Nghị luận xã hội học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời

2 230 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:12

Nghị Luận Xã Hội: Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời Ngữ Văn 12 Bình chọn:Hồ Chủ Tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người là ánh đuốc sáng soi đường trong đêm tối, là niềm tin vững trãi chốn lao tù, là khát vọng, là lương tri của loài người tiến bộ, người còn là một tấm gương tự học và học tập suốt đời.Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về câu nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là...Nghị luận xã hội : Suy nghĩ về tình bạn Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẻ bắn vào anh...Nghị luận xã hội “Hiện tượng nghiện Internet trong thanh niên, học sinh ngày nay” ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Hồ Chủ Tịch vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người là ánh đuốc sáng soi đường trong đêm tối, là niềm tin vững trãi chốn lao tù, là khát vọng, là lương tri của loài người tiến bộ, người còn là một tấm gương tự học và học tập suốt đời. Người đã để lại nhiều câu nói nổi tiếng có giá trị như những lời răn dạy cho con cháu đời sau. Có lẽ không ai là không biết câu: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”.Vậy Học hỏi là gì? Học hỏi là tiếp thu tri thức của nhân loại từ sách vở, từ cuộc sống, từ những người xung quanh ta. Học hỏi là một quá trình lâu dài chứ không thể trong một thời gian ngắn bởi vậy Bác Hồ nói đó là việc phải tiếp tục suốt đời, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Cuộc sống ngày càng phát triển không ngừng và tri thức nhân loại thì vô tận và mỗi giây mỗi phút trôi qua là bao tri thức mới được ra đời., nếu không chịu học hỏi nâng cao tầm hiểu biết của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tụt hậu và bị đào thải khỏi cuộc sống hiện đại. Học phải đi đôi với hỏi để hiểu sâu sắc kiến thức, biến tri thức thành của mình chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động. Bác Hồ là một tấm gương sáng ngời của một người học hỏi không ngừng. Bác học ngoại ngữ, học viết báo, nghiên cứu chủ nghĩa MácLênin, nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Người biết và sử dụng thông thạo trên mười ngoại ngữ nhờ tự học chứ không qua một trường đào tạo chính quy nào. Người học ở sách báo, đồng nghiệp, bạn bè, nhân dân. Người học từ thực tiễn sinh động ở các nước đế quốc, nước thuộc địa, ở phong trào cách mạng trên thế giới. Như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: …Đời bồi tàu lên đênh theo sóng bểNgười đi hỏi khắp bóng cờ châu Mĩ, châu PhiNhững đất tự do những trời nô lệNhững con đường cách mạng đang tìm đi…Phát biểu với sinh viên trường đại học Băng Đung trong chuyến thăm Indonesia năm 1959, Người nói đại ý: “Khi còn trẻ, tôi không có dịp đến trường học. Cuộc sống, du lịch và làm việc là trường đại học của tôi. Trường học ấy đã dạy cho tôi khoa học xã hội, khoa học quân sự, lịch sử và chính trị. Nó dạy cho tôi yêu nước, yêu loài người, yêu dân chủ và hòa bình; căm ghét áp bức, ích kỷ…” Sau này, khi đã lớn tuổi, thành người đứng đầu một nhà nước độc lập, dù thời bình hay thời chiến, Người vẫn tích cực học, học trong thực tế, học suốt đời. Nói chuyện với đảng viên, Bác phê phán đảng viên mới 40 tuổi mà đã cho là mình già nên ít chịu học tập và nói rõ là mình 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học thêm rồi kêu gọi “chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học”. Người nói với cán bộ đã kết thúc một khoá huấn luyện là “anh em sẽ còn phải học nữa, học mãi khi ra làm việc”. Người còn nhắc nhở cán bộ cơ quan “mỗi ngày ít nhất phải học tập một tiếng đồng hồ” và xem việc cán bộ đảng viên vì bận việc hành chính hoặc quân sự mà xao nhãng chuyện học tập là “một khuyết điểm rất to”. Người còn dặn phải “biết ham học”. Rõ ràng là từ mức giác ngộ về nghĩa vụ – biết tại sao cần phải học – tiến đến mức “ham học” là đạt đến mức giác ngộ cao, là một sự tXem thêm tại: https:loigiaihay.comnghiluanxahoihochoilamotviecphaitieptucsuotdoinguvan12c30a3242.htmlixzz5n1JV9fDc Nghị Luận Hội Học hỏi việc phải tiếp tục suốt đời - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Hồ Chủ Tịch, vị lãnh tụ vĩ đại cách mạng Việt Nam, người ánh đuốc sáng soi đường đêm tối, niềm tin vững trãi chốn lao tù, khát vọng, lương tri loài người tiến bộ, người gương tự học học tập suốt đời • Anh (chị) suy nghĩ câu nói: “Nơi lạnh khơng phải Bắc Cực mà • Nghị luận hội : Suy nghĩ tình bạn - Ngữ Văn 12 • Nghị luận hội “Nếu anh bắn vào khứ súng lục tương lai sẻ bắn vào anh • Nghị luận hội “Hiện tượng nghiện Internet niên, học sinh ngày nay” - Xem thêm: Nghị luận hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Hồ Chủ Tịch - vị lãnh tụ vĩ đại cách mạng Việt Nam, Người ánh đuốc sáng soi đường đêm tối, niềm tin vững trãi chốn lao tù, khát vọng, lương tri loài người tiến bộ, người gương tự học học tập suốt đời Người để lại nhiều câu nói tiếng có giá trị lời răn dạy cho cháu đời sau Có lẽ khơng khơng biết câu: “Học hỏi việc phải tiếp tục suốt đời” Vậy Học hỏi gì? Học hỏi tiếp thu tri thức nhân loại từ sách vở, từ sống, từ người xung quanh ta Học hỏi q trình lâu dài khơng thể thời gian ngắn Bác Hồ nói việc phải tiếp tục suốt đời, khơng ngừng nghỉ, không mệt mỏi Cuộc sống ngày phát triển khơng ngừng tri thức nhân loại vơ tận giây phút trôi qua bao tri thức đời., không chịu học hỏi nâng cao tầm hiểu biết sớm muộn bị tụt hậu bị đào thải khỏi sống đại Học phải đôi với hỏi để hiểu sâu sắc kiến thức, biến tri thức thành khơng phải tiếp nhận thụ động Bác Hồ gương sáng ngời người học hỏi không ngừng Bác học ngoại ngữ, học viết báo, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt văn hóa phương Đơng văn hóa phương Tây Người biết sử dụng thông thạo mười ngoại ngữ nhờ tự học khơng qua trường đào tạo quy Người học sách báo, đồng nghiệp, bạn bè, nhân dân Người học từ thực tiễn sinh động nước đế quốc, nước thuộc địa, phong trào cách mạng giới Như nhà thơ Chế Lan Viên viết: …Đời bồi tàu lên đênh theo sóng bể Người hỏi khắp bóng cờ châu Mĩ, châu Phi Những đất tự trời nô lệ Những đường cách mạng tìm đi… Phát biểu với sinh viên trường đại học Băng Đung chuyến thăm Indonesia năm 1959, Người nói đại ý: “Khi trẻ, tơi khơng có dịp đến trường học Cuộc sống, du lịch làm việc trường đại học Trường học dạy cho khoa học hội, khoa học qn sự, lịch sử trị Nó dạy cho tơi u nước, u lồi người, u dân chủ hòa bình; căm ghét áp bức, ích kỷ…” Sau này, lớn tuổi, thành người đứng đầu nhà nước độc lập, dù thời bình hay thời chiến, Người tích cực học, học thực tế, học suốt đời Nói chuyện với đảng viên, Bác phê phán đảng viên 40 tuổi mà cho già nên chịu học tập nói rõ 76 tuổi cố gắng học thêm kêu gọi “chúng ta phải học hoạt động cách mạng suốt đời Còn sống phải học” Người nói với cán kết thúc khố huấn luyện “anh em phải học nữa, học làm việc” Người nhắc nhở cán quan “mỗi ngày phải học tập tiếng đồng hồ” xem việc cán đảng viên bận việc hành qn mà xao nhãng chuyện học tập “một khuyết điểm to” Người dặn phải “biết ham học” Rõ ràng từ mức giác ngộ nghĩa vụ – biết cần phải học – tiến đến mức “ham học” đạt đến mức giác ngộ cao, t Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nghi-luan-xa-hoi-hoc-hoi-la-mot-viec-phai-tiep-tuc-suot-doi-ngu-van-12c30a3242.html#ixzz5n1JV9fDc ... cách mạng suốt đời Còn sống phải học Người nói với cán kết thúc khoá huấn luyện “anh em phải học nữa, học làm việc Người nhắc nhở cán quan “mỗi ngày phải học tập tiếng đồng hồ” xem việc cán... đại học Băng Đung chuyến thăm Indonesia năm 1959, Người nói đại ý: “Khi trẻ, tơi khơng có dịp đến trường học Cuộc sống, du lịch làm việc trường đại học Trường học dạy cho khoa học xã hội, khoa học. .. Người tích cực học, học thực tế, học suốt đời Nói chuyện với đảng viên, Bác phê phán đảng viên 40 tuổi mà cho già nên chịu học tập nói rõ 76 tuổi cố gắng học thêm kêu gọi “chúng ta phải học hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị luận xã hội học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời, Nghị luận xã hội học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn