Trình bày ngắn gọn nội dung từng tập thơ của tố hữu

1 50 0
  • Loading ...
1/1 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:50

Trình bày ngắn gọn nội dung từng tập thơ của Tố Hữu Ngữ Văn 12 Bình chọn:Tập thơ “Từ ấy” (19371946): tập thơ gồm ba phần tương ứng với ba chặng đường thơ trong mười năm hoạt động của Tố Hữu:Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục Ngữ Văn...Tác giả Phan Bội Châu Ngữ Văn 12Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu Ngữ Văn 12Chừng ấy người ngồi trong bóng tối đang trông đợi một cái gì đó tươi sáng hơn sự...Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học a. Tập thơ “Từ ấy” (19371946): tập thơ gồm ba phần tương ứng với ba chặng đường thơ trong mười năm hoạt động của Tố Hữu: Máu lửa: ca ngợi lý tưởng và kêu gọi quần chúng bị áp bức đứng lên đấu tranh. Xiềng xích: ghi lại những cuộc đấu tranh gay go của những chiến sĩ Cách mạng trong nhà tù thực dân. Thể hiện sự trưởng thành vững vàng của người thanh niên Cách mạng qua thử thách bộc lộ một tâm hồn yêu đời tha thiết. Giải phóng: thể hiện niềm vui chiến thắng, ca ngợi Cách mạng thành công.b. Tập thơ “Việt Bắc” (19471954): là chặng đường thơ của Tố Hữu trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tập thơ ca ngợi cuộc kháng chiến, con người kháng chiến, đồng thời phản ánh những gian lao, lòng anh dũng của quân và dân ta. Sự trưởng thành của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi (Cả nước, Lên Tây Bắc, Việt Bắc, Bầm ơi, Lượm…)c. Tập thơ “Gió lộng” (19551961): là tiếng hát ca ngợi cuộc sống mới Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và bộc lộ tình cảm tha thiết với miền Nam, đồng thời thể hiện ý chí thống nhất đất nước, tình cảm quốc tXem thêm tại: https:loigiaihay.comtrinhbayngangonnoidungtungtapthocuatohuunguvan12c30a4342.htmlixzz5n1DyFZK2 Trình bày ngắn gọn nội dung tập thơ Tố Hữu - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Tập thơ “Từ ấy” (1937-1946): tập thơ gồm ba phần tương ứng với ba chặng đường thơ mười năm hoạt động Tố Hữu:  Nói khơng với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục - Ngữ Văn  Tác giả Phan Bội Châu - Ngữ Văn 12  Phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu - Ngữ Văn 12  "Chừng người ngồi bóng tối trơng đợi tươi sáng Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học a Tập thơ “Từ ấy” (1937-1946): tập thơ gồm ba phần tương ứng với ba chặng đường thơ mười năm hoạt động Tố Hữu: - Máu lửa: ca ngợi lý tưởng kêu gọi quần chúng bị áp đứng lên đấu tranh - Xiềng xích: ghi lại đấu tranh gay go chiến sĩ Cách mạng nhà tù thực dân Thể trưởng thành vững vàng người niên Cách mạng qua thử thách bộc lộ tâm hồn yêu đời tha thiết - Giải phóng: thể niềm vui chiến thắng, ca ngợi Cách mạng thành công b Tập thơ “Việt Bắc” (1947-1954): chặng đường thơ Tố Hữu năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Tập thơ ca ngợi kháng chiến, người kháng chiến, đồng thời phản ánh gian lao, lòng anh dũng quân dân ta Sự trưởng thành nhân dân lãnh đạo Đảng Bác Hồ đưa kháng chiến đến thắng lợi (Cả nước, Lên Tây Bắc, Việt Bắc, Bầm ơi, Lượm…) c Tập thơ “Gió lộng” (1955-1961): tiếng hát ca ngợi sống Xã hội chủ nghĩa miền Bắc bộc lộ tình cảm tha thiết với miền Nam, đồng thời thể ý chí thống đất nước, tình cảm quốc t Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/trinh-bay-ngan-gon-noi-dung-tung-tap-tho-cua-to-huu-ngu-van-12c30a4342.html#ixzz5n1DyFZK2
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày ngắn gọn nội dung từng tập thơ của tố hữu, Trình bày ngắn gọn nội dung từng tập thơ của tố hữu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn