Bài tập ôn thi chứng chỉ b tin học văn phòng

38 181 0
  • Loading ...
1/38 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 12:44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN Bài tập CHỨNG CHỈ B TIN HỌC VĂN PHÒNG LƯU HÀNH NỘI BỘ Phần 1: Microsoft Word Phần MICROSOFT WORD Bài tập 1 Khởi động Microsoft Word chọn chế độ hiển thị Print Layout cho tài liệu, cài đặt Font chữ mặc định mở tài liệu Time New Roman kích thước 13 Chỉnh lại lề khổ giấy Letter sau: Top(lề trên): 0.5” Bottom(lề dưới): 0.5” Left(lề trái): 1” Right(lề phải): 0.5” Bất chấp kinh tế nhiều dấu hiệu bất ổn, người dùng cảm thấy thoải mái mở ví rót tiền cho website bán lẻ trực tuyến Bằng cớ gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon.com vừa thông báo doanh thu quý III hãng tăng vọt 62% Hãng dự đoán doanh thu ba tháng cuối năm, thời điểm mua sắm sôi động quy tụ loạt ngày lễ quan trọng Lễ Tạ ơn, Giáng sinh tăng thêm 20% [Nguồn từ website www.tuoitre.com.vn] Bài tập Chọn khổ giấy A4, đơn vị đo cm, hiệu chỉnh lề cho tài liệu sau: lề 2cm, lề 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm Chọn Font chữ Time New Roman kích thước 11, thực nhập định dạng đoạn văn sau lưu tài liệu với tên Baitap2.docx thư mục My Documents Ngay sau mắt Windows 7, Microsoft công bố kết kinh doanh tương đối u ám quý 3/2009 (doanh thu giảm 14%) Điều khơng khỏi làm nhà phân tích băn khoăn, liệu Microsoft có đánh cược vận mệnh cho Windows hay không? Microsoft hy vọng Windows lấy lại niềm tin người dùng, đặc biệt khách hàng doanh nghiệp - "thất vọng tràn trề" với hệ điều hành Windows Vista trước Thông qua Windows 7, Microsoft hy vọng giúp hãng tăng sản lượng bán lẻ hệ điều hành, từ tăng lợi nhuận cho quý tới Cổ phiếu Microsoft ngày 23/10 tăng thêm 1,43USD/cổ phiếu lên 28,02USD/cổ phiếu, tương đương mức tăng 5,4% Mặc dù doanh thu giảm Microsoft cho biết tình hình "tốt hơn" dự đoán trước Wall Street Cụ thể, doanh thu Microsoft quý 3/2009 giảm 14%, lợi nhuận giảm 18% Phần 2: Microsoft Word Bài tập Tạo tài liệu tên Baitap3.docx lưu thư mục làm việc Nhập định dạng văn theo gợi ý Chợ Quê Font Time New Roman, size 24, đậm, canh lề trái Time New Romain 12, canh bên, cách đoạn 20pt, đoạn 18pt Chợ Quê người Việt chợ siêu thị Âu Mỹ, mà nơi gói ghém nhiều hình ảnh thân thương, nét đặc thù văn hóa dân tộc Chung chung chợ nơi đổi chác buôn bán song làng có sắc thái riêng Chợ bãi đất trống, vài nông dân đem nông phẩm thặng dư đổi chác cho từ từ thu hút người mua kẻ bán hàng ngày theo định kỳ mà thành chợ hay chợ phiên Chợ nơi để trai gái hò hẹn, đặc biệt chợ phiên vùng cao Tohoma 13, nghiên, canh lề phải, khoảng cách 1.5 dòng Anh hái đậu trẩy cà Để em chợ lỡ phiên Chợ lỡ phiên tốn công thiệt Arial 11, cách đoạn 20pt, cách lề trái 1.5”, lề phải 0.5”, canh bên Miệng tiếng người cười rỡ nên Lấy chồng phải gánh giang sơn Chợ phiên lỡ, giang sơn gì? Bộ sưu tập chợ quê gồm có thư khố chợ (tổng kết tất chợ vạn nẻo đường đất nước) viết chợ hay chợ phiên Bài tập Nhập trình bày văn theo mẫu sau: Phần 1: Microsoft Word Bài tập Nhập trình bày văn theo mẫu sau: Bài tập Nhập trình bày văn theo mẫu sau: PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TẠP CHÍ THÁNG Tp.HCM ngày … /… / ………  Cơ quan   Địa  Điện thoại  Email  Địa nhận tạp chí Thủ trưởng (ký ghi gõ họ tên) Phần 2: Microsoft Word Bài tập Nhập trình bày văn theo mẫu sau: Bài tập Nhập trình bày văn theo mẫu sau: Phần 1: Microsoft Word Bài tập Nhập trình bày văn theo mẫu sau: Phần 2: Microsoft Word Bài tập 10 Nhập trình bày văn theo mẫu sau: Phần 1: Microsoft Word Bài tập 11 Nhập trình bày văn theo mẫu sau: Bài tập 12 Nhập trình bày văn theo mẫu sau: G iống BXL Northwood, Prescott xây dựng vi kiến trúc NetBurst, công dùng nghệ siêu phân luồng (Hyper Threading – HT) có cải tiến Kiến trúc thực thi lệnh Pipeline tăng lên, Intel hy vọng tốc độ Prescott đạt đến 5GHz  Prescott có cache liệu L1 cache L2 gấp đơi xử lý Northwood có thị trường Thông tin chi tiết BXL Prescott trình bày bảng với BXL Intel Northwood Extreme Edition để bạn tham khảo Bộ xử lý Pentium 3,2GHz Phần 1: Microsoft Word Bài tập 13 Tạo tập tin danhsach.docx với nội dung sau: Số báo STT Họ Tên danh ST461849 Huỳnh Thị Thơ BD116794 Nguyễn Văn Hoàng BD646585 Trịnh Hồng ST379446 Trần Tiên Tiến ST789456 Võ Trường An Ngày sinh Nơi sinh 11/02/1989 20/10/1988 15/03/1990 02/02/1991 16/12/1990 Huế HCM Phan Thiết Nha Trang Trà Vinh Tạo tập tin bieumau.docx với nội dung sau: Hình3x Thực việc trộn thư (Mail Merge) theo mẫu với danh sách tập tin danhsach.docx làm Bài tập 14 Thiết kế mẫu thư mời dự hội thảo dùng chức trộn thư để tạo số giấy mời tương ứng với số khách mời có sẵn file excel DanhsachKhachmoi.xlsx 10 Phần 2: Microsoft Excel Bài tập 2: Áp dụng tốn thực tế cơng ty sản xuất bếp ga VIIETGA, cho biết công ty sản phẩm hồ vốn, chi tiết thể liệu bên duới: Sử dụng công cụ Goal Seek để tính tốn điểm hòa vốn Bảng định phí St t Bảng biến phí Tên chi phí Chi phí thuê nhà Lương cố định Chi phí khấu hao Chi phí phân bổ Chi phí điện/nước/điện thoại/internet… Chí phí khác *** Cộng Đơn giá sản phẩm Ngày công Số lượng sản phẩm Định phí Biến phí Tổng chi phí Doanh thu Lợi nhuận Số tiền bình quân/thán g 13,000,000 10,000,000 500,000 150,000 1,500,000 200,000 25,350,000 St t Tên chi phí Đơn giá Lương kinh doanh Chi phí NVL Hoa hồng KD 20% Chi phí QC 10% Thưởng Biến phí khác *** Cộng 200,000 Ngày 26 Thành tiền 26 ngày/tháng 5,200,000 - 100,000 5,000,000 5,000,000 Ghi - 30 sản phẩm/tháng - Chi phí hoa hồng/doanh thu Chi phí quảng bá thương hiệu/tháng Thưởng bình qn/tháng 15,200,000 1,500,000 26 24 Phần 3: Microsoft PowerPoint Phần MICROSOFT POWERPOINT Bài tập Trình bày slide theo mẫu sau: Yêu cầu: + Chọn hiệu ứng chuyển slide(transitions) tùy ý + Tạo liên kết slide sau: mục “Giới thiệu” link đến slide 3, mục “Viết … tin” link đến slide4 + Hiệu ứng cho đối tượng slide(animations) tùy ý tự động chuyển giây Bài tập Trình bày slide theo mẫu sau: 25 Phần 3: Microsoft PowerPoint Yêu cầu: + Vào Master Slide: chọn Themes, font chữ, màu slide tùy ý phù hợp với nội dung + Thiết kế slide có nội dung theo mẫu + Vào phần Header & Footer: ghi ngày muc Fixed đánh số cho slide + Tạo hiệu ứng chuyển slide cho tất slide Reveal, có âm kèm theo, nhấp chuột chuyển + Chọn hiệu ứng xuất (Entrance) cho đối tượng slide tùy ý (các hiệu ứng chuyển tự động nối thứ tự nội dung) Bài tập Trình bày slide theo mẫu sau: 26 Phần 3: Microsoft PowerPoint Yêu cầu: + Vào Master Slide: chọn Themes Mylar (hoặc tương đương), font chữ, màu slide tùy ý phù hợp với nội dung + Thiết kế slide có nội dung theo mẫu (chú ý hiệu ứng đối tượng ClipArt, Textbox, shape) + Vào phần Header & Footer: ghi ngày muc Fixed đánh số cho slide + Tạo hiệu ứng chuyển slide cho tất slide Vortex, có âm kèm theo, nhấp chuột chuyển + Chọn hiệu ứng xuất (Entrance) kết thúc (Exit) cho đối tượng slide tùy ý (các hiệu ứng chuyển tự động nối thứ tự nội dung) Bài tập Trình bày slide theo mẫu sau: Yêu cầu: + Vào Master Slide: chọn Themes Aspect (hoặc tương đương), font chữ, màu slide tùy ý phù hợp với nội dung + Thiết kế slide có nội dung theo mẫu + Vào phần Header & Footer: ghi ngày muc Fixed đánh số cho slide 27 Phần 3: Microsoft PowerPoint + Tạo hiệu ứng chuyển slide cho tất slide Switch, chuyển động chậm, có âm kèm theo, nhấp chuột chuyển + Chọn hiệu ứng xuất (Entrance) cho đối tƣợng slide Fly In *Trong đó: Slide hiệu ứng xuất từ trái qua (From Left), Slide (From Right), Slide (From Top), Slide (From Bottom) + Chọn hiệu ứng kết thúc (Exit) cho đối tƣợng slide Float Out Bài tập Hãy trình bày slide theo mẫu 28 Phần 3: Microsoft PowerPoint Yêu cầu: - Vào Master Slide: Chọn Themes theo mẫu, chọn font chữ tùy ý - Thiết kế slide có nội dung theo mẫu - Ghi thông tin: Ngày, số slide, MSSV vào phần Footer slide - Tạo hiệu ứng chuyển slide Fade có âm kèm theo, cài đặt tự động chuyển slide sau giây - Tại slide 2: dòng chữ nội dung xuất từ trái qua đồng thời với clipArt từ phải qua - Các slide lại: chọn hiệu ứng xuất (Entrance) tùy ý cho đối tượng Textbox, ý thứ tự xuất phải theo thứ tự nội dung từ xuống - Chọn hiệu ứng nhấn mạnh (Emphasis) tùy ý cho đối tượng khác Textbox Bài tập Trình bày slide theo mẫu điều chỉnh hình máy bay chạy theo đường thẳng định (từ trái qua phải) Bài tập Tạo thuyết trình có nội dung hiệu ứng theo file phim mẫu bai2.wmv, bai3.wmv 29 Phần 4: Đề thi mẫu Phần ĐỀ THI MẪU Đề số Trường Đại học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán  ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC GIA B Mơn: TIN HỌC VĂN PHỊNG NÂNG CAO Ngày 09-6-2015 Thời gian: 120 phút -o0o - (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu, liệu đề thi cho sẵn thư mục D:\BaiThi) Yêu cầu: Tạo thư mục số báo danh_họ tên thí sinh dự thi thư mục D:\BaiThi, tất thi lưu vào thư mục Ví dụ: Thí sinh dự thi tên Nguyễn Văn An có số báo danh BB01 phải tạo thư mục BB01_NGUYEN_VAN_AN Phần 1: Word (10đ) Câu 1: Hãy tạo file văn có nội dung định dạng theo mẫu sau: Câu 2: Thiết kế mẫu Phiếu báo danh giống mẫu bên lưu vào thư mục tạo (dòng chữ watermark “Tuyển sinh 2015”) 30 Phần 3: Microsoft PowerPoint Dùng chức trộn thư (mail merge) để xuất phiếu báo danh gửi cho thí sinh theo danh sách thí sinh dự thi có sẵn file excel DanhsachDuThi.xlsx (yêu cầu điền đầy đủ thông tin vị trí có dấu “…”) Phần 2: Excel (10đ) Câu 1: Tạo bảng tính, nhập liệu thực theo yêu cầu bên (Trường hợp không làm câu cần liệu để làm câu dưới, thí sinh tự nhập liệu giả vào câu không làm khơng tính điểm cho câu nhập liệu giả) Yêu cầu: 31 Phần 4: Đề thi mẫu Dựa vào Số Báo Danh thí sinh tra Bảng Tra Điểm Thi xác định giá trị cho cột điểm Toán, Lý Hoá Xác định Điểm ưu tiên cho thí sinh, biết rằng: - Nếu thuộc diện sách CLS (Con liệt sỹ) 1,5 điểm - Nếu thuộc diện sách CTB (Con thương binh) điểm - Nếu thuộc diện sách MN (Miền núi) 0,5 điểm - Còn ngồi khơng thuộc diện điểm Tính Tổng Điểm biết Tổng Điểm = Điểm Toán + Điểm Hoá + Điểm Lý + Điểm ưu tiên Xác định giá trị cho cột Kết Quả, biết : Nếu: Tổng Điểm >= Điểm Chuẩn ghi "Đậu", ngược lại ghi "Rớt", Điểm Chuẩn trường tra theo Bảng Điểm Chuẩn dựa vào giá trị cột Mã Trường Định dạng màu cho thí sinh có kết đậu Trích lọc thí sinh thuộc trường C A khơng thuộc diện sách Câu 2: Sử dụng Goal Seek vẽ đồ thị cho toán điểm hồ vốn với số liệu sau: - Định phí (F) 20.000.000 VNĐ Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm(V) 25.000 VNĐ Giá bán sản phẩm(P) 55.000 VNĐ Phần 3: PowerPoint (10đ) Hãy tạo file trình chiếu có nội dung theo mẫu bên lưu vào thư mục tạo trên: Slide Slide Slide Slide (Trước click biểu tượng xem biểu đồ) 32 Phần 3: Microsoft PowerPoint Slide (Sau click biểu tương xem biểu đồ) Yêu cầu: Chọn Template Retrospect(hoặc tương đương) Font chữ chọn cho tất Slide, kích thước tùy theo nội dung slide Cuối slide cho hiển thị thông tin Ngày tạo slide, đánh số slide, họ tên thí sinh dự thi Tạo hiệu ứng chuyển tiếp Slide (Slide Transition) tùy ý có âm kèm theo lúc chuyển slide Tại Slide 1: Tạo hiệu ứng tuý ý cho dòng chữ “Nha Trang … tuyệt vời” Tại Slide 2: Tạo hiệu ứng di chuyển đồng thời cho đối tượng Ovaltheo theo mô hình kim cương (diamond) Chiều di chuyển theo chiều kim đồng hồ, tốc độ vừa phải (4s), dừng lại chuyển qua slide khác Tại Slide 4: Khi click chuột vào mũi tên “XEM BIỂU ĐỒ” đối tượng biểu đồ xuất đồng thời đối tượng table biến khỏi slide 33 Mục lục Đề số Trường Đại học Bách Khoa Trung Tâm Kỹ Thuật Điện Toán  ĐỀ THI TIN HỌC QUỐC GIA B Mơn: TIN HỌC VĂN PHỊNG NÂNG CAO Ngày 09-6-2015 Thời gian: 120 phút -o0o - (Thí sinh sử dụng tài liệu giấy, liệu đề thi cho sẵn thư mục D:\Dulieu) Yêu cầu: Tạo thư mục số báo danh_họ tên thí sinh dự thi ổ đĩa D, tất thi lưu vào thư mục Ví dụ: Thí sinh dự thi tên Nguyễn Văn An có số báo danh BB01 phải tạo thư mục BB01_NGUYEN_VAN_AN Phần 1: Word (10đ) Câu 1: Hãy tạo file văn có nội dung định dạng theo mẫu sau: Câu 2: Thiết kế mẫu thư mời giống mẫu bên lưu vào thư mục tạo (dòng chữ watermark “Do Not Copy”) 34 Mục lục Dùng chức trộn thư (mail merge) để xuất Bảng điểm gửi cho tất học viên có file excel BangDiem.xlsx Phần 2: Excel (10đ) Câu 1: Tạo bảng tính, nhập liệu thực theo yêu cầu bên (Trường hợp không làm câu cần liệu để làm câu dưới, thí sinh tự nhập liệu giả vào câu khơng làm khơng tính điểm cho câu nhập liệu giả) Yêu cầu: 35 Mục lục Thiết lập công thức Điền giá trị cho cột sau: - Tên hàng: Dựa vào kí tự đầu Mã số tra Bảng đơn giá - Số lượng: Dựa vào kí tự 2,3 Mã số định dạng đơn vị “cái” - Số lượng chẵn (bó): Nếu số lượng > 10 10 qui thành bó - Số lượng lẻ: Số lượng lại khơng qui bó - Cước phí vận chuyển: Mơ tả: Kí tự thứ Nơi vận chuyển (T Nội thành, N Ngoại thành) Số km vận chuyển kí tự số cuối Mã số (Nếu khơng có số có nghĩa khơng có vận chuyển) Nếu Nơi vận chuyển Nội thành khơng tính Nếu Nơi vận chuyển Ngoại thành Cước vận chuyển = Số km vận chuyển * 10.000 - Thành tiền: SL lẻ * Đơn giá + SL chẵn * Đơn giá bó (Biết đơn giá bó hay dựa vào Mã số tra Bảng đơn giá) Lập bảng thống kê theo mẫu Định dạng cột Cước phí vận chuyển Thành tiền có chữ “đồng” đặt sau số Sắp xếp liệu theo thứ tự tăng dần Tên hàng, trùng xếp theo số lượng giảm dần Định dạng màu xanh nhạt cho dòng khơng có cước phí vận chuyển Câu 2: Sử dụng Goal Seek vẽ đồ thị cho toán điểm hoà vốn với số liệu sau: - Định phí (F) 30.000.000 VNĐ Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm(V) 20.000 VNĐ Giá bán sản phẩm(P) 50.000 VNĐ Phần 3: PowerPoint (10đ) Hãy tạo file trình chiếu có nội dung theo mẫu bên lưu vào thư mục tạo trên: Slide Slide Slide Slide 36 Mục lục Slide Yêu cầu: Chọn Template Oriel(hoặc tương đương) Font chữ chọn cho tất Slide, kích thước tùy theo nội dung slide Bên slide có nút mũi tên để di chuyển slide Tạo hiệu ứng chuyển tiếp Slide (Slide Transition) tùy ý phải khác cho slide có âm kèm theo lúc chuyển slide Tại Slide 1: Điền số báo danh tên thí sinh vị trí định slide Tạo hiệu ứng Fly in xuất đồng thời với tốc độ vừa phải cho dòng chữ “Tìm hiểu … facebook” (chạy từ bên trái) đối tượng hình ảnh (chạy từ bên phải) Tại slide 2: Tạo hiệu ứng tuỳ ý thuộc nhóm hiệu ứng xuất (Entrance) cho đối tượng slide theo thứ tự từ xuống 10 Tại Slide 4: Khi click chuột vào dòng chữ “xem … khác” đối tượng biểu đồ dạng cột xuất đồng thời đối tượng biểu đồ dạng line dòng chữ “xem … khác” biến khỏi slide 37 Mục lục MỤC LỤC PHẦN MICROSOFT WORD PHẦN MICROSOFT EXCEL 14 Bài tập áp dụng Hàm 14 Bài toán tìm điểm hòa vốn (Goal Seek) 20 PHẦN MICROSOFT POWERPOINT 25 PHẦN ĐỀ THI MẪU 30 MỤC LỤC 38 38 ... Microsoft Word B i tập Nhập trình b y văn theo mẫu sau: B i tập Nhập trình b y văn theo mẫu sau: Phần 1: Microsoft Word B i tập Nhập trình b y văn theo mẫu sau: Phần 2: Microsoft Word B i tập 10 Nhập... EF04-BB EF05-BL CD06-BB CD07-BL AB08-BB AB09-BL 10 CD10-BL B O CÁO B N HÀNG NGÀY CHỨNG TỪ KHÁCH HÀNG 25/04/15 CÔNG TY IBC 26/04/15 CÔNG TY JVC DOANH VỐN THU 50 48 01/05/15 XN Z75 10/05/15 CÔNG TY XYZ... đất nước) viết chợ hay chợ phiên B i tập Nhập trình b y văn theo mẫu sau: Phần 1: Microsoft Word B i tập Nhập trình b y văn theo mẫu sau: B i tập Nhập trình b y văn theo mẫu sau: PHIẾU ĐĂNG KÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập ôn thi chứng chỉ b tin học văn phòng, Bài tập ôn thi chứng chỉ b tin học văn phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn