TOEIC TIPS

8 63 0
  • Loading ...
1/8 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:14

TOEIC AAA TOEIC TIPS- HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LÀM BÀI THI TOEIC LISTENING CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU PART 1: MÔ TẢ TRANH I CẤU TRÚC: - Phần bao gồm 10 tranh - Tương ứng với tranh bạn nghe câu mô tả tranh - Bạn phải chọn câu mơ tả tranh - Khoảng 66% số tranh phần mô tả người (1 nhiều người) - Khoảng 33% lại liên quan đến tĩnh vật phong cảnh (Khơng có người) - Thơng thường câu tập trung vào phần quan trọng (trọng tâm tranh) II CHIẾN THUẬT LÀM BÀI: - Hoàn thành tranh nhanh tốt - Ngay bạn hoàn thành xong, xem qua trước tranh - Dừng chờ máy tính đọc đến phần giới thiệu tranh tiếp theo! - Tuyệt đối tập trung, khoảng dừng tranh lúc nghỉ ngơi!! - Đừng vội tô đáp án nghe đủ câu (ngay nghe xong phải tô lập tức, bạn để đầu bút chì câu bạn cho đúng) - Cố gắng dùng phương án loại trừ - Không bỏ trống! Nếu bạn không biết, tô ngẫu nhiên - Nghe xong tranh nào, loại khỏi đầu tranh tập trung cho câu III TRẢ LỜI TRONG ĐẦU NHỮNG CÂU HỎI SAU KHI XEM TRƯỚC TRANH  Dạng 1: Tranh có người: - Những người làm gì? - Họ ai? - Họ trơng nào? (Những người mặc gì, đâu?) - Điều khác biệt người này? (Mắt kính, ria mép,…) - Những người nào? (Vui, buồn, mệt mỏi, …)  Dạng 2: Tranh tĩnh vật: - Đây gì? - Vật làm từ chất liệu gì? - Nó (nếu động vật) làm gì? - Vật/con vật đâu?  Dạng 3: Tranh phong cảnh: - Đây đâu? - Phía trước tranh có gì? - Phía sau (nền) tranh có gì? - Chuyện xảy tranh? PART 2: HỎI VÀ ĐÁP I CẤU TRÚC: TOEIC AAA - Phần gồm 30 câu hỏi - Tương ứng với câu hỏi có câu trả lời - Bạn nghe câu hỏi câu trả lời (trên tập đề thi có số thứ tự câu hỏi, khơng có đáp án câu trả lời) - Bạn phải chọn đáp án xác – A, B, hay C - Khoảng 50% dạng câu hỏi thông tin (Information Question) - Khoảng 25% dạng câu hỏi Yes|No - 25% lại dạng câu hỏi khác II CHIẾN THUẬT LÀM BÀI: - Tập trung tối đa để lắng nghe khơng có tập đề thi để đọc - Nghe đáp án trước định câu trả lời - Nếu không nghe được, đánh ngẫu nhiên đáp án bạn thích - Khơng Part 1, thời gian câu hỏi Part ngắn - Tô xong câu trả lời bạn trước máy đọc câu - Nhận diện dạng câu hỏi Câu trả lời tùy thuộc vào dạng câu hỏi III PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG PART Information Questions – Câu hỏi thông tin Gần nửa số câu hỏi Part rơi vào dạng Đây dạng câu hỏi yêu cầu thông tin cụ thể Câu hỏi phồ biến dạng thường what ? how ? What ? How ? When ? Where ? Why ? Who ? Whose ? Which ? Câu trả lời (responses) cho dạng dạng short answer (một từ cụm từ) câu Câu hỏi dạng Yes|No Gần 25% số câu hỏi dạng Dạng thường bắt đầu trợ động từ (auxiliaries) (do, are, has, ……) dạng động từ tobe (is, are, was, and were)  Example: Auxiliary verb examples The main verb tobe - Do you know where Bob is? - Is there any pasta left? - Has the pizza been ordered? - Are you coming over tonight? - Should we stop and ask someone? - Was someone trying to call me? - Can we stop at the next gas station? - Were you going to tell someone about him? Câu trả lời short answer câu Đáp án “Yes, I do.” “No, I don’t” thường dạng khằng định, phủ định hay trung lập  Example: Has Tom finished the project?  Possible Affirmative Responses (khẳng định) - I think so - Of course he has - Yes, he finished this morning - I believe he has - Sure, he works fast  Possible Negative Responses (phủ định) - No, I don’t think he has - Not yet, but he is working at it - No, but he’ll be finished soon - No, he gave up on it TOEIC AAA - No, he’s doing something else  Possible Neutral Responses (trung lập) - I have no idea - Why don’t you ask him? - Maybe - Perhaps - I’m not sure Các dạng câu hỏi khác Các dạng câu hỏi khác chiếm khoảng 25% Những câu hỏi đa dạng thường rơi vào dạng sau: 3.1 Embedded questions – Câu hỏi lồng vào câu hỏi khác: Do you know…? Do you think…? Did you decide…? Did you hear…? Are you sure…? Did anyone tell you…? Have you heard…? Can you tell me…? Will you let me know…?  Example Q: Do you know if Mr Patterson is gone home? A: I believe he has 3.2 Câu hỏi phủ định: Những câu hỏi thường bắt đầu với: Doesn’t… , Hasn’t……, Aren’t…… Chúng ta thường mong đợi câu trà lời khẳng định, thực tế có đáp án dạng khẳng định phủ định  Example Q1: Isn’t this a great painting? A1: It certainly is Q2: Won’t you come over for dinner? A2: Sure, I’d love to 3.3 Tag Questions – Câu hỏi đuôi: Tag questions có dạng câu tường thuật gắn vào thêm phần có dạng nghi vấn Q1: This is a beautiful car, isn’t it? A1: It really is Q2: You enjoyed lunch, didn’t you? A2: Not really, it was too salty Q3: This won’t take long, will it? A3: Just a few minutes Q4: He didn’t sleep in, did he? A4: No, he’ll be here on time PART 3: ĐOẠN ĐỐI THOẠI NGẮN I CẤU TRÚC: - Phần bao gồm 10 đoạn đối thoại - Mỗi đoạn đối thoại bao gồm câu hỏi đáp án để lựa chọn - Bạn nghe đoạn đối thoại trước, sau đọc câu hỏi trả lời - Chọn câu trả lời xác - Có giây nghỉ đoạn đối thoại II CHIẾN THUẬT LÀM BÀI: - Nhanh chóng tơ đáp án đoạn đối thoại vừa chấm dứt - Xem qua trước câu hỏi - Nếu có đủ thời gian, bạn nên xem qua trước đáp án - Tập trung nhìn vào câu hỏi đáp án bạn nghe Đừng tập trung!! - Cố gắng loại phương án sai TOEIC AAA - Không bỏ trống Chọn đáp án ngẫu nhiên bạn câu trả lời III PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG PART Overview Questions - Câu hỏi tổng quan: Những câu hỏi dạng đòi hỏi bạn phải hiểu nội dung tổng quát đoạn đối thoại mà bạn nghe Có loại câu hỏi dạng Loại câu hỏi tổng quan Từ để hỏi thường gặp Câu hỏi nơi chốn Where….? Câu hỏi nghề nghiệp Who….? Câu hỏi hoạt động What….doing? Câu hỏi chủ đề What…talking about? ả lời cho dạng câu hỏi thường không đọc trực tiếp hội thoại Bạn phải nghe từ khóa (key words) liên kết chúng lại với Woman: I’m all packed for my vacation! Man: What time does your flight leave? Woman: The ticket say’s two o’clock so I should check in one hour before Man: Well we should leave right now then Question: Where are they going? Answer: Airport - Flight, ticket, and check-in are all words associated with an airport (Chuyến bay, vé, check – in từ có liên quan đến chủ đề sân bay) Detail Questions- Câu hỏi chi tiết: Dạng câu hỏi hỏi thông tin cụ thể đối thoại Bạn phải lắng nghe thật kĩ để lấy thông tin Sau dạng câu hỏi chính: Loại câu hỏi chi tiết Những từ để hỏi thường gặp Câu hỏi thời gian When….? Câu hỏi lý Why….? Câu hỏi kế hoạch What….do? Câu hỏi vấn đề What’s the matter with…? Câu hỏi ý kiến What…think of…? Câu hỏi lời khuyên What…suggested? ả lời cho câu hỏi dạng thường khơng nói trực tiếp Bạn phải nghe hiểu họ nói Woman: I’m finally ready for the trip Man: So are you still leaving on Tuesday, Sally? Woman: No, we are in a rush so I have to leave a day earlier Man: That’s probably a good idea Question: When will Sally leave? (Khi Sally đi) Answer: Monday – The woman said she would not leave on Tuesday but a day earlier Therefore she will leave on Monday (Người phụ nữ nói cô ta không vào ngày thứ ba mà sớm ngày Vì vậy, suy cô vào ngày thứ hai.) TOEIC AAA Inference Questions – Dạng câu hỏi suy luận: Bạn đừng nên hi vọng nghe thông tin trực tiếp đối thoại để trà lời câu hỏi dạng Thay vào đó, bạn nên tổng hợp thông tin (đưa nhận định) – dựa thơng tin có đối thoại - What does the man/woman imply? - What can be inferred from the conversation? - What is the man/woman say about…? - What does the man/woman mean? - What can be said about…? - What is probably true about…? - What is known about…? Man: Wow! That was a delicious meal! Woman: Ray is certainly a good cook He makes an amazing spaghetti sauce Man: He is very good in the kitchen I can’t believe we are really brothers Woman: Yes, but you can paint far better than him Question: What does the man imply? (Người đàn ơng muốn nói điều gì?) Answer: That he can’t cook – Anh ta có ý muốn nói anh khơng có tài nấu nướng giống anh trai người phụ nữ đồng ý với điều III NHỮNG CÂU HỎI PHỔ BIẾN TRONG PART Overview Questions – Câu hỏi tổng quan Để trả lời dạng câu hỏi này, bạn cần phải hiểu đoạn đối thoại nói điều Có loại câu hỏi dạng này: 1.1 Câu hỏi nơi chốn: Những câu hỏi hỏi thông tin nơi diễn đối thoại - Where are they? - Where are the speakers? - Where is the man/woman? - Where is the conversation taking place? 1.2 Câu hỏi nghề nghiệp: Những câu hỏi hỏi thông tin nghề nghiệp, việc làm Các đầu mối, từ khóa đối thoại giúp bạn đưa câu trả lời xác - Who is the man/woman? - What is the man’s/woman’s profession? - Who are they? - What is the man’s/woman’s occupation? - What is he/she? - What is the man’s/woman’s job? - What are they? 1.3 Câu hỏi hoạt động: Hỏi thông tin người tham gia đối thoại làm - What are they doing? - What is the man/woman doing? - What is happening now? - What is going to happen? - What is the situation? - What is going to happen? 1.4 Câu hỏi chủ đề: TOEIC AAA Câu hỏi thơng tin đoạn đối thoại Đối tượng đoạn đối thoại người, đồ vật, vật, tượng hay hoạt động - What/whom are they discussing? - What are they talking about? - What are they referring to? - What is the conversation about? - What is the topic of the conversation? - What is the subject of the conversation? Inference Questions – Dạng câu hỏi suy luận: Câu trả lời cho dạng câu hỏi suy gián tiếp từ thông tin thu đoạn đối thoại - What does the man/woman imply? - What can be inferred from the conversation? - What is the man/woman say about…? - What does the man/woman mean? - What can be said about…? - What is probably true about…? Detail Questions – Dạng câu hỏi chi tiết Câu hỏi dạng đòi hỏi bạn tập trung cao độ cho thông tin cụ thể chi tiết Sau số loại câu hỏi chi tiết thường gặp 3.1 Những câu hỏi thời gian: Câu hỏi thời gian kiện hay hoạt động diễn Một vài câu khác hỏi tần suất (frequency) diễn hoạt động hoạt động, kiện kéo dài (duration) - How often….?(Frequency) - How long….?(Duration) 3.2 Những câu hỏi lý do: Những câu hỏi dạng hỏi lý người lại làm việc này, việc xảy ra, câu tương tự - Why did…happen? - Why does the man/woman want to…? - Why is the man going to…? - Why is the man/woman upset/happy/puzzled? - Why did …not happen? - Why does he or she not want to…? 3.3 Những câu hỏi kế hoạch: Những câu hỏi hỏi dự định người làm tương lai Example - What is the man/woman planning to do? - What plan has been suggested? - What does the man/woman plan to next? - What does the man/woman want to do? 3.4 Những câu hỏi vấn đề xảy ra: Những câu dạng hỏi vấn đề khó khăn mà hai người nói chuyện gặp phải - What is the problem here? - What is the man’s/woman’s problem? - What is wrong with…? - What is bothering the man/woman? - What is the man/woman concerned with? - What is the man/woman worried about? TOEIC AAA 3.5 Những câu hỏi lời đề nghị: Những câu hỏi dạng hỏi xem người nói cho người lời khun - What is the man’s/woman’s suggestion? - What is the man/woman suggesting? - What suggestion is made? - What is the man’s/woman’s advice? - What does the man/woman advise to do? 3.6 Những câu hỏi ý kiến cá nhân: Những câu hỏi hỏi ý kiến, cảm nhận người chuyện xảy - What is the man’s/woman’s opinion of….? - How does the man/woman feel about…? - What does the man/woman think about…? I CẤU TRÚC: - Phần bao gồm 10 đoạn talks 30 câu hỏi - Mỗi talks có câu hỏi kèm theo - Mỗi câu hỏi có gồm đáp án để lựa chọn - Bạn nghe talks sau trả lời câu hỏi - Lựa chọn đáp án xác - Thơng thường talk ngắn phút có người nói II CHIẾN THUẬT LÀM BÀI: - Lắng nghe thật kỹ phần mở đầu, bạn nhận diện dạng talk - Luôn ln nhìn vào câu hỏi câu trả lời làm bài, đừng phân tâm!! - Ngay tô đáp án nói vừa kết thúc, đừng chờ đến máy đọc - Nếu talk bắt đầu bạn chưa kịp tô xong, bỏ qua tập trung vào nghe - Đọc trước câu hỏi bạn có thời gian - Cố gằng loại trừ phương án sai - Khơng bỏ trống, chọn đáp án ngẫu nhiên bạn thích không kịp trả lời III PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI TRONG PART Overview Questions - Câu hỏi tổng quan: Những câu hỏi dạng yêu cầu bạn phải hiểu tổng quát nội dung nói Thơng thường bạn hỏi ý mục đích diễn văn (lecture), người nói (speaker), khán giả (the audience) thời gian nơi chốn diễn talk - Who is speaking? - What is the purpose of the talk? - What is happening in this talk? - Where is the announcement being made? - What kind of people would be interested in this talk? Detail Questions – Câu hỏi chi tiết Những câu hỏi dạng yêu cầu thông tin chi tiết cụ thể nói Bạn phải lắng nghe kỹ để khơng bỏ sót thơng tin TOEIC AAA Những câu hỏi thường bắt đầu với từ sau: (Dĩ nhiên, thêm số từ khác với tần suất xuất hơn) - Who…? - What…? - Where…? - Why…? - How…? - How much…? Thường có thêm câu hỏi phủ định; hỏi thơng tin khơng có tallk (dạng khó hơn) Which of the following is not true about…? Inference Questions – Câu hỏi suy luận Bạn đừng nên hi vọng nghe thông tin trực tiếp đối thoại để trà lời câu hỏi dạng Thay vào đó, bạn nên tổng hợp thơng tin (đưa nhận định) – dựa thông tin có nói - What is probably true about…? - What can be inferred from the talk? - What does the man/woman mean? - What can be said about…? IV PHÂN LOẠI CÁC DẠNG BÀI TALKS TRONG PART Thông báo công khai Đây talks truyền tải thơng tin ngắn gọn đến nhóm người nơi công cộng Announcements given in, - Airports - Stores - Airplanes - Sporting events - Schools - Parking lots Bản tin thời sự, thời tiết; Bảng thơng báo Những dạng tương tự bạn nghe radio TV Câu hỏi thường hỏi chuyện tường thuật lại thông tin chi tiết Thơng báo thương mại Những nói tương tự quảng cáo bạn nghe TV radio Câu hỏi hỏi thông tin sản phẩm quảng cáo, người quan tâm đến quảng cáo này, giá sản phẩm Bài phát biểu kinh doanh: Những talks giống với giới thiệu nhận xét họp kinh doanh, thông báo nơi làm việc Bạn gặp câu hỏi nơi chốn, người nói, người nghe thơng tin chi tiết có nói Nội dung ghi âm Những talk tương tự đoạn ghi âm bạn nghe điện thoại tình tương tự điện thoại Thường câu hỏi tập trung vào tình huống, người nghe chi tiết ghi âm .. .TOEIC AAA - Phần gồm 30 câu hỏi - Tương ứng với câu hỏi có câu trả lời - Bạn nghe câu hỏi câu trả... has - Not yet, but he is working at it - No, but he’ll be finished soon - No, he gave up on it TOEIC AAA - No, he’s doing something else  Possible Neutral Responses (trung lập) - I have no idea... đáp án - Tập trung nhìn vào câu hỏi đáp án bạn nghe Đừng tập trung!! - Cố gắng loại phương án sai TOEIC AAA - Không bỏ trống Chọn đáp án ngẫu nhiên bạn câu trả lời III PHÂN LOẠI CÁC DẠNG CÂU HỎI
- Xem thêm -

Xem thêm: TOEIC TIPS , TOEIC TIPS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn