Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn

4 63 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:59

Tiết 111 : CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Đặc điểm ngữ pháp câu trần thuật đơn - Tác dụng câu trần thuật đơn Kỹ - Nhận diện câu trần thuật đơn văn xác định chức của4 câu trần thuật đơn - Sử dụng câu trân thuật đơn nói viết Thái độ - Tìm sưu tầm câu trần thuật đơn văn học B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : - Phân biệt chủ ngữ vị ngữ câu ? Cho ví dụ ? * Bài : TaiLieu.VN Page Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - Cho học sinh đọc đoạn văn I Câu trần thuật đơn ? SGK ? Đoạn văn gồm câu? - Gồm câu ? Mục đích câu ? - Các câu : 1, 2, 6, → kể, tả, nêu ý kiến - Câucâu hỏi - Câu 3, 5, → bộc lộ cảm xúc - Câucầu khiến ? Dựa vào kiến thức học tiểu học, a Câu trần thuật (kể) : 1, 2, 6, phân loại câu theo mục đích b Câu hỏi (nghi vấn) : nói ? c Câu cảm (cảm thán) : ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu - Câu : trần thuật vừa tìm ? Tơi hếch lên xì rõ dài CN VN - Câu : Tôi mắng CN VN TaiLieu.VN Page - Câu : Chú mày hôi Cú mèo … chịu CN VN - Câu : Tôi về, không chút bận tâm CN VN ? Hãy xếp câu trần thuật thành - Nhóm câu có cặp CN - VN :1, 2, hai loại ? → trần thuật đơn - Nhóm câu có hai cặp CN - VN :6 → trần thuật ghép ? Căn vào mục đích nói câu trần - Dùng để giới thiệu, tả kể thuật đơn dùng để làm ? vật, việc hay nêu ý kiến ? Câu trần thuật đơncấu tạo - Do cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo ? thành - Cho hai học sinh đọc II – Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc III) Luyện tập + Hướng dẫn học sinh làm tập 1, 2, 3, lớp + Cũng cố học : Cấu tạo tác dụng câu trần thuật đơn + Hướng dẫn học : TaiLieu.VN Page - Học sinh làm tập (SGK trang 103) TaiLieu.VN Page ... sinh đọc đoạn văn I Câu trần thuật đơn ? SGK ? Đoạn văn gồm câu? - Gồm câu ? Mục đích câu ? - Các câu : 1, 2, 6, → kể, tả, nêu ý kiến - Câu → câu hỏi - Câu 3, 5, → bộc lộ cảm xúc - Câu → cầu khiến... thức học tiểu học, a Câu trần thuật (kể) : 1, 2, 6, phân loại câu theo mục đích b Câu hỏi (nghi vấn) : nói ? c Câu cảm (cảm thán) : ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu - Câu : trần thuật vừa tìm ? Tơi... → trần thuật đơn - Nhóm câu có hai cặp CN - VN :6 → trần thuật ghép ? Căn vào mục đích nói câu trần - Dùng để giới thiệu, tả kể thuật đơn dùng để làm ? vật, việc hay nêu ý kiến ? Câu trần thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn, Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn