GIÁO án lớp 3 TUẦN (4)

35 30 0
  • Loading ...
1/35 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Tuần Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2016 Giỏo dc th Bài 5: Con đờng an toàn ®Õn trêng I-Mơc tiªu: - HS biÕt tªn ®êng xung quanh trờng Biết đặc điểm an toàn an toàn đờng đi.Biết lựa chọn đờng an toàn đến trờng II- Chuẩn bị: Thầy:tranh , phiếu đánh giá điền kiện đờng Trò: Ôn III- Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ1: Đờng phố an toàn an toàn - a-Mục tiêu:Nắm đợc đặc điểm đờng an toàn,đặc điểm đờng cha đảm bảo an Cử nhóm trởng toàn b- Cách tiến hành: - Thảo luận - Chia nhóm - Báo cáo KQ *KL: Con đờng an toàn: Có mặt - Giao việc: Nêu tên số đờng đờng phẳng, đờng thẳng phố mà em biết, miêu tả số khúc ngoặt, mặ có vạch kẻ đặc điểm chính? Con đờng phân chia đờng , có đèn tín có an toàn không? Vì sao? hiƯu GT, cã biĨn b¸o GT, cã vØa hÌ rộng không bị lấn chiếm, có đèn chiếu sáng HĐ2: Luyện tập tìm đờng an toàn a-Mục tiêu:Vận dụng đặc điểm đờng an toàn, an toàn Cử nhóm trởng biết cách xử lý gặp trờng hợp an toàn - HS thảo luận b- Cách tiến hành: - Đại diện báo cáo kết quả, - Chia nhóm.Giao việc: trình bày sơ đồ - HS thảo luận phần luyện tập SGK *KL:Nên chọn đờng an toàn để đến trờng HĐ3: Lựa chọn đờng an toàn để học HS nêu a-Mục tiêu: HS đánh giá đờng - Phân tích đặc điểm an hàng ngày hcọ có đặc điểm toàn cha an toàn an toàn haycha an toàn? sao? b- Cách tiến hành: Hãy GT đờng tới trờng? V- Củng cố- dặn dò Hệ thống kiến thức Thực tèt lt GT To¸n TiÕt 36: lun tËp I Mơc tiêu: Giúp h/s: - Củng cố vận dụng bảng nhân vào làm tính giải toán có liên quan đến bảng chia II Đồ dùng dạy- học: - G : B¶ng phơ - H : B¶ng III Các hoạt động dạy- học chủ yếu: Hoạt ®éng : KiÓm tra ( 3- 5p) - HS đọc thuộc lòng bảng chia - Nêu nhanh kết số phép tính bảng chia Hoạt ®éng : Lun tËp ( 32p) *Bµi 1/36 (9-10p)- S KT : Cđng cè MQH gi÷a a.7 x = 56 b 70 : phÐp nh©n, chia = 10 56 : = 63 : = - Nhận xét phép tính vừa làm ? 14 : = - NhËn xÐt MQH hai PT - Là phép tính ngợc cột phần a? lấy tích chia cho => Chốt: Khi làm dạng thừa số đợc thừa số tập em nhớ vận dụng MQH phép nhân chia để làm cho nhanh *Bµi 2/36 ( 8-9p)- S KT : Cđng cố phép chia bảng chia - Nhận xét phép chia? - Nêu cách thực phép chia 28 : 7? =>Chốt: Ghi nhớ bảng chia để làm tính *Bài 4/ 36 ( 5- 6p)-S + 28 28 42 42 - Chia sè cã ch÷ sè cho số có chữ số - Đều thực Miệng KT: Củng cố tìm phần số - Em khoanh tròn vào mèo hình? Vì sao? - H nêu cách làm! C : Quan sát theo cột C2 : §Õm tỉng sè mÌo => Chèt : Mn t×m mét phần số ta làm ? *Bµi 3/36 ( 8- 9p) (V) KT : Cđng cè giải toán có lời văn liên quan đến phép chia - Đọc thầm đề bài, thể làm vào - Gọi HS lên làm bảng phụ - Nhận xét,chữa bảng phụ => Chốt: V× lÊy35 : ? - Muèn t×m sè nhóm em làm nào? lợt chia phép chia hết - Khoanh mèo 21 : 7=3 - Khoanh mÌo v× 14 : 7=2 Bài giải Số nhóm đợc chia là: 35 : = (nhóm) Đáp số : nhóm Hoạt động 3: Củng cố - dặn dò ( 3-5) - Miệng: Đọc thuộc lòng bảng chia - G NX chung giê häc - Giao bµi vỊ nhµ * Rót kinh nghiƯm: Tập đọc Kể chuyện Các em nhỏ cụ già I Mục tiêu A Tập đọc Rèn kĩ đọc thành tiếng: - Từ ngữ: lùi dần, lộ rõ, nặng nhọc, sôi nổi, ríu rít - Đọc trôi chảy bài, ngắt nghỉ sau dấu phẩy, chấm - Phân biệt giọng ngời kể lời nhân vật Đọc câu kể, câu hỏi Rèn kĩ đọc hiểu: - Từ ngữ: u sầu, sếu, tia ấm áp, nghẹn ngào - Nội dung: Mọi ngời cộng đồng phải quan tâm đến Sự quan tâm chia sẻ ngời xung quanh làm cho ngời thấy lo lắng, buồn phiền dịu bớt sống tốt đẹp B - Kể chuyện: Rèn kĩ năng: Rèn kĩ nói: Nhập vai bạn nhỏ câu chuyện kể lại đợc toàn câu chuyện với giọng kể tự nhiên, phù hợp với diễn biến câu chuyện Biết phối hợp với lời kể với điệu bộ, nét mặt, thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung câu chuyện Rèn kĩ nghe: - Có kỹ tập trung theo dõi bạn kể chuyện - Biết nhận xét, đánh giá lêi kĨ cđa b¹n; kĨ tiÕp lêi kĨ cđa b¹n II Các phơng pháp: - t cõu hi - Trỡnh by ý kin cỏ nhõn III Đồ dùng dạy học - Tranh vẽ SGK phóng to IV Hoạt động dạy häc chñ yÕu TiÕt A KTBC ( - phút ) - Đọc nối tiếp đoạn câu chuyện: Trận bóng dới lòng đờng - Nhận xét, ghi điểm B Dạy Luyện đọc đúng: ( 33 - 35 ) - GV giíi thiƯu chđ ®Ị 1và đọc mẫu toàn - Luyện đọc đoạn : * Đoạn 1: - Câu 1: Phát âm: lùi dần, chân núi Giải nghĩa: sếu HD đọc đoạn 1: Giọng chậm rãi thong thả, vui tơi * Đoạn 2: - Câu 4: Phát âm: sôi Câu hội thoại: - Giọng em thể quan tâm, lo lắng - Giải nghĩa: u sầu, sôi - HD đọc đoạn 2: Giọng ngạc nhiên, băn khoăn -> GV ®äc mÉu ®o¹n 2: - HS ®äc - Theo dõi, chia đoạn - dãy đọc SGK / 63 - - HS ®äc - d·y ®äc - 1dãy đọc - Đọc giải SGK - - HS đọc * Đoạn 3: - Luyện đọc mẩu đối thoại: Phát âm: lễ phép, ánh lên, nặng nhọc Giọng đọc lễ độ, ân cần - Giải nghĩa: tia ấm áp - dãy đọc Nhìn với ánh mắt trìu mến, hạnh phúc - - - HS đọc - HĐ đọc đoạn 3: Giọng quan tâm,thông cảm * Đoạn 4: - Câu nói cụ già: Phát âm: nặng lắm, xe buýt (C3,4) Giọng buồn, nghẹn ngào - Giải nghĩa: nghẹn ngào - HD đọc đoạn 4: giọng buồn, trầm, cảm động * Đoạn 5: - Giải nghĩa: lặng - HD đọc đoạn 5: giọng buồn, trầm, cảm động * Đọc nối tiếp đoạn * Đọc - HD: Đọc với giọng giọng thong thả,thể lời đối thoại nhân vật Tiết 2 Hớng dẫn tìm hiểu ( 10 - 12 phút ) - Các bạn nhỏ làm ? G: Khi trời chiều, sau dạo chơi vui vẻ, bạn nhỏ đờng nhà Trên đờng bạn gặp chuyện gì? Chúng ta tìm hiểu qua đoạn câu chuyện - - - Đọc thầm đoạn 1, trả lời câu 1/ 63 - Suy nghĩ trả lời câu 2/ 63 - Vì không quen biết ông cụ mà bạn nhỏ băn khoăn, lo lắng - dãy đọc - Đọc giải SGK / 63 - - HS đọc - Giải nghÜa theo ý hiĨu - - HS ®äc - - lỵt - – HS đọc * Đọc thầm đoạn - nhà sau dạo chơi vui vẻ * Đọc thầm đoạn - Các bạn gặp cụ già ngồi bên vệ đờng với nét mặt buồn rầu * Đọc thầm đoạn - băn khoăn trao đổi với - Các bạn cho ông cụ nhiều nh vậy? G: Liệu băn khoăn, thắc mắc bạn có đợc giải đáp không ông cụ chia sẻ với bạn điều gì, chuyển sang đoạn - Trả lời câu / 63 - Suy nghĩ trả lời câu / 63: - Hãy chọn tên khác đặt tên cho câu chuyện? - Câu chuyện muốn nói với em điều ? G: Con ngời phải yêu thơng nhau, quan tâm đến Sự quan tâm sẵn sàng chia sẻ ngời xung quanh làm cho ngời cảm thấy lo lắng, bồn phiền dịu bớt sống đẹp Luyện đọc diễn cảm ( - phút ) - GV hớng dẫn đọc mẫu đoạn - Đọc phân vai đứa trẻ ngoan/ Các bạn biết quan tâm tới điều xung quanh / * Đọc thầm đoạn -bà lão nhà ông bị ốm -nỗi buồn đợc chia sẻ, ông cảm thấy lòng nh ấm lại trớc tình cảm bạn - Nêu tên chuyện - ngời cần phải quan tâm giúp đỡ nhau./ Con ngời phải yêu thơng nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau, - Luyện đọc đoạn thích - Luyện đọc theo nhóm - Thi ®äc ph©n vai KĨ chun ( 17 - 19 ) HDHS nắm yêu cầu tập: ( - Đọc thầm, xác định - phút ) yêu cầu tập - Nêu từ trọng tâm tập? - Xng hô ( - Khi kể lại câu chuyện theo lời mình) bạn nhỏ, em ý nh cách xng h«? Híng dÉn HS lun kĨ: ( 14 - 16 - HS nghe ) - - - KĨ nhóm ( phút - Kể mẫu đoạn ) - - - Luyện kể đoạn - Gọi HS kể đoạn câu - Nghe nhận xét lời kể chuyện bạn - Luyện kể phân vai n1 - 2HS - Kể toàn câu chuyện - cần phải biết chia sẻ, - Câu chuyện muốn nói với em điều cảm thông với nỗi ? đau ngời xung quanh => Chốt: Con ngời phải yêu thơng nhau, quan tâm đến Sự quan tâm sẵn sàng chia sẻ ngời xung quanh làm cho ngời cảm thấy lo lắng, buồn phiền dịu bớt sống đẹp Củng cố dặn dò: ( - phút ) - NhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm: Đạo đức QUAN TÂM CHM sóc ông Bà, CHA M (tit 2) I Mục tiêu: - Quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ, anh chị em sống ngày gia đình - RÌn kĩ thể cảm thông trước suy nghĩ, cảm xúc ngêi thân, đảm nhận trách nhiệm chăm sóc ngưới thân việc va sc III Các phơng pháp: - Tho lun nhóm - Đãng vai - Kể chuyện IV Đồ dùng dạy học: - Các thơ, hát, câu chuyện chủ đề gia đình V Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học Bài cũ: ( 3-5’) - Gọi hs lên bảng nêu câu hỏi cũ: Vì - hs lên bảng trả lời phải chăm sóc ơng bà cha mẹ? - Nhận xét - Tuyên dơng ( Nêu đúng) Bi mi: a) Gii thiệu bài: ( 1-2’) b) Hoạt động 1: Xử lí tình ( 8-10’) - Chia lớp thành nhóm (mỗi nhóm em) - Giao nhiệm vụ: số nhóm thảo luận đóng vai tình (SGK), số nhóm lại thảo luận đóng vai tình - Cả lớp lắng nghe (SGK) - Yêu cầu nhóm tiến hành thảo luận chuẩn - Các nhóm thảo luận theo tình bị đóng vai - Mời nhóm lên đóng vai trước lớp, lớp - Các nhóm lên đóng vai trước lớp nhận xét, góp ý - Lớp trao đổi nhận xét - Kết luận: sách giáo viên *Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến ( 5-7’) - Lần lượt đọc lên ý kiến (BT5-VBT) - Cả lớp lắng nghe bày tỏ ý kiến - Yêu cầu lớp suy nghĩ bày tỏ thái độ tán thành, khơng tán thành lưỡng lự giơ - Thảo luận đóng góp ý kiến tay (tấm bìa) Nêu lý sao? định ý kiến - Kết luận: Các ý kiến a, c đúng; b sai bạn *Hoạt động 3: Giới thiệu tranh ( 3-5’) - Yêu cầu HS giới thiệu tranh với bạn - Lớp tiến hành giới thiệu tranh vẽ ngồi bên cạnh tranh q sinh q tặng ơng bà, cha nhật ông bà, cha mẹ, anh chị em mẹ nhân ngày sinh nhật hai em - Mời số học sinh lên giới thiệu với lớp quay lại giới thiệu cho - Kết luận: Đây quà quý *Hoạt động 4: Múa hát, kể chuyện, đọc thơ - Hướng dẫn tự điều khiển chương trình tự giới thiệu tiết mục - Một em lên giới thiệu trước lớp - Mời học sinh biểu diễn tiết mục - Các nhóm lên biểu diễn tiết - Yêu cầu lớp thảo luận ý nghĩa hát, mục: Kể chuyện, hát, múa, đọc thơ thơ có chủ đề nói học * Kết luận chung: Ông bà, cha mẹ, anh chị em - Lớp quan sát nhận xét nội người thân yêu em,luôn yêu dung, ý nghĩa tiết mục, thương, quan tâm, chăm sóc em Ngược lại, em thể loại phải có bổn phận quan tâm, chăm sóc ơng Cñng cè : - Về nhà áp dụng học vào sống hàng ngày: Quan t©m, gióp đỡ ông bà, cha mẹ khả Thể dục Đi chuyển hớng phải trái- Trò chơi : Chim tỉ I MỤC TIÊU: - Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, chuyển hướng phải, trái Yc hs biết cách tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang, biết cách chuyển hướng trái phải - Chơi trò chơi “Chim tổ” YC HS biết cách chơi tham gia chơi - Có thái độ nghiêm túc học, chơi vui, đoàn kết, an toàn II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 1.Địa điểm: Sân trường vệ sinh 2.Phương tiện: Còi, kẻ sân trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: PHẦN & NỘI DUNG GIẢNG DẠY KLVĐ TỔ CHỨC A Phần mở đầu: – 10’ - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu – 2’ học 1’ - Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập 1’ - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhịp 1’ - Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” (kết hợp đọc vần 18-22’ điệu) – 10’ B Phần bản: Ôn động tác chuyển hướng phải, trái: - Chia tổ tập luyện khoảng phút, sau lớp thực - Lần GV điều khiển - Lần để cán điều khiển - Lần tổ chức dạng thi đua Tổ thực tốt biểu dương, tổ nhiều người 10 -12’ thực chưa phải chạy vòng xung quanh lớp Trò chơi “Chim tổ”: - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi nội qui chơi sau cho HS chơi thử – lần để hiểu cách chơi nhớ nhiệm vụ mình, chơi thức - Khi tổ chức trò chơi, GV dùng còi hiệu lệnh khác để phát lệnh di chuyển Sau vài lần chơi thi GV thay đổi vị trí em đứng làm “tổ” thành “chim” ngược lại - Khi có lệnh chơi, em đứng làm tổ mở cửa để tất chim tổ bay tìm tổ kể em đứng vng vòng tròn phải di chuyển Mỗi tổ phép nhận chim, chim khơng tìm tổ phải đứng – 6’ vào hình vng vòng tròn Sau lần chơi, 1’ chim khơng có tổ bị phạt GV nhắc – 3’ em đảm bảo an toàn tập luyện vui – 2’ chơi C Phần kết thúc: - Đứng chỗ vỗ tay hát - GV HS hệ thống - Nhận xét học GV LT   Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2016 Chính tả( nghe viết) Các em nhỏ cụ già I Mục đích, yêu cầu - Nghe viết đoạn từ Cụ ngừng lại nhẹ Các em nhỏ cụ già - Tìm đợc từ có tiếng có âm đầu d/gi/r Điền ng/ng II Đồ dùng dạy học HS: Bảng GV: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học A KTBC (2 - phút) Đọc: nhoẻn cời, nghẹn ngào, trống rỗng, -Viết bảng chống chọi B Bài Giíi thiƯu bµi: ( 1-2 ) Híng dẫn tả: ( 10 - 12 phút) - Đọc đoạn viết - HS đọc thầm theo - Trong đoạn văn có chữ đợc - Trả lời viết hoa? - Trả lời - Lời ông cụ viết nh nào? - Đọc, phân tích, viết - HD viết chữ ghi tiếng khó: ngừng lại, bảng nghẹn ngào, xe buýt Viết tả: ( 13-15 phút ) - HD t thÕ ngåi viÕt - ViÕt bµi - Đọc câu ngắn , cụm từ Chấm - chữa bài: ( - phút ) - Tự soát lỗi soát - Đọc soát lỗi cho bạn - Chấm - 10 Hớng dẫn làm tập tả: ( 5-7 phút ) * Bài 2(a)/64 ( SGK ) - Đọc yêu cầu đề bµi - HS làm - Dựa vào nghĩa từ ó cho - Làm vào Sgk - Chữa bài, chốt lời giải đúng: ( giật, rát, dọc ) => Chốt: Để tìm từ, em dựa vào đâu? Củng cố - dặn dò: ( 1- phút ) NX tiết học VN chuẩn bị sau * Rút kinh nghiÖm: Toán Tiết 37: Giảm số lần I Mục tiêu: Giúp h/s: - Biết cách giảm số nhiều lần vận dụng để giải tập - Phân biệt giảm số lần với giảm số đơn vị II Đồ dùng dạy- häc: - G : B¶ng phơ H : B¶ng III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động 1: Kiểm tra ( 3- 5) - Bảng con: + Giảm số sau lần: 36 , 24 , 18 + Muốn giảm số nhiều lần ta làm ntn? Hoạt động : Luyện tập ( 32) *Bài 1/38 (8- 9’)-S KT: Cđng cè vỊ gÊp mét sè lên nhiều lần giảm số x = 42 lần - gấp lên lần đợc bao 42 : = 21 nhiêu ? Em làm ntn? - 42 giảm lần đợc bao - Lấy số nhân số lần nhiêu? Em làm ntn? => Chèt: Muèn gÊp mét sè lªn - LÊy số chia số lần nhiều lần ta làm ntn? - Muốn giảm số lần ta làm ntn? Bài giải *Bài 2/38/a (7-8)-V Buổi chiều cửa hàng bán KT: Rèn kỹ giải toán đơn đợc số dầu là: giảm số lần 60 : = 20 (l) - Đọc thầm đề bài, làm Đáp số : 20 vào vở! lít - Gọi HS làm bảng phụ! - Chấm bài, chữa bảng phụ bảng phụ => Chốt : Muốn giảm Bài giải số lần ta làm ntn ? Trong rổ lại số cam *Bài 2/38/b (7 - 8)-Vở là: KT : Giải toán đơn tìm 60 : = 20 (quả) phần Đáp số : 20 số - Tìm phần số => Chốt: Dựa vào KT học - Đều làm phép chia để làm ? +Tìm phần + 60 giảm lần đợc 20 số ta làm ntn ? + Em có NX cách giải hai +1/ giảm lần đợc 20 toán ? => Vậy giảm số lần ta tìm phần cđa mét sè *Bµi 3/ 38 ( 8- 9)- B KT : Rèn kỹ đo, vẽ đoạn thẳng, củng cố giảm số lần + Muốn vẽ đợc đoạn thẳng MN - Tính độ dài đoạn thẳng MN cần làm ? - Đoạn AB chia làm phần + Nêu cách tính độ dài đoạn : = 1( Phần) thẳng MN? + Nêu cách vẽ đoạn thẳng MN? - Đoạn MN phần Hoạt động Củng cố - dặn dò ( 3-5) - Bảng con: Tự lấy ví dụ giảm số lần ? - Giảm số lần ta làm ntn? - G NX chung giê häc * Rót kinh nghiƯm: Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016 Thể dục TIT 16: ễN I CHUYỂN HƯỚNG TRÁI, PHẢI I Mơc tiªu - Biết cách tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang - Biết cách chuyển hướng phải trái - Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi: Chim v t II Địa điểm - Phơng tiện: - Sân tập dọn vệ sinh sẽ, an toàn - GV chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chi III Nội dung phơng pháp lên lớp: Nọi dung A/ Phần mở đầu: - Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu - Khởi động: + Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên sân trường 40–50 m + Xoay khớp cổ tay, cổ chân, quay cánh tay Xoay hông … Trò chơi: Tay thụt tay thò B/ Phần bản: 1/ On đội hình đội ngũ *Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số Thêi gian phút 1-2/ 5/ 25 phỳt 15 18/ Phơng pháp - H×nh thøc *Đi chuyển hướng trái phải -Gv cho hs ôn lại 1-2 lần kiểm tra theo tổ + Gọi 4-5 hs kiểm tra đợt + Đánh giá: Những em thực chưa nhiều sai sót, gv xếp loại chưa hồn thành 2/ Chơi trò chơi “Chim tổ” + Gv cần ý nhắc nhở hs đề phòng chấn thương ( ngán chân, xơ đẩy…) + chọn nhóm em ,2 em làm tổ 1em làm chim 7/ +GV dùng tín hiệu lệnh để bắt đầu - Cho HS chơi thử lần - HS chơi thức - Gv nhận xét C/ Phần kết thúc: - Chạy thả lỏng nhẹ nhàng, thả lỏng tay chân - Gv Hs hệ thống lại học - GV công bố kết kiểm tra,khen ngợi em thực tốt động tác - Các em nhà ôn lại động tác ĐHĐN RLTTCB - GV hô giải tán … HS hô khỏe Từng hàng vào lớp I.Môc đích yêu cầu phỳt 1-2/ 1/ 1/ Tập viết Ôn chữ hoa G - Củng cố cách viết chữ hoa G Viết mẫu, nét nối qui định qua BTứng dụng: 1.Viết tên riêng Gò Công cỡ chữ nhỏ 2.Viết câu ứng dụng cỡ chữ nhỏ II Đồ dùng dạy học - G; Bảng phụ H : Bảng III Các hoạt động dạy häc 1.KiĨm tra ( 3-5’) - H viÕt b¶ng con: Ê- đê 2.Dạy 2.1.Giới thiệu ( 1-2) Để giúp em ôn tập củng cố lại cách viết chữ hoa G Hôm ta học tập viết tuần : Ôn chữ hoa G 2.2 Hớng dÉn H lun viÕt b¶ng (10 - 12’) a) Luyện viết chữ hoa - Đọc nội dung viết: + Nêu chữ viết hoa có - G, C Kh viết? - cao 2,5 dòng ly + Nhận xét độ cao chữ viết - Đọc chữ hoa G hoa? - Chữ G gần giống chữ C - Chữ hoa G nét cong trái nối liền Chữ hoa G gần giống chữ hoa - nét cong cong trái ôn nối liền nét khuyết dới + Chữ hoa G gåm mÊy nÐt ? - G híng dÉn viÕt ch÷ hoa G – viÕt mÉu ch÷ hoa G Chó ý: NÐt cong cong ®Ịu, ®iĨm giao nÐt khut ë §K - Ch÷ hoa C - G híng dÉn viết chữ hoa C - Nêu nét chữ hoa C Chú ý: Nét cong cong + Chữ hoa Kh + Ch÷ hoa Kh gåm nh÷ng ch÷ ? - G hớng dẫn viết chữ hoa Kh - Chó ý: nÐt nèi tõ ch÷ hoa K sang chữ h điểm giao nét khuyết ĐK Kh b) Lun viÕt tõ øng dơng - G gi¶i nghÜa : Gò Công tên thị xã thuộc tỉnh Tiền Giang - Nhận xét độ cao chữ + H ý quan sát + Con chữ K chữ h - H viết bảng : dòng chữ hoa G, dòng chữ hoa C, Kh - H đọc từ ứng dụng - Cao 2,5 dòng G,C,g - Cao 1dòng ly chữ lại câu ứng dụng ? - Nêu khoảng cáchgiữa chữ, k/c chữ chữ với ? - G híng dÉn viÕt tõ øng dơng - C/ý k/c tõ ch÷ hoa sang ch÷ thêng Gò Cụng c) Luyện viết câu ứng dụng - G giải nghĩa: Anh em nhà phải biết thơng yêu - Khi viết câu ứng dụng ta cần ý gì? - Độ cao chữ câu ứng dụng? - Tìm chữ đợc viết hoa câu øng dơng ? - G híng dÉn viÕt ch÷ : Khôn, Gà Khụn - K/c chữ cách chữ o - K/c chữ cách 1/2 chữ o - H viết bảng : Gò CôngNhận xét bảngcon - H đọc câu ứng dụng Khôn ngoan đối đáp ngời Gà mộ mẹ hoài đá - Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm -Khôn, Gà - H viết bảng : Khôn, GàNxét G 2.3 Hớng dẫn H viết ( 15 - 17) - Nêu nội dung yêu cầu viết? - Khi viết ta cần ý điều gì? ( T ngồi, cách cầm bút, quan sát mẫu ) - H viết - Trớc lần viết G cho H quan sát mẫu 2.4 Chấm, chữa ( 3- 5) - G chấm - Nhận xét 2.5 Củng cố dặn dò ( 3- 5’) - NhËn xÐt tiÕt häc * Rót kinh nghiƯm: To¸n TiÕt 39: tìm số chia I Mục tiêu: Giúp h/s: - Biết cách tìm số chia cha biết - Củng cố tên gọi quan hệ thành phần phép chia II Đồ dùng dạy- học: - G : Bảng phụ, hình vuông bìa - H : Bảng III Các hoạt động dạy- học: Hoạt động : Kiểm tra ( 3- 5) - Bảng : Tìm y: y:5=6 - Muốn tìm SBC ta làm nh nào? Hoạt động : Dạy (13-15) Hớng dẫn H cách tìm số chia - Hs lấy ô vuông chia thành - GV: lấy ô vuông chia thành phần phần - Cô có ô vuông nh - GV đa trực quan bảng lớp : - Mỗi phần có ô vuông Có ô vuông xếp thành phần Hỏi phần có : = « vu«ng? lµ SBC , lµ SC, làThơng - Hãy lập phép tính vào bảng NX - Nêu tên gọi thành phần kết phÐp chia : - GV ghi b¶ng : = SBC SC Th¬ng * G che lÊp sè chia hỏi cách tìm - Có ô vuông xếp thành hàng, hàng có ô vuông Hỏi có hàng? - H nêu phép tính tìm số hàng + Trong phép chia hết muốn tìm sốchia ta làm ? => Số chia số bị chia chia cho thơng *G nêu phép chia 30 : x = + H nêu tên gọi thành phần phép chia + X thành phần cha biết phép chia? + H nêu cách tìm - Gv ghi: x = 30 : x=5 Kết luận: Cách tìm số chia: + Muốn tìm số chia ta làm ntn? - H đọc kết luận SGK Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành ( 17-19) * Bµi 1/39 ( 3-4’ )-SGK KT : Cđng cè phép chia học, mối quan hệ thành phần phép chia -Đọc đềbài, thực vào SGK! Chốt: - Để tìm kết phép tính trên, em dựa vào đâu? + Nhận xét MQH thành phần cột 1? *Bài 2/39/a, b (4-5’)- B KT: Cđng cè vỊ t×m sè chia cha biết - Nêu cách làm 42 : x = 6? => Muốn tìm số chia ta làm ntn? *Bài 2/39/c, ®, e, g ( 7- 8’)-V KT: Cđng cè vỊ tìm SBC,SC, thừa số cha biết - Nêu cách làm x : = 4? => Muèn t×m SBC ta làm nh nào? Chốt: Để làm tốt dạng tìm 2=6:3 SC = SBC : TH - Vài H nhắc lại 30 SBC , X SC, làThơng - Số chia + H nêu cách tìm : x = 30 : x=5 + LÊy sè bÞ chia chhia cho th¬ng 35 : = 35 : = - Dựa vào bảng chia ®· häc - SBC gièng nhau, lÊy SBC chia cho số chia đợc thơng, lấy SBC chia cho thơng đợc số chia 12 : x = x= 12 : x=6 x:5=4 x=4x x = 20 - SBC = SC x Thơng - Cần xác định xem thành phần phép tính thành phần cha biết phép tính, em cần lu ý ? - H đọc thầm *Bài 3/39(2-3)- NH -M KT: Củng cố MQH thành 7: 1=7 phần phép chia 7:7 =1 - H làm nháp - em làm - Để thơng lớn số chia bảng phụ nhỏ - - là1 Chốt: Nhận xét SBC, SC, Th- Để thơng nhỏ số bị ơng phép tính trên? + Trong phép chia SBC 7, muốn chia số chia có Thơng lớn nhất, SC phải ntn? + Ngợc lại để có thơng bé SC phải ntn? =>Trong phép chia hết SBC không thay đổi SC nhỏ thơng lớn, SC lớn thơng nhỏ Dự kiến sai lầm - Còn lẫn tìm số chia số bị chia Làm sai 4, Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò (3 - 5phút) - Nêu nội dung học hôm - Muốn tìm số chia (trong phép chia hÕt), em lµm thÕ nµo? * Rót kinh nghiƯm: Tự nhiên x· héi VỆ SINH THẦN KINH (tiếp theo) I Mục tiêu: - Nêu vai trò giấc ngủ sức khỏe Với học sinh khá, giỏi biết lập thực thời gian biểu hàng ngày II C¸c kĩ sống đợc giáo dục bài: - K tự nhận thức: Đánh giá việc làm có liên quan đến hệ thần kinh - Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin: Phân tích , so sánh, phán đốn số việc làm, trạng thái thần kinh, thực phẩm có lợi có hại với quan thần kinh - Kĩ làm chủ thân: Quản lí thời gian để thực mục tiêu theo thời gian biểu hàng ngày III Các phơng pháp: - Tho lun / Lm vic nhóm - Động não “chúng em biết 3” - Hỏi ý kiến chuyên gia IV Đồ dùng dạy học: Các hình trang 34 35 sách giáo khoa V Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Kiểm tra cũ: ( 3-5’) - Nêu ví dụ số thức ăn đồ uống gây hại cho quan thần kinh ? - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài mới: a) Giới thiệu bài: ( 1-2’) * Hoạt động 1: Thảo luận Bước 1: Làm việc theo cặp - Yêu cầu học sinh em quay mặt với để thảo luận theo gợi ý trả lời câu hỏi sau: - Khi ngủ quan thể nghỉ ngơi ? Hoạt động học - Hai học sinh lên bảng trả lời cũ - Lớp theo dõi bạn, nhận xét - Cả lớp lắng nghe giới thiệu - Lớp tiến hành quan sát hình trả lời câu hỏi theo hướng dẫn giáo viên + Khi ngủ hầu hết quan - Có bạn ngủ khơng? Nêu cảm thể nghỉ ngơi có quan thần kinh (đặc biệt não) giác bạn sau đêm hơm ? - Nêu điều kiện để có giác ngủ tốt? - Cảm giác sau đêm ngủ ít: mệt mỏi, rát mắt, uể oải - Các điều kiện để có giấc ngủ tốt: ăn - Hàng ngày, bạn ngủ thức dậy lúc khơng q no, thống mát, sẽ, yên tĩnh … giờ? Bước : Làm việc lớp - Gọi số em lên trình bày kết thảo luận theo cặp trước lớp - Đại diện cặp lên báo cáo trước lớp - Giáo viên kết luận: SGK * Hoạt động 2: Thực hành lập - Lớp theo dõi nhận xét bạn thời gian biểu CN Bước 1: Hướng dẫn HS lập TGB - Cho HS xem bảng kẻ sẵn hướng dẫn CHS cách điền - Mời vài học sinh lên điền thử vào bảng - Theo dõi GV hướng dẫn thời gian biểu treo bảng lớp - em lên điền thử bảng Bước 2: Làm việc cá nhân - Cho HS điền TGB - GV theo dõi uốn nắn - Học sinh tự điền, hoàn thành thời gian Bước 3: Làm việc theo cặp - Yêu cầu học sinh quay mặt lại trao đổi biểu cá nhân với góp ý để hồn thiện - Từng cặp trao đổi để hoàn thiện bảng - Lồng ghép VSMT, học sinh biết thời gian biểu số việc làm có lợi cho sức khỏe Ăn, ngủ, học tập, làm việc, vui chơi có điều độ Khơng dùng chất kích thích loại thuốc có hại cho sức khỏe để giữ gìn quan thần kinh Bước 4: Làm việc lớp: - Gọi số HS lên giới thiệu TGB - Lần lượt em lên giới thiệu trước lớp trước lớp + Tại phải lập thời gian biểu? + để làm việc sinh hoạt cách có khoa học + Học tập sinh hoạt theo thời gian biểu + vừa bảo vệ hệ TK, vừa giúp nâng cao hiệu công việc, học tập có lợi gì? - Lớp theo dõi nhận xét bổ sung - GV kết luận: sách giáo viên Củng cố - Dặn dò: ( 1-2’) - học sinh nêu nội dung học - Gọi học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà thực học tập sinh hoạt - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học theo thời gian biểu - Dặn học xem trước mi Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016 Chính tả ( nhớ viết) Tiếng ru I Mục đích, yêu cầu - Nhớ viết lại xác khổ thơ đầu tiếng ru - Làm tập tả tìm từ có tiếng chứa âm đầu d/r/gi II Đồ dùng dạy học - HS: Bảng - GV: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học A KTBC (2 - phút) Đọc: Giặt giũ, nhàn rỗi, da dẻ, rét run - Viết bảng - Học thuộc lòng Gọi HS đọc thuộc lòng TiÕng ru ” B Bµi míi Giíi thiƯu bµi: ( 1-2 ) Híng dÉn chÝnh t¶: ( 10 - 12 phút) - Cả lớp đọc thầm theo - Đọc khổ thơ - Hai khổ thơ - Đoạn viết có khổ thơ? - Trong đoạn viết tác giả sử dụng - Trả lời dấu câu gì? Những dấu câu dòng - Đọc, phân tích, viết nào? - HD viết chữ ghi tiếng khó: làm mật bảng sáng đêm, sống, Viết tả: ( 13-15 phút ) - Cho HS tù nhÈm - phót, KT - HS - Bài thơ thuộc thể thơ ? - Em nêu cách trình bày ? - Thể thơ lục bát - Dòng cách lề ô,dòng cách lề ô - HD t thÕ ngåi viÕt - HiƯu lƯnh viÕt bµi - Kết thúc Chấm chữa bài: (3 - ) - Nhí viÕt bµi vµo vë - Đọc lại bài, tự soát lỗi soát cho bạn - Chấm - 10 Hớng dẫn làm tập tả: ( 5- - Đọc yêu cầu - Làm vào SGK phút ) HS chữa Cả lớp *Bài 2/60 (SGK) nhận xét - Nhận xét, chốt lời giải đúng: rán, dễ, giao thừa Củng cố dặn dò: (1- phút ) NX tiết học VN chuẩn bị sau * Rót kinh nghiƯm: Tập làm văn kể ngời hàng xóm I Mục đích, yêu cầu - HS kể lại cách chân thực, tự nhiên ngời hàng xóm - Viết lại điều vừa kể thành đoạn văn ngắn từ câu Diễn đạt thành câu rõ ràng II Đồ dùng dạy học GV: Bảng phụ ghi sẵn gợi ý tập 1/68 III hoạt động dạy học chủ yếu A KTBC ( - ) Gäi HS kĨ lại câu chuyện Không nỡ nhìn Nhận xét thái độ anh niên B Dạy Giíi thiƯu: ( ) Híng dÉn lµm bµi tËp: ( 28-30 ) Bµi tËp 1/68 (10 - 12 phút ) - HS đọc yêu cầu - Cùng HS phân tích đề Gạch chân từ quan trọng: Kể, ngời hàng xóm, em quý mến - Yêu cầu HS suy nghĩ nhớ lại đặc điểm ngời hàng xóm mà định kể theo định hớng: - Ngời tên gì, tuổi ? Ngời làm nghề ? Hình dáng, tính tình ngời nh ? Tình cảm gia đình em ngời hàng xóm nh ? Tình cảm ngời hàng xóm đói với gia đình em ? - HS ( giỏi ) kĨ mÉu; líp theo dâi , nhËn xÐt - HS tập kể theo nhóm đôi (3 phút ) - Thi kĨ tríc líp: - HS - NhËn xÐt, cho điểm - HS đọc yêu cầu - HS viÕt vµo vë - NhËn xÐt, bỉ sung vµo bµi kể cho - Một số HS đọc trớc lớp tõng HS Bµi 2/68 ( viÕt vë ) ( 13 - 15 ) - Nh¾c HS: Chó ý viÕt giản dị, chân thật điều em vừa kể, viết đến câu nhiều - NhËn xÐt, rót kinh nghiƯm - NhËn xÐt bµi viÕt HS Củng cố dặn dò: ( - ) - NhËn xÐt tiÕt häc - Dặn: VN xem lại học chuẩn bị cho tiÕt «n tËp * Rót kinh nghiƯm: To¸n TiÕt 40: Lun tËp I Mơc tiªu: Gióp h/s: - Cđng cè vỊ tìm thành phần cha biết phép tính ; nhân số có hai chữ số với số cã mét ch÷ sè, chia sè cã hai ch÷ sè cho số có chữ số, xem đồng hồ II Đồ dùng dạy-học: - G : Bảng phụ - H : Bảng III Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động : Kiểm tra ( 3- 5) - Bảng : Tìm x x : = - Muốn tìm số chia ta làm ntn? Hoạt động : Lun tËp ( 32’) *Bµi 1/40/ cét 1(6-7’)- B x + 12 = 36 KT : Cñng cè tìm x 25 = 15 thành phần cha biết PT 80 x = 30 + Nêu thành phần cha biết phép tính ? ( SH, SBT, ST) + Nêu cách tính: 80 - x = 30? + Nêu qui tắc tìm SH, SBT, ST ? Xác định thành phần cha biết, vận dụng qui Chốt: Để làm tìm thành tắc tìm phần cha biết phép tính em cần lu ý ? * Bài 2/40 ( 7-8’)- S KT : Cđng cè vỊ nh©n sè cã hai c/s víi sè cã mét c/s, chia sè cã 35 26 c/s cho sè cã 1c/s 32 - Đọc đề , thực yêu x x x cầu vào sách! - Nêu cách làm : 26 x ? - Nêu cách chia: 80 : ? 70 104 192 => Chèt: Vận dụng KT để làm bài? + Muốn nhân sè cã c/s víi sè cã c/s ta lµm ntn? + Muèn chia sè cã c/s cho sè cã c/s ta lµm ntn? *Bµi 4/ 40 ( 3- 4’)- M KT: Cđng cè vỊ xem giê đồng hồ - Nhóm đôi thực hỏi đáp! - Đồng hồ giờ? Dựa vào đâu em biết? => Chốt: Xác định vị trí kim kim phút để xem *Bài 1/cột 2(7- 8’)-V KT: Cđng cè vỊ t×m mét 64 04 32 80 00 0 20 - Nh©n, chia sè cã hai c/s với số - .từ phải sang trái - .nhớ phần nhớ sang hàng lớn - 25 phút kim ngắn - Dựa vào vị trí kim kim phút thành phần cha biết PT - Đề yêu cầu gì? - Thực vào HS làm bảng phụ => Chốt : Nêu cách tìm TS, SBC, SC *Bài 3/40 ( -7)-V KT: Củng cố giải toán đơn tìm phần => Chốt: Vận dụng KT để làm ? - Tìm phần số ta làm ntn ? x x = 30 x:7=5 42 : x = Bài giải Trong thùng lại số dầu là: 36 : = 12 (l) Đáp số : 12 lít Dự kiến sai lầm - Lầm cách tìm số bị trừ với số trừ 3, Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (3 5) - Muốn tìm thành phần cha biết phép tính ta cần thực hiƯn mÊy bíc? * Rót kinh nghiƯm: Thủ công Gấp, cắt, dán hoa ( tiết 2) Đã soạn tuần Giáo dục tập thể SINH HOạT LớP 1) Các tổ trởng báo cáo hoạt động tổ tuần qua: - ý thøc häc tËp cđa tõng b¹n tỉ - Khen tổ hăng hái phát biểu ý kiến ) Giáo viên nhận xét chung : - Khen thởng nh÷ng häc sinh cã ý thøc häc tËp tèt cã tiến - Các bạn làm đầy đủ tập - Tuyên dơng học sinh tích cực học tập thực nhiệm vụ giáo dục khác - Nhắc nhở học sinh vi phạm nội quy trờng, lớp 3) Kế hoạch tuần sau: - Xây dựng thời gian biểu học tập cho thân - Đề nhợc điểm cần khắc phục - Đa việc khả cha giúp gia đình hoàn thành tuần ... trước lớp, lớp - Các nhóm lên đóng vai trước lớp nhận xét, góp ý - Lớp trao đổi nhận xét - Kết luận: sách giáo viên *Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến ( 5-7’) - Lần lượt đọc lên ý kiến (BT5-VBT) - Cả lớp. .. Động não “chúng em biết 3 - Hỏi ý kiến chuyên gia IV Đồ dùng dạy học: Các hình sách giáo khoa ( trang 32 33 ) V Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra cũ: ( 3- 5’) - Kiểm tra “Hoạt... ngữ đa ý kiến tán thành hay không tán thành - Hãy dùng thẻ trắc nghiệm xanh - đỏ : - Nếu tán thành giơ mặt đỏ, không tán thành giơ mặt xanh - Gv đọc câu a- mời lớp đa ý kiến Vì em tán thành?- H
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (4) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (4) , III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:, Hướng dẫn tìm hiểu bài ( 10 - 12 phút ), III. Các hoạt động dạy- học:, Kiểm tra ( 3-5), Kết luận: Cách tìm số chia:, III. Các hoạt động dạy-học chủ yếu:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn