sổ tay pha chế hóa chất

16 96 0
  • Loading ...
1/16 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:24

ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ ĐỒNG NAI PHA CHẾ HĨA CHẤT I Các công thức nồng độ : Nồng độ mol ( mol/l, M): - Là số mol chất tan có đơn vị thể tích dung dịch Nồng độ mol thay đổi theo nhiệt độ số mol chất tan (n) CM = ( đơn vị mol/l, mmol/l ) thể tích dung dịch (v) Nồng độ molan (m): - Là số mol chất tan có kg dung môi, không thay đổi theo nhiệt độ số mol chất tan (g) Cm = số kg dung môi (kg) ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI Nồng độ phần trăm: a Nồng độ phần trăm khối lượng: - Là khối lượng chất tan (g) có 100g dung dịch số g chất tan (m) C% = × 100 số gam dung dịch (m’) b Nồng độ phần trăm thể tích: - Là thể tích chất tan (ml, l) có 100 (ml, l) dung dịch số (ml,l)chất tan C% = x 100% số (ml,l ) dung dịch c Nồng độ ppm, ppt: • Nồng độ ppm (phần triệu khối lượng ): - Dung dịch: 1ppm = µg/ml = mg/ l (cho dung dịch lỗng D ≈ 1) - Chất rắn: 1ppm = µg/g = mg/kg M nhãnchai m = C ppm x x M chấtxácđịnh 100 Vml 10 − ( g ) P • Nồng độ ppb (phần tỷ khối lượng): - ppb = 10-3 ppm = µg/l - ppb = 10-3 ppm = µg/kg Lưu ý : 1kg = 103 g = 109 àg = 106 mg Nng độ ppt (phần ngàn tỷ khối lượng ) - ppt = 10-3 ppb = 10-6 ppm = 10-6 mg/l Nồng độ phần mol: Hỗn hợp hai cấu tử A B , phần mol XA số mol A (nA) tổng số mol hỗn hợp XA = số mol chất A (nA) tổng số mol chất (n) ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI Nồng độ đương lượng gam hay nồng độ đương lượng: Nồng độ đương lượng số đương lượng gam chất tan có lít dung dịch số đương lượng gam chất tan (n’) CN = số (l) dung dịch (v) Trong đó: M - n’ = Đ , với Đ: Là số đương lượng gam Đ = + - M Z - Z: Số electron trao đổi mol, số H (OH ) hay ion tham gia phản ứng trung hoà Mối liên hệ: C M = C% II 10d M C N = C% 10d Ð CN = CM / Z Cách pha hóa chất Pha dung dịch nồng độ mol/l ( CM): a Đối với chất rắn: Lượng cân chất rắn cần lấy để pha Vml dung dịch có nồng độ CM m= Với: C M M V 100 1000 p m : khối lượng cân chất rắn (g) CM : nồng độ mol/l (M) M : Khối lượng phân tử V : thể tích cần pha (ml) P : độ tinh khiết hố chất b Đối với chất lỏng: Thể tích lỏng đậm đặc cần dùng để pha (ml) dung dịch có nồng độ CM Vðð = m= Với : C M M.V.100 1000.d.C% C M M V 100 1000.C % Vđđ : thể tích dung dịch đậm đặc (ml) m: khối lượng cân (g) V : thể tích dung dịch cần pha (ml) ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI d : tỉ trọng (g/ml) C% : nồng độ phần trăm dung dịch Pha dung dịch có nồng độ đương lượng (CN) a Đối với chất rắn: Lượng cân chất rắn cần lấy để pha Vml dung dịch có nồng độ CN m cân = Với : C N Ð.V.100 1000.p m : khối lượng cân chất rắn (g) CN : nồng độ đương lượng dung dịch cần pha V : thể tích cần pha (ml) p : độ tinh khiết chất rắn b Đối với chất lỏng: thể tích chất lỏng đậm đặc cần dùng để pha V(ml) dung dịch có nồng độ CN Vdam dac = Với : C N Đ.V.100 1000.d.C% Vđđ : thể tích dung dịch đậm đặc (ml) V : thể tích dung dịch cần pha (ml) d : khối lượng riêng (tỉ trọng) dung dịch (g/ml) C% : nồng độ phần trăm dung dịch đậm đặc Nồng độ phần trăm khối lượng: a Chất rắn không ngậm nước: Lượng chất rắn cần lấy để pha mdd (g) dung dịch có nồng độ C% mct = Với: C %.mdd 100 p m : khối lượng cân (g) mdd : khối lượng dung dịch cần pha (g) b Chất rắn ngậm nước: Lượng chất rắn cần lấy để pha mdd (g) có nồng độ C% mct = Với: C %.mdd M x 100 p M2 M1 : khối lượng phân tử ngậm nước M2 : Khối lượng phân tử không ngậm nước Nồng độ phần trăm khối lượng - thể tích: ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ ĐỒNG NAI Cân số g chất rắn C% muốn pha để pha thành 100ml dd Phần trăm thể tích - thể tích: C1 %.V1 = C2 %.V2 Với : V1 : thể tích dung dịch cần lấy để pha V2 : thể tích dung dịch cần pha C1% : nồng độ phần trăm dung dịch lấy để pha C2% : nồng độ phần trăm dung dịch cần pha III Pha dung dịch có nồng độ định sẵn Cách 1: Pha thể tích V1 dung dịch có nồng độ C1% từ dung dịch có nồng độ C2% với C2% > C1% có dung dịch dung dịch tra bảng C1.V1.d1 = C2.V2.d2 thể tích dung dịch C2% cần lấy là: V2 = C1 V1 d hay C d C1 d V2 = C d V1 Cách 2: Quy tắc đường chéo - Nồng độ C%: Dung dịch đầu C2 % C1 % C1% H2O - ⇒ Vññ C1 % H2O0 = VH C % − C1 % C2 – C1 Nồng độ mol hay đương lượng: Dung dịch đầu C2 C1 C1 ⇒ Vññ C1 = VH C − C1 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI H2O IV C2 – C1 Cách pha số thị thông dụng Chỉ thị hồ tinh bột : Starch Soluble (C6H10O5)n - Pha thị hồ tinh bột 1%: Hòa tan g 100 ml nước cất , khuấy đều, đổ vào becher có chứa 400ml nước cất sôi Đun tiếp đến dung dịch sôi trở lại, để nguội nhỏ vài giọt HCHO 40% để bảo quản hồ tin bột lâu Chỉ thị Phenoltalein ( C20H14O4)n - pha thị pp 0,1% : Hòa tan 0,1 g thị pp 100ml etanol 96% Chỉ thị Methyl orange ( C14H14N3NaO3S) - Pha thị MO 0,04% : Hòa tan 0,04g thị MO 100 ml Etanol 20% 100ml nước cất Chỉ thị Methyl red ( C15H15N3O2) - Pha thị MR 0,1% : Hòa tan 0,1g thị MR 100ml ethanol 96% Chỉ thị Murexide ( C8H8N6O6) - Pha thị Murexide nước cất, Nacl đường Saccharose Nhưng để bảo quản thị thời gian lâu ta dùng Nacl - Nghiền 1g thị Murexide với 100 g Nacl sấy khô để nguội Chỉ thị Xylenol Orange (C31H28N2Na4O13S) - Pha thị XO etanol 50% (0,1%) KNO3 Để bảo quản thị thời gian lâu ta dùng KNO3 - Nghiền kỹ g thị XO với 100g KNO3 tinh khiết Chỉ thị Erochrome black T ( C20H12N3NaO7S) - Pha thị ETOO etanol 96% ( 0,05% ÷ 0,5%) , KCl saccharose - Ta chọn KCl để pha thị ETOO bảo quản lâu Nghiền kỹ g thị ETOO với 100g KCl tinh khiết sấy khô để nguội Chỉ thị IndigoCarmine ( C16H8N2Na2O8S2) - Pha thị Indigocarmine 0,25% : Hòa tan 0,25g Indigocarmine 100ml Etanol 50% Chỉ thị Alizarin yellow ( C13H8N3NaO5) ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI - Pha thị Alizarin yellow 0,1% : Hòa tan 0,1g thị Alizarin vàng 100 ml nước cất - Khoảng đổi màu thị : pH = 10,2 – pH 12,1 10 Bromthymol blue ( C27H28Br2O5S) - Pha thị Bromthymol xanh 0,1% : Hoà tan 0,1g thị Bromthymol xanh 100ml etanol 20% - Khoảng đổi màu thị : pH 5,8 – pH 7,6 11 Hydroxylammonium Chloride ( NH2OH.HCl) Tan nước cất 12 Hydroxylammonium Sulfate ( NH2OH)2.H2SO4 Tan nước cất 13 Chỉ thị -10 Phenanthroline ( C12H8N2.H2O ) - Pha thị 1-10 phenanthroline 0,1%: Cân 0,1 g thị,hòa tan 100ml nước cất, khuấy gia nhiệt tới 800C Không đun sôi, trường hợp không gia nhiệt thêm giọt HCl đậm đặc khuấy đến tan hết ( 1- 10 phenanthrolin độ tan rât thấp 3,3g/l) 14 Acid Fusinsulforo: Pha thị acid Fusinsulfuro 1%: Cân 1g thị cho vào cốc chứa 100ml ethanol, khuấy cho tan hoàn toàn 15 Fluorescein (C20H12O5): Pha thị Fluorescein 0,5%: Cân 0,5g thị cho vào cốc chứa 100ml ethanol, khuấy cho tan hoàn toàn 16 Dimetylglyoxin (C4H8N2O2) Pha thị 1% trăm 100ml cồn 17 Chỉ thị Ferroin Hòa tan 1,485g 1-10phenaltrolin 0,695g FeSO4 7H2O nước, thêm nước cất thành 100 ml 18 Chỉ thị Diphenylamin ( C12H11N) Pha thị C12H11N 1%, cân g thị + 100 ml H2SO4 đậm đặc 19 Chỉ thị Tashiro - Dung dịch A: Hòa tan 0,1g MR 100m ethanol tinh khiết nồi cách thuỷ - Dung dịch B: Hoà tan 0,5 g Metylen xanh 100ml Ethanol 50% • Khi dùng pha dung dịch A với dung dịch B theo tỉ lệ 1:1 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI THUỐC THỬ ĐẶC BIỆT DÙNG TRONG PTN Aluminon : 1g → 1l H20 cất → lắc mạnh tan hết Thuốc thử Schiff : g NaHSO3 + 0,2g fucsin Clohidrat 2ml HCl đặc vào 100ml nươc cất Bảo quản trai màu có nút đậy kín Thuốc thử Lucas: Hòa tan 136g ZnCl2 khan 90ml dung dịch HCl đậm đặc cần thiết phải làm lạnh bên ngồi bình pha Thuốc thử Nessler : Hòa tan 50g KI lượng nước lạnh đến mưc (khoảng 50ml) Thêm vào dung dịch HgCl bão hòa (khoảng 22g HgCl2 350ml H20) dư, điều nhận biết có kết tủa xuất Sau để thêm 200m NaOH 5N pha loãng đến 1l Để yên dùng phần nước lọc Montequi A ((NH )2 [Hg(SCN )4 ]) Hoà tan 20g NH4SCN 200ml nước cất Trộn cẩn thận dung dịch với 200ml dung dịch chứa 27g HgCl2 pha loãng đến 1l Để yên dung dịch ngày đêm lọc, bảo quản chai màu, đậy kín Axit Cromic : 20g K2Cr2O7 + 100 ml H2SO4 đậm đặc + 400 ml H2O Thuốc thử α-Napthylamin ( C10H9N) Cân 0,5 g C10H9N + 1ml HCl đậm đặc, sau định mức đến 100 ml nước cất (pha dùng giữ nhiệt độ nhấp Thuốc thử Orcinal : Hoà tan 2g orcinal 100ml H2SO4 30% Thuốc thử Kaufman Cho 0,5l metanol 75 g NaBr vào becher lớn khuấy đến bão hòa Lọc, thêm vào 2,75ml brom lỏng Bảo quản chai màu tối CÁCH PHA DUNG DỊCH ĐỆM ĐỂ BẢO VỆ ĐIỆN CỰC Pha dung dịch đệm pH = • Dung dịch 1: Na2HPO4 cân 11,866g sau định mức thành 1lít → có C = 1/15M ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ ĐỒNG NAI • Dung dịch : KH2PO4 cân 9,073g sau định mức thành lít → có C = 1/15M ⇒ Lấy 61,2 ml dung dịch định mức thành 100ml dung dịch 100ml dung dịch bảo quản điện cực pH= Pha dung dịch đệm pH = Cách 1: - Dung dịch 1: dung dịch HCl 0,1N - Dung dịch 2: cân 21,014g H3C6H5O7.H2O + 200 ml NaOH 1N, sau định mức nước cất đến 1lít (dùng H3C6H5O7.H2O NaH2C6H5O7 ) ⇒ Hút 56 ml dung dịch định mức thành 100ml dung dịch dung dịch 100 ml dung dịch bảo quản điện cực pH = Cách 2: - Dung dịch 1: Dung dịch NaOH 0,1N - Dung dịch 2: 40,846 g KHC8H4O4 Sau định mức thành lít ⇒ Hút 0,8 ml dung dịch + 50 ml dung dịch Sau định mức thành 200ml nước cất Ta 100ml dung dịch bảo quản điện cực pH = MỘT SỐ DUNG DỊCH ĐẶC BIỆT Dung dịch Amonicitrat 50%:Hoà tan 500g acid citric 600ml NH4OH 25% thêm nước cất đến 1l, sau 24h lọc Hỗn hợp cường thuỷ: Tỉ lệ 1/3, trộn thể tích HNO3 với thể tích HCl H2SO4 tác nhân: Hoà tan 5,5g Ag2SO4 1kg H2SO4 đậm đặc(1l=1,84kg), để 1-2 ngày cho hoà tan hoàn toàn Ag2SO4 Hỗn hợp xúc tác CuSO4+K2SO4: Theo tỷ lệ 1:10, cân 10g CuSO4+ 100g K2SO4 Cho vào cối sứ trộn đều, cho vào chai thuỷ tinh để sử dụng dần Dung dịch kiềm Azua: - Hoà tan 160g NaOH 150ml nước cất, làm lạnh - Hoà tan 5g NaN3 50ml nước cất 10 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI - Hoà tan 300g NaI (hoặc KI) 200ml nước cất ⇒ Trộn dung dịch thêm nước cất tới 500ml Nếu có kết tủa nâu phải lọc bỏ Dung dịch Kaliantimon tartrat: Hồ tan 1,3715g K(SbO)C4H6O.1/2 H2O 400ml nước cất, định mức 500ml, bảo quản chai nâu Dung dịch Garola A:B - Dung dịch Garola A: 28.5g Co(NO)2+ CH3COOH đđ + nước cất, định mức 500ml - Dung dịch Garola B: 180g NaNO2 + nước cất thành 500ml Đựng chai màu tối, dùng trộn theo tỉ lệ 1:1 Đệm pH=5: Cân 68g CH3COONa hoà tan 500ml nước cất hút 72ml CH3COOH 99,5% Định mức 1lít nước cất Đệm pH=10: Cân 9,14g NH4Cl hoà tan 500ml nước cất hút 80ml NH4OH 25%, định mức nước cất đến 1l MỘT SỐ HOÁ CHẤT KHI PHA CẦN TẨM ACID - Tất muối Fe pha lưu ý cần phải tẩm ACID, tuỳ thuộc vào gốc Clhay gốc SO42- để ta lựa chọn ACID tẩm cho số ml ACID cần cho vào tuỳ thuộc lượng cân nhiều hay - CuSO4, MnSO4, Bi(NO3)3, K2Cr2O7: Tẩm H2SO4 96% - SnCl2 tẩm HCl 36%, đun cách thuỷ - Hydroquinon (C6H6O2), tan HCl 35% - Iốt tan KI 11 ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ ĐỒNG NAI TỶ TRỌNG CÁC DUNG DỊCH AXÍT TRONG NƯỚC Ở 200C Tỷ trọng HCl % Tỷ C2H4O2 Tỷ trọng % trọng H2SO4 % Tỷ trọng HNO3 % Tỷ trọng H3PO4 % 1,050 10,5 1.0125 10 1,035 1,055 10 1,055 10,32 1,075 15,5 1,0195 15 1,070 10 1,115 20 1,115 20,25 1,085 17,5 1,0263 20 1,105 15 1,180 30 1,150 25,57 1,005 19,4 1,0326 25 1,140 20 1,310 50 1,185 30,65 1,100 20,4 1,0384 30 1,180 25 1,370 60 1,335 50,07 1,175 35,2 1,0438 35 1,395 50 1,395 65,8 1,425 60,29 1,180 36,2 1,0575 50 1,5 60 1,405 68,1 1,685 85,11 1.185 37,2 1,0524 99 1,8355 96 1,485 91,1 1,745 90,13 1,190 38,3 1,0498 100 1,8342 99 1,413 100 1,870 100,0 12 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT SỐ HỐ CHẤT THƠNG DỤNG TRONG PTN H2SO4 CH3COOH HCl HNO3 H2 O2 NH4OH M = 98.08 M= 60.05 M= 36.46 M= 63.01 M = 34.01 M= 17.03 C% = 96 C% = 99.5 C%= 36 C% = 68 C% = 30 C% = 25 d = 1.84 d = 1.05 d= 1.18 d = 1.4 d = 1.11 d= 0.88 EDTA.2H2O CaCl2.2H2O FeCl3.6H2O SnCl2 NH4Cl NaOH M = 372.24 M= 147.02 M=270.3 M=225.63 M = 53.49 M= 40 P = 98% P= 98% P=99% P = 98% P = 99.5% P = 96% Pb(NO3)2 Na2SiO3 K2CrO4 K2Cr2O7 Ba(NO3)2 NaNO2 M=331.21 M=284.20 M=194.19 M=294.18 M=261.34 M=69.00 P=99% P=20% P=95.5% P=99.8% P=99.5% P=99% CdCl2.H2O CoCl2.6H2O NiCl2.6H2O MnSO4.H2O FeSO4.7H2O Na2SO4 M= 228.35 M=237.93 M=237.70 M=169.02 M=278.02 M=142.4 P= 99% P=99% P=98% P=99% P=99% P=99% KCl KMnO4 CuSO4.5H2O MgCl2.6H2O BaCl2 NaBr M=74.55 M= 158.03 M=249.68 M=203.3 M=244.28 M=102.9 P=99.5% P=99.5% P=99% P=98% P=99% P=99% 13 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI Iod HgCl2 Na2CO3 CH3COONa ZnCl2 KI M=253.81 M=271.5 M=105.99 M = 16.08 M=163.3 M = 166 P=99.5% P=99.5% p=99% p =99% p=98% p = 99% KSCN NH4SCN Na2HPO4 (NH4)2C2O4 K4[Fe(CN)6] K3[Fe(CN)6] M = 97.18 M = 76.12 M= 358.14 M= 142.11 M = 422.59 M=383.49 p = 98.5% P = 98.5% p = 99% p = 99.8% p = 99% p = 99% NH4SCN AgNO3 MgSO4.7H2O KH2PO4 NH4NO3 FeCl2.4H2O M = 76.12 M=169.87 M= 246.47 M=136.09 M=80.04 M= 198.81 P = 98.5% P = 99.8% P=99% P=99.5% P= 99% P= 99.5% KNO3 (M = 101,1, p = 98,5) C6H8O7.H2O KOH NaCl KCN M= 210.14 M=56.11 M=58.44 M = 65.15 M=126.07 M= 241.43 P= 99.5% P=82% P=99.5% p = 96% P= 99.5 P= 97% Na2B4O7 NH4Fe(SO4)2 (NH4)6Mo7O24 H3PO4 10H2O 12H2O H2 O M=97.994 M= 381.37 M= 482.2 M=1235.86 C% = 85 P=99.5 P= 99% p = 99% d=1.69 Ca(NO3)2 K2HPO4 Cu(NO3)2 4H2O 3H2O 3H2O M= 236.15 M= 228.22 M= 241.60 P= 99% P= 99% P= 99.5% H2C2O4 2H2O AlCl3.6H2O Na2S2O3 5H2O M=248.18 P=99% Al(NO3)3 14 9H2O Ca(OH)2 M= 375.13 M= 74.09 P= 99% P= 90% Cr2(SO4)3 6H2O M= 500.26 P=50% Muối Morh.6H2O M=392.14 P=99.5% ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý KHI PHA CHẾ HOÁ CHẤT - Đối với acid Nitric: Acid nitric gây nặng Khí nâu NO2 từ acid làm tổn thương đường hô hấp mắt Acid gây nổ tiếp xúc với chất khử H2S, rượu Khi tiếp xúc với cháy bốc cháy sinh khí NO2 Vì chữa cháy phải cần đeo mặt nạ chống độc trường hợp bị ngộ độc hít phải khí NO2 ta phải cho nạn nhân thở khí oxy nằm yên - Đối với acid H2SO4: Gây nặng tiếp xúc với da Trong trường hợp acid rơi vào người ta phải nhanh chóng rửa dung dịch kiềm nhẹ NaHCO3 2% sau rửa lại nước - Đối với acid HF: Acid vô độc, làm tổn thương da, mắt đường hô hấp Acid phá huỷ thuỷ tinh nhiều chất khác Nếu trường hợp bị cháy ta dùng nước để dập tắt Nếu khơng khí có HF ta phải đeo mặt nạ chống độc để cách ly - Đối với acid Acetic: làm nặng da, acid làm tổn thương nặng niêm mạc Nguy hiểm tiếp xúc với Ahydric cromic, Natri peroxyt acid nitric bốc cháy Dập tắt nước - Đối với acid HCl: Làm da Hơi acid làm tổn thương mạnh đến màng niêm mạc mắt mũi Khi tiếp xúc với nhiều kim loại làm thoát khí H2 tạo nên hỗn hợp nổ với khơng khí Trong trường hợp bị cháy phải dập tắt nước, Na2CO3, vôi Khi làm việc, phải mang trang hoạt tính , việc pha chế phải tuyệt đối tiến hành tủ hút 15 ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ ĐỒNG NAI CÁCH PHA MỘT SỐ CHẤT CĨ NỒNG ĐỘ BÃO HỊA • NaOH bão hòa 1090g/l • KMnO4 bão hồ 64g/l • NaCl bão hòa 358g/l • Ag2SO4 bão hồ 8g/l • Ca(OH)2 bão hòa 1.7g/l • AgNO3 bão hồ 2160g/l • Na2SO4 bão hòa 160g/l • CH3COONa 3H2O bão hồ 613g/l • I2 bão hòa 0.29g/l • NaHSO3 bão hòa • NaBr bão hồ 905g/l • Na2CO3 bão hòa 220g/l • EDTA bão hồ 100g/l • Ca(NO3)2 4H2O bão hồ • NaF bão hồ 42g/l 1470g/l • Na2SO3 bão hoà 220g/l • CaO bão hoà 1.65g/l • Na2B4O7 bão hoà 25.6g/l • CaSO4 4H2O bão hoà 2g/l • (NH4)Fe(SO4)2.12H2O bão hồ 1240g/l • K2CO3 bão hồ 1120g/l • (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O bão • KCl bão hồ 330g/l hồ 269g/l • K2HPO4 bão hồ 1600g/l • KOH bão hồ 1130g/l • NH4NO3 bão hồ 1920g/l • KIO3 bão hồ 47g/l • NH4NO3 bão hồ 1920g/l • KI bão hồ 1430g/l • (NH4)6Mo7O24.4H2O bão hòa 400g/l • KIO4 bão hồ 7g/l 16 ... Z Cách pha hóa chất Pha dung dịch nồng độ mol/l ( CM): a Đối với chất rắn: Lượng cân chất rắn cần lấy để pha Vml dung dịch có nồng độ CM m= Với: C M M V 100 1000 p m : khối lượng cân chất rắn... khối lượng cân chất rắn (g) CN : nồng độ đương lượng dung dịch cần pha V : thể tích cần pha (ml) p : độ tinh khiết chất rắn b Đối với chất lỏng: thể tích chất lỏng đậm đặc cần dùng để pha V(ml) dung... dịch cần pha (ml) ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI d : tỉ trọng (g/ml) C% : nồng độ phần trăm dung dịch Pha dung dịch có nồng độ đương lượng (CN) a Đối với chất rắn: Lượng cân chất rắn cần lấy để pha Vml
- Xem thêm -

Xem thêm: sổ tay pha chế hóa chất, sổ tay pha chế hóa chất

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn