Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

3 65 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:57

Tiết 108 THI LÀM THƠ NĂM CHỮ I Mục tiêu : Kiến thức: - Nắm số đặc điểm thể thơ năm chữ - Các kiểu vần sử dụng thơ nói chung thơ năm chữ nói riêng Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức thể thơ năm chữ vào việc tập làm thơ năm chữ - Tạo lập văn thể thơ năm chữ Thái độ: - GD học sinh lòng u thích thơ ca, văn học II Chuẩn bị : GV: - Một số thơ năm chữ HS: - Chuẩn bị theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Kết hợp Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò HĐ1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc điểm thể thơ chữ Nội dung kiến thức I CHUẨN BỊ: - GV kiểm tra việc chuẩn bị học sinh nhà ? Em biết thơ viết theo TaiLieu.VN Page thể thơ năm chữ ? - HS: Đêm Bác không ngủ; Tức cảnh Pác Bó; Mùa xuân nho nhỏ… - GV đọc số thơ chữ để học sinh tham khảo ? Em nêu đặc điểm thể thơ chữ? * Đặc điểm thể thơ năm chữ - GV đặc điểm thể thơ chữ qua thơ "Tức cảnh Pác Bó" - Mỗi dòng chữ HĐ2: Học sinh thi làm thơ chữ - Nhịp 3/2 2/3 - HS trao đổi nhóm thơ làm nhà - Số câu không hạn định - GV: Chọn để giới thiệu trước lớp - Vần thay đổi linh hoạt II THI LÀM THƠ CHỮ - HS: Mỗi nhóm cử đại diện trình bày bảng -> Các nhóm nhận xét bạn: Về nội dung, vần, nhịp… - GV nhận xét - GV: Bình thơ hay Củng cố: - Đặc điểm thể thơ chữ ? - Lứu ý vần, nhịp thể thơ chữ - GV đánh giá học Hướng dẫn học nhà: TaiLieu.VN Page - Nhớ đặc điểm thể thơ năm chữ - Nhận diện thể thơ năm chữ - Sưu tầm số thơ năm chữ - Tập làm thơ chữ ngày 26-3 - Đọc soạn bài: Cây tre Việt Nam TaiLieu.VN Page ... thể thơ chữ - GV đánh giá học Hướng dẫn học nhà: TaiLieu.VN Page - Nhớ đặc điểm thể thơ năm chữ - Nhận diện thể thơ năm chữ - Sưu tầm số thơ năm chữ - Tập làm thơ chữ ngày 26- 3 - Đọc soạn bài: ... thơ năm chữ ? - HS: Đêm Bác khơng ngủ; Tức cảnh Pác Bó; Mùa xn nho nhỏ… - GV đọc số thơ chữ để học sinh tham khảo ? Em nêu đặc điểm thể thơ chữ? * Đặc điểm thể thơ năm chữ - GV đặc điểm thể thơ. .. điểm thể thơ chữ qua thơ "Tức cảnh Pác Bó" - Mỗi dòng chữ HĐ2: Học sinh thi làm thơ chữ - Nhịp 3/2 2/3 - HS trao đổi nhóm thơ làm nhà - Số câu không hạn định - GV: Chọn để giới thi u trước lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ, Giáo án Ngữ văn 6 bài 26: Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn