Quân toeic 1712

12 69 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:12

Các kiến thức và cụm từ  Part 5 + 6   Mình soạn tất cả những gì mình học được trong q trình mình tự học và ở  trung tâm + tham khảo các tài liệu của các admin rồi tự tổng hợp lại, nếu có  sai sót gì mong các bạn bỏ qua và báo cho mình biết :D     CÁC CƠNG THỨC , CỤM DANH TỪ  , 1 SỐ MẸO :)    1) lightly : nhẹ nhàng , khinh suất , hời hợt   2) briefly : Tóm tắt , vắn tắt   3) consistenly : Kiên định , trước sau như một   4) enormously: To lớn , khổng lồ   5) dedicate : Cống hiến , hiến dâng  6) productively : sản xuất , tạo ra   7) Reveal : Bộc lộ , biểu lộ  8) Exhibition : Triển lãm   9) Attribute : quy cho là   10)direcly : Ngay lập tức  11)condolences : Lời chia buồn  12)sincere : Chân thành   13)direction : Sự hướng dẫn , điều khiển , chỉ huy  14)publicity : sự công khai  15)publicize (v) : cơng khai  16)prompt : Xúi giục , thúc đẩy  17)appeal : Kêu gọi  18)fund : Kho , quỹ  19)payment : sự trả tiền   20)Collection : Sự tụ tập , tụ họp   21)approaval (N) *Từ này đi AL của Tính từ nhưng là loại từ N * ⇒ Sự tán  thành  22)entrance : Sự đi vào  23)import : Nhập Khẩu   24)Relocate  : Xây dựng lại   25)without : khơng , khơng có   26)Security Guard : Nhân viên bảo vệ  27)Office Supplies : Thiết bị văn phòng  28)award ­ winning : Đoạt giải thưởng  29)worker productivity : Năng suất cơng nhân  30)Personel belongings : Vật dụng cá nhân  31)Under insuarance policy : Theo chính sách bảo hiểm   32)away from :cách bao xa   33)serious shortage : sự thiếu hụt nghiêm trọng   34)eager to : háo hức   35)waive to tax : Miễn thuế   36)No matter + WH : Cho dù , bất kể   37)cite st as : tán dương , biểu dương   38)previous : Thời gian trước   39)attention : chú ý   40)years of experience : Năm kinh ngiệm   41)settled a dispute : dàn xếp một mối bất hòa  42)court : tòa án  43)Even Though + Mệnh Đề  44)visible  : có thể thấy được  45)receive Something  46)and again : thêm lần nữa   47)unforeseen circumstance : hồn cảnh khơng lường tới   48)lack of : thiếu   49)cleverly : Chi tiết , tỉ mỉ , khéo léo   50)disposed of = (V)  51)thinking positively : suy nghĩ tích cực  52)Several + Ns (Danh từ số nhiều )  53)In conjuction with : cùng chung với  54)Even mor = much more = all the more   55)Các từ hay đi với MORE   + Much more  + Even more   + Lot more  + a lot more   + Far more   56)potential : Tiềm năng , tiềm tàng   57)safe from : an tồn khỏi   58)Little + V(số ít)  (Little + has ….)  59)in an effort to : nỗ lực cố gắng   60)supply st with st : cung cấp cái gì   61)Fax capability : Máy FAX   62)Water sports activities : Các hoạt động dưới nước   63)Dispute : cuộc bàn cãi   64)Failed to do st   65)freequent contact : liên lạc thường xuyên  66)early stages : giai đoạn đầu  67)Violent : Hung bạo   68)Save sb + Ving   69)give a speed to st   70)excellent in st   71)independently : độc lập   72)optimal effiicent : hiệu quả tối ưu  73)market value : giá bán thị trường  74)authorized sb to do st : ủy quyền ai làm gì  75)Be concern about / over / with = Be worried About : lo lắng về cái gì  76)Majority : phần lớn , phần đơng  77)at no extra charge : K phải trả thêm phí   78)standard : Tiêu chuẩn   79)ambitious : tham vọng  80)envious : ghen tị   81)granted : đồng ý , chấp nhận  82)spacious : rộng rãi   83)offer Sb with st : cung cấp cho ai cái gì   84)future aviation trasportation : Phương tiện hàng khơng  85)To call on : u cầu   86)From st to st : Từ đâu đến đâu  87)Series of st : 1 chuỗi , 1 loạt cái gì đó   88)Some of st    89)chance of st : cơ hội làm gì   90)Rapidly : nhanh chóng   91)cooperation : Sự hợp tác   92)able To V   93)quality TO   94)combine  : kết hợp   95)Malfunction = (v)  96)advertising company = CỤM N   97)Than ever : hơn bao giờ hết   98)allow sb to : cho phép ai làm gì   99)promote sb to st : Đề bạt ai thành gì   100) Just as : Cũng như   101) So that + Mệnh Đề  102) Because Of + Mệnh Đề  103) only if : chỉ khi nào   104) Like To V   105) Tobe seen whether : Cho thấy liệu rằng  106) The same … as : giống như   107) admission to st : quyền đi đến , đi vào   108) marketing strategy : Chiến lược tiếp thị   109) at later time  = next time   110) Tobe in doubt about st : Nghi ngờ về điều gì đó  111) work environment : Mơi trường lao động  112) Be used for + Ving + N : Dùng để làm gì   113) Vender : Đại lý , nhà cung cấp   114) Beginning + Thời gian : Bắt đầu thời điểm đó   115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) As Always : Như thường lệ   Even + more   prove + adj : chứng tỏ   *siutuation = place = location : Tình hình vị trí   *Consult = advise : Tư vấn , khun bảo   yield = creat = generate : Tạo ra   wage = salary = pay : Lương  inquire about / into ST : u cầu , câu hỏi   dress code compliance : Ngun tắc ăn mặc   adapt to : thích nghi với   comment on : BÌnh luận  Employment angecy : Đại lý làm việc   unvailable = absent : vắng mặt  dissovel : giải thể   instanly : Ngay lập tức  hastily : vội vàng , hấp tấp   recognizable : Nhận diện  presence : sự có mặt  Cụm in detail  Venerinary practice : Phòng khám thú ý   Much less / Still Less : Huống hồ   have st/so doing st = to allow : Cho Phép   highly regarded : được đánh giá cao   available at all time : Mọi lúc   Finalize : Kiên nhẫn   ensure + that   Having nothing but   Look , feel  , seem , keep , sound + adj (Tính từ)  able : có năng lực  novels = classic book : văn học cổ điển   a social event : sự kiện xã hội   place on : được áp dụng  a long side : cùng với  substitute : Người thay thế  enrollment fee : phí đăng kí   escort sb to st : Hộ tống ai đó   Be on time for st = it’s time for : đã đến lúc làm gì   automate : tự động hóa   outsource st : hợp thành , hợp nhất   intergrate st into st : tích hợp cái gì đó vào cái gì   priority to / for : ưu tiên   entrust sb with st : giao phó ai với cái gì  157) Thus far = so far = until now : đến tận bây giờ   158) severe / serious storms : cơn bão nguy hiểm / nghiêm trọng   159) Lender = bank = financial institution : Ngân Hàng   160) bar = ban = prohibit = prevent = hinder : Ngăn ngừa , ngăn chặn  161) fight = battle = combat : chiến đấu  162) dealwith = address = handle = solve = resolve = tackle : giải quyết   163) in keeping with = obey = adhere to = abide by = comply with : tuân  thủ   164) Apply st to : áp dụng cái gì đến   165) receptive st to : dễ tiếp thu   166) deliberate on : suy nghĩ thấu đáo   167) Seek st : tìm kiếm  168) express : bày tỏ   169) member ship fee : phí hội viên  170) Trasferred st to st : chuyển cái gì đến cái gì   171) Be/have/yet to V : vẫn còn chưa  172) Online marketing : tiếp thị trực tuyến  173) Heavy snow fall : bão tuyết lớn  174) heavy trafic = peak hours  = rush hours : Giao thông đông đúc , tắc   175) in hornor : nhân danh  176) celebration of : nhân kỉ niệm  177) Go on a business trip : Đối tác chiến lược  178) Be close to somewhere = near somewhere : gần nơi nào đó   179) All For it : Hồn tồn đồng ý   180) briefly on : Ngắn gọn , xúc tích   181) ability to : có khả năng  182) deliberate on : suy nghĩ thấu đáo  183) cleaning service : Dịch vụ lau dọn  184) intergral on : cần thiết ko thể thiếu   185) As much in it : Nhiều như vậy   186) pace of sale : Tiến độ bán hàng   187) petting : Nuôi  188) lecture : bài giảng  189) competitive edge / model : ưu thế / lợi thế cạnh tranh  190) To congratulate sb for Ving : chúc mừng ai đó việc gì  191) Access to / across ; truy cập , đi vào   192) banking / bank / business transaction : giao dịch ngân hàng / kinh  doanh   193) patient reliant : sự phụ thuộc bênh nhân  194) Reservations about : nghi ngại về   195) Be distinguished by : được phân biệt bởi   196) careful planning : kế hoạch cẩn thận  197) one ­ month delay : trì hỗn 1 tháng   198) a high sense of professionalism : có hiểu biết sâu sắc về trình độ  chun mơn  199) fasciniting interview : phỏng vấn  lơi cuốn / hấp dẫn  200) assum a title : đảm nhận 1 vị trí / chức danh  201) for your convenience : để thuận tiện cho bạn  202) under take a project / research : Chịu trách nhiệm việc gì đó và làm  nó  203) Be noteable for : điều đáng chú ý   204) openning speech : bài nói khai mạc  205) succeed in + Ving  : Thành cơng trong   206) within walking distance : trong vòng khoảng cách đi bộ  207) remain available : vẫn còn  208) highly recommended practice : 1 thói quen được đánh giá cao   209) strategic partnership : đối tác chiến lược  210) situation  = place = location : địa điểm   211) implement ST for SB To v : thực hiện cái gì cho ai để làm gì  212) go on business trip : Chuyến cơng tác  213) Be reluction to do st : Miễn cưỡng làm gì  214) foward st to st/sb : chuyển tiếp cái gì đến cái gì / ai đó   215) get futher detail : để có thêm chi tiết   216) Than ever : hơn bao giờ hết   217) lengthy process : q trình lâu dài   218) Strong preference : sư u thích hơn   219) Deem St (that) : Dường như   220) operating cost : chi phí vận hành  221) make withdrawals : thực hiện rút tiền   222) manufacture facility : cơ sở sản xuất  223) involve in : bao gồm , bao hàm   224) involvement in : tình trạng rắc rối   225) for instance = for example : ví dụ  226) Be schedule To V : lên lịch làm gì   227) Ensure That : đảm bảo rằng   228) diagnose illnesses : chuẩn đốn bệnh  229) When it come to Ving : khi bàn về vấn đề nào đó   230) Unless specific otherwise : Trừ khi có quyết định khác  231) Healthcare professionals : chuyên gia sức khỏe   232) protective measure : giải pháp ngăn ngừa   233) short­term failure : sự hỏng hóc ngắn   234) Relevent / relate receipt : Hóa đơn liên quan  235) Outgoing product : hàng hóa gửi đi  236) continue = go on To v / Ving  : Tiếp tục   237) To boots motivation : thúc đẩy động lực   238) discontinue produc : ngừng sản xuất  239) aspect of : khía cạnh của …  240) the pool of candidate : lọt vào ds các ứng viên  241) obtaining = acquired : giành được   242) inddusstry : ngành cơng nghiệp  243) congestion : tắc nghẽn , đơng nghịt   244) Elevation : sự nâng lên , đưa lên   245) Mobility : tính di động , chuyển động   246) belief : lòng tin , đức tín   247) Retain = keep : giữ   248) reivise : duyệt lại , xem lại   249) Consolidation : ổn định , vững chắc   250) Goverment recommentdations : Những đề xuất chính phủ   251) Delining condition : trạng thái suy xụp  252) Corporate : tập đồn  253) or else : Nếu khơng thì   254) improper : ko thích hợp   255) iT become apparent THAT : RÕ RÀNG RẰNG  256) Fill a position : đảm nhận 1 vị trí   257) A delegation of officer : ĐOàn đại biểu   258) Strong market : Thị trường mạnh mẽ  259) Strong work ethich : đạo đức nghề ngiệp  260) Monitor the Risks : theo dõi / giám sát các rủi ro  261) The toughest challenges : Những thách thức ngặt ngèo nhất   262) Tendency : xu hướng cá nhân   263) Reliant on : dựa vào   264) notify of / about : thông báo của / về   265) aployment = Job vacancies = Openning = Job opportumity : Cơ hội  làm việc  266) To arrive at SomeWhere : đến đâu đó   267) ON SALE : Giám giá   268) FOR SALE :Để bán   269) Keep sb up­to­date = Keep SB update : cập nhật cho ai đó   270) Compare prodct feature : so sánh đặc tính sản phẩm   271) superior to = better than : tốt hơn so với  272) Be fairly common for : Khá phổ biến   273) Valued customer : khách thân quen  274) Plus st : thêm vào  275) worrying consequences : Hậu quả đáng lo ngại  276) Optimistic about : lạc quan về   277) Let sb begin by N / Ving : cho phép ai đó bắt đầu làm gì  278) Representatives : đại diện bán hàng (từ nè lưu ý nè ) ^^  279) Những từ hay đi với “THAT” (Phía trên)  280) hold accountable for  : Chịu trách nhiệm  281) Acting director : Giám độc tạm thời  282) Temporary and casual staff : Nhân viên tạm thời và nhân viên bình  thường  283) play an important role : đóng 1 vai trò quan trọng  284) Tobe included in : được bao gồm trong  285) off all kind        off any kind  286) Run out of st : Hết cái gì đó  287) in excess of : Vượt qa  288) Attribute st to st : quy cái gì là do cái gì   289) assistance in doing st : giúp đỡ trong việc gì   290) Tobe concern that  : lo lắng rằng   291) Tirelessly = diligently = industriously = k mệt mỏi , chăm chỉ  292) as long as : miễn sao , miễn như   293) Demand sb to do st   294) encouter : bắt gặp   295) officiate : thực thi , thực hành nhiệm vụ  296) adversely : bất lợi   297) advisory : tư vấn , cố vấn   298) Rival team : Team đối thủ  299) invite st to do st   300) Submitted oneself to : chịu phục tùng   301) discreetly : Kín đáo  302) abundant : Phong phú   303) ever since : Dấu hiệu HTHT  304) contingent on/upon st = dependent on/upon st : Phụ thuộc cái gì   305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) brochure published : các tài liệu được xuất bản   Dinning experences : Trải nghiệm ăn uống   dealer : người bán hàng  shaped : nặn , gọt , tạo hình   Quite : hồn tồn , hầu hết   Seldom : ít khi , hiếm khi  concept : khái niệm   position  : vị trí   planning (N) ; Planned (V)  profoundly : 1 cách sâu sắc   Suited + For/ to : Phù hợp  Cụm Make note of   Generously : Hào phóng  Gradually : từ từ , dần dần   guideline : ngun tắc  / đường lối chỉ đạo   financially : về mặt tài chính   Personel belongings : vật dụng cá nhân   Retail sales : bán lẻ   Associated cònference : các cuộc hội thảo liên quan  Living expensive : chi phí ăn ở   TObe under consideration : đang đc cân nhắc   product inquiries : vấn đề liên quan đến sản phẩm  economy use : sử dụng tiết kiệm  go ahead : Tiếp tục , cho phép   progress : sự tiến bộ   Scrutiny : kiểm tra  Considerably : đáng kể   instruct : Chỉ dẫn , hướng dẫn   Steep (adj) : cao , dốc  Forful (adj) : mạnh mẽ , sinh động  Vail (adj) : có giá trị  , hiệu lực  tempt : cám dỗ   nervously : bồn chồn , bối rối :3   Deluxe : sang trọng  Make room for + ST : Dọn chỗ cho   collaborate with ST : hợp tác , gắn bó với   on good authority: theo nguồn đáng tin cậy  comprehensive directory : Danh bạ đầy đủ   notice the fault : phát hiện ra lỗi   electronic ticketing : vé điện tử   in recognition of st : Để cơng nhận  Narrow (adj) : Hẹp , chật hẹp  347) Mutually : lẫn nhan  348) Definitely : dứt khốt   349) Occasionally  : Thinh thoảng , đơi khi  350) An employee hand book : sổ tay nhân viên  351) The fringe benefit : các khoản phúc lợi phụ  352) A technical description / support : Mô tả kỹ thuật  353) Housing development : phát triển nhà ở   354) Record working hours : ghi lại giờ làm việc  355) Record samples : ghi lại mẫu  356) Record expenses : Ghi lại chi phí   357) Record order : Ghi lại đơn đặt hàng  358) Be aware of / that : am hiểu về / rằng  359) Postpone until + adv (time) : Trì hồn cho đến tận  360) consider for : cân nhắc cho   361) take aadvantage of : tận dụng  362) to originally anticipate : Dự đốn lần đầu   363) PowerFUll tools : cơng cụ mạnh mẽ   364) No later than : ko chậm hơn   365) Futher information : Thơng tin thêm  366) Useful information : thơng tin hữu ích  367) detailed information : thơng tin chi tiết  368) To the poin : đi thẳng vào vấn đề   369) years to come : những năm sắp đến  370) Apporopriate / enhance trainning system : Hệ thống đào tạo / thích  hợp  371) conveniently : thuận tiện  372) verify (v)  373) right across from = opposite : đối diện  374) improve on/upon st : cải thiện  375) honor sb/st for st : Vinh danh ai … do cái gì  376) Leave message with sb : để lại tin nhắn cho ai đó  377) on sale growth : tăng trưởng doanh số , doanh thu  378) reserve the right to v : có quyền  379) To waive one’s right : tước quyền  380) particularly in  = especially : đặc biệt  381) Equal to = similar to : tương đương với  382) Locate behind pilars : đằng sau các cột to  383) A one page abstract : bản tóm tắt 1 trang  384) accustomed to ving : quen với  385) in case of = in the event of : trong trường hợp   386) reserve st for sb / st : đặt trước cái gì cho ai   387) Declining sale : doanh số suy giảm   388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) Take to prevent st : ngăn ngừa cái gì  distribute : phân phối   and would / and then : và sẽ / và sau đó   range from … to : phạm vi từ … đến …  retirement party : tiệc nghỉ hưu  prospective member : thành viên tiềm năng  discontinued appliances : thiết bị ko còn dùng được  date / days of receipt : Ngày nhận biên lai  Contract negotiations : đàm phán hợp đồng  present to sb : đại diện ai đó  more room for : vẫn còn khả năng  summary an agreement : bản tóm tắt hợp đồng  Excellent public speaking : kĩ năng nói  Excellent negotiation skill : kĩ năng đàm phán  controvery new book : sách gây tranh cãi  Out of order : hư , hỏng   Out of Reach : ngồi tầm với  Out of the question : khơng bàn cãi   Out of use : hết xài , hết sử dụng  With reach : trong tầm với  Within the law : đúng luật , theo luật  undergoing : trải qua   most likely : rất có thể   Factors : Những yếu tố   Promising : triển vọng  Seating capacity : sức chứa  The primary financial concern : lo lắng tài chính chủ yếu  attend = take part in = enroll in = participate in = enter → tham gia   would prefer to V : thích làm gì  would like to v   Had better = should V : nên làm gì  Fluatuating deadlines : hạn chót biến động  Necessarily indicate : chỉ ra 1 cách tất yếu  Persuade someone of st : làm ai tin cái gì  persuade someon to V / into Ving : thuyết phục ai làm gì  Make up = represent = account for : Chiếm  certain that  / about : chắc chắn rằng / về   reibursement : sự hồn trả   As proof of purchase : như là bằng chứng mua hàng  minor / incidential error : lỗi nhỏ   Promotional product : quảng cáo sản phẩm  soucre of information : nguồn thơng tin  430) please feel free to V : Làm ơn thoải mái làm gì  431) To settle a dispute / debate : dàn xếp cuộc tranh cãi , hòa giải  432) Preference for / on product : sự ưa thích sản phẩm   433) COst = rent = fare = at rate →  giá / chi phí  434) survey : nhìn chung , bao quát  435) restless : ko ngừng nghỉ   436) be worth Ving : Xứng đáng để làm gì  437) ASK + that + MĐ   438) Be dedicated To Ving = Be devoted to Ving = cống hiến làm gì  439) Meet (V) : thỏa mãn , đáp ứng  440) specializes in : chuyền về  441) Tobe included in : được bao gồm  442) hold accountable for : chịu trách nhiệm   443) Play an important role : đóng 1 vai trò quan trọng  444) combination : sự kết hợp   445) Do more than Just V  446) take on  : đảm nhận   Chúc các bạn học tốt :D , vẫn còn nhiều chưa viết hết nốt đc vì mình sắp  thi và nhiều việc bận nên ko tiếp tục đc :D  
- Xem thêm -

Xem thêm: Quân toeic 1712 , Quân toeic 1712

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn