Phong cách nghệ thuật thơ tố hữu

1 92 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:52

Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu Ngữ Văn 12 Bình chọn:Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị sâu sắc: bao trùm thơ Tố Hữu là vấn đề lý tưởng,lẽ sống: lẽ sống Cách mạng, lẽ sống cộng sản, vì mục đích chung của đất nước.Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự...Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Ngữ Văn 12“Tuyên ngôn độc lập” láy đi láy lại hai sự thật lịch sử nào? Ý nghĩa? Ngữ Văn 12Nghị luận xã hội: “Sống, phải học hỏi” Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học a. Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị sâu sắc: bao trùm thơ Tố Hữu là vấn đề lý tưởng, lẽ sống: lẽ sống Cách mạng, lẽ sống cộng sản,vì mục đích chung của đất nước. Đi liền với lẽ sống là tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người Cách mạng đối với lãnh tụ, nhân dân, đất nước.b. Thơ Tố Hữu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn: nhà thơ chủ yếu quan tâm đến những vấn đề sống còn của đất nước. Cảm hứng của Tố Hữu là cảm hứng lịch sử dân tộc chứ không phải cảm hứng thế sự đời tư, với những con người mang phong cách tiêu biểu cho cả cộng đồng như: chị Trần Thị Lý, anh Nguyễn Văn Trỗi…c. Thơ Tố Hữu có giọng điệu tâm tình ,ngọt ngào, đầy tình thương mến: xuất phát từ quan niệm về thơ: “Thơ là tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình – Thơ là điệu hồn đi tìm những tâm hồn đồng điệu.” Tuy nói về những vấn đề chính trị nhưng thơ Tố Hữu lại như “thơ của một tình nhân” đầy niềm say đắm. Điều này được thể hiện qua các hô ngữ, câu cảm thán, cách xưng hô: “anh em ơi”, “đồng bào ơi”…d. Thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc trong nội dung và hình thức thể hiện: điều này được thể hiện qua những thi liệu qXem thêm tại: https:loigiaihay.comphongcachnghethuatthotohuunguvan12c30a4280.htmlixzz5n1ETOFjF Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình trị sâu sắc: bao trùm thơ Tố Hữu vấn đề lý tưởng,lẽ sống: lẽ sống Cách mạng, lẽ sống cộng sản, mục đích chung đất nước  "Chừng người ngồi bóng tối trơng đợi tươi sáng  Sự cẩu thả nghề bất lương - Ngữ Văn 12  “Tuyên ngôn độc lập” láy láy lại hai thật lịch sử nào? Ý nghĩa? - Ngữ Văn 12  Nghị luận xã hội: “Sống, phải học hỏi” - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học a Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình trị sâu sắc: bao trùm thơ Tố Hữu vấn đề lý tưởng, lẽ sống: lẽ sống Cách mạng, lẽ sống cộng sản,vì mục đích chung đất nước Đi liền với lẽ sống tình cảm lớn, niềm vui lớn người Cách mạng lãnh tụ, nhân dân, đất nước b Thơ Tố Hữu mang khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn: nhà thơ chủ yếu quan tâm đến vấn đề sống đất nước Cảm hứng Tố Hữu cảm hứng lịch sử dân tộc cảm hứng đời tư, với người mang phong cách tiêu biểu cho cộng đồng như: chị Trần Thị Lý, anh Nguyễn Văn Trỗi… c Thơ Tố Hữu có giọng điệu tâm tình ,ngọt ngào, đầy tình thương mến: xuất phát từ quan niệm thơ: “Thơ tiếng nói đồng ý, đồng chí, đồng tình – Thơ điệu hồn tìm tâm hồn đồng điệu.” Tuy nói vấn đề trị thơ Tố Hữu lại “thơ tình nhân” đầy niềm say đắm Điều thể qua hô ngữ, câu cảm thán, cách xưng hô: “anh em ơi”, “đồng bào ơi”… d Thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc nội dung hình thức thể hiện: điều thể qua thi liệu q Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/phong-cach-nghe-thuat-tho-to-huu-ngu-van-12c30a4280.html#ixzz5n1ETOFjF
- Xem thêm -

Xem thêm: Phong cách nghệ thuật thơ tố hữu, Phong cách nghệ thuật thơ tố hữu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn