TINH TU GHEP

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:14

Nguyễn Đức English Luyện Thi TOEIC TP Hồ Chí Minh Từ Cơ Bản Đến Các Lớp 550, 700, 900+ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH TỪ GHÉP Tính từ ghép dùng bổ ngữ trước danh từ Tính từ ghép thành lập theo nhiều cách TÍNH TỪ + DANH TỪ + -ED: CĨ NGHĨA LÀ "CĨ" Ví dụ: Grey-haired (có tóc xám-tóc bạc) One-eyed (có mắt) Strong-minded (có tinh thần mạnh mẽ) Slow-witted (chậm hiểu) Right-angled (có góc vng) TÍNH TỪ + Q KHỨ PHÂN TỪ: CĨ Ý NGHĨA BỊ ĐỘNG Ví dụ: Full-grown (phát triển đầy đủ) Ready-made (được làm sẵn) Low-paid (được trả tiền thấp) PHÓ TỪ + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ: CÓ Ý NGHĨA BỊ ĐỘNG Ví dụ: Well-behaved (được đối xử tốt) Ill-advised (bị xúi dại) Well-known (nổi tiếng) Nguyễn Đức English www.facebook.com/depmathom www.facebook.com/groups/NguyenDucEnglish Nguyễn Đức English Luyện Thi TOEIC TP Hồ Chí Minh Từ Cơ Bản Đến Các Lớp 550, 700, 900+ DANH TỪ + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ: CĨ Ý NGHĨA BỊ ĐỘNG Ví dụ: Wind-blown (bị gió cuốn) Silver-palted (mạ bạc) Home-made (nội hóa) TÍNH TỪ + HIỆN TẠI PHÂN TỪ: CÓ Ý NGHĨA CHỦ ĐỘNG Ví dụ: Close-fitting (bó sát) Good-looking (đẹp) DANH TỪ + HIỆN TẠI PHÂN TỪ: CÓ Ý NGHĨA CHỦ ĐỘNG Ví dụ: Heart-breaking (cảm động) Top-ranking (xếp hàng đầu) Record-breaking (phá kỉ lục) PHÓ TỪ + HIỆN TẠI PHÂN TỪ: CĨ Ý NGHĨA CHỦ ĐỘNG Ví dụ: Off-putting (nhô ra) Far-reaching (ở xa) Long-lasting (lâu dài) Nguyễn Đức English www.facebook.com/depmathom www.facebook.com/groups/NguyenDucEnglish Nguyễn Đức English Luyện Thi TOEIC TP Hồ Chí Minh Từ Cơ Bản Đến Các Lớp 550, 700, 900+ DANH TỪ + TÍNH TỪ Ví dụ: Snow-white (trắng bông) Blood-red (đỏ máu) Ice-cold (lạnh đá) TÍNH TỪ + TÍNH TỪ Ví dụ: North-west (tây bắc) Blue-black (màu xanh đen) Dead-tired (quá mệt) 10 TÍNH TỪ + DANH TỪ Ví dụ: Deep-sea (dưới biển sâu) Full-length (toàn thân) Red-carpet (long trọng, rải thảm đỏ) 11 QUÁ KHỨ PHÂN TỪ CỦA CỤM ĐỘNG TỪ Ví dụ: Run-down (kiệt sức) Cast-off (bị vứt bỏ) Stuck-up (tự phụ) Nguyễn Đức English www.facebook.com/depmathom www.facebook.com/groups/NguyenDucEnglish ... rải thảm đỏ) 11 QUÁ KHỨ PHÂN TỪ CỦA CỤM ĐỘNG TỪ Ví dụ: Run-down (kiệt sức) Cast-off (bị vứt bỏ) Stuck-up (tự phụ) Nguyễn Đức English www.facebook.com/depmathom www.facebook.com/groups/NguyenDucEnglish
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH TU GHEP , TINH TU GHEP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn