tài liệu TOEIC

2 53 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:13

TOEIC TRỌN BỘ 25 TÀI LIỆU: http://www.fshare.vn/folder/EMT24K6EY8/ 1. Developing skills for the toeic test http://www.mediafire.com/download/ouzv9nun9cbbvf9/developing+skills+for+the+toeic+test.rar 2. Big step1 http://www.mediafire.com/download/h9g442bdyljs14a/Big+Step+1.rar 3. Big step 2 http://www.mediafire.com/download/enow7tprwul8m7t/Big+Step+2.rar 4. Big step 3 http://www.mediafire.com/download/594o1vd5kteawyx/Big+Step+3.rar 5. Tổng hợp ngữ Pháp Toeic – Bộ giáo dục http://www.mediafire.com/download/t2bk2j8q4itij89/Tổng_hợp_ng ữ_pháp_Toeic­Bộ_giáo_dục.rar 6. Tactics for Toeic http://www.mediafire.com/download/42jcsl06x3u3nf1/Tactics+for+TOEIC.rar 7. Very easy Toeic  http://www.mediafire.com/download/76vxx9m31af707m/Very+Easy+TOEIC %2C+Beginning+TOEIC.rar 8. Toeic­Incomplete Sentences dạng flash player http://www.mediafire.com/download/dg4bwvg76s89s78/toeic_incomplete_sentences.GocTiengAnh.r ar 9. Toeic Vocabulary dạng flash player http://www.mediafire.com/download/87nmnk1vnrktgnb/toeic+vocabulary.rar 10. Longman Preparation for the Toeic Test Introduction http://www.mediafire.com/download/vkrsej9rfct8eef/02.+Longman+Preparation+Series+for+the+New +TOEIC+Test.+Introductory+4th+Ed+2007.rar 11. Longman Preparation for the Toeic Test Intermediate http://www.mediafire.com/download/urf1j07754fwq4x/Longman+Preparation+Series+For+the+TOIE C+Intermediate+4th+Ed+2007.rar 12. Phần mềm Toeic Mastery  Phần mềm này rất thích hợp cho các bạn tư học toeic. Phần mềm có các bài luyện tập của 7 part có giải thích đáp án ngay khi làm ngồi ra còn có 2 bài full test cho các bạn thi thử http://www.mediafire.com/download/3i9tdrk6qqzrzgv/11.+TOEIC+Mastery+CD­ROM +Goctienganh.rar 13. New real toeic http://www.mediafire.com/ /New+REAL+TOEIC.GocTiengAnh.rar 14. Tài liệu 1560 câu Toeic Economy có lời giải chi tiết http://www.mediafire.com/ /1560+câu+Toeic+có+giải+thích 15. Starter Toeic  http://www.mediafire.com/ /TOEIC+STARTER.GocTiengAnh.rar 16. Hacker TOEIC http://www.mediafire.com/download/vdhji9glqq8zaff/CD1.rar http://www.mediafire.com/download/3za1fwar02njs3g/CD2.rar http://www.mediafire.com/download/ajbrtzdll1soq78/HACKER_TOEIC_LISTENING.rar http://www.mediafire.com/download/w6fd580nv4i3ivj/Hacker_TOEIC_reading.rar 17 http://www.mediafire.com/download/ticxmqtlpxmp3dd/Economy_Toeic.rar http://www.mediafire.com/download/5axvruo1eb1eyvu/Jim's_1000_Toeic.rar http://www.mediafire.com/download/8mgt2lu31lmmw41/LongMan_Toeic.rar http://www.mediafire.com/download/g7u251qu5eyz5xj/Starter_Toeic.rar http://www.mediafire.com/view/oaagli5pbwcjj3v/TOEIC_900A+NGỮ_PHÁP+TỪ_VỰNG.pdf http://www.mediafire.com/view/j2f7krq39g44bxd/ĐỀ_TỰ_LUYỆN_TOEIC900B.pdf http://www.mediafire.com/download/36d363ha4mt463h/Tactics_for_TOEIC_Listening_&_Reading_Tests.rar http://www.mediafire.com/download/b2ng1gt0ox8dd83/Longman_full_actual_test.rar ... http://www.mediafire.com/download/3i9tdrk6qqzrzgv/11. +TOEIC+ Mastery+CD­ROM +Goctienganh.rar 13. New real toeic http://www.mediafire.com/ /New+REAL +TOEIC. GocTiengAnh.rar 14. Tài liệu 1560 câu Toeic Economy có lời giải chi tiết... 14. Tài liệu 1560 câu Toeic Economy có lời giải chi tiết http://www.mediafire.com/ /1560+câu +Toeic+ có+giải+thích 15. Starter Toeic http://www.mediafire.com/ /TOEIC+ STARTER.GocTiengAnh.rar 16. Hacker TOEIC http://www.mediafire.com/download/vdhji9glqq8zaff/CD1.rar... http://www.mediafire.com/download/ajbrtzdll1soq78/HACKER _TOEIC_ LISTENING.rar http://www.mediafire.com/download/w6fd580nv4i3ivj/Hacker _TOEIC_ reading.rar 17 http://www.mediafire.com/download/ticxmqtlpxmp3dd/Economy _Toeic. rar http://www.mediafire.com/download/5axvruo1eb1eyvu/Jim's_1000 _Toeic. rar
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu TOEIC , tài liệu TOEIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn