CAM KET THUC HIEN QUY TAC UNG XU TRONG TRUONG THCS CỦA CBQL

2 134 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:11

PHỊNG GD&ĐT QUỲ CHÂU TRƯỜNG THCS HỒN LÃM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT Thực Thông tư số 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12 tháng năm 2019 Bộ GD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử sở giáo dục Họ tên : Vi Hữu Tú Sinh ngày : 17/04/1981 Chức vụ : Hiệu trưởng Đơn vị cơng tác : Trường THCS Hồn Lãm Thực công văn số 122/PGD&ĐT – TCCB ngày 23 tháng 04 năm 2019 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quỳ Châu việc tổ chức thực Thông tư số 06/TT-BGD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử sở giáo dục Sau học tập quán triệt đầy đủ nội dung Công văn số 629/SGD&ĐT-CTTT ngày 18 tháng 04 năm 2019 Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An việc tổ chức thực Thông tư số 06/TT-BGD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử sở giáo dục; Thông tư số 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12 tháng năm 2019 Bộ GD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử sở giáo dục Mầm Non, sở giáo dục Phổ Thông, sở giáo dục thường xuyên, Tôi xin cam kết thực Quy tắc ứng xử trường học sau : * Quy tắc ứng xử chung Thực nghiêm túc quy định pháp luật quyền nghĩa vụ công dân, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học Thực lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ giúp đỡ người khác Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan sở giáo dục; xây dựng mơi trường giáo dục an tồn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp Cán quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục tính chất cơng việc; người học phải sử dụng trang phục sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi hoạt động giáo dục; cha mẹ người học khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục Không sử dụng trang phục gây phản cảm Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm sở giáo dục theo quy định pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận thơng tin hình ảnh trái phong mỹ tục, trái đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác 9 Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm thân, người khác uy tín tập thể * Ứng xử cán quản lý nhà trường: Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng khác biệt, đối xử cơng bằng, lắng nghe động viên, khích lệ người học Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngơn ngữ chuẩn mực, tơn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm phát huy lực giáo viên nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm che giấu vi phạm, đổ lỗi Ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện Khơng xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi Ứng xử với khách đến sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, mực Khơng xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà Tơi tự nguyện cam kết trước phòng GD &ĐT Quỳ Châu nội dung nêu Nếu vi phạm tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm bị xử lí kỷ luật theo quy định / Châu Hồn, ngày 26 tháng năm 2019 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI CAM KẾT Vi Hữu Tú ... tự nguyện cam kết trước phòng GD &ĐT Quỳ Châu nội dung nêu Nếu vi phạm tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm bị xử lí kỷ luật theo quy định / Châu Hoàn, ngày 26 tháng năm 2019 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG... lý nhà trường: Ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe động viên, khích lệ người học Khơng xúc phạm,... xử lí kỷ luật theo quy định / Châu Hoàn, ngày 26 tháng năm 2019 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI CAM KẾT Vi Hữu Tú
- Xem thêm -

Xem thêm: CAM KET THUC HIEN QUY TAC UNG XU TRONG TRUONG THCS CỦA CBQL, CAM KET THUC HIEN QUY TAC UNG XU TRONG TRUONG THCS CỦA CBQL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn