Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn

3 44 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:59

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 26 - TIẾT 111: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN I Mục tiêu : Kiến thức: - Đặc điểm ngữ pháp câu trần thuật đơn - Tác dụng câu trần thuật đơn Kĩ năng: - Nhận diện câu trần thuật đơn văn xác định chức câu trần thuật đơn - Sử dụng câu trần thuật đơn nói viết Thái độ: - Thấy tác dụng câu trần thuật đơn II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I) HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế thành phần chính, thành phần phụ câu? Cho VD minh hoạ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: HD HS tìm hiểu khái niệm câu trần thuật đơn I CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN LÀ GÌ ? - GV treo bảng phụ ghi ví dụ Ví dụ: SGK - HS đọc ví dụ Nhận xét ? Các câu đoạn dùng làm gì? - GV: Các câu 1,2, 6, câu trần thuật dùng để giới thiệu, tả, kể vật hay việc để nêu ý kiến - Câu kể, tả, nêu ý kiến: Câu 1,2,6,9 -> Câu trần thuật - Câu hỏi: Câu -> Câu nghi vấn - GV chia lớp làm nhóm thảo luận (2') - Bộc lộ cảm xúc: Câu 3,5,8 -> Câu cảm thán - GV giao nhiệm vụ: Hãy phân tích cấu tạo ngữ pháp câu trần thuật vừa tìm ? - Câu cầu khiến : Câu - GV kiểm tra theo nhóm * Xác định cấu tạo : ? Câu có cụm CV? - Câu 1,2 9: Do cum CV tạo thành -> Trần thuật đơn ? Câu hay nhiều cụm CV tạo thành? - HS: Câu 1,2,9 có cụm CV gọi câu trần thuật đơn Câu có cụm CV câu trần thuật ghép - Câu cụm CV tạo thành -> Câu trần thuật ghép ? Vậy em hiểu câu trần thuật đơn? - HS đọc ghi nhớ HĐ2: Hướng dẫn học sinh luyện tập - HS đọc yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm ( Theo bàn ) -> Đại diện nhóm trả lời * Ghi nhớ (SGK) - GV nhận xét, kết luận II LUYỆN TẬP: Bài tập 1: - Ngày thứ năm đảo Cô Tô ngày trẻo sáng sủa-> Dùng để tả ( Giới thiệu ) - HS đọc yêu cầu tập - HS suy nghĩ làm - GV gọi 2, học sinh lên bảng làm tập - HS nhận xét - Từ có vịnh Bắc Bộ bầu trời Cô Tô sáng vậy.-> Dùng để nêu ý kiến nhận xét Bài tập 2: Các câu sau thuộc loại câu có tác dụng gì? - GV nhận xét, sửa chữa a- Câu trần thuật đơn -> Giới thiệu nhân vật - HS đọc tập b - Câu trần thuật đơn -> Giới thiệu nhân vật - HS thảo luận nhóm -> Đại diện nhóm trả lời -> Nhóm khác nhận xét c - Câu trần thuật đơn -> Giới thiệu nhân vật - GV :( khái quát) Từ tập ta rút nhận Bài tập 3: xét : có nhiều cách giới thiệu nhân vật, nhiều Giới thiệu nhân vật phụ trước từ cách mở : gián tiếp , trực tiếp việc làm nhân vật phụ giới thiệu nhân vật - GV đọc cho HS viết tả " Lượm": theo yêu cầu SGK - GV kiểm tra viết học sinh: em- sửa lỗi (nếu mắc lỗi) Bài tập 5: HS viết tả Củng cố: - Thế câu trần thuật đơn? - Câu trần thuật đơn dùng để làm gì? Hướng dẫn học nhà: - Học kĩ bài, nhớ khái niệm câu trần thuật đơn - Nhận diện câu trần thuật đơn tác dụng câu trần thuật đơn - Làm tập SGK - Đọc nghiên cứu bài: Câu trần thuật đơn có từ ... - Thế câu trần thuật đơn? - Câu trần thuật đơn dùng để làm gì? Hướng dẫn học nhà: - Học kĩ bài, nhớ khái niệm câu trần thuật đơn - Nhận diện câu trần thuật đơn tác dụng câu trần thuật đơn - Làm... : ? Câu có cụm CV? - Câu 1,2 9: Do cum CV tạo thành -> Trần thuật đơn ? Câu hay nhiều cụm CV tạo thành? - HS: Câu 1,2,9 có cụm CV gọi câu trần thuật đơn Câu có cụm CV câu trần thuật ghép - Câu. .. sáng vậy.-> Dùng để nêu ý kiến nhận xét Bài tập 2: Các câu sau thuộc loại câu có tác dụng gì? - GV nhận xét, sửa chữa a- Câu trần thuật đơn -> Giới thiệu nhân vật - HS đọc tập b - Câu trần thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn, Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Câu trần thuật đơn

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn