123doc vn meo phat am tieng anh cuc hay

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:37

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí NGỮ ĐIỆU VÀ CÁCH NHẤN ÂM TRONG TIẾNG ANH Sau người học học phụ âm nguyên âm bản, họ phải chuyển sang học phân biệt âm đơn cặp âm tương đối giống Khi quen phát âm cách dễ dàng với từ đơn, người học cần chuyển sang học ngữ điệu trọng âm câu Bài tập sử dụng để giúp bạn luyện tập, cách tập trung vào từ nhấn mạng nội dung từ chức Nói to câu đếm số giây bạn cần để nói The beautiful Mountain appeared transfixed in the distance Bạn cần thời gian bao lâu? Có lẽ giây Bây thử nói to câu sau đây: He can come on Sundays as long as he doesn’t have to any homework in the evening Bạn cần thời gian bao lâu? Có lẽ giây Chờ chút, câu ngắn nhiều so với câu thứ hai The beautiful Mountain appeared transfixed in the distance He can come on Sundays as long as he doesn’t have to any homework in the evening Bạn phần! Bài tập đơn giản điểm quan trọng việc chúng tơi nói sử dụng Tiếng Anh Cụ thể, Tiếng Anh coi ngơn ngữ có trọng âm nhiều ngơn ngữ khác khơng Điều có nghĩa là, nói, câu Tiếng Anh nhấn vào số từ định, từ khác nói nhanh chóng (một vài người học có nói ăn âm đó, hay nuốt âm) Trong nhiều ngôn ngữ khác Anh, Ý, âm tiết nói có tầm quan trọng (Có trọng âm, âm tiết có độ dài riêng nó) Nhiều người học khơng hiểu nhiều từ Tiếng Anh nói lướt qua thơi, bị nuốt âm câu Tiếng Anh khác số ngôn ngữ khác chỗ, người nói cần dành nhiều thời gian cho từ/âm tiết nhấn trọng âm, từ/âm tiết khác, quan trọng cần lướt qua mà VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hãy để ý ví dụ đơn giản: động từ khuyết thiếu “can” Khi sử dụng, đọc lượt q qua nó, khơng phát âm They can come on Friday (gạch chân từ nhấn giọng) Mặt khác, sử dụng hình thức phủ định “can’t”, thường nhấn trọng âm vào They can’t come on Friday Vậy, điều có ý nghĩa với kỹ nói? Đúng vậy, trước hết cần hiểu từ nhấn từ mang nội dung như:     Danh từ: kitchen, Peter,… (Hầu hết) động từ chinhs: visit, construct Tính từ: beautiful, interesting Trạng từ: often, carefully Những từ không nhấn giọng đượcx em làc từ chức như:      Từ hạn đinh: the, a, some, a few Trợ động từ: don’t, am, can, were Giới từ: before, next to, opposite Liên từ: but, while, as Đại từ: they, she, us Chũng ta quay trở lại ví dụ để chứng minh điều ảnh hưởng đến giọng nói The beautiful Mountain appeared transfixed in the distance (14 âm tiết) He can come on Sunday s as long as he doesn’t have to any homework in the evening (22 âm tiết) Mặc dù câu thứ hai dài câu đầu chừng 30%, cần thời gian để nói tương đương câu có từ nhấn Số lại đọc lướt Do bạn khơng phải lo lắng việc phát âm tất từ câu cách rõ ràng để người nghe hiểu Bạn nên tập trung ý vào việc nhấn từ mang nghĩa thật rõ ràng Bây bắt đầu việc nghe hiểu nói chuyệnv ới bạn bè nói Tiếng Anh tiếng mẹ đẻ, lắng nghe xem họ nhấn giọng thến Nhấn giọng chìa khố phát âm tuyệt vời, tăng cường hiểu biết Tiếng Anh bạn Cùng luyện số câu sau nhé! VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chúc bạn luyện tập hiệu quả! ... ới bạn bè nói Tiếng Anh tiếng mẹ đẻ, lắng nghe xem họ nhấn giọng thến Nhấn giọng chìa khố phát âm tuyệt vời, tăng cường hiểu biết Tiếng Anh bạn Cùng luyện số câu sau nhé! VnDoc - Tải tài liệu,... điều có ý nghĩa với kỹ nói? Đúng vậy, trước hết cần hiểu từ nhấn từ mang nội dung như:     Danh từ: kitchen, Peter,… (Hầu hết) động từ chinhs: visit, construct Tính từ: beautiful, interesting... giọng đượcx em làc từ chức như:      Từ hạn đinh: the, a, some, a few Trợ động từ: don’t, am, can, were Giới từ: before, next to, opposite Liên từ: but, while, as Đại từ: they, she, us Chũng
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc vn meo phat am tieng anh cuc hay , 123doc vn meo phat am tieng anh cuc hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn