bản chất học SPEAKING

4 86 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 11:05

Cô Minh Đức IELTS -0978472666 BẢN CHẤT CỦA VIỆC HỌC SPEAKING Tài liệu viết cô Đức số tham khảo từ Thầy cô giáo địa I.Bàn luận SPEAKINGSPEAKING đa phần học viên Việt Nam kĩ khó nhiều yếu tố accent, ngọng “l” “n”, không hiểu rõ phiên âm tiếng anh Mặc dù bạn nắm ngữ pháp từ vựng nhiên bạn phát âm khơng tốt chí sai thơng điệp khơng thể truyền tải tới người nghe Giống nhạc có âm điệu khác nhau, ngơn ngữ Và quốc gia ngơn ngữ lại có âm điệu khác Mỗi người sinh khả nói thành thạo ngôn ngữ Chúng ta dạy ngơn ngữ mẹ đẻ đứa trẻ học ngơn ngữ thứ hai bị ảnh hưởng âm điệu lối tư ngôn ngữ mẹ đẻ Khi sử dụng âm ngữ điệu tiếng mẹ đẻ để nói ngơn ngữ thứ hai (tiếng anh) điều tạo “accent” Ví dụ: Mình nhiều nước, nhận khơng Việt Nam có accent (Vietlish) mà nước khác có accent, đặc biệt hồi xưa thầy giáo Ấn độ cô phát âm số cách chuẩn xác, thầy ln đọc “tờ ri” Hoặc chí nước dung Tiếng Anh từ sinh dùng song song ngơn ngữ Singapore có Singlish Người Việt có xu hướng nói liên tục từ câu hết câu Ví dụ nói “Hơm trời đẹp nhỉ?” (chúng ta nói liền mạch khơng nhấn nhá cả” Tuy nhiên tiếng anh lại nói sau: “Today is a beautiful day, isn’t it” (lên giọng cuối câu nhấn vào từ key words “beautiful” “isn’t it” Nếu áp dụng vào câu tiếng việt buồn cười phải khơng Chúng ta nên: Cố gắng reduce the accent (tức không áp dụng âm điệu, giọng điệu tiếng Việt nói tiếng anh Việc học quy luật phát âm giúp bạn tự tin nói Cơ Minh Đức IELTS -0978472666 II Việc học phát âm tiếng anh bao gồm vấn đề sau đây: Sounds of English (các âm tiếng anh) * nguyên âm: a , e , o , i , u * 21 phụ âm: b , c , d , f , g , h , j , k , l , m , n , p , q , r , s , t , v , w , x , y , z Rhythm of English (nhịp điệu câu)   2.1 WORD STRESS (trọng âm từ) Tiếng Anh ngôn ngữ đa âm tiết, từ có hai âm tiết trở lên ln có âm tiết phát âm khác biệt hẳn so với âm tiết lại độ dài, độ lớn độ cao Âm tiết phát âm to hơn, giọng cao kéo dài âm khác trọng từ ta nói âm tiết đươc nhấn trọng âm Hay nói cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết Trọng âm từ đóng vai trò quan trọng việc phân biệt từ với từ khác nghe nói tiếng Anh Trong tiếng anh có số từ cách viết giống phát âm trọng âm khác lại có nghĩa hồn tồn khác Desert (n) /ˈdezərt/: sa mạc Desert: (v) /dɪˈzɜːrt/ leave or abandon (ruồng bỏ, bỏ rơi) 2.2 SENTENCE STRESS Cách nhấn không nhấn từ câu Trong câu từ chia làm loại Những từ thuộc nội dung (content words) Những từ thuộc nội dung (content words) Những từ thuộc mặt cấu trúc (structure words): Những từ thuộc mặt cấu trúc (structure words) từ lại giúp hồn thiện câu để câu mặt ngữ pháp Thông thường đánh trọng âm (nhấn mạnh vào từ thuộc nội dung) Xét ví dụ sau: William Shakespeare is a famous playwright Các từ content words /keywords William Shakespeare , famous, playwright 2.3.Intonation (ngữ điệu lên xuống câu) Có quy tắc để áp dụng lên giọng xuống giọng Cô Minh Đức IELTS -0978472666 a Ngữ điệu cho câu nói bình thường Rule 1: Câu nói bình thường: câu trần thuật, câu bình thường xuống giọng cuối câu Vd: I’m Vietnamese b Ngữ điệu cho câu hỏi bắt đầu WH Rule 2: Câu hỏi WH: what, where, when, why, whose, whom, who…và How: xuống giọng cuối câu Vd: where are you from? , How are you? ( Tiếp tục, ta phải xuống, đừng quên nhé!) c Ngữ điệu cho câu hỏi yes/ no Rule 3: Câu hỏi Yes/ No: Lên giọng cuối câu Vd: Do you know where am I from? Are you clear? ( lúc bạn lên, lên !) 2.4 Linking Người địa không nói rời rạc từ Chúng ta học quy tắc nối âm, nuốt âm Ví dụ nguyên tắc, có phụ âm đứng trước nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm leave (it)” đọc /li:v vit/ Ngoài từ đứng liền nhau, từ có kết thúc phụ âm, từ đứng sau bắt đầu phụ âm Thì ta bỏ phụ âm từ đằng trước BLACK COFFEE /blæk/ /ˈkɔːfi/ Bla Coffee I want a cup of bla coffee Cô Minh Đức IELTS -0978472666 2.5.Pausing Chúng ta học cách nối âm cần học nên dừng, ngừng nghỉ câu đoan hội thoại Xét hai ví dụ sau: 1.Why would you go to school when you could work and earn money ? (đọc liền mạch) 2.Why would you go to school/ when you could work/ and earn money ? (ngừng chút) Rõ ràng ví dụ thứ hồn tồn tự nhiên giúp người nghe dễ hiểu nhiều 6.Rate of speech Theo chuyên gia ngôn ngữ học, người địa trung bình họ nói 150 – 200 từ/1 phút Làm để test??? Copy đoạn văn gồm 200 từ ghi âm đọc đoạn vòng phút Kết cho thấy nói nhanh hay chậm ... Coffee I want a cup of bla coffee Cô Minh Đức IELTS -0978472666 2.5.Pausing Chúng ta học cách nối âm cần học nên dừng, ngừng nghỉ câu đoan hội thoại Xét hai ví dụ sau: 1.Why would you go to school... from? Are you clear? ( lúc bạn lên, lên !) 2.4 Linking Người địa khơng nói rời rạc từ Chúng ta học quy tắc nối âm, nuốt âm Ví dụ ngun tắc, có phụ âm đứng trước nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên...Cô Minh Đức IELTS -0978472666 II Việc học phát âm tiếng anh bao gồm vấn đề sau đây: Sounds of English (các âm tiếng anh) * nguyên âm:
- Xem thêm -

Xem thêm: bản chất học SPEAKING , bản chất học SPEAKING

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn