50 quy tac danh van tieng anh

23 46 0
  • Loading ...
1/23 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:52

HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH 50 QUY TẮC ĐÁNH VẦN VÀ ĐỌC TIẾNG ANH trích từ PHƯƠNG PHÁP HỌC ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH nghiên cứu giảng dạy: Nguyễn Ngọc Nam LƯU Ý:  Quy tắc không hiệu thực hữu ích bạn cần đọc hiểu để biết từ vựng;  Nó khơng giúp cho bạn bạn nghĩ bạn đọc tiếng Anh ổn rồi, khơng cần chỉnh sửa thêm nữa;  Nó hồn tồn vơ dụng bạn tâm vào học Ngữ pháp  Nói chung, quy tắc thật vô bổ bạn download bỏ Không đọc, không nghiên cứu, không áp dụng  Tiếng Việt ngơn ngữ gốc Latin nên có nhiều âm tương đồng với tiếng Anh, bạn không nên cầu kỳ, tự làm khó học theo sách Video hướng dẫn mạng Rất nhiều Clip họ làm để hướng dẫn cho người học tiếng Anh tồn giới Và giới có nhiều ngơn ngữ có âm khác biệt nên họ cần hướng dẫn chi tiết CẢNH BÁO:  Các quy tắc phần hệ thống Quy tắc đánh vần tiếng Anh, bao gồm: Sách học Đánh vần tiếng Anh, buổi đào tạo khóa học Đánh vần tiếng Anh Nó bổ sung kiến thức giúp bạn nhiều bạn đã, học Phát âm tiếng Anh thật muốn đọc tiếng Anh Tuy nhiên, chúng trình bày theo tính liệt kê, khơng mang tính hệ thống  Vì bạn đăng ký Email để nhận quy tắc này, nên coi đặc quyền riêng bạn Do đó, bạn vui lòng khơng forward (chuyển tiêp), khơng share (chia sẻ), không phát tán (post) lên diễn đàn, mạng xã hội Quy tắc 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH  Không phải quy tắc 49 Quy tắc giúp bạn đọc chuẩn hết 100% số từ, có nghĩa số từ ngoại lệ (exceptions) mà người bạn ngữ phải chấp nhận CÁCH VẬN DỤNG CÁC QUY TẮC: Sử dụng kiến thức tiếng Anh có, vận dụng quy tắc đánh vần để tập viết phiên âm đọc tiếng Anh Sau dùng phần mềm từ điển kiểm tra lại xem tự đọc có giống chưa, viết phiên âm hay sai 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANHQUY TẮC SỐ 1: [Số âm tiết từ] Đếm số nguyên âm để biết từ có âm tiết - Từ có âm tiết: bat Từ có âm tiết: batman Từ có âm tiết: superman Từ có âm tiết: cameraman  QUY TẮC SỐ 2: [Nhận biết số âm tiết từ có âm “e” đứng cuối] Những từ có âm “e” đứng cuối trước âm “e” phụ âm [L], không coi âm “e” âm tiết từ - Từ có âm tiết: late Từ có âm tiết: climate Từ có âm tiết: estimate Từ có âm tiết: certificate  QUY TẮC SỐ 3: [Từ có âm “le” đứng cuối] Những từ có âm “le” đứng cuối, âm “e” coi âm tiết từ - Từ có âm tiết: table Từ có âm tiết: article Từ có âm tiết: accessible  QUY TẮC SỐ 4: [Thế nguyên âm đôi, nguyên âm dài?] 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Nguyên âm đôi âm viết phiên âm có hai nguyên âm đứng cạnh - Âm [o] viết thành /ou/ Âm [a] viết thành /ei/ Âm [i] viết thành /ai/  Âm /ou/, /ai/ /ei/ gọi nguyên âm đôi Nguyên âm dài âm viết phiên âm có nguyên âm có dấu (:) đứng sau nguyên âm - Âm [e] viết thành /i:/  Âm /i:/ gọi nguyên âm dài Riêng âm [u] đọc thành nguyên âm đôi nguyên âm dài, phụ thuộc vào phụ âm đứng trước (có quy tắc nhận dạng khác)  QUY TẮC SỐ 5: [Nhận dạng để đánh vần từ có âm tiết, âm “e” đứng cuối] Từ có âm tiết, có Nguyên âm + phụ âm (trừ R) + E, thì: ngun âm đọc thành ngun âm đơi nguyên âm dài Nguyên âm đôi: - Âm [o] viết thành /ou/ Ví dụ: note Âm [a] viết thành /ei/: Ví dụ: late Âm [i] viết thành /ai/ Ví dụ: nice Nguyên âm dài: - Âm [e] viết thành /i:/ Ví dụ: scene 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANHQUY TẮC SỐ 6: [Cách đọc nguyên âm đôi nguyên âm dài] - Nguyên âm đôi: Ban đầu đọc nguyên âm thứ nhất, chuyển vị trí miệng nối sang âm thứ hai Nguyên âm dài: Đọc nguyên âm kéo dài bình thường  QUY TẮC SỐ [Cách đọc từ âm tiết dạng ogue] Có quy tắc nhỏ quy tắc này: - Đây từ có âm tiết; Âm [o] ln đọc thành nguyên âm đôi /ou/ Viết phiên âm bỏ âm [ue] Giữ lại phụ âm [g] đọc viết phiên âm Ví dụ: vogue /voug/, rogue /roug/ Và nhiều từ khác  QUY TẮC SỐ 8: [Nhận dạng phụ âm] Các phụ âm giữ nguyên viết phiên âm đọc tiếng Anh (trừ số âm câm – silent sound) Bao gồm: b, f, h, k, l, m, n, p, r, v, z, tr => Khi nhìn thấy từ tiếng Anh, có phụ âm nằm danh sách bạn giữ ngun đọc bình thường 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANHQUY TẮC SỐ 9: [Nhận dạng phụ âm] Các phụ âm PHẢI thay đổi viết phiên âm đọc tiếng Anh(trừ số âm câm – silent sound) Bao gồm: c, j, q, x, y (bán nguyên âm), ch, sh  QUY TẮC SỐ 10: [Nhận dạng phụ âm] Các phụ âm ln CĨ THỂ HOẶC GIỮ NGUYÊN viết phiên âm đọc tiếng Anh(trừ số âm câm – silent sound) Bao gồm: d, g, s, t  QUY TẮC SỐ 11: [Cách đọc âm không nhấn trọng âm] Đọc với giọng xuống, nhanh lướt (không lên cao đa số người học tiếng Anh đọc  QUY TẮC SỐ 12: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “o” + phụ âm + “us”] - Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ Âm [o] đọc thành /ou/ Ví dụ: focus /’foukəs/ 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANHQUY TẮC SỐ 13: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “a” + phụ âm + “us”] - Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ Âm [a] đọc thành /ei/ Ví dụ: gradus /’greidəs/  QUY TẮC SỐ 14: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng nguyên âm “i” + phụ âm + “us”] - Trọng âm: Rơi vào âm tiết thứ Âm [i] đọc thành /ai/ Ví dụ: minus /’mainəs/  QUY TẮC SỐ 15 & 16: [Cách đọc từ có âm tiết trở lên có "OGUE"] Dù cho bạn học phát âm (pronunciation) từ năm qua năm khác, bạn biết phát âm hết all phụ âm, ngun âm khơng biết cách nhận dạng khơng có nhiều tác dụng, bạn phải tra từ điển từ, từ ** Có quy tắc liên quan đến từ kết thúc "OGUE" Trọng âm: Những từ có "ogue" có trọng âm cách "ogue" âm tiết Ví dụ: Catalogue (Trọng âm rơi vào âm 1, âm [a]) Cách đọc đuôi "OGUE" 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Cả đuôi "ogue" viết phiên âm thành /ɒg/ (có nghĩa đọc viết phiên âm bỏ âm UE đứng cuối, âm /ɒ/ đọc với vị trí miệng mở rộng (giống ngáp) đọc với giọng xuống âm khơng nhấn trọng âm) >> Lưu ý: Khi nói khơng bỏ sót phụ âm /g/ đứng cuối từ Cách đọc âm nhấn trọng âm phụ thuộc vào từ khác nhau, liên quan đến quy tắc đọc nguyên âm nhấn trọng âm (Chúng ta đọc sách Học đánh vần tiếng Anh để hiểu rõ thành thục quy tắc này) Từ quy tắc trên, tự đọc nhiều từ tương tự như: catalogue, dialogue, analogue, apologue, dialogue, dialog, monologue, sinologue, Đây nguyên lý học Đánh vần tiếng Anh, khơng phát âm, mà hiểu lại phát âm Đây cách học 1, biết 10 Học lần, sử dụng mãi  QUY TẮC SỐ 17 & 18: [Chia đoạn nhấn trọng âm câu] Khi học, bạn không nên cố gắng học thật nhiều Hãy chia nhỏ học để có niềm vui, đừng cố nhồi nhét q nhiều Ví dụ, ngày bạn áp dụng quy tắc Đánh vần, đọc nói để phân tích quy tắc cách đọc câu tiếng Anh Ví dụ cụ thể: "The Ministry of Education and Training (MOET) has revised its decision on prohibiting preschools to organize foreign language classes." 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Quy tắc chung:  Không ngắt nghỉ câu theo cảm tính, theo độ dài, độ khỏe thở  Khơng thích nói  Khi đọc lên phải tạo độ cao thấp giọng, có độ trầm bổng Chia đoạn: Câu chia thành đoạn bên The Ministry of Education and Training (MOET) // has revised its decision // on prohibiting preschools // to organize foreign language classes." Trọng âm đoạn:     Đoạn 1: Trọng âm vào từ: Ministry, Education, Training Đoạn 2: Trọng âm vào từ: revised, decision Đoạn 3: Trọng âm vào từ: prohibiting, preschool Đoạn 4: Trọng âm vào từ: organize, foreign, language classes Còn lại từ khác đọc với giọng xuống, nhanh lướt: the, of, an, has, to, on, to ** Chi tiết quy tắc bạn tham khảo sách Học đánh vần tiếng AnhQUY TẮC SỐ 19: Có điều khác biệt học theo phương pháp Đánh vần tiếng Anh, bạn phải viết phiên âm từ tiếng Anh Nó khơng giống với cách học khác mà bạn học: Phải xem từ điển để biết phiên âm, chí xem từ điển nên đọc Giống bạn học tiếng Việt, bạn phải tập viết nhiều bắt đầu học chữ Sau thời gian bạn quen rồi, nói từ bạn biết từ viết Với phiên âm tiếng Anh, bạn cần tập viết phiên âm khoảng 15 ngày Khi bạn quen với cách nhấn trọng âm, phiên âm, bạn nói gần tất từ tiếng Anh thoải mái với hình ảnh phiên âm đầu 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Nếu bạn đâu, bạn xem hình ảnh bên để biết Quy trình viết phiên âm từ tiếng AnhQUY TẮC SỐ 20 & 21: [Quy trình phân tích, đánh vần, viết phiên âm đọc từ tiếng Anh] Bao gồm Quy tắc nhấn trọng âm quy tắc đọc /a/ nhấn trọng âm Mình lấy thử từ để bạn hình dung cách sử dụng quy tắc Đánh vần để đọc từ tiếng Anh mà không cần dùng đến từ điển, dù từ bạn chưa gặp Đó từ "aviation" (hàng không) Vậy làm để đọc từ này? AVIATION Quy tắc trọng âm: Ngay trước âm /io/ 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 10 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Quy tắc đọc âm nhấn trọng âm: /a/ trước /io, ia, ie, iu/ đọc thành /ei/ >>> AVIATION /,eivə'eiʃən/ * Nếu nhìn thấy chữ, đoạn, báo tiếng Anh mà bạn khơng dám đọc, có nghĩa bạn chưa biết đọc ** Nếu bạn đọc từ tiếng Anh mà khơng hiểu lại đọc vậy, có nghĩa bạn chưa biết đọc *** Nếu bạn đọc từ tiếng Anh, người khác bảo bạn đọc sai thân bạn không đọc sai hay đúng, có nghĩa bạn chưa biết đọc **** Nếu bạn nghe người khác đọc từ tiếng Anh, bạn họ đọc hay sai, có nghĩa bạn chưa biết đọc ***** Nếu bạn đọc hiểu tiếng Anh, không hướng dẫn (dạy) cho người khác cách đọc từ tiếng Anh, có nghĩa bạn chưa biết đọc >> Học tiếng Việt năm biết đọc, học tiếng Anh 10 năm chưa biết đọc, có nghĩa bạn ĐANG HỌC KHÔNG ĐÚNG CÁCH BẠN ĐƯỢC DẠY KHƠNG ĐÚNG CÁCH Hi vọng bạn khơng trường hợp  QUY TẮC SỐ 22: [Cách đọc từ có “ible”] Bạn làm để đọc từ “incredible” “impossible” khơng có từ điển bạn cạnh? Nếu bạn biết đến phương pháp học Đánh vần tiếng Anh học Đánh vần tiếng Anh bạn hiểu muốn đọc chuẩn từ cần phải biết TRỌNG ÂM Quy tắc để đọc từ có dạng xác định trọng âm đứng trước “ible” (Trong tiếng Anh có 100 từ có “ible”) Và đuôi “ible” viết phiên âm /ibəl/ /əbəl/ 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 11 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Bây bạn thoải mái đọc từ đây: terrible tangible sensible reversible permissible perfectible frangible evincible ** Những từ có "igible" nằm quy tắc nhận dạng khác, giới thiệu vào dịp khác  QUY TẮC SỐ 23: [Quy tắc đánh vần & đọc từ WEDNESDAY (Thứ 4)] Nhiều, nhiều người học tiếng Anh đọc từ /wed nis day/, nhìn vào mặt chữ từ thây có âm tiết Có lần hỏi cậu Giáo viên người Canada, nhiều người nói sai mà hiểu cậu nói nghe nhiều nên quen hiểu ln Có số điểm lưu ý đọc từ này: Trong từ thứ tuần: Tuesday, Wednesday, Thursday âm [es] [s] đọc thành /z/ (không phải âm /s/ mặt chữ Âm [dn] từ có quy tắc âm câm, nên không đọc âm [d] => /'wenzdei/ (Âm thứ nhất, [wenz] nhấn trọng âm nên đọc với giọng cao, to dài âm /dei/, âm /dei/ đọc với giọng xuống (giống có dấu huyền đó) ** Thay làm vẹt bắt chước cách vơ thức, học biết nấy, vẹt hiểu bắt chước gì, để học biết 100, hiểu 1000 khác 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 12 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANHQUY TẮC SỐ 24: [Cách đọc từ “Selfie” - từ năm 2013] Từ đọc nhấn trọng âm âm thứ /'sel/ Âm thứ hai không nhấn trọng âm nên đọc với giọng xuống /fi/ (giống có dấu huyền tiếng Việt) => /'SEL fi/ (không nên đọc âm /sel/ /fi/ với độ cao ngang nhau)  QUY TẮC SỐ 25 & 26: [Áp dụng quy tắc đánh vần đọc tên người] Bao gồm quy tắc trọng âm & quy tắc đọc nguyên âm Áp dụng quy tắc Đánh vần đọc tên Diễn viên để nhớ lâu hơn, từ dễ dàng đọc từ tiếng Anh khác Đầu tiên Diễn viên Leonardo DiCaprio Mình chia làm phần: >> Phần 1: Leonardo - Quy tắc phải biết trọng âm Có âm [o] đứng cuối nên trọng âm thường trước âm [o] => Trọng âm vào âm [ar] Âm [ar] + phụ âm nên [ar] viết phiên âm thành /ɒ/ Âm [eo] trọng âm phụ, có quy tắc trình bày phần khác để bạn biết cách đọc âm [e] thành /i/ Âm [o] đứng cuối đọc thành /əu/  Âm [o] âm [eo] đọc thành /ə/ 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 13 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH  /,liə'nɒdou/ >> Phần 2: Di Caprio - Trọng âm: Ngay trước âm [io] Âm [a] có quy tắc để đọc thành /æ/ Âm [o] đứng cuối: Lấy lại quy tắc phần trên, âm [o] đọc thành /ou/ Âm [i] khơng nhấn trọng âm đọc thành /ə/  /də 'kỉprəou/ Từ hai phần trên, quy tắc áp dụng vào nhiều từ khác VD: hero, Unesco, cardio QUY TẮC SỐ 27: [Quy tắc đọc từ CONAN] Bạn có thích truyện tranh thám tử lừng danh Conan? Vậy từ Conan đọc nào? Có phải Cơ nan tiếng Việt? >> Từ có âm tiết, âm O + phụ âm + AN [O] đọc thành /ou/ (khơng phải "ô" hay "o") => Conan /'kounən/ Bây áp dụng quy tắc để thoải mái đọc từ khác tương tự như: slogan, Roman, nhiều từ khác Exception quy tắc này: woman /'wumən/  QUY TẮC SỐ 28 & 29: [Quy tắc đọc từ Coca-Cola] Bao gồm quy tắc trọng âm cách đọc nguyên âm Bạn có biết nói tiếng Anh, từ Coca - Cola nói khơng? 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 14 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH (Một điều dĩ nhiên, bạn nói tiếng Việt Cơ ca, Cơ la người khác hiểu) Nhưng cách học Đánh vần biết hiểu cách đọc từ để từ biết đọc hết từ khác tương tự Vậy quy tắc gì? Từ có hai âm tiết, có cấu tạo từ O + phụ âm + A đứng cuối âm [O] đọc thành /ou/ (khơng phải âm "Ô" tiếng Việt) => Từ Coca - Cola đọc thành /'koukə - 'koulə/ Bây từ tương tự đọc hết cách áp dụng quy luật trên: coda, coma, Doha, dona, sofa, soda, quota, zola nhiều từ khác  QUY TẮC SỐ 30 & 31: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng i + phụ âm + le] Mình gộp hai quy tắc riêng lẻ vào để bạn dễ hình dung, chúng có liên hệ với Tại từ "little" (nhỏ) "title" (tiêu đề) lại không đọc giống nhau? Tại lúc viết phiên âm, hai từ viết chữ "t", từ "little" có hai chữ "t" để làm gì? Khơng phải ngẫu nhiên từ "little" lại có chữ /t/ mà khơng viết thành "litle" Vì little viết thành "litle" từ phải đọc thành /'laitl/ Vì tiếng Anh, có quy tắc để đọc sau: >> Từ âm tiết, có cấu tạo âm [i] + phụ âm + le âm [i] đọc thành /ai/ Do từ "title" theo quy tắc đọc thành /'taitl/ 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 15 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Còn từ little có cấu tạo âm [i] + phụ âm + le (không nằm quy tắc trên) nên âm [i] đọc /i/ Nên từ little đọc thành /'litl/ Từ đọc từ khác tương tự nằm quy tắcQUY TẮC SỐ 32 & 33: [Cách đọc từ hai âm tiết có đuôi dạng a + phụ âm + le] Bạn nghĩ từ "gabble" (nói lắp bắp) "gable" (cột chống) nhìn giống đọc giống hay khác nhau? Làm cách để biết cách đọc? Liệu học phát âm xong có đọc hai từ không? Học phát âm học cách phát âm nguyên âm, phụ âm, cách đặt vị trí lưỡi, môi chắn không giúp bạn tự đọc hai từ KHÔNG HIỂU lại đọc Với cách học Đánh vần tiếng Anh, học theo quy tắc nhận dạng: - Từ có âm tiết, có cấu tạo từ A + phụ âm (trừ R) + "le" âm [a] đọc thành /ei/ Từ suy từ gabble khơng theo quy tắc nên âm [a] đọc thành /ae/, từ gable theo quy tắc nên [a] thành /ei/ => /'geibl/  QUY TẮC SỐ 34: [Danh sách từ tiếng Anh hay đọc sai] Những từ rút dựa cách đọc học viên khóa học Đào tạo đánh vần tiếng Anh Các từ quy tắc bắt đầu chữ P: cable (‘kæbl?) 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 16 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH canal career /‘kæriə?) create /krist?) creative crisis /'krisis?)  QUY TẮC SỐ 35: [Nhận dạng trọng âm từ có "inary"]  Trọng âm rơi vào ngun âm trước Trong tiếng Anh có 10 từ có hậu tố "inary" thơi, nhiên q trình đọc nói tiếng Anh, câu đọc ngon lành, có từ bạn khơng biết làm bạn khó chịu Ví dụ với câu: "We've decided to change the design based on our preliminary findings." Bạn băn khoăn từ "preliminary" nên đọc nào, với quy tắc bạn tự đọc => /prə'limənəri/: sơ Giờ đọc từ extraordinary, imaginary, disciplinary, ordinary trọng âm, chuẩn ngữ điệu  QUY TẮC SỐ 36: [Danh sách từ tiếng Anh hay đọc sai] Các từ quy tắc bắt đầu chữ P Trong ngoặc minh họa cách đọc sai mà đa số người học tiếng Anh gặp phải perfect (hay đọc sai bơ phếc) perfume (Nhiều kiểu sai khác nhau) persuade (hay đọc sai pơ suây???) piano (pianô?) pleasant (hay đọc sai pli:sờn) plumber (hay đọc plăm bờ) poison (hay đọc /s/ /s/ 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 17 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH postpone (nhiều kiều sai) prefix (prefís) 10 pronoun (nhiều kiểu sai khác nhau, khó liệt kê hết) 11 purpose (100% người gặp đọc sai từ này)  QUY TẮC SỐ 37: [Lỗi sai đọc từ tiếng Anh] Các từ ngày hôm bắt đầu chữ M Trong ngoặc dấu trọng âm từ Phần nhắc nhở bạn muốn đọc từ tiếng Anh chuẩn xác, cần phải biết rõ trọng âm mailbox (trọng âm âm 1) mature (âm 2) minor (âm 1) minus (âm 1) museum (âm 2) media (trọng âm vào âm /e/) multimedia (trọng âm vào âm /e/)  QUY TẮC SỐ 38: [Quy tắc đọc từ có “eral] Tại học tiếng Anh kêu lâu không học, gốc Mỗi lần học tiếng Anh lại thấy sao? v.v Những câu hỏi học tiếng Anh mắc phải làm cách giải Mấu chốt bạn đâu có đào tạo từ gốc đâu mà Nó giống việc xây nhà từ nóc, nên cảm thấy bất an, lo lắng kiến thức tiếng Anh thân 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 18 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Không biết đọc mà học dịch tiếng Anh, đọc lại học viết nên sau lần học lại Không chán việc học tiếng Anh mà khơng biết đọc Khơng hào hứng việc học tiếng Anh mà báo, sách, truyện biết đọc, câu biết nói "Two countries work to boost bilateral relations" Câu title báo Thông thường đa số từ bạn biết đọc, nhiên nhiều người học tiếng Anh nên đọc từ "bilateral" nào, không đọc sai Từ "bilateral" có quy tắc nhận dạng trọng âm: Với từ có chứa "eral" đứng cuối cùng, trọng âm rơi vào âm trước "eral" => Trọng âm rơi vào nguyên âm /a/ Nguyên âm /a/ đọc thành /ỉ/ (còn âm /ỉ/ quy tắc nhận dạng theo sơ đồ Đánh vần tiếng Anh dài, khó để trình bày được) Những âm lại không nhấn trọng âm, đọc thành /ə/ => /bə'lætərəl/ Thế xong rồi, cần quy tắc tự đọc quan trọng nhớ mặt chữ từ lâu (còn nghĩa từ vựng nên tra nghĩa theo ngữ cảnh câu dễ nhớ hơn) Từ quy tắc trên, áp dụng để đọc thêm khoảng 50 từ tiếng Anh có "eral" đứng cuối Quy tắc khiêm tốn, học biết đọc có 50 từ thơi bạn  QUY TẮC SỐ 39: [Quy tắc nhận dạng phụ âm “s”] Thông thường, nhiều người học tiếng Anh thấy từ có chứa /s/ đọc /s/ mà thực tế 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 19 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Từ có cấu tạo sau: Nguyên âm + S + [u, ia, io] /s/ đọc thành /ʒ/ Ví dụ: Asia, decistion, vision, division, confusion, television, measure, pleasure, usual /’juʒəl/ QUY TẮC SỐ 40 & 41: [Quy tắc nhận dạng trọng âm cách đọc từ có “itive”] Trong tiếng Anh, có 40 từ có /itive/, thay bạn phải tra từ điển 40 lần (giả dụ bạn gặp 40 từ đó) thay bạn đọc theo kiểu tung đồng xu xác suất 50-50 cần quy tắc này, bạn tự đọc 40 từ xác Từ có [itive]: đọc /ətiv/ Với từ có “itive” đứng cuối cùng, trọng âm rơi vào âm tiết đứng trước “itive” Ví dụ: từ competitive, trọng âm trước “itive” nên rơi vào âm /pe/, nên phiên âm từ /kəm’petətiv/ Bây bạn biết đọc 39 từ lại với cách làm tương tự Ví dụ: acquisitive additive cognitive competitive  QUY TẮC SỐ 42: [Quy tắc đọc âm /X/ X nằm âm tiết nhấn trọng âm] Khi học tiếng Anh, theo thói quen đa số đọc âm EX thành Bạn thử xem quy tắc nhận dạng đây, bạn thấy nói tiếng Anh dễ /iks/ Nếu EX âm nhấn trọng âm Âm /ex/ đọc /’eks/ Đọc với giọng lên, cao to âm lại Ví dụ: exercise /’eksəsaiz/, excellent /’eksələnt/, expert /’ekspət/ 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 20 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANHQUY TẮC SỐ 43 & 44: [Quy tắc đọc âm /X/ X nằm âm tiết không nhấn trọng âm] Nếu âm /ex/ khơng nhấn trọng âm, có hai trường hợp:  Khi /x/ đứng hai nguyên âm: đọc thành /ig'z/ VD: example /ig’zæmpl/, exact /ig’zækt/  Khi /x/ đứng phụ âm & nguyên âm: đọc thành /ik's/ VD: explain /ik’splein/, excite /ik’sait/  QUY TẮC SỐ 45: [Quy tắc đọc âm /X/ X nằm cuối t]  Khi /X/ đứng cuối từ: X đọc thành /ks/ Ví dụ: fax /fỉks/, fix /fiks/, box /bɒks/, inbox /’inbɒks/…  QUY TẮC SỐ 46: [Quy tắc đọc âm “ur”] Với từ có chứa âm UR nhấn trọng âm  Nếu UR + Phụ âm đứng cuối UR đọc /ər/  Nếu UR + Nguyên âm UR đọc /juə/ Do bạn gặp từ có chứa UR mà nói âm thành /u/ khơng Nó phép nằm âm Ví dụ: urban, urination, urge, Uruguay, security (Các bạn nên check từ điển để so sánh với quy tắc trên) 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 21 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANHQUY TẮC SỐ 47: [Quy tắc đọc từ có chứa âm IR] Với từ có chứa âm IR nhấn trọng âm  Nếu IR + Phụ âm đứng cuối IR đọc /ər/  Nếu IR + Nguyên âm IR đọc /aiə/ Do bạn gặp từ có chứa IR mà nói âm thành /i/ /ai/ sai Nó nằm âm Ví dụ: Shirt, firm, sir, expire, fire, desire QUY TẮC SỐ 48 & 49: [Quy tắc đọc từ có chứa âm ER] Thơng thường người học tiếng Anh nói theo kiểu hên xui, hên trúng, xui khơng Với quy tắc này, hi vọng giúp bạn phần nhỏ trình học tiếng Anh Khi bạn biết âm /ER/ ĐƯỢC NHẤN TRỌNG ÂM, bạn nhìn vào phía sau âm ER  Nếu sau ER phụ âm ER ln đọc /ər/ (một số từ điển ə: ɜ:) (Âm âm khó, cách đọc âm bạn xem mạng có nhiều)  Nếu sau ER [ia, ie, io, iu] ER ln đọc /ir/ (hoặc /iə/) Chỉ cần nhớ ghi bạn đọc hết từ bạn biết âm ER nhấn trọng âm VD service, nervous, interior, exterior, inferiority  QUY TẮC SỐ 50: Bỏ hết tư đọc tiếng Anh theo mặt chữ, theo phán đoán, theo cách đọc bạn bè 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 22 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Chỉ bạn làm việc áp dụng quy tắc Đánh vần, nhận dạng âm đọc thực hiệu Tham khảo thơng tin khóa học Đánh vần tiếng Anh giúp bạn tự viết phiên âm, đọc từ tiếng Anh xác khơng cần từ điển; nói câu tiếng Anh có ngữ điệu mượt mà trơi chảy người xứ tại: http://danhvantienganh.com/sinh-vien-nguoi-di-lam/ Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ cách sử dụng quy tắc có chỗ khơng hiểu, muốn đóng góp ý kiến vui lòng liên hệ: Học viện Nghiên cứu & Đào tạo Đánh vần tiếng Anh – 04 6670 0022 www.danhvantienganh.com www.facebook.com/danhvantienganh 2nd floor, No Hoang Dao Thuy St, Hanoi Tel: 04.6670 00 22 ▪ Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 23 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh ... www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH Nếu bạn khơng biết đâu, bạn xem hình ảnh bên để biết Quy trình viết phiên âm từ tiếng Anh  QUY. .. 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn 20 www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH  QUY TẮC SỐ 43 & 44: [Quy tắc đọc âm /X/ X nằm âm tiết không... Hotline: 0916 876 836 ▪ Email: info@enpro.vn www.danhvantienganh.com www.fb.com/danhvantienganh HỌC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH  QUY TẮC SỐ 13: [Cách đọc từ hai âm tiết có dạng
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 quy tac danh van tieng anh , 50 quy tac danh van tieng anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn