Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:52

Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ Ngữ Văn 12 Bình chọn:Trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” – Thạch Lam viết : “Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ”. Những người ấy là: hai chị em Liên và An; chị Tí; bác phở Siêu; gia đình bác Xẩm…Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Ngữ Văn 12“Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử nào? Ý nghĩa? Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: “Sống, phải học hỏi” Ngữ Văn 12Luyện viết bản tin Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Gợi ýa. Trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” – Thạch Lam viết : “Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ”. Những người ấy là: hai chị em Liên và An; chị Tí; bác phở Siêu; gia đình bác Xẩm…b. Họ đang trông đợi : chuyến tàu đêm từ Hà Nội về ngang qua phố huyện với cái không khí ồn ào, náo nhiệt cùng các toa đèn sáng.c. Ý nghĩa của hình ảnh ấy: Ánh sáng đoàn tàu vụt qua phố huyện với “các toa đèn sáng trưng” là nỗi khát khao chờ đợi của Liên và của người dân nghXem thêm tại: https:loigiaihay.comchungaynguoingoitrongbongtoidangtrongdoimotcaigidotuoisanghonsusongngheokhohangngaycuahonguvan12c30a4210.htmlixzz5n1Ef1Hqn Chừng người ngồi bóng tối trơng đợi tươi sáng sống nghèo khổ ngày họ" - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” – Thạch Lam viết : “Chừng người ngồi bóng tối trơng đợi tươi sáng sống nghèo khổ ngày họ” Những người là: hai chị em Liên An; chị Tí; bác phở Siêu; gia đình bác Xẩm… • Sự cẩu thả nghề bất lương - Ngữ Văn 12 • “Tun ngơn độc lập” láy láy lại hai thật lịch sử nào? Ý nghĩa? - Ngữ Văn 12 • Nghị luận xã hội: “Sống, phải học hỏi” - Ngữ Văn 12 • Luyện viết tin - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Gợi ý a Trong tác phẩm “Hai đứa trẻ” – Thạch Lam viết : “Chừng người ngồi bóng tối trơng đợi tươi sáng sống nghèo khổ ngày họ” Những người là: hai chị em Liên An; chị Tí; bác phở Siêu; gia đình bác Xẩm… b Họ trông đợi : chuyến tàu đêm từ Hà Nội ngang qua phố huyện với không khí ồn ào, náo nhiệt toa đèn sáng c Ý nghĩa hình ảnh ấy: - Ánh sáng đoàn tàu qua phố huyện với “các toa đèn sáng trưng” nỗi khát khao chờ đợi Liên người dân ngh Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/chung-ay-nguoi-ngoi-trong-bong-toi-dang-trong-doi-mot-cai-gi-do-tuoisang-hon-su-song-ngheo-kho-hang-ngay-cua-ho-ngu-van-12-c30a4210.html#ixzz5n1Ef1Hqn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ, Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự sống nghèo khổ hằng ngày của họ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn