GIÁO án lớp 3 TUẦN (1)

33 29 0
  • Loading ...
1/33 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 13:18

Thứ hai ngày tháng năm 2018 GIÁO DỤC TẬP THỂ ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC - VĂN NGHỆ I Mục tiêu: - Bầu lại cán lớp: lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn nghệ, tổ trưởng, vệ sinh viên - Từng thành viên nắm nhiệm vụ - Quy định lại chỗ ngồi II Các bước tiến hành: Bầu lại cán lớp: - Lớp trưởng - Lớp phó học tập - Lớp phó văn nghệ - Tổ trưởng, vệ sinh viên Giao nhiệm vụ: - Lớp trưởng: bao quát chung, điều hành xếp hàng vào lớp, tập thể dục, quản lớp - Lớp phó học tập: theo dõi nếp học tập ( làm nhà, nghe giảng, làm lớp) - Lớp phó văn nghệ: điều hành hát đầu, giờ, tham gia văn nghệ chào mừng - Các tổ trưởng: kiểm tra nhà hàng ngày, thu phát vở, kiểm tra, quản lí tổ - Vệ sinh viên: kiểm tra vệ sinh cá nhân lần/ tuần Quy định lại chỗ ngồi Văn nghệ TOÁN TIẾT 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( TR 3) I Mục tiêu: - Giúp H: Ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh số có ba chữ số - Rèn cho HS kĩ đọc, viết số có chữ số kĩ so sánh hai số hay dãy số - Thể yêu thích môn học II Đồ dùng dạy học: - G : Máy soi bảng phụ - H : Bảng iii Các hoạt động dạy học: HĐ1 : Kiểm tra ( 3' ) (B) - Viết số sau : 243, 546, 123, 472 - H làm bc: - Đọc số viết Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 HĐ : Luyện tập ( 32') * Bài 1/ ( 8') (SGK) - Kiến thức : Ơn tập cách đọc, viết số có chữ số - Nêu yêu cầu! - Điền kết vào bảng! - Chữa bp - Nhận xét số vừa đọc, vừa viết! * Chốt : - Để viết số bảng em dựa vào đâu? - Còn để đọc đúng? - Nêu cách đọc, viết số có chữ số! - HS nêu - HS làm sách - HS làm bp - Dựa vào cách đọc - Dựa vào cách viết + Đọc từ trái sang phải theo thứ tự viết số + Nêu cách đọc số có chữ số hàng đơn vị hàng - Hàng đơn vị 5, hàng chục chục 0? Khi hàng chục khác 0? đọc “năm” Các trường hợp hàng chục khác đọc “lăm” * Bài 2/ ( - 4') (SGK) - Kiến thức : Củng cố mối quan hệ số có chữ số liền kề Rèn kĩ nhận biết đặc điểm dãy số - Đọc yêu cầu! - Thực yêu cầu vào SGK! - Nhận xét dãy số phần a, phần b *Chốt : - Dựa vào đâu em điền số phần a? - Dãy a: Muốn điền số liền sau em làm nào? - Còn dãy b? * Bài 3/ (3 – 4') (SGK) - Kiến thức : Ôn tập cách so sánh số có chữ số - Đọc yêu cầu! - Thực yêu cầu vào SGK! - Chữa bp phương pháp chia sẻ *Chốt : - Khi làm cột em cần ý gì? Muốn so sánh số có ba chữ số ta làm ntn? - HS nêu - HS làm sách - HS làm bp - a: dãy số tăng dần ; b: dãy số giảm dần - Thứ tự số dãy số - Cộng thêm đơn vị vào số liền trước - Trừ đơn vị vào số liền trước - HS nêu - HS làm sách - HS làm bp - Tính kết trước so sánh - So sánh từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 Bài 4/ ( - 6') (B) - Kiến thức : Củng cố cách so sánh để tìm số lớn nhất, bé dãy số - Đọc yêu cầu! - Viết số bé nhất, số lớn vào bảng! *Chốt : - Để tìm số lớn nhất, bé em làm ntn? * Bài 5/ ( - 9') (V) - Kiến thức : Củng cố cách so sánh, viết số theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - Đọc yêu cầu! - Viết dãy số theo yêu cầu vào bảng => Chốt: Nêu cách làm phần a? - Bảng - So sánh số - Bảng - So sánh hàng trăm, hàng trăm so sánh hàng chục - Dựa vào phần a - Phần b em làm cho nhanh? HĐ3: Củng cố - dặn dò ( 3') - Nhận xét học *Dự kiến sai lầm: Đọc sai: năm/ lăm - Khắc phục: - GV hỏi: Khi chữ số đọc “lăm” *Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN CẬU BÉ THÔNG MINH ( TIẾT) I Mục tiêu A Tập đọc: Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ, trơi chảy tồn - Bước đầu biết phân biệt lời người kể, nhân vật 2.Hiểu nội dung bài: ca ngợi thông minh, tài trí cậu bé B Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ - Biết phối hợp lời kể chuyện với điệu bộ, nét mặt, thể lời nhân vật - Giáo dục kĩ giải vấn đề II Đồ dùng: Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Tranh minh họa SGK III.Các hoạt động dạy học TẬP ĐỌC Tiết 1 Kiểm tra cũ (3-5') - Kiểm tra chuẩn bị HS - Giới thiệu chủ điểm SGK Tiếng Việt - Tập Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Luyện đọc (33-35') a.GV đọc mẫu toàn b Hướng dẫn luyện đọc * Đoạn Đọc đúng:- Câu 2: lệnh, làng (l), vùng (n) - Luyện đọc câu theo dãy Câu dài ngắt : Vua… vùng nọ/ …đẻ trứng,/ …chịu tội - Câu : Nói với làng - Luyện đọc câu theo dãy àGV đọc mẫu - GV hướng dẫn đọc đoạn : Đọc tiếng khó, ngắt sau câu dài - Giải nghĩa: Kinh đô / SGK - HS đọc nghĩa từ - GV đọc mẫu - HS luyện đọc đoạn * Đoạn Đọc đúng: - Câu 2: Câu hỏi, lên giọng cuối câu - HS đọc mẫu Luyện đọc câu - Câu 5: Lời cậu bé thưa với nhà vua ngắt sau tiếng "tâu, con" GV đọc mẫu - GV hướng dẫn đọc: Ngắt nghỉ dấu chấm, dấu phẩy, lên giọng - Giải nghĩa: om sòm/SGK - GV đọc mẫu - HS luyện đọc * Đoạn Đọc - Câu 2: Câu dài ngắt sau tiếng "vua, sắc' - Luyện đọc (dãy) - Nhấn giọng "rèn, xẻ" - GV đọc mẫu Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Giải nghĩa từ: sứ giả (gv), trọng thưởng/SGK - GV hướng dẫn đọc đoạn: ngắt nghỉ đúng, phân - HS đọc biệt lời kể với lời n/vật * Đọc nối đoạn: - Luyện đọc (dãy) * Gv hướng dẫn đọc bài: Toàn đọc to, rõ ràng, ngắt dấu phẩy, nghỉ dấu chấm Chú ý giọng đọc câu dài, câu hỏi, câu cảm - Đọc bài: em - Đọc phân vai: nhân vật Tiết 2.3 Hướng dẫn tìm hiểu (14-16') * Đọc thầm đoan câu 1,2 - Nhà vua nghĩ kế để tìm người tài? - Bắt làng nộp gà trống biết đẻ trứng - Trước kế đó, thái độ dân làng - Lo sợ, gà trống khơng biết đẻ ? Vì sao? trứng - Cậu bé làm để vua thấy lệnh ngài * Đọc thầm đoạn câu vơ lí ? - Bịa câu chuyện bố đẻ em bé - Thái độ nhà vua ? - Vua bật cười, thầm khen cậu bé * Đọc thầm đoạn câu - Trong thử tài lần sau, nhà vua yêu cầu cậu bé làm gì? - Cậu bé yêu cầu nhà vua làm ? - Rèn kim khâu thành dao sắc - Vì cậu bé lại làm ? - Để nhà vua thấy lệnh vơ lí, khơng thể thực - Cậu bé vượt qua lần thử tài - Trí thơng minh nhà vua dựa vào đâu ? 2.4 Luyện đọc diễn cảm (3-5') - Gv hướng dẫn đọc diễn cảm: Toàn đọc to, rõ ràng Lưu ý đọc phân biệt giọng nhân vật cho phù hợp - Luyện đọc đoạn - HS luyện đọc đoạn - Luyện đọc - Hs đọc - Luyện đọc đoạn thích - HS đọc Cho biết lý * Nhận xét thích KỂ CHUYỆN (15-17') GV nêu nhiệm vụ - GV ghi bảng yêu cầu câu chuyện Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Trong SGK phần kể chuyện gồm tranh? Hướng dẫn kể đoạn câu chuyện theo tranh - GV treo tranh theo thứ tự GV kể mẫu đoạn theo tranh - tranh - HS đọc thầm yêu cầu nêu yêu cầu - HS quan sát tranh minh họa đoạn , nhẩm kể - HS lên vào tranh, kể chuyện (8-10 em) àCả lớp nghe, nhận xét: nội dung, cử chỉ, cách trình bày, nét mặt bạn - HS lên tranh kể đoạn (1 em) 3.Củng cố, dặn dò (4-6') - Trong câu chuyện em thích nhân vật nào? Vì sao? - GV chốt - Tập kể lại câu chuyện cho bạn bè, người thân *Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ĐẠO ĐỨC BÀI 1: BÁC HỒ KÍNH U I Mục tiêu: - Có tình cảm biết ơn kính u Bác Hồ - Những cơng việc thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính u Bác Hồ - Tìm hiểu ghi nhớ Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh Bác Hồ - Năm điều Bác Hồ dạy III Các hoạt động dạy học: Khởi động: ( 2' ) - Lớp hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, nhạc Phong Nhã - Lớp hát Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 Giới thiệu: ( 1' ) HĐ1: Thảo luận nhóm: ( 10 - 12' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: Thảo luận nhóm - QS tranh/ 2, Tìm hiểu NDung đặt tên cho tranh - Đại diện nhóm trình bày - Bác sinh đâu, vào ngày, tháng năm nào? - Bác có tên gọi khác? - Bác Hồ có cơng lao to lớn ntn dân tộc ta? - Tình cảm Bác dành cho thiếu nhi sao? - Chốt: Bác Hồ người thiếu nhi Việt Nam tự hào HĐ2: Phân tích truyện: Các cháu vào với Bác ( 13' ) * Mục tiêu: Thực MT + * Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi - G kể chuyện lần Lần H giỏi kể - Qua câu chuyện em thấy t/c Bác với cháu ntn? - Thiếu nhi nên làm để tỏ lòng biết ơn Bác Hồ? - Các nhóm báo cáo kết - Nếu bạn nhỏ chuyện em làm gì? - Chốt: Tình cảm sâu lắng, tha thiết, bao la Bác thiếu nhi Sự biết ơn đáng trân trọng thiếu nhi với Bác HĐ3: Tìm hiểu năm điều Bác Hồ dạy ( 8' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi - QS đọc năm điều Bác Hồ dạy - Năm điều Bác Hồ dạy dành cho ? - Em thực Năm điều Bác Hồ dạy ntn ? - Các nhóm trình bày - Chốt: Ghi nhớ thực theo năm điều Bác dạy HĐ4: Hoạt động nối tiếp: ( 2' ) - Đọc lại năm điều Bác Hồ dạy - G nhận xét học - VN: tập kể lại câu chuyện/ - H thảo luận - Nhiều nhóm NX - Các nhóm thảo luận - Đại diện trình bày NX - H nghe - Nhiều nhóm - Dãy nêu - Nhiều H - H thảo luận - Nhiều nhóm - 3H Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 Thứ ba ngày tháng năm 2018 THỂ DỤC BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI: NHANH LÊN BẠN ƠI! I Mục tiêu: - G phổ biến số quy định luyện tập Yêu cầu H hiểu thực - Giới thiệu chương trình H biết điểm c.trình, có tình thần luyện tập tốt - Biết cách chơi tham gia trò chơi: Nhanh lên bạn tương đối chủ động II Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ: - Sân trường dọn sẽ, kẻ vạch cho trò chơi - còi, cờ III Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG A Phần mở đầu: - phút - G nhận lớp, nêu nội quy tập phút luyện, YC môn học, học phút - Giậm chân chỗ, vỗ tay hát phút - Xoay khớp cổ tay, chân, gối phút - Ôn TD phát triển chung lớp 20 - 22 phút B Phần bản: phút Chia tổ, chọn cán môn thể dục - G biên chế tổ, chọn cán phút Nêu nội quy tập luyện, phổ biến nội dung YC môn học - G nhắc nhở H ý thức tập luyện, giữ trật tự luyện tập - H tích cực tự giác học tập - Lưu ý H trang phục luyện tập phút Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! - G nêu tên trò chơi, chia lớp thành đội PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC - H nghe, bình chọn - H nghe - H nghe - Lớp chơi Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - G giải thích cách chơi luật chơi - Tổ chức cho H chơi thử - Cả lớp tham gia chơi lần 3, lần phút Ơn đội hình, đội ngũ - Lớp trưởng điều khiển, lớp tập hợp đội hình hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm phút - Lớp tập C Phần kết thúc: - Đi thường theo nhịp hát - G H hệ thống lại - G nhận xét chung học - G hơ: “ Giải tán ” CHÍNH TẢ (tập chép) CẬU BÉ THÔNG MINH I Mục tiêu - Viết xác trình bày đoạn văn 53 chữ, từ "Hôm sau xẻ thịt chim" bài: Cậu bé thông minh Không mắc lỗi - Làm tập 2/a, điền 10 chữ tên 10 chữ vào bảng( BT3) - Rèn đức tính cẩn thận, ý thức giữ II Đồ dùng dạy học - GV : máy soi bảng phụ - HS : bảng III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (3-5') - GV kiểm tra chuẩn bị HS 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn viết tả (8-10') a GV đọc mẫu viết , lớp đọc thầm b Nhận xét tả - Lời nói cậu bé đặt sau dấu - Dấu hai chấm chấm câu nào? Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 ( Để dẫn lời nói trực tiếp cậu bé, người ta dùng dấu chấm) - Những chữ viết hoa? - HS nêu - Vì chữ viết hoa? - Vì chữ đầu câu ( Đức Vua viết hoa từ tên gọi trường hợp cá nhân hóa, đứng độc lập thể trân trọng) c Phân tích chữ ghi tiếng khó - GV ghi tiếng khó : chim sẻ, xẻ thịt, này, trọng thưởng, luyện - Phân tích tiếng sẻ, xẻ, này,trọng, luyện - HS phân tích - GV đọc cho HS ghi bảng - HS viết bảng con: sẻ, xẻ, này, - Nhận xét! - Đọc chữ ghi tiếng khó! 2.3 Viết tả (13-15) - GV lưu ý HS tư ngồi viết, cách trình bày - HS tập chép vào GV có hiệu lệnh bắt đầu viết kết thúc 2.4.Chấm, chữa (3-5') - GV đọc lần (GV soát lỗi, chữa lỗi: - HS ghi số lỗi sẻ, xẻ, này.) - Nhận xét viết 2.5 Hướng dẫn làm tập tả (3-5') Bài 2/ /a (V) - Nêu yêu cầu! - HS nêu yêu cầu ? - Trình bày vào vở! - HS làm vào HS làm bp - GV chữa nhận xét (10-12 em) => Chốt: Dựa vào đâu em điền l hay n? - Nghĩa từ Bài 3/6 ( S) - Đọc yêu cầu! - Điền chữ tên chữ thiếu bảng! - HS làm sách HS làm bp - Nhận xét, chữa bp => Chốt: Đọc lại 10 chữ tên chữ - HS đọc bảng Củng cố, dặn dò (1-2') - Nhận xét học *Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT SO SÁNH I Mục tiêu - Xác định từ ngữ vật - Tìm vật so sánh với câu văn, câu thơ - Nêu hình ảnh so sánh thích lí - Cảm nhận hay câu sử dụng hình ảnh so sánh II.Đồ dùng dạy học - GV : bảng phụ - Một số hình ảnh minh họa cho III.Các hoạt động dạy học Kiểm tra chuẩn bị HS (1-2') 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn luyện tập (28-30') * Bài 1/8 (5-7') (SGK) - Đọc yêu cầu/SGK - Gạch chân từ vật khổ thơ! - HS làm SGK HS làm bp - Nêu từ vật? => Chốt: Làm em tìm từ - Đặt câu hỏi : Cái gì? vật đoạn thơ này? - Các từ vật em cảm nhận - Thị giác giác quan nào? - Trong đoạn thơ này, bàn tay giúp em việc - Đánh để trắng hoa gì? nhài, chải tóc để tóc đẹp ngời lên Bàn tay có tác dụng nên nhà nắng mai thơ Huy Cận so sánh với gì, chuyển sang tập * Bài 2/8(10-13') (V) - Đọc thầm, đọc to YC + Viết lại vật so sánh - HS làm HS làm bp câu! Chữa bp ( soi bài) a Câu thơ nói tới gì? - Hai bàn tay em - Hai bàn tay em so sánh với gì? - Với hoa đầu cành - Vì hai bàn tay lại so sánh với hoa đầu - Giữa chúng có đặc điểm giống nhau: cành? có nhánh, đẹp… b Những vật so sánh với nhau? - Mặt biển – thảm khổng lồ Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - vật có giống nhau? c.Tại “cánh diều” lại so sánh với dấu á? d Cái dấu hỏi so sánh với vật nào? Vì sao? => Chốt: Những vật đem so sánh với nào? - Người ta dùng từ để so sánh ví dụ trên? - Giới thiệu: Việc so sánh gọi so sánh ngang - Khi so sánh em thấy vật đem so sánh nào? ngọc thạch - sáng trong\ - Cùng cong cong Cánh diều nhìn cao nhỏ dấu - Vành tai nhỏ đặc điểm cong cong - Khi vật có đặc điểm chung - Như Sự so sánh làm cho vật xung quanh trở nên đẹp, sinh động * Bài 3/8 (8-10') (M) - Đọc thầm , Hs đọc to - Hãy nói cho bạn biết: Em thích hình ảnh so - HS trao đổi cho sánh số hình ảnh tập 2? Vì - HS làm miệng theo dãy sao? => Nhận xét Củng cố, dặn dò (3-5') - VN: Tự quan sát vật quanh em tìm xem so sánh với hình ảnh nào? *Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày tháng năm 2018 TẬP VIẾT BÀI 1: ÔN CHỮ HOA A, I Mục tiêu Viết chữ A, V, D ( trọng tâm chữ A) Viết tên riêng Vừ A Dính cỡ nhỏ Viết câu ứng dụng cỡ nhỏ Chữ viết rõ ràng, tương đối nét thẳng hàng; bước đầu biết nối nét chữ hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 II.Đồ dùng dạy học - GV : Mẫu chữ A - HS : Bảng III.Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (3-5') - Kiểm tra chuẩn bị HS - Nêu yêu cầu tiết Tập viết lớp 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn HS luyện viết ( 32- 35p) * Luyện viết chữ hoa - Nêu chữ hoa có viết? - Nhận xét độ cao chữ hoa? - Chữ hoa A gồm có nét? Là nét nào? GV hướng dẫn viết chữ hoa A, tô khan, viết mẫu - Chữ hoa V, D gồm có nét nào? - Hướng dẫn viết - Cho HS quan sát mẫu * Luyện viết từ ứng dụng - GVgiải nghĩa: tên thiếu niên anh hùng thời chống Pháp - Nxét số lượng chữ, độ cao, k/cách - Hướng dẫn quy trình viết - Các chữ hoa cao 2,5 li - Chữ hoa A gồm nét: Nét 1: Gần giống nét móc trái lượn bên phải phía Nét 2: Móc ngược phải Nét 3: Lượn ngang - HS nêu - Viết bảng con: chữ lần - Viết chữ hoa A, V, D, B - Đọc từ ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng * Luyện viết câu ứng dụng - Giải thích nội dung: Câu ca dao khuyên anh em nhà phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn - Nhận xét độ cao chữ - Trong câu ứng dụng có chữ viết hoa? Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 Hướng dẫn viết: Vừ A Dính, Anh, Rách - Nêu nội dung yêu cầu viết - Viết bảng con: Vừ A Dính, Anh , Rách - 1- hs - HS viết từ ứng dụng câu ứng dụng Qsát mẫu trước lần viết 2.4 Chấm tập viết (3-5') - Chấm 10 em Nhận xét, dùng máy soi cho hs q/sát viết đẹp bạn Củng cố, dặn dò (1-2') - Ơn lại cách viết chữ hoa - Viết tiếp phần lại *Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TOÁN TIẾT 4: CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( CÓ NHỚ MỘT LẦN)( TR 5) I.Mục tiêu: - Biết thực phép cộng số có c/số( có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm) - Củng cố, ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền Việt Nam ( đồng ) - Rèn kĩ tính cộng có nhớ lần, bồi dưỡng tình u tốn học II Các hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra ( 3') (B) - Đặt tính tính: 358 + 210 25 + 721 - H làm bc - Nêu cách thực - G nhận xét HĐ2: Dạy ( 15') a Giới thiệu phép cộng: 435 + 127 ( 6' ) - G nêu phép tính : 435 + 127 - H đọc - Em có NX số hạng phép cộng? - Các số có chữ số - Vận dụng KT học, đặt tính! - H làm bc - G hướng dẫn thực tính SGK - H theo dõi - Nhắc lại cách tính! - 2H - Phép cộng có khác với phép cộng học? - Phép cộng có kết hàng đơn vị 10 nên phải nhớ chục sang hàng chục - Phép cộng có nhớ lần ? Nhớ sang hàng nào? - Nhớ lần, nhớ sang Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 *G chốt : Đây phép cộng có nhớ lần, nhớ sang hàng chục b Giới thiệu phép cộng: 256 + 162 ( 7' ) - G nêu phép tính : 256 + 162 - Dựa vào cách đặt tính tính phần a vừa làm, đặt tính tính phép tính này! - Phép cộng có nhớ lần, nhớ sang hàng nào? * G chốt : Đây phép cộng có nhớ lần, nhớ sang hàng trăm - Phép cộng có điểm giống khác phép cộng VD1? - Khi thực phép cộng có nhớ, em cần ý gì? KL: Khi thực phép cộng có nhớ cần ý nhớ sang hàng đứng liền trước HĐ3: Luyện tập ( 18 - 20' ) * Bài 1/ ( - 4') (SGK) - Kiến thức : Rèn kỹ cộng số có ba ch ữ số có nhớ lần sang hàng chục - Nêu yêu cầu! - Ghi kết phép tính vào SGK! * G chốt : Em có nhận xét phép cộng này? - Em cần lưu ý làm này? hàng chục - HS thực lại - H đọc - H thực - Có nhớ lần, nhớ sang hàng trăm - có nhớ lần - H nêu - Khi kết lớn 10, cần nhớ sang kết hàng lớn liền kề - Làm SGK HS làm bp - Phép cộng có nhớ lần, nhớ sang hàng chục - Cần nhớ vào kết hàng chục *Bài 2/ ( - 4') (SGK) - Kiến thức : Rèn kỹ cộng số có ba ch ữ số có nhớ lần sang hàng trăm - Nêu yêu cầu! - Ghi kết phép tính vào SGK! - Làm SGK HS làm bp * G chốt : Các phép cộng có đặc điểm gì? - Phép cộng có nhớ lần, nhớ sang hàng trăm - Khi thực phép cộng có nhớ lần sang hàng trăm - Cần nhớ vào kết cần lưu ý điều gì? hàng trăm *Bài 3/ ( - 6') (B) - Kiến thức : Củng cố kỹ đặt tính - Đề u cầu gì? - Đặt tính tính vào bảng con! - HS làm bảng - Nêu cách đặt tính phép tính 60 + 360! - HS nêu *G chốt : Khi đặt tính tính em cần làm gì? - Đặt hàng thẳng cột Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Em cần lưu ý ghi kết quả? *Bài 4/ ( - 5') - Kiến thức : Củng cố cách tính độ đài đường gấp khúc dựa vào cộng số có chữ số có nhớ lần - Đọc đề bài! - Trình bày làm vào vở! - Chữa bp ( soi bài) * G chốt : Nêu cách tính độ dài đường gấp khúc! - Để tính độ dài đường gấp khúc em dựa vào kiến thức nào? *Bài 5/ ( - 3') (S) - Kiến thức: Rèn kĩ nhẩm giá trị tiền dựa vào cộng số có chữ số tròn trăm - Đọc thầm đề ghi kết vào SGK! - Chữa bp ( soi bài) * G chốt: Nêu cách nhẩm em! - Để nhẩm nhanh em cần làm gì?Vì sao? với - Khi kết hàng 10, cần nhớ sang kết qủa hàng lớn liền kề - Làm HS làm bp - Trình bày làm NX - Tìm tổng độ dài đoạn thẳng tạo thành đường gấp khúc - Cộng số có chữ số có nhớ lần - HS làm sách 1H chữa bảng phụ - HS nêu - Chỉ cần nhẩm hàng trăm số số tròn trăm HĐ4: Củng cố - dặn dò ( 3') - Muốn cộng số có chữ số có nhớ, em cần ý gì? - G nhận xét chung học *Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BÀI 2: NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO? I Mục tiêu: - H hiểu nên thở mũi mà không nên thở miệng - Hiểu vai trò mũi quan hơ hấp - Nói lợi ích việc hít thở khơng khí lành tác hại việc hít thở khơng khí bị nhiễm - Rèn kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin: quan sát, tổng hợp thông tin thở mũi, vệ sinh mũi Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Phân tích đối chiếu để biết nên thở mũi mà không nên thở miệng III Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ SGK IV Các hoạt động dạy học: KTBC: ( 2' ) - G đưa tranh, nói tên phận quan h/hấp - 3, 4H Giới thiệu: ( 1' ) HĐ1: Thảo luận nhóm ( 10' ) * Mục tiêu: Thực MT 1, * Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi - Nhóm đơi quan sát phía mũi, thảo luận câu hỏi: - H thảo luận - Các em nhìn thấy mũi? - Khi bị sổ mũi, em thấy có chảy từ hai lỗ mũi? - Lơng - Hằng ngày, dùng khăn lau bên mũi, - Chất nhầy em thấy khăn có gì? - Bụi bẩn - Tại nên thở mũi, không nên thở miệng? - Đại diện nhóm thực hành, trình bày - HS trả lời theo ý hiểu * Chốt: Trong mũi có lơng mũi cản bụi, làm khơng khí vào - Nhiều nhóm phổi hơn, mạch máu nhỏ li ti làm ấm khơng khí, chất nhầy giúp cản bụi, diệt vi khuẩn làm ẩm không khí vào phổi Nên thở mũi để đảm bảo vệ sinh giữ sức khỏe tốt HĐ2: Làm việc với SGK ( 13' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: Thảo luận nhóm đơi - QS hình 3, 4, 5/ SGK, thảo luận nhóm đơi câu hỏi sau: - H thảo luận - Tranh thể khơng khí lành, khơng lành? - tr3 – Khơng khí lành Tr4,5 khơng khí khơng - Em cảm thấy hít thở nơi có khơng lành khí lành? - Sảng khoái, dễ chịu… - Khi phải thở nơi có khơng khí bị nhiễm, em thấy ntn? - Các nhóm báo cáo kết - Ngột ngạt, khó thở… - Hít thở nơi có khơng khí lành có lợi ntn? *Chốt: Hiểu lợi ích không khí lành tác hại khơng khí bị nhiễm - Giúp ta khỏe mạnh hơn… HĐ3: Liên hệ thực tế ( 6' ) * Mục tiêu: Thực MT * Tiến hành: Làm việc cá nhân - Hằng ngày em giữ vệ sinh quan hơ hấp ntn? - Bầu khơng khí lành có vai trò ntn c/ s Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 người? - Đọc ND bạn cần biết / SGK HĐ4: Củng cố - dặn dò: ( 2' ) - G nhận xét học - Nhiều nhóm- H nêu - HS trả lời theo dãy Thứ sáu ngày tháng năm 2018 CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT) CHƠI CHUYỀN I Mục tiêu - Nghe – viết thơ: Chơi chuyền - Điền vào chỗ trống vần ao/sao - Tìm tiếng có âm đầu l/n - Rèn kĩ viết đúng, trình bày II Đồ dùng dạy học - GV : bảng phụ, máy soi - HS : bảng III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (3-5') (B) - Viết từ: lo sợ, rèn luyện, nở hoa - Nhận xét 2.Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn tả (8-10') a GV đọc mẫu viết b Nhận xét tả - Ta phải viết hoa chữ nào? - Trao đổi nhóm đơi, tìm từ khó viết bài, phân tích tiếng khó cho nghe - Nêu từ chứa tiếng khó! - Phân tích tiếng khó: que chuyền,dẻo dai, lớn lên - Đọc từ khó: que chuyền, dẻo dai, lớn lên - Nhân xét! 2.3 Viết tả (13-15') - Nêu cách trình bày thơ - Đọc cho HS viết (13-15') GV theo dõi tốc độ viết HS 2.4 Chấm, chữa (3-5') - Gv đọc viết lần, viết số chữ khó: sáng ngời, que chuyền, rời… - Cả lớp đọc thầm - Các chữ đầu câu - HS trao đổi - HS nêu - HS phân tích - HS viết bảng - Viết - Soát bài, ghi số lỗi lề vở, chữa xuống cuối viết Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 2.5 Hướng dẫn tập tả (3-5') * Bài 2/10 (S) - Đọc yêu cầu Làm SGK - Chữa bp ( soi bài) - HS làm sách HS làm bp - KQ: ngào, mèo kêu ngao ngao, ngao ngán - Tiếng mèo kêu to - buồn rầu, chán nản - Nghĩa từ - “mèo kêu ngao ngao” mơ tả điều gì? - “ngao ngán” trạng thái nào? => Chốt: Để điền đúng, em dựa vào đâu? * Bài 3/10/a (V) - Bài yêu cầu ? - Làm vào vở! - Làm - Nêu kết làm! - KQ: lành; nổi; liềm => Chốt: Để tìm từ em cần làm gì? - Đọc kĩ gợi ý nghĩa từ - Lưu ý:Viết phụ âm đầu l/n * GV chấm (10-12 em) Nhận xét Củng cố, dặn dò (1-2') - Nhận xét học - Về luyện viết lại chữ viết sai *Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TẬP LÀM VĂN NÓI VỀ ĐƠI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I Mục tiêu - Trình bày số thông tin tổ chức Đội TNTPHCM - Biết điền nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách - Rèn kĩ trình bày thể thức đơn II Đồ dùng dạy học - Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách - Bảng phụ máy soi/ GAĐT - HS sưu tầm tư liệu Đội TNTP III Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ (3-5') - Kiểm tra chuẩn bị HS - Nêu yêu cầu cách học tiết TLV Dạy 2.1 Giới thiệu (1-2') 2.2 Hướng dẫn làm (28-30') Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 * Bài 1/11 (13-15') - Đọc yêu cầu! - Để thực hành nói tốt này, em - Đọc thầm, 1hs nêu YC đọc gợi ý! - HS đọc to, lớp đọc thầm - Ngoài nội dung gợi ý, em trình bày thêm hiểu biết Đội TNTP HCM - Hãy trao đơi nhóm đơi để thực u cầu - Hoạt động nhóm đơi cho câu b, c tập 1! Đại diện nhóm trình bày Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Hiểu Đội TNTP tổ chức có ý nghĩa với chúng ta, em rèn luyện chăm ngoan để theo dõi, xét kết nạp Đội cho bạn đủ điều kiện vào đầu học kì * Bài 2/11(15-17') (V) - Nêu yêu cầu bài! - Đơn xin cấp thẻ đọc sách gồm phần nào? - Nội dung phần đơn? - Đọc thầm YC, HS đọc to - phần: Đầu đơn/ Nội dung đơn/ Cuối đơn Đầu đơn: - Quốc hiệu, tiêu ngữ - Nơi ngày viết đơn - Tên đơn - Nỏi nhận đơn Nội dung đơn: - Giới thiệu thân - Lý viết đơn Cuối đơn: - Lời hứa - Lời cảm ơn - Cách trình bày phần! - Nhận xét * Lưu ý: Ở phần tiêu ngữ có dấu gạch ngang tiêu ngữ - Tên đơn cần viết hoa, thể nội dung đơn - Chữ kí, người viết đơn - HS nêu Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Mỗi đầu dòng cần lùi vào - Trình bày đơn vào vở! - Soi vở, chữa - Nhận xét bạn! - Làm vào vở, 2HS đọc viết *Lưu ý nhận xét: - Nhận xét, bổ sung - Đơn đủ phần chưa? - Nội dung chưa? ( Chú ý phần giới thiệu thân/ Lý viết đơn chưa?) - Hình thức trình bày phù hợp chưa? - Nhận xét, bổ sung, sửa sai ( có) 3.Củng cố, dặn dò (3-5') - Nhận xét tiết học - VN hồn chỉnh đơn ( Nếu chưa phù hợp) *Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………………… TOÁN TIẾT 5: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Củng cố kỹ cộng số có ba chữ số ( có nhớ lần sang hàng chục sang hàng trăm) - Củng cố trừ số có chữ số - Rèn kĩ trừ, kĩ quan sát hình II Các hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra ( 3') (B) - Đặt tính tính: - Bảng 463 + 218 75 + 374 - Nêu cách thực hiện! - G nhận xét HĐ2: Luyện tập ( 32 - 34') * Bài 1/ ( -7') (S) - Kiến thức : Rèn kỹ cộng số có ba chữ số - Đề u cầu gì? - Tính - Tính ghi KQ vào SGK! - HS làm SGK HS làm bp *G chốt : Thực phép tính: 487 + 302! - HS thực 85 + 72! - Khi thực phép tính em cần lưu ý gì? - Nhớ sang hàng lớn liền kề kết lớn 10 - Viết kết em viết nào? - Các chữ số hàng thẳng cột với Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 *Bài 2/ ( - 9') ( V) - Kiến thức : Củng cố kỹ đặt tính tính - Nêu đề bài! - Trình bày vào vở! - Treo bảng phụ soi - Nhận xét - Nêu cách đặt tính tính 367+125! - Thực phép tính: 168 + 503! => Chốt: Khi đặt tính tính phép cộng có nhớ em cần ý gì? - GV chấm, nhận xét chung * Bài 3/ ( - ') (V) - Kiến thức : Củng cố giải tốn có lời văn Rèn kĩ đọc, hiểu đề tốn dựa vào tóm tắt - Đề u cầu gì? - Quan sát tranh, dựa vào tóm tắt, đặt đề toán - Nhận xét! - Giải toán vào vở! - Chữa bp soi *G chốt : Bài toán sử dụng kiến thức nào? - Nêu lời giải khác? - Lưu ý chọn lời giải cho ngắn gọn, xác * Bài 4/ ( -7') (SGK) - Kiến thức : Rèn kỹ cộng nhẩm số có ba chữ số - Nêu yêu cầu! - Nhẩm viết kết vào SGK! - Chữa bp soi - G chốt : Nêu cách tính nhẩm nhanh 310 + 40, 515 – 15, 100 – 50! - Để tính nhanh em cần quan sát phép tính để chọn cách nhẩm nhanh *Bài 5/ ( -5') (NH) ( Nếu thời gian) - Kiến thức : Củng cố kỹ vẽ hình theo mẫu - Nêu yêu cầu! - Quan sát hình mẫu vẽ theo hình mẫu vào nháp! Nếu thời gian, em tơ màu thích vào hình mà em vẽ - Soi số vẽ! - G chốt : Nêu bước để vẽ hình theo mẫu! - Đặt tính tính! - Làm (1 HS làm bp) - HS nêu - Viết chữ số hàng thẳng cột với - Giải tốn theo tóm tắt - HS đặt đề tốn - Làm HS làm bp - Cộng số có chữ số - Làm SGK HS làm bp - T/bày p/ tính NX - Làm nháp - Nhận xét + Quan sát hình vẽ mẫu + Xác định vị trí điểm Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 giấy + Nối điểm xác định để hình vẽ mẫu - Nhận xét HĐ3: Củng cố - dặn dò ( 3') - G nhận xét chung học *Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… … THỦ CÔNG BÀI 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (TIẾT 1) I Mục tiêu: - H biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói - H gấp tàu thuỷ hai ống khói quy trình - H u thích gấp hình II Đồ dùng dạy học: - Mẫu tàu thuỷ to, đẹp - Tranh quy trình bước - Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo III Các hoạt động dạy học: A Mở đầu: ( 2' ) - G giới thiệu môn học, YC môn học - Kiểm tra đồ dùng học tập H B Giới thiệu: ( 1' ) HĐ1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét: ( - 7') - G giới thiệu tàu thuỷ hai ống khói - Em có nhận xét đặc điểm, hình dáng tàu? - Trong thực tế, tàu làm vật liệu gì? - Nêu tác dụng tàu thuỷ hai ống khói? - Trong thực tế, tàu làm sắt, thép có cấu tạo phức tạp Tàu dùng để chở khách, vận chuyển hàng hoá HĐ2: Hướng dẫn mẫu: ( 15 - 18') - G làm mẫu lần - G kết hợp tranh quy trình hướng dẫn mẫu lần * Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vng: - G hướng dẫn cắt tờ giấy hình vng hình * Bước 2: Gấp lấy điểm đường dấu gấp - H nghe - Lớp trưởng báo cáo - H quan sát - Dãy nêu - H nêu - Nhiều H - H quan sát - H quan sát - H quan sát Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 HV - G hướng dẫn gấp đường dấu gấp hình vng * Bước 3: Gấp làm tàu thuỷ hai ống khói: - G đặt câu hỏi hướng dẫn H thao tác thực hành hình 2, 3, 4, 5, 6, tranh quy trình - G gắn hình theo hình mẫu - Lưu ý: Các nếp gấp miết phẳng, chỉnh sửa cho hai ống khí cao HĐ3: Thực hành: ( 8' ) - Nêu quy trình bước gấp tàu thuỷ hai ống khói? - Gọi H lên gấp thử - G tổ chức cho H thực hành - G quan sát, giúp đỡ H thực hành lúng túng - H nhận xét gấp bạn C Củng cố - dặn dò: ( 3' ) - G nhận xét chuẩn bị, tinh thần học tập, kq thực hành - VN: tự gấp lại, tiết sau hoàn thiện sản phẩm - H nêu quan sát - H quan sát - 2, 3H - 2H thi - H thực hành - H nhận xét GIÁO DỤC TẬP THỂ SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - Nhận xét việc thực nhiệm vụ thành viên cán lớp - Luyện tập xếp hàng vào lớp II Các bước tiến hành: Nhận xét: - Gvcn điều hành cho hs nhận xét việc thực nhiệm vụ thành viên: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, vệ sinh viên sau tuần học a Học tập: - Ý thức làm - Tinh thần phát biểu xây dựng - Cách trình bày vở… b Nề nếp: - Ý thức xếp hàng vào lớp - Ý thức chuẩn bị dụng cụ, đồ dùng đến lớp - Ra vào lớp c Các hoạt động khác - Tham dự Lễ khai giảng Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - Vệ sinh, trực nhật lớp… - Gv chốt lại, nhắc nhở chung Tập xếp hàng: - Lớp trưởng điều hành – Gv giám sát Giao nhiệm vụ cho tuần a Học tập: - Chuẩn bị tập đọc trước đến lớp - Hoàn chỉnh tập VBT theo ngày lớp - Hăng hái xây dựng b Nề nếp: - Xếp hàng vào lớp nghiêm chỉnh, nhanh Xếp hàng đến cổng trường - Mang đủ dụng cụ học tập đến lớp c Các hoạt động khác: - Nhận chăm sóc bồn - Vệ sinh lớp học sẽ, không vứt rác bừa bãi Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 ... Giải toán nhiều - Đồng, đơn vị tiền tệ Việt Nam 31 5 + 40 = 35 5; 40 + 31 5 = 35 5 35 5 - 31 5 = 40; 35 5 - 40 = 31 5 Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 Dự kiến sai lầm: Bài Ghi danh số nhầm giá... ( 3' ) (B) - Sắp xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn: 435 ; 534 ; 4 53; 35 4; 34 5; 5 43 - H làm bc, đọc lại số - G nhận xét => Chốt: Để xếp số theo thứ tự em - So sánh số cần làm gì? - Nêu cách so sánh!... nhánh, đẹp… b Những vật so sánh với nhau? - Mặt biển – thảm khổng lồ Giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Tường - Lớp 3A1 - vật có giống nhau? c.Tại “cánh diều” lại so sánh với dấu á? d Cái dấu hỏi so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án lớp 3 TUẦN (1) , GIÁO án lớp 3 TUẦN (1) , iii. Các hoạt động dạy học:, II. Đồ dung dạy học:, III. Các hoạt động dạy học:, II. Các hoạt động dạy học:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn