Hãy trình bày quan điểm của mình trong một bài văn khoảng 600 chữ trước cuộc vận động nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

1 100 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:50

Hãy trình bày quan điểm của mình trong một bài văn (khoảng 600 chữ) trước cuộc vận động “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.Tác giả Phan Bội Châu Ngữ Văn 12Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu Ngữ Văn 12Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự...Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Những ý cần đạtGiải thích hiện tượng “tiêu cực thi cử” và “bệnh thành tích trong giáo dục” trong nhà trường.“Tiêu cực trong thi cử” là những hành vi gian lận khi thi cử như sử dụng những tài liệu hoặc giám thị coi thi cho thí sinh sử dụng tài liệu. “Bệnh thành tích trong giáo dục” là những danh hiệu thành tích ảo, không đúng thực chất.Đây là một hiện tượng xấu, không tự phát huy năng lực học tập của học sinh, giáo viên mất lương tâm nghề nghiệp.Thực trạng của cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình lớn từ xã hội. Tuy nhiên, còn khá nhiều trường hợp không hưởng ứng, tích cực tham gia. Mọi ya đều có nguyên nhânÝ nghĩa của cuộc vận động này là phòng chống và ngăn chặn các hành vi gian lận, bao che trong dạy, học và thi cử.Nhiệm vụ của học sinh, sinh viên. Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc vận động. Bài văn tham khảoHọc sinh, sinh viên là tương lai của đất nước. Vì vậy, giáo dục luôn là vấn đề quan trọng gây quan tâm cho mọi người trong xã hội, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Tuy nhiên hiện nay đang xuất hiện nhiều tiêu cực gây nhiều ảnh hưởng xấu cho nền giáo dục nước ta, cho nên cuộc vận động “Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” rất đang rất được sự ủng hộ và hưởng ứng trên cả nước.Hiện tượng “tiêu cực thi cử” và “bệnh thành tích trong giáo dục” trong nhà trường hiện nay là một hiện tượng xấu cần xoá bỏ, nó làm cho học sinh ỷ lại, không tự phát huy năng lực học tập của mình, làm cho giáo viên mất đi lương tâm nghề nghiệp.“Tiêu cực trong thi cử” là những hành vi gian lận khi thi cử như thí sinh mang vào phòng thi và sử dụng những tài liệu hoặc thiết bị không được cho phép, hay giám thị coi thi cố tình lờ đi cho thí sinh sử dụng tài liệu, trao đổi với nhau… Còn “bệnh thành tích trong giáo dục” là những danh hiệu thi đua của thầy và trò, giữa các lớp, các trường và các phòng ban với nhau gây nên hiện tượng điểm ảo, thành tích ảo, không phản ánh đúng khả năng và trình độ. Đó là hành động vi phạm có ý thức. Vậy ý nghĩa của cuộc vận động này là phòng chống và ngăn chặn các hành vi gian lận, bao che trong dạy, học và thi cử. Vấn đề đã và đang trở nên rất cấp thiết. Đây không còn chỉ là cuộc vận động của bộ, ngành mà là của toàn ngành giáo dục. Tiêu cực và bệnh thành tích đã có từ lâu. Nếu để tiêu cực tiếp tục kéo dài, học sinh không có động lực để học, không tiếp thu được kiến thức, sẽ không có tương lai. Các thầy cô cũng không có động lực để dạy, không có sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học, nền giáo dục khi ấy sẽ ngày càng trì trệ.Cuộc vận động được triển khai đã gần năm năm và nhận được sự đồng tình lớn từ xã hội. Tuy nhiên, vần còn khá nhiều trường hợp không hưởng ứng, không tích cực tham gia. Một số nhà quản lý giáo dục và giáo viên còn thoả hiệp hoặc làm ngơ, vô cảm trước các hiện tượng tiêu cực, hiện tượng chạy trường, chạy lớp, lấy tỉ lệ để nâng thành tích vẫn còn ở một số nhà trường, học sinh vẫn còn xu hướng ỷ lại, chán học, và rồi dẫn đến gian lận trong các kì kiểm tra và thi cử. Ngoài ra còn xảy ra trường hợp một số giáo viên dũng cảm đứng lên tố cáo tiêu cực nhưng lại bị trù dập và chịu sức ép từ nhiều phXem thêm tại: https:loigiaihay.comnoikhongvoinhungtieucuctrongthicuvabenhthanhtichtronggiaoducnguvan12c30a4339.htmlixzz5n1E7dCYF Hãy trình bày quan điểm văn khoảng 600 chữ trước vận động Nói khơng • • • • với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” Tác giả Phan Bội Châu - Ngữ Văn 12 Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu - Ngữ Văn 12 "Chừng người ngồi bóng tối trơng đợi tươi sáng Sự cẩu thả nghề bất lương - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Những ý cần đạt Giải thích tượng “tiêu cực thi cử” “bệnh thành tích giáo dục” nhà trường “Tiêu cực thi cử” hành vi gian lận thi cử sử dụng tài liệu giám thị coi thi cho thí sinh sử dụng tài liệu “Bệnh thành tích giáo dục” danh hiệu thành tích ảo, khơng thực chất Đây tượng xấu, không tự phát huy lực học tập học sinh, giáo viên lương tâm nghề nghiệp Thực trạng vận động nhận đồng tình lớn từ xã hội Tuy nhiên, nhiều trường hợp khơng hưởng ứng, tích cực tham gia Mọi ya có ngun nhân Ý nghĩa vận động phòng chống ngăn chặn hành vi gian lận, bao che dạy, học thi cử Nhiệm vụ học sinh, sinh viên Bài học kinh nghiệm rút từ vận động Bài văn tham khảo Học sinh, sinh viên tương lai đất nước Vì vậy, giáo dục vấn đề quan trọng gây quan tâm cho người xã hội, đặc biệt bậc phụ huynh Tuy nhiên xuất nhiều tiêu cực gây nhiều ảnh hưởng xấu cho giáo dục nước ta, vận động “Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” rất ủng hộ hưởng ứng nước Hiện tượng “tiêu cực thi cử” “bệnh thành tích giáo dục” nhà trường tượng xấu cần xố bỏ, làm cho học sinh ỷ lại, không tự phát huy lực học tập mình, làm cho giáo viên lương tâm nghề nghiệp “Tiêu cực thi cử” hành vi gian lận thi cử thí sinh mang vào phòng thi sử dụng tài liệu thiết bị không cho phép, hay giám thị coi thi cố tình lờ cho thí sinh sử dụng tài liệu, trao đổi với nhau… Còn “bệnh thành tích giáo dục” danh hiệu thi đua thầy trò, lớp, trường phòng ban với gây nên tượng điểm ảo, thành tích ảo, khơng phản ánh khả trình độ Đó hành động vi phạm có ý thức Vậy ý nghĩa vận động phòng chống ngăn chặn hành vi gian lận, bao che dạy, học thi cử Vấn đề trở nên cấp thiết Đây khơng vận động bộ, ngành mà toàn ngành giáo dục Tiêu cực bệnh thành tích có từ lâu Nếu để tiêu cực tiếp tục kéo dài, học sinh khơngđộng lực để học, khơng tiếp thu kiến thức, khơng có tương lai Các thầy khơngđộng lực để dạy, khơng có sáng kiến đổi phương pháp dạy học, giáo dục ngày trì trệ Cuộc vận động triển khai gần năm năm nhận đồng tình lớn từ xã hội Tuy nhiên, vần nhiều trường hợp khơng hưởng ứng, khơng tích cực tham gia Một số nhà quảngiáo dục giáo viên thoả hiệp làm ngơ, vô cảm trước tượng tiêu cực, tượng chạy trường, chạy lớp, lấy tỉ lệ để nâng thành tích số nhà trường, học sinh xu hướng ỷ lại, chán học, dẫn đến gian lận kì kiểm tra thi cử Ngồi xảy trường hợp số giáo viên dũng cảm đứng lên tố cáo tiêu cực lại bị trù dập chịu sức ép từ nhiều ph Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/noi-khong-voi-nhung-tieu-cuc-trong-thi-cu-va-benh-thanh-tich-trong-giaoduc-ngu-van-12-c30a4339.html#ixzz5n1E7dCYF
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy trình bày quan điểm của mình trong một bài văn khoảng 600 chữ trước cuộc vận động nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, Hãy trình bày quan điểm của mình trong một bài văn khoảng 600 chữ trước cuộc vận động nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn