VOCABULARY FOR PART 3, 4 FINAL

9 41 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:15

BUSINESS - KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 TỪ Access card Administrative assistant Agenda Allocate Amenities Annual budget Annual salary Arrange a meeting Assignment Assistant Manager Automotive mechanic Be away on a trip Be entitled to S T Benefit Boss Bulk purchase ['pə:t∫əs] Bulletin board Call in sick Candidate CEO Certificate Commute Company policy Conference Contract Cover letter Coworker/ colleague Crew Deal Defects Details Director/ Division Head Distribute Draft Editorial [‚edɪ'tɔːrɪəl] Estimate Expedite ['ekspɪdaɪt] Expire Fill out an application Fundraising General Affairs Give a presentation Handout Headquarters/ branch Human Resources Information packet Inventory Itinerary [aɪ'tɪnərərɪ] TOEIC Part III, IV Vocabulary NGHĨA Thẻ vào Trợ lý giám đốc Chương trình nghị Phân phối, cấp Tiện nghi Ngân sách hàng năm Lương hàng năm Chuẩn bị họp Nhiệm vụ (được phân công) Phó phòng Thợ sửa xe [,ɔ:tə'moutiv] Đang cơng tác Có/ quyền làm Phúc lợi Ơng chủ Mua hàng số lượng lớn Bảng thông báo Gọi điện báo ốm Người dự tuyển, ứng viên Tổng giám đốc Bằng cấp, giấy chứng nhận Đi lại hàng ngày từ nhà đến nơi làm việc Chính sách cơng ty Hội nghị Hợp đồng Thư xin việc Đồng nghiệp Ban, nhóm, đội ( công tác) Thỏa thuận mua bán Khuyết điểm Chi tiết ( sản phẩm) Giám đốc Phân phối Bản phác thảo, đề cương Phòng Biên tập Bảng báo giá Xúc tiến Hết hạn Điền đơn xin việc Quyên góp Phòng hành Trình bày Tài liệu phát tay Trụ sở/ chi nhánh Phòng nhân Một xấp tập sách nhỏ cung cấp thông tin Bản kê khai hàng hóa Lộ trình toeicdanang.net Page 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Junior Laptop (computer) Manager Manufacturer Marketing Marketing strategy Minimum requirement Narrow down the applicant Out of stock Overseas Sales Performance Personnel Plumber Public Relation Qualification Rebate 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Reception desk Receptionist Refund Registration Release/ launch Replacement Research and Development Sales report Sales representative Salesperson Security officer Session Shipping Short- staffed Special offer Specialty Store clerk Submit the proposal Supervisor Supplier Technician Trade show Training seminar Transfer Vacancy Vice President Wall- mounted unit Warehouse/ stock room Warranty Workflow process Working conditions Workplace TOEIC Part III, IV Vocabulary Nhân viên tập Máy tính sách tay Trưởng phòng Nhà sản xuất [‚mỉnə'fỉktʃərə(r)] Phòng Tiếp thị Chiến lược kinh doanh Điều kiện tối thiểu Tuyển chọn ứng viên Hết hàng kho Phòng kinh doanh với nước ngồi Hiệu suất, thành tích Nhân Thợ sửa ống nước Phòng Quan Hệ Cơng chúng Trình độ chun mơn Hồn lại phần tiền (sau mua sản phẩm) Bàn lễ tân Nhân viên tiếp tân Sự trả lại tiền, bồi hoàn Sự đăng ký Tung (sản phẩm) Người thay Phòng nghiên cứu phát triển Báo cáo kinh doanh Đại diện bán hàng Nhân viên bán hàng Nhân viên an ninh Niên khóa, phiên họp Bộ phận phụ trách vận chuyển Thiếu nhân viên Giảm giá đặc biệt Chuyên ngành, chuyên môn Nhân viên bán hàng Nộp kế hoạch/ đề xuất Giám sát viên Nhà cung cấp Nhân viên kỹ thuật Hội chợ triển lãm thương mại Hội thảo huấn luyện Sự thuyên chuyển Chỗ trống Phó chủ tịch Loại treo tường Kho hàng Giấy bảo hành Qúa trình xử lý cơng việc Điều kiện làm việc Nơi làm việc toeicdanang.net Page PLACE - NƠI CHỐN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 TỪ Accommodation Adjust to the time difference Aisle seat [aɪl] Alleviate [ə'liːvɪeɪt] Board Carousel Carry- on baggage Catch a plane Clear customs Complex Courtesy shuttle ['kɜːtɪsɪ] Dental appointment Deposit slip Diabetes Direct flight Doctor’s office Establishment Exchange Exit Eye exam Final destination Get an injection Have a baby Hoarse Laboratory [lə'bɒrətrɪ] Lease Lose/ gain weight Medication Miss the connection Move into Move out of Online banking Open an account Package tour Portfolio [pɔrt'fəʊlɪəʊ] Prescription Property Real estate agent Renovation Rental price Small business loan Sore throat Souvenir Statement Suburb Tenant/ landlord ['tenənt] Travel agent TOEIC Part III, IV Vocabulary NGHĨA Chỗ Thích nghi với thay đổi múi Chỗ ngồi gần lối Làm giảm đau Lên máy bay Băng tải hành lý (ở sân bay) Hành lý mang theo lên máy bay Đáp máy bay Làm thủ tục hải quan Khu nhà Xe đưa đón miễn phí Hẹn khám Phiếu gửi tiền vào tài khoản Bệnh tiểu đường Chuyến bay thẳng Phòng mạch Cơ sở, ngơi Trao đổi Lối thoát hiểm Khám mắt Điểm đến cuối Tiêm thuốc Sinh Khàn giọng Phòng thí nghiệm Cho thuê, thuê Giảm/ tăng cân Thuốc (điều trị) Nhỡ chuyến xe, tàu (chạy nối tiếp nhau) Dời đến Dời Hoạt động ngân hàng mạng Mở tài khoản Tua du lịch trọn gói Danh mục vốn đầu tư Toa thuốc Bất động sản Nhân viên môi giới bất động sản Sự sửa chữa (nhà cửa) Giá thuê nhà Tiền cho doanh nghiệp nhỏ vay Viêm họng Đồ lưu niệm Bản kê khai Ngoại ô Người thuê nhà ( chủ nhà) Nhân viên công ty du lịch toeicdanang.net Page 48 Dịch vụ điện, nước Utility Một số từ vựng thường gặp phi trường (Airport) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TỪ Air Airport lounge/ departure lounge Carousel [kæru'zel] Check-in desk Cockpit Control tower Departure Duty-free shop Flight Gate Ground Jet / airplane / aircraft / aero plane Land Luggage Passenger Passport Pilot Runway Stewardess [,stjuə'des] Suitcase Take off Trolley ['trɔli] Nghĩa Trên khơng Phòng chờ Băng chuyền Quầy làm thủ tục bay Buồng lái Đài kiểm soát máy bay lên xuống Khởi hành Cửa hàng miễn thuế Chuyến bay Cổng bay Mặt đất Máy bay Hạ cánh Hành lý Hành khách Hộ chiếu Phi công Đường băng Tiếp viên hàng không Vali Cất cánh Xe hai bánh đẩy tay Một số từ vựng thường gặp bưu điện (Post Office) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TỪ Address Air mail Arrival Courier Express mail Insurance Junk mail Letter Mail Post box Post card Postage Postage meter Postal clerk Postal order Priority delivery Recipient [ri'sipiənt] Regular mail Return address Sender TOEIC Part III, IV Vocabulary Nghĩa Địa Thư vận chuyển đường hàng không Ngày đến Người đưa thư Thư tốc hành Bảo đảm Tài liệu quảng cáo (gửi qua bưu điện) Bức thư/ thư Gửi qua bưu điện/ thư từ Thùng thư/ hòm thư Bưu thiếp Bưu phí Cái cân bưu kiện Nhân viên bưu điện Thư chuyển tiền Vận chuyển ưu tiên Người nhận Thư thường Địa trả thư Người gửi toeicdanang.net Page 21 22 Stamp Zip code Tem Chỉ số bưu điện SCHEDULE AND OTHERS - LỊCH TRÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 TỪ Ahead of schedule Appliance Arrange another date Art exhibit Be sold out Behind schedule Bike trail Call back Cancel Car rental agency Catering Convertible [kən'və:təbl] Coordinate a schedule Direction Distribution Double park Freshly- baked Function Gift- wrap Guarantee [‚gærən'tɪː] Gym Have a conflict in schedule Itinerary Maintenance Make a reservation/ book Make an appointment Meet the deadline Personal belongings Pick up lunch Policy Postpone Premiere ['premɪə] Premium ['prɪːmɪəm] Relative Remodeling Renovation [‚renəʊ'veɪʃn] Reschedule Run late Silverware ['silvə'weə] Skating rink Soap opera TOEIC Part III, IV Vocabulary NGHĨA Trước thời hạn Thiết bị gia dụng điện tử Sắp xếp lịch làm việc vào ngày tháng khác Triển lãm nghệ thuật (vé) bán hết Trễ so với lịch trình Đường dành cho xe đạp Gọi lại Hủy Công ty cho thuê xe Việc cung ứng thực phẩm cho dịp lễ, kiện lớn Xe mui trần Điều chỉnh lịch làm việc Chỉ dẫn, hướng dẫn Sự phân phối Đậu xe bên cạnh xe khác Mới nướng Sự kiện quan trọng Gói q tặng Bảo hành Phòng tập thể dục Lịch làm việc trùng Chương trình làm việc Việc bảo trì Đặt trước Hẹn trước Kịp thời hạn Đồ đạc cá nhân [bi'lɔηiηz] Đi ăn trưa Điều khoản bảo hiểm Hỗn lại Buổi diễn mắt, buổi cơng chiếu (phim) Phí bảo hiểm Họ hàng, thân thuộc Việc tu sửa lại Sự đổi Sắp xếp lại lịch làm việc Trễ so với lịch trình Bộ đồ ăn bạc Sân băng, sân patanh Kịch nhiều kỳ ti vi, rađiô toeicdanang.net Page 42 43 44 Sponsor Voucher Work out Người đỡ đầu, doanh nghiệp tài trợ Phiếu giảm giá Tập luyện ANNOUNCEMENT - THÔNG BÁO STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TỪ NGHĨA Advantage Ưu điểm/ thuận lợi Alert Cảnh giác Annual report Báo cáo thường niên Assign Phân công/ bổ nhiệm At a large discount Đại hạ giá At half price Phân nửa giá Attention, please! Xin ý! Cho là, quy cho Attribute [ə'trɪbjuːt] Be caught in traffic Bị kẹt xe Be closed for Bị chặn lại Board the vehicle Lên xe Bulky Cồng kềnh Cancellation Sự hủy bỏ Checkout line Quầy tính tiền Circulation desk Quầy cho mượn sách Clarify Làm sáng tỏ Closure Sự đóng cửa, bế mạc Biếu, mời Complimentary [‚kɒmplɪ'mentərɪ] Dedication [,dedi'kei∫n] 19 Sự tận tâm, cống hiến 20 Direct traffic Hướng dẫn luồng xe cộ 21 Extend operating hours Kéo dài hoạt động 22 Extra training Huấn luyện thêm 23 Thời biểu chuyến bay Flight itinerary [aɪ'tɪnərərɪ] 24 Identification card Giấy chứng minh 25 Incoming Đi vào 26 Intersection Giao lộ 27 Landing Hạ cánh 28 Log off Tắt (máy tính) 29 Miss out Bỏ qua hội 30 Off duty Hết ca làm việc 31 On duty Đang làm việc 32 On the scene trường 33 Organic Có hệ thống, hữu 34 Outgoing Đi ra, rời 35 Patron Khách quen Periodically [,piəri'ɔdikli] 36 Theo định kỳ 37 Proceed to Đi đến 38 Reduce the use of Giảm việc sử dụng 39 Security system Hệ thống an ninh 40 Shipping and handling charge Phí vận chuyển 41 Shut down Kết thúc, ngừng hoạt động 42 Take an alternate route Đi đường vòng 43 Temporary Tạm thời TOEIC Part III, IV Vocabulary toeicdanang.net Page 44 45 46 47 Theo đuổi, theo dấu Sự hỗn loạn (Kế hoạch) tiến hành Rút phích cắm Track Turbulence ['tə:bjuləns] Underway Unplug RECORD MESSAGE - TIN NHẮN GHI ÂM STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 TỪ After the tone Agent Answering machine Apologize for S.T/ doing S.T Appreciate Area code Automated telephone reservation system Be scheduled to S.T Call back Come across Confirm Connect Direct number Extension Feel free to Get through Hang up Hold on Interruption Job opening Leave a message Mailing address Make a phone call Mobile ( phone) Out of the office Place an order Press Put S.O through Reach Ready for pick-up Regular hours Remind Return a call Set up an appointment Status of repair System malfunction Technical problem Telephone operator Toll- free number Voice mail message Web site TOEIC Part III, IV Vocabulary NGHĨA Sau nghe tiếng bíp Nhân viên Máy trả lời tự động Xin lỗi việc Đánh giá cao, cảm kích Mã vùng Hệ thống đặt trước qua điện thoại tự động Lên kế hoạch (làm gì) Gọi lại Tình cờ phát Xác nhận Kết nối Số điện thoại Số nội bộ, số máy nhánh (nói cho phép) tự nhiên (làm đó) Kết nối Cúp máy Giữ máy chờ Sự gián đoạn Cơ hội việc làm Để lại tin nhắn Địa gửi thư Gọi điện thoại Điện thoại di động Khơng có mặt hàng văn phòng Đặt hàng Nhấn số (Điện thoại) nối máy với Được nối đến Sẵn sàng nghe Giờ hoạt động thường lệ Nhắc, nhắc nhở Gọi điện trả lời Ấn định hẹn Tình trạng sửa chữa Sự trục trặc hệ thống Sự cố kỹ thuật Nhân viên trực tổng đài điện thoại Số điện thoại miễn cước phí Hộp thư thoại Trang web toeicdanang.net Page ADVERTISING/ PROGRAM - QUẢNG CÁO/ CHƯƠNG TRÌNH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TỪ Accumulation [ə,kju:mju'lei∫n] Audience Be broadcast on Breezy ['briːzɪ] Car show Celsius ['selsiəs] Channel Chilly Cloudy Cold Commercial break Competitor Cool Critic Degree Discount Dispatch [dɪ'spætʃ] Drop in Dry Durable Environmentally friendly NGHĨA Sự tích tụ/ cải Thính giả Được phát sóng Có gió hiu hiu Cuộc triển lãm xe (độ) C Kênh Rất lạnh Có mây Lạnh Thời gian quảng cáo Đối thủ cạnh tranh Mát mẻ Nhà phê bình Độ Giảm giá Gửi Ghé lại Khơ hạn Lâu bền Thân thiện với môi trường [in,vaiərən'mentəli] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Equipment foggy freezing Gusty Heavy rain Humidity [hjuː'mɪdətɪ] Instruction Live Maintenance Newscaster Nutritional value Poor weather condition Radio show Rainy Scorcher ['skɔːtʃ] Sign up for Snowy Special guest Stay tuned for Sunny Temperature Upcoming concert Utility company 45 Warm 46 Warranty TOEIC Part III, IV Vocabulary Trang thiết bị Có sương mù Giá lạnh, rét mướt Có gió giật Mưa to Độ ẩm Lời hướng dẫn (Phát sóng) trực tiếp Sự bảo trì Phát viên chương trình tin tức Giá trị dinh dưỡng Điều kiện thời tiết tồi tệ Chương trình rađiơ Có mưa Ngày nóng Đăng ký Có tuyết Khách mời đặc biệt Giữ ngun sóng Nắng Nhiệt độ Buổi hòa nhạc tới Cơng ty tiện ích cơng cộng (cung ứng điện, ga, nước,v.v.) Ấm áp Giấy bảo hành toeicdanang.net Page 47 48 ẩm ướt Có gió Wet Windy PRESENTATION/ TALK - THUYẾT TRÌNH/ TRỊ CHUYỆN STT 20 21 22 23 24 25 TỪ Admission fee Aquarium [ə'kweərɪəm] Auditorium [‚ɔːdɪ'tɔːrɪəm] Award ceremony Be honored to S.T Be prohibited Brainstorm Brief Comment Conserve energy Cover Direct Donation Entrepreneur [,ɔntrəprə'nə:] Exhibit Expert Filmmaker Flash photography Give one’s comment on the subject Historic city Instructor Intermission Key site Keynote speaker Landmark 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Last approximately Lean out of the window Pager/ beeper Performance Principle Prominent Spectacular [spek'tækjələ(r)] Spokesperson Supplement with Tourist attraction Video equipment Work history 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOEIC Part III, IV Vocabulary NGHĨA Phí vào cửa Bể cá Thính phòng Lễ trao giải thưởng Hân hạnh, vinh dự làm Bị cấm Động não Báo cáo ngắn gọn Nhận xét, lời bình phẩm Bảo tồn lượng Đề cập đến Chỉ đường, hướng dẫn Vật tặng/ cúng Doanh nhân Vật trưng bày Chuyên gia Nhà làm phim Chụp hình có đèn flash Đưa nhận xét chủ đề Thành phố có tầm quan trọng mặt lịch sử Giảng viên Khoảng thời gian tạm nghỉ Khu di tích quan trọng Người diễn thuyết Mốc kiện đánh dấu giai đoạn quan trọng, bước ngoặc Kéo dài khoảng Nhoài người cửa sổ Máy nhắn tin Sự biểu diễn, thành tựu Nguyên tắc Lỗi lạc, xuất chúng Ngoạn mục Phát ngôn viên Bổ sung Nơi thu hút khách du lịch Thiết bị video Kinh nghiệm làm việc toeicdanang.net Page ... toeicdanang.net Page PLACE - NƠI CHỐN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 TỪ Accommodation Adjust to the time difference... Phí vận chuyển 41 Shut down Kết thúc, ngừng hoạt động 42 Take an alternate route Đi đường vòng 43 Temporary Tạm thời TOEIC Part III, IV Vocabulary toeicdanang.net Page 44 45 46 47 Theo đuổi, theo... hạn Lâu bền Thân thiện với môi trường [in,vaiərən'mentəli] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Equipment foggy freezing Gusty Heavy rain Humidity [hjuː'mɪdətɪ]
- Xem thêm -

Xem thêm: VOCABULARY FOR PART 3, 4 FINAL , VOCABULARY FOR PART 3, 4 FINAL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn