GIÁO án lớp 3 TUẦN (6)

29 44 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Tuần 10 Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 Giáo dục tập thể Bác Hồ học đạo đức, lối sống dành cho thiếu nhi BÀI 3: CHÚ NGà CĨ ĐAU KHƠNG? ( Tiết 2) I Mục tiêu: - Biết học tập đức tính Bác vận dụng vào sống - Có ý thức tự hồn thiện thân, ln có ý thức biết giúp đỡ người III Các hoạt động dạy học: Giới thiệu: ( 1' ) - Bài 3: Chú ngã có đau khơng? ( Tiết 3) - Lớp lắng nghe 2.Thực hành - Ứng dụng HĐ1: Hoạt động cá nhân: ( 12 - 15' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: - HS nêu : SGK/ tr10 Bài 1: Nêu yêu cầu! - Hs làm - Em chia sẻ câu chuyện nói - Nêu kết làm trước lớp! giúp đỡ với với người - Nhận xét, trao đổi khác? - Nhận xét, tuyên dương em HS viết nội dung => Chốt: Khi nhận giúp đỡ với mình giúp đỡ người khác em cảm thấy nào? Bài 2: Đã em từ chối giúp đỡ chưa? Nếu có, sau cảm giác em nào? - Hãy viết vào câu trả lời! - Nhận xét => Chốt: Khi em không giúp đỡ người khác em cảm thấy nào? Theo em, người không giúp đỡ cảm thấy nào? - HS nêu cảm xúc - HS thực - Nêu việc làm cảm giác trước lớp! - Nhận xét, trao đổi việc bạn làm - HS nêu cảm nhận Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1 - HĐ2: Hoạt động nhóm: * Mục tiêu: Thực MT Bài 3: GV hướng dẫn hs kể nhóm => Chốt: GV tuyên dương, phát quà Biết giúp đỡ người khác khiến em thấy vui có ích HĐ3: Hoạt động nối tiếp: ( 2' ) Qua hôm nay, em hiểu điều gì? - G nhận xét học VN: Thực giúp đỡ người xung quanh - Nhóm trưởng điều khiển cho bình chọn bạn hay giúp đỡ bạn khác nhiều - Nhiều nhóm trình bày NX - HS nêu cảm nhn - Nhn xột Toán Tiết 46: Thực hành đo độ dài A- Mục tiêu: - HS biết dùng bút thớc thẳng để vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trớc - Biết đo đọc kết đo độ dài vật gần gũi với HS - Biết dùng mắt để ớc lợng độ dài( tơng đối xác) B- Đồ dùng: GV : Thớc cm- Thớc mét HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra: - Kiểm tra đồ dùng HT 2/ Thực hành: * Bài 1: - HD vẽ: Chấm điểm đầu - Vẽ đoạn thẳng AB dài 7cm; Đoạn đoạn thẳng đặt điểm O CD dài 12cm; Đoạn EG dài thớc trùng với điểm vừa chọn sau 1dm2cm tìm vạch số đo đoạn thẳng thớc, chấm A 7cm B ®iĨm thø hai, nèi ®iĨm ta đợc đoạn thẳng cần vẽ C 12cm Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - - Chữa bài, nhận xét .D E .G 12cm * Bài 2: - Đọc yêu cầu? - HD đo bút chì: Đặt đầu bút chì trùng với điểm O - HS theo dõi thớc Cạnh bút chì thẳng với - HS thực hành đo: cạnh thớc Tìm điểm cuối a) Chiều dài bút em bút ứng với điểm b) Chiều dài mép bàn học thớc Đọc số đo tơng ứng với em điểm cuối bút chì c) Chiều cao chân bàn học - Nhận xét, cho điểm em * Bài 3: - HS b¸o c¸o KQ - Cho HS quan s¸t thíc mét để có biểu tợng chắn độ dài 1m - HS tập ớc lợng - Ước lợng độ cao cđa bøc têng líp a) Bøc têng líp häc cao khoảng cách so sánh với độ cao 3m thớc mét b) Chân tờng lớp em dài khoảng - GV ghi KQ ớc lợng tuyên dơng 4m HS ớc lợng tốt c) Mép bảng lớp em dài khoảng 3/ Củng cố: 250dm - Vẽ đoạn thẳng MN = 1dm3cm? - Chấm bài, nhận xét * Dặn dò: - Thực hành đo độ dài giờng - HS thi vÏ nhanh vµo phiÕu HT ngđ * Dù kiÕn sai lầm: Bài 3: HS ớc lợng sai đơn vị đo * Rút kinh nghiệm: Tập đọc - Kể chuyện Giọng quê hơng I.Mục đích yêu cầu A-Tập đọc Rèn kỹ đọc - H biết bộc lộ đợc thái độ, tình cảm nhân vật qua lời đối thoại câu chuyện Rèn kỹ đọc - hiểu - Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện: Tình cảm thiết tha , gắn bó nhân vật câu chuyện với quê hơng, với ngời thân qua giọng nói quê huơngthân quen Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - B - Kể chuyện Kể lại đợc đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ II Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ SGK III Các hoạt động dạy học Tiết 1.Kiểm tra ( 3-5) - G nhận xét KT HK I H kỹ đọc(thành tiếng,đọc thầm ) 2.Dạy míi 2.1.Giíi thiƯu bµi ( 1-2’) - G giíi thiƯu chủ điểm : Quê hơng - H quan sát tranh minh hoạ truyện - G giới thiệu 2.2 Luyện ®äc ®óng (33-35’) a.G ®äc mÉu toµn bµi - Líp đọc thầm b.Hớng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ - Bài chia làm đoạn? ( đoạn) * Đoạn - Đọc : Câu1 : năm ( n), Thuyên Câu 3: tiện - H luyện ®äc theo d·y G híng dÉn ®äc,®äc mÉu tõng - H đọc mẫu đoạn 1- H câu luyện đọc ®o¹n (4-5 em) - G híng dÉn ®äc ®o¹n 1: Đọc giọng kể vui, nhẹ nhàng * Đoạn - Đọc Câu : lúng túng ( l ) , niên , nói ( n ) Câu : thành thực Lời Thuyên : Giọng bối rối - H luyện đọc đoạn (4-5 em) - Giải nghĩa: đôn hậu, thành thực ( SGK) - G hớng dẫn đọc đoạn 2: Đọc giọng diễn tả rõ câu nói lịch nhân vật - G đọc mẫu đoạn * Đoạn - H đọc mẫu đoạn - Đọc : Câu 1: nén, nỗi - H luyện đọc đoạn (4-5 (n) em) Câu thoại 4: Giọng Đọc nối đoạn: lợt Giáo viên : Nguyễn Thị DiƯu Têng - Líp 3A1 - trầm xúc động.Ngắt đời/ Câu 9: - Giải nghĩa : bùi ngùi ( SGK) - G hớng dẫn đọc đoạn 3: - H đọc giọng nhẹ nhàng, cảm xúc * Đọc nối đoạn: * Đọc bài: Giọng kể chậm rãi, nhẹ nhàng Chú ý diễn tả rõ câu nói lịch nhã nhặn nhân ( Cùng ăn với ngời niên vật Đoạn cuối đọc chậm, ngắt ) rõ dấu phẩy Tiết 2.3.Tìm hiểu (10-12) ( Anh niên trả tiền giúp * Đọc thầm đoạn trả lời câu ) hỏi - Thuyên Đồng ăn (Vì Thuyên Đồng có giọng quán với ? nói gợi cho anh niên nhớ * Đọc thầm đoạn trả lời câu tới ngêi mĐ ë miỊn Trung ) hái ( l¼ng lặng cúi đầu , đôi - Chuyện xảy khiến môi mím chặt ) Thuyên Đồng ngạc nhiên ? * Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi ,4 - Vì anh niên cảm ơn Thuyên Đồng ? * Đọc thầm trả lời câu - H đọc phân vai ( lợt ) hỏi - Những chi tiết cho thấy tình cảm tha thiết nhân vật quê hơng ? - H đọc thầm yêu cầu =>Chốt: Qua câu chuyện em nghĩ giọng quê hơng?( thân thiết , gần gũi, gắn bó ngời quê) - H quan sát tranh minh 2.4 Luyện đọc lại (5-7) hoạ SGK - Ghd đọc ,G đọc mẫu - H kể theo cặp - H nèi - Líp vµ G nhËn xÐt , b×nh tiÕp kĨ chun theo tranh chän nhãm ( cá nhân ) đọc hay, -1 H kể toàn câu chuyện diễn cảm Kể chuyện( 17-19) a G nêu nhiệm vụ - Nêu yêu cầu bài? - G lu ý : Dựa vào tranh minh hoạ ứng với ®o¹n ®Ĩ kĨ Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - chun b Híng dÉn H kĨ chun - Nêu nhanh việc đợc kể tranh ứng với đoạn ? - Lớp G nhận xét: ND, cách diễn đạt 3.Củng cố- dặn dò ( 4-6) - Nêu cảm nghĩ qua câu chuyện này? * Rút kinh nghiệm: Đạo đức Bài 5: Chia sẻ vui buồn bạn ( tiếp theo) I Mục tiêu - Biết đợc bạn bè cần phải chia sẻ với có chuyện vui buồn - Nêu đựơc vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn bạn - Biết chia sẻ vui buồn bạn sống hàng ngày II §å dïng d¹y häc - Tranh minh họa SGK - Trò chơi: Phóng viên III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (5p) - Khi bạn có chuyện vui, chuyện buồn em phải làm gì? - Nx, ghi điểm 2.Các hoạt động 2.1 Hoạt động 1: Phân biệt hành vi đúng, sai (10) * Mục tiêu1:Biết việc việc sai để chia sẻ vui buồn bạn * Cách tiến hành - Gv phát phiếu học tập, yêu cầu học sinh - HS làm việc cá nhân làm tập cá nhân - Thảo luận lớp * Kết luận: Các việc a,b,c,d,đ việc làm thể quan tâm đến bạn bè vui buồn, thể quyền không bị phân biệt đối xử Các việc e, h việc làm sai không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn bạn bè 2.2 Hoạt động 2: Liên hệ tù liªn hƯ Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - (8) * Mục tiêu2: HS nêu đợc nhhững việc làm để chia sẻ vui buồn bạn * Cách tiến hành - Gv chia nhóm giao nhiƯm vơ cho tõng - Hs tù liªn hƯ nhóm theo ND: nhóm +Em biết chia sẻ vui, buồn bạn lớp cha? + Em đợc bạn chia sẻ vui buồn cha? Hãy kể trờng hợp cụ thể? - Gv mời vài Hs tự liên hệ trớc lớp * Kết luận: Bạn bè tốt phải biết cảm thông chia sẻ với Hs lần lợt đóng vai 2.3 Hoạt động3: Trò chơi Phóng viên phóng viên vấn (7) bạn bè lớp câu * Mục tiêu: để củng cố học hỏi có liên quan đến nội * Cách tiến hành: dung học * Kết luận: Khi bạn bè có chuyện vui, buồn em cần chia sẻ bạn để niềm vui đợc nhân lên, nỗi buồn vơi Mọi trẻ em có quyền đợc đối xử bình đẳng Hớng dẫn thực hành : - Cần quan tâm chia sẻ vui, buồn bạn Em su tầm câu chuyện, gơng biết chia sẻ vui buồn bạn Thể dục Bài 19: động tác chân, lờn thể dục phát triển chung I Mục tiêu - Biết cách thực động tác vơn thở, tay Yêu cầu thực tơng đối - Bớc đầu biết cách thực động tác chân động tác lờn thể dục phát triển chung Yêu cầu thực động tác - Chơi trò chơi Nhanh lên bạn Yêu cầu biết cách chơi chơi tơng đối chủ động II Địa điểm phơng tiện - Vệ sinh sân trờng, còi III Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung TG Phơng pháp lên líp Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1 - A) Phần mở đầu - Gv tập trung lớp - Hs khởi động: xoay khớp cổ tay, cổ chân ĐL đội hình lớp B) Phần - Ôn động tác vơn thở, tay 22 lần 2x8N - Học động tác chân lần động tác lờn 2x8N - Gv giới thiệu tên động tác Sau làm mẫu phân tích cho Hs nắm đợc kĩ thuật nhịp Gv làm mẫu chậm Hs tập theo lần G - Tập theo điều khiển gv - Kết hợp tập động tác - Trò chơi: Nhanh lên bạn C) Phần kết thóc - HƯ thèng bµi häc - NhËn xÐt giê häc - TËp theo chØ dÉn cña gv - G làm trọng tài- H thi đua tổ với - Nhắc nhở Hs ôn lại động tác học Thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2016 Chính tả ( nghe - viết) quê hơng ruột thịt Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1 - I.Môc đích yêu cầu Rèn kỹ viết tả: Nghe - viết , trình bày văn xuôi: Quê hơng ruột thịt 2.Tìm viết tiếng có vần khó ( oai/oay), tiếng có âm, vần dễ lẫn II Đồ dùng dạy học - G: Bảng phụ H : Bảng III Các hoạt ®éng d¹y häc 1.KiĨm tra ( 3-5’) - H viÕt bảng con: tiếng có âm đầu r/d/gi Dạy 2.1.Giới thiệu ( 1-2) G nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2.2 Hớng dẫn tả ( 10-12) - G đọc mẫu đoạn viết - H đọc thầm - Nhận xét tả : Chỉ - HS nêu chữ viết hoa ? - Vì chữ đợc viết - Ten riêng chữ đầu hoa ? câu - Ph©n tÝch tiÕng khã: + Sø : S + + sắc + chốn : ch + ôn + sắc Âm ch viết chữ tr + + sắc + trái sai : ; ¢m “ tr “ viÕt ntn? d + a ; d + e + hái (t,r) r+u + da dẻ : - H viết bảng con: Sứ, chốn, + ru : trái,, ru , da dẻ 2.3.Viết tả (13 -15) - G nhắc nhở H t ngồi viết, cách cầm bút - G đọc 2.4 Chấm, chữa ( 3- 5) - G đọc , - G chữa lỗi: Sứ, chốn, trái, da dẻ, ru, lµm, ngµy xa 2.5.Híng dÉn lµm bµi tËp chÝnh tả ( 3- 5) * Bài 2: - Đọc yêu cầu - Chữa bảng phụ - H viết vào H soát lỗi, chữa lỗi - H thống kê số lỗi lề vởchữa lỗi - H làm vào vở:VD: Củ khoai, ngoái lại, bên ; Loay hoay, c¸i kho¸y, tÝ to¸y - H làm bảng - Chữa miệng * Bài : - Nêu yêu cầu 3? * G chấm 10- 12 bµi - NhËn xÐt Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng - Líp 3A1 - 3.Củng cố dặn dò ( 1-2) - G nhËn xÐt giê häc * Rót kinh nghiƯm : Toán Tiết 47: Thực hành đo độ dài ( Tiếp) A- Mục tiêu: -Giúp HS biết cách đo, cách ghi đọc đợc kết đo độ dài Biết so sánh số đo độ dài - Rèn KN đo độ dài đoạn thẳmg - GD HS chăm học để liên hệ thực tế B- Đồ dïng: GV : Thíc cm, Thíc mÐt HS : SGK C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ KTBC: Để đo chiều cao ngời ,ngời ta thờng dùng đơn vị đo - m nµo? 2/ Thùc hµnh: * Bµi 1: - HS nèi tiÕp ®äc - Gv ®äc mÉu dòng đầu - Bạn Minh cao mét 25 xăng- ti- Nêu chiều cao bạn Minh, bạn mét Nam? - Bạn Nam cao mét 15 xăng- ti- Muốn biết bạn cao ta mét làm ntn? - So sánh số đo chiều cao - So sánh ntn? bạn với - Đổi tất số đo đơn vị xăng- ti- mét so sánh - HS thực hành so sánh trả lời: - Chấm bài, nhận xét + Bạn Hơng cao * Bài 2: + Bạn Minh thấp - GV chia lớp thành nhóm, nhóm có HS - HD làm bài: + ứơc lợng chiều cao bạn nhóm xếp theo thứ tự từ cao đến thấp + Đo để kiểm tra lại, sau viết vào bảng tổng kết - HS thực hành theo nhãm Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - I Mục đích yêu cầu - HS biết thêm kiểu so sánh ( so sánh âm với âm ) - Biết dùng dấu chấm để ngắt câu đoạn văn II Đồ dùng dạy học - Bảng phụ III Các hoạt động dạy học 1.Kiểm tra ( 3-5) - Đặt câu có h/ả so sánh ? H/ả có tác dụng ? 2.Dạy 2.1.Giới thiệu ( 1-2) G nêu mục đích- yêu cÇu tiÕt häc 2.2.Híng dÉn lun tËp ( 2830’) - H đọc thầm yêu cầu - H * Bài ( - 9)- miệng đọc to - Thảo luận theo cặp câu hỏi SGK - Tiếng ma rừng cọ đợc tiếng thác, tiếng gió so sánh với âm ? - Qua so sánh em tiếng ma rừng cọ to, hình dung thấy tiếng ma vang động rừng cä ?  Chèt : Bµi tËp ®· gióp c¸c em biÕt c¸ch so s¸nh - H đọc to - H làm mẫu phần a âm với âm * Bài ( 9- 10)- SGK - Đọc thầm nội dung yêu cầu -Tiếng suối + Đọc phần a ? + Hai câu thơ đầu diễn tả điều ? + Tiếng suối chảy đợc so sánh với âm ? ( đàn cầm ) - H làm SGK : Gạch chân dới âm đợc so sánh câu thơ - Chữa theo cặp So sánh âm với âm phù hợp với tùng loại âm - H đọc thầm yêu cầu - Chốt : Các câu thơ H đọc to tác giả ®· sư dơng phÐp - H lµm bµi vµo vë gì? so sánh ntn? - HS làm bảng phụ  * Bµi ( - 10’) - vë - H đọc lại đoạn văn Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - - G chữa bảng phụ Em đặt dấu chấm đâu ? Vì ? => Chèt : Khi viÕt hÕt c©u dïng dÊu ? Khi đọc gặp dấu chấm em đọc ntn? (Nếu chấm sai ,ý nghĩa câu khác hẳn) Củng cố dặn dò ( 3-5) - Nêu nội dung bµi võa häc? - G nhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm : -To¸n TiÕt 48: Lun tËp chung I- Mơc tiêu: - Giúp HS biết nhân, chia phạm vi bảng tính đẫ học - Biết đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo sang số đo độ dài có đơn vị đo - Rèn KN tính toán cho HS - GD HS chăm học toán II- Đồ dùng: GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGK III - Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạtđộng dạy Hoạt động học 1/ KTBC: - KT bảng nhân - HS đọc 2/ Luyện tập: * Bài 1(M): - HS đọc đề - Đọc đề? - Nhẩm miệng- Nêu KQ - GV nhận xét, cho điểm * Bài 2: Tính(S) - HS nhắc lại cách tính nhân, - Treo bảng phụ tính chia - Làm sách - HS làm bảng phụ - Chữa bài, cho điểm - Kết quả: a) 85, 180 * Bài 3(S): b) 12, 31 - Muốn điền đợc số ta làm ntn? - Đổi đơn vị đo - Làm sách - Đổi 4m = 40dm; 40dm + 4dm - ChÊm bµi, nhËn xÐt = 44dm VËy 4m4dm = 44dm Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - * Bài (V): - BT cho biết gì? BT hỏi gì? - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Muốn gấp số lên nhiều lần ta làm ntn? - Chấm , chữa * Bài 5(V): - Gọi HS đo độ dài đoạn thẳngAB - Gọi HS vẽ đoạn thẳng CD 3/ Củng cố: - Nhận xét - Dặn dò: Ôn lại 2m14cm = 214cm - Làm - HS nêu - Gấp số lên nhiều lần - HS nêu: Lấy số nhân với số lần Bài giải Số tổ Hai trồng đợc là: 25 x = 75( cây) Đáp số: 75 - HS thực hành đo vẽ đoạn thẳng vào * Rút kinh nghiệm : Thứ năm ngày 27 tháng 10 năm 2016 Thể dục Bài 20: Ôn động tác học thể dục Trò chơi: Chạy tiếp sức I Mục tiêu - Ôn tập động tác vơn thở, tay, chân , lờn thể dục phát triển chung Yêu cầu Hs thực động tác - Chơi trò chơi: Chạy tiếp sức.Yêu cầu biết cách chơi chơi cách tơng đối chủ động II Địa điểm phơng tiện - Sân trờng, còi III Nội dung phơng pháp lên lớp Nội dung A) Phần mở đầu - Tập trung lớp - Khởi động: Chạy 80-100m Xoay khớp tay, chân TG ĐL Phơng pháp lên lớp đội h×nh  líp   G Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - B) Phần - Kiểm tra cũ 22 - Ôn tập động tác: vơn thở, lần tay, chân, lờn 2x8N - Chia tổ tập - Trò chơi: Chạy tiếp sức C) Phần kết thúc - Thả lỏng -Hệ thống học - NhËn xÐt giê häc 6’ - TËp theo chØ dẫn gv - Gv định 1-3 em lên thực động tác học lần ( 2x8N) - Lần gv điều khiển, lần lớp trởng điều khiển, gv quan sát, sửa động tác - LÇn 3, chia tỉ tËp - LÇn thi đua tổ - G H nhắc lại cách chơi - Gv tổ chức cho H chơi - Ôn lại động tác học Tập viết Ôn chữ hoa G ( tiếp theo) I.Mục đích yêu cầu - Viết chữ hoa G ( dòng Gi), Ô, T( dòng) - Viết tên riêng Ông Gióng cỡ chữ nhỏ( dòng) - Viết câu ứng dụng cỡ chữ nhỏ( lần) II Đồ dùng dạy học - G : Mẫu chữ hoa G, Ô,T H : Bảng III Các hoạt ®éng d¹y häc: KiĨm tra ( 3-5p) - H viết bảng con: G, Gò Công Dạy Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1 - 2.1 Giới thiệu ( 1-2) Để giúp em ôn tập củng cố lại cách viết chữ hoa G Hôm ta học tập viết tuần 9: Ôn chữ hoa G 2.2 Hớng dẫn H luyện viết bảng (10 - 12’) a) Lun viÕt ch÷ hoa - Đọc nội dung viết: + Nêu chữ viết hoa có viết? (Gi, Ô,T ) + Nhận xét độ cao chữ viết hoa? ( cao 2,5 dòng ly ) Chữ hoa G cao - Đọc chữ hoa thø nhÊt Gi li + Ch÷ hoa Gi gồm chữ ? - G hớng dẫn - G - i viÕt ch÷ hoa Gi - viÕt mẫu chữ hoa Gi - Đọc dòng chữ hoa thứ hai Ô,T + Nêu cấu tạo chữ hoa Ô ? - G hớng dẫn viết chữ hoa Ô - H viết bảng : dòng chữ hoa + Chữ hoa T gồm nét Gi ; dòng chữ hoa Ô,T ? - H vit v - G hớng dẫn viết chữ hoa T - H đọc từ ứng dơng b) Lun viÕt tõ øng dơng - G gi¶i nghĩa : Ông Gióng ngời sống vào thời Hùng Vơng , có công lớn đánh ( Các chữ chữ viết đuổi giặc ngoại xâm liền mạch, k/c chữ ) - Nêu cách viết từ ứng dụng? - H viết bảng : Ông Gióng - H đọc câu ứng dụng - G hớng dÉn viÕt tõ øng dơng c) Lun viÕt c©u øng dụng - G giải nghĩa: Tả cảnh đẹp sống bình Các chữ chữ viết liền đất nớc ta mạch , k/c - Nêu độ cao chữ câu ứng dụng ? - Nêu cách viết câu ứng - H viết bảng : Giã, TrÊn Vò, dơng ? Thä X¬ng - Tìm chữ đợc viết hoa câu ứng dụng ? - G híng dÉn viÕt ch÷ : Giã, ( T ngồi, cách cầm bút, quan Trấn Vũ, Thọ Xơng Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1 - s¸t vë mÉu ) 2.3 Híng dÉn H viÕt vë - H viết ( 15 - 17) - Nêu nội dung yêu cầu viết? - Khi viết ta cần ý điều gì? Trớc lần viÕt G cho H quan s¸t vë mÉu 2.4 ChÊm , chữa ( 3- 5) - G chấm - Nhận xét 3.Củng cố dặn dò ( 1-2) - NhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm : ………………………………………………………………………………………… Toán Tiết 49: Kiểm tra định kì ( kì i) H v tờn : Lớp 3A ĐỀ-BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016 MƠN TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 40 phút Nhận xét giáo viên chấm A PHẦN TRẮC NGHIỆM Bài 1: (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết hoàn thành tiếp tập sau: Câu 1: 12 25 phút đọc là: A 11 35 phút B 11 25 phút C 11 35 phút Câu 2: Cho số bé 5, số lớn 35 Hỏi số lớn gấp lần số bé? A lần B lần C lần Câu 3: Số điền vào chỗ trống 7m cm = .cm là: A B 72 C 702 Câu 4: Số dư phép chia 85 : là: A.5 B C B PHẦN TỰ LUẬN Bài : (2 điểm): Đặt tính tính Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - 533 + 128 728 - 245 84 x 79 : Bài 3: (2 điểm): Tìm X biết: a 36 : X = b X : = 83 Bài 4: Rổ táo có 34 quả, rổ táo rổ cam Hỏi hai rổ có quả? Bài 5: Trong phép chia có số chia số dư lớn bao nhiêu? Tù nhiªn xã hội Bài 20: Họ nội, họ ngoại I Mục tiêu - Hs nêu đợc mối quan hệ họ hàng nội , ngoại, có khả giải thích họ nội, họ ngoại - Biết xng hô với anh, chị bố mẹ - Giới thiệu đợc họ nội, họ ngoại Biết ứng xử với ngời họ hàng mình, không phân biệt họ nội, họ ngoại II Đồ dùng dạy học - Hình vẽ /40,41 sgk, giấy vẽ, hồ dán - Mang ảnh họ nội, họ ngoại III Các hoạt động dạy học 1.Kiểm tra cũ (5p) - Thế gia đình hệ, thÕ hÖ, thÕ hÖ? Giáo viên : Nguyễn ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - - Gia đình em gia đình hệ? 2.Các hoạt động 2.1 Khởi động (1p): Hát : Cả nhà thơng 2.2 Hoạt động 1: Làm việc với sgk (7p) * Mục tiêu:HS hiểu họ nội, họ ngoại Những ngời gia đình thuộc họ nội hay ngoại *Cách tiến hành: Các nhóm trởng điều khiển -Bớc 1: Làm việc theo nhóm bạn quan sát hình 40 sgk để trả lời câu hỏi gợi ý -Bớc 2: Làm việc lớp Đại diện số nhóm lên trình bày, nhóm khác bổ sung Gv nêu câu hỏi: + Những thuộc họ nội ? - HS trả lời + Những thuộc họ ngoại? * Kết luận: Ông bà sinh bố, anh chị em rt cđa bè cïng víi c¸c cđa hä thuộc họ nội Còn ông bà sinh mẹ, anh chị em ruột mẹ với họ đợc gọi họ ngoại 2.3 Hoạt động 2: KĨ vỊ hä néi, hä ngo¹i (10p) * Mơc tiêu: Biết giới thiệu họ nội, họ ngoại Các nhóm trởng dán ảnh họ * Cách tiến hành hàng lên tờ giấy to - Bớc 1: Làm việc theo nhóm: giới thiệu với bạn Tiếp theo nhóm nói với cách xng hô anh chị, em bố mĐ cïng víi c¸c cđa hä theo phong tơc - Bớc 2: Làm việc lớp: Từng nhóm treo tranh lên tờng Một vài Hs giới thiệu với lớp họ hàng * Kết luận: Mỗi ngời anh chị em ruột có ngời họ hàng thân thích họ nội, họ ngoại 2.4 Hoạt động 3: Đóng vai (8p) * Mục tiêu: Biết cách ứng xử thân thiết với họ hàng Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng - Líp 3A1 - * Cách tiến hành - Bớc 1: Tổ chức, hớng dẫn: Gv chia nhóm thảo luận đóng vai Các nhóm lên thể phần sở lựa chọn tình theo gợi đóng vai nhóm Các ý nhóm khác quan sát, nhận xét -Bớc 2: Thực hiện: Sau gv nêu câu hỏi gợi ý để Hs thảo luận * Kết luận: Ông bà nội, ngoại cô, dì, chú, bác với họ ngời họ hàng ruột thịt Chúng ta phải yêu quý, quan tâm giúp đỡ ngời họ hàng thân thích Củng cố, dặn dò: - Hệ thống kiến thức - NX học Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016 Chính tả ( nghe - viết) Quê hơng I Mục đích yêu cầu Rèn kỹ viết tả: Nghe- viết tả, trình bày khổ thơ đầu thơ: Quê hơng theo hình thức văn xuôi Làm đợc tập điền tiếng có vần khó ( et/ oet); tập giải câu đố để xác định cách viết số chữ có âm đầu dễ lẫn II Đồ dùng dạy học - G: Bảng phụ H : Bảng III Các hoạt ®éng d¹y häc 1.KiĨm tra ( 3- p) - H viết bảng con: da dẻ , hát ru 2.Dạy 2.1.Giới thiệu ( 1-2) G nêu mục đích, yêu cầu tiết học 2.2.Hớng dẫn tả( 8-10) - G đọc mẫu viết - H đọc thầm - Bài thơ nói điều gì? - Tình cảm ngời đối - Nhận xét tả : Bài viết có với quê hơng khổ thơ? - khổ - Những chữ - HS nêu tả đợc viết hoa ? Vì sao? - Vì chữ đầu câu - Phân tích tiÕng khã: Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - + trèo hái ; Âm tr viết chữ ? + rợp : + cầu tre : Âm tr viết ntn? + nghiêng che : Âm ngh đợc viết ntn? + Che: Âm ch “ viÕt ntn? + biÕc 2.3 ViÕt chÝnh t¶ (13-15’) - G nh¾c nhë H t thÕ ngåi viÕt, cách cầm bút - G đọc - G quan sát theo dõi tốc độ viết H 2.4 Chấm, chữa ( 3- 5) - G đọc - G chữa lỗi: chùm, trèo, rợp, diều biếc, thả, khua nớc, cầu tre, nghiêng che 2.5 Hớng dẫn làm tập tả ( 3- 5) * Bài 2: - Đọc yêu cầu - Chữa bảng phụ * Bài /a:- Nêu yêu cầu ? - G chữa * G chÊm 10- 12 bµi - NhËn xÐt tr + eo + huyền r + ợp + nặng tr + e + ngang ngh + iªng + ngang ch + e + ngang b + iªc + sắc - H viết bảng con: trèo, nghiêng che, cầu tre - H viết H soát lỗi, chữa lỗi - H thống kê số lỗi lề vởchữa lỗi - Làm vào vở-1 HS làm bảng phơ : em bÐ tt miƯng cêi, mïi khÐt, ca xn xt, xem xÐt - H lµm miƯng 3.Cđng cè dặn dò ( 1-2) - G nhận xét học * Rót kinh nghiƯm: Tập làm văn Tập viết th phong bì th I.Mục đích yêu cầu 1.Dựa theo mẫu tập đọc Th gửi bà gợi ý hình thức- nội dung th,biết viết th ngắn ( khoảng 8-10 dòng ) để thăm hỏi , báo tin cho ngêi th©n Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - Diễn đạt rõ ý, đặt câu đúng, trình bày hình thức th ; ghi rõ nội dung phong bì th để gửi theo đờng bu điện II Đồ dùng dạy học - G: Bảng phụ , th phong bì th viết sẵn - H : Giấy rời phong bì th III Các hoạt động dạy học 1.Kiểm tra ( 3-5) - H đọc : Th gửi bà - Nêu cách trình bày th ? ( phần ) 2.Dạy 2.1.Giới thiệu ( 1-2) Tiết tập làm văn tuần ta tập viết th ngắn gửi cho ngời thân, tập ghi phong bì th 2 Hớng dẫn H làm tập ( 28 - 30) - H đọc thầm yêu cầu - H *Bài 1/83 ( 17 - 19)-Miệng đọc to - G ghi bảng yêu cầu - Em viết th cho ? ( ông ,bà , cô, dì, bác, anh - Đọc gợi ý bảng phụ chị em ) - Dòng đầu th viết nh ? ( Hải Phòng, + Lời xng hô viết ngày tháng năm ) ? ( thể hịên kính trọng gần - Phần nội dung viết gũi yêu quí ) ? ( hỏi thăm, kể chuyện, báo tin ) - Phần cuối th cần viết ? ( hứa hẹn, chúc ) - Phần cuối th em muốn nói điều gì? ( lời chào, chữ ký, tên em ) - G nhắc nhở H : Trình bày - H viết th vào thể thức th, dùng từ ,đặt câu đúng, dùng lời lẽ phù hợp với đối tợng nhËn th - Mét sè H ®äc th tríc líp - Líp vµ G theo dâi nhËn xÐt vỊ : hình thức, nội dung, cách => G chốt lại nội dung, hình trình bày thức , cách trình bày th * Bài 2/83 ( 9-11)-Viết - H đọc thầm yêu cầu - H - Cả lớp quan sát phong bì th đọc to viết sẵn G - Nêu lại cách trình - H đọc gợi ý bày? - H viết phong bì th có sẵn => Chốt: Cách viết phong bì th - H ®äc to - Líp nhËn xÐt Cđng cố dặn dò (2-3) Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Têng - Líp 3A1 - - Nêu nội dung cách trình bày th? Cách viết phong bì th? - NhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm: Toán Tiết 50: Bài toán gi¶i b»ng hai phÐp tÝnh ( Tiếp theo) A- Mơc tiêu: - HS bớc đầu biết giải trình bày toán giải hai phép tính Bớc đầu biết vẽ sơ đồ tóm tắt trình bày lời giải - Rèn KN tóm tắt giải toán - GD HS chăm học B- Đồ dùng: - Bảng phụ - Phiếu HT C- Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ KTBC:(B) Anh câu đợc cá, em câu đợc nhiều anh cá Hỏi em câu đợc - HS làm bảng cá? - Nhận xét, chữa 2/ Bài mới: - HS đọc a) Bài toán 1:- Gọi HS đọc đề? - kèn - Hàng có kèn? - GV mô tả hình vẽ sơ đồ nh SGK - Hàng dới nhiều hàng - kèn kèn? - GV vẽ sơ đồ thể số kèn hàng dới -HS nêu - Bài toán hỏi gì? - Lấy số kèn hàng cộng - Muốn tìm số kèn hàng dới ta làm ntn? - Lấy số kèn hàng cộng số kèn - Muốn tìm số kèn hai hàng hàngdới ta làm ntn? Bài giải Vậy toán lµ ghÐp cđa hai a) sè kÌn hµng díi lµ: toán + = 5( kèn) b) Số kèn hai hàng là: + = 8( c¸i kÌn) Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - Đáp số: a) kèn b) b) Bài toán 2: GV HD Tơng tự toán GT cho HS biết toán giải hai phép tính c) Luyện tập: * Bài 1:- Đọc đề? - Anh có ¶nh? - Sè bu ¶nh cđa em ntn so víi số bu ảnh anh? - Bài toán hỏi gì? - Muèn biÕt c¶ hai anh em cã mÊy tÊm ảnh ta cần biết gì? - Đã biết số bu ¶nh cña ai? cha biÕt sè bu ¶nh cña ai? - Vậy ta phải tìm số bu ảnh anh trớc - GV HD HS vẽ sơ đồ - Chấm chữa * Bài 3(V) a) Nêu toán b) Làm vở: kèn - HS đọc - 15 bu ¶nh - Ýt h¬n anh bu ¶nh - Sè bu ¶nh cđa hai anh em - BiÕt sè bu ảnh ngời - Đã biết số bu ảnh anh, cha biết số bu ảnh em Bài giải Số bu ảnh em là: 15 - = 8( bu ¶nh) Sè bu ¶nh cđa hai anh em là: 15 + = 23( b ảnh) Đáp số: 23 bu ảnh - HS làm Bài giải Em cã sè bu thiÕp lµ: 15- = (bu thiÕp) C¶ hai anh en cã sè bu thiÕp là: 15 + = 23 ( bu thiếp) Đáp sè: 23 bu thiÕp - HS nªu miƯng - HS làm - Hs làm bảng phụ Bài giải Bao ngô nặng là: 27 + = 32 ( kg) Cả hai bao nặng : 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 kg Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - - Chữa bảng phụ => Chốt: Cách làm toán giải phép tính 3/ Củng cố- Dặn dò: - Ôn lại * Dự kiến sai lầm:HS lúng túng cách dùng hai phép tính * Rút kinh nghiÖm: -Thủ công Ôn tập chơng I: phối hợp gấp, cắt, dán hình (Tiết 2) ( ó son tit trc) Giỏo dc th SINH HOT LP I- Yêu cầu: - Đánh giá công tác tuần qua, Phổ biến công tác đến - Yêu cầu tự quản tốt - Thực tốt tiết sinh hoạt tập thể, vui chơi thoải mái, vui vẻ II- Lên lớp: Hoat động GV Hoạt động HS 1- Đánh giá công tác tuần qua a- Cho c¸c tỉ b¸o c¸o : - Tỉ trởng tóm tắt thành tớch b- Cho lớp trởng tóm tt thành tích tổ - HS lắng nghe chung 2- Ý kiÕn cña GV: a- Ưu điểm nhiệm vụ tuần về: - HS l¾ng nghe - HS biÕt ý nghÜa ngµy 20/11 - Thùc hiƯn vƯ sinh khu vực, lớp - Đội văn nghệ tham gia tËp lun trường b- Tån t¹i: tổng hợp tn ti ban cỏn s nờu 3- Công tác đến - Kiểm tra đôi bạn học tập - HS lắng nghe- thực lớp - Tăng cờng học tỉ, häc nhãm - Thùc hiƯn tèt nỊ nếp trực ban - HS hát cá nhân, kể 4- Sinh hoạt tập thể: hát, múa, kể chuyện Gi¸o viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Lớp 3A1 - chuyÖn, 5- Kết thúc: - Hát cá nhân, kể chuyện - Hát tập thể 6- Nhận xét, đặn dò: - Cả lớp hát tập thể Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - ... Đặt tính tính Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - 533 + 128 728 - 245 84 x 79 : Bài 3: (2 điểm): Tìm X biết: a 36 : X = b X : = 83 Bài 4: Rổ táo có 34 quả, rổ táo rổ cam... là: 27 + = 32 ( kg) Cả hai bao nặng : 27 + 32 = 59 (kg) Đáp số: 59 kg Giáo viên : Ngun ThÞ DiƯu Têng - Líp 3A1 - - Chữa bảng phụ => Chốt: Cách làm toán giải phép tính 3/ Củng cố-... Luyện từ câu so sánh dÊu chÊm Giáo viên : Nguyễn Thị Diệu Tờng - Líp 3A1 - I Mục đích yêu cầu - HS biết thêm kiểu so sánh ( so sánh âm với âm ) - Biết dùng dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (6) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn