Sách tự học phần viết TOEICsv

50 99 0
  • Loading ...
1/50 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 12:45

TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 TOEIC Writing Sách tự học kỹ viết thi TOEIC TOEICsv Club TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Introduction Dear my fellows, I write these words for you at 1a.m., February 10, 2016, when I am sitting alone in my room I have been spending 14 days preparing this book for you Hope you will find it useful and interesting to your study Being a student, I understand clearly the importance of studying English in general and TOEIC in particular TOEIC is not a subject to learn by rote just because of scores or certificates Significantly, it is the subject of reality and application I guess you now have the same situation as I did in the past that you hate TOEIC since it is really difficult and boring However, it is undeniable that TOEIC plays an important role in our study and career If a student wants to graduate from university, he or she has to overcome the TOEIC test As I know, the common score for most students in Vietnam is 450 (Reading & Listening skill) However, this is just a very low and negligible level at university In order to compete in working environment, especially in foreign groups, you need more than that To be honest, I have to tell you that my starting point of learning English was extremely bad Even I was almost attacked by a foreigner when I was trying to help him in a restaurant However, I think that thanks to my effort and assiduity, I can overcome any challenges This book is organized to equip you with all strategies as well as tips I have known about TOEIC Writing, a new field in the TOEIC test for Vietnamese students Besides, I try to show you every skill which is necessary and important in any TOEIC tests I don’t hide anything about my knowledge Whatever I have learnt, I will go into details in these pages As my advice, view the TOEIC test as a challenge on you career path In order to pass this challenge, you not need to be smart or not have to invest so much The test only assesses how well you take TOEIC itself Try to learn and exercise as much as possible, adopt a strategic approach, practice seriously and you can achieve your TOEIC goals Finally, I just want to say that I love you much Although perhaps we haven’t met each other before, I really hope that we can become good friends forever These words are from the bottom of my heart Quoc Anh Bac Ninh10/2/2016 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Lời mở đầu Gửi chiến hữu tơi, Tơi viết dòng cho bạn vào lúc sáng ngày mùng 10 tháng năm 2016, ngồi phòng tơi Tơi dành 14 ngày để chuẩn bị sách cho bạn.Mong bạn thấy hữu ích thú vị với công việc học tập bạn Là sinh viên, hiểu cách rõ ràng tầm quan trọng học Tiếng Anh nói chung TOEIC nói riêng TOEIC không đơn môn học vẹt điểm số lớp hay chứng Quan trọng cả, mơn học dành cho thực tiễn ứng dụng.Có lẽ bạn tơi q khứ, ghét TOEIC bạn thấy khó nhàm chán.Tuy nhiên, khơng thể phủ nhận TOEIC có tầm quan trọng lớn học tập nghiệp chúng ta.Nếu sinh viên muốn tốt nghiệp đại học sinh viên phải vượt qua kỳ thi TOEIC.Theo tơi biết, mức điểm phổ biến cho hầu hết sinh viên Việt Nam 450 (Kỹ Đọc & Nghe).Tuy nhiên, mức điểm thấp không đáng kể trường đại học.Để cạnh tranh mơi trường cơng việc, tập đồn nước ngồi, bạn cần nhiều thế.Tơi phải thú thật khởi điểm học tiếng anh tệ, chí tơi st bị đấm vào mặt cố gắng giúp đỡ người nước quán ăn.Tuy nhiên, quan niệm rằng, nỗ lực chăm tơi vượt qua thử thách Quyển sách tổ chức nhằm trang bị cho bạn toàn chiến lược mẹo mà biết TOEIC Writing – lĩnh vực mẻ dành cho bạn sinh viên Việt Nam.Bên cạnh đó, tơi cố gắng cho bạn toàn kỹ cần thiết quan trọng thi TOEIC nào.Tơi khơng giấu giếm điều kiến thức tơi cả.Những tơi học được, sâu vào chi tiết thông qua trang sách Lời khuyên dành cho bạn là: Hãy xem TOEIC thử thách chắn ngang đường nghiệp bạn Để vượt qua thử thách này, bạn không cần phải thông minh không cần phải đầu tư nhiều.Bài thi phản ánh khả kĩ làm bạn Hãy cố gắng học làm tập nhiều tốt, sử dụng chiến lược rõ ràng cho kỳ thi thực hành cách nghiêm túc bạn đạt kết tốt kỳ thi TOEIC Cuối cùng, tơi muốn nói tơi u bạn nhiều lắm.Mặc dù chưa gặp từ trước, thực hy vọng trở thành người bạn tốt mãi Những lời xuất phát từ sâu thẳm trái tim Quoc Anh Bac Ninh 10/2/2016 TOEICsv Club – We are a big family I Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Đặc trưng TOEIC Writing Test thiết kế nhằm đánh giá khả viết mơi trường kinh doanh quốc tế thí sinh Thí sinh khơng phải diễn đạt ý kiến mình, mà phải viết email có liên quan đến công việc luận dài khoảng 300 từ với chủ đề trọng tâm xoay quanh công việc nơi làm việc Ngoài ra, thi thực máy tính, nên thí sinh phải có kỹ đánh máy tiếng Anh thành thạo II Thời gian thi cấu tạo thi  Điểm tối đa 200 điểm, có cấp độ cho kỹ Wrting thi TOEIC Cấp độ Level Level Level Level Level Level Level Level Level Điểm số 0-30 40 50-60 70-80 90-100 110-130 140-160 170-190 200  Phần thi viết có câu hỏi bạn có 60 phút để hồn thành câu hỏi Có loại câu hỏi phần này: - Đặt câu theo tranh vẽ: câu - Trả lời yêu cầu văn bản: câu - Viết luận trình bày quan điểm: câu Số câu hỏi 1-5 (part 1) 6-7 (part 2) (part 3) Loại câu hỏi Viết câu hỏi dựa vào hình (Write a sentence based on a picture) Trả lời câu hỏi viết (Respond to a written request) Viết luận diễn đạt ý kiến (Write an opinion essay) Thời gian trả lời phút Điểm số 0-3 điểm 20 phút (mỗi câu 10 phút) 0-4 điểm 30 phút 0-5 điểm TOEICsv Club – We are a big family III Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Chuẩn bị cho kỳ thi Luyện tập đánh máy câu trả lời lên hình máy tính thời gian quy định Luyện tập cách giải thích ý kiến thân đưa lý rõ ràng nhiều chủ đề khác IV Chuẩn bị vào phòng thi Thí sinh chọn hai buổi thi: 9h20 sáng 13h20 chiều Thí sinh phải có mặt phòng thi trước 20 phút, khơng cần mang theo giấy, bút, phải đem theo giấy tờ tùy thân (chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, lái xe) TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Part 1(Questions 1-5) - Write a sentence based on a picture Directions: In this Part of the test, you will write ONE sentence that is based on a picture With each picture, you will be given TWO words or phrases that you must use in your sentence You can change the forms of words and you can use the words in any order Your sentence will be scored on   The appropriate use of grammar The relevance of the sentence to the picture In this part, you can move to the next question by clicking on Next If you wantto return to a previous question, click on Back You will have minutes to complete this part of the test Example Sample response The man is taking notes Man/ note Next  Chú ý: nội dung liên quan đến hình ngữ pháp yếu tố định điểm số - làm câu hỏi phải đáp ứng xem miêu tả hợp lý tranh ngữ pháp chưa? TOEICsv Club – We are a big family        Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Tiêu chí Câu viết phải bắt buộc bao gồm hai từ trọng tâm cho Sẽ bị trừ điểm câu có lỗi ngữ pháp liên quan đến từ trọng tâm cho (VD: The man are taking notes) Sẽ bị trừ điểm có lỗi ngữ pháp liên quan đến toàn cấu trúc câu (VD: The man is take notes) Sẽ KHÔNG bị trừ điểm có lỗi nhỏ phần câu khơng liên quan tới từ trọng tâm cho (VD: The man is taking notes on his desk) Câu viết không miêu tả thật thể hình mà nêu điều suy luận từ nội dung hình Thì Hiện tiếp diễn (the present continuous), Hiện đơn (the simple present) thường sử dụng việc đặt câu Thì Hiện hoàn thành (the present perfect) thường sử dụng cho câu mang tính suy luận từ tranh Tuyệt đối khơng sử dụng q khứ tương lai Warm – up 1.Hãy thử suy nghĩ hình sau đánh dấu (X) vào phương án mà bạn cho sai Woman/ repair Số tt Phương án A woman repair The woman are repairing the car The woman is repairing a car The woman is checking a car by opening the hood The woman is bending over the car to repair it Đúng Sai X X X (thiếu repair) TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 The woman is bending over the car She is trying to repair it The woman is repairing a car by opening the hood The woman is checking the engine to repair the car X (hai từ trọng tâm phải nằm câu) Hãy thử suy nghĩ hình sau đánh dấu (X) vào phương án mà bạn cho sai Write/ because Số tt Phương án Đúng The woman writes a note because needs to remember something She is writing a note because she doesn’t want to forget anything She talks on the phone while writing a note She is writing a note because she needs to record a message Because she wants to record a message, she writes a note She is writing down what she’s talking about on the phone because she needs to record it The woman is writing a note because she wants to remember Sai X (Because + clause) X (thiếu Because) X (remember ngoại động từ) TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Đặt phương án xác cho tranh sau The man/ sit Answer: - The man is sitting outside The man is sitting on the stairs The man is sitting alone TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Đặt phương án xác cho tranh sau The man/ phone Answer: - The man is talking on his phone The man is holding his phone The man is sitting on the stairs and talking on his phone The man is is using his phone to call someone The man is making a phone call The man is taking a phone call 10 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Cùng phân tích email việc trả lời câu hỏi sau nhé: - Người gửi email ai? - Bạn người nhận email, bạn ai? - Theo bạn, mối quan hệ người gửi email người nhận (chính bạn) gì? - Lý gửi email gì? - Có vẻ cơng ty bạn thiếu gì? b Bạn phải viết email trả lời đây? Directions: Respond to the email as if you are Aidan Smith In your email, make TWO requests for temping staff Trong trường hợp này, bạn loay hoay tìm vài nhân viên thay cho đám “nhảy việc” dạy cơng ty bạn bạn nhận email tới từ đối tác bạn (partner) Bên đối tác nói họ có cung cấp nhân tạm thời Như chết đuối vớ cọc, bạn đồng ý không nào.Nhưng vội, công việc cho nhân viên có đặc thù riêng.Đâu phải tuyển người bừa bãi làm việc.Cũng cần phải có u cầu với đám nhân khơng nào.Vậy u cầu nhỉ? Hello Ms Owens, Good to hear from you! As Paul told you, we need to hire some temps over the summer period First, we have three vacancies in the data entry team We’re hoping for experienced administrative staff for these roles In addition, we also need two temps in the customer service center No experience is required for these two positions Thanks, Aidan Smith - Bạn có chấp nhận tuyển nhân không? Hai yêu cầu dành cho nhân gì? Lưu ý: Câu mở đầu kết thúc khơng tính điểm, nên bạn cần viết tên người nhận người gửi đủ Trọng tâm email trả lời là: Bạn nêu hai yêu cầu chưa? Nội dung yêu cầu có phù hợp với tình hay khơng? a - Những cách để “Yêu cầu” Trước yêu cầu I’m writing to request … We request that … We would like to make some requests for … If it’s not too much trouble, I would like to make a couple of requests I would like to request your assistance on a couple of matters I have some requests to make 36 TOEICsv Club – We are a big family b    - c a b - Facebook: TOEICsv Mẹo mở đầu câu yêu cầu Câu yêu cầu đầu tiên: Firstly, First of all, First, To start with, Câu yêu cầu số hai: Secondly, Second, Also, In addition, Furthermore, Moreover, Besides, Câu yêu cầu thứ ba – kết thúc Thirdly, Third, Finally, Lastly, Last, Khi yêu cầu I would appreciate it if you could … Please inform me … Can you give/ send me … Could you please … Mẹo tìm ý dạng câu hỏi yêu cầu Con người Kinh nghiệm (experience) Bằng cấp (degree) Khả (ability) Trách nhiệm (responsibility) Sự sáng tạo (creativity) Sự động (Activeness) Chương trình: Cuộc họp, hội nghị Lịch trình chi tiết (detailed schedule) Tài liệu liên quan (related document, handout, report) Biên (minutes) 37 Contact: 01646808595 TOEICsv Club – We are a big family c d - Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Sản phẩm Quyển cẩm nang hướng dẫn (manual) Biên lai (invoice) Hạn chuyển hàng (shipment dealine, delivery deadline) Địa bảo hành sản phẩm (warranty address) Vị trí tuyển dụng nhận việc Tiền lương (Salary) Địa điểm làm việc: chi nhánh đâu (Branch) Các khoản phúc lợi: Kế hoạch nghỉ hưu (Retirement plan), Chính sách bảo hiểm (Insurance policy), sách nghỉ lễ (Vacation policy) Tiền thưởng hàng quý (Quarterly bonus) Mẹo – Cung cấp thông tin Tại lại phải cung cấp thông tin? Bạn muốn cho người khác biết điều => cung cấp thơng tin thơi Cung cấp thơng tin bao qt nhiều tình khác truyền đạt thơng tin, giải thích lý do, than phiền thơng báo điều Điều quan trọng bạn phải nghĩ ý tưởng tương ứng thích hợp với tình email đượcc cho trước Bạn sử dụng hai cấu trúc “give information” “ I want you to know about …” để diễn đạt mong muốn cung cấp thông tin a Ting Ting !! Bạn vừa nhận email, mở xem From: C Davis, Customers Affairs Manager, Plus Airlines To: V Miller Subject: Your complaint Sent: September 4, 2:52 P.M Dear Ms Miller: I understand you had a problem on the Plus Airlines flight from Moscow to L.A last Wednesday Please email me back with more information about the problem you encoutered so that we can handle this issue effectively Yours sincerely, C Davis 38 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Cùng phân tích email việc trả lời câu hỏi sau nhé: - Người gửi email ai, công việc người gửi gì? - Bạn người nhận email, bạn ai? - Chuyến bay bạn từ Moscow tới L.A có sn sẻ khơng? - Người gửi muốn bạn làm gì? b Bạn phải viết email trả lời đây? Directions: Respond to the email as if you are V Miller In your email, provide TWO pieces of information about the flight Chuyến bay vào hôm thứ vừa thật trải nghiệm tồi tệ Bạn cảm thấy bực dã man khơng hài lòng với chất lượng phục vụ Đã bạn gặp loạt vấn đề khơng vui: Tiếp viên hàng không làm đổ nước lên người bạn, bạn bị điện thoại di động chuyến bay, hành khách ngồi bên bất lịch có hành vi quấy rối tình dục, toilet máy bay có mùi mắm tôm thật kinh khủng … Đang điên tiết chẳng biết xả đâu tay giám đốc dịch vụ khách hàng hãng hàng không gửi tin đến hỏi han Ối giời ơi, chờ nữa, kể tất phiền toái bạn cho ta nghe xem Vì nghe xong hồn lại tiền vé cho bạn ^^ Dear Mr Davis I’m writing to tell you about two separate incidents that occurred on the flight PO328 Firstly, the flight itself was delayed by hours This caused me great inconvenience The second incident occurred mid-flight, when I had to repeatedly push the call button in order to get the attention of a flight attendant I expect much better service from your company next time Yours, V Miller - điều phàn nàn email chuyển bạn gì? Bạn có u cầu hãng hàng khơng? Lưu ý: Các hãng hàng không, nhà hàng, khách sạn chủ đề thường xuất email than phiền dịch vụ mà khách hàng thường sử dụng nhiều lần dễ xảy cố a b - Những cách diễn đạt để cung cấp thông tin Khi bắt đầu email cung cấp thông tin I am writing to tell you that … I’ll give you information on … I’d like to give you some information on … I want you to know about … I want you to know that … Nhắc nhở cách tế nhị Please make sure/ certain that … 39 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv - Contact: 01646808595 Bear in mind that … Mẹo tìm ý với dạng cung cấp thơng tin Lưu ý hệ thống mẹo triển khai ý dạng email “cung cấp thông tin” gần giống với hệ thống mẹo triển khai ý dạng email “hỏi thông tin” a Thời gian (Time) - Cuộc họp/ hội nghị diễn nào? - Khi bắt đầu vị trí mới? - Khi hạn cuối nộp đơn ứng tuyển? - Khi đợt khuyến kết thúc? b Địa điểm (Location) - Làm việc đâu/ chi nhánh nào? - Trong trường hợp hàng bị lỗi, phải tới đâu để đổi hàng? - Hội nghị diễn đâu? - Có thể xem lịch trình làm việc cơng ty đâu? c Quyền lợi (Benefit) - Tiền lương tháng nhận bao nhiêu? - Khoảng thời gian nghỉ lễ năm bao lâu? - Có nhận bảo hiểm sức khỏe/ nhân thọ không? - Điều kiện để nhận khoản tiền thưởng hàng quý cơng ty gì? - Có thể quy đổi sản phẩm tặng kèm tiền mặt không? d Kế hoạch (Plan) - Có khoảng người tham gia hội nghị? - Cuộc họp dự kiến diễn lâu? - Cần chuẩn bị tham gia kiện? - Ai chủ trì họp? - Hội nghị dự kiến có phần, phần quan trọng nhất? - Diễn giả khách mời hội nghị ai? - Hội nghị có chương trình đặc biệt? 40 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Mẹo – Than phiền Sao tự dưng lại phải than phiền? Sự cố liên quan đến việc sử dụng sản phẩm dịch vụ vấn đề thường xuyên xảy Trong trường hợp vậy, khả trao đổi với cách rõ ràng điểm khơng hài lòng điều trọng tâm giao tiếp Để diễn tả thái độ không vừa ý hay lời phàn nàn, bạn nên sử dụng từ thông dụng “complaint”, “trouble”, “problem” a Ting Ting !! Bạn vừa nhận email, mở xem From: M Jackson, Customer Relations Manager, Hartford Importers To: G Watkins, Purchasing Director, Liam Retailing Subject: Your shipment Sent: November 5, 4:26 P.M Dear Mr Watkins: I heard from our customer service team that there are some problems with the shipment of electronic goods we sent you last week I’m sorry for any inconvenience this has caused Please let me know more details about the nature of the problems Warm regards, M Jackson Cùng phân tích email việc trả lời câu hỏi sau nhé: - Người gửi email ai? - Bạn người nhận email, bạn ai? - Lý gửi email gì? - Theo bạn, trước email gửi tới, chuyện xảy ra? b Bạn phải viết email trả lời đây? Directions: Respond to the email as if you are G Watkins In your email, explain TWO problems you have experienced with the shipment Bạn nhận chuyến hàng điện tử, dường có vấn đề phát sinh chuyến hàng Khi nhận email hỏi vấn đề này, bạn kiểm tra lại báo vấn đề cho nhà cung cấp Dear Ms Jackson, Thanks for your email After inspecting the entire shipment I’ve come across a couple of problems Most importantly, several of the Givex A-31 stereo systems appear to have been damaged in transit I’ll send these items back to you to be exchanged Also, I noticed that the iNav GPS system we ordered was missing from the shipment The i-Nav is a popular item in our 41 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 stores, so please send those to us as soon as possible Cheers, G Watkins a b - Hai cố liên quan đến chuyến hàng gì? Yêu cầu bạn liên quan tới cố gì? Những cách để than phiền Khi bắt đầu email than phiền I have a couple of complaints about … I’m having trouble + Ving I’m experiencing difficulty with … Please allow me to explain the problems I encountered Khi nói điều bạn khơng hài lòng The tour has now been canceled, so this is a bit disappointing Your company’s failure to meet the deadline was extremely disppointing for us Lưu ý: Khi đề cập đến điều bạn không hài lòng, bạn khẳng định “Tơi thất vọng điều này” a b c - Mẹo tìm ý với dạng than phiền Sự kiện Nội dung nhàm chán, lặp lại năm trước Địa điểm tổ chức q khó để tìm Chất lượng âm thanh/ ánh sáng tệ Đồ ăn nhẹ chương trình sơ sài, bị hỏng, có mùi lạ Sản phẩm Hình dáng sản phẩm khác quảng cáo online Giao hàng chậm Nhanh hết pin (thiết bị điện tử), bị nhàu (quần áo) Một vài hàng bị vỡ q trình vận chuyển Có trục trặc lúc vận hành sản phẩm: có tiếng ồn, tự động ngắt … Thiết bị nóng Thiếu sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm Thiếu vài phận thiết bị Dịch vụ Phản ứng chậm với yêu cầu khách hàng Khu vực sử dụng dịch vụ (bàn ăn, ghế, bát đĩa, cốc…) bẩn thỉu Thái độ nhân viên chưa niềm nở, phục vụ chưa nhiệt tình Chất lượng sản phẩm (thức ăn, đồ uống) 42 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Mẹo – Đề nghị, gợi ý Tại lại phải đề nghị, gợi ý? Tình cờ ngày bạn nhận email hỏi giúp đỡ bạn cách để khởi động thiết bị Hay đồng nghiệp đội bạn muốn tham khảo ý kiến bạn việc phát triển chiến dịch quảng cáo mới… Trong trường hợp này, bạn cần phải đưa quan điểm bạn vấn đề Đây lúc bạn cần đề nghị hay gợi ý đối tác bạn làm điều để vấn đề giải Các từ Suggestion (đề nghị, đề xuất), Advice (lời khuyên), Instruction (sự hướng dẫn), Step (bước), Stage (giai đoạn) thường xuyên sử dụng đề nghị, gợi ý lịch Trong đó, Suggest, recommend, you should … thường xuất cách bày tỏ đề nghị, gợi ý thông dụng a Ting Ting !! Bạn vừa nhận email, mở xem From: D Walker, Director, Peters Shipping To: X Lee, Purchasing Manager, Norville Supplies Subject: Our service Sent: Jenuary 17, 4:12 P.M Dear Mr Lee, I understand youwere tired to contact me this morning to discuss improvements you believe we could make to our services If you’d still like to give me some feedback on how we could perform better, please respond to this email Yours, D Walker Để hiểu dạng câu “đề nghị, gợi ý”, trả lời câu hỏi sau nhé: - Người gửi email ai? - Bạn người nhận email, bạn ai? - Nội dung yêu cầu email bạn nhận gì? b Bạn phải viết email trả lời đây? Directions: Respond to the email as if you are Z Lee In your email, make TWO suggestions about how the company could improve its services Có thể hiểu tình cơng ty đối tác có lĩnh vực chuyển hàng (shipping) công ty bạn cần thảo luận phương thức để cải thiện dịch vụ họ Đối tác có gửi email tham khảo ý kiến bạn vấn đề Bạn cần phải đưa lời khuyên cho họ để nâng cao chất lượng dịch vụ họ đây? 43 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Hello, I have two suggestions that should help you improve your services Firstly, you should develop an online ordering service My company makes many large orders and it can be annoying to fill out so much paper work An online order form would be simpler Secondly, I suggest you put a tracking device on our shipments That way, customers don’t need to worry about delays or lost deliveries I hope you find this advice useful Kind regards, Z Lee a b c a b Hai gợi ý đưa emai trả lời gì? Điều đặc biệt cuối email? Những cách để bày tỏ đề nghị, gợi ý Khi đề nghị, gợi ý I have a suggestion for you which should help you improve … I have a couple of sugesstions for how you could improve … I suggest you + V I’d recommend that you + V You should + V Khi hướng dẫn If you follow the steps outlined below, you should be able to fix/ install/ run… If you follow the next steps, you should be able to fix/ install/ run … Kết thúc email I hope you will find my advice/ suggestions/ instructions/ steps useful Other than those things, I thought your serice/ product/ hotel… was excellent Mẹo tìm ý với dạng đề nghị, gợi ý Nhờ tư vấn cách sử dụng sản phẩm, sản phẩm bị lỗi Tham khảo cẩm nang sử dụng sản phẩm (consult the product manual) Cố gắng tháo rời phận lau chùi (try to disassemble every unit and clean it) Kiểm tra quạt tản nhiệt sản phẩm nóng (check the cooling fan if the product keeps overheating) Mở thiết bị kiểm tra xem có vật lạ bị kẹt hay khơng Gửi sản phẩm đến trung tâm dịch vụ gần nhất/ (send the product to the nearest service center/ our main service center) Khởi động lại thiết bị Tư vấn cách tổ chức kiện 44 TOEICsv Club – We are a big family c - Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Thuê địa điểm đâu Nên in handout cho người tham dự Nên mời diễn giả Chuẩn bị đồ ăn nhẹ kiện Không nên phục vụ nhiều đồ uống suốt kiện (để khách mời khỏi buồn tè) Đưa lời khuyên để cải thiện dịch vụ, phát triển công ty, nâng cao hiệu suất Nên thực khảo sát hài lòng khách hàng tháng Cập nhật thường xuyên sản phẩm lên trang web công ty Giảm giá khách hàng đặt hàng với số lượng lớn Nâng cấp hệ thống giao hàng, vận chuyển Chú trọng khâu chăm sóc khách hàng sau 45 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Part (Question 8) – Write an opinion essay Directions: In this part of the test, you will write an essay in response to a question that asks you to state, explain, and support your opinion on an issue Typically, an effective essay will contain a minimum of 300 words Your response will be scored on     Whether your opinion is supported with reasons and/ or examples, Grammar, Vocabulary, and Organization You will have 30 minutes to plan, write, and revise your essay Click on Continue to go on I Tổng quan Part Tiêu chí đánh giá Tiêu chí đánh giá cho điểm Part cấu tạo toàn bài, lực từ vựng, độ xác ngữ pháp ý kiến có hỗ trợ ví dụ lý thích hợp hay khơng a Điều quan trọng bạn phải đưa lý hợp lý ví dụ thích hợp để hỗ trợ cho ý kiến thân Nếu trình bày ý kiến bạn mà khơng có chứng hay ví dụ đưa ví dụ minh họa bạn điểm cao b Ngữ pháp: Bạn không bị trừ điểm mắc lỗi ngữ pháp nhỏ không gây trở ngại cho việc hiểu ý nghĩa Tuy nhiên, lỗi ngữ pháp khiến cho ý nghĩa bạn muốn trình bày trở nên mơ hồ, khó hiểu bị trừ điểm c Năng lực từ vựng: Bạn phải chứng tỏ khả sử dụng từ vựng thích hợp tùy theo tình khả sử dụng từ vựng đa dạng thay lặp lại từ dùng trước d Kiến trúc tổng thể: Bài viết bạn phải có tính chất qn cao Bên cạnh cần có liên kết ý tưởng chặt chẽ logic Lưu ý: Trong vòng 30 phút, bạn phải lập dàn ý, viết chỉnh sửa luận Hướng dẫn a Thời gian làm bài: 30 phút - Đọc hiểu trọng tâm câu hỏi cho - Chọn ý kiến, phác thảo lý ví dụ, sau chuẩn bị viết luận - Viết luận - Chỉnh sửa luận b Số lượng đoạn văn 46 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Bạn nên viết đoạn với khoảng 300 từ Ví dụ mẫu TOEIC Writing Directions: Read the question below You have 30 minutes to plan, write, and revise your essay Typically, an effective essay will contain a minimum of 300 words Think about the work you are doing or the future work What are the most important characteristics you and the people around you must possess to be succesful for the job? Use specific details and examples to support your opinion | Cut | Paste | Undo | Redo | Word count | ………………………………………………………………………………………………… Nơi viết luận Lưu ý cách sử dụng tiện ích hỗ trợ - Cut: Cắt từ câu bạn viết - Paste: Dán từ câu cắt vào vị trí bạn muốn - Word count: Đếm số lượng từ bạn viết II Bài luận gì? Cấu tạo luận TOEIC Writing yêu cầu bạn viết luận có độ dài khoảng 300 từ chủ đề liên quan đến sinh hoạt công sở khoảng thời gian 30 phút Để viết luận hồn chỉnh điều quan trọng trước hết bạn phải nắm vững cấu trúc luận bao gồm phần mở bài, thân kết luận a Phần mở (Introduction) - Ở đoạn văn mở đầu, bạn phải giới thiệu câu luận đề liên quan đến chủ đề yêu cầu Câu luận đề ý kiến thân chủ đề hay hai câu tóm tắt quan điểm b Thân (Body) - Ở phần thân bài, bạn phải nêu lý cụ thể giải thích thân lại có ý kiến, quan điểm c Kết luận (Conclusion) - Ở phần kết luận, bạn phải lặp lại câu luận đề trình bày phần mở nhằm tạo sức thuyết phục với người đọc ý kiến, quan điểm thân bạn chọn Ở phần này, bạn không nên đề cập tới ý tưởng vốn khơng trình bày phần thân d Ví dụ mẫu luận 47 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Essay Medical services can be a huge expense in our lives People without adequate medical insurance can lose all of their money and possessions if they get sick or injured I believe it is the government’s responsibility to make sure that all citizens receive sufficient medical services This is because individuals and companies not always have financial resources to pay for medical bills It is not fair to expect individuals to pay for their medical bills Only the rich can comfortably pay for these empenses (mặt tài + cấu trúc nhấn mạnh) At the same time, companies already struggle to make profits, so they should not be required to give up their earnings to pay for their employees’ medical treatment Therefore, the government must be responsible for paying medical bills They can get money for medical services through taxes If the government pays the hospital bills and costs related to medication, all citizens can receive equal treatment This is only way that is fair to everyone Nào bạn trả lời câu hỏi đây: - Câu luận đề gì? - Lý đưa gì? - Lý đưa gì? - Câu lặp lại câu luận đề gì? Các giai đoạn viết luận a Bước 1: Hiểu topic Điểm mấu chốt viết luận hiểu chủ đề cho Bạn nên bắt đầu viết luận sau nắm bắt xác trọng tâm vấn đề b Bước 2: Động não để tìm ý tưởng liên quan đến chủ đề Bạn phải chọn ý tưởng thân cho phù hợp với topic thể loại câu hỏi Mỗi kiểu câu hỏi yêu cầu cách triển khai ý riêng biệt kiểu câu hỏi yêu cầu nêu ý kiến đồng ý hay không đồng ý, kiểu tường thuật, kiểu diễn tả ưu – khuyết điểm, v.v Cuối cùng, điều thiếu suy nghĩ tìm lý hỗ trợ cho ý tưởng c Bước 3: Nắm ý tưởng Bạn phải ghi ý tưởng nghĩ bắt đầu viết câu, đoạn văn sau thiết lập dàn ý luận d Bước 4: Viết luận thực tế Bạn phải viết luận theo trình tự: Mở – Thân Bài – Kết luận, đồng thời phải trì tính quán xuyên suốt luận e Bước 5: Đọc lại Trước kết thúc, bạn phải đọc lại toàn luận để kiếm tra lỗi ngữ pháp, tính liên kết chặt chẽ, tính quán nhằm nâng cao mức độ hoàn chỉnh luận 48 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Đoạn văn: Đơn vị cấu thành nên luận Đoạn văn bao gồm tập hợp nhiều câu văn có ý nghĩa chủ đạo rõ ràng Mỗi luận hoàn chỉnh tập hợp đoạn văn bày tỏ quan điểm quán, liên kết chặt chẽ, súc tích có mức độ thuyết phục cao a Cấu tạo đoạn văn Đoạn văn tiếng Anh thường bắt đầu câu chủ đề tương ứng với kết luận, lý cụ thể hỗ trợ cho chủ đề kết thúc câu hồn tất chủ đề Đối với luận khoảng 300 từ TOEIC Writing đoạn văn nên có khoảng 4-5 câu bao gồm câu chủ đề Hai ba câu giải thích lý sau câu kết thúc - - - b Chiến lược để viết tốt đoạn văn Trong đoạn văn, bạn nên trình bày nội dung liên quan đến câu chủ đề đoạn văn Một đoạn văn có tính liên kết mạch lạc rõ ràng nhiều bạn biết cách sử dụng liên từ cách linh hoạt Một số liên từ quan trọng thi TOEIC Writing  Kết quả: Therefore, thus, As a result  So sánh tương đồng: similarly, in the same way  So sánh khác biệt: but, however, on the contrary, on the other hand, conversely  Dẫn chứng: For example, for instance  Tường thuật lại: in other words  Bổ sung: in addition, also, moreover, furthermore  Nhượng bộ: nevertheless, nonetheless  Thứ tự: first, second, third, to begin with, next, after  Tóm tắt, kết luận: in conclusion, to summarize, in summary Câu kết thúc phải có sức thuyết phục  Lặp lại nội dung trọng tâm câu mở đầu đoạn văn cách diễn đạt khác  Căn vào thơng tin có đoạn văn để đưa kết luận c Những cách diễn đạt hữu ích viết luận Phần mở bài:  I think/ believe/ agree/ prefer that + S + V  In my opinion, S + V Ví dụ 1: Điều quan trọng cần phải cân nhắc lựa chọn nghề nghiệp? I think job satisfaction is the most important thing to take it into account when choosing a career 49 TOEICsv Club – We are a big family Facebook: TOEICsv Contact: 01646808595 Ví dụ 2: Tại làm việc lâu dài chỗ tốt hơn? I believe it is much better to keep working at the same company because this approach is more comfortable, more enjoyable and also offers more opportunities for promotion Ví dụ 3: Bạn có ý kiến việc cải thiện mơi trường làm việc? In my opinion, companies should give employees opportunities to exercise at work for free - Phần thân bài: Bao gồm 2-3 đoạn văn Mỗi đoạn phải mở đầu câu chủ đề (topic sentence) sau lý do, sở cụ thể (specific support) để hỗ trợ cho câu chủ đề - Phần kết luận:  In conclusion/ To conclude  In summary/ Overall  All of the reasons/ Bringing it all together 50 ... viết với hình thức tương tự thư Một Email bao gồm phần: Thông tin đầu (Header Information), nội dung nhắn (Message Text) chữ ký (Signature) 27 TOEICsv Club – We are a big family - Facebook: TOEICsv. .. 140-160 170-190 200  Phần thi viết có câu hỏi bạn có 60 phút để hồn thành câu hỏi Có loại câu hỏi phần này: - Đặt câu theo tranh vẽ: câu - Trả lời yêu cầu văn bản: câu - Viết luận trình bày quan... chuẩn bị sách cho bạn.Mong bạn thấy hữu ích thú vị với công việc học tập bạn Là sinh viên, hiểu cách rõ ràng tầm quan trọng học Tiếng Anh nói chung TOEIC nói riêng TOEIC khơng đơn mơn học vẹt
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách tự học phần viết TOEICsv , Sách tự học phần viết TOEICsv

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn