn lu ý gì? ( Khi nhân hàng đơn vị có kết chữ số, cần ý thêm số nhớ vào kết hàng chục.) B Bài mới: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Hoạt động : Bµi tËp Bµi tËp 1: ( SGK) * Cđng cố nhân số có chữ số với số có chữ số - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm vào Sgk - HS làm vào Sgk HS làm bảng phô Thõa 42 21 10 24 17 sè Thõa sè TÝch 84 63 84 96 85 0 - NhËn xÐt => Chèt: Em cã nhËn xÐt - Đều phép nhân số có phép nhân này? chữ số với số có chữ số - Muốn tìm tích em cần làm - Lấy TS nhân với TS2 nh nào? - Khi nhân có kết vợt - Thêm số nhớ vào kết chữ số hàng, em cần lu hàng lớn liền kề ý gì? Bài tập : (B) * Củng cố tìm số bị chia - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm vào bảng - HS làm vào bảng con x : = 212 x:5= 141 x = 212 x x= 141 x x = 636 x= 705 -> GV s¶ sai sau lần giơ bảng c Bài tập : (V) * Củng cố giải toán đơn - Nêu yêu cầu BT ! - HS nêu yêu cầu tập - Y/ c HS làm - HS làm vào - HS làm bảng phụ - Chữa bảng phụ bảng phụ Bài giải hộp nh có số kẹo : 120 x = 480 ( ) Đáp số : 480 kẹo - Vì em l¹i lÊy : 120 x 4? Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Ai có lời giải khác? => Chốt: Khi làm toán giải, em lu ý chọn lời giải cho phù hợp Bài tập 4: (V) * Củng cố giải toán hai phép tính - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Y/c HS lµm bµi - GV theo dâi HS lµm bµi - Chữa bảng phụ bảng phụ - T¹i em lÊy 125 x 3? - Ai có cách làm khác? - Giải thích cách làm em! => Chốt: Bài toán thuộc dạng toán gì? - Chọn cách làm phù hợp, xác III Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào - HS làm bảng phụ Bài giải : Số lít dầu thùng : 125 x = 375 ( lít ) Còn lại số dầu : 375 - 185 = 190 (lít) Đáp số : 190 lít dầu - Vì thùng, thùng có 125 lít dầu - Dự tính : Còn lại số lít dầu là: 125 x - 185 = 190 ( lít) Đáp số : 190 lít dầu - Giải toán hai phép tính - HS *Rót kinh nghiƯm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …… TËp ®äc - KĨ chuyện Nắng phơng nam I - Mục đích , yêu cầu: Tập đọc : - Rèn kĩ đọc thành tiếng: + Đọc đúng: Nắng, sững lại, xoắn xuýt Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng + Đọc câu kể, câu hỏi Bớc đầudiễn tả đợc giọng nhân vật bài, phân biệt lời dẫn truyện lời nhân vật - Rèn kĩ đọc hiểu: + Hiểu từ: nhỏ, lòng vòng, xoắn xuýt + Cảm nhận đợc tình cảm bạn bè gắn bó, thân thiết thiếu nhi Việt Nam vùng miền Kể chuyện : - Dựa vào gợi ý sgk kể lại đoạn truyện Bớc đầu diễn tả lời nhân vật - Nghe nhận xét lời kể bạn II - Đồ dùng - Tranh minh hoạ truyện III- Các hoạt động dạy học Tập đọc Tiết1 Giáo viên Học sinh Ktbc (2-3') - Gọi HS kể lại truyện Đất quý, - Hs kể truyện " Đất quý, đất đất yêu yêu" Bµi míi - NhËn xÐt a ) Gtb(1-2') b ) Lun ®äc (33-35') - Gv ®äc mÉu , chia đoạn - Hs đọc thầm - Luyện đọc + giải nghĩa : */Đoạn 1; + Đọc đúng: Câu hỏi lên cao giọng cuối câu- Gv đọc - Hs đọc ( dãy ) + Hiểu từ: đờng Nguyễn Huệ, nhỏ - hs đọc giải + Gv hớng dẫn đọc : Đọc phân biệt lời kể lời gäi.- Gv - Hs ®äc ( 4-5 hs) ®äc */ Đoạn 2: + Đọc :lòng vòng - Hs đọc (dãy ) Câu : đọc từ - Hs đọc ( dãy) địa phơng lạnh luôn, nè - Hs đọc giải + Hiểu từ : lòng vòng, hát dân ca + Gv hd ®äc : Ph©n biƯt lêi - Hs ®äc (4-5 hs) kể lời nhân vạt, lên cao giọng câu hỏi Gv đọc - Hs đọc câu (dãy) */ Đoạn 3: + Đọc : lời Phơng reo - 1hs đọc giải Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng vui Lời đám trẻ tò mò, ngạc nhiên Gv ®äc + HiĨu tõ : xo¾n xt, sưng sèt + Gv hd cách đọc đoạn - Gv đọc mẫu - Gv yêu cầu hs đọc nối đoạn - Gv hớng dẫn đọc toàn Tiết c) Tìm hiểu bài(10-12') - Uyên bạn đâu ? Vào dịp - Nghe đọc th Vân bạn ớc mơ ®iỊu g× - Hs ®äc ( 4-5 hs) - Hs đọc nối đoạn.(1-2 lần) - Hs đọc toàn ( 1-2 hs) - Hs đọc thầm đoạn + Uyên bạn đI chợ hoa vào ngày tết - Hs đọc thầm đoạn 2: + Các bạn ớc gửi cho Vân nắng phơng Nam - Hs đọc thầm đoạn 3: + Gửi cho Vân cành mai + Cành mai Bắc, cành mai chở nắng phơng Nam - Phơng nghĩ sáng kiến gì? - Vì bạn chọn cành mai làm quà tết cho Vân *Gv chốt nội dung d) Luyện đọc lại(5-7') - Gv hớng dẫn cách đọc toàn - Gv ®äc mÉu KĨ chun (17-19') a) Gv gióp hs nắm yêu cầu - Bài yêu cầu gì? - Hs thi đọc ( đoạn , bài) - Hs đọc yêu cầu - Dựa vào gợi ý kể lại câu chuyện - Hs đọc thầm gợi ý - Hs Hs Hs Hs kÓ kÓ kÓ kÓ đoạn đoạn lại nối đoạn toµn trun b) Híng dÉn hs kĨ chun - Gv kể mẫu đoạn - Gv hớng dẫn hs nhận xét Củng cố , dặn dò.(4-6') - Câu chuyện muốn nói với em điều - Gv nhận xÐt giê häc * Rót kinh nghiƯm: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng Đạo đức Tích cực tham gia việc lớp, viƯc trêng I Mơc tiªu: HS hiĨu : - ThÕ nµo lµ tham gia viƯc líp, viƯc trêng vµ phải tích cực tham gia việc lớp việc trờng - Trẻ em có quyền đợc tham gia việc có liên quan đến trẻ em HS tích cực tham gia công việc lớp, trờng HS biết quý trọng bạn tích cực làm việc lớp việc trờng Giáo dục kĩ : K nng lng nghe tớch cc ý kiến lớp tập thể II Tµi liƯu phơng tiện: - Các hát chủ đề nhà trờng - Các màu đỏ, màu xanh màu trắng III Các hoạt độngdạy học : A KTBC : - ThÕ nµo lµ tham gia viƯc líp, viƯc trêng ? HS B Bµi míi : Hoạt động 1: Xử lý tình * Mơc tiªu : HS biÕt thĨ hiƯn tÝnh tÝch cực tham gia việc lớp, việc trờng tình hng thĨ * TiÕn hµnh : - GV chia nhóm giao nhiệm - Các nhóm nhận tình vụ cho nhóm - Các nhóm thảo luận - GV gọi địa diện nhóm lên - Đại diện nhóm lên trình trình bày bày - HS nhËn xÐt, gãp ý kiÕn - GV kÕt luËn + Là bạn Tuấn, em nên khuyên bạn Tuấn đừng từ chối + Em nên xung phong giúp bạn học + Em nên nhắc nhở bạn không đợc làm ồn ảnh hởng đến lớp bên cạnh + Em cã thÓ nhê mäi ngêi gia đình bạn bè mang lọ hoa đến lớp hộ em b Hoạt động 2: Đăng ký tham gia việc lớp, việc trờng * Mục tiêu : Tạo c¬ héi cho HS thĨ hiƯn sù tÝch tham gia lµm viƯc líp, viƯc trêng * TiÕn hµnh: - GV nêu yêu cầu : Hãy suy nghĩ - HS xác định việc có ghi giấy việc lớp thể làm viết giấy Trờng mà em có khả ( phiếu ) tham gia mong muốn đợc - Đại diện tổ đọc to c¸c Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng tham gia - GV xếp thành nhóm công việc giao nhiƯm vơ cho HS thùc hiƯn * KÕt ln chung - Tham gia viƯc líp, viƯc trêng vừa quyền, vừa bổn phận HS IV Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau phiếu cho lớp nghe - Các nhóm HS cam kết thực tốt công việc đợc giao trớc lớp - HS Thể dục Ôn động tác học thể dục phát triển chung I Mục tiêu: - Ôn động tác vơn thở, tay, chân, lờn, bụngvà toàn thân thể dục phát triển chung Yêu cầu thực động tác tơng đối xác - Chơi trò chơi : " Kết bạn " Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi cách tơng đối chủ động II Địa điểm phơng tiện : - Địa điểm : sân trờng vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện : còi, kẻ vạch cho trò chơi III Nội dung phơng pháp lên lớp: Nội dung Định Phơng pháp tổ chức lợng A Phần mở đầu: 5' ĐHTT: Nhận lớp x x x x x - c¸n sù b¸o c¸o sÜ sè x x x x x - GV nhËn lớp, phổ biến ND học Khởi động : - Giậm chân chỗ, vỗ tay - ĐHKĐ: nh ĐHTT theo nhịp hát Chạy chậm theo1 hàng dọc - Chơi trò chơi : Chẵn lẻ B Phân : 22ĐHTL : 25' Ôn động tác : vơn x x x x thở, tay, chân, lờn, bụng x toàn thân thể x x x x dơc ph¸t triĨn chunng x - GV chia tỉ tËp lun Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng Chơi trò chơi: Kết bạn C Phần kết thúc: - Tập số động tác hồi tĩnh - GV HS hệ thống 5' -> GV đến tõng tỉ quan s¸t, sưa sai cho HS - GV cho HS tập thi, tổ tập đúng, đợc biểu dơng - GV chọn em tập đúng, đẹp lên biểu diễn - GV nêu tên trò chơi cách chơi - GV cho HS chơi trò chơi -> GV nhận xét - ĐHXL: x x x x x x x x x x - GV nhËn xÐt giê häc giao bµi tËp vỊ nhµ Thø ba ngày tháng 11 năm 2016 Chính tả : ( Nghe - Viết ) Chiều Sông Hơng I Mục tiêu: Rèn kỹ nghe viết tả - Nghe viết xác, trình bày Chiều Sông Hơng - Viết tiếng cã vÇn khã, dƠ lÉn ( oc / ooc ); giải câu đố, viết 1số tiếng có âm đầu vần dễ lẫn : ( trâu, trầu, trấu ) II Đồ dùng dạy học: - Bảng ph III Các hoạt động dạy học: A KTBC : - GV đọc : trời xanh, dòng sữa, ánh sáng, ( HS viÕt b¶ng ) -> HS + GV nhËn xét B Bài : GTB: ghi đầu HDHS viết tả a HD HS chuẩn bị : - GV đọc toàn lợt - HS ý nghe - GV HD nắm ND cách trình bày + Tác giải tả hình ảnh -> Khói thả nghi ngút âm Sông Hơng ? vùng tre trúc mặt nớc + Những chữ phải - HS nêu Vì chữ đầu viết hoa ? sao? câu tên riêng Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - GV đọc tiếng khó : l¹ lïng, nghi ngót, tre tróc - GV theo dõi sửa sai cho HS b GV đọc : - GV theo dâi uèn n¾m cho HS c ChÊm chữa : - GV đọc lại viết - GV thu vë nhËn xÐt - GV nhËn xÐt bµi viÕt HD lµm bµi tËp : a Bµi (VBT) - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - Chữa bảng phụ bảng phụ - HS luyện viết vào bảng - HS viết vào - HS dùng bút chì đổi soát lỗi - HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào VBT - HS làm bảng phụ KQ: sóc; mặc quần soóc; cần cẩu móc hàng; kéo xe rơ moóc - Cả lớp nhận xét - GV nhận xét => Chốt: Để điền ®óng vÇn, em cÇn hiĨu nghÜa tõ cho ®óng b Bài 2: (NH) - GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT - HS làm việc nhóm - GV gọi HS giải câu đố - Vài HS giải câu đố -> HS nhận xét => Chốt: a Trâu - trầu- trấu b hạt cát Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND ? - 1HS - Về nhà học chuẩn bị bµi sau * Rót kinh nghiƯm: To¸n TIÕT 57: So sánh số lớn gấp lần số bé ( Tr57) I Mục tiêu: - Giúp HS : Biết cách so sánh số lớn gấp lần số bé II §å dïng d¹y häc: - Tranh vÏ minh ho¹ ë học III Các hoạt động dạy học: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - GV gäi HS nªu yªu cầu BT - GV cho HS làm vào nháp - GV gọi HS đọc làm -> GV nhận xét sửa sai * Bài (V) * Củng cố dạng giải toán hai phép tính - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - GV gọi HS phân tích toán - GV yêu cầu HS làm vào 1HS làm bảng lớp => Chốt: Bài toán làm theo mâý bớc ? + Bớc tìm ? + Bớc tìm ? Bài 4: (SGK) *Giúp HS phân biệt gấp lên lần đơn vị - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS làm vào Sgk Số lớn Số lớn Số lớn bé đơn vị Số lớn gấp lần số bé + Muốn so sánh số lớn số bé đơn vị ta làm nh ? + Muốn so sánh số lớn gấp lần số bé ta làm nh ? - HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào nháp chữa Bài giải : Số bò gấp số trâu số lần : 20 : = ( lần ) Đáp số : lần - HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào HS lên bảng làm Bài giải : Số kg cà chua thu hoặch ruộng thứ hai : 127 x = 318 ( kg ) C¶ hai thưa rng thu hoặch đợc : 127 + 381 = 508 (kg ) Đáp số : 508 kg - bớc - Tìm số kg cà chua thu ruộng thứ - Tìm số kg cà chua thuhoặch hai ruộng - HS nêu yêu cầu - HS làm vào Sgk 30 25 42 36 42 35 70 63 10 - Lµm phÐp tÝnh trõ - Làm phép tính nhân Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng IV Củng cố dặn dò: - Nêu lại nội dung bµi - HS - VỊ nhµ häc bµi chn bị sau * Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016 Thể dục Học động tác nhảy thể dục phát triển chung I Mục tiêu : - Ôn động tác vơn thở, tay, chân, lờn, bụng toàn thân cua rbài thể duch phát triển chung Yêu cầu thực động tác tơng đối xác - Học động tác nhảy Yêu cầu thực động tác - Chơi trò chơi " ném bóng trúng đích " Yêu cầu biết cách chơi biết tham gia chơi cách tơng đối chủ động II Địa điểm phơng tiện : - Địa điểm : Trên sân trờng, vệ sinh an toàn nơi tập - Phơng tiện : Còi, kẻ vạch cho trò chơi III Nội dung phơng pháp lên lớp: Nội dung A Phần mở đầu: Nhận lớp Định lợng 5' - C¸n sù b¸o c¸o sÜ sè - GV nhËn líp, phổ biến nội dung Khởi động : - Chạy chậm thành vòng tròn - Chơi trò chơi chẵn lẻ B Phần bản: Ôn động tác thể dục phát triển chung học Phơng pháp tổ chức ĐHTT : x x x x x x x x x x §HK§ : 25' §HTL : x x x Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng x x x x x x x + GV chia tỉ cho HS tËp lun + GV ®i ®Õn tõng tổ quan sát nhắc nhở, kết hợp sửa chữa ®éng t¸c sai cho HS + GV cho c¸c tỉ thi đua tập Động tác nhảy + GV vừa làm mẫu, giải thích hô nhịp chậm, HS tËp theo + GV nhËn xÐt vµ cho HS tËp lần + Lần : GV vừa hô theo nhịp vừa làm mẫu + Lần : GV làm mẫu nhịp cần nhấn mạnh + Lần 5: GV hô nhịp HS tập - GV nêu tên trò chơi cách chơi Chơi trò chơi : Ném bóng trúng đích C Phần kết thúc: - Tập 1số động tác hồi tĩnh - GV HS hệ thống 5' - HS chơi trò chơi theo tổ -> GV nhận xét biểu dơng tổ thắng i hỡnh: x x x x x x x x x x x Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng x - GV nhËn xÐt giê häc giao bµi tËp vỊ nhµ Tập viết Ôn chữ hoa H I Mục tiêu : - Củng cố cách viết chữ hoa H thông qua tập ứng dụng - Viết tên riêng : Hàm Nghi chữ cỡ nhỏ - Viết câu cao dao : Hải Vân bát ngát nghìn trùng / Hòn Hồng sừng sững đứng vịnh Hàn chữ cỡ nhỏ II Đồ dùng dạyhọc: - Mẫu chữ viết hoa H, N, V - Các chữ Hàm Nghi câu lục bát viết dòng kẻ ô li III Các hoạt động dạy học: A KTBC : - HS nhắc lại từ câu ứng dụng häc ë bµi tríc -> GV nhËn xÐt B Bài mới: GTB : ghi đầu Luyện viết chữ hoa - GV yêu cầu HS mở quan sát - HS quan sát viết + Tìm chữ hoa - Chữ H, N, V - GV viết mẫu kết hợp nhắc lại cách - HS quan sát viết chữ H, N , V - GV ®äc H, N, V - HS tập viết bảng lần - GV quan sát sưa sai cho HS b) Lun viÕt tõ øng dơng - GV gäi HS ®äc tõ øng dơng - HS ®äc tõ øng dơng - GV giíi thiƯu : Hµm Nghi ( 1872 - 1943 - HS chó ý nghe ) làm vua năm 12 tuổi, có tinh thần yêu nớc, chống thực dân pháp - HS nờu - Nêu độ cao chữ! - Nêu khoảng cách chữ chữ! - GV ®äc : Hàm Nghi - HS viết bảng lần Hm Nghi -> GV quan sát sửa sai cho HS HD viÕt vµo vë tËp viÕt Lun viết câu ứng dụng - GV gọi HS đọc câu ứng dụng -2 HS đọc câu ứng dụng - GV gióp HS hiĨu néi dung c©u cao - HS chó ý nghe dao ( SGV ) Hải Vân bát ngát nghìn trùng Hòn Hàn Hồng sừng sững đứng Vnh - GV đọc : Hải Vân, Hòn Hồng - HS viết bảng lần Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng -> GV theo dâi uèn n¾n cho HS - HS viÕt vµo vë tËp viÕt ChÊm chữa - GV thu chấm điểm - NhËn xÐt bµi viÕt - HS chó ý nghe Củng cố dặn dò : - Nêu lại ND ? - HS nêu - Về nhà chuẩn bị bµi sau * Rót kinh nghiƯm: Toán tiết 59: bảng chia (tr59) A Mơc tiªu: - Gióp HS: + Dựa vào bảng nhân để lập bảng chia học thuộc bảng chia + Thực hành chia phạm vi giải toán có lời văn (về chia thành phần chia theo nhóm 8) B Đồ dùng dạy học: - Các biểu, có chấm tròn C Các hoạt động dạy học: I Ôn luyện: Đọc lại bảng nhân (3 HS) HS + GV nhËn xÐt II Bµi mới: Hoạt động 1: Hớng dẫn lập bảng chia * HS lập đợc bảng chia học thuộc lòng bảng chia + GV yêu cầu HS lÊy tÊm b×a - HS lÊy tÊm b×a cã chÊm cã chÊm trßn trßn -> lấy + lấy lần mÊy? GV viÕt x = + LÊy chấm tròn chia theo - Đợc nhóm nhóm, nhóm có chấm tròn đợc nhóm -> GV nêu chia đợc GV viÕt: : = -> HS ®äc: x = 8; : = (3 HS) - GV cho häc sinh lÊy tÊm - HS lấy nữa, có chấm tròn + lấy lần đợc bao nhiêu? -> lÊy lÇn b»ng 16 GV viÕt: x = 16 + LÊy 16 chÊm trßn chia thành -> 16 chấm tròn chia thành Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng nhóm, nhóm có chấm tròn đợc nhóm? GV nêu: 16 chia đợc GV viết: 16 : = - GV gọi HS nêu công thức nhân HS tù lËp c«ng thøc chia - GV tỉ chøc cho HS häc thuéc b¼ng chia - GV gäi HS thi ®äc - > GV nhËn xÐt Hoạt động 2: Luyện tập Thực hành Bài 1(S) * Củng cố bảng chia - Y/c HS đọc thầm đề thực vào SGK - Chữa bảng phụ bảng phụ => Chốt: Để làm đợc này, em dựa vào đâu? - Muốn làm tốt nhanh,các em cần phải thuộc bảng chia Bài (S) * HS nhận biết đợc mối quan hệ bảng nhân bảng chia - Y/c HS đọc thầm đề thực vào SGK - Chữa bảng phụ bảng phụ => Chốt: Em có nhận xét số cột? - Vậy em có nhận xét mối quan hệ phép tính nhân chia? Bài (V) * HS biết vận dụng bảng chia vào giải toán có lời văn - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - GV yêu cầu HS làm vào - GV gọi HS đọc - GV nhận xét nhóm, nhóm có chấm tròn đợc nhóm -> Nhiều HS đọc -> HS tự lập phép tính lại - HS đọc theo bàn, dãy, tổ, cá nhân - HS thi đọc thuộc lòng bảng chia -> HS nhận xét - HS làm SGK - HS làm bảng phụ - Dựa vào bảng chia - HS làm SGK - HS làm bảng phụ - Mỗi cột có số giống nhng vị trí khác - Phép chia phép tính ngợc phép nhân - HS nêu yêu cầu - HS giải vào - 1HS làm bảng phụ Bài giải Chiều dài mảnh vải Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng => Chốt: Dựa vào đâu để em lµm bµi nµy? * Bµi (V): * HS biÕt vận dụng bảng chia vào giải toán có lời văn - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV giúp HS nắm vững yêu cầu 32 : = (m) Đ/S: 4m vải - Bảng nhân - HS nêu yêu cầu BT - HS giải vào Giải Số mảnh vải cắt đợc 32 : = (mảnh) Đ/S: mảnh vải => Chốt: Em cần chọn lồi giải cho phù hợp với toán giải III: Củng cố dặn dò - Đọc lại bảng chia (2 HS) - Về nhà học bài, chuẩn bị sau * Rút kinh nghiệm: Tù nhiªn xã hội Một số hoạt động trờng I Mục tiêu: * Sau học HS có khả : - Kể đợc tên môn học nêu đợc số hoạt động học tập diễn học môn học - Rèn kĩ sống : Hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với bạn lớp, trờng II Đồ dùng dạy học - Các hình SGK III Các hoạt động dạy học KTCB: - Nêu số vật dễ gây cháy? (1HS) - Nêu việc cần làm để phòng cháy? (1HS) - GV nhận xét Bài a Hoạt động 1: Quan sat theo cặp * Mục tiêu: - Biết số hoạt động học tập diễn c¸c giê häc - BiÕt mét sè quan hệ GV HS, HS HS họat động học tập * Tiến hành: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Bíc 1: + GV híng dÉn HS quan sát - HS quan sát hình hình trả lời bạn theo gợi ý SGK hỏi đáp án theo cặp - Kể số hoạt ®éng häc tËp diÔn giê häc - Trong hoạt động GV làm gì? HS làm gì? - Bíc 2: GV gäi mét sè cỈp hái - Một vài HS hỏi đáp trớc lớp đáp trớc lớp + GV HS thảo luận -> HS nhận xét + Em thờng làm học + Em cã thÝch häc theo nhãm -> HS tr¶ lêi kh«ng? * GV kÕt luËn: ë trêng, giê häc em đợc khuyến khích tham gia vào nhiều hoạt động khác nh: Làm việc cá nhân với phiếu học tập, thảo luận nhóm, thực hành tất hoạt động giúp em học tập có hiệu b Hoạt động 2: Làm việc theo tỉ häc tËp * Mơc tiªu - BiÕt kĨ tªn môn học HS đợc học trờng - Biết nhận xét thái độ kết học tập thân số bạn Biết hợp tác, giúp đỡ chia sẻ với bạn * Tiến hành: - Bớc 1: + GV nêu câu hỏi gợi ý - HS thảo luận theo câu hỏi gợi ý + ë trêng c«ng viƯc chÝnh cđa - Tõng HS sẽ: HS làm gì? + Nói tên môn học học tốt cha tốt Vì sao? + Nói tên môn học thích + Kể tên việc làm tốt để giúp đỡ ban líp häc tËp + GV theo dâi c¸c nhóm thảo - Các tổ nhận xét luận, giúp đỡ thêm cho HS - Các tổ tìm biện pháp giúp đỡ bạn học nhóm - Bíc 2: + GV gäi c¸c nhãm b¸o c¸o - Đại diện tổ báo cáo kết trớc lớp -> GV nhận xét Củng cố dặn dò: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - GV liên hệ ngắn gọn tình hình học tập em - Về nhà học bài, chuẩn bị sau - Đánh giá tiết học Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016 Chính tả : (nghe viết) Cảnh đẹp non sông I Mục tiêu: Rèn luyện kỹ viết tả: Nghe - viết tả câu ca dao cuối bài: "Cảnh đẹp non sông" (Từ chỗ: Đờng vô sứ nghệ quanh quanh đến hết) Trình bày câu thơ lục bát, thể song Luyện viết số tiếng chứa âm đầu vần dễ lẫn: tr/ch, at/ac II Đồ dùng dạy học: - Bảng ph viết ND tập III Các hớng dẫn dạy học: A KTBC: - GV đọc: - KÝnh coong - Nåi xoong => HS viÕt b¶ng -> GV nhËn xÐt B Bµi míi: Giíi thiƯu - ghi đầu Hớng dẫn viết tả a HS chuẩn bị: - GV đọc câu ca dao ci - HS chó ý nghe bµi - GV gäi HS ®äc - HS ®äc thuéc lòng lại + lớp đọc thầm - GV hớng dẫn nhận xét: + Bài tả có tên Nghệ, Hải Vân, Hồng, Hàn riêng nào? + Ba câu ca dao thể lục bát + Chữ đầu dòng cách lề trình bày nh nào? ô ly - Lun viÕt tiÕng khã: + GV ®äc: Quanh quanh, non + HS luyện viết vào bảng xanh, sừng sững, lóng lánh + GV sửa sai cho HS b GV đọc - HS nghe viết vào c Chấm chữa bài: - GV đọc lại - HS dùng bút chì soát lỗi - GV thu nhËn xÐt - GV nhËn xÐt bµi viÕt HD lµm bµi tËp: * Bµi (a) - GV gäi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào nháp Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - GV gọi HS đọc - HS đọc làm -> HS khác nhận xét KQ: a) chuối, chữa, trông - > GV nhận xét Củng cố - dặn dò - Nêu nội dung - HS - Về chuẩn bị lại sau * Rót kinh nghiƯm: Tập làm văn nói, viết cảnh đẹp đất nớc I Mục tiêu: Rèn kỹ nói: Dựa vào tranh (hoặc ¶nh) vỊ mét c¶nh ®Đp cđa níc ta, HS nãi đợc điều biết cảnh đẹp (theo gợi ý SGK) Lời kể có cảm xúc, thái độ mạnh dạn, tự tin Rèn luyện kỹ viết: HS viết đợc câu vừa nói thành đoạn văn, (từ - câu) Dùng từ đặt câu đúng, bộc lộ đợc tình cảm với nhân vật tranh Giáo dục kĩ sống: - T sáng tạo - Tìm kiếm xử lí thơng tin II Đồ dùng dạy học: - ảnh biển Phan Thiết SGK - Tranh ảnh cảnh đất nớc III Các hoạt động dạy - học: A KTBC: - Kể lại chuyện vui học T11 - HS làm lại BT2 -> GV + HS nhận xét B Bài mới: Giới thiệu - ghi đầu HĐ - Làm tập Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu - KT chuẩn bị lại tranh ảnh - GV nhắc HS + Có thĨ nãi vỊ bøc ¶nh biĨn + HS chó ý nghe Phan ThiÕt - GV híng dÉn HS c¶ líp nói + HS nói theo câu hỏi cảnh đẹp tÊm ¶nh biĨn + HS giái nãi mÉu Phan Thiết theo câu hỏi + HS tập kể theo cỈp Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng - GV gäi HS thi VD: Tấm ảnh cảnh bãi biển tuyệt đẹp Phan Thiết Bao chùm lên tranh lµ mµu xanh cđa biĨn - GV nhËn xÐt gi điểm Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu - GV theo dõi HS làm bài, uốn nắn thêm cho HS - GV gọi HS đọc + -> HS thi nãi -> HS nhËn xÐt + Nêu yêu cầu BT + HS viết vào + -> HS đọc -> HS nhận xÐt -> GV nhËn xÐt ghi ®iĨm Cđng cè - Dặn dò: - Nêu lại nội dung bài? (1 HS) - Về nhà học bài, chuẩn bị sau * Rót kinh nghiƯm: Toán luyện tập I Mục tiêu: - Giúp HS đọc thuộc bảng chia vận dơng tÝnh to¸n II Đồ dùng: - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Ôn luyện: - §äc b¶ng chia -> GV + HS nhËn xÐt Bài mới: * Hoạt động 1: Bài tập Bài (S) * Củng cố bảng chia mối quan hệ phép nhân phép chia - GV gọi HS nêu yêu cầu tập + HS nêu yêu câu BT - GV yêu cầu HS tính nhẩm sau + HS làm nhẩm nêu miện kÕt qu¶ a) x = 48 48 : = b) 16 : = 16 : = Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng => Chốt: Qua cột, em có nhận xét phép tính phần a - Từ phần b, em nhÈm nhanh nh thÕ nµo? 24 : = 32 : =4 24 : = 32 : =8 - LÊy tÝch chia cho thừa số thơng thừa số lại - SBC giống SC thơng phép tính trớc thơng SC phép tÝnh sau Bµi (S): * Cđng cè vỊ chia nhẩm bảng - GV gọi HS nêu yêu cầu BT + HS nêu yêu cầu BT - GV yêu cầu HS tính nhẩm sau + HS làm nhẩm -> nêu miệng nêu kết miệng kết 32 : = 24 : => Chèt: Em vận dụng kiến =3 thức vào toán nµy? 42 : = 36 : =6… - Các bảng chia Bài (V) * Củng cố giải toán hai phép tính - GV gọi HS nêu yêu cầu BT + HS nêu yêu cầu BT + HS phân tích -> giải vào - GV Yêu cầu HS phân tích sau - HS làm bảng phụ giải vào Bài giải Số thỏ lại (42- 10) : = (con) §/S: (con) - GV nhËn xÐt => Chèt: Em lÊy 42 - 10 ®Ĩ - Tìm số thỏ sau bán tìm gì? - HS nêu - Ai có cách làm khác? - Các em chọn cách làm khác nhng phải đảm bảo Bài ( S) * Củng cố tìm phần số - GV gọi HS nêu yêu cầu BT + HS nêu yêu cầu BT - Thực yêu cầu cách - Hs làm tô màu cho số ô tìm đợc - GV gọi HS nêu cách làm + Đếm số ô vuông hình Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng sau hình sáu thực phÐp tÝnh VD: a) 16 : = b) 24 : = - GV nhËn xÐt => Chốt: Để tô số ô - Tìm phần số vuông em dựa vào dạng toán nào? - Em lấy số chia cho - Muốn tìm 1/8 số ta làm nào? III Củng cố - dặn dò: - Nêu lại néi dung bµi? (1 HS) - VỊ nhµ häc bµi, chuẩn bị sau * Rút kinh nghiệm: Thđ c«ng Cắt, dán chữ I, T ( Tiết ) I Mục tiêu: - HS kẻ, cắt, dán đợc chữ I, T đungd quy - HS thích cắt, dán chữ II Chuẩn bị: -Tranh quy trình - Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì III Các hoạt động dạy học: Thờ Nội Hoạt động i dung thầy gia n 25' * Hoạt động 3: HS - GV yêu cầu HS thực hành cắt, nhắc lại thao tác dán chữ I, T bớc trình kỹ thuật Hoạt động trò - HS nhắc lại - GV nhắc lại bớc theo quy trình + Bớc 1: Kẻ chữ I, T + Bớc 2: cắt chữ I, T - GV tổ chức cho HS + Bớc 3: Dán chữ thực hành I, T - GV quan sát, HD thêm cho HS Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng * Trng bày sản phẩm 5' * Củng cố dặn dò : - GV tổ chức cho HS - HS trng bày sản trng bày sản phẩm phẩm theo nhóm - HS nhận xét sản phẩm bạn -> GV nhận xét, khen ngợi sản phẩm đẹp - GV đánh giá sản phẩm - HS chó ý nghe - GV nhËn xét kÕt thực hành Giáo dục tập thể Sinh hoạt lớp I- Yêu cầu: - Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến - Yêu cầu tự quản tèt - Thùc hiƯn tèt tiÕt sinh ho¹t tËp thĨ, vui chơi thoải mái, vui vẻ II- Lên lớp: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho tổ báo cáo : - Tổ trởng tóm tắt thành b- Cho lớp trởng tóm tắt thành tớch tổ tích chung - HS l¾ng nghe 2- ý kiÕn cđa GV: a- Ưu điểm nhiệm vụ tuần về: - HS biết ý nghĩa ngày 20/11 - HS lắng nghe - Thực vệ sinh khu vực, lớp - Đội văn nghƯ tham gia tËp lun trường b- Tån t¹i: tổng hợp tồn ban cán nêu 3- Công tác đến - Đăng kí tiết học tốt chào - HS lắng nghe- thực mừng 20/11 - Tăng cờng kiểm tra nhà - Thực tèt vƯ sinh trêng líp - Hëng øng phong trµo áo ấm tặng bạn đầy đủ - Chuẩn bị tiết mục - HS hát cá nhân, kể văn nghệ chào mừng 20/11 chuyện 4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể - Cả lớp hát tập thể mét bµi chun, Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng 5- Kết thúc: - Hát cá nhân, kể chuyện - Hát tập thể 6- Nhận xét, đặn dò: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng ... học Tập đọc Tiết1 Giáo viên Học sinh Ktbc (2 -3' ) - Gọi HS kể lại truyện Đất quý, - Hs kể truyện " Đất quý, đất đất yêu yêu" Bài míi - NhËn xÐt a ) Gtb(1-2') b ) Lun ®äc (33 -35 ') - Gv ®äc mÉu... thuhoặch hai ruộng - HS nêu yêu cầu - HS lµm bµi vµo Sgk 30 25 42 36 42 35 70 63 10 - Làm phép tính trừ - Làm phép tính nhân Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng IV Cđng... làm nhẩm -> nêu miệng nêu kết miệng kết 32 : = 24 : => Chèt: Em vËn dông kiÕn =3 thức vào toán này? 42 : = 36 : =6 - Các bảng chia Bài (V) * Củng cố giải toán b»ng hai phÐp tÝnh - GV gäi HS nªu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (8) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (8)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn