Máy đếm sản phẩm (PLC s7 300

12 228 0
  • Loading ...
1/12 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 12:15

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ MÁY ĐẾM SẢN PHẨM Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Sơ đồ công nghệ xilanh s4 s1 s2 M1 M2  M1: Động băng tải  M2: Động băng tải  S1: Sensor phát vật  S2: Sensor phát vật bị hư  S3: Sensor đếm sản phẩm tốt băng tải  S4: Sensor đếm sản phẩm hư băng tải  Xilanh đẩy sản phẩm sang băng chuyền s3 Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Lưu đồ thuật toán begin reset = xilanh vao M2 = run = t = 1s M1 = s4 = lan s3 = lan s1 = s4 = 1000 lan stop = M1 = s2 = xilanh t = 2s Mạch khí nén điều khiển xilanh Y R S P M1 = M2= xilanh vao end s3 = 2000 lan Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Chương trình điều viết PLC S7 300, khối OB1: Bảng gán địa chỉ: Code mô ngôn ngữ ladder Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7-300) Tài liệu tham khảo : “ SIEMENS SIMATIC Ladder Logic (LAD) for S7-300 and S7-400 Programming” ... Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Tài liệu tham... lan Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Chương trình điều viết PLC S7 300, khối OB1: Bảng gán địa chỉ: Code mô ngôn ngữ ladder Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Máy đếm sản phẩm. .. S3: Sensor đếm sản phẩm tốt băng tải  S4: Sensor đếm sản phẩm hư băng tải  Xilanh đẩy sản phẩm sang băng chuyền s3 Máy đếm sản phẩm (PLC S7- 300) Lưu đồ thuật toán begin reset = xilanh vao M2
- Xem thêm -

Xem thêm: Máy đếm sản phẩm (PLC s7 300, Máy đếm sản phẩm (PLC s7 300

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn