GIÁO án lớp 3 TUẦN (7)

30 111 0
  • Loading ...
1/30 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Tuần 11 Thứ hai ngày 31 tháng 10 năm 2016 Quyền bổn phận trẻ em Chủ đề : Gia đình Nơi nuôi dỡng, dạy bảo, yêu thơng che chở em Bổn phận em gia đình I Mục tiêu : Kiến thức : - Hiểu đợc em thành viên gia đình; gia đình nơi emđợc nuôi dỡng, dạy bảo yêu thơng - Hiểu đợc quyền đợc hởngvà bổn phận em gia đình Thái độ : - Yêu quí, kính trọng hiếu thảo ông bà, cha mẹ anh chị em gia đình - Có thái độ với quyền đợc hởng, không yêu cầu đòi hỏi mức so với điều kiện thực tế gia đình Kĩ : - Có thói quen chào hỏi lễ độ; có thái độ tôn trọng ngời gia đình - Có thói quen quan tâm, chăm sóc ngời gia đình II Đồ dùng : - Ba tranh , ảnh gia đình tiêu biểu - Ba tranh trạng thái gia đình: + GĐ hạnh phúc bố mẹ yêu thơng, chăm sóc + GĐ không hạnh phúc + Tranh thể trẻ em GĐ - HS chuẩn bị đóng vai tiểu phẩm : Gia đình bạn Hoa Bé trai không ngng khóc III Hoạt động dạy học Hoạt động trò Giới thiệu : - GV cho lớp hát Cả nhà thơng Qua hát GV giới thiệu viết bảng : Chủ đề Gia đình Hoạt động :Xem tranh nói néi dung GV treo ba bøc tranh vỊ ba m« hình gia đình Gọi HS Hoạt động trò Cả lớp hát - HS quan sát tranh giới thiệu theo tranh - Đây gia đình có tõng bøc tranh giíi thiƯu nhng ngêi tranh theo ý em ông bà, cha mẹ - Đây gia đình có cha mẹ - Đây gia đình có hai mẹ - Các tranh thể hình ảnh gia đình - Các tranh mà em vừa xem có thể hình ảnh gia đình không ? HS lắng nghe KL : Gia đình bao gồm ngời thân thiết, cha mẹ Họ chung sống với Hoạt động : Tiểu - HS lên đóng vai (Bố, mẹ phẩm : Gia đình bạn Hoa Hoa, Hoa, Bác sĩ, bạn GV gọi HS lên diƠn tiĨu cđa Hoa ) phÈm - C¶ líp theo dõi tiểu phẩm, nhận xét trả lời câu hỏi - Bạn Hoa bị ốm - Câu chuyện mà vừa xem nói điều ? - Bố mẹ lo lắng hết - Khi Hoa bị ốm, bố mẹ lòng chăm sóc Hoa Hoa có thái độ nh - Bố mẹ yêu thơng Hoa ? - Việc làm bố mẹ Hoa - Sau khái bƯnh, Hoa ®èi víi Hoa nãi lên điều cảm động hứa với bố ? mĐ sÏ häc thËt giái ®Ĩ - Sau khái bƯnh, Hoa cã cha mĐ vui lßng Suy ý nghÜ nh ? Suy nghĩ Hoa nghĩ Hoa có công ơn cha mẹ không ? Vì ? lớn lao - HS lắng nghe KL : Gia đình nơi nuôi dỡng, yêu thơng che chở cho em Trẻ em có quyền đợc sống cha mẹvà hởng chăm sóc, yêu thơng cha mẹ Hoạt động - KĨ chun : “ BÐ trai kh«ng ngng khãc” - Gọi HS diễn lại ND câu chuyện - HS đóng vai diễn lại câu chuyện - Cả lớp theo dõi câu chuyện - HS thảo luận trả lời - HS nối tiêp trả lời GV nêu câu hỏi để HS trao đổi nội dung câu chuyện - Vì em bé lại khóc đợc thú cho ăn dỗ dành chu đáo ? - ý kiến bác cú đa có không? Vì sao? - Ai có trách nhiệm chăm sóc đứa bé ? - Em có suy nghĩ xem xong câu truyện ? GV tóm tắt: Cả cha mẹ có trách nhiệm nuôidỡng, chăm sóc, yêu thơng Trẻ emcó quyền chung sống với cha mẹ Không có quyền buộc trẻ phải cách li cha mẹ Hoạt động – Th¶o luËn néi dung tranh GV treo ba tranh - Trong tranh gđ hạnh phúc, đợc chăm sóc đối xử nh ? Đó thể quyền ? - Trong tranh gđ không hạnh phúc bố mẹ hay đánh nhau, cãi nh nào? Nh trẻ em không đợc hởng quyền ? - Trẻ em gia đình nh ? Đó đứa trẻ bị quyền gì? GVKL: Trẻ em có quyền có cha mẹ, có quyềnđợc hởng chăm sóc cha mẹ Cả cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc nuôi dỡng IV Củng cố Dặn dò - Cha mẹ ngời thân có trách nhiệm chăm sóc đứa bé - HS trả lời HS lắng nghe - HS quan sát thảo luận - Đại diện nhón trình bày ý kiến thảo luận nhóm : - Trong tranh gđ hạnh phúc, đợc chăm sóc chu đáo - Trong tranh gđ không hạnh phúc bố mẹ hay đánh nhau, cãi Trẻ em không đợc hởng chăm sóc cha mẹ - Trẻ em gia đình thiệt thòi Những đứa trẻ không đợc hởng chăm sóc, nuôi dỡng cha mẹ HS nhắc lại ý học quyền bổn phận tẻ em - GV nêu câu hỏi - GV nhắc lại nội dung tiết học - Dặn HS ghi nhớ quyền bổn phận trẻ em Toán Tiết 51: Bài toán giải hai phép tính ( tiếp ) A- Mục tiêu: - Bớc đầu biết giải toán hai phép tính - Rèn KN giải toán cho HS - GD HS chăm học toán B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ KTBC: ? Bài toán gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh cã mÊy lêi gi¶i? MÊy - Hai phép tính? 2/ Bài mới: - HS đọc a.HD giải toán - GV nêu toán nh SGK - xe đạp - HD vẽ sơ đồ - Ngày thứ bảy cửa hàng - gấp đôi bán đợc xe đạp? - Số xe đạp bán ngày chủ nhật - Tính số xe bán hai ngày ntn so với ngày thứ bảy? - Biết số xe ngày - Bài toán yêu cầu tính gì? - Muốn biết số xe đạp bán đợc - Đã biết số xe ngày thứ bảy hai ngày ta cần biết - Cha biết số xe ngày chủ nhật gì? - Đã biết số xe ngày nào? Bài giải - Số xe ngày cha biết? Số xe ngày chủ nhật là: - Vậy ta cần tìm số xe ngày x = 12( xe đạp) chủ nhật Số xe bán đợc hai ngày là: - GV yêu cầu HS giải toán + 12 = 18( xe đạp) Đáp số: 18 xe đạp - HS đọc b) Luyện tập- Thực hành:: * Bài 1(V): - HS nêu - Đọc đề? - Vẽ sơ đồ nh SGK - Bài toán yêu cầu gì? - Muốn tính quãng đờng từ nhà đến bu điện ta làm ntn? - Quãng đờng từ chợ huyện đến Bu điệnTỉnh biết cha? - Chấm , chữa * Bài 2(V): - Yêu cầu HS đọc đề - Bài toán hỏi gì? - Ta tính tổng quãng đờng từ nhà đến chợ từ chợ đến bu điện - Cha biết, ta cần tính trớc - HS làm Bài giải Quãng đờng từ Chợ đến Bu điện tỉnh là: x = 15( km) Quãng đờng từ Nhà đến Bu điện tỉnh là: + 15 = 20( km) Đáp số: 20 km - HS đọc - HS nêu - HS làm vở- HS làm bảng phụ Bài giải Lợng mật ong lấy lµ: 24 : = ( lÝt) Trong thïng lại số lít mật ong là: 24 - = 16 (lít) Đáp số: 16 l mật ong * Bài 3(S): - HS làm sách Nêu KQ - Treo bảng phụ- Đọc đề? - Kết : số cần điền là: - Muốn gấp số lên nhiều 15; 18 42; 36 lần ta làm ntn? 12; 10 8; 14 + Lu ý HS phân biệt khái niệm Gấp Thêm - Chấm bài, nhận xét.Chữa bảng phụ 3/ Củng cố- Dặn dò: - GV nhận xÐt chung giê häc * Dù kiÕn sai lÇm: HS nhầm gấp lên nhiều lần sang thêm nhiều đơn vị * Rút kinh nghiệm: Tập đọc - Kể chuyện Đất quý, đất yêu I Mục tiêu A Tập đọc + Rèn kĩ đọc thành tiếng : - Chú ý từ ngữ : Ê-ti-ô-pi-a, đờng sá, chăn nuôi, thiêng liêng, lời nói, - Bứơc đầu biết đọc chuyện với giọng kể có cảm xúc, phân biệt lời dẫn chuyện lời nhân vật ( hai vị khách, viên quan ) + Rèn kĩ đọc - hiểu : - Hiểu nghĩa từ đợc giải sau ( Ê-ti-ô-pi-a, cung điện, khâm phục ) - Đọc thầm tơng đối nhanh nắm đợc cốt chuyện, phong tục đặc biệt ngời Ê-ti-ô-pi-a - Hiểu ý nghĩa chuyện : Đất đai Tổ quốc thứ thiêng liêng, cao quý B Kể chuyện : - Rèn kĩ nói : biết xếp lại tranh minh hoạ SGK theo thứ tự câu chuyện Dựa vào tranh, kể lại đợc trôi chảy, mạch lạc đoạn câu chuyện Đất quý, đất yêu II Đồ dùng GV : Tranh minh hoạ chuyện SGK HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Đọc : Th bà - 2, HS đọc - Trong th Đức kể với bà - Trả lời câu hỏi ? - Qua th, em thấy tình cảm Đức bà quê nh ? B Bài Giới thiƯu bµi ( GV giíi - HS nghe, theo dâi SGK thiƯu ) - HS QS tranh minh ho¹ Luyện đọc a GV đọc - HS nối đọc câu b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Luyện đọc từ khó * Đọc câu - HS nối đọc đoạn trớc + GV chia đoạn làm đoạn lớp - Kết hợp tìm từ khó đọc * Đọc đoạn trớc lớp - HD HS ngắt nghỉ chỗ - HS đọc theo nhóm đôi - Giải nghĩa từ giải cuối - Nhận xét bạn đọc cïng nhãm bµi - nhãm HS tiÕp nèi đọc * Đọc đoạn nhóm ĐT đoạn - Vua mêi hä vµo cung, më HD HS tìm hiểu ? Hai ngời khách đợc vua Ê-ti-ôpi-a đón tiếp ? ? Khi khách xuống tàu, có điều bất ngờ xảy ? ? Vì ngời Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang hạt đất nhỏ ? ? Theo em, phong tục nói lên tình cảm ngời Ê-ti-ô-pi-a với quê hơng nh ? Luyện đọc lại - GV đọc diễn cảm đoạn - HD HS thi đọc đoạn tiệcchiêu đãi, tặng nhiều vật quý - tỏ ý trân trọng mến khách - Viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày để họ cạo đất đế giày để khách xuống tàu trở nớc - Vì ngời Ê-ti-ô-pi-a coi đất quê hơng họ thữ thiêng liêng - HS trả lời - HS thi đọc đoạn - HS đọc - Bình chọn bạn đọc hay KĨ chun GV nªu nhiƯm vơ - QS tranh, xếp lại cho thứ tự câu chuyện Đất quý đất yêu Dựa vào tranh kể toàn câu chuyện HD HS kể lại câu chuyện * Bài tập - Nêu yêu cầu BT => Chốt: Thứ tự tranh * Bài tập - Nêu yêu cầu BT => Chốt: Nhận xét, cho điểm - Sắp xếp lại tranh dới theo thứ tự - HS QS tranh, xếp theo thứ tù - Thø tù lµ : - - - - Kể lại toàn câu chuyện - Từng cặp HS dựa vào tranh kể chuyện - HS tiÕp nèi thi kĨ chun - HS kể lại toàn câu chuện IV Củng cố, dặn dò - Tập đọc tên khác cho câu chuyện - GV nhËn xÐt giê häc * Rót kinh nghiƯm: Đạo đức thực hành kĩ kì I I Mục tiêu - Giúp Hs ôn lại kiến thức học nửa học kì I: Kính yêu Bác Hồ; Giữ lời hứa; Tự làm lấy việc mình; Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em; Chia sẻ vui buồn bạn - Rèn kĩ thực hành thói quen tốt đợc học đạo đức nửa học kì I II Tài liệu phơng tiện -Tranh, ảnh đạo đức học - Phiếu học tập - Các trò chơi, hát chủ đề III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (5p) - Khi bạn có chuyện vui hay buồn em phải làm gì? - Em chia sẻ vui buồn bạn cha? Hãy kể trờng hợp cụ thể? Các hoạt động 2.1 Hoạt động 1: Hs làm việc với phiếu tập (10p) * Mục tiêu: Hệ thống lại đạo đức đợc học nửa kì I Hs nắm đợc nội dung * Cách tiến hành - Gv giao việc cho Hs, phát phiếu tập có câu hỏi gợi ý gv đa để Hs nhớ lại đợc nội dung - Hs làm việc cá nhân học Sau Hs làm tập theo phiếu tập điền Đ, S - Gv gọi Hs nêu tên học, nhắc lại nội dung ®· häc C¶ líp nhËn xÐt, bỉ sung * KÕt luận: Nửa học kì I học sau: Kính yêu Bác Hồ; Giữ lời hứa; Tự làm lấyviệc mình; Quan tâm chăm sóc ôngbà, cha mẹ , anh chị em 2.2 Hoạt động 2: Phân tích tình (15p) * Mục tiêu: Hs biết đợc biểu - Các nhóm xây dựng tốt nên làm không nên làm nh tình chuẩn tích cực tham gia việc trờng lớp Chia sẻ bị đóng vai vui buồn bạn - Các nhóm đóng vai * Cách tiến hành: sau thảo luận để - Gv chia lớp thành nhóm, nhóm chọn cách giải đợc phân công đóng vai theo chủ tình đề giải thích sao? - Các nhóm khác xem, nhận xét phân tích tình nhóm * Kết luận: Mỗi cần xây dựng cho nếp sống lành mạnh, văn minh thói quen tốt Thực thói quen hàng ngày 3.Hớng dẫn thực hành (2p) - Hãy thực thói quen tốt, việc làm phù hợp với sống hàng ngày Thể dục Bài 21: Động tác bụng thể dục phát triển chung I Mục tiêu Giúp HS: - Ôn tập lại động tác thể dục phát triển chung - Biết tập động tác bụng mức tơng đối xác II Địa điểm phơng tiện - Sân trờng, còi III Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung` A) Phần mở đầu - Tập trung lớp - Khởi động: chạy 80-100m, xoay khớp B) Phần - Kiểm tra cũ TG L-V-Đ 22 - Ôn tập động tác: vơn thở, lần tay, chân, lờn.( HS chia tổ tập luyện ) - Thi đua.giữa tổ lần - Học động tác bụng Phơng pháp lên lớp đội h×nh  líp   G - TËp theo chØ dẫn Gv - GV định em lên thực động tác học lần x nhịp - Lần GV điều khiển, lần lớp trởng điều khiển ( GV quan sát, sửa sai ) - LÇn 3,4 chia tỉ tËp lun - Lần thi đua tổ - G làm mẫu, giải thích động tác bụng - Trò chơi: Chạy tiếp sức C) Phần kết thúc - Thả lỏng - HƯ thèng bµi häc - NX giê häc - HS tập động tác bụng ( có nhận xét đánh giá GV ) - H thực hành chơi - Ôn động tác học Thứ ba ngày tháng 11 năm 2016 Chính tả ( Nghe - viết ) Tiếng hò sông I Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết xác,trình bày hình thức văn xuôi Tiếng hò sông Biết viết hoa chữ đầu câu tên riêng ( Gái, Thu Bồn ), ghi dấu câu ( dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm lửng ) - Làm tập phân biệt tiếng có âm vần khó ( ong/ông ) thi tìm nhanh, viết số từ có tiếng chứa âm đầu vần dễ lẫn : s/x II Đồ dùng GV : Bảng lớp viết từ ngữ BT2, giấy to để HS làm việc theo nhóm HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - HS lên bảng đọc thuộc câu - Lớp viết lời giải câu đố vào đố tả trớc bảng B Bài míi - NhËn xÐt Giíi thiƯu bµi - GV nêu MĐ, YC tiết học ? Vì ngời Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang hạt đất nhỏ ? - GV nhËn xÐt B Bµi míi Giíi thiệu ( GV giới thiệu ) Luyện đọc a GV đọc thơ b HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc dòng thơ - GV phát sửa lỗi phát âm cho HS * Đọc khổ thơ trớc lớp - GV nhắc HS ngắt nghỉ - Giải nghĩa từ giải cuối * Đọc khổ thơ nhóm * Đọc đồng HD tìm hiểu - Kể tên cảnh vật đợc tả bài? - Cảnh vật quê hơng đợc tả nhiều màu sắc, kể tên màu sắc ? - Vì tranh quê hơng đẹp ? Học thuộc lòng thơ - GV HD HS học thuộc lßng - NhËn xÐt + HS theo dâi SGK - HS nối đọc dòng thơ - HS nối tiếp đọc khổ thơ - HS đọc theo nhóm đôi - Nhận xét bạn đọc nhóm - Cả lớp đọc đồng toàn - Tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, ngói mới, trờng học, gạo, mặt trời, cờ Tổ quốc - Tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói đỏ tơi, trờng học đỏ thắm, mặt trời đỏ chót - HS trao đổi nhóm trả lời - HS học thuộc lòng khổ thơ - Học thuộc lòng thơ - HS thi đọc thuộc lòng khổ thơ, thơ IV Củng cố, dặn dò - Khen HS có tinh thần học tèt - GV nhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiÖm: Luyện từ câu Từ ngữ quê hơng Ôn tập câu Ai làm ? I Mục tiêu -Hiểu xếp vào nhóm số từ ngữ quê hơng - BiÐt dïng tõ cïng nghÜa thÝch hỵp thay thÕ từ quê hơng đoạn văn - Nhận biết đợc câu theo mẫu "Ai làm gì?" tìm đợc phận tả lời cho câu hỏi Ai? Làm gì? - Đặt đợc 2- câu theo mẫu " Ai làm gì?" với 2- từ cho sẵn II Đồ dùng GV : PhiÕu bµi tËp bµi 1, bµi HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Làm miệng BT2 tiết LT&C tuần - HS nèi lµm miƯng 10 - NhËn xét bạn B Bài Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học HD HS làm tập * Bài tập - Nêu yêu cầu BT - GV nhận xét * Bài tập - Nêu yêu cầu BT - Nhận xét làm cảu HS * Bài tập - Nêu yêu cầu BT - GV nhËn xÐt + XÕp nh÷ng tõ ng÷ cho vào nhóm - HS lên làm bảng phụ - Cả lớp làm vào phiếu BT - Trao đổi phiếu.Nhận xét làm bạn - 4, HS đọc làm + Lời giải - Chỉ vật quê hơng : đa, dòng sông, đò, mái đình, núi, phố phờng - Chỉ tình cảm quê hơng : gắn bó, nhớ thơng, yêu quý, thơng yêu, bùi ngùi, tự hào + Tìm từ ngoặc đơn thay cho từ quê hơng đoạn văn - HS dùa vµo SGK lµm bµi vµo vë - em lên bảng làm + Lời giải : Các từ thay từ quê hơng : quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn + Những câu đoạn văn đợc viết theo mẫu Ai làm ? - HS lên bảng , lớp làm * Bài tập - Nêu yêu cầu BT - GV nhắc HS : Mỗi từ ngữ cho đặt đợc nhiều câu - GV nhận xét vào + Lời giải : - Cha làm cho chổi cọ để quét nhà, quét sân - Mẹ đựng hạt giống đầy móm cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau - Chị đan nón cọ, lại biết đan mành cọ cọ xuất + Dùng từ sau để câu theo mẫu Ai làm ? - HS làm vào - Phát biểu ý kiến - Nhận xét bạn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Biểu dơng HS có tinh thần học tố * Rót kinh nghiƯm: To¸n TiÕt 53 : Bảng nhân I- Mục tiêu: - Thành lập bảng nhân 8, thuộc lòng bảng nhân vận dụng giải toán có lời văn phép tính nhân - Rèn trí nhớ giải toán II- Đồ dùng: GV : Bảng phụ, 10 bìa, có hình tròn HS : SGK III- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ KTBC: Không KT 2/ Bài mới: a) HĐ 1: HD thành lập bảng - Có chấm tròn nhân - Gắn bìa có hình - Lấy lần tròn hỏi: Có chấm - lần tròn? - chấm tròn đợc lấy - HS đọc lần? - đợc lấy lần? - HS đọc bảng nhân - đợc lấy lần ta lập đợc phép nhân x = 8( Ghi bảng) * Tơng tự với phép nhân lại - Hoàn thành bảng nhân xong, nói : Đây bảng nhân phép nhân bảng có thừa số thứ - Luyện đọc HTL a) HĐ 2: Luyện tập * Bài 1(M): - Đọc đề? - Tính nhẩm tính ntn? - Điền KQ * Bài (V): - Đọc đề? - Có can dầu? - Mỗi can có lít? - Muốn biết can có lít dầu ta làm ntn? - Thi đọc TL bảng nhân - Làm miệng HS đọc HS nêu HS nhẩm nêu KQ - HS đọc - can dÇu - lÝt - LÊy sè lít dầu can nhân với số can - HS làm vào vở, em lên bảng Bài giải Số lít dầu can là: x = 48( lít) Đáp số: 48 lít dầu - Đổi vở, nhận xét - Nhận xét Chữa - Đếm thêm điền số * Bài 3(S): thích hợp - Bài toán yêu cầu gì? - Số - Số dãy số - Số 16 nào? - thêm - Tiếp sau số số nào? - Lấy 16 cộng đợc 24, ta - cộng thêm đợc điền số 24 16? 8, 16; 24; 30; 36; 42; 48; 56; - Lµm để điền đợc 64; 78; 80 ô trống tiếp theo? - HS đọc - Chấm bài, nhận xét - Đọc dãy số vừa điền đợc? - HS thi ®äc 3/ Cđng cè: - Thi ®äc tiÕp søc b¶ng nhân - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà ôn * Rút kinh nghiệm: Thứ năm ngày tháng 11 năm 2016 Thể dục Bài 22: Động tác toàn thân thể dục phát triển chung I Mục tiêu Giúp Hs: - Ôn lại động tác thể dục phát triển chung học - Biết tập động tác toàn thân mức tuơng đối xác II Địa điểm phơng tiện - Sân trờng - Còi, kẻ vạch sân III Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung A) Phần mở đầu - Tập trung lớp - Giậm chân chỗ - Xoay khớp tay, chân TG ĐL B) Phần - Ôn động tác học Phơng pháp lên lớp đội hình lớp G - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu giê häc - TËp theo chØ dÉn cña Gv 22’ - Lần GV điều khiển sửa sai cho HS thay lần cho kiểm tra cũ.Lần (2x8N cán điều khiển, GV - Chia tổ tËp ) quan s¸t, sưa sai sau c¸c - Cã thể thi tổ với lần tập - Lần 3,4,5 chia nhóm - Học động tác bụng tập - Kết hợp động tác - Động tác bụng GV làm - HS chơi trò chơi yêu thích lần mẫu phân tích sau C) Phần kết thúc (2x8N điều khiển cho lớp - GV HS hệ thống lại ) tập học - NhËn xÐt tiÕt häc - GV ®iỊu khiĨn 6' + Có thể định 1-3 em ôn lại bài.5 động tác học Tập viết Ôn chữ hoa G ( tiÕp theo ) I Mơc tiªu - Cđng cè cách viết chữ hoa G ( gh )( dòng), R, Đ ( dòng)qua BT ứng dụng - Viết tên riêng : Ghềng Ráng chữ cỡ nhỏ( dòng) - Viết câu ca dao : Ai đến huyện Đông Anh / Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vơng( lần) cỡ chữ nhỏ II Đồ dùng GV : Mẫu chữ viết hoa G, R, Đ, tên riêng câu ca dao viết dòng kẻ ô li HS : Vở tập viết III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò I Kiểm tra cũ - GV đọc : Gi, Ông Gióng - Cả lớp viết bảng - GV nhận xét II Bài Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiÕt häc - HS nghe HD HS luyÖn viÕt bảng a Luyện viết chữ hoa - G ( Gh ), R, A, §, L, T, V - Tìm Gh chữ hoa có - Luyện viÕt ch÷ hoa G ( Gh ) - GV viÕt mẫu kết hợp nhắc lại - HS QS cách viết - Thực hành viết bảng - GV nhận xét uốn nắn - Ghềng Ráng b Luyện viết từ ứng dụng ( tên riêng ) - Đọc tên riêng - Ghềng Ráng gọi Mộng Cầm thắng cảnh Bình Định, có bãi tắm đẹp - GVGhềnh viÕt mÉu tªn riªng Ráng c Lun viÕt câu ứng dụng - Đọc câu ứng dụng - GV giúp HS hiểu nghĩa câu ca dao - Nêu chữ viết hoa câu - HS QS - HS tập viết bảng Ai đến huyện Động Anh / Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vơng - Ai, Ghé, Đông Anh, Loa Thành, Thục Vơng - HS luyện viết bảng tên riêng ca dao? - HS viÕt bµi vµo vë tËp viÕt HD HS viết vào TV - GV nêu yêu cầu giê viÕt - GV theo dâi, uèn n¾n HS viÕt Chấm, chữa - GV chấm - Nhận xét viết HS IV Củng cố, dặn dò - GV biểu dơng HS viết đẹp, có tiÕn bé - NhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiÖm To¸n TiÕt 54 : Luyện tập I- Mục tiêu: - Củng cố kĩ thực hành tính bảng áp dụng bảng nhân để giải toán - Rèn KN tính giải toán cho HS - GD HS chăm học II- Đồ dùng: GV : Bảng phụ( 4) HS : SGK III- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Kiểm tra: - Đọc HTL bảng nhân 8? - 2- HS đọc - Nhận xét, cho điểm - Nhận xét 2/ Luyện tập- Thực hành * Bài 1(M): - Đọc đề? - HS đọc đề - Điền KQ, nhận xét - Thực nhẩm nêu KQ => Chốt: Em áp dụng kiến thức để làm tính nhẩm? * Bài 2(B): - Đọc đề? - Nªu thø tù thùc hiƯn phÐp - TÝnh tõ trái sang phải tính? - Ta thực phép nhân tríc, - Trong mét biĨu thøc cã c¶ phÐp phÐp cộng sau nhân phép cộng ta thực - Làm bảng ntn? a) x + = 24 + = 32 - NhËn xÐt => Chèt: Khi thùc hiƯn d·y tÝnh ta lµm thÕ nµo? * Bài 3(V): - Đọc đề? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Nhận xét * Bài4 (S): - Treo bảng phụ - Đếm số ô vuông hàng, cột? - Thực phép tính để tìm số ô vuông hình chữ nhật? x + = 32 + = 40 b) x + = 64 + = 72 x + = 72 + = 80 - HS đọc - HS nêu + Làm Số mét dây cắt là: x = 32(m) Số mét dây lại là: 50 - 32 = 18(m ) Đáp số: 18mét - HS QS - Mỗi hàng có ô, cột só3 ô a) Có hàng, hàng có ô vuông Số ô vuông hình chữ nhật là: x = 24( ô vuông) b) Có cột , cột có ô vuông Số ô vuông hình chữ nhật là: x = 24 ( ô vuông) - HS làm sách Đổi sách- Kiểm tra - Chữa => Chốt: KHi ta thay đổi vị trí thừa số tích không thay đổi - HS đọc 4/ Củng cố: - Đọc bảng nhân 8? - GV nhận xét tiết học * Dự kiến sai lầm: Bài 3: HS nhầm lấy 50 chia cho * Rút kinh nghiÖm: Tự nhiên xã hội Bài 22: Thực hành: Phân tích vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng ( Đã soạn vào thứ ba ngày /11/2016) Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2016 Chính tả ( nhớ - viết ) Vẽ quê hơng I Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nhớ - viết xác đoạn Vẽ quê hơng., trình bày hình thức thơ chữ - Luyện đọc, viết số chữ chứa âm vần dễ lẫn : s/x, ơn/ơng II §å dïng GV : B¶ng phơ viÕt BT HS : SGK III Các hoạt động thầy trò Hoạt động thầy Hoạt động trò Kiểm tra cũ - Tìm từ chứa tiếng bắt - HS tìm, phát biểu ý kiến đầu s/x - Nhận xét bạn Bài a Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học b HD HS viết tả * HD HS chuẩn bị - GV đọc đoạn thơ cần viết - HS nghe - 2, HS đọc thuộc lòng đoạn thơ - Trong đoạn thơ có chữ phảiviết hoa ? Vì - HS trả lời phải viết hoa ? - Cần trình thơ chữ nh - Các chữ đầu dòng thơ viết ? cách lề ô - HS đọc lại đoạn thơ - Tự viết từ khó viết vào bảng * HD HS viết - HS đọc lại lần đoạn thơ để - GV nhắc lại cách trình bày ghi nhớ * Chấm, chữa - HS gấp SGK, tù viÕt bµi vµo vë - GV chÊm bµi - NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS HD HS làm BT tả * Bài tập - Điền vào chỗ trống s / x - Nêu yêu cầu BT - Líp lµm bµi vµo vë- HS lµm bảng phụ - Đọc làm - Nhận xét làm bạn - GV nhận xét CHũa bảng phụ IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét rút kinh nghiệm kĩ viết làm tả - GV nhận xÐt chung giê häc * Rót kinh nghiƯm: TËp làm văn Nghe kể : Tôi có đọc đâu ! Nói quê hơng I Mục tiêu + Rèn kĩ nói : - Nghe - nhớ tình tiết để kể lại nội dung chuyện vui "Tôi có đọc đâu !", lời kể rõ vui, tác phong mạnh dạn, tự nhiên - Biết nói quê hơng ( nơi ) theo gợi ý SGK Bài nói đủ ý ( Quê em đâu ? Nêu cảnh vật quê em yêu nhất, cảnh vật có đáng nhớ ? Tình cảm em với quê hơng nh ? ) dùng từ đặt câu Bớc đầu biết dùng số từ ngữ gợi tả hình ảnh so sánh để bộc lộ tình cảm với quê hơng II Đồ dùng GV : Bảng lớp viết sẵn gợi ý kể chuyện, bảng phụ viết sẵn gợi ý quê hơng HS : SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Đọc th viết tiết TLV tuần - 3, HS đọc 10 - NhËn xÐt B Bµi míi Giíi thiƯu bµi - HS nghe - GV nêu MĐ, YC tiết học HD lµm BT * Bµi tËp - Nghe, kể lại câu chuyện Tôi có - Nêu yêu cầu BT đọc đâu - HS QS tranh minh hoạ - GV kĨ chun lÇn - HS nghe - Ngêi viết th thấy ngời bên cạnh - Ghé mắt đọc trộm th làm ? - Ngời viết th viết thêm vào th điều ? - Xin lỗi Mình không viết tiếp - Ngời bên cạnh kêu lên nh đợc nữa, có ngời ? đọc trộm th - Không ! Tôi có đọc trộm th anh đâu ! - Điều chứng tỏ gì? - Anh ta ®äc trém th - GV kĨ chun lÇn - HS nghe - HS giái kĨ l¹i chun - Tõng cỈp HS kĨ chun cho nghe - 4, HS nhìn bảng viết sẵn gợi ý, thi kể lại ND câu chuyện tr- Câu chuyện buồn cời chỗ ớc lớp ? - Lớp bình chọn bạn kể hay * Bài tập 2(M) - HS trả lời - Nêu yêu cầu BT + Hãy nói quê hơng em - GV giúp HS hiểu quê hơng nơi em theo gợi ý - GV HD HS dựa vào câu hỏi gợi ý ®Ĩ tËp nãi - HS thùc hiƯn theo - HS tập nói theo cặp, sau nói trớc lớp - Cả lớp bình chọn bạn nói quê hơng hay IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét biểu dơng HS học tốt - GV nhận xÐt chung giê häc * Rót kinh nghiƯm: Toán Tiết 55: Nhân số có ba chữ số với số có chữ số I- Mục tiêu: - HS biết thực hành đặt tính nhân số có ba ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè VËn dơng để giải toán có liên quan - Rèn Kn tính giải toán cho HS - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng: GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGK III- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động học Hoạt động dạy 1/ Kiểm tra: - Đọc bảng nhân 8? - 2- HS ®äc - NhËn xÐt, cho ®iĨm - NhËn xÐt 2/ Bài mới: Phép tính: - GV ghi bảng: 123 x 2= ? - Gọi HS đặt tính theo cột dọc - HS đặt tính - Ta thực tính từ đâu? - Thực từ phải sang trái - Y/ c HS làm nháp - HS làm nháp nêu cách tính - Gọi HS nêu cách tính ( Nếu HS 123 làm sai GV HD HS tÝnh x nh SGK) * T¬ng tù GV HD HS thùc hiÖn phÐp tÝnh 326 x 3) LuyÖn tập * Bài 1(S): - Đọc đề? - Nêu cách đặt tính thứ tự thực phép tính? - ChÊm bµi, nhËn xÐt => Chèt: Khi thùc hiƯn phÐp tính ta thực từ đâu? * Bài 2(B): => Chốt: Khi đặt ghi tích ta lu ý gì? * Bài 3(V): - Đọc đề toán - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Chấm, chữa => Chốt: Em vận dụng kt để giải toán? * Bài 4(B): - Treo bảng phụ - Đọc đề? - X thành phần phép tính? 246 - HS đọc HS nêu Làm phiếu HT HS làm bảng 341 213 212 203 x x x x 110 x 682 639 848 550 609 - NhËn xÐt bµi làm bạn - Thực từ phải sang trái + HS làm bảng - Nhận xét, chữa bảng - Đặt thẳng hàng - 1, HS đọc toán - Mỗi chuyến máy bay chở đợc 116 ngời - chuyến máy bay chở đợc ngời ? - HS làm vào vở, em lên bảng làm Tóm tắt Một chuyến : 116 ngời Ba chuyến chở đợc ngời ? Bài giải Ba chuyến máy bay chở đợc số ngời là: 116 x = 348 ( ngời) Đáp số: 348 ngời + HS QS - Nêu cách tìm số bị chia? - HS đọc - x SBC - Muốn tìm số bị chia ta lấy thơng nhân với số chia - HS làm bảng a) X : = 101 b) X : = - ChÊm bµi, nhËn xÐt 107 4/ Cñng cè: X = 101 x X= - GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS 107 x - NhËn xÐt chung tiÕt häc X = 707 X= 642 - NhËn xÐt * Dù kiÕn sai lÇm: HS cã thể đạt không hàng Bài 2: Phép tính thứ hai, HS cã thĨ quªn nhí * Rót kinh nghiƯm: Thủ công Bài 7: Cắt, dán chữ I, T( tiết ) I Mục tiêu - Hs biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T - Kẻ, dán đợc chữ I, T quy trình kĩ thuật.Các nét tơng đối nhau, thẳng Chữ dán tơng đối phẳng - Hs thích cắt, dán chữ II Đồ dùng dạy học - Mẫu chữ I, T dán - Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T - Giấy thủ công, kéo, hồ dán III Các hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ (2-3’) - KiĨm tra sù chn bÞ cđa Hs Các hoạt động Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 2.1Hoạt động 1: Gv hớng dẫn Hs quan sát thực hành (6-7) - Hs quan sát vËt mÉu - Gv giíi thiƯu mÉu ch÷ I, T - Nêu độ cao chữ I,T ? Rộng - Cao ô, rộng ô (chữ I ), rộng ô (chữ T ) ô? - Chữ I chữ T có điểm - Chữ I chữ T có giống giống nửa bên trái nửa bên phải khác nhau? ( chữ I cắt khó có nét ngang ) GV: Chữ I em không cần vẽ mà cắt đợc nhng em phải cắt với kích thớc quy định 2.2 Hoạt động 2: Gv hớng dẫn mẫu (16-17) * Bớc 1: Kẻ chữ I, T - Lật mặt sau tờ giấy màu, kẻ, cắt hình chữ nhật Hình chữ nhật có chiều dài ô, rộng ô, đợc chữ I Hình chữ nhật thứ có chiều dài ô, rộng ô Chấm điểm đánh dấu hình chữ T vào hình chữ nhật thứ có chiều dài ô Sau kẻ chữ T theo điểm đánh dấu * Bớc 2: Cắt chữ I, T - Chữ I ta cắt - Chữ T ta gấp đôi hình chữ nhật thứ theo đờng dấu cắt đờng kẻ chữ T, phận gạch chéo Mở đợc chữ T nh chữ mẫu * Bớc 3: Dán chữ I, T - Kẻ đờng chuẩn, xếp chữ cho cân đối đờng chuẩn - Bôi hồ vào mặt kẻ ô, dán chữ vào chỗ quy định - Đặt tờ giấy nháp mặt chữ vừa dán để miết cho phẳng Tiết 2.3 Hoạt động 3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ I,T (25) * Bớc 1: Cho Hs nhắc lại quy trình vẽ, cắt chữ I, T (5).Sau Gv hệ thống lại bíc b»ng tranh quy tr×nh * Bíc 2: Hs thùc hành (21) Gv quan sát, hớng dẫn, bổ sung thao tác cho Hs * Bớc 3: Trng bày sản phẩm (3) Gv nhận xét trình bày nhóm * Bớc 4: NX, đánh giá sản phẩm (5) - NhËn xÐt sù chn bÞ cđa HS, - HS quan s¸t thao t¸c mÉu cđa GV - Hs tËp kẻ, cắt dán chữ I,T (67) - HS lấy giấy nháp tập kẻ, cắt, dán chữ I,T - Hs nhắc lại quy trình - Cả lớp thực hành - HS trng bày sản phẩm, đa nhận xét cho sản phẩm nhóm đẹp tinh thần thái độ HS - Kết học tập HS: Hoàn thành A hoµn thµnh tèt A+ , Cha hoµn thµnh B * Dặn dò (1): Giờ sau em mang đầy đủ đồ dùng môn thủ công: kéo, hồ dán, giấy màu để cắt, dán chữ H,U Giỏo dc th SINH HOT LP I- Yêu cầu: - Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến - Yêu cầu tự quản tốt - Thực tốt tiết sinh hoạt tập thể, vui chơi thoải mái, vui vẻ II- Lên lớp: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho tổ báo cáo : - Tổ trởng tóm tắt thµnh tích b- Cho líp trëng tãm tắt thµnh tÝch cđa tỉ chung - HS l¾ng nghe 2- Ý kiÕn cña GV: a- Ưu điểm nhiệm vụ tuần về: - HS l¾ng nghe - Thùc hiƯn vƯ sinh khu vực, lớp - Đội văn nghệ tham gia tËp lun trường b- Tån t¹i: tổng hợp tn ti ban cỏn s nờu 3- Công tác đến - Kiểm tra đôi bạn học tập lớp - HS lắng nghe- thực - Tăng cờng học tỉ, häc nhãm - Thùc hiƯn tèt nỊ nếp trực ban 4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể - HS hát cá nhân, kể chuyện, chuyện 5- Kết thúc: - Cả lớp hát tập thể - Hát cá nhân, kể chuyện 6- Nhận xét, đặn dò: ... Bớc 3: Dán chữ I, T - Kẻ đờng chuẩn, xếp chữ cho cân đối đờng chuẩn - Bôi hồ vào mặt kẻ ô, dán chữ vào chỗ quy định - Đặt tờ giấy nháp mặt chữ vừa dán để miết cho phẳng Tiết 2 .3 Hoạt động 3: Học... bảng phụ *Bài 3( V): Bài giải - Đọc toán Số HS là: - Bài toán yêu cầu ? 14 + = 22 ( bạn)) - Nêu đề ? Số HS giỏi là: - Muốn tìm số HS giỏi 22+ 14 = 36 ( bạn) ta làm ntn? Đáp số: 36 bạn - Chấm bài,... Chốt: Khi đặt ghi tích ta lu ý gì? * Bài 3( V): - Đọc đề toán - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Chấm, chữa => Chốt: Em vận dụng kt để giải toán? * Bài 4(B): - Treo bảng phụ - Đọc đề?
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (7) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (7)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn