Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

4 63 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:51

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BÀI 27 - TIẾT 112: CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪ I Mục tiêu : Kiến thức: - Đặc điểm ngữ pháp câu trần thuật đơn từ - Các kiểu câu trần thuật đơn từ Kĩ năng: - Nhận biết câu trần thuật đơn từ xác định kiểu cấu tạo câu trần thuật đơn từ văn - Xác định CN VN câu trần thuật đơn từ - Đặt câu trần thuật đơn từ Thái độ: - Thấy tác dụng câu trần thuật đơn từ II Chuẩn bị : GV: - Bảng phụ ( VD Phần I), phiếu học tập HS: - Đọc nghiên cứu theo câu hỏi SGK III Tiến trình tổ chức dạy - học: Kiểm tra cũ: - Thế câu trần thuật đơn? Cho VD minh hoạ Các hoạt động dạy - học: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: HD HS tìm hiểu đặc điểm câu trần thuật đơn từ I ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪ LÀ: - GV treo bảng phụ ghi ví dụ phần I 1.Ví dụ: - HS đọc ví dụ Nhận xét: - GV chi lớp thành nhóm thảo luận a Bà đỡ Trần / người huyện - GV giao nhiệm vụ: Xác định CN-VN CN câu ? Đông Triều - HS: Đại diện nhóm trình bày kết -> Nhóm khác nhận xét VN b Truyền thuyết/ loại truyện dân - GV nhận xét, gạch chân bảng phụ ? Vị ngữ câu cụm từ tạo thành? - HS: VD: a,b,c: vị ngữ: + cụm DT d: VN: + tính từ CN VN gian kể các… kì ảo c Ngày thứ năm đảo CôTô/ CN ngày trẻo, sáng sủa ? Hãy chọn từ cụm từ phủ định thích hợp sau điền vào trước vị ngữ câu trên: Không, không phải, phải, chưa, chưa phải d Dế Mèn trêu chị Cốc / dại ? Qua phân tích ví dụ em hiểu câu trần thuật đơn từ ? => VN: + cụm DT - GV lưu ý: Không phải câu từ coi câu trần thuật đơn từ - Khi biểu thị ý phủ định: Từ phủ đinh + VN VN CN VN + tính từ VD: - Người ta gọi chàng Sơn Tinh (từ nối động từ gọi với phụ ngữ Sơn Tinh ) Hoặc: Rét rét; Nó hiền hiền ( từ dùng để nhấn mạnh, làm cho lời nói sắc thái tự nhiên, từ đệm ) - HS đọc ghi nhớ SGK HĐ2: HD HS tìm hiểu kiểu câu trần thuật đơn từ - GV sử dụng bảng phụ * Ghi nhớ ( SGK) - HS đọc ví dụ trả lời câu hỏi: II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪ LÀ: ? Vị ngữ câu trình bày cách hiểu vật, tượng, khái niệm nói chủ ngữ ? ? Vị ngữ câu tác dụng giới thiệu vật, tượng, khái niệm nói chủ ngữ ? ? Vị ngữ câu miêu tả đặc điểm, trạng - Câu định nghĩa : Câu b thái vật, tượng, khái niệm nói - Câu giới thiệu : Câu a chủ ngữ ? - Câu miêu tả : Câu c ? Vị ngữ câu thể đánh giá - Câu đánh giá : Câu d vật, tượng, khái niệm nói chủ ngữ ? ? Vậy kiểu câu trần thuật đơn từ ? kiểu nào? - HS đọc ghi nhớ HĐ3: Hướng dẫn học sinh luyện tập - HS đọc yêu câu tập - HS thảo luận theo nhóm bàn -> Đại diện nhóm lên bảng trình bày - GV hướng dẫn HS nhận xét nhóm - sửa lại - HS đọc yêu cầu tập - HS thảo luận nhóm xác định C-V câu -> Đại diện nhóm lên trình bày * Ghi nhớ (GSK) III LUYỆN TẬP: Bài tập 1: Câu trần thuật đơn từ là: a.c.d.e - GV nhận xét, đánh giá Bài tập 2: a Hoán dụ/ tên gọi diễn đạt CN VN -> Câu định nghĩa b Tre/ cánh tay nông dân CN VN -> Câu giới thiệu - Tre/ nguồn vui tuổi thơ CN VN -> Câu đánh giá c Bồ các/ bác chim ri CN VN -> Câu giới thiệu e Khóc/ nhục -> Đánh giá CN VN - Rên/ hèn; Van/ yếu đuối - Dại khờ/ lũ người câm -> lược bỏ từ -> đánh giá Củng cố: - Thế câu trần thuật đơn từ là? - Các kiểu câu trần thuật từ ? Hướng dẫn học nhà: - Học bài, nắm đặc điểm câu trần thuật đơn từ là, kiểu câu trần thuật đơn từ - Viết đoạn văn miêu tả sử dụng câu trần thuật đơn từ cho biết tác dụng câu trần thuật đơn từ - Làm tập SGK / 116 - Đọc soạn bài: Lao xao ... bỏ từ -> đánh giá Củng cố: - Thế câu trần thuật đơn có từ là? - Các kiểu câu trần thuật có từ ? Hướng dẫn học nhà: - Học bài, nắm đặc điểm câu trần thuật đơn có từ là, kiểu câu trần thuật đơn có. .. kiểu câu trần thuật đơn có từ - Viết đoạn văn miêu tả có sử dụng câu trần thuật đơn có từ cho biết tác dụng câu trần thuật đơn có từ - Làm tập SGK / 1 16 - Đọc soạn bài: Lao xao ... lời câu hỏi: II CÁC KIỂU CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN CÓ TỪ LÀ: ? Vị ngữ câu trình bày cách hiểu vật, tượng, khái niệm nói chủ ngữ ? ? Vị ngữ câu có tác dụng giới thiệu vật, tượng, khái niệm nói chủ ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn