Tăng cường khả năng nghe hiểu

226 27 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

z Tăng cường kỹ NgheHiểu 34Eco5 ( Lời giải chi tiết LC Economy 5) E C O E C O E C O 0 Biên Soạn: Phương Eco Thân Tặng Group “Toeic Practice Club” Ohanatoeic@gmail.com https://www.facebook.com/phuongeco Tài liệu Admin “Phương Eco” Group “Toeic Practice Club” Fanpage Ohana biên soạn để giúp đỡ bạn khơng có điều kiện học trung tâm có tài liệu ơn thi hiệu Các bạn tham gia Group page link bên để nhận nhiều tài liệu hữu ích Link Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ Link fanpage: https://www.facebook.com/OhanaToeic Cuốn Ebook Phương Eco biên soạn nhằm giúp bạn học viên cải thiện kỹ Part 3,4 thi TOEIC Được dịch song ngữ từ part 3,4 Economy 5, sách hot thời gian gần Sẽ có thắc mắc khơng dịch phần câu hỏi mà dịch đoạn na hội thoại khơng thơi?.Dụng ý muốn anh/chị phải dịch hiểu câu hỏi nói , muốn anh chị phải học, phải động não tránh tư tưởng ỷ lại làm sẵn, từ mang lại hiệu cao Cách “CHINH PHỤC” Part – NEW TOEIC luyện thi Toeic (Sưu tầm Phương Eco- Nguồn sưu tầm : http://www.tuhocanhvan.com/) Part phần khó phần Nghe Hiểu (L/C) Part đòi hỏi thí sinh phải thưc nghe tốt.Nếu Part thí sinh phần dựa vào thủ thuật để tìm đáp án Part hồn tồn dựa vào nội dung mà thí sinh thật hiểu từ đối thoại.Trên thực tế, câu hỏi Part có nhiều "Bẫy",nhằm kiểm tra khả nghe thật thí sinh Các câu trả lời cho sẵn thường có từ hay cụm từ giống nghe, Hoặc có ý tương tự khơng hồn tồn xác,vv Part phần có nhiều thay đổi phiên TOEIC Mỗi đối thoại tăng lên thành lượt nói (M – W – O M – W) có câu hỏi I Thể loại câu hỏi Part Câu hỏi Part phân biệt nhiều góc độ khác Tuy nhiên, việc phân biệt câu hỏi theo hai hướng sau hợp lí 1.Phân biệt nội dung - Câu hỏi suy luận (inference): Các cách diễn đạt lại nội dung cách khác (paraphrasing) dùng đáp án Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng - Câu hỏi nội dung bài: Các cách diễn đạt nghe dùng đáp án Phân biệt câu hỏi - Trường hợp chủ ngữ nói rõ câu hỏi Ví Dụ: What does the man [woman, they] mean?- na Trường hợp chủ ngữ nói rõ câu hỏi nhân vật thứ ba đề cập đến đối thoại Ví Dụ: How will Mary go to the airport ? Ví Dụ: What is the problem? II Đặc trưng Part - Tốc độ nói nhanh dần - Độ dài đoạn đối thoại lượt nói - Có nhiều bẫy phần L/C - Ngày có nhiều câu hỏi yêu cầu thí sinh phải hiểu mạch diễn đạt toàn bàiđối thoại; hiểu từ cụm từ riêng lẻ không đủ - Đáp án sai có từ cụm từ thí sinh nghe đối thoại Hệ thống cách chinh phục nhanh Part O  Hệ thống Nên đọc câu hỏi trước nghe - Bạn nên đọc trước câu hỏi câu trả lời cho sẵn Mỗi đối thoại có câu hỏi câu hỏi có lựa chọn Việc đọc trước giúp bạn định hướng tốt nghe Tuy nhiên, không đủ thời gian để đọc tất bạn nên đọc phần câu hỏi - Bạn nên tận dụng thời gian kiểm tra lại Part thời gian đọc phần hướng dẫn (directions) để xem 'trước câu hỏi Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng - Hai câu hỏi đọc cách giây Trong giây này, bạn phải chọn câu trả lời Nếu thời gian sau chọn xong, bạn nên xem trước câu hỏi - Thật ra, kỹ đọc hiểu quan trọng Part Nếu bạn đọc hiểu câu hỏi nhanh chóng bạn nghe tốt - Bạn nên xem xét thật kỹ câu hỏi Khơng có phần câu hỏi không quan trọng na - Bạn nên đặc biệt ý đến đối tượng hỏi: nam hay nữ, hai người nói nhân vật thứ ba Khi ý phần này, bạn nghe có trọng tâm  Hệ thống 2: Nếu có thể, nên đọc đáp án cho sẵn trước nghe Bạn nên đọc đáp án cho sẵn, ưu tiên cho đáp án dài, đáp án dài ưu tiên cho câu (C) (D) xác suất (C) (D) chọn làm đáp án cao (A) (B)  Hệ thống 3: Nên vừa nghe vừa giải câu hỏi Khi làm Part 3, bạn nên theo trình tự sau: (1) Đọc trước câu hỏi (2) Nghe đoạn đối thoại O (3) Đánh đấu chọn câu trả lời vào phiếu làm (4) Đọc trước câu hỏi đoạn Nếu bạn chờ đến nghe xong thứ chọn câu trả lời bạn khơng có thời gian để xem câu hỏi  Hệ thống 4: Nắm rõ thứ tự câu hỏi Các câu hỏi thường đặt theo thứ tự nội dung đối thoại.Tuy nhiên, có trường hợp khơng phải Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng  Hệ thống : Nghe kỹ phần nội dung sau từ/cụm từ nối Phần nội dung trọng tâm thường đặt làm câu hỏi phần theo sau từ hay cụm từ nối như:but, however, actually, in fact, as a matter of fact, in that case, so, then, well, v.v  Hệ thống 6: Không nên mải suy nghĩ câu hỏi qua Bạn nên bỏ tâm lý mải suy nghĩ câu na hỏi khơng làm tốt đối thoại qua Những câu hỏi phải xem quan trọng dù bạn có lo lắng đến mức nữa, bạn O nghe Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng Cách chinh phục Part Toeic Listening: Short talks (Sưu tầm Phương Eco- Nguồn sưu tầm : http://edumax.edu.vn/) Phần nội dung nghe Part TOEIC Listening tương đối khó so với Part 3, câu hỏi Part khơng có nhiều “bẫy” Part Ở Part TOEIC Listening, có nhiều trường hợp bạn chọn đáp án dù khơng hiểu nói cách hồn tồn Tuy nhiên, giống nghe na Part 3, bạn cần đọc câu hỏi đáp án cho sẵn để có trọng tâm bắt đầu Đọc trước câu hỏi đáp án cho sẵn Chú ý mối quan hệ câu hỏi nội dung nói Đáp án thường có từ cụm từ gần với từ cụm từ mà bạn nghe I Các loại câu hỏi thường gặp Part TOEIC Listening 1.Hỏi gì? Trong câu hỏi nói ngắn có câu hỏi nội dung câu lại nội dung chi tiết Để tiết kiệm thời gian đọc câu hỏi đáp án cho sẵn, bạn nên ghi nhớ loại câu hỏi thường gặp Hỏi nào? Câu hỏi có suy luận (inference), có tập trung vào tính xác thơng tin đề cập Nếu câu hỏi suy luận cách diễn đạt khác (paraphrasing) thường sử dụng; câu hỏi nghiêng tính xác thơng tin từ O hay câu trình bày nói giữ ngun đáp án II Nội dung thường gặp Part TOEIC Listening Có nhóm nội dung thường dùng Part 4, nhóm có dạng câu hỏi đặc trưng riêng Chúng hy vọng bạn ghi nhớ dạng câu hỏi phần (Stage 2: Khám phá thể loại.) Announcement (hướng dẫn, thông báo) Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng Advertisement (quảng cáo) Report (báo cáo, tường thuật) Recorded message (tin nhắn ghi âm) Flight and Airport Announcement (thông báo sân bay/ máy bay) na Broadcast (chương trình phát thanh/ truyền hình) Talk (diễn thuyết, tọa đàm) III Hệ thống cách chinh phục nhanh Part TOEIC Listening  Hệ thống 1: Đọc thật nhanh câu hỏi đáp án cho sẵn Bạn nên đọc trước câu hỏi câu trả lời cho sẵn Mỗi nói có câu hỏi câu hỏi có lựa chọn Việc đọc trước giúp bạn định hướng tốt nghe Tuy nhiên, không đủ thời gian để đọc tất bạn nên đọc phần câu hỏi Bạn nên tận dụng thời gian kiểm tra lỗi thời gian đọc phần hướng dẫn (directions) để xem trước câu hỏi Thật ra, kỹ đọc hiểu quan trọng Part Toeic Listening Nếu bạn đọc hiểu câu hỏi nhanh chóng bạn nghe tốt Trên thực tế, có nhiều trường hợp thí sinh nghe tốt không hiểu câu hỏi nên chọn đáp án sai O Ví dụ: Who is the speaker addressing? Câu hiểu Người nói nói với ai? Nếu bạn hiểu câu Ai nói chuyện chắn bạn chọn đáp án sai  Hệ thống 2: Tập trung nghe phần có thơng tin cần thiết Thứ tự câu hỏi không giống với thứ tự nội dung nói đến Do đó, bắt đầu nghe bạn nên đảo mắt qua câu hỏi thật nhanh để xem phần nghe tương ứng với câu hỏi Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng Chính từ ngữ câu hỏi gợi ý giúp bạn nghe nói tốt Trong nhiều trường hợp, từ, cụm từ cách diễn đạt trongcâu hỏi lại dùng nói Tuy nhiên, có trường hợp người ta dùng từ cách diễn đạt khác có ý nghĩa với trình bày nói  Hệ thống 3: Đáp án thường có từ cụm từ gần với từ cụm từ bạn na nghe Đây xu hướng chung cách câu hỏi Part Dĩ nhiên, xuhướng không trường hợp, bạn nên cẩnthận  Hệ thống 4: Cách chinh phục dạng toeic listening Nghe kỹ thông tin đặc biệt chữ số, thời gian, ngày tuần, số tiềm… Bạn nên nhớ thơng tin chuyển đổi thành dạng khác đáp án Đa số câu hỏi nội dung có nhiều từ khóa nằm phần đầu nói Sài Gòn, mùa mưa năm Ất Mùi, 2015 O Phương Eco Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng Tài liệu tham khảo Economy LC số website: http://edumax.edu.vn/, http://www.tuhocanhvan.com/) - Bonus Link cập nhật Economy 1-2-3-4-5: http://goo.gl/IYt9tW na  Link sách học từ vựng TOEIC 600Eco : https://goo.gl/reB7Us Link Audio sách 600Eco:Phần 1: https://goo.gl/xnJTAK O -Phần 2: https://goo.gl/AUnMOi Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng 44-46 refer to the following conversation M: Hi, Betty Are you free this Saturday? I got Câu 44-46 liên quan đến đoạn hội thoại sau free tickets to the outdoor jazz concert M: Xin chào Betty Thứ có rãnh being held in Stanley Park at pm and I khơng? Tơi có vé miễn phí buổi hòa nhạc was wondering if you want to go with me jazz trời tổ chức Công viên Stanley lúc tối, tơi tự hỏi liệu na có muốn với không W: Why not! I’m a big fan of jazz and I love to W: Sao lại không chứ! Tôi người hâm go to concerts May I ask who will be playing? mộ nhạc jazz cuồng nhiệt tơi thích đến buổi hòa nhạc Liệu tơi hỏi chơi nhạc không? M: Sure One of the most celebrated jazz M: Chắc Một nhạc sĩ nhạc musicians, Peter Haywood, will be performing jazz lừng danh Peter Haywood biểu Also, the multi-award winning jazz diễn Tay trống giành nhiều giải thưởng Sean Dawson góp mặt drummer Sean Dawson will be there W: Wow! That sounds amazing Why don’t we W: Chà! Nghe hấp dẫn Mình họp get together beforehand so that we can eat mặt sớm để ăn nhé? together? 47-49 refer to the following conversation Câu 47-49 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: Hi, Sally It has been nearly three weeks M: Xin chào Sally Đã gần tuần kể từ cô chuyển đến chi nhánh Sydney branch How you like it here? Cơng việc có hợp khơng? O since you were transferred to the Sydney W: So far, so good, Dan Even though I still W: Cho đến tốt, Dan Thậm chí tơi miss working in Perth very much, Sydney nhớ lúc làm việc Perth, is turning out to be much better than I had Sudney hóa lại tốt nhiều so với anticipated People are friendly here and nghĩ Mọi người thân thiện thành the city is fantastic, with all of its nature phố tuyệt với thiên nhiên sở Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng and modern facilities However, my new vật chất đại Tuy nhiên, công việc job in Sales is a little bit challenging tơi Phòng kinh doanh có chút thử thách M: I understand how hard it is to make a M: Tơi hiểu khó khăn chuyển từ Nhân sang Kinh doanh dedication and hard work will pay off I’m Nhưng cống hiến làm việc chăm sure that your positive and constructive cô đền đáp xứng đáng Tôi na switch from Personnel to Sales But your attitude will familiarize yourself with the thái độ tích cực có tính đóng new environment very soon góp làm thích ứng với môi trường sớm 50-52 refer to the following conversation Câu 50-52 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: I was planning to go on a picnic today, but M: Tôi dự định dã ngoại hôm dự báo thời tiết nói trời mưa ngày raining all day I think I should stay at Tôi nghĩ nên nhà the weather forecast said it’s going to be home W: I don’t think a picnic is a good idea How W: Tôi không nghĩ dã ngoại ý hay about going to the movies instead? I heard đâu Thay vào khơng xem Henry O’Neil’s new film was recently phim nhỉ? Tôi nghe phim released Henry O’Neil vừa mắt O M: I know Actually, I read a review about it in M: Tôi biết Thực hôm đọc qua a magazine the other day and the critics đánh giá tạp chí loved his performance nhà phê bình thích phim anh W: Oh, I can’t wait to check it out Let me log W: Ồ, tơi nóng lòng muốn xem onto the Internet to make a reservation Để lên mạng đặt chổ trước Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng 53-55 refer to the following conversation Câu 53-55 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Excuse me, Ben It seems like Toby is W: Xin lỗi Ben Có vẻ Toby gặp rắc rối với dự án xây dựng mà anh which was assigned to him last week Do giao tuần phải Anh có thời gian you have time to give him a hand? It’s due giúp đỡ anh khơng? Nó phải xong vào the day after tomorrow ngày na having trouble with the construction project M: I’d like to help him out, but I was asked to M: Tôi muốn giúp anh yêu complete the payroll report by tomorrow cầu phải làm xong báo cáo chi lương vào As it’s only half done, I have to work ngày mai Tôi phải làm tăng ca tối overtime tonight xong có nửa thơi W: I think I should find somebody else Is W: Tôi nghĩ tơi nên tìm người khác Greg Greg at the office today? có văn phòng hơm khơng ta? M: No, he is still on leave and he’ll be back M: Không, anh nghỉ phép ngày vào lại Sao anh không gọi Sera Jones? She’s worked on various building Jones thử xem? Cô làm nhiều dự án projects and she would be a big help xây dựng nên giúp nhiều 56-58 refer to the following conversation Câu 56-58 liên quan đến đoạn hội thoại sau inthree days Why don’t you call Sera O Ml: Sam, I just reviewed the quarterly sales M1: Sam này, vừa xem qua báo cáo bán report and it was far worse than expected hàng hàng quý tệ nhiều so với We’d better call a meeting and find out nghĩ Tốt nên triệu tập what was wrong with our marketing họp tìm vấn đề khơng ổn campaign với chiến lược marketing M2: Why don’t we talk about it with our team M2: Sao khơng nói chuyện với members over lunch, Jim? I can go ahead thành viên nhóm lúc ăn trưa Jim? and make a reservation at a restaurant if Tơi đặt chổ nhà hàng trước Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng you don’t mind anh không phản đối Ml: It’s kind of urgent Let’s have a meeting M1: Cũng gấp Mình họp here in the office right now If the meeting văn phòng Nếu họp lasts long, we can get some sandwiches kéo dài, kêu bánh mì kẹp from the cafeteria từ quầy phục vụ M2: That’s a good idea Would you mind M2: Ý hay Phiền anh báo cáo the tables and chairs? xếp bàn ghế na making copies of the report while I arrange 59-61 refer to the following conversation nhé? Câu 59-61 liên quan đến đoạn hội thoại sau M: You look awful today, Cathy You even M: Hôm cô trông tệ Cathy Thậm missed the staff meeting this morning chí bỏ lỡ họp nhân viên sáng What happened? Xảy chuyện vậy? W: Actually, I have a terrible toothache, Ted W: Thật bị đau rang chừng Ted Thật đau Tôi nghĩ cần nghỉ time off and see a dentist this afternoon Is ngơi gặp bác sĩ chiều Anh có there anyone you can recommend? I’m giới thiệu cho không? Tôi đến kind of new in town thành phố hà It really hurts I think I need to take some M: I’m afraid I don’t know of a dentist around M: Tôi e bác sĩ nha khoa gần Nhưng nhớ Joan bên said that Dr Hopkins was pretty good She Phòng nhân nói bác sĩ Hopkins had her cavities filled there last week and hay Cơ trám tuần she was very satisfied hài lòng O here But I remember Joan in Personnel W: All right I’d better call her right now and W: Được Tốt gọi cho cô get some more information about him 62-64 refer to the following conversation hỏi số thông tin ông Câu 62-64 liên quan đến đoạn hội thoại sau Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng W: Michael, have you heard anything about W: Michael này, anh có biết điện our new Genius 3.1 smartphone? It was thoại thông minh Genius 3.1 khơng? supposed to be on the market last Monday, Theo dự kiến tung thị trường wasn’t it? vào thứ phải không? M: Oh, I just got an email about the delayed M: Ồ, vừa nhận email từ ngài phó release from the vice president He said a chủ tịch việc dời lại ngày tung sản phẩm na minor flaw has been detected in the final Ông nói có lỗi nhỏ phát quality test and they had to postpone the lần kiểm nghiệm chất lượng cuối launch họ phải tạm hoãn việc mắt sản phẩm W That’s too bad We can’t finalize our W: Tệ Chúng ta khơng thể hồn tất marketing plan without a stable product kế hoạch marketing khơng có sản Originally, we were planning to start with phẩm ổn định Từ đầu lên TV and radio ads this week but now we kế hoạch bắt đầu quảng cáo truyền hình need to modify the whole plan sóng vơ tuyến tuần cần điều chỉnh lại toàn kế hoạch 65-67 refer to the following conversation Câu 65-67 liên quan đến đoạn hội thoại sau W: Excuse me, Bruce If you are not busy, W: Xin lỗi Bruce Nếu không bận, anh would you me a favor? làm ơn giúp không? M: No problem I just handed in the monthly M: Khơng vấn đề Tơi vừa gửi báo cáo tài O financial report and I don’t have a lot of things to now What can I for you? hàng tháng tơi khơng có nhiều việc để làm Tơi làm cho anh nào? W: As you know, I have to lead a presentation W: Như anh biết đó, tơi phải chủ trì buổi tomorrow and I’m pretty busy preparing thuyết trình ngày mai tơi bận some materials So I’d like you to pick up để chuẩn bị số tài liệu Nên muốn my clothes from the dry cleaner’s across anh lấy quần áo từ tiệm giặt ủi the street It’s already 5:30 and it closes in bên đường Giờ 5:30 đóng Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng half an hour cửa nửa M: Okay Don’t worry about it It’s just five M: Được Đừng lo chuyện Đi từ minutes’ walk from our office Oh, wait I văn phòng đến có phút need the receipt to collect your items Ồ, đợi Tôi cần biên lai để lấy đồ cho anh 68-70 refer to the following conversation Câu 68-70 liên quan đến đoạn hội thoại sau na W: Hey, George! How was the new employee W: George này! Buổi định hướng cho nhân orientation you attended yesterday? viên mà anh dự hôm qua nào? M: I thought it was informative, if nothing M: Tơi nghĩ chứa nhiều thông tin thôi, else I learned a lot about the company’s khơng nói chuyện khác Tơi nhe nhiều policies and the new marketing strategies I sách chiến lược marketing was especially impressed with Mr Boyd’s công ty Tôi đặc biệt ấn tượng với thuyết trình Ơng Boyd việc quản lý lecture about time management thời gian W: I know what you mean I have had a W: Tơi hiểu ý anh Tơi có hội gặp trực chance to meet Mr Boyd in person at an tiếp Ông Boyd hội nghị chuyên đề international marketing symposium last marketing quốc tế tháng vừa Ơng có April He looked very energetic and vẻ động đầy cảm hứng inspirational O M: That’s true I also learned about the new M: Đúng Tôi nghe hệ thống network system, but it was too brief It mạng lưới mà vắn tắt Nó lẽ should have been more thorough and nên triệt để dễ hiểu Tôi nghĩ understandable I think I have to go over phải xem lại sách hướng dẫn lần văn the manual again in my office phòng Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng PART PHẦN 71-73 refer to the following radio broadcast Câu 71-73 liên quan đến chương trình phát sau Good morning, Toronto! Thanks for tuning in Xin chào buổi sáng Toronto! Cảm ơn to NBS’s live health show I’m your host, Tim chuyển kênh sang chương trình sức khỏe trực Ryan These days, a great number of people tiếp đài NBS Tôi Tim Ryan, người dẫn na want to live a long, healthy life but they don’t chương trình Thời gian gần đây, nhiều know where to start I think it is very fortunate người muốn sống thọ khỏe mạnh họ for us to have the prominent physician, Dr không Tôi nghĩ Morgan Campbell, in our studio today He thật may mắn có vị bác sĩ tiếng Ngài teaches dietetics at the University of Arizona Morgan Campell có mặt trường quay hơm and writes a column for the Phoenix Herald Ông dạy khoa dinh dưỡng Đại học entitled “How to Live Longer.” Arizona viết mục báo Phoenix Also, he is the author of the bestseller Enjoy Herald có tên “Cách sống thọ hơn” Longevity In this book, he argues that we Ngồi ra, ơng tác giả don’t need a lot of time and money to stay sách bán chạy Enjoy Longevity (Tận hưởng healthy and develop a healthy lifestyle In a tuổi thọ) Trong sách này, ông biện few minutes, he will share the keys to luận không cần qua nhiều thời longevity with us Please stay tuned so that gian tiền bạc để khỏe mạnh có lối you won’t miss out on any special tips sống khỏe mạnh Trong vài phút nữa, ông O chia sẻ với chìa khóa để sống thọ 74-76 refer to the following announcement Hãy tiếp tục theo dõi để không bỏ lỡ mẹo vặt đặt biệt Câu 74-76 liên quan đến thông báo sau Welcome to Fresh Market, the number one Chào mừng đến với Fresh Market, cửa hàng organic food store in Dallas We’re thrilled to thực phẩm số Dallas Chúng hào introduce our very own line of organic juices hứng giới thiệu với quý vị dòng nước ép Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng to you They are on display in aisle 5, right mang nhãn hiệu Chúng next to the dairy section Not only are they trưng bày gian hàng cạnh khu made of the freshest organic ingredients, but sản phẩm từ sữa Không làm từ they also taste great This week only at Fresh thành phần tươi mà chúng Market, if you buy one bottle of this juice, you có hương vị tuyệt Chỉ tuần can get a second one, valued at $4, absolutely Fresh Market, quý vị mua chai nước na free Yes! That’s right! It’s an incredible ép này, quý vị nhận chai trị discount If you care about yourself and your giá đơ-la hồn tồn miễn phí Vâng, family, don’t hesitate to take advantage of this Đó phần giảm giá khơng thể tin special deal If you have any questions, please Nếu quý vị quan tâm đến gia đình speak with one of our sales clerks and they will mình, đừng chần chừ tận dụng ưu đãi đặc biệt explain the full details of each juice on display Nếu quý vị có thắc mắc nào, vui Don’t forget that this amazing deal ends on lòng nói với nhân viên bán August 31 hàng chúng tơi họ giải thích chi tiết loại nước ép trưng bày Đừng quên ưu đãi hấp dẫn kết thúc vào ngày 31 tháng 77-79 refer to the following introduction Câu 77-79 liên quan đến đoạn hội thoại sau Good afternoon, ladies and gentlemen I feel Xin chào buổi chiều quý ông quý bà Tôi cảm honored to introduce our new CEO to you thấy vinh dự giới thiệu ngài Giám đốc O As you know, Mr Peter Watson has been điều hành Như quý vị biết, dedicated to the success of JT Autos for over Ông Peter Watson cống hiến cho thành 35 years He started work as a salesperson at cơng JT Autos 35 năm qua Ơng our Chicago branch and had the best sales công việc nhân viên kinh doanh record three times in a row, from 1985 to 1987 chi nhánh Chicago có thành tích nhân viên Based on his amazing track record, he worked kinh doanh xuất sắc nhât năm liên tiếp từ his way up to become the sales director in 1985 đến 1987 Dựa vào nhữngthành tích Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng North America He helped us to expand xuất sắc khứ, ông thăng tiến globally more aggressively with his innovative trở thành giám đốc kinh doanh Bắc Mỹ thinking and excellent leadership In 2004, he Ông giúp mở rộng thị trường toàn was promoted to vice president at the time of cầu cách tích cực với tư đổi our merger with Sakura Motors and he played tài lãnh đạo xuất sắc Năm 2004, ông a significant role in increasing our market thăng chức phó chủ tịch vào thời điểm na share in Japan Finally, he took over the CEO liên doanh với Sakura Motors ông position last week Mr Watson, would you đóng vai trò quan trọng việc gia tăng please say a few words to our- audience today? thị phần Nhật Bản Cuối cùng, ông đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành vào tuần Ơng Watson, ơng vui lòng phát biểu vài lời với khán giả hôm không? 80-82 refer to the following telephone Câu 80-82 liên quan đến tin nhắn điện thoại sau message Hello, Ms Jennings This is Richard Honda Xin chào Cô Jennings Tôi Richard Honda from Central Auto repair shop I’m calling to đến từ tiệm sửa chữa Central Auto Tôi gọi inform you that I repaired the van you brought đến để báo với cô sửa xe tải cô in last Tuesday and you can pick it up mang đến thứ tuần đến lấy whenever it is convenient for you It was tiện cho Lẽ xong supposed to be ready yesterday, but I had to từ hôm qua phải đặt thêm số O order some parts from an overseas supplier, phụ tùng từ nhà cung cấp nước ngoài, which took us three more days To compensate thêm ngày Để đền bù cho việc chậm for this unexpected delay, we went ahead and trễ không mong muốn này, tiến changed your windshield wipers free of hành thay cần gạt nước cho miễn phí charge Also, we’ll give you a 20% discount Chúng tặng cô phiếu giảm giá 20% voucher for your next visit Thank you for your cho lần sửa Cảm ơn kiên nhẫn patience and we hope to serve you next time cô hy vọng phục vụ cô Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng once again lần sau 83-85 refer to the following talk Câu 83-85 liên quan đến nói chuyện sau Hi, everyone Welcome to the third annual Xin chào quý vị Chào mừng đến với Hội International Rehabilitation nghị quốc tế thường niên khôi phục môi Environment Convention in Canberra My name is Charlie trường lần thứ Canberra Tên na Nelson and I’m so glad to have the opportunity Charlie Nelson tơi vui có hội to talk about the Gold Coast Restoration nói chuyện Dự án Phục hồi Bờ biển Vàng Project today The Gold Coast area used to hôm Khu vực Bờ biển vàng có have a thriving ecological system, but it has hệ sinh thái phong phú bị tác been negatively affected by industrialization động xấu cơng nghiệp hóa Đặc biệt, Particularly, industrial water waste pollution and caused chemicals by nhiễm nguồn nước hóa chất rác thải has công nghiệp tiếp tục tổn hại môi continuously harmed the natural environment trường thiên nhiên khu vực Nếu in the region If you look at the reports on the quý vị xem báo cáo để bàn, quý vị table, you will see how serious the problem is thấy vấn đề nghiêm trọng Tuy However, with the support of many local nhiên, với hỗ trợ nhiều cá nhân businesses and individual contributors, the doanh nghiệp địa phương, dự án khôi phục restoration project was initiated last month I tháng Tôi nghĩ think that this is only the first step to restore bước để khôi phục khu vực bị O this abandoned area Hopefully, more people hỏ hoang Hy vọng có thêm nhiều người will get involved in environmental causes like tham gia vào nghiệp môi this trường 86-88 refer to the following talk Câu 86-88 liên quan đến nói chuyện Thank you for attending the European Film sau Festival here in Orange County You will have Cảm ơn đến tham dự Liên hoan Phim a chance to see a wide range of interesting Châu Âu Quận Cam Quý vị có hội films over the next week Today, the festival xem đủ loại phim hấp dẫn suốt tuần sau Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng will kick off with a viewing of the British Hôm nay, liên hoan phim khởi động với romantic comedy The Lover This film won việc trình chiếu phim hài lãng mạn prizes for Best Supporting Actor and Best Anh The Lover (Người tình) Bộ phim giành Director at the 2011 International Independent giải Nam diễn viên phụ xuất sắc Đạo Film Awards This film is a lighthearted and diễn xuất sắc Giải thưởng Phim độc humorous story about two sympathetic and lập quốc tế năm 2011 Bộ phim câu na well-matched lovers Those who want to see chuyện vui vẻ hài hước cặp tình nhân director Jack Nelson’s famous sense of humor xứng đôi đồng cảm Những muốn xem are advised to book early at the box office A trí hài hước tiếng đạo diễn Jack copy of the program detailingall of the films Nelson nên đặt vé sớm quầy vé Một bảng screening during the week can be downloaded chi tiết chương trình phim from our website at www.moviebuffs.com trình chiếu tuần tải từ trang web www.moviebuffs.com 89-91 refer to the following telephone Câu 89-91 liê quan đến tin nhắn điện thoại sau message Hi, this message is for Mr Harry Todd My Xin chào, tin nhắn gửi đến Ông Harry name is Steven Stone I’m calling to ask you a Todd Tên Steven Stone Tôi gọi đến few about the application procedure I received để hỏi chút thủ tục ứng tuyển Tôi your email regarding the promotion nhận email hội thăng chức quản opportunity for the regional manager of East lý khu vực East Woods sáng Tôi Woods this morning I’m really interested in thật mong muốn xin thăng chức O applying for the promotion, but I’m concerned lo lắng yêu cầu Tôi hiểu thư giới about the requirements I understand that the thiệu từ người giám sát trực tiếp phải recommendation letter from my immediate đính kèm mẫu đơn xin supervisor should be included in the không nộp trễ ngày 10 tháng application form and it has to be handed in no Tuy nhiên, người giám sát tơi, Ơng later than February 10 However, my Bruce Damon, làm việc văn supervisor, Mr Bruce Damon, is currently phòng Tokyo dự án đa quốc gia với đối Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng working at our Tokyo office for the tác Nhật Bản ông không multinational project with our Japanese partner ngày 15 tháng Bởi ơng ý q bận với dự and he won’t be back until February 15 Since án nên không nghĩ ông có thời he is so busy with the project, I don’t think he gian để viết thư giới thiệu cho trước hạn can make time to write a reference letter for chót Ơng gọi lại cho me before the deadline Could you call me sớm tốt cho tơi biết làm tình na back as soon as possible and tell me what to không? in this situation? 92-94 refer to the following announcement Câu 92-94 liên quan đến thông báo sau I’m pleased to tell you that the Boston Tôi vui mừng cho quý vị biết dàn nhạc Philharmonic will perform with the promising giao hưởng Boston trình diễn với tay violinist, Jenny Lee, at the Continental Concert chơi vĩ cầm nhiều triển vọng Jenny Lee Phòng hòa nhạc Continential vào ngày 20 Hall on December 20 Jenny Lee is only 16 years old and she will be the youngest tháng 12 Jenny Lee 16 tuổi cô violinist to make her violin solo with the world người chơi vĩ cầm trẻ tuổi chơi độc famous orchestra Also, there is something tấu vĩ cầm dàn nhạc tiếng giới different about this concert You will find it Cũng có vài điều khác biệt buổi hòa nhạc very intimate because a lively question and Q vị tìm thấy khơng khí thân answer session with the musicians will be mật có phần hỏi đáp trực tiếp với nhạc O followed by the performance It will be an sĩ tiếp sau phần biểu diễn Đó trải unforgettable experience Since there will be nghiệm khó quên Vì khơng có chổ vào no late seating for this performance, please phút cuối cho buổi biểu diễn nên quý vị allow enough time to arrive at the hall so that vui lòng dành đủ thời gian để đến phòng hòa you are seated in time For further information, nhạc để có chổ ngồi Để biết please check www.bostonphil.com our website at thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chúng tơi www.bostonphil.com Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng 95-97 refer to the following voice mail Câu 95-97 liên quan đến tin nhắn thoại message sau Hello, Mr Baker This is Sharon Park from Xin chào, Ông Baker Tôi Sharon Park từ Evergreen Bookstore Our records show that Nhà sách Evergreen Sổ sách ghi chép you ordered a paperback version of Thomas cho thấy ơng đặt dịch bìa Carter’s latest novel, The Body and Soul, last mềm tiểu thuyết Thomas Carter, The Body and Soul (Thể xác linh na Tuesday As this book became a bestseller only a week hồn) thứ tuần after it was published, it’s currently out of Vì sách trở thành sách bán chạy stock We can order it if you want But I have tuần sau xuất nên to tell you that it might take up to two weeks to hết hàng Chúng tơi đặt hàng arrive Alternatively, we can send you a ông cần Nhưng tơi phải nói cho ơng biết hardcover edition of the same book right away đến tuần tới Để thay thế, Please call me back and tell me which you’d chúng tơi gửi cho ơng bìa cứng prefer Finally, I’d like to remind you that the sách tức Vui lòng eminent writer, Samuel Wang, will be in our gọi lại cho biết ông chọn Cuối store to sign copies of his new science fiction cùng, muốn nhắc lại ông nhà văn lỗi book, Invasion, on May 10 If you are lạc Samuel Wang có mặt nhà sách interested in it, please visit our website for để ký tên tiểu more details Thank you thuyết khoa học ông ấy, Invasion O (tiểu thuyết mang tên Xâm lược) vào ngày 10 tháng Nếu ông quan tâm đến việc này, truy cập trang web để xem thông tin chi tiết Cảm ơn ông 98-100 refer to the following telephone Câu 98-100 liên quan đến tin nhắn điện message thoại sau Hi, Mr Wilkins! This is Frank Lansbury from Xin chào Ơng Wilkins! Tơi Frank Keico Electronics I sincerely thank you for Lansbury đến từ Keico Electronics Tôi xin Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng accepting our offer to be a guest speaker at our chân thành cảm ơn ơng chấp nhận đề new employee orientation Your lecture on nghị làm diễn giả khách mời buổi định vocational ethics will help our new employees hướng cho nhân viên Bài adapt to their new environment As we thuyết trình ơng đạo đức nghề nghiệp discussed on the phone, the orientation will giúp nhân viên take place at our auditorium located on the thích ứng với mơi trường Như trao na third floor and your lecture is scheduled to đổi qua điện thoại, buổi định hướng diễn begin at pm Please make sure that you pick thính phòng nằm tầng up the temporary visitor’s badge at the diễn thuyết ông dự kiến bắt đầu lúc entrance upon arrival We’d be delighted to set chiều Hãy đảm bảo ông nhận thẻ khách tạm up a projector and screen for you If you want thời lối vào đến Chúng vui to pass out some handouts for the audience, đặt cho ông máy chiếu please let our secretary, Karen Hudson, know chiếu Nếu ông muốn phát tài liệu cho khán before the end of the day so she can make the giả, vui lòng báo cho thư ký cô necessary number of copies in advance You Karen Hudson biết trước cuối ngày hôm can reach her at 400-3480 Thank you and để số tài liệu cần trước have a nice day Ơng gọi theo số 400-3480 Cảm O ơn chúc ngày tốt lành Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng na O Đây sách Phương Eco – Admin Group “Toeic Practice Club” biên soạn nhằm giúp bạn tự học có tài liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng ... kiểm tra khả nghe thật thí sinh Các câu trả lời cho sẵn thường có từ hay cụm từ giống nghe, Hoặc có ý tương tự khơng hồn tồn xác,vv Part phần có nhiều thay đổi phiên TOEIC Mỗi đối thoại tăng lên... liệu học từ vựng tốt Đừng mua bán sách làm giá trị mà tác giả đóng góp cho cộng đồng Tài liệu tham khảo Economy LC số website: http://edumax.edu.vn/, http://www.tuhocanhvan.com/) - Bonus Link cập... concerned about the possibility nhiên, số người dân lo lắng that it might have a bad effect on the khả làm ảnh hưởng xấu landscape in the downtown area đến mỹ quan khu trung tâm thành some cityofficials
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường khả năng nghe hiểu , Tăng cường khả năng nghe hiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn