Part 7 quảng cáo nghề nghiệp

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:12

Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev Part 7- TOEIC DẠNG 2: QUẢNG CÁO NGHỀ NGHIỆP ( TIN TUYỂN DỤNG) Chào mừng bạn quay lại đến với dạng Part TOEIC, dạng tin tuyển dụng: Đối với dạng này, bạn phải nắm được: Vị trí tuyển dụng gì? - vị trí hay nhiều vị trí? - Part time hay full time ( có) Đơi bạn thấy tên nghề nghiệp tuyển dụng rõ ràng, bạn phải vào phần mô tả cơng việc đốn họ tuyển vị trí Mơ tả cơng việc cho vị trí tuyển dụng: - Nếu vị trí, viết mơ tả kỹ - Nếu nhiều vị trí, viết nói chung chung Yêu cầu cấp kinh nghiệm: Phần lưu ý điểm: yêu cầu bắt buộc yêu cầu thêm ( phần yêu cầu thêm có chức làm hồ sơ bạn sáng yêu cầu bắt buộc, ví dụ như: biết ngoại ngữ lợi không yêu cầu) Cách thức nộp đơn, thời hạn nộp đơn, liên hệ Hầu hết tất tin tuyển dụng tuân thủ cấu trúc Việc nhớ nắm bắt cấu trúc viết + dịch chuyển nghĩa, không dịch từ không cần thiết, đặc biệt thông tin thừa làm tốn thời gian bạn Thử làm vài ví dụ bạn Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev Ví Dụ 1: Đây mẫu tin chuẩn phần Tin tuyển dụng, rõ ràng 173 D Tuyển giám đốc dịch vụ nấu ăn giám đốc bệnh viện Mọi người bị lừa chọn C nè Đáp án xác D nhé, director hay manager thôi, tương tự 174 A Câu D yêu cầu thêm yêu cầu bắt buộc bạn 175 B Hạn nộp đơn trước 24 tháng Ngày 21 tháng ngày bắt đầu nhận đơn Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev Ví dụ 2: Bài tuyển dụng tuyển nhân viên xây dựng cho dự án: Maplewood Gymnasium Yêu cầu công việc cho công nhân xây dựng đơn giản Đoạn cuối nói đến cách thức nộp đơn, liên hệ 155 A Đoạn bạn thấy, phải nhìn trách nhiệm cơng việc tìm cần tuyển vị trí 156 B Hepi lev Hieplv247@gmail.com https://www.facebook.com/hepi.lev Ví dụ 3: Như vây, khách sạn chuẩn bị bước vào mùa hè có nhiều khách hàng nên họ cần tuyển thêm nhiều vị trí với yêu cầu + mô tả công việc + cách nộp đơn qua fax 179 C để bắt kịp với việc tăng khách hàng suốt ngày hè nên tuyển dụng thêm NHIỀU VỊ TRÍ Câu đáp án dùng từ đồng nghĩa nên bắt buộc bạn phải nắm tinh thần viết 180 A câu B yêu cầu thêm, yêu cầu bắt buộc, đa số lại bị bẫy chọn câu B Chúc bạn học tốt Hẹn gặp lại bạn viết về, Email, đoạn đôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Part 7 quảng cáo nghề nghiệp , Part 7 quảng cáo nghề nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn