Thiết kế xe tải có mui, có bửng nâng phía sau trên cơ sở ôtô tải hino FL (Kèm Full Bản vẽ)

41 121 0
  • Loading ...
1/41 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:50

Mục lục1Lời nói đầu3CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN41.1 Luận chứng kinh tế41.1.1 Tình hình sản xuất xe tải có mui phủ bạt có bửng nâng phía sau41.1.2 Tình hình sử dụng51.2 Lựa chọn ô tô cơ sở61.3Lựa chọn phương pháp nâng hạ bửng.71.4 Giới thiệu về ôtô thiết kế91.4.1 – Tuyến hình ô tô thiết kế101.4.2 Ô tô thiết kế11a. Giới thiệu kết cấu thùng hàng11b. Giới thiệu thiết bị nâng hạ12c. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của ô tô.144.3 Yêu cầu của xe thiết kế171.5 Mục tiêu và nội dung đề tài181.5.1 Mục tiêu của đề tài182.1 Xác định kích thước thùng hàng.192.2 Xác định phân bố tải trọng.192.2.1 Xác định các thành phần khối lượng.192.2.2 Xác định phân bố tải trọng lên các trục.202.3 Tính toán ổn định của xe.222.3.1 Xác định tọa độ trọng tâm của ô tô222.3.2 Kiểm tra tính ổn định của ô tô.232.4.1 Tính toán động lực học kéo của ô tô24a. Đường đặc tính tốc độ ngoài của động cơ25c. Tính toán kiểm tra khả năng vượt dốc theo điều kiện bám29d. Tính toán kiểm tra khả năng tăng tốc của ô tô.29CHƯƠNG 3 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP323.1.Các khái niệm cơ bản về lập quy trình công nghệ lắp ráp323.2 Kết cấu lắp ráp333.2.1 Các mối lắp ghép cơ bản giữa thùng hàng và khung chassi.333.3 Sơ đồ lắp ráp363.4 các bước thực hiện363.4.1 Chuẩn bị xe cơ sơ.363.4.2 Tháo thùng hàng cũ (thùng lửng).363.4.3 Chuẩn bị thùng hàng mới373.4.4 Lắp thùng hàng mới lên chassi.373.4.5 Chuẩn bị bửng nâng.383.4.6 Lắp bửng nâng và hệ thống nâng hạ bửng38a. Lắp bửng nâng lên xe.38b. Lắp đặt cụm bơm thủy lực mô tơ điện.39c. Lắp đặt xylanh thủy lực nâng hạ bửng và cáp kéo393.4.7 Chuẩn bị chắn bùn, chuẩn bị chắn bảo hiểm hông.39a. Chuẩn bị chắn bùn.39b. Chuẩn bị chắn bảo hiểm hông403.4.8 Lắp chắn bùn,chắn bảo hiểm hông40a. Lắp chắn bùn403.4.9 Hoàn thiện lắp ráp, kiểm tra,chạy thử tại chỗ.403.4.10 Tổng kiểm tra413.5 Phiếu quy trình công nghệ lắp ráp.41Lời nói đầu Sau quá trình học tập và nghiên cứu chuyên môn đồ án tốt nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá quá trình học tập những kiến thức chuyên môn mà sinh viên đã tiếp thu được đồng thời nó giúp ta đi sâu vào nghiên cứu chuyên môn giúp người kĩ sư có cái nhìn tổng quan về chuyên ngành mình đang làm và tăng kĩ năng làm việc Để có thể nắm bắt được hết những tiến bộ của khoa học kĩ thuật chúng ta không chỉ quan tâm tới những vấn đề nằm trong chuyên ngành của mình mà phải có sự hiểu biết tới những lĩnh vực khác có lien quan tới chuyên ngành ô tô. Hiện nay với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật đời sống của con người ngày càng cao nhu cầu đi lại vận chuyển cũng tăng theo thì ô tô vẫn là phương tiện đi lại và vận chuyển hàng hóa chưa thể thay thế được do đó ô tô phải luôn được hoàn thiện để đáp ứng tối đa các nhu cầu của con người.Nước ta là một nước đang trong đà phát triển do đó nhu cầu đi lại và đặc biệt là vận chuyển hàng hóa là rất lớn do đó các loại xe tải chở hàng là rất cần thiết. Vì vậy em chọn xe tải chở hàng làm đề tài tốt nghiệp Nhiệm vụ của đề tài là : “Thiết kế xe tải có mui ,có bửng nâng phía sau trên cơ sở ôtô tải Hino FL “ Sau một thời gian làm việc và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy Th.S Nguyễn Quang Cường và tất cả các thầy cô trong bộ môn cơ khí ôtô đã giúp em hoàn thành được đề tài tốt nghiệp . Mặc dù vậy cũng không tránh khỏi những thiếu sót do trình độ và thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế còn thiếu do đó đề tài tốt nghiệp còn nhiều thiếu sót. Em rất mong các thầy cô đóng góp ý kiến để đề tài của em được hoàn thiện hơn Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường Mục lục Mục lục Lời nói đầu CHƯƠNG : TỔNG QUAN 1.1 Luận chứng kinh tế 1.1.1 Tình hình sản xuất xe tải có mui phủ bạt có bửng nâng phía sau 1.1.2 Tình hình sử dụng 1.2 Lựa chọn tơ sở 1.3 Lựa chọn phương pháp nâng hạ bửng 1.4 Giới thiệu ôtô thiết kế 1.4.1 – Tuyến hình tơ thiết kế 10 1.4.2 Ơ tô thiết kế 11 a Giới thiệu kết cấu thùng hàng 11 b Giới thiệu thiết bị nâng hạ 12 c Đặc tính kỹ thuật tơ 14 4.3 Yêu cầu xe thiết kế 17 1.5 Mục tiêu nội dung đề tài 18 1.5.1 Mục tiêu đề tài 18 2.1 Xác định kích thước thùng hàng 19 2.2 Xác định phân bố tải trọng 19 2.2.1 Xác định thành phần khối lượng 19 2.2.2 Xác định phân bố tải trọng lên trục 20 2.3 Tính tốn ổn định xe 22 2.3.1 Xác định tọa độ trọng tâm ô tô 22 2.3.2 Kiểm tra tính ổn định tơ 23 2.4.1 Tính tốn động lực học kéo tơ 24 a Đường đặc tính tốc độ ngồi động Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 25 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường c Tính tốn kiểm tra khả vượt dốc theo điều kiện bám 29 d Tính tốn kiểm tra khả tăng tốc ô tô 29 CHƯƠNG : LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ LẮP RÁP 32 3.1.Các khái niệm lập quy trình cơng nghệ lắp ráp 32 3.2 Kết cấu lắp ráp 33 3.2.1 Các mối lắp ghép thùng hàng khung chassi 33 3.3 Sơ đồ lắp ráp 36 3.4 bước thực 36 3.4.1 Chuẩn bị xe sơ 36 3.4.2 Tháo thùng hàng cũ (thùng lửng) 36 3.4.3 Chuẩn bị thùng hàng 37 3.4.4 Lắp thùng hàng lên chassi 37 3.4.5 Chuẩn bị bửng nâng 38 3.4.6 Lắp bửng nâng hệ thống nâng hạ bửng 38 a Lắp bửng nâng lên xe 38 b Lắp đặt cụm bơm thủy lực mô tơ điện 39 c Lắp đặt xylanh thủy lực nâng hạ bửng cáp kéo 39 3.4.7 Chuẩn bị chắn bùn, chuẩn bị chắn bảo hiểm hông 39 a Chuẩn bị chắn bùn 39 b Chuẩn bị chắn bảo hiểm hông 40 3.4.8 Lắp chắn bùn,chắn bảo hiểm hông a Lắp chắn bùn 40 40 3.4.9 Hoàn thiện lắp ráp, kiểm tra,chạy thử chỗ 40 3.4.10 Tổng kiểm tra 41 3.5 Phiếu quy trình cơng nghệ lắp ráp Đỗ Văn Đồn_Cơ khí ô tô B_k50 Page 41 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường Lời nói đầu Sau q trình học tập nghiên cứu chun mơn đồ án tốt nghiệp sở quan trọng để đánh giá trình học tập kiến thức chuyên môn mà sinh viên tiếp thu đồng thời giúp ta sâu vào nghiên cứu chun mơn giúp người kĩ sư có nhìn tổng quan chuyên ngành làm tăng kĩ làm việc Để nắm bắt hết tiến khoa học kĩ thuật không quan tâm tới vấn đề nằm chuyên ngành mà phải có hiểu biết tới lĩnh vực khác có lien quan tới chun ngành tô Hiện với tiến khoa học kĩ thuật đời sống người ngày cao nhu cầu lại vận chuyển tăng theo ô tô phương tiện lại vận chuyển hàng hóa chưa thể thay ô tô phải hoàn thiện để đáp ứng tối đa nhu cầu người.Nước ta nước đà phát triển nhu cầu lại đặc biệt vận chuyển hàng hóa lớn loại xe tải chở hàng cần thiết Vì em chọn xe tải chở hàng làm đề tài tốt nghiệp Nhiệm vụ đề tài : “Thiết kế xe tải có mui ,có bửng nâng phía sau sở ôtô tải Hino FL “ Sau thời gian làm việc nghiên cứu hướng dẫn nhiệt tình thầy Th.S Nguyễn Quang Cường tất thầy mơn khí ơtơ giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Mặc dù khơng tránh khỏi thiếu sót trình độ thời gian có hạn kinh nghiệm thực tế thiếu đề tài tốt nghiệp nhiều thiếu sót Em mong thầy đóng góp ý kiến để đề tài em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường CHƯƠNG : TỔNG QUAN 1.1 Luận chứng kinh tế 1.1.1 Tình hình sản xuất xe tải có mui phủ bạt có bửng nâng phía sau Nước ta nước đà phát triển nhu cầu giao lưu hội nhập nước nước khu vực giới ngày cao hoạt động phương tiện giao thông đường ngày tăng số lượng lẫn chủng loại đặc biệt loại xe tải xe chở hàng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật không chịu mưa nắng Các loại xe chuyên dụng thường có giá thành nhập cao với trình độ kĩ thuật điều kiện sở hạ tầng sở sản xuất nước hồn tồn thiết kế loại xe chuyên dụng xe sở Việc thay đổi tuyến hình xe làm thay đổi tính xe nhiên q trình tính tốn thiết kế có lắp đặt phù hợp để sau cải tạo xe đạt yêu cầu kĩ thuật theo tiêu chuẩn đăng kiểm việt nam thị trường chấp nhận mang lại nhiều lợi ích : - Hạ giá thành sản phẩm - Tận dụng nguồn nhân lực nước tạo thêm việc làm - Cải tiến số kết cấu phù hợp với điều kiện sử dụng nước ta Trước cơng nghiệp khí nước ta chưa phát triển, xe chuyên dùng phải nhập từ nước Trong năm gần ngành khí nước ta đãđược ưu tiên phát triển khả sản xuất chế tạo mở rộng, có khả lắp chế tạo số thiết bị chuyên dùng ô tô, phù hợp với nhu cầu sử dụng đảm bảo tính kinh tế Do việc nhập hoàn toàn phương tiện chuyên dùng từ nước ngồi giảm bớt, thay vào việc thiết kế cải tiến phương tiện sở xe có Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tô B_k50 Page Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 1.1.2 Tình hình sử dụng Ơ tô sử dụng nhiều lĩnh vực kinh tế quốc dân giao thông vận tải công nghiệp, nơng nghiệp, xây dựng quốc phòng Ngành tơ chiếm vị trí quan trọng phát triển chung ngành kinh tế khác Ở nước ta loại xe tải có thùng hàng xuất nhiều chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày tăng Vì việc chế tạo sản xuất lắp ráp xe ô tô tải chở hàng cần thiết Đây đề tài có tính khả thi cao, thực hịên đóng góp số lượng lớn tơ chở hàng vào khai thác có hiệu quả, nâng cao suất vận chuyển, tăng suất nội địa hóa góp phần giải việc làm cho người lao động, góp phần vào phát triển đất nước Để nâng cao hiệu sử dụng phương tiện chuyên dùng, đồng thời tạo cho phương tiện có chức đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa năng, linh hoạt nước Nhật Bản, Hàn Quốc chế tạo xe chuyên dùng kết hợp chức nâng hàng lên thùng xe tầng Các xe có giá thành cao, đòi hỏi ngân sách mua sắm lớn, ngân sách mua sắm hạn chế Nhu cầu sử dụng loại phương tiện tham gia giao thông gia tăng đặc biệt phương tiện vận tải ôtô ngày sử dụng nhiều Nhu cầu người đòi hỏi tính tiện nghi cao khả chuyển động êm dịu loại đường khác Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp ô tô, năm gần ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đạt thành công định, nhiều sản phẩm, mẫu mã chủng loại với tỷ lệ nội địa hóa ngày cao Mặt khác cơng nghệ sản xuất ô tô dừng lại việc sản xuất lắp ráp nhập linh kiện sau lắp ráp linh kiện lại với tạo thành sản phẩm hồn chỉnh Để tiến kịp phát triển tốt ngành Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường công nghiệp ô tơ cần có quan tâm ngành cơng nghiệp phụ trợ, đội ngũ cán kỹ thuật trình độ lý thuyết mà trình độ công nghệ Với yêu cầu trên, kỹ sư khí ơtơ tương lai việc tính tốn, thiết kế để nắm bắt công nghệ sản xuất việc cần thiết 1.2 Lựa chọn ô tô sở Bảng số liệu xe sở Loại Thông số HINO FL8JTSL -TL HUYNDAI HD70 FVM34-W Công thức bánh xe Chiều dài sở 6x2 5870 (mm) Chiều dài tổng thể 11450x2500 9830x2495 11605x2480 x2700 J08EUF,Diezel x2975 D6AB, Diezel x2830 6HK1-TCS Công suất cực đại Xylanh 184/2500 Xy lanh 286/2000 Diezel,6xylanh 206/2400 (kW/v/ph) Momen xoắn cực đại 739/1500 850/1450 833/1450 8105 24000 7805 16000 6930 24300 (DxRxC) (mm) Động (N.m/v/ph) Tải trọng thân Tải trọng toàn 6x2 5850 ISUZU 6x2 5820 Xe sở lựa chọn phải thỏa mãn số điều kiện như: đảm bảo khả tải, kết cấu gọn để không làm cản trở giao thông Với điều kiện nước ta cần có phương án sử dụng xe sở có giá thành thấp Với yêu cầu đề tài thiết kế ô tơ tải để xe vào đường phố để giao xe cho đại lý xa đến nhà máy để vận chuyển hàng hóa ta chọn loại xe tải trung bình Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường làm xe sở.Tất loại xe chọn làm xe sở.Trong giới hạn thời gian nhóm đề tài lựa chọn xe HINO FL8JTSL-TL làm xe thiết kế Xe tải HINO FL có xuất sứ từ Nhật Bản có ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, động mạnh mẽ, tuổi thọ cao, chi phí sửa chữa thấp,giá hợp lý A Theo A Tuyến hình ô tô sơ 1.3 Lựa chọn phương pháp nâng hạ bửng 1.3.1 Dùng xy lanh thủy lực Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường + Đặc điểm : - Dầu thủy lực bơm dầu lắp phận trích cơng suất hộp số đưa vào xylanh thủy lực,thông qua gối đỡ nâng bàn nâng lên sàn thùng xe.Khi hạ bàn nâng cần mở van điều khiển đưa dầu từ xylanh thùng chứa + Ưu điểm : - Có kích thước nhỏ gọn,kết cấu đơn giản,ít chi tiết nên dễ chế tạo,rẻ tiền;ngồi có khâu khớp nên động học đơn giản, vận hành thuận lợi, dễ bảo dưỡng sửa chữa + Nhược điểm : - Loại lực nâng đặt trực tiếp vào kích nên tuổi thọ xy lanh thủy lực thấp, hành trình nâng lớn dẫn đến khả chịu tải độ cứng vững hệ thống kém, tuổi bền không cao 1.3.2 Dùng xy lanh kết hợp với cáp Sơ đồ nâng hạ dùng xy lanh kết hợp với cáp kéo Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tô B_k50 Page Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường - Đặc điểm loại có kết cấu phức tạp cho sức nâng lớn, độ bền vững cao, khả chịu lực tốt.Đầu xy lanh thủy lực không đặt trực tiếp lên thùng nên tuổi thọ cao hơn,đòi hỏi cơng suất trích cơng suất khơng lớn.Lực nâng phân phối lên gối + Ưu điểm : - Có kết cấu vững chắc, khả chịu tải lớn,lực nâng khơng đặt trực tiếp vào kích nâng nên xy lanh có tuổi thọ cao + Nhược điểm : - Cơ cấu có nhiều chi tiết, nhiều khâu khớp nên chế tạo khó khăn,lắp đặt phức tạp, động học động lực học phức tạp, phương án tích chiếm chỗ lớn ⟹ Qua việc phân tích ta lựa chọn phương pháp nâng hạ dùng xy lanh thủy lực kết hợp với cáp 1.4 Giới thiệu ôtô thiết kế Hino thương hiệu xe ô tô chuyên sản xuất xe tải, xe sát xi với nhiều mẫu xe nhiều loại tải trọng Trong loại xe tải Hino có dòng xe Hino FL sử dụng phổ biến vận chuyển hàng hóa Xe Hino FL thiết kế thêm thùng xe dùng để vận chuyển nhiều hàng hóa khác : hàng khơ, hàng đơng lạnh, hàng có kích thước khối lượng tương đối lớn, đóng thùng lắp thiết bị chuyên dùng Xe có đặc điểm trội dễ khai thác sử dụng, dễ bảo dưỡng sửa chữa.Giá thành tương đối rẻ, linh kiện dễ thay thế, phù hợp với điều kiện khai thác, đường xá, thời tiết khí hậu nước ta Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 1.4.1 – Tuyến hình tơ thiết kế Ơ tơ tải có mui,có bửng nâng phía sau thiết kế dựa xe sở HINO FL8JTSL-TL6x2 có lắp đặt thêm thiết bị kèm lên tơ Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 10 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 200 1000 160 800 120 600 80 400 40 200 0 500 1000 1500 2000 2500 Ne Me 3000 Đồ thị đặc tính ngồi động b Đồ thị nhân tố động lực học Nhân tố động lực học xác định theo công thức : D = \f(P-P,G Trong : Pki - lực kéo tay số thứ i ô tô : Pki   M e ihi i0   / Rbx Me - Mô men xoắn động : lấy theo đường đặc tính tốc độ ngồi ihi - Tỷ số truyền tay số thứ i hộp số i0 - Tỷ số truyền truyền lực Lực cản khơng khí tay số thứ i : Pwi = (K.F.Vi2) / 13 (kg) Diện tích cản diện tô : F = B1.H Vận tốc ô tô tay số thứ i tương ứng với tốc độ quay n ei động xác định theo cơng thức : Vi = 0,377.(Rbx.ne)/(ihi.ip.i0) Bảng kết tính tốn : Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 27 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường Bảng giá trị vận tốc tay số V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 1.305 1.827 2.350 2.872 3.394 3.916 4.438 4.960 5.482 6.005 6.527 1.873 2.622 3.372 4.121 4.870 5.620 6.369 7.118 7.867 8.617 9.366 2.518 3.526 4.533 5.540 6.548 7.555 8.563 9.570 10.577 11.585 12.592 3.460 4.843 6.227 7.611 8.995 10.379 11.763 13.147 14.530 15.914 17.298 4.649 6.509 8.369 10.228 12.088 13.948 15.807 17.667 19.527 21.386 23.246 6.649 9.308 11.968 14.627 17.287 19.946 22.606 25.265 27.925 30.584 33.244 8.941 12.517 16.093 19.669 23.246 26.822 30.398 33.974 37.551 41.127 44.703 12.283 17.196 22.109 27.022 31.935 36.848 41.761 46.674 51.587 56.500 61.413 16.495 23.094 29.692 36.290 42.888 49.486 56.085 62.683 69.281 75.879 82.477 Giá trị nhân tố động lực học D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 0.366 0.373 0.378 0.382 0.384 0.385 0.384 0.382 0.378 0.373 0.366 0.255 0.260 0.264 0.266 0.268 0.268 0.268 0.266 0.264 0.260 0.255 0.190 0.193 0.196 0.198 0.199 0.200 0.199 0.198 0.196 0.193 0.190 0.138 0.141 0.143 0.144 0.145 0.145 0.145 0.144 0.142 0.140 0.138 0.103 0.105 0.106 0.107 0.108 0.108 0.108 0.107 0.106 0.104 0.102 0.072 0.073 0.074 0.075 0.075 0.075 0.075 0.074 0.073 0.072 0.070 0.053 0.054 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.054 0.053 0.052 0.051 0.039 0.039 0.039 0.040 0.039 0.039 0.038 0.037 0.036 0.035 0.033 0.029 0.029 0.029 0.028 0.028 0.027 0.026 0.024 0.023 0.021 0.019 Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 28 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 0.45 D D D D D D 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Đồ thị nhân tố động lực học tơ c Tính tốn kiểm tra khả vượt dốc theo điều kiện bám Phương trình cân lực theo điều kiện bám ô tô lên dốc m Z  �Pk max �G.  = f + i : Hệ số cản tổng cộng đường Từ phương trình ta có imax � m Z   / G  f   imax (1, 2.9000.0,7) / 24000 0,018 imax 0,297 29,7% Vậy độ dốc lớn mà xe vượt qua 29,7 % d Tính tốn kiểm tra khả tăng tốc tô - Thời gian tăng tốc ô tô từ tốc độ V1 đến tốc độ V2 : Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 29 90 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường - Ta sử dụng phương pháp đồ thị giải tích phân Từ đồ thị gia tốc ô tô chia đường cong gia tốc thành nhiều đoạn nhỏ giả thiết khoảng tốc độ nhỏ ứng với đoạn đường cong tơ tăng tốc với gia tốc khơng đổi Theo đó, Δtj diện tích giới hạn đồ thị j = f(v) với trục hồnh Áp dụng phương pháp tính gần tích phân xác định theo cơng thức hình thang ta xác định cơng thức tính t(v) sau: (s) Trong đó: ΔVi = Vin – Vi(n-1) (m/s) : Giá trị vận tốc tay số chia thành n phần jin ji(n+1) (m/s2) : Giá trị gia tốc ứng với Vin Vi(n-1) - Thời gian tăng tốc tổng cộng từ tốc độ Vmin đến 0,95Vmax : n : Số khoảng chia vận tốc (Vmin đến 0,95Vmax) - Xác định quãng đường tăng tốc ô tô Sau lập đồ thị biểu diễn quan hệ phụ thuộc thời gian tăng tốc vận tốc chuyển động ô tô ta xác định quãng đường tăng tốc ô tô ứng với thời gian - Quãng đường tăng tốc ôtô từ vận tốc v1 đến v2 xác định công thức: S =  (m) (4.19) Sử dụng phương pháp đồ thị sở đồ thị thời gian tăng tốc vừa lập để giải tích phân Chia đường cong thời gian tăng tốc làm nhiều đoạn nhỏ thừa nhận khoảng thay đổi tốc độ ứng với đoạn ô tô di chuyền với tốc độ trung bình : (m/s) (4.20) Áp dụng phương pháp tính gần tích phân xác định theo cơng thức hình thang Từ ta xác định cơng thức tính S(v) sau : Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 30 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường (4.21) Trong đó: TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Δti = ti+1 – ti (s) : Thời gian tăng tốc số thứ i ứng với Vi, Vi+1 vi (km/h) 1.305 1.827 2.350 2.872 3.394 3.916 4.438 4.960 5.482 6.005 6.527 7.118 7.867 8.617 9.366 10.577 11.585 12.592 13.147 14.530 15.914 17.298 17.667 19.527 21.386 23.246 25.265 27.925 30.584 33.244 37.551 41.127 44.703 46.674 51.587 J(m/s2) 1/j t (s) s (m) 0.378 2.643 0.000 0.000 0.386 2.593 0.380 0.165 0.391 2.555 0.753 0.382 0.395 2.528 1.122 0.649 0.398 2.513 1.487 0.967 0.399 2.508 1.851 1.337 0.398 2.513 2.215 1.759 0.395 2.529 2.581 2.237 0.391 2.555 2.950 2.771 0.386 2.593 3.323 3.367 0.378 2.644 3.703 4.028 0.494 2.023 4.086 4.754 0.489 2.045 4.509 5.636 0.482 2.076 4.938 6.617 0.472 2.117 5.375 7.707 0.547 1.830 6.039 9.546 0.538 1.859 6.555 11.135 0.527 1.897 7.080 12.899 0.565 1.769 7.363 13.909 0.558 1.791 8.047 16.539 0.549 1.821 8.741 19.474 0.537 1.860 9.448 22.737 0.519 1.927 9.642 23.680 0.512 1.952 10.644 28.855 0.503 1.988 11.662 34.638 0.491 2.036 12.701 41.082 0.405 2.467 13.964 49.590 0.398 2.510 15.802 63.169 0.389 2.569 17.678 78.412 0.378 2.646 19.604 95.488 0.267 3.750 23.430 133.108 0.257 3.889 27.225 174.569 0.246 4.073 31.179 221.714 0.167 5.992 33.934 256.672 0.157 6.357 42.360 371.668 Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 31 Đồ án tốt nghiệp 36 37 GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 56.500 58.3422 0.146 6.863 51.381 507.089 0.132 7.568 55.074 565.990 s-t 600 500 400 300 200 100 0 10 20 30 40 50 60 Đồ thị tăng tốc tơ Từ bảng tính thời gian tăng tốc ô tô đầy tải từ đến 200m 29,4 giây, theo QCVN 09:2011/BGTVT: t < 20 + 0,4.G = 20 + 0,4 24 = 29,6(s) Vậy thời gian tăng tốc xe thỏa mãn CHƯƠNG : LẬP QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ LẮP RÁP 3.1.Các khái niệm lập quy trình cơng nghệ lắp ráp Quy trình cơng nghệ phần trình sản xuất bao gồm hoạt động theo thứ tự định, làm thay đổi trạng thái đối tượng sản xuất Ở nhà máy tơ bao gồm nhiều quy trình cơng nghệ khác q trình gia cơng nóng, quy trình lắp ráp tổng thành, quy trình sơn… Quy trình cơng nghệ gia cơng khí phần trình sản xuất liên quan trực tiếp tới việc thay đổi trạng thái đối tượng sản xuất : hình dáng Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 32 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường hình học, kích thước, chất lượng bề mặt, tính… để thành phẩm yêu cầu kỹ thuật Quy trình cơng nghệ lắp ráp phần trình sản xuất trực tiếp liên quan tới thứ tự lắp ráp linh kiện thành nhóm, khâu, khâu tổng thành, tơ hồn chỉnh Các quy trình cơng nghệ thực vị trí sản xuất Vị trí sản xuất phần diện tích sản xuất mặt nhà xưởng, có trang bị thiết bị, dụng cụ đồ nghề… phù hợp với chức đảm nhiệm Tên vị trí thường tên ngun cơng mà vị trí thực hay tên nguyên công Nguyên công phần quy trình cơng nghệ, đơn vị tính tốn cho định mức kỹ thuật thiết kế phận sản xuất xác định giá thành quy trình cơng nghệ Xây dựng ngun cơng cơng việc quan trọng kỹ sư công nghệ 3.2 Kết cấu lắp ráp 3.2.1 Các mối lắp ghép thùng hàng khung chassi Thùng chở hàng bắt chặt với khung ô tô bulông quang M20x1,5 làm thép 45 04 bích chống xô chéo (mỗi gồm 02 bu lông) Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 33 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 3.2.2 Kiểm tra bền mối liên kết khung ô tô thùng TT TT THƠNG SỐ TÍNH TỐN Thơng số Kí hiệu Đơn vị Khối lượng hàng hóa Ghh kg Khối lượng thùng Gth kg Gia tốc phanh lớn jpmax m/s2 Bán kính quay vòng nhỏ Rmin m Vận tốc quay vòng V m/s Số bu lơng quang nq Số bu lông chống xô ncx Hệ số ma sát khung,đệm gỗ dầm dọc fms Thông số bu lông Loại Vật liệu Mx (kGcm) Bu lông quang M20 Thép 45 350 Bu lông chống xô M16 Thép 45 300 Giá trị 13880 2830 11,4 7,71 0,25 pe(kG) 2400 1200 Khi chuyển động bu lông liên kết chịu tác dụng hai loại lực lực quán tính phanh lực ly tâm xe quay vòng Khi ơtơ quay vòng lực quán tính ly tâm là: Plt = (Gth + Ghh) v2gh/ (g.Rqmin) Lực quán tính phanh với gia tốc cực đại (jpmax = 7m/s2) Pj = (Gth + Ghh).jpmax/ g Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 34 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường Pms1 Lực ma sát khung ô tô dầm dọc sinh lực ép bulông quang, trọng lượng thùng hàng hàng hoá: Pms1 = (pe1 2n + Gth + Ghh) fms Pms2 - Lực ma sát khung ô tô dầm dọc sinh lực ép bulông chống xô, trọng lượng thùng hàng hàng hoá: Pms2 = (pe2 n + Gth + Ghh) fms Pms = Pms1 + Pms2 T T Thông số BẢNG KẾT QUẢ TÍNH TỐN Kí hiệu Lực qn tính phanh với gia tốc max Lực quán tính li tâm Lực ma sát bu lông quang Lực ma sát bu lông chống xô Lực ma sát tổng cộng Pj Plt Pms1 Pms2 Pms Đơn vị Giá trị kG 11923,55 kG kG kG kG 8882 13777,5 5377,5 19155 Kết luận : Do Pms > Pj , Pms > Plt nên mối ghép khung ô tô dầm dọc thùng hàng đảm bảo ổn dịnh không bị dịch chuyển q trình chuyển động tơ Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 35 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 3.3 Sơ đồ lắp ráp 3.4 bước thực 3.4.1 Chuẩn bị xe sơ Công việc cần thực : - Kiểm tra hoạt động ,làm việc hệ thống, tổng thành - Kiểm tra hoạt động hệ thống chiếu sáng,còi xe… - Kiểm tra kích thước xe, kiểm tra chủng loại xe 3.4.2 Tháo thùng hàng cũ (thùng lửng) Trang thiết bị sử dụng : - Súng bắn loại có mơ men siết max 3000 N.m - Bộ đầu loại - Pa lăng điện Trình tự lắp ráp : Bước : Đưa xe sở vào vị trí lắp ráp Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 36 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường Bước : Dùng súng bắn kết hợp với 20 tháo tồn bu lơng quang M20x1,5 liên kết thùng hàng xe chassi Bước 3: Dùng súng bắn kết hợp với 16 tháo tồn bích chống xơ chéo M16x1,5 liên kết chassi thùng hàng Bước : Dùng pa lăng điện nâng thùng hàng khỏi chassi Bước : Dỡ toàn gỗ đệm dầm I thùng hàng dầm dọc chassi kiểm tra chassi xem có bị bong sơn hay khơng,nếu có sơn lại vị trí bị bong 3.4.3 Chuẩn bị thùng hàng Công việc cần thực - Kiểm tra kích thước thùng hàng xem có phù hợp để lắp với chassi xe sở không - Kiểm tra mối liên kết thùng hàng có đảm bảo vững không 3.4.4 Lắp thùng hàng lên chassi Trang thiết bị sử dụng : - Súng bắn loại có mơ men siết max 3000 N.m - Bộ đầu loại - Cờ lê lực - Pa lăng điện Bước : Lắp đệm gỗ lên khung dầm dọc chassi Bước : Dùng pa lăng điện nâng thùng lên đặt vào chassi cách hợp lý Bước : Dùng súng bắn kết hợp với 20 lắp tồn bu lơng quang M20x1,5 liên kết chassi thùng hàng Bước : Dùng súng bắn kết hợp với 16 lắp toàn bích chống xơ chéo M16x1,5 liên kết thùng hàng chassi Yêu cầu kỹ thuật : Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 37 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường - Các đệm gỗ không dày, không mỏng - Các mối ghép phải đảm bảo đủ chắn - Các bu lông cần phải siết đủ lực 3.4.5 Chuẩn bị bửng nâng Công việc cần thực : - Kiểm tra kích thước bửng nâng xem có phù hợp để lắp lên thùng xe thiết kế không - Kiểm tra mối liên kết cụm bửng nâng xem có đảm bảo độ bền khơng - Kiểm tra khả đóng mở bàn nâng xem dàng hay không 3.4.6 Lắp bửng nâng hệ thống nâng hạ bửng Bửng nâng chế tạo thành cụm hồn chỉnh,sau cụm lắp lên thùng xe thông qua mối liên kết hàn Trang thiết bị sử dụng : - Súng bắn loại có mô men siết max 3000 N.m - Bộ đầu loại - Pa lăng điện - Máy hàn khí - Đồ gá kẹp chặt bửng với thùng - Cờ lê Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 38 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường a Lắp bửng nâng lên xe Bước : Dùng pa lăng điện nâng cụm bửng nâng lên vị trí lắp đặt,điều chỉnh cho vị trí lắp bửng lên thùng hợp lý sau dùng đồ gá định vị vị trí lại Bước 2: Sử dụng máy hàn khí hàn hộp trượt bửng nâng trụ đứng cuối bên thùng xe.Các mối hàn hàn cách quãng suất chiều dài trụ đứng thùng xe,độ dài mối hàn khoảng 5-10 cm Yêu cầu : Các mối hàn phải đảm bảo ngấu ,đủ bền b Lắp đặt cụm bơm thủy lực mô tơ điện Cụm bơm thủy lực mô tơ điện lắp dầm ngang phía xe xe chassi Bước : Lắp giá đỡ cụm bơm Giá đỡ cụm bơm lắp với dầm ngang xe chassi bu lông Bước : Lắp cụm bơm lên giá đỡ Yêu cầu : mối ghép phải đảm bảo chắn,đủ bền c Lắp đặt xylanh thủy lực nâng hạ bửng cáp kéo Xylanh nâng hạ bửng đầu có gắn puly để đẩy dây cáp dẫn động truyền chuyển động tới trượt làm cho bửng chuyển động lên xuống theo yêu cầu Đuôi xylanh gắn cố định xylanh đặt giá đỡ để đảm bảo vị trí nằm ngang q trình làm việc Yêu cầu kỹ thuật: - Đường dẫn dầu thuỷ lực tới xylanh ln kín,khơng lọt dầu - Đường trục xylanh song song với mặt đất - Tai lắp xylanh phải đủ độ bền để nâng bửng 3.4.7 Chuẩn bị chắn bùn, chuẩn bị chắn bảo hiểm hông a Chuẩn bị chắn bùn Kiểm tra hình dáng, kích thước chắn bùn xem có phù hợp với vị trí lắp đặt chúng xe khơng Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tô B_k50 Page 39 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường Chuẩn bị chắn bùn phía trước phía sau + Phía trước chắn bùn làm từ cao xu + Phía sau chắn bùn làm từ thép gò thành hình dáng phù hợp với vị trí lắp đặt b Chuẩn bị chắn bảo hiểm hông Chắn bảo hiểm hông làm từ thép hộp thép ống tròn, hàn lại với cách hợp lý Có tác dụng bảo vệ cụm chi tiết hệ thống bên hơng xe Kiểm tra kích thước chắn bảo hiểm xem có phù hợp với vị trí lắp đặt chúng xe hay không 3.4.8 Lắp chắn bùn,chắn bảo hiểm hông Dụng cụ lắp ráp : - Máy hàn khí - Cờ lê, cờ lê tròng a Lắp chắn bùn Bước : Đưa chắn bùn vào vị trí lắp ráp Bước 2: Dùng máy hàn ,hàn chán bùn với thùng xe Bước 3: Dùng cờ lê ,cờ lê tròng lắp phần cao su chắn bùn phía b Lắp chắn bảo hiểm hông Bước 1: Dùng máy hàn, hàn thép hộp đứng chống vào thùng xe Bước 2: Dùng máy hàn hàn thép hộp ngang với đứng vừa hàn trước cách hợp lý Ta tiến hành lắp chắn bảo hiểm hông bên với bước Yêu cầu kỹ thuật :Các mối hàn phải đảm bảo ngấu chắc,khơng bị rỗ xỉ Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 40 Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 3.4.9 Hoàn thiện lắp ráp, kiểm tra,chạy thử chỗ Kiểm tra lại mối hàn,các mối ghép bu lông – đai ốc xem đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chưa,cho xe nổ máy, kiểm tra lại mối ghép xem có bị rung lắc khơng Kiểm tra lại mắt xem có bị bong tróc sơn vị trí hay khơng,nếu có ta tiến hành sơn lại vị trí đó, tiến hành sơn lại mối hàn sau lắp ghép 3.4.10 Tổng kiểm tra Ta tiến hành kiểm tra lại tất mối ghép bu lông,mối ghép hàn xem có đảm bảo u cầu kỹ thuật khơng,cân lại lực xiết tất mối ghép bu lông,nếu chưa đạt yêu cầu ta cần siết chặt lại cho đạt yêu cầu, kiểm tra lại hoạt động làm việc hệ thống, tổng thành sau lắp ghép xong xem có ổn định khơng, kiểm tra lại kích thước tổng thể xe xem có phù hợp với tiêu chuẩn,quy chuẩn nhà nước Giao Thông Vận Tải đặt hay không 3.5 Phiếu quy trình cơng nghệ lắp ráp Đỗ Văn Đồn_Cơ khí tơ B_k50 Page 41 ... hàng hóa lớn loại xe tải chở hàng cần thiết Vì em chọn xe tải chở hàng làm đề tài tốt nghiệp Nhiệm vụ đề tài : Thiết kế xe tải có mui ,có bửng nâng phía sau sở ơtơ tải Hino FL “ Sau thời gian làm... Văn Đồn _Cơ khí tơ B_k50 Page Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Nguyễn Quang Cường 1.4.1 – Tuyến hình tơ thiết kế Ơ tơ tải có mui ,có bửng nâng phía sau thiết kế dựa xe sở HINO FL8 JTSL-TL6x2 có lắp đặt... Nguyễn Quang Cường làm xe sở. Tất loại xe chọn làm xe sở. Trong giới hạn thời gian nhóm đề tài lựa chọn xe HINO FL8 JTSL-TL làm xe thiết kế Xe tải HINO FL có xuất sứ từ Nhật Bản có ưu điểm tiết kiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế xe tải có mui, có bửng nâng phía sau trên cơ sở ôtô tải hino FL (Kèm Full Bản vẽ), Thiết kế xe tải có mui, có bửng nâng phía sau trên cơ sở ôtô tải hino FL (Kèm Full Bản vẽ), + Nâng bàn nâng : Điều khiển cho bơm và xylanh thủy lực làm việc kéo cáp,làm cho bàn nâng nâng lên đến mặt sàn thùng xe., c. Đặc tính kỹ thuật cơ bản của ô tô., 2 Xác định phân bố tải trọng., Bảng kết quả tính toán :, Phương trình cân bằng lực theo điều kiện bám khi ô tô lên dốc, d. Tính toán kiểm tra khả năng tăng tốc của ô tô., CHƯƠNG 3 : LẬP QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ LẮP RÁP, 2 Kết cấu lắp ráp, 4 các bước thực hiện

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn