Kỹ năng quản lý mục tiêu thái độ ppt

48 229 0
  • Loading ...
1/48 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:53

Quản lý theo mục tiêu; Kỹ năng quản lý theo mục tiêu CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU THÀNH CÔNG 05 NHÂN TỐ VÀNG CHO NGƯỜI THÀNH ĐẠT MỤC TIÊU THÁI ĐỘ PHƯƠNG HƯỚNG CƠ SƠ THỜI GIAN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP HÀNH ĐỘNG NGỌN NGUỒN BẢO ĐẢM BỐ CỤC BÀI GIẢNG I NHẬN THỨC CHUNG VỀ MỤC TIÊU VÀ QUẢN LÝ MỤC TIÊU II CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN III MỘT SỐ BIỆN PHÁP CÁCH THỨC RÈN LUYỆN, PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ MỤC TIÊU MỢT SỚ KHÁI NIÊM MỤC ĐÍCH MỤC TIÊU QUẢN LÝ MỤC TIÊU Mục tiêu ngắn hạn Tạo động lực tích cực Hồn thiện phương pháp, kỹ MỤC TIÊU Tập trung nguồn lực Rõ ràng, cụ thể Xác định thời gian MỤC TIÊU Có thử thách S… khỏe k… Sức Họct… tập H… Tài T… ch… Gia G…đình đ… 06 Mục tiêu S…n Sự nghiệp M… h… Mối q… quan hệ Bước 1: Thiết lập mục tiêu Viết mục tiêu Phân tích mục tiêu Tư vấn (tìm kiếm giúp đỡ) NỢI DUNG CỦA THÁI ĐỢ TÍCH CỰC Tr… nh… Trách nhiệm Y… thương, th…, Yêu cống hiến c… h… Th…thiện th… Thân TÍCH CỰC T Tốcđ độ T… Tự t… tin III CÁCH THỨC RÈN LUYỆN THÁI ĐÔ TÍCH CỰC MỖI NGÀY TỰ CHẤM ĐIỂM BẢN THÂN MỖI NGÀY TỰ ĐIỀU CHỈNH R… RÀ SOÁT S… R… RÈN LUYỆN L… CÁCH THỨC R… RÚT KINH K…NGHIỆM N… TIÊU CHUẨN CHO ĐIỂM VIỆC QUẢN LÝ THÁI ĐỘ HÀNG NGÀY Thái độ đánh giá Trách nhiệm Tốc độ Tích cực (10 điểm) Tiêu cực (0 điểm) Làm tốt Thiếu tập trung Việc ngày xong ngày Dây dưa, lãng phí thời gian Tự tin Chấp nhận thách Hoài nghi, sợ hãi thức Thân thiện Gần gũi, chia sẻ Xa cách, lạnh nhạt Yêu thương, cống hiến Giúp đỡ người khác Đòi hỏi, tư lợi TỞNG KẾT QUẢN LÝ THÁI ĐƠ HÀNG NGÀY Trách nhiệm: … điểm Tớc độ : … điểm Tự tin : … điểm Thân thiện : điểm Yêu thương, cống hiến: … điểm VIDEO ĐẠO ĐỨC DOANH NGHIỆP I Nhận thức chung 1 Khái niệm: - Mục đích: Là đích mà hướng tới - Mục tiêu: Cái phải đạt thời gian định - Quản mục tiêu: Là trình đeo bám, kiên trì thực thành công mục tiêu định (Thành công= thực hóa mục tiêu) - QLMTCV: Là q trình đeo bám, kiên trì thực thành cơng mục tiêu cơng vụ định - Mục tiêu: Học tập, Gia đình, nghiệp… 2 Vai trò 3 Nguyên tắc 2 Vai trò - Tạo động lực tích cực (phấn chấn, phấn khởi…)- Tâm - Tập trung nguồn lực (tri thức, kiến thức;…) – Sức lực - Phát triển phương pháp, cách thức để thực hóa mục tiêu – PP,CT (tích lũy kinh nghiệm…) Nguyên tắc - Rõ ràng, cụ thể - Có thử thách - Xác định thời gian - II CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN 1 Các mục tiêu bản: 2 Cách thức thực hiện 1 Bước 1: Thiết lập mục tiêu - Viết mục tiêu - Phân tích mục tiêu (Chỉ thuận lọi, khó khăn) - Tư vấn (Tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ) Bước 2: Thực hiện mục tiêu - Chọn việc (Mục tiêu theo thứ tự ưu tiên) - Nỗ lực tối đa thực - Điều chỉnh cần thiết (ĐBP) Bước 3: Đánh giá, rút kinh nghiệm - Đánh giá kết đạt so với yêu cầu đặt - Rút kinh nghiệm, nguyên nhân BP khắc phục - Tiếp tục đề mục tiêu cao III Một số biện pháp, cách thức rèn luyện và phát triên ky quản mục tiêu 1 Nâng cao nhận thức về… 2 Phát triển kiến thức (ĐT,BD) 3 Rèn luyện phương pháp, kỹ ĐLCG:- giá trị chuẩn mực  - Đội ngũ  - Người thay (Không phải chức gì? I Phân biệt - Mục đích: LV,LN,LCB - Mục tiêu: TĐ,KT,KN Thái Độ (5 Bậc): Nghĩa vụ -> Trách nhiệm -> Tự giác -> Tận tụy -> Cống hiến (Tích cực =Yêu) CH: Hi sinh, đóng góp, đê lại Kiến thức: Biết -> Hiêu -> Vận dụng -> Phân tích -> Tổng hợp -> Xử trí Kỹ năng: BC ->LĐ ->LTT->LTnh -> LST (Không nhầm lẫn với người khác; phù hợp với xu thế; chất lượng, hiệu quả cao hơn) ... MỤC TIÊU NGAY TỪ BÂY GIỜ - Mục tiêu ngày - Mục tiêu quy - Mục tiêu tuần - Mục tiêu năm - Mục tiêu tháng Bạn hãy thực nghiêm túc mục mà mình đặt thể xem là tiêu ngắn hạn) hiện tiêu. .. CỦA THÁI ĐƠ Thái độ gì? Cách nghĩ C… ngh… Cách nhìn C… nh… Cách hành động C… h…đ… Phân loại thái độ Vai trò thái độ tích cực Thái độ tích cực định 85% thành công! Tư hành vi Thái độ Quyết định... CỰC THÁI ĐƠ TÍCH CỰC TẠO NĂNG LƯỢNG TIÊU CỰC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG Năng lực không sô::́ Ví dụ: (Năng lực) 10% x (thái độ) 10% = 100% (Năng lực) 100% x (thái độ) 0% = 0% THẤT BẠI LUÔN KIẾM
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng quản lý mục tiêu thái độ ppt, Kỹ năng quản lý mục tiêu thái độ ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn