bo xung luan van

7 58 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:26

I Tài liệu tham khảo Hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng phát triển kéo theo hoạt động khác ngân hàng phát triển Nâng cao chất lượng tín dụng đã, đang, đích mà tất ngân hàng thương mại hướng tới Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Bên cạnh nhân tố từ ngân hàng, có nhân tố từ khách hàng ngân hàng nhân tố khách quan khác Các nhân tố từ phía Ngân hàng Chính sách tín dụng Ngân hàng Chính sách tín dụng sách chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Đó yếu tố tác động dến việc cung ứng vốn cho kinh tế Chính sách tín dụng hiểu đường lối, chủ trương đảm bảo cho hoạt động tín dụng quỹ đạo, liên quan đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng Chính sách tín dụng bao gồm: hạn mức tín dụng, kỳ hạn khoản vay, lãi suất cho vay mức lệ phí, loại cho vay thực Các điều khoản sách tín dụng xây dựng dựa nhiều yếu tố khác điều kiện kinh tế, sách tiền tệ tài ngân hàng Nhà nước, khả vốn ngân hàng nhu cầu tín dụng khách hàng Khi yếu tố thay đổi, sách tín dụng thay đổi theo Đối với khách hàng, ngân hàng đưa sách khác cho phù hợp Ví dụ với khách hàng có uy tín với ngân hàng ngân hàng cho vay khơng có tài sản đảm bảo, có hạn mức cao hơn, lãi suất ưu đãi hơn; khách hàng khác, việc có tài sản đảm bảo cần thiết Một sách tín dụng đắn thu hút nhiều khách hàng, đảm bảo khả sinh lời từ hoạt động tín dụng sở hạn chế rủi ro, tuân thủ phương pháp, đường lối sách Nhà nước đảm bảo cơng xã hội Điều có nghĩa chất lượng tín dụng tuỳ thuộc vào việc xây dựng sách tín dụng ngân hàng thương mại có đắn hay khơng Bất Ngân hàng muốn có chất lượng tín dụng tốt phải có sách tín dụng khoa học, phù hợp với thực tế ngân hàng thị trường Quy trình tín dụng Quy trình tín dụng tập hợp nội dung, nghiệp vụ bản, bước tiến hành trình cho vay, thu nợ nhằm đảm bảo an tồn vốn tín dụng Nó bao gồm bước khâu chuẩn bị cho vay, phát tiền vay, kiểm tra trình cho vay thu hồi nợ Trong quy trình tín dụng, bước chuẩn bị cho vay quan trọng (khách hàng nhập hồ sơ vay vốn ) Bao gồm giai đoạn: khai thác tìm kiếm khách hàng; hướng dẫn khách hàng điều kiện tín dụng thành lập hồ sơ vay; phân tích thẩm định khách hàng phương án, dự án vay vốn Chất lượng tín dụng tuỳ thuộc nhiều vào chất lượng công tác thẩm định quy định điều kiện, thủ tục cho vay ngân hàng thương mại Kiểm tra trình sử dụng vốn vay giúp cho ngân hàng nắm diễn biến khoản tín dụng cung cấp cho khách hàng để có hành động điều chỉnh can thiệp cần thiết, sớm ngăn ngừa rủi ro xảy Việc lựa chọn áp dụng có hiệu hình thức kiểm tra thiết lập hệ thống phòng ngừa hữu hiệu, giảm rủi ro tín dụng, nói cách khác nâng cao chất lượng tín dụng Thu hồi giải nợ khâu định đến chất lượng tín dụng Sự nhạy bén ngân hàng việc kịp thời phát biểu bất lợi xảy khách hàng biện pháp xử lý kịp thời, tư vấn cho khách hàng giảm thiểu khoản nợ hạn điều có tác dụng tích cực hoạt động tín dụng Đồng thời với bước quy trình tín dụng cơng tác thu thập thơng tin Thơng tin tín dụng nhanh, xác tồn diện khả phòng chống rủi ro tín dụng tốt Thơng tin tín dụng thu thập từ nhiều nguồn: từ trung tâm tín dụng Ngân hàng Nhà nước, từ phòng thơng tin tín dụng ngân hàng thương mại, qua báo chí, tổ chức nghề nghiệp, qua việc cán tín dụng trực tiếp thu thập sở sản xuất kinh doanh khách hàng, qua báo cáo tài khách hàng Quy trình tín dụng ngân hàng thương mại khơng mang tính cứng nhắc Đối với khách hàng khác nhau, ngân hàng chủ động, linh hoạt,thực bước quy trình tín dụng cho phù hợp Ví dụ dự án lớn, bước phân tích quan trọng Thậm chí có trường hợp q phức tạp, ngân hàng phải thành lập tổ thẩm định riêng Đối với vay tiêu dùng, việc giám sát mục đích sử dụng vốn cần trọng nhiều Công tác tổ chức ngân hàng Tổ chức ngân hàng cần cụ thể hố xếp có khoa học, có tính linh hoạt sở tơn trọng nguyên tắc quy định Ngân hàng tổ chức cách có khoa học đảm bảo phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng phòng ban, ngân hàng với toàn hệ thống với quan liên quan khác Qua tạo điều kiện đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng, quản lý có hiệu khoản vốn tín dụng, phát giải kịp thời khoản tín dụng có vấn đề, từ nâng cao chất lượng tín dụng Phẩm chất trình độ cán Chất lượng đội ngũ cán ngân hàng nhân tố định đến thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Sỡ dĩ cán tín dụng người tham gia trực tiếp vào khâu quy trình tín dụng, từ bước đến bước cuối Cán tín dụng mà khơng có đạo đức nghề nghiệp, làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái pháp luật làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Trình độ chun mơn nghiệp vụ định đến thành công công tác tín dụng Cán tín dụng giỏi chun mơn nghiệp vụ, có kỹ năng, có kinh nghiệm đánh giá xác tính khả thi dự án, xác định tính chân thực báo cáo t chính, phát hành vi cố tình lừa đảo khách hàng (như sửa chữa báo cáo tài chính, lập hồ sơ chấp giả, dùng tài sản chấp vay nhiều nơi ) từ phân tích khả quản lý lực thực khách hàng để định có cho vay hay khơng Bên cạnh cán tín dụng cần có hiểu biết rộng pháp luật, mơi trưòng kinh tế xã hội, đường lối phát triển đất nước, thay đổi thị trường…dự đoán trước biến động xẩy từ tư vấn lại cho khách hàng xây dựng lại phương án kinh doanh cho phù hợp Kiểm soát nội Thơng qua kiểm sốt nội giúp cho nhà lãnh đạo ngân hàng nắm tình hình hoạt động kinh doanh diễn ra; phát thuận lợi, khó khăn, sai trái từ đề biện pháp giải kịp thời Chất lượng tín dụng phụ thuộc vào việc chấp hành quy định, thể lệ, sách mức độ phát kịp thời sai sót nguyên nhân dẫn đến lệch lạc q trình thực khoản tín dụng Tình hình huy động vốn Tình hình huy động vốn ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng.Vốn huy động ngắn hạn nguồn chủ yếu vay ngắn hạn, vốn huy động trung dài hạn nguồn chủ yếu vay trung dài hạn Vốn huy động lớn, ngân hàng thương mại có khả cho vay, mở rộng hoạt động tín dụng Nếu ngân hàng khơng có phù hợp kỳ hạn nguồn huy động cho vay mà không dự kiến dược nguồn bù đắp rủi ro khoản xảy Các nhân tố từ phía khách hàng Khách hàng người lập phương án, dự án xin vay sau ngân hàng chấp nhận, khách hàng người trực tiếp sử dụng vốn vay để kinh doanh Vì vậy, khách hàng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Năng lực khách hàng Năng lực khách hàng nhân tố định đến việc khách hàng sử dụng vốn vay có hiệu hay khơng Nếu lực khách hàng yếu kém, thể việc khơng dự đốn biến động lên xuống nhu cầu thị trường; không hiểu biết nhiều việc sản xuất, phân phối khuyếch trương sản phẩm …thì dễ dàng bị gục ngã cạnh tranh Từ làm ảnh hưởng đến khả trả nợ ngân hàng, chất lượng tín dụng ngân hàng bị ảnh hưởng Và ngược lại lực khách hàng cao khả cạnh tranh thị trường lớn, vốn vay sử dụng có hiệu Sự trung thực khách hàng Sự trung thực khách hàng ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng ngân hàng Nếu doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng không cung cấp số liệu trung thực, vi phạm chế độ kế toán thống kê ban hành gây khó khăn cho ngân hàng việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, việc quản lý vốn vay khách hàng để qua đưa định cho vay đắn Nếu khách hàng sử dụng vốn vay ngân hàng không đối tượng kinh doanh, không với phương án, mục dích xin vay không trả nợ dúng hạn Rủi ro công việc kinh doanh khách hàng Rủi ro thuật ngữ sử dụng để biến cố (sự kiện) xảy mong muốn đem lại hậu xấu Rủi ro kinh doanh yếu tố tất yếu người ta thường nói” rủi ro người bạn đồng hành kinh doanh” Rủi ro phát sinh muôn màu muôn vẻ hệ nhân tố chủ quan hay khách quan, chủ yếu nhân tố khách quan dự đoán doanh nghiệp Trong sản xuất kinh doanh, rủi ro phát sinh nhiều hình thái khác nhau: thiên tai, hoả hoạn, lực sản xuất kinh doanh yếu kém, nạn nhân thay đổi sách nhà nước, bị lừa đảo, trộm cắp…Ví dụ giá bán nguyên vật liệu tăng vọt giá bán sản phẩm không thay đổi làm lợi nhuận doanh nghiệp giảm, ảnh hưởng đến việc trả nợ Ngân hàng Nếu doanh nghiệp tăng giá bán sản phẩm lên bị khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm, khả thu hồi vốn chậm, dễ dàng vi phạm việc trả nợ Ngân hàng mặt thời hạn Tài sản đảm bảo Quyền sở hữu tài sản tiêu chuẩn để cấp tín dụng (có thể tài sản đảm bảo tín chấp) Tuy nhiên có nhiều tài sản pháp nhân cá nhân khơng có giấy chứng nhận sỡ hữu Tài sản cố định phần lớn nhà xưởng, máy móc, thiết bị lạc hậu không đủ tiêu chuẩn chấp Trong nhu cầu vay vốn ngân hàng lớn Như cho vay theo chế độ hầu hết doanh nghiệp không đủ điều kiện vay cho vay không đáng kể Sự khơng theo kịp với q trình đổi Nhiều doanh nghiệp nhà nước thường có thói quen dựa dẫm trơng chờ vào nhà nước Vốn tự có họ lại giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lớn Hơn nữa, quen với kiểu làm ăn bao cấp nên chuyển sang chế thị trường tự hạch toán kinh doanh, họ vay vốn ngân hàng để kinh doanh thua lỗ trông chờ vào giúp đỡ nhà nước trước Điều ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đặc biệt chất lượng tín dụng trung dài hạn Các nhân tố khác Môi trường kinh tế Nền kinh tế hệ thống bao gồm hoạt động kinh tế có quan hệ biện chứng, ràng buộc lẫn nên biến động hoạt động kinh tế gây ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh lĩnh vực lại Hoạt động ngân hàng thương mại coi cầu nối lĩnh vực khác kinh tế Vì vậy, ổn định hay ổn định kinh tế có tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng- đặc biệt hoạt động tín dụng Các biến số kinh tế vĩ mơ lạm phát, khủng hoảng ảnh hưởng lớn tới chất lượng tín dụng Một kinh tế ổn định tỷ lệ lạm phát vừa phải tạo điều kiện cho khoản tín dụng có chất lượng cao Tức doanh nghiệp hoạt động môi trường ổn định khả tạo lợi nhuận cao hơn, từ mà trả vốn lãi cho ngân hàng Ngược lại kinh tế biến động doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thất thường ảnh hưởng đến thu nhập doanh nghiệp, từ ảnh hưởng tới khả thu nợ ngân hàng Chu kỳ kinh tế có tác động khơng nhỏ tới hoạt động tín dụng Trong thời kỳ suy thoái, sản xuất vượt nhu cầu dẫn tới hàng tồn kho lớn, hoạt động tín dụng gặp nhiều khó khăn doanh nghiệp không phát triển Hơn ngân hàng bỏ qua nguyên tắc tín dụng lại làm giảm chất lượng tín dụng Ngược lại thời kỳ hưng thịnh, tốc độ tăng trưởng cao, doanh nghiệp có xu hướng mở rộng sản xuất kinh doanh, nhu cầu tín dụng tăng rủi ro ít, chất lượng tín dụng tăng Tuy nhiên thời kỳ có khoản vay vượt quy mô sản xuất khả quản lý khách hàng nên khoản vay gặp rủi ro Những nhân tố thuộc quản lý vĩ mơ nhà nước Các sách nhà nước ổn định hay không ổn định tác động đến chất lượng tín dụng Khi sách khơng ổn định gây khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, từ gây trở ngại cho ngân hàng thu hồi nợ ngược lại Hệ thống pháp luật sở để điều tiết hoạt động kinh tế Nếu hệ thống pháp luật không đồng bộ, hay thay đổi làm cho hoạt động kinh doanh gặp khó khăn Ngược lại phù hợp với thực tế khách quan tạo mơi trường pháp lý cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành thuận lợi đạt kết cao Môi trường xã hội Quan hệ tín dụng thực sở lòng tin Nó cầu nối ngân hàng khách hàng Đạo đức xã hội ảnh hưởng tói chất lượng tín dụng Trong trường hợp đạo đức xã hội khơng tốt, lợi dụng lòng tin để lừa đảo làm giảm chất lượng tín dụng Hơn trình độ dân trí chưa cao, hiểu biết hoạt động ngân hàng làm giảm chất lượng tín dụng Mơi trường tự nhiên Những biến động bất khả kháng xảy môi trường tự nhiên thiên tai (hạn hán, lũ lụt, động đất…), hoả hoạn làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, đặc biệt ngành có liên quan đến nơng nghiệp, thuỷ sản, hải sản.Vì mơi trường tự nhiên khơng thuận lợi doanh nghiệp gặp khó khăn từ làm giảm chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Trên nhân tố tác động tới chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Để nâng cao chất lượng tín dụng, cần nghiên cứu nhận thức đắn yếu tố trên, với kết hoạt động thực tiễn Ngân hàng thương mại, để từ đưa biện pháp khắc phục có tính khả thi cao II Tài liệu tham khảo Trước hết vấn đề sách vĩ mơ phủ đóng vai trò định hoạt động kinh tế quốc dân nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngân hàng thương mại nói riêng Trong kinh tế, phủ đưa sách tiền tệ ngân hàng đơn vị thực sách Tuy nhiên, sách có lợi cho ngân hàng, có hại Khi mà ngân hàng nhà nước thay đổi lãi suất huy động, tỷ lệ dự trứ bắt buộc… làm thay đổi kế hoạch ngân hàng Khi mà lãi suất huy động tăng lên làm cho ngân hàng gặp khó khăn việc cho vay Với mức lãi suất huy động cao lãi suất hoạt động tín dụng phải đẩy lên để đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng Nhưng điều đồng nghĩa với việc khách hàng trả lãi gốc cho ngân hàng khó, rủi ro tín dụng cao lên Tuy nhiên yếu tố mặt pháp lý, nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề rủi ro tín dụng Khi mà quy định quy trình hoạt động tín dụng không quy định chặt chẽ hợp lý Nó khơng gây khó khăn cho hoạt động tín dụng, mà tạo khả rủi ro xảy Khi mà quy định hợp lý chặt chẽ hạn chế trường hợp xấu hợp đồng tín dụng Thứ ba, yếu tố trị xã hội tác động tới hoạt động tín dụng ngân hàng Chúng ta chứng kiến khủng hoảng kinh tế Thái Lan có đảo nội phủ Khi mà tình hình trị bất ổn làm sáo trộn vấn đề xã hội hoạt động tín dụng ngân hàng Tình trạng làm cho doanh nghiệp sản xuất bị gặp khó khăn hoạt động kinh doanh, khả toán cho ngân hàng khơng thể Vì rủi ro tín dụng mà tình hình trị bất ổn cao, nhiên nước ta nước có trị xã hội tương đối ổn định Ngồi yếu tố trên, có yếu tố tự nhiên thiên tai, dịch bệnh, bão lũ… Đây yếu tố bất khả kháng, yếu tố lường trước Bản thân doanh nghiệp vay vốn khơng thề dự tính Trong năm gần chứng kiến tai họa xảy đến doanh nghiệp chăn nuôi, mà vốn liếng họ bị thiêu huỷ hết dịch cúm gia cầm Rất nhiều gia đình vay vốn ngân hàng để chăn nuôi bị trắng Họ gần khơng có khả tốn nợ cho ngân hàng Đồng nghĩa với điều việc ngân hàng vốn hay rủi ro tín dụng xảy Các nhân tố ảnh hưởng từ phía khách hàng Đối với doanh nghiệp kinh nghiệm lực kinh doanh trình độ thấp, hầu hết doanh nghiệp không nắm bắt thơng tin kịp thời, thiếu thích nghi với cạnh tranh Khi vay vốn kinh doanh dự án gặp nhiều khó khăn, khả xảy rủi ro cao Như rủi ro tín dụng ngân hàng lớn Nhân tố không lành mạnh từ phía khách hàng việc khách hàng lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích, trốn tránh trách nhiệm uỷ quyền bảo lãnh Khi mà khách hàng lừa đảo họ lợi dụng điểm yếu kẽ hở ngân hàng Họ lập phương án kinh doanh giả, giấy tở chấp giả mạo vay nhiều ngân hàng với hồ sơ Đối với trường hợp bảo lãnh uỷ quyền xảy chủ yếu công ty lớn Một số công ty, công ty lớn đứng bảo lãnh uỷ quyền cho chi nhánh trực thuộc thực vay vốn ngân hàng để tránh kiểm tra giám sát ngân hàng vào hoạt động kinh doanh Tuy nhiên đơn vị chi nhánh khơng trả nợ đơn vị bảo lãnh không chịu đứng thực nghĩa vụ Các nhân tố từ ngân hàng Lợi nhuận ngân hàng chủ yếu thu từ hoạt động tín dụng Đó nguồn thu ngân hàng đó, việc tăng lợi nhuận tức phải tăng quy mơ hoạt động tín dụng lên Như đồng nghĩa với rủi ro tín dụng tăng lên Việc mở rộng tín dụng lên việc giám sát kiểm tra hợp đồng tín dụng trở lên yếu Việc giám sát cán tín dụng hợp đồng tín dụng lơi lỏng, việc tn thủ quy trình tín dụng bị lơ Trình độ lực cán tín dụng yếu kém, nhân tố gây rủi ro tín dụng Một người cán yếu lực, tiếp nhận hồ sơ khách hàng khả phân tích thẩm định dự án không dự án Trong trường hợp nhân viên tín dụng bị khách hàng lừa gạt, lựa chọn dự án tài trợ khơng xác Như khả vốn cao Điều đòi hỏi đội ngũ cán phải có lực cao Quy trình tín dụng ngân hàng bí mật riêng Quy trình tín dụng chưa chặt chẽ q cụ thể, linh hoạt điều nhân tố gây rủi ro tín dụng Những vấn đề cộm quy trình tín dụng đánh giá lại giá trị tài sản chấp cầm cố Nhân tố cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng gây trình thu hút khách hàng Đó việc thẩm định khách hàng trở nên sơ sài, chủ quan Thậm chí có nhiều ngân hàng liều lĩnh chấp nhận rủi ro cao, nhằm đạt mức lợi nhuận cao mà bất chấp hợp đồng tín dụng khơng lành mạnh, thiếu an tồn Ngồi có nhiều nhân tố khác ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thuộc ngân hàng như: chất lượng thông tin xử lý thông tin ngân hàng, cấu tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ, lực công nghệ…
- Xem thêm -

Xem thêm: bo xung luan van , bo xung luan van

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn