TEST 4

22 100 0
  • Loading ...
1/22 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

PART 5-6 TEST ECONOMY BẠN CẦN TOEIC ĐỂ RA TRƢỜNG ? ĐỔI ĐIỂM HỌC PHẦN ? XIN VIỆC ? HAY MUỐN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, …? HAY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI VỚI PHƢƠNG CHÂM “CHẤT LƢỢNG LÀ TRÊN HẾT” BẠN NHẬN ĐƢỢC NHỮNG GÌ ??? Lớp học với số lƣợng học viên giúp bạn có hội giải đáp thắc mắc mà e ngại, tạo tƣơng tốt (Giáo viên nhiệt tình vui vẻ ) Giáo trình tự soạn trang bị đầy đủ kiến thức trọng tâm thi TOEIC giúp tiết kiệm thời gian nâng cao trình độ nhanh chống tháng Ơn luyện từ vựng lớp đầu học buổi học giúp học viên nhớ từ vựng lâu hiệu BẠN SỢ TỪ VỰNG ??? ĐÓ LÀ THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI Được học từ vựng trọng tâm TOEIC có hệ thống từ đồng nghĩa cho tất từ, giúp tăng nhanh phần READING tháng đầu tiên, HÃY TIN CHÚNG TÔI, bạn chăm kiểm sốt 75% phần từ vựng cầm đề thi tay sau hoàn thành khóa học  BẠN SỢ PHẦN NGHE? ĐÃ CĨ CHÚNG TÔI PART 1: Được hướng dẫn kỹ nghe hiệu cách ứng phó với tình hình đưa PART 2: Bạn sợ khơng nghe đƣợc từ khóa quan trọng câu hỏi làm bạn bị khớp bình tĩnh thi thật HÃY AN TÂM Bạn luyện nghe theo phƣơng pháp đại chiều (chỉ có luyenthitoeictphcm) giúp cải thiện nhanh chóng phần PART tham gia lớp học, phương pháp áp dụng cho tất học viên tất đạt kết mong đợi PART – LÀM BẠN KIỆT SỨC VÀ LO ÂU ? CHÚNG TÔI LUÔN Ở BÊN BẠN Bạn KHƠNG phải tốn nhiều cơng sức dành cho PART – theo phương pháp từ trước đến bạn đạt kết mong muốn với mục tiêu 500 +  LUYỆN THI TOEIC ĐẢM BẢO 500+ SAU – THÁNG (khai giảng ngày 2/3/2015) Hệ thống toàn ngữ pháp trọng tâm thi Toeic tháng Hệ thống từ vựng chuyên TOEIC xuyên suốt trình học Hướng dẫn giảng dạy nhiệt tình, dễ hiểu, vui vẻ Hướng dẫn chi tiết mẹo, kỹ làm PART để đạt kết tốt Kỹ tăng nhanh phần nghe xử lý phần Reading trường hợp cháy Hướng dẫn viết CV, email chuẩn bị vấn xin việc Học phí  Lớp Toeic nâng cao: 500k/người/tháng (3 buổi/tuần, 1.5h/buổi, tối đa 15 người/lớp, đóng học phí vào buổi thứ 3)  Lớp giải đề Toeic (1 - tháng): 500k/người/ tháng (tuần buổi, 1.5h/buổi) Địa điểm: Quận 10 (địa cụ thể cập nhật sau) SĐT liên hệ để biết thông tin chi tiết: 0972 192 869 0984 543 392 Thơng tin chi tiết “lộ trình học” tháng, kết học viên hình thức đăng ký, truy cập: facebookwww.facebook.com/luyenthitoeictphcm 101 KEY C Kiểm tra cấu trúc: [tính từ sở hữu + noun], staff danh từ, nên trước danh từ cần tính từ A đại từ nhân xưng B túc từ C tính từ sở hữu (có chức tính từ) D đại từ phản thân Dịch: Công ty trải qua phát triển mạnh mẽ/đáng kể tìm kiếm để thêm thành viên vào đội ngũ nhân viên họ 102 KEY A Kiểm tra từ vựng loại danh từ A training [ˈtreɪnɪŋ] (n) trình đào tạo B importance [ɪmˈpɔːtns] (n) tầm/ quan trọng C titles [ˈtaɪtl] (n) quyền sở hữu, danh hiệu D helping [ˈhelpɪŋ] (n) phần ăn phụ/ thêm Dịch: Tất chuyên gia quét dọn vệ sinh trải qua trình đào tạo chuyên sâu mua bảo hiểm đầy đủ 103 KEY D Kiểm tra cụm từ thường gặp (collocations) TOEIC: “at no extra cost/charge” = khơng tính thêm phí Dịch: Mỗi khách hàng điều tư vấn riêng chuyên gia chúng tôi, đảm bảo khách hàng có chuyến du lịch đặc biệt mà khơng tính thêm phí 104 KEY A Kiểm tra liên từ kép Nhìn vào đáp án ta nhận diện thuộc câu hỏi liên từ kép, dạng thường xuyên gặp TOEIC, cách đơn giản ta cần nhìn trước sau chỗ trống để tìm từ cặp phù hợp để chọn, cụ thể: A either A or B A B B between A and B A B C neither A nor B không A không B D both A and B A B Dịch: Những người khách du lịch 18 tuổi cần phải với bố mẹ người bảo giám hộ 105 KEY A Kiểm tra cách vận dụng cấu trúc song song từ nối “and” Ở pave động từ câu, trước “and” danh từ “planning”, mà sau “and” phải danh từ tương ứng, chỗ trống cần danh từ A danh từ B động từ thêm ed C động từ dạng nguyên mẫu không to D danh từ người nên trước phải có mạo từ a/an/the nên D sai Dịch: Sự xếp lên kế hoạch cẩn thận mở đường cho họp thành công 106 KEY C Kiểm tra vị trí chức trạng từ Trong câu trạng từ đứng sau động “work” từ để bổ nghĩa cho A động từ thêm ed B tính từ C trạng từ D danh từ Dịch: QIB làm việc kiên trì để trì phát triển ổn định dự án mở rộng 107 KEY D Kiểm tra cách dùng từ số lượng, each/every + Noun (số ít) mà “times” có “s” nên A, C sai B any + Noun không đếm đếm số nhiều thường dùng câu phủ định, câu dạng khẳng định nên B sai D all + Noun không đếm đếm số nhiều, cụm từ thường hay gặp “at all times” = vào lúc Dịch: Nhân viên vị trí phải mang giầy bọc thép mũi vào lúc làm việc 108 KEY B Kiểm tra cách sử dụng cấu trúc câu có chứa mệnh đề quan hệ: S1 + (đại từ QH + V2 + O2) + V1 + O1, V1 động từ chia thea theo S1, đại từ QH có chức thay cho chủ ngữ S1 đứng trước Ở đây, have left động từ chủ ngữ “Automobile mechanics”, “have not kept up with” tương đương với V2, “these changes” tương đương với O2 Như vậy, chỗ trống cần đại từ quan hệ A themselves đại từ phản thân khơng có chức thay cho danh từ trước B who đại từ dùng để thay cho danh từ làm tân ngữ theo sau động từ C whose đại từ quan hệ sở hữu theo sau phải danh từ nên C sai C they đại từ nhân xưng đóng vai trò chủ ngữ, khơng có chức thay cho N trước nên C sai Dịch: Những người thợ máy xe ô tô người mà không bắt kịp với thay đổi theo thời đại rời khỏi bị bắt buộc rời khỏi ngành 109 KEY A Kiểm tra từ vựng loại động từ A operate [ˈɒpəreɪt] (v) hoạt động B meet [miːt] (v) gặp, đáp ứng C arrange [əˈreɪndʒ] (v) xếp D produce [prəˈdjuːs] (v) sản xuất Dịch: Hầu hết chuyến tàu phía Nam phí Đơng hoạt động với lịch trình sớm vùng gần Niagara Falls 110 KEY D Kiểm tra số thành ngữ thường gặp có dạng “as….as” A as close as = gần D as soon as = Dịch: Ông Bolton muốn đưa hợp đồng cho nhân viên ông ta trở từ chuyến cơng tác nước ngồi 111 KEY D Kiểm tra cách sử dụng cấu trúc câu cảm thán “How + adj/adv + S + V”, sau How tính từ hay trạng từ tùy thuộc vào động từ (V) tobe hay động từ thường Nếu tobe sau how tính từ, động từ thường sau how trạng từ Dễ thấy “dropped” động từ thường nên chỗ trống cần ADV A tính từ so sánh B danh từ C tín thừ so sánh D trạng từ Dịch: Sau nhập hồn tất với 125 triệu la, điều cho thấy giá trị công ty bị giảm sút nhiều 112 KEY C Kiểm tra từ vựng loại tính từ thêm ed Một động từ thêm ed để trở thành tính từ A retained [rɪˈteɪnd] (a) giữ, bao gồm B afforded [əˈfɔːdid] (a) có khả chi trả => affordable [əˈfɔːdəbl] (a) phải chăng, hợp lý C detailed [dɪˈteɪld] (a) trình bày chi tiết D attached [əˈtỉtʃt] (a) đính kèm Dịch: Đây báo cáo trình bày chi tiết ủy quyền chi tiêu ngân sách chi tiêu ban đầu cho năm tài vừa qua, tới 113 KEY A Kiểm tra từ vựng loại trạng từ cách dùng many, many + Noun số nhiều đếm A highly [ˈhaɪli] (adv) mức độ cao B early [ˈɜːli] (adv) sớm, trước C after [ˈɑːftə(r)] (adv) sau D many [ˈmeni] (determiner) nhiều Dịch: Một ứng cử viên thành công phải đào tạo tốt môi trường làm việc có nhiều thay đổi, với khả giao tiếp tốt/xuất sắc và kỹ máy tính giỏi 114 KEY C Kiểm tra từ vựng loại trạng từ A ever [ˈevə(r)] (adv) B anymore [ˈeni mɔː(r)] (adv) “any more” dùng câu phủ định “not…any more” = khơng C briefly[ˈbriːfli] (adv) cách ngắn gọn, xúc tích D extremely [ɪkˈstriːmli] (adv) rất, Dịch: Cuốn sổ tay bao gồm ngắn gọn nhiều chủ đề an toàn kiếm sốt, sách về xe cộ số làm việc 115 KEY D Kiểm tra từ vựng cấu trúc “an + adj + N”, trước chỗ trống one-month adj nên chỗ trống phải danh từ A out [aʊt] (adv, pre) ngoài, bên B long [lɒŋ] (adv, adj) dài, lâu C late [leɪt] (adv, adj) trễ D delay [dɪˈleɪ] (n) trì hỗn Dịch: Mất tháng để sữa chữa lỗi nhỏ này, thật khơng may có trì hỗn tháng vấn đề vận chuyển nhiên liệu 116 KEY D Kiểm tra từ vựng loại động từ A declare [aʊt] (v) quyết, khẳng định B achieve [lɒŋ] (v) đạt (cái nhờ nổ lực phấn đấu) C promote [leɪt] (v) thăng chức, khuyến mãi, thúc đẩy D obtain = get [dɪˈleɪ] (v) có được, nhận Dịch: Hợp đồng thuê rõ người thuê phần yêu cầu để nhận bảo hiểm từ người cho thuê 117 KEY C Kiểm tra cách sử dụng trạng từ, cấu trúc câu “S + V + O + ADV”, ADV bổ nghĩa cho V Ở đây, purchase động từ merchandise Object, chỗ trống cần adv bổ nghĩa cho động từ purchase A động từ thê ing B động từ dạng số C trạng từ D động từ thêm ed Dịch: Những người mua sỉ mua hàng hóa trực trực từ nhà sản xuất bán lại cho công ty bán lẻ, sở thương mại tổ chức khác 118 KEY A Kiểm tra giới từ A among + N số nhiều = giữa, số B plus (pre) thêm vào C throughout + khoảng thời gian = xuyến suốt; throughout + nơi chốn = khắp D upon hình thức nhấn mạnh giớ từ “on” Dịch: Nước uống Fresh Twister làm từ nước chanh tươi rượu van đỏ có xu hướng trở thành thức uống bán chạy với quý bà 119 KEY B Kiểm tra Chỗ trống cần động từ chia theo chủ ngữ she nên đáp án A loại khơng có “s”, đáp án D loại động từ thêm ing khơng đóng chức làm động từ Vì vế đầu có “will be able” tương lai nên hành động chưa xảy ra, đáp án C chia khứ loại khơng hợp với ngữ cảnh câu, đáp án B chia dùng để tương lai gần nên đáp án Dịch: Những khách mời gặp Taylor Swift ta sửa thực chương trình miễn phí cho người hâm mộ Central Park 120 KEY A Kiểm tra cấu trúc câu “(a/an/the) + adj + N” Trong câu này, requests danh từ số nhiều mà chỗ trống cần tính từ bổ nghĩa cho requests A tính từ B động từ thêm ed C động từ thêm ing D trạng từ Lưu ý: ta xem “frequented” “frequenting” tính từ, nhiên ngun tắc ta phải ưu tiên tính từ gốc, mà A đáp án Dịch: Những khách mời gặp Taylor Swift ta sửa thực chương trình miễn phí cho người hâm mộ Central Park 121 KEY C Kiểm tra từ vựng loại trạng từ A [ɪmˈpʌlsɪvli] (adv) bốc đồng B [əˈprɒksɪmətli] (adv) khoảng C [kənˈsɪstəntli] (adv) kiên định, liên túc D [ˈredɪli] (adv) sẵn sàng Dịch: Ông Kwon quy hiệu suất làm việc tốt liên tục ông ta cho việc quản lý rủi ro đắn việc xây dựng đội ngũ quản lý vững công ty 122 KEY C Kiểm tra từ vựng loại danh từ A [taʊn] (n) thị trấn B [ˈæŋɡə(r)] (n) giận C [ ] (n) danh sách D [reɪt] (n) tỷ lệ, giá Dịch: Danh sách ngày tăng lên người dân phản đối việc xây dựng trung tâm mua sắm đại lộ Kingston Flag 123 KEY B Kiểm tra cụm phrasal verb A during (pre) + thời điểm, thời kỳ (ex During my vacation/summer) B walk past = qua C walk over S.O = bắt nạt, bắt ép D walk down = xuống Dịch: Để tới Puriton House, rẻ phải qua tòa nhà có cột màu trắng 124 KEY D Kiểm tra thì, cụm từ thời gian “During his 10 years” diễn tả hành động xảy ra, theo ngữ cảnh câu, ta thấy hành động tiếp tục liên quan đến nên phải chia hoàn thành A chia khứ dạng bị động, A sai có lý do, thứ câu mang nghĩa chủ động thứ khứ hành động chấm dứt biết rõ thời gian B sai động từ chia đơn C động từ dang khứ, C sai giống trường hợp giải thích đáp án A D chia hoàn thành phù hợp Dịch: Trong suốt 10 năm làm việc công ty, ông Martin tư vấn cho nhiều tổ chức tài Châu Âu Châu Á chiến lược hợp nhất, sáp nhập hợp 125 KEY B Kiểm tra từ vựng loại danh từ A discussion [dɪˈskʌʃn] (n) thảo luận B facility [fəˈsɪləti] (n) địa điểm C agreement [əˈɡriːmənt] (n) hợp đồng, thỏa thuận D publication [ˌpʌblɪˈkeɪʃn] (n) công bố, xuất Dịch: Được tài trợ tiền từ Hurricane Katrina, địa điểm nghiên cứu cung cấp thiệt bị thí nghiệm trị giá triệu la 126 KEY A Kiểm tra cấu trúc “It is + adj + to S.T”, chỗ trống cần tính từ, giả thích nhanh rằng, sau tobe + adj A tính từ B trạng từ C động từ D danh từ số nhiều Dịch: Thật cần thiết để thu hút ý việc định giá sản phẩm mức thấp vừa đủ để giữ khách hàng 127 KEY C Kiểm tra từ vựng loại trạng từ A closely [ˈkləʊsli] (adv) gần gũi B vaguely [ˈveɪɡli] (adv) mờ hồ, mập mờ C carefully[ˈkeəfəli] (adv) cẩn thận D possibly [ˈpɒsəbli] (adv) có lẽ, Dịch: Thực hệ thống an toàn vệ sinh cách việc loại bỏ cẩn thận tất trồng bị nhiễm bệnh 128 KEY C Kiểm tra cấu trúc “tính từ sở hữa + adj + N” Nhìn trước chỗ trống ta thấy “your” tình từ sở hữu, “generous” tính từ, chỗ trống cần điền danh từ A danh từ người B động từ số nhiều dạng C danh từ D động từ thêm ed Xét nghĩa ta chọn C Dịch: Sự đóng góp rộng lượng bạn đến GCI giúp tiến xa sứ mệnh xây dựng văn hóa hòa bình xun quốc gia 129 KEY A Kiểm tra cách dùng giới từ liên từ A Before (conj) trước B Yet (conj) nhưng, nhiên C So that + S + V = D Just as + S + V = vào lúc Dịch: Trước tích cực tìm kiếm mẫu thiết kế trang web riêng biệt, quan trọng bạn phải hiểu rõ mục đích trang web bạn 130 KEY A Kiểm tra cụm từ “a sense of + N” = hiểu biết A professionalism [prəˈfeʃənəlɪzəm] (n) trình độ chun mơn B professional [prəˈfeʃənl] (adj) chuyên nghiệp; (n) chuyên gia C profession [prəˈfeʃn] (n) nghề nghiệp D professionally [prəˈfeʃənəli] (adv) chuyên nghiệp Dịch: Hiểu biết sâu sắc trình độ chun mơn thường có nghĩa cá nhân làm việc tốt mức tiêu chuẩn nhiều tình kinh doanh khác 131 KEY D Kiểm tra từ vựng loại tính từ A interested [ˈɪntrəstɪd] (adj) quan tâm, thích thú B unprepared [ʌnprɪˈpeəd] (adj) chưa sẵn sàng C exported [ɪkˈspɔːtid] (adj) xuất D additional [əˈdɪʃənl] (adj) thêm vào, bổ sung Dịch: Mỗi hành khách thường cho phép mức hạn định 20Kg hành lý vượt khối lượng cho phép phải chịu thêm phí bổ sung 132 KEY D Kiểm tra cách áp dụng ngữ pháp hòa hợp chủ ngữ động từ Chủ ngữ you thứ động từ phải dạng số nhiều, nên đáp án A C sai trợ động từ has chia theo chủ ngữ số Xét nghĩa câu kết hợp với sau chỗ trống danh từ nên ta kết luận câu mang nghĩa chủ động nên đáp án B sai have been + Ved/3 cấu trúc bị động D have + Ved/3 cấu trúc chủ động hoàn thành Dịch: Dù bạn dẫn dắt tranh luận hay chưa quen với chúng, tin sách hướng dẫn có hữu ích 133 KEY B Kiểm tra từ vựng loại tính từ A precise [prɪˈsaɪs] (adj) xác B equipped [ɪˈkwɪpt] (adj) trang bị, equip S.O with S.T = trang bị cho C assorted [əˈsɔːtɪdid] (adj) phân loại D estimated [ˈestɪmətid] (adj) ước tính Dịch: Chúng trang bị đẹp mắt cho hộ mà trang bị đầy đủ với thiết bị đại nhất, tiền điện bao gồm tiền thuê 134 KEY C Kiểm tra thì, ta có cấu trúc TL đơn + when/while/until/as soon as + HT đơn A sai chủ ngữ mệnh đề sau while the parking lot vật nên tự thức hành động sửa chữa, tobe + Ving mang nghĩa tiếp diễn chủ động B sai động từ chia số đơn, nghĩa chủ động C is chia đơn tobe + being + Ved/3 cấu trúc bị động D sai has + Ved/3 HT hồn thành Dịch: Các khu vực đỗ xe thay cung cấp khu vực đỗ xe sữa chữa 135 KEY D Kiểm tra từ vựng loại danh từ A indications [ˌɪndɪˈkeɪʃn] (n) dẫn, biểu thị B perspectives [pəˈspektɪv] (n) quan điểm, cách nhìn nhận C depths [depθ] (n) chiều sâu D images [ˈɪmɪdʒ] (n) hình ảnh Dịch: Để đáp ứng nhu cầu người dùng đăng tăng nhanh chưa thấy, cần đa dạng hóa rộng hình ảnh việc tạo sản phẩm chủa 136 KEY B Kiểm tra cấu trúc “a/an/the + adj + N” cách dùng tính từ ing ed  Chủ ngữ người danh từ theo sau người  tính từ –ed  Chủ ngữ vật danh từ theo sau vật  tính từ –ing  Nếu mang nghĩa bị động –ed người hay vật Ex: Polluted water is not safe for drinking Ta thấy trước chỗ trống mạo từ “an”, sau chỗ trống danh từ “interview” nên chỗ trống phải tính từ A sai động từ ngun mẫu B tính từ dạng thêm ing bổ nghĩa interview danh từ vật theo sau C sai danh từ D sai tính từ dạng thêm ed, thêm vào khơng mang nghĩa bị động Dịch: Để đáp ứng nhu cầu người dùng đăng tăng nhanh chưa thấy, chúng tơi cần đa dạng hóa rộng hình ảnh việc tạo sản phẩm chủa 137.KEY C Kiểm tra liên từ A as if/though (conj) thể B when (conj) C unless (conj) …… khơng D because (conj) Dịch: Công ty TV sửa hủy bỏ kênh truyền hình nước ngồi nhà quảng cáo không đồng ý với mức chiết khấu đáng kể 138 C Kiểm tra từ vựng trạng từ, liên từ, giới từ động từ A nevertheless (adv) nhiên B since (conjun) kểu từ khi, C regarding (pre) liên quan đến D except (v) ngoại trừ Dịch: Đảm bảo khơng có khác ngồi bạn truy cập máy tính bạn bạn xa 139 KEY A Kiểm tra từ vựng loại danh từ A [əˈreɪ] (n) trưng bày (hàng hóa) B [əˌliːviˈeɪʃn] (n) làm dịu, làm nhẹ bớt C [ˈɒrɪdʒɪn] (n) nguồn gốc, nguyên D [ɪkˈstenʃn] (n) mở rộng, số nội Dịch: Những người bán hàng trưng bày bắt mắt sản phẩm họ để thu hút lượng lớn nhiều khách hàng tiềm 140 KEY D Kiểm tra từ vựng loại tính từ A [ɪˈreləvənt] (a) khơng liên quan, khơng thích hợp B [ˈsɜːpləs] (a) q mức, dư thừa C [ˈɒpʃənl] (a) tùy chọn D [ˈɜːdʒənt] (a) cấp bách, khẩn cấp Dịch: Do nhu cầu cấp bách, hồ sơ xin việc đánh giá thường ngày ứng cử viên vấn vào vị trí trống trước ngày kết thúc ứng tuyển 141 KEY D Kiểm tra cấu trúc “be + ADJ/Ved/Ving” cụm từ thường gặp Ta thấy, Trước chỗ trống tobe “is”, sau chỗ trống giới từ “to” nên chỗ trống thường có khả xảy ADJ, Ved Ving A động từ thêm ing (có khả đáp án) B sai danh từ C sai động từ nguyên mẫu không to D động từ thêm ed Kết hợp với cụm từ thường gặp “be committed to (doing) S.T = cam kết làm gì” D đáp án Dịch: Tập đoàn Girls Orange County cam kết bảo vệ riêng tư online cung cấp kinh nghiệm online an toàn cho tất người sử dụng 142 KEY A Kiểm tra liên từ giới từ A (conj) B when (conj) C + thời điểm, thời kỳ(pre) suốt Dịch: Các phần trang web hướng tới nhà tài trợ, bạn bè, người hỗ trợ, phần khác bao gồm nội dung thiết kế riêng dành cho phụ huynh em gái 143 KEY A Kiểm tra từ vựng loại động từ A familiarize [fəˈmɪliəraɪz] (v) quen với B replace [rɪˈpleɪs] (v) thay C provide [prəˈvaɪd] (v) cung cấp D equip [ɪˈkwɪp] (v) trang bị Cần thuộc lòng: familiarize yourself/somebody (with something) = làm quen thân/ai vớic Dịch: Vui lòng xem lại thông tin bên để làm quen với sách chúng tơi trang web bảo mật, liên hệ với tập đoàn Girls Orange County bạn có thắc mắc 144 KEY A Kiểm tra từ vựng loại tính từ A aware [əˈweə(r] (a) biết, nhận thức B careful [ˈkeəfl] (a) cẩn thận C considerate [kənˈsɪdərət ] (a) chu đáo, tỉ mỉ D confidential [ˌkɒnfɪˈdenʃl] (a) bí mật Cần thuộc lòng: be aware of = biết, nhận thức Dịch: Trước bạn thực đơn khiếu nại, nhận thức quyền người tiêu dùng theo pháp luật Nếu bạn có hợp đồng văn mơ tả hàng hóa, dịch vụ, vui lòng đọc mà hợp đồng 145 KEY A thêm “much/far/even, ” trước so sánh để nhấn mạnh Dịch: Khiếu nại bạn chắn có hiệu nhiều bạn nhận thức quyền 146 KEY D Kiểm tra từ vựng loại động từ A look [əˈweə(r] (v) nhìn B deal with [diːl wɪð] (v) giải quyết, xử lý C report [rɪˈpɔːt] (v) báo cáo D notice [ˈnəʊtɪs] (v) nhận ra, nhận thấy Dịch: Nếu sản phẩm bị lỗi, điều quan trọng bạn trả lại sớm sau bạn nhận thấy lỗi 147 KEY C Kiểm tra cấu trúc song song Nhìn sau chỗ trống ta thấy có từ nối AND sau AND tính từ “established”, từ suy theo cấu trúc song song trước AND tính từ, trước chỗ trống giới từ “for” nên hiển nhiên chỗ trống cần tính từ điền vào A động từ nguyên mẫu không to B tính từ dạng Ved C tính từ dạng Ving D danh từ Xét nghĩa ta chọn đáp án C emerging (a) nổi, lên Dịch: Nhiều khách hàng, nhà hảo tâm, nhà tài trợ thành viên hỗ trợ cho phép Hiệp hội Nghệ thuật Buenaventura tài trợ học bổng cho sinh viên đại học nghệ thuật, cung cấp nơi dành cho nghệ sĩ tiếng để triển lãm nghệ thuật 148 KEY A Kiểm tra cụm từ A In addition = ngồi ra, thêm vào B For example = ví dụ C In short = tóm D By comparison (with) = ngược lại, trái lại Dịch: Đóng góp khoản tiền lên đến $ 100 bạn công nhận trang web BAA Tên bạn liệt kê tin chúng tơi, Sketches Ngồi ra, bạn nhận đặt mua dài hạn để nhận tin 149 KEY A Kiểm tra từ loại danh từ A donation [dəʊˈneɪʃn] (n) quyên góp, hiến tặng B attendance [əˈtendəns] (n) tham dự, số lượng người tham dự C condition [kənˈdɪʃn] (n) điều kiện D donation [ɪnˈrəʊlmənt] (n) đăng ký Dịch: Số tiền quyên góp 100$ cho phép bạn nhận 10% giảm giá cho tất sản phẩm bạn mua thời gian năm Còn câu, đuối !!!!!!  ... điểm: Quận 10 (địa cụ thể cập nhật sau) SĐT liên hệ để biết thông tin chi tiết: 0972 192 869 09 84 543 392 Thông tin chi tiết “lộ trình học” tháng, kết học viên hình thức đăng ký, truy cập: facebookwww.facebook.com/luyenthitoeictphcm... với sách chúng tơi trang web bảo mật, liên hệ với tập đồn Girls Orange County bạn có thắc mắc 144 KEY A Kiểm tra từ vựng loại tính từ A aware [əˈweə(r] (a) biết, nhận thức B careful [ˈkeəfl]... dịch vụ, vui lòng đọc mà hợp đồng 145 KEY A thêm “much/far/even, ” trước so sánh để nhấn mạnh Dịch: Khiếu nại bạn chắn có hiệu nhiều bạn nhận thức quyền 146 KEY D Kiểm tra từ vựng loại động
- Xem thêm -

Xem thêm: TEST 4 , TEST 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn