GIÁO án lớp 3 TUẦN (3)

37 69 0
  • Loading ...
1/37 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

TUẦN Thứ hai ngày 17 tháng năm 2018 GIÁO DỤC TẬP THỂ BÀI 1: BÁC HỒ VÀ CHIẾC VÒNG BẠC ( Tiết 2) I Mục tiêu: - Biết phân biệt biểu hành vi giữ lời hứa hành vi không giữ lời hứa - Thực việc làm thân, biết giữ lời hứa sống hàng ngày II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh Bác Hồ Tranh minh họa SGK III Các hoạt động dạy học: Khởi động: ( 2' ) - Lớp hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, nhạc - Lớp hát Phong Nhã Giới thiệu: ( 1' )Thực hành - Ứng dụng HĐ1: Hoạt động cá nhân: ( 12 - 15' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: Bài 1: Nêu yêu cầu! - HS nêu : SGK/ tr6 - Em viết việc em giữ lời - Hs làm hứa với người khác vào vở! - Nêu việc làm trước lớp! - Nhận xét, trao đổi việc bạn làm - Nhận xét, tuyên dương em HS thực tốt => Chốt: Khi em thực lời hứa - Tự hào, vui vẻ mình, em cảm thấy nào? Bài 2: Em thất hứa với người khác chưa? Hậu việc thất hứa nào? - HS thực - Hãy viết vào câu trả lời! - Nêu việc làm trước lớp! - Nhận xét, trao đổi việc bạn làm Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Nhận xét => Chốt: Khi thất hứa thấy áy náy, ăn năn Vì hứa, em cần thực lời hứa Nếu khơng thực được, em cần giải thích lý em chưa thực lời hứa HĐ2: Hoạt động nhóm: * Mục tiêu: Thực MT Bài 3: Nêu tình huống! - Thảo luận nhóm để nêu cách xử lý tình 1, thực đóng vai! - Nhận xét cách xử lý tình đóng vai => Chốt: Việc học tạo thói quen tốt cho em, đỡ thời gian học tập thân hay làm phiền bạn khác giáo Vì em cần thực học để tạo thói quen đẹp cho thân Bài 4: Nêu tình huống! - Thảo luận nhóm để nêu cách xử lý tình 1, thực đóng vai! - H thảo luận - Nhiều nhóm trình bày NX - HS thảo luận, trình bày kết thảo luận trước lớp - HS đóng vai thể - Nhận xét - Bác Hồ yêu thương, quan tâm chu đáo với em nhỏ Bác người giữ lời hứa - HS thảo luận, trình bày kết thảo luận trước lớp - HS đóng vai thể - Nhận xét - Nhận xét cách xử lý tình đóng vai => Chốt: Để thực lời hứa đạt kết cao em cần cố gắng nghe giảng, làm học đầy đủ HĐ3: Hoạt động nối tiếp: ( 2' ) Qua hôm nay, em hiểu điều gì? - G nhận xét học Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 VN: Thực tốt lời hứa với người TỐN TIẾT 11: ƠN TẬP VỀ HÌNH HỌC I.Mục tiêu: - Củng cố biểu tượng đường gấp khúc, hình vng, hình chữ nhật, hình tam giác - Thực hành tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình A II Các hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra ( 3') - Viết tên hình tam giác có hình bên - H làm bc - Trình bày cách làm NX - G nhận xét B D C HĐ2: Luyện tập ( 32 - 34') *Bài 1/ 11 ( 9-10') (B) - Kiến thức : Củng cố tính chu vi hình tam giác, độ dài đường gấp khúc - Nêu u cầu tốn! - Trình bày phép tính vào bảng con! - H làm bảng phần NX => Chốt: Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc - Tính tổng đ/ dài đ/ thẳng đường gấp khúc đó,lưu ý: đơn vị đo - Muốn tính chu vi hình tam giác ta làm ntn? - Tìm tổng độ dài cạnh * Bài 2/ 11 ( - 9') (V) - Kiến thức : Rèn kỹ đo độ dài cạnh HCN, củng cố cách tính chu vi hình CN - Đọc thầm đề bài, thực hành trình bày vào - H t/ hành đo độ dài cạnh vở! HCN, làm vào 1H làm bảng => Chốt: phụ - Nêu cách đo độ dài cạnh hình chữ nhật - Đo độ dài chiều dài ABCD! chiều rộng - Tại em đo độ dài cạnh? - Vì chiều dài nhau, chiều rộng - Em tính chu vi hình chữ nhật cách nào? - Lấy tổng chiều dài chiều rộng Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 đơn vị đo nhân với * Bài 3/ 11 ( - 9') (N2) - Kiến thức : Củng cố kỹ nhận dạng hình tam giác, hình vng - Đọc u cầu! - Trao đổi nhóm đơi, thực u cầu! - Có hình vng? - Có hình tam giác? - Lên bảng cho bạn hình vng, hình tam giác có hình! => Chốt: Em cần đếm theo thứ tự để tránh nhầm lẫn *Bài 4/ 12 ( - 7') (S) *G chốt: Củng cố kỹ tư nhận dạng hình, vẽ hình theo yêu cầu - Nêu yêu cầu! - Thao tác vào SGK! => Em tam giác hình em! - Còn cách kẻ khác? - Cách cách kẻ bạn có điểm giống nhau? - Các nhóm t/ bày phần NX - Làm SGK HS làm bp - H thi lên vẽ theo cách.NX - Các cách kẻ xuất phát từ đỉnh hình tam giác tứ giác xuống cạnh khác HĐ3: Củng cố - dặn dò ( 3') - G nhận xét chung học Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN CHIẾC ÁO LEN I Mục tiêu A Tập đọc Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ Bước đầu biết phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật 2.Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu B Kể chuyện Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý Nghe nhận xét bạn kể Rèn cho HS: - Làm chủ thân : kiểm soát cảm xúc, hành vi thân để tránh thái độ ứng xử ích kỉ - Giao tiếp : biết ứng xử có văn hố III Đồ dùng dạy học - GV : tranh minh họa "Chiếc áo len' IV Các hoạt động dạy học TẬP ĐỌC Kiểm tra cũ (3-5') - Bài "Cơ giáo tí hon" - (3 em) - Nhận xét, ghi điểm 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2'): dùng tranh giới thiệu 2.2 Hướng dẫn đọc ( 33-35) a GVđọc mẫu - HS theo dõi b Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ *Đoạn - Đọc đúng: - Câu 1: Các tiếng có phụ âm đầu n: năm (n) - Luyện đọc câu (dãy) - Câu 2: lạnh buốt (l) - Câu 4: Câu dài ngắt sau "đội" GV hướng dẫn đọc: Đọc to, rõ ràng; ngắt sau dấu phẩy, nghỉ sau dấu chấm Lưu ý đọc tiếng có âm đầu n/l tiếng khó luyện GV đọc mẫu - Hướng dẫn đọc đoạn: GV đọc mẫu - Luyện đọc (5em) * Đoạn Đọc đúng: - Câu 2: Câu nói mẹ thể giọng - Luyện đọc (dãy) bối rối - GV hướng dẫn đọc: Đọc to, rõ ràng; ngắt sau dấu phẩy, nghỉ sau dấu chấm Đọc câu - Giải nghĩa: bối rối/SGK - Luyện đọc (5em) - GV đọc mẫu Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 *Đoạn - Đọc đúng: - Câu : năm (n), lạnh (l) - GV hướng dẫn đọc: Đọc to, rõ ràng; ngắt sau dấu phẩy, nghỉ sau dấu chấm Đọc tiếng có phụ âm đầu n/l - GV gọi HS đọc mẫu * Đoạn Đọc đúng: - Câu 1: nằm cuộn tròn (n) - Câu 3: Câu dài ngắt sau tiếng “sáng” - GV gọi HS đọc mẫu câu - GV hướng dẫn đọc: Đọc to, rõ ràng; ngắt sau dấu phẩy, nghỉ sau dấu chấm Đọc câu dài, tiếng có phụ âm đầu n/l - GV đọc mẫu * Đọc nối tiếp: * Đọc - GV hướng dẫn đọc toàn Đọc to, rõ ràng; ngắt sau dấu phẩy, nghỉ sau dấu chấm Đọc từ ngữ, câu luyện Mỗi lần xuống dòng nghỉ dài sơ với dấu chấm Tiết 2.3 Hướng dẫn tìm hiểu (14-16') - Chiếc áo len bạn Hòa đẹp tiện lợi nào? - Vì Lan dỗi mẹ? - Anh Tuấn nói với mẹ gì? Giải nghĩa : thào(SGK) - Vì Lan ân hận? - Hãy đặt tên khác cho truyện Nêu lí - Qua đọc, em thấy anh Tuấn người - Luyện đọc (dãy) - HS đọc mẫu, luyện đọc (5em) - Luyện đọc (dãy) - HS luyện đọc (5em) - lượt/ em - em - Đọc thầm đoạn câu hỏi - Nối tiếp trả lời - Đọc thầm đoạn câu hỏi - Đọc thầm đoạn câu hỏi 3: Lan thấy anh Tuấn sẵn lòng nhường cho em áo đẹp cần mặc áo cũ; Lan thấy ích kỉ nghĩ đến thân - Dự kiến: người anh tốt, hối hận, … - Biết yêu thương, nhường nhịn em… Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 nào? - Nếu em Lan, em làm gì? 2.4 Luyện đọc lại (3-5') - Gv h/dẫn giọng đọc toàn bài: giọng kể chậm rãi Phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật - HS nói theo cách ửng xử thân - Đọc phân vai: đoạn (2 lượt) Nhận xét - Hs đọc bài( thời gian) KỂ CHUYỆN (15- 17') - Đọc thầm yêu cầu! - Bài yêu cầu gì? - Đọc thầm gợi ý! + Đoạn 1: Chiếc áo đẹp - Đọc gợi ý phần a! - Mùa đông năm ây nào? - Lan thấy áo len bạn Hòa sao? - Lan nói với mẹ? - Kể lại đoạn theo lời Lan! (chú ý cách xưng hô) + Tương tự đoạn 1, dựa vào gợi ý, kể cho nghe lời Lan nhóm 2! - Yêu cầu HS kể tiếp đoạn lại - Nhận xét! - Kể lại toàn câu chuyện lời Lan - Cả lớp đọc thầm ,1 em đọc to yêu cầu - Lạnh - đẹp ấm, … - Con muốn có áo cảu bạn Hòa - HS kể - Dựa vào gợi ý , HS nhẩm kể lại đoạn câu chuyện - HS kể tiếp đoạn 2,3,4 theo gợi ý đoạn (7-8em) - NX bạn kể: Nội dung, cách trình bày, cử nét mặt bạn - Kể lại câu chuyện :1 em - Hs kể Củng cố, dặn dò (4-6') - Em đòi hỏi điều với bố mẹ (ơng bà) bạn Lan chưa? - Câu chuyện cho em biết anh em nên xử với nào? - Gv chốt lại ý kiến - Về nhà: Tập kể lại câu chuyện Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ĐẠO ĐỨC BÀI 2: GIỮ LỜI HỨA ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - H biết cần phải giữ lời hứa cần làm để giữ lời hứa H hiểu giữ lời hứa tôn trọng người tơn trọng thân - H biết giữ lời hứa với người với bạn bè - H biết tự đánh giá việc giữ lời hứa thân II Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ SGK III Các hoạt động dạy học: KTBC: ( 2' ) - Đọc thuộc năm điều Bác Hồ dạy - 3H - Để xứng đáng cháu ngoan Bác em cần phải làm ? Giới thiệu: ( 1' ) HĐ1: Thảo luận truyện Chiếc vòng bạc ( 10 - 12' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: Thảo luận nhóm - G kể lần câu chuyện: Chiếc vòng bạc Lần H giỏi kể - H nghe - Bác Hồ làm gặp lại em bé sau hai năm xa? - Các nhóm thảo luận - Em bé người cảm thấy ntn trước việc làm - Đại diện nhóm trình bày NX Bác? - Nhiều H nêu - Qua câu chuyện em rút học gì? - Dãy nêu - Đại diện nhóm trình bày - Vậy em hiểu giữ lời hứa? - Người biết giữ lời hứa người đánh giá ntn? * Chốt: Người biết giữ lời hứa người yêu q - H nghe HĐ2: Xử lí tình huống: ( 10' ) - H thảo luận * Mục tiêu: Thực MT - Nhiều nhóm b/c NX * Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi - Dãy nêu - Thảo luận nhóm đơi xử lí tình Bài 2/ - Các nhóm báo cáo kết - Giữ lời hứa thể điều gì? - Khi khơng thực lời hứa, ta cần làm gì? * Chốt: Biết giữ lời hứa tôn trọng người Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 HĐ3: Liên hệ thân ( 8' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi - Thảo luận nhóm đơi YC 3/ - Các nhóm trình bày - Tun dương, khen H - Theo em việc giữ lời hứa có ý nghĩa gì? *Chốt: Biết giữ lời hứa góp phần hồn thiện thân HĐ4: Hoạt động nối tiếp: ( 2' ) - G nhận xét học - VN : sưu tầm gương biết giữ lời hứa - H thảo luận - Nhiều nhóm NX - Lớp khen - H nêu - 3H Thứ ba ngày 18 tháng năm 2018 THỂ DỤC BÀI 5: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I Mục tiêu: - Ơn tập: Tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng Thực thục động tác, kĩ mức tương đối chủ động - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số YC thực động tác tương đối - Biết cách chơi tham gia trò chơi: Tìm người huy tương đối chủ động II Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ: - Sân trường dọn sẽ, kẻ vạch cho trò chơi - còi III Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG A Phần mở đầu : - G nhận lớp, nêu ND, YC học - Giậm chân chỗ, đếm theo nhịp - Chạy vòng quanh sân - Xoay khớp cổ tay, chân, gối - Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh B Phần : ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC phút phút 80 - 100 m phút phút 20 - 22 phút - H tập luyện Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 1.Ơn tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng - Cán điều khiển, lớp tập - G quan sát, uốn nắn Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số - G giới thiệu, làm mẫu động tác - G làm mẫu, H tập theo - Tổ chức cho H tổ thi Trò chơi: Tìm người huy - G nêu tên trò chơi - G nhắc lại cách chơi luật chơi - Tổ chức cho H chơi thử - Cả lớp tham gia chơi C Phần kết thúc: - Đi thường theo nhịp hát - Cúi, lắc người, nhảy thả lỏng - G H hệ thống lại - G nhận xét chung học phút phút lần 3, lần phút - H quan sát - H thực - H thi đua lần 3, lần phút 5, lần CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) CHIẾC ÁO LEN I Mục tiêu Nghe viết đoạn bài: Chiếc áo len Trình bày hình thức văn xuôi Làm tập2/a Biết điền chữ tên chữ vào ô trống bảng chữ II Đồ dùng dạy học - GV : bảng phụ, máy soi - HS : bảng III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (5') - Bảng con: treo, trâm bầu, ríu rít - Nhận xét, đánh giá 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn tả (8-10') Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 LUYỆN TỪ VÀ CÂU SO SÁNH DẤU CHẤM I Mục tiêu Tìm hình ảnh so sánh câu văn, câu thơ, nhận biết từ so sánh câu 2.Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp đoạn văn viết hoa chữ đầu câu II Đồ dùng dạy học - GV : bảng phụ - HS : bảng III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (3-5') - Làm nháp * Đặt câu hỏi cho phận in đậm sau: - Chữa miệng - Chúng em măng non đất nước - Chính bơng bạn trẻ em - Nhận xét 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn luyện tập (28-30') *Bài 1/24 (8-9') (VBT) - Đọc yêu cầu! - Gạch chân hình ảnh so sánh - Gạch vào VBT HS làm BP câu thơ, câu văn VBT a Mắt - - Chữa bp soi phương b Hoa - mây chùm pháp chia sẻ! c Trời - bếp lò nung, Trời - tủ ướp lạnh d dòng sông - đường trăng lung linh dát vàng *Chốt : Tại người ta so sánh hình ảnh với nhau? - Các hình ảnh có đặc điểm chung - Đây cách so sánh ngang sử dụng với hình ảnh có đặc điểm tương đương *Bài 2/25 (8-9') (VBT) - Đọc thầm yêu cầu Nêu yêu cầu! - HS nêu yêu cầu - Ghi lại từ so sánh câu - HS ghi từ so sánh vào VBT Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 vào VBT! HS làm bp - Đổi vở, nhận xét - Chữa bp soi *Chốt: Để so sánh ngang - như, là, tựa câu người ta thường dùng từ nào? *Bài 3/25 (8-10') (V) - Đọc thầm nội dung ! - Bài yêu cầu gì? - HS nêu yêu cầu - Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp, sau - HS làm HS làm bp chép lại đoạn văn vào vở, lưu ý viết hoa chữ đầu câu! - GV chữa bp soi *Chốt: Dựa vào đâu để em điền dấu chấm câu? - Dựa vào ý câu - Khi viết câu ta cần ý điều gì? - Viết dấu chấm câu viết hoa chữ dầu câu - Khi đọc, gặp dấu chấm ta cần làm gì? - Nghỉ sau dấu chấm - Đọc lại đoạn văn Củng cố, dặn dò (3') - Nhận xét học Rút kinh nghiệm sau dạy Thứ năm ngày 20 tháng năm 2018 TẬP VIẾT BÀI 3: ÔN CHỮ HOA B I Mục tiêu: 1.Viết chữ hoa B, H, T cỡ chữ nhỏ Viết tên riêng Bố Hạ cỡ chữ nhỏ Viết câu ứng dụng: Bầu thương lấy bí Tuy khác giống chung giàn II Đồ dùng dạy học : - GV: mẫu chữ B, H, T Từ ứng dụng Bố Hạ - Máy soi - HS: bảng Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 III Các hoạt động dạy học : Kiểm tra cũ (3-5') - Bảng : Â - Âu Lạc - Nhận xét đánh giá 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn HS luyện viết bảng (10-12') - Nêu chữ viết hoa có bài? - Đọc toàn nội dung viết - Nhận xét độ cao chữ viết hoa? *Luyện viết chữ hoa - Chữ hoa B có cấu tạo gồm nét? Là nét nào? - GV hướng dẫn viết, GV viết mẫu - Lưu ý: Nét có độ rộng nét nửa ô li - Chữ H có nét? Là nét nào? Nêu độ rộng, độ cao chữ hoa H! ( Chú ý: Cuối nét đầu nét lượn, chụm vào thành góc nhọn Để khoảng cách hai nét khuyết vừa phải , đầu khuyết đối xứng nhau) - Chữ hoa T gồm nét? ( Là kết hợp nét: cong trái (nhỏ), lượn ngang ( ngắn), cong trái ( to) nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ đấu chữ) - Tơ khơng! - Viết bảng dòng chữ B, dòng chữ - HS viết bảng H, dòng chữ T - Nhận xét - Nêu yêu cầu viết lần 1! - Viết chữ hoa B, H , T! - HS viết *Luyện viết từ ứng dụng - Đọc từ ứng dụng! - HS đọc từ ứng dụng - Gv giải thích: tên xã thuộc Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 tỉnh Bắc Giang, nơi có giống cam ngon tiếng - Trong tên riêng Bố Hạ có chữ vừa luyện? - Chữ hoa B H - N/xét độ cao chữ? cách viết? GV hướng dẫn viết * Luyện viết câu ứng dụng - Đọc câu ứng dụng! - HS đọc câu ứng dụng - GV giải thích: khuyên người nhà phải yêu thương đùm bọc lẫn - Nhận xét độ cao chữ? Khoảng cách chữ chữ! GV hướng dẫn viết : Bầu - Viết bảng: Bố Hạ, Bầu! - HS viết bảng - Viết từ câu ứng dụng: - Nêu yêu cầu viết lần 2! - Đọc nội dung yêu cầu viết - GV cho HS xem mẫu trước - HS viết lần viết ( dùng máy soi) 2.4 Chấm tập viết (3-5') - GV chấm (10-12 em) - Nhận xét, cho xem viết đẹp ( máy soi) Củng cố, dặn dò (1-2'): - Nx học Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TOÁN TIÊT 14: XEM ĐỒNG HỒ ( TIẾP) I Mục tiêu: - Biết xem đồng hồ kim phút vào số từ đến 12 đọc theo cách - Tiếp tục củng cố biểu tượng thời gian thời điểm Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 II Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ , đồng hồ bàn , đồng hồ điện tử - HS: Đồng hồ mơ hình III Các hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra ( 3' ) - G đọc số H thực hành đồng hồ NX - G nhận xét HĐ2: Dạy ( 12') - G quay ĐH 35', ĐH giờ? - Nêu vị trí kim kim phút - Tính xem thiếu phút đến - Như thiếu 25', 35' đọc 25' - G đọc số giờ: 25', 14 35' - Tương tự H thực hành với ĐH chỉ: 45'; 55' - Như em vừa biết cách xem kim phút từ vạch số đến số 11 theo cách *Chốt: Giờ thời điểm kim phút chưa vượt qua số ( theo chiều thuận) Kim phút số (theo chiều ngược đọc theo ) HĐ3: Luyện tập ( 18 - 20' ) *Bài 1/ 15 ( - 4') (N2) - Kiến thức : Rèn kỹ đọc giờ, phút đồng hồ theo cách - Đọc yêu cầu! - Trả lời nhóm đơi! *G chốt : Khi ta đọc cách? - Nêu cách xác định hơn? Giờ kém? * Bài 2/ 15 ( -5') (ĐD) - Kiến thức : Rèn kỹ thực hành quay đồng hồ thời điểm - Nêu yêu cầu! - Quay đồng hồ phần! * G chốt : Nêu cách xác định kim giờ, kim phút trường hợp - Xác định vị trí kim tương ứng với để quay theo cách - Bàn - H nêu - Dãy NX - H đọc - H thao tác Đ - H thao tác Đ - H nêu(giờ hơn, kém) - Làm Sgk - Dãy t/ bày nối tiếp NX - vị trí kim dài sovới vị trí số - Đồ dùng - H t/ hành với đ/ hồ NX - Hỏi đáp với phần NX Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 *Bài 3/ 15 ( - 5') (SGK) - Kiến thức : Củng cố cách đọc đồng hồ theo cách - Đọc đề bài! - Nối đồng hồ ứng với cách đọc! - Làm Sgk, đổi sách KT NX - Soi sách, chữa *G chốt : Nêu cách đọc đồng hồ *Bài 4/ 15( - 4') (N2) - Kiến thức : Củng cố cách xem đồng hồ bàn xác định thời điểm - Nêu u cầu! - Trao đổi nhóm đơi, trả lời! - Trình bày trước lớp - làm miệng *G chốt: - Những đồng hồ có cách đọc khác? Vì lại có cách đọc khác vậy? Quan sát kỹ hình vẽ nêu thời điểm tương ứng TLCH Dự kiến sai lầm: - H thực hành quay đồng hồ chậm, đọc theo cách sai HĐ4: Củng cố - dặn dò ( 3') - G nhận xét chung học Rút kinh nghiệm TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BÀI 6: MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN I Mục tiêu: - Trình bày sơ lược cấu tạo quan tuần hoàn máu - Nêu nhiệm vụ quan tuần hoàn - Kể tên phận quan tuần hồn - Ln có ý thức bảo vệ quan tuần hoàn II Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ quan tuần hoàn máu III Các hoạt động dạy học: KTBC: ( 3' ) Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Người mắc bệnh lao phổi thường có biểu ? - Để phòng tránh bệnh lao phổi ta nên khơng nên làm ? Giới thiệu: ( 1' ) HĐ1: Quan sát thảo luận ( 9' ) * Mục tiêu: Thực MT 1, * Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi câu hỏi - Bạn nhìn thấy vết thương bị đứt tay trầy da? - Khi máu chảy khỏi thể, có dạng lỏng hay đơng? - QS hình 2/ 14, máu chia làm phần - QS hình 3/ 14, huyết cầu có dạng hình - Các nhóm báo cáo kết - H đọc mục bạn cần biết/ 14 - Chốt: Máu chất lỏng màu đỏ gồm huyết tương, huyết cầu CQ quan vận chuyển máu khắp thể CQ tuần hoàn HĐ2: Làm việc với SGK ( 13' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi - QS hình SGK/ 15, thảo luận nhóm đơi câu hỏi sau: - Cơ quan tuần hồn gồm có phận nào? - Chỉ nêu vị trí tim - Mạch máu đến đâu thể người? - Các nhóm báo cáo kết - G đưa tranh, nhắc lại cấu tạo quan tuần hồn - Chốt: Nắm tên vai trò phận CQTH HĐ3: Trò chơi: Tiếp sức ( 8' ) * Mục tiêu: Củng cố KT học * Tiến hành: Làm việc lớp - Viết tên phận thể mà mạch máu tới - 3, 4H - H thảo luận - Nhiều nhóm NX - 3H - Nhiều nhóm - H theo dõi - Nhiều H tham gia Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Tổ chức cho lớp chơi HĐ4: Củng cố - dặn dò: ( 2' ) - G nhận xét học Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2018 CHÍNH TẢ (Nghe – viết) CHỊ EM I Mục tiêu : - Chép trình bày tả : Chị em - Làm tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn tr/ch, ăc/ oăc - Rèn ý thức cẩn thận II Đồ dùng dạy học - GV: bảng phụ máy soi III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (2-3') - Bảng con: trăng tròn, chậm trễ - Nhận xét 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn tả (8-10') - GV đọc viết - Cả lớp đọc thầm - Nhận xét tả - Người chị thơ làm c/việc gì? - TÌm, gạch chân từ khó viết - Phân tích chữ ghi tiếng khó : trải chiếu , luống rau, lim dim - GV đọc cho HS viết bảng - Viết b/c: lim, luống, trải, chiếu, ru 2.3 Viết tả (13-15') - Trước viết cần ý điều gì? - GV đọc cho HS viết - HS viết GV theo dõi tốc độ HS 2.4 Chấm, chữa (3-5') Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - GV đọc cho HS soát lỗi - HS ghi số lỗi lề chữa lỗi - Chữa lỗi: lim dim, luống rau, ru, trải chiếu - Đổi vở, soát lỗi 2.5 Hướng dẫn làm tập tả (3-5') * Bài 2/27 (V) - Nêu yêu cầu bài! - HS làm - Viết lại từ sau điền vào vở! - Chấm bài, nhận xét - HS nêu - Đọc ngắc ngứ đọc nào? - Thế ngoắc tay nhau? - Vào nghĩa từ =>Chốt: Để điền đúng, em cần dựa vào đâu? - Nêu nghĩa từ đó! * Bài 3/ 27/a ( VBT) (nếu TG) - Làm VBT - Đọc thầm đề bài, làm VBT - Nêu từ tìm được! - Nhận xét => Chốt: Dựa vào ý nghĩa từ để tìm từ cho Củng cố, dặn dò (1-2') - Về viết lại lỗi sai Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TẬP LÀM VĂN KỂ VỀ GIA ĐÌNH ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I Mục tiêu Kể cách đơn giản gia đình với người bạn quen theo gợi ý SGK Biết viết đơn xin nghỉ học mẫu II Đồ dùng dạy học - GV : Mẫu đơn xin nghỉ học, bảng phụ máy soi III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (3-5') Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Đọc lại "Mẫu đơn xin vào Đội" (2 em) - Nhận xét 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn làm tập (28-30') *Bài 1/28 (10') (N2) - Đọc yêu cầu bài, lớp đọc thầm! - Đề yêu cầu gì? - Bài yêu cầu kể ai? - Kể cho nghe? - Người biết gia đình em chưa? - Khi kể em cần kể theo thứ tự nào? - Hãy kể cho nhóm đơi! - HS kể theo nhóm (2 em) - Đại diện kể trước lớp! - Nhận xét, bổ sung! ( Nội dung, thứ tự kể, cách dùng từ, cử chỉ, thái độ….) *Bài 2/28 (18') - Nêu yêu cầu bài! - HS đọc mẫu đơn - Nêu trình tự đơn! Đại diện nhóm trình bày - Đầu đơn: Quốc hiệu - Tiêu ngữ - Giới thiệu thân - Mục đích, lý viết đơn - Lời hứa - Chữ kí - GV lưu ý HS : mục lý không cần viết theo HS làm vào tập theo mẫu đơn mẫu bắt buộc mà tùy theo bạn phải ghi cho sẵn thật GV theo dõi HS làm - Chữa nội dung đơn bp Củng cố, dặn dò (2-3') * GV chốt: Ta trình bày nguyện vọng đơn Chú ý lý xin nghỉ học phải thật Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Các em cần nhớ trình tự đơn Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… TOÁN TIẾT 15: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố cách xem ( xác đến phút) - Củng cố số phần đơn vị ( qua hình ảnh cụ thể ) - So sánh giá trị số hai biểu thức đơn giản Giải tốn có lời văn II Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ máy soi, đồng hồ III Các hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra ( 3') (ĐD) - H quay kim đồng hồ: 30 phút, 16giờ 45 phút, 55 phút NX - G nhận xét HĐ2: Luyện tập ( 32 - 34') *Bài 1/ 17 ( - 8') (N2) - Kiến thức : Củng cố cách xem xác đến phút - Đề hỏi gì? - Đồng hồ giờ? - Đọc đồng hồ cho bạn nghe - HS trao đổi nhóm đơi nhóm đơi! - Những đồng hồ có cách đọc khác? - Đồng hồ B, C * G chốt : Đồng hồ có cách đọc thứ nào? - Khi kim phút số qua số *Bài 2/ 17 ( - 9') (V) - Kiến thức : Củng cố kỹ giải toán đơn phép nhân - Nêu yêu cầu đề bài! - Trình bày giải vào vở! - Làm - 1H làm bảng phụ NX - Chữa bp - Muốn tìm tất có người em làm - Lấy x4 = 20 ( người) nào? - Tại em viết 5x4 mà 4x5? - Vì người gấp lên lần Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 *G chốt : Cần ý giải tốn theo - Đặt đề tốn cho tóm tắt? * Bài 3/ 17 ( - 8') (SGK) - Kiến thức : Rèn kỹ tìm số phần đơn vị qua hình ảnh cụ thể - Đọc thầm đề bài, khoanh vào hình cho đáp án - Làm Sgk đúng! - Nêu kết làm! * G chốt : Làm để em xác định 1/3, - H nêu miệng phần NX 1/2 số? *Bài 4/ 17 ( - 10') (SGK) - Kiến thức : Củng cố so sánh giá trị số hai biểu thức đơn giản - Xác định yêu cầu đề! - Điền vào SGK! - Làm Sgk, đổi sách KT NX - Giải thích cách lựa chọn em! *G chốt: Để so sánh kết em cần - Tính kết vế làm gì? - Để tính kết vế, em dựa vào đâu? - Dựa vào bảng nhân chia phạm vi HĐ3: Củng cố - dặn dò ( 3') - G nhận xét học Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… GIÁO DỤC TẬP THỂ Phần SINH HOẠT LỚP Nhận xét: - Gvcn điều hành cho hs nhận xét việc thực nhiệm vụ thành viên: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, vệ sinh viên sau tuần học a Học tập: - Ý thức làm - Tinh thần phát biểu xây dựng - Cách trình bày vở… - Nắm kiến thức tuần b Nề nếp: - Ý thức xếp hàng vào lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Ý thức chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng đến lớp - Ra vào lớp c Các hoạt động khác - Vệ sinh, trực nhật lớp Giao nhiệm vụ cho tuần a Học tập: - Chuẩn bị tập đọc trước đến lớp - Hoàn chỉnh tập VBT theo ngày lớp - Nắm nội dung học tuần - Hăng hái xây dựng b Nề nếp: - Xếp hàng vào lớp nghiêm chỉnh, nhanh Xếp hàng đến cổng trường - Mang đủ dụng cụ học tập đến lớp - Mặc đồng phục đầy đủ đến lớp c Các hoạt động khác: - Bảo vệ lớp học, bàn ghế, đồ dùng lớp, cảnh quan nhà trường - Vệ sinh lớp học sẽ, không vứt rác bừa bãi - Tham gia hoạt động nhà trường Phần GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM Chủ đề 1: TÔI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ Một người có ích, có quyền bổn phận người I Mục đích, yêu cầu: Kiến thức: HS hiểu được: Trẻ em người có ích có quyền người Trẻ em cần tơn trọng, bảo vệ, khơng bị bóc lột, xâm phạm, đánh cắp Trẻ em có bổn phận làm việc phù hợp với khả để mang lại niềm vui cho người xung quanh Thái độ, kĩ năng: HS có thái độ tơn trọng người xung quanh, biết tự giới thiệu với người, biết ứng xử chan hòa, bình đẳng với bạn xung quanh, trường, nhà II Phương tiện dạy học: Câu chuyện “Em bé không tên” Tranh số 2, 5, 6, 7, 15, 17 Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 III Các hoạt động dạy học: TG Hoat động giáo viên 12' 13' 11' Hoạt động 1: Kể chuyện: Em bé không tên Tổ chức cho HS đàm thoại: + Nhân vật ai? + Em bé Không Tên người quan tâm em lang thang phố? + Vì bạn mái ấm tình thương lại quý mến em? + Vì Ea Soup lại vui sướng trở làng quê hương mình? + Theo em, chuyện nói quyền trẻ em? - Chốt lại: Trẻ em nhỏ người có quyền giữ gìn tiếng nói đặc tính riêng dân tộc Trẻ em cần tơn trọng quan tâm người Trẻ em có bổn phận làm việc phù hợp với khả Hoạt động 2: Xếp tranh - Chuẩn bị tranh số 2, 5, 6, 7, 15, 17 - Tổ chức làm việc theo nhóm, nhóm có lời giải thích hay - Chốt lại: Trẻ em khơng phân biệt giàu nghèo, trai gái dân tộc chăm sóc, bảo vệ, đối xử bình đẳng, có quyền có giấy khai sinh, có họ tên, có quốc tịch Hoạt động 3: + Chọn tranh có nội dung: - Trẻ em không bị phân biệt đối xử (dân tộc, khuyết tật) - Trẻ em bị đánh đập Hoat động học sinh - Xem tài liệu - Nhắc lại - Làm việc theo nhóm - Nhắc lại Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Trẻ em phải lao động sớm (làm việc nặng nhọc từ nhỏ) + Chốt lại: Trẻ em thuộc dân tộc, tơn giáo, quốc gia nào, tiếng nói gì, trai hay gái, giàu hay nghèo, tên gọi xấu hay đẹp bảo vệ không bị phân biệt đối xử, khơng bị đánh đập, khơng bị xâm phạm tính mạng tài sản Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 ... H thực Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - G điều khiển, lớp tập - Cán lớp điều khiển, lớp tập Ôn theo 1- hàng dọc theo vạch kẻ thẳng - G chia tổ, H luyện tập - Cán điều khiển, lớp tập... bày giải! 230 + 90 = 32 0 ( cây) Đáp số : 32 0 - Dạng toán nhiều *G chốt: Bài toán thuộc dạng toán nào? - Khi làm bài, em cần đọc kĩ đề bài, xác định dạng tốn để chọn phép tính cho Giáo viên: Nguyễn... dạy học TẬP ĐỌC Kiểm tra cũ (3- 5') - Bài "Cơ giáo tí hon" - (3 em) - Nhận xét, ghi điểm 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2'): dùng tranh giới thiệu 2.2 Hướng dẫn đọc ( 33 -35 ) a GVđọc mẫu - HS theo dõi
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (3) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (3) , II. Các hoạt động dạy học:, III. Các hoạt động dạy học:, IV. Các hoạt động dạy học:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn