Nghị luận xã hội lí tưởng là ngọn đèn soi sáng

1 83 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:58

Nghị luận xã hội ‘Lí tưởng là ngọn đèn soi sáng’ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Cuộc sống ngày càng vận động và phát triển theo chiều hướng mới. Để tồn tại và có một cuộc sống bền vững thì mỗi người chúng ta cần phải có một phương hướng sống nhất định, một lí tưởng mà ta sẽ hướng tới để thực hiện trong suốt cuộc đời.Ý nghĩa câu nói: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia Ngữ Văn 12Nghị luận về tôn sư trọng đạo Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: ‘Tình thương là hạnh phúc của con người’ Ngữ Văn 12Nghị luận: Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình ...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Nhà văn Nga Lép Tônxtôi đã nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”.Nhà văn Nga Lép Tônxtôi đã nói: “Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”. Vậy cuộc sống sẽ ra sao nếu mỗi người không có lí tưởng xác định? Cuộc đời sẽ ra sao nếu mỗi người chỉ sống vì những mục đích không rõ ràng và chỉ cho bản thân mình? Thoạt đọc qua, ta sẽ cảm thấy câu nói trên hơi khó hiểu. “Lí tưởng” là gì? Đó chính là cái đích của cuộc sống mà mỗi con người khát khao đạt được. Còn “ngọn đèn”, đó là một vật dùng để thắp sáng vào ban đêm, nhờ có nó mà ta thấy được rõ đường đi và những vật xung quanh. “Phương hướng kiên định” chính là mục tiêu, là đường lối xác định sẽ thực hiện một cách quyết tâm và không thay đổi. “Cuộc sống” là cuộc đời thực tiễn của mỗi người, nhưng đó sẽ là cuộc đời có ý nghĩa, cuộc đời tươi đẹp khi mà con người sống chứ không phải tồn tại. Cuộc sống đó là thành quả rực rỡ của một cuộc sống có lí tưởng. Qua đó, ta thấy câu nói của Lép Tônxtôi mang một ‎nghĩa rất rõ ràng: sống trên đời, mỗi con người cần phải có riêng cho mình một lí tưởng sống, đó chính là ngọn đèn chỉ phương rõ ràng nhất.“Lí tưởng” rất quan trọng với chúng ta. Vì nếu sống mà không có lí tưởng thì chúng ta sẽ khó mà xác định những việc nên làm, còn nếu có xác định được thì cũng không có quyết tâm để thực hiện cho tới nơi chốn. Như trong học tập, nếu không chắc chắn mục tiêu học để làm gì thì khi gặp khó khăn, ta dễ buông xuôi và không chịu cố gắng. Bên cạnh đó, khả năng thực hiện sai hướng hay cảm thấy khó khăn hơn khi không xác định được lí tưXem thêm tại: https:loigiaihay.comnghiluanxahoilituonglangondensoisangnguvan12c30a3475.htmlixzz5n1FxdJld Nghị luận hội tưởng đèn soi sáng’ - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Cuộc sống ngày vận động phát triển theo chiều hướng Để tồn có sống bền vững người cần phải có phương hướng sống định, tưởng mà ta hướng tới để thực suốt đời • Ý nghĩa câu nói: "Hiền tài ngun khí quốc gia" - Ngữ Văn 12 • Nghị luận tơn sư trọng đạo - Ngữ Văn 12 • Nghị luận hội: ‘Tình thương hạnh phúc người’ - Ngữ Văn 12 • Nghị luận: "Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình" - Xem thêm: Nghị luận hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Nhà văn Nga Lép Tơn-xtơi nói: “Lí tưởng đèn đường Khơng có tưởng khơng có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng khơng có sống” Nhà văn Nga Lép Tơn-xtơi nói: “Lí tưởng đèn đường Khơng có tưởng khơng có phương hướng kiên định, mà khơng có phương hướng khơng có sống” Vậy sống người tưởng xác định? Cuộc đời người sống mục đích khơng rõ ràng cho thân mình? Thoạt đọc qua, ta cảm thấy câu nói khó hiểu “Lí tưởng” gì? Đó đích sống mà người khát khao đạt Còn “ngọn đèn”, vật dùng để thắp sáng vào ban đêm, nhờ có mà ta thấy rõ đường vật xung quanh “Phương hướng kiên định” mục tiêu, đường lối xác định thực cách tâm không thay đổi “Cuộc sống” đời thực tiễn người, đời có ý nghĩa, đời tươi đẹp mà người sống khơng phải tồn Cuộc sống thành rực rỡ sống có tưởng Qua đó, ta thấy câu nói Lép Tôn-xtôi mang nghĩa rõ ràng: sống đời, người cần phải có riêng cho tưởng sống, đèn phương rõ ràng “Lí tưởng” quan trọng với Vì sống mà khơng có tưởng khó mà xác định việc nên làm, có xác định khơng có tâm để thực nơi chốn Như học tập, không chắn mục tiêu học để làm gặp khó khăn, ta dễ buông xuôi không chịu cố gắng Bên cạnh đó, khả thực sai hướng hay cảm thấy khó khăn khơng xác định tư Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/nghi-luan-xa-hoi-li-tuong-la-ngon-den-soi-sang-ngu-van-12c30a3475.html#ixzz5n1FxdJld
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị luận xã hội lí tưởng là ngọn đèn soi sáng, Nghị luận xã hội lí tưởng là ngọn đèn soi sáng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn