TVCHH 203 vì ngài tôi hát

13 99 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:21

TÔN VINH CHÚA – BIỆT THÁNH CA VÌ NGÀI TÔI HÁT Vì Ngài hát suốt đời, ơn Ngài tha tội, lòng đổi VÌ NGÀI TÔI HÁT Vì Ngài hát khắp nơi xa gần, với muôn thiên thần tiếng ca lắng trầm VÌ NGÀI TÔI HÁT Cúi xuống trước Chúa, hát ca ngợi đêm ngày, Jêsus yêu chẳng phai VÌ NGÀI TÔI HÁT ĐK: Hôm nay, mai đây, trái tim bừng cháy với khúc hát chúc tôn danh VÌ NGÀI TÔINgài! HÁT hát đau buồn, từ tâm hồn lệ tuôn tràn VÌ NGÀI TÔI HÁT nhớ tháng năm xa vời, ơn lành Chúa đâu chối VÌ NGÀI TÔI HÁT Cúi xuống trước Chúa, hát ca ngợi đêm ngày, Jêsus yêu chẳng phai VÌ NGÀI TÔI HÁT ĐK: Hôm nay, mai đây, trái tim bừng cháy với khúc hát chúc tôn danh VÌ NGÀI TÔINgài! HÁT hát nơi phương xa quê nhà ngày vui rộn VÌ NGÀI TÔI HÁT Vì Ngài hát qua đời ca ngợi, chúc tôn Chúa Trời VÌ NGÀI TÔI HÁT Cúi xuống trước Chúa, hát ca ngợi đêm ngày, Jêsus yêu chẳng phai VÌ NGÀI TÔI HÁT ĐK: Hôm nay, mai đây, trái tim bừng cháy với khúc hát chúc tôn danh VÌ NGÀI TÔINgài! HÁT .. .Vì Ngài hát suốt đời, ơn Ngài tha tội, lòng đổi VÌ NGÀI TÔI HÁT Vì Ngài hát khắp nơi xa gần, với muôn thiên thần tiếng ca lắng trầm VÌ NGÀI TÔI HÁT Cúi xuống trước Chúa, hát ca ngợi... chối VÌ NGÀI TÔI HÁT Cúi xuống trước Chúa, hát ca ngợi đêm ngày, Jêsus yêu chẳng phai VÌ NGÀI TÔI HÁT ĐK: Hôm nay, mai đây, trái tim bừng cháy với khúc hát chúc tôn danh VÌ NGÀI TÔINgài! HÁT hát. .. nhà ngày vui rộn VÌ NGÀI TÔI HÁT Vì Ngài hát qua đời ca ngợi, chúc tôn Chúa Trời VÌ NGÀI TÔI HÁT Cúi xuống trước Chúa, hát ca ngợi đêm ngày, Jêsus yêu chẳng phai VÌ NGÀI TÔI HÁT ĐK: Hôm nay,
- Xem thêm -

Xem thêm: TVCHH 203 vì ngài tôi hát, TVCHH 203 vì ngài tôi hát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn