Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

2 55 0
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 10:01

Tiết 105, 106 : VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN TẢ NGƯỜI Kiến thức - Thông qua tiết kiểm tra, rèn luyện cho học sinh kỹ viết tập làm văn tả người - Đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức tập làm văn Kỹ - Nắm ưu, nhược điểm thông qua việc làm - Rút kinh nghiệm cho đề sau Thái độ - Thân yêu môn văn, hứng thú học văn 1) ổn định tổ chức : 2) Tiến hành kiểm tra - Giáo viên ghi đề lên bảng Đề : Hãy tả lại người mà em yêu quý Yêu cầu : - Bài viết xác định yêu cầu đề - Lựa chọn chi tiết tiêu biểu để miêu tả - bày tỏ rõ tình cảm người viết người tả TaiLieu.VN Page Biểu điểm : - Điểm - 10 : Cho viết tốt, hoàn chỉnh nội dung lẫn hình thức - Điểm - : Cho viết tương đối - Điểm : Cho bàii viết trung bình - Điểm - : Cho viết chưa đạt yêu cầu - Điểm - : Cho viết yếu * Hướng dẫn học nhà : - Học sinh lập dàn ý cho đề vừa làm TaiLieu.VN Page ... Điểm - 10 : Cho viết tốt, hoàn chỉnh nội dung lẫn hình thức - Điểm - : Cho viết tương đối - Điểm : Cho bàii viết trung bình - Điểm - : Cho viết chưa đạt yêu cầu - Điểm - : Cho viết yếu * Hướng... chưa đạt yêu cầu - Điểm - : Cho viết yếu * Hướng dẫn học nhà : - Học sinh lập dàn ý cho đề vừa làm TaiLieu.VN Page
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người, Giáo án Ngữ văn 6 bài 25: Viết bài tập làm văn số 6 Văn tả người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn