Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

4 49 0
  • Loading ...
1/4 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:51

Tiết 112 : CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN TỪ A – Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Đặc điểm ngữ pháp câu trần thuật đơn từ - Các kiểu câu trần thuật đơn từ Kỹ - Nhận biết câu trần thuật đơn từ xác định kiểu cấu tạo câu trần thuật đơn từ văn - Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu trần thuật đơn từ - Đặt câu trần thuật đơn từ Thái độ - Sưu tầm sách ví dụ câu trần thuật đơn từ B – Chuẩn bị thầy trò - Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ - Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa C – Tiến trình hoạt động dạy học * Bài cũ : - Thế câu trần thuật đơn ? Cho ví dụ minh hoạ ? TaiLieu.VN Page * Bài : Hoạt động GV, HS Nội dung cần đạt - Cho học sinh đọc đoạn văn I Đặc điểm câu trần thuật đơn từ SGK 1) Xác định CN, VN bốn câu (SGK) - Cho học sinh đọc bốn câu văn a Bà đỡ Trần người huyện Đông Triều - Giáo viên ghi bảng b Truyền thuyết loại truyện … kì ảo c Ngày thứ năm đảo Tô ngày trẻo, sáng sủa d Dế Mèn trêu chọ Cốc dại 2) Cấu tạo vị ngữ câu trần thuật đơn từ ? Vị ngữ câu - Các câu a, b, c : + cụm danh từ từ cụm từ loại tạo thành ? - Câu d : + tính từ 3) Khả kết hợp với cụm từ biểu thị ý phủ định vị ngữ câu trần thuật đơn từ ? Chọn từ cụm từ phủ a … người huyện Đông định điền vào trước vị ngữ Triều câu trên? TaiLieu.VN Page b … loại truyện dân gian c …chưa phải ngày trẻo, sáng sủa d … dại - Cho hai học sinh đọc * Ghi nhớ - Giáo viên nhấn mạnh nội dung kiến thức, yêu cầu học sinh học thuộc - Cho học sinh đọc lại ví dụ II – Các kiểu câu trần thuật đơn từ phần I ? Câu câu định nghĩa ? - Câu b ? Câu câu giới thiệu ? - Câu a ? Câu câu miêu tả ? - Câu c ? Câu câu đánh giá ? - Câu d IV - Luyện tập - Cho hai học sinh đọc * Ghi nhớ - Giáo viên khắc sâu cho học sinh nội dung cần nhớ Bài : TaiLieu.VN Page ? Tìm câu trần thuật đơn từ là? - Câu a, c, d, e Bài : ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ a Hoán dụ/ tên … diễn đạt câu trần thuật đơn từ vừa b Tre/ cánh tay … nơng dân tìm ? Tre/ … tuổi thơ d Bồ các/ bác chim ri - Khóc/ nhục - Rên/ hèn - Van/ yếu đuối (lược bỏ từ là) - […] dại khờ/ lũ người câm + Cũng cố học : Cũng cố kiến thức câu trần thuật đơn từ + Hướng dẫn học : - Học sinh làm tập (SGK trang 116) TaiLieu.VN Page ... lại ví dụ II – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ phần I ? Câu câu định nghĩa ? - Câu b ? Câu câu giới thiệu ? - Câu a ? Câu câu miêu tả ? - Câu c ? Câu câu đánh giá ? - Câu d IV - Luyện tập -... Các câu a, b, c : Là + cụm danh từ từ cụm từ loại tạo thành ? - Câu d : Là + tính từ 3) Khả kết hợp với cụm từ biểu thị ý phủ định vị ngữ câu trần thuật đơn có từ ? Chọn từ cụm từ phủ a … người... - Giáo viên khắc sâu cho học sinh nội dung cần nhớ Bài : TaiLieu.VN Page ? Tìm câu trần thuật đơn có từ là? - Câu a, c, d, e Bài : ? Xác định chủ ngữ, vị ngữ a Hoán dụ/ tên … diễn đạt câu trần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là, Giáo án Ngữ văn 6 bài 27: Câu trần thuật đơn có từ là

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn