105 thanh ngu thong dung trong tieng anh3

5 44 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:53

105 thành ngữ thông dụng Tiếng Anh Trong trình học Tiếng Anh giao tiếp thơng dụng, đơi ý đến phát âm, từ vựng mà bỏ quên thành ngữ Tiếng Anh Thành ngữ thường sử dụng văn nói đem lại hiệu giao tiếp mà bạn ngờ đến Sử dụng thành ngữ giúp ngôn từ bạn trở nên tự nhiên, sinh động người xứ Dưới VnDoc xin giới thiệu đến bạn Thành ngữ Tiếng Anh để áp dụng Tiếng Anh giao tiếp thông dụng hàng ngày Break the news: Thông báo Ex: They are getting married They have just broken the news to their friends Cost an arm and a leg: Rất đắt Ex: In the future, the robot will not cost an arm and a leg Give someone the ax: Đuổi việc Ex: The boss give me the ax Real flop: Thất bại When pigs fly: Chỉ điều khó mà xảy Ex: A: Maybe she will change her mind We are getting back together B: When pigs fly! She have another man Look on the bright side: Hãy lạc quan lên Ex: A: I failed the exam again Maybe I will never pass it B Look on the bright side If you study hard enough, you will pass the exam Easier said than done: Nói dễ làm Ex: Starting your own business is easier said than done Drive one crazy: Làm phiền nhiều Ex: Please turn down the radio It’s driving me crazy Take it easy: Đừng lo lắng, thư giãn 10 Go into business: Bắt đầu công việc kinh doanh 11 In a bad mood: Không vui Ex: After breaking up with her boy friend, she was in a bad mood for several days 12 Out of the world: Ngon Ex: Your roasted duck is out of the world 13 Give it a shot: Thử Ex: I’ve never traveled alone before, but perhaps I’ll give it a shot 14 Work like a dog: Làm việc chăm Ex: A: Jane works days a week B: Really? She works like a dog 15 Beat around the bush: Nói vòng vo tam quốc Ex: Stop beating around the bush What you want from me? 16 Good for you: Làm tốt Good for you = Good job = Well done 17 In good spirits: Hạnh phúc, tâm trạng tốt Ex: He won three gold medals Now he is in good spirits 18 You scratch my back and I’ll scratch yours: Nếu cậu giúp tơi tơi giúp lại cậu Ex: If you my Math homework, I’ll give you her phone number You scratch my back and I’ll scratch yours 19 Make a pig of oneself: Ăn nhiều 20 You can say that again: Tôi đồng ý với bạn Ex: You think Bob is a good leader? You can say that again His team always win Trên thành ngữ đưa kèm ví dụ để bạn dễ hiểu, mời bạn tham khảo thêm thành ngữ bên tự đặt ví dụ cho q trình học tập hiệu hơn! 21 Easy come, easy go: Của thiên trả địa 22 Seeing is believing: Tai nghe khơng mắt thấy 23 Easier said than done: Nói dễ, làm khó 24 One swallow does not make a summer: Một én không làm nên mùa xuân 25 Time and tide wait for no man: Thời thấm thoi đưa, di có chờ đại 26 Grasp all, lose all: Tham thâm 27 Let bygones be bygones: Hãy khứ lùi vào dĩ vãng 28 Hand some is as handsome does: Cái nết đánh chết đẹp 29 When in Rome, as the Romes does: Nhập gia tuỳ tục 30 Clothes does not make a man: Manh áo không làm nên thầy tu 31 Don't count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đe Hàng tổng 32 A good name is better than riches: Tốt danh lành áo 33 Call a spade a spade: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật 34 Beggar's bags are bottomless: Lòng tham khơng đáy 35 Cut your coat according your clothes: Liệu cơm gắp mắm 36 Bad news has wings: Tiếng đồn xa 37 Doing nothing is doing ill: Nhàn cư vi bất thiện 38 A miss is as good as a mile: Sai li dặm 39 Empty vessels make a greatest sound: Thùng rỗng kêu to 40 A good name is sooner lost than won: Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng 41 A friend in need is a friend indeed: Gian nam hiểu bạn bè 42 Each bird loves to hear himself sing: Mèo khen mèo dài đuôi 43 Habit cures habit: Lấy độc trị độc 44 Honesty is best policy: Thật cha quỷ quái 45 Great minds think alike: Tư tưởng lớn gặp 46 Go while the going is good: Hãy chớp lấy thời 47 Fire is a good servant but a bad master: Đừng đùa với lửa 48 The grass is always greener on the other side of the fence: Đứng núi trông núi 49 A picture is worth a thousand words: Nói có sách, mách có chứng 50 Actions speak louder than words: Làm hay nói 51 One good turn deserves another: Ở hiền gặp lành 52 He who laughs today may weep tomorrow: Cười người vội cười lâu Cười người hôm trước hôm sau người cười 53 Man proposes, God disposes: Mưu nhân, thành thiên 54 A rolling stone gathers no moss: Nhất nghệ tinh, thân vinh/Trăm hay không tay quen 55 A miss is as good as a mile: Sai ly dặm 56 A flow will have an ebb: Sơng có khúc người có lúc 57 Diligence is the mother of good fortune: Có cơng mài sắt có ngày nên kim 58 You scratch my back and i’ll scratch yours: Có qua có lại toại lòng 59 Grasp all, lose all: Tham thâm 60 A blessing in disguise: Trong rủi có may 61 Where there’s life, there’s hope: Còn nước tát 62 Birds of a feather flock together: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã 63 Necessity is the mother of invention: Cái khó ló khơn 64 One scabby sheep is enough to spoil the whole flock: Con sâu làm rầu nồi canh 65 Together we can change the world: Một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao 66 Send the fox to mind the geese: Giao trứng cho ác 67 As poor as a church mouse: Nghèo rớt mồng tơi 68 A bad begining makes a good ending: Đầu xuôi, đuôi lọt 69 There’s no smoke without fire: Khơng có lửa có khói 70 Love me, love my dog: Yêu yêu đường đi, ghét ghét tông ti họ hàng 71 It is the first step that costs:Vạn khởi đầu nan 72 A friend in need is a friend indeed: Gian nan hiểu lòng người 73 Rats desert a falling house: Cháy nhà mặt chuột 74 Tit For Tat: Ăn miếng trả miếng 75 New one in, old one out: Có mới, nới cũ 76 Make hay while the sun shines: Việc hôm để ngày mai 77 Handsome is as handsome does: Tốt gỗ tốt nước sơn 78 Bitter pills may have blessed effects: Thuốc đắng dã tật 79 Blood is thicker than water: Một giọt máu đào ao nước lã 80 An eye for an eye, a tooth for a tooth: Ăn miếng trả miếng 81 A clean hand wants no washing: Cây không sợ chết đứng 82 Neck or nothing: Không vào hang cọp bắt cọp 83 Cleanliness is next to godliness: Nhà mát, bát ngon cơm 84 Cut your coat according to your cloth: Liệu cơm gắp mắm 85 Never say die: Chớ thấy sóng mà ngã tay chèo 86 Constant dripping wears away stone: Nước chảy đá mòn 87 Men make houses, women make homes: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm 88 The proof of the pudding is in the eating: Đường dài biết ngựa hay 89 So many men, so many minds: Chín người, mười ý 90 Fine words butter no parsnips: Có thực vực đạo 91 Too many cooks spoil the broth: Lắm thầy nhiều ma 92 Carry coals to Newcastle: Chở củi rừng 93 Nothing ventured, nothing gained: Phi thương bất phú 94 Still waters run deep: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi 95 Make your enemy your friend: Hóa thù thành bạn 96 Stronger by rice, daring by money: Mạnh gạo, bạo tiền 97 Words must be weighed, not counted: Uốn lưỡi bảy lần trước nói 98 Fire proves gold, adversity proves men: Lửa thử vàng, gian nan thử sức 99 Live on the fat of the land: Ngồi mát ăn bát vàng 99 Empty vessels make the most sound: Thùng rỗng kêu to 100 Words are but Wind: Lời nói gió bay 101 Make a mountain out of a molehill: Việc bé xé to 102 When the blood sheds, the heart aches: Máu chảy, ruột mềm 103 Every Jack has his Jill: Nồi vung nấy/Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã/Rau sâu 104 More haste, less speed: Dục tốc bất đạt 105 Speech is silver, but silence is golden: Lời nói bạc, im lặng vàng ... scratch yours: Có qua có lại toại lòng 59 Grasp all, lose all: Tham thâm 60 A blessing in disguise: Trong rủi có may 61 Where there’s life, there’s hope: Còn nước tát 62 Birds of a feather flock together:... run deep: Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi 95 Make your enemy your friend: Hóa thù thành bạn 96 Stronger by rice, daring by money: Mạnh gạo, bạo tiền 97 Words must be weighed, not counted: Uốn... Jill: Nồi vung nấy/Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã/Rau sâu 104 More haste, less speed: Dục tốc bất đạt 105 Speech is silver, but silence is golden: Lời nói bạc, im lặng vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: 105 thanh ngu thong dung trong tieng anh3 , 105 thanh ngu thong dung trong tieng anh3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn