Part 7 quang cao

5 69 0
  • Loading ...
1/5 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:12

Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev Part DẠNG 1: QUẢNG CÁO SẢN PHẨM Một dạng PART Quảng cáo Có loại Quảng cáo Sản phầm Quảng cáo việc làm( gọi tin tuyển dụng) Hơm gửi đến bạn quảng cáo sản phẩm Đối với dạng này, bạn phải nắm được: Quảng cáo sản phẩm gì? Chắc chắn có chương trình giảm giá, vậy: - Ai nhận giảm giá? Đa số trường hợp người có thẻ thành viên ( CARDHOLDER) nhận - Vậy thành viên? Tất nhiên bạn phải nộp đơn để trở thành thành viên, nộp đơn thường có cách: + online( họ cho địa website) +telephone( họ cho số điện thoại) Lưu ý, với dạng này, đơi họ hỏi tính sản phẩm dạng câu NOT Cách làm dạng phải đọc A, B, C, D trước chiếu vào đọc làm bạn Lưu ý chung: Chúng ta không đọc dựa vào từ khóa mà đọc dựa vào cách đọc lướt dịch chuyển nghĩa Điều giúp tiết kiệm thời gian làm bạn không bối rối gặp từ làm ( Nếu bạn chưa rõ cách đọc giúp bạn sau nhé, viết này, tạm thời không đề cập tới vấn đề đó) Thử làm vài ví dụ bạn Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev Ví Dụ 1: Như vậy, tạp chí nhân lễ kỷ niệm 27 năm thành lập đưa khuyến cho khách hàng, để nhận khuyến phải điền vào form đính kèm Cuối nộp đơn online Bạn cần nắm tinh thần viết ổn 157 => A đơn giản không Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev 158 câu hỏi thông tin chi tiết, nhiên từ “feature” lại khơng có từ đồng nghĩa tình báo chí nên cần dựa vào từ để làm key word => D 159 có website nhớ chọn online bạn => B 160 Câu hỏi suy luận Bạn bắt gặp thơng tin: “….giúp trở thành tờ báo ngựa phổ biến đất nước” => C Câu thơng tin câu cuối đoạn bạn chọn dễ dàng, lẽ, doanh nghiệp tồn 27 năm chắn doanh nghiệp thành cơng Ví Dụ 2: Như vậy, công ty bán quần áo thông báo dịch vụ Mỗi tháng khách hàng thành viên nhân “free catalogue” Gọi để biết thêm chi tiết tải mẫu đơn online để trở thành thành viên Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev 169 => C 170 Complimentary = free ( từ toeic bạn nhớ nhé) =>A 171 C 172 D Ví Dụ 3: s Cơng ty tung sản phẩm Vitamin mẫu Sau loạt thơng tin nói tính sản phẩm Kết luận với phần đưa giảm giá 30% cho khách hàng thành viên mua Nếu chưa khách hàng gọi số hotline Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev 161 A 162 Câu đọc A, B, C, D chiếu vào đọc => C Tất nhiên, sản phẩm lò, có tính vượt trội khơng thể giá thấp 163 B Tóm lại, bạn hiểu cấu trúc đọc + kinh nghiệm thực tế part chả có khó Khi quảng cáo tất nhiên cần lôi kéo khách hàng mua nên phải giảm giá, đặc biệt, kéo họ trở thành thành viên Đây điều công ty hướng đến Chúc bạn học tốt Hẹn gặp lại bạn viết Quảng cáo Nghề nghiệp, Email, đoạn đôi ... có tính vượt trội khơng thể giá thấp 163 B Tóm lại, bạn hiểu cấu trúc đọc + kinh nghiệm thực tế part chả có khó Khi quảng cáo tất nhiên cần lôi kéo khách hàng mua nên phải giảm giá, đặc biệt,
- Xem thêm -

Xem thêm: Part 7 quang cao , Part 7 quang cao

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn