TVCHH 181 chim hoa và người (1)

9 42 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:20

TÔN VINH CHÚA – BIỆT THÁNH CA CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Trời cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay, lòng không lo toan chẳng gặt gieo CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Loài chim chi Chúa đêm ngày nuôi, anh hay há chẳng loài chim? CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con, suốt chặng đường âu lo thở than ĐK: CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Cúi xin Ngài ngày mai tính toan, bóng đời không vươn lối CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Đồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh, lòng không lo toan kéo hay dệt tơ CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Loài hoa chi áo tốt vua so, anh hay há chẳng loài hoa? CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con, suốt chặng đường âu lo thở than ĐK: CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Cúi xin Ngài ngày mai tính toan, bóng đời không vươn lối CHIM, HOA VÀ NGƯỜI ... ĐK: CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Cúi xin Ngài ngày mai tính toan, bóng đời không vươn lối CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Đồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh, lòng không lo toan kéo hay dệt tơ CHIM, HOA VÀ NGƯỜI... cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay, lòng không lo toan chẳng gặt gieo CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Loài chim chi Chúa đêm ngày nuôi, anh hay há chẳng loài chim? CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Cúi xin Ngài đưa dắt... CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Loài hoa chi áo tốt vua so, anh hay há chẳng loài hoa? CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con, suốt chặng đường âu lo thở than ĐK: CHIM, HOA VÀ NGƯỜI Cúi xin Ngài ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: TVCHH 181 chim hoa và người (1), TVCHH 181 chim hoa và người (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn