Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế chức năng quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe trên phần mềm BRAVOMAN

74 165 3
  • Loading ...
1/74 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:43

Vai trò của HTTT: Các HTTT ngày nay đã ảnh hưởng trực tiếp tới cách thức các nhà quản lý ra quyết định, các nhà lãnh đạo lập kế hoạch và thậm chí cả việc quyết định sản phẩm, dịch vụ nào được đưa vào sản xuất. Tóm lại, HTTT đã thực sự đóng vai trò chiến lược trong đời sống của tổ chức. Ba vai trò chính yếu của HTTT đối với tổ chức là: hỗ trợ các hoạt động tác nghiệp, hỗ trợ hoạt động quản lý, hỗ trợ tạo ra các lợi thế cạnh tranh. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA HTTT KINH TẾ & TMĐT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG HỌP, ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Bốn năm học tập Trường Đại học Thương Mại, nhờ giảng dạy tận tình thầy trang bị cho em vốn kiến thức quý báu làm hành trang tự tin bước vào thực hành nghề nghiệp Trong trình học tập, Khoa Nhà trường tạo điều kiện tốt để sinh viên có mơi trường học tập, phát triển thân Với sinh viên năm cuối, Khoa Nhà trường tạo điều kiện để sinh viên thực tập thực tế, điều tra doanh nghiệp, định hướng tích cực vơ cần thiết nhằm giúp sinh viên hiểu rõ kiến thức học tập trường, tiếp cận vận dụng vào thực tế, rút ngắn khoảng cách lý thuyết thực hành Sau thời gian hai tháng thực tập thực tế phòng Kiểm thử sản phẩm – Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO, em thử sức với vị trí nhân viên thử việc trở thành nhân viên thức Trong q trình làm việc công ty, em nhận thấy hoạt động quản lý công việc thực phần mềm quản lý nội BRAVOMAN, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000 nhằm đánh giá hiệu làm việc nhân viên nâng cao chất lượng sản phẩm tới tay khách hàng Tuy nhiên, có số chức triển khai mang lại thuận tiện cho nhân viên, hiệu cho công tác quản lý chưa trọng như: quản lý tài liệu hợp đồng, quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, quản lý đăng ký sử dụng xe, quản lý nhân - tiền lương Xuất phát từ thực trạng trên, em xin lựa chọn đề tài: “Phân tích thiết kế chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe phần mềm BRAVOMAN” làm đề tài khóa luận Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn anh chị em đồng nghiệp cơng ty nhiệt tình giúp đỡ em q trình tìm hiểu cơng ty, dành thời gian trả lời câu hỏi phiếu khảo sát Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới ThS Nguyễn Quang Trung đưa nhận xét, định hướng tạo cho em điều kiện tốt để em dành thời gian hồn thành cơng việc cơng ty, vừa dành thời gian làm khóa luận Do lực thân hạn chế thời gian có hạn, em cố gắng hồn thành với tất nỗ lực tìm hiểu, nhiên tránh khỏi sai lầm thiếu sót Vì vậy, em kính mong thầy cô giáo khoa Hệ thống thông tin kinh tế Thương mại điện tử thơng cảm, tận tình bảo để em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU .ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU .1 TẦM QUAN TRỌNG, Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tầm quan trọng doanh nghiệp 1.2 Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu doanh nghiệp MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU .3 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .4 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp xử lý liệu 5 KẾT CẤU KHÓA LUẬN .5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ 1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2.1 Các thành phần hệ thống thông tin 1.2.2 Quy trình xây dựng hệ thống thơng tin 1.2.3 Các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 1.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 11 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 11 1.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 12 CHƯƠNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BRAVOMAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 14 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 14 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 14 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2015 – 2018 .15 2.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty 17 2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty 18 2.1.5 Tình hình ứng dụng CNTT, HTTT, TMĐT cơng ty (Trụ sở Hà Nội) 19 2.2 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HTTT VÀ PHẦN MỀM BRAVOMAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 21 2.2.1 Thực trạng hệ thống thông tin Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO 21 2.2.2 Thực trạng ứng dụng phần mềm BRAVOMAN Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO 26 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HTTT VÀ PHẦN MỀM BRAVOMAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO 30 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP, ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN 32 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 32 3.2 GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHỊNG HỌP ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN .32 3.2.1 Mô tả chức đăng ký sử dụng phòng họp đăng ký sử dụng xe 32 3.2.2 Một số yêu cầu xây dựng chức đăng ký sử dụng phòng họp đăng ký sử dụng xe .33 3.2.3 Thiết kế sở liệu 34 3.2.4 Biểu đồ use case 37 3.2.5 Biều đồ lớp (Class Diagram) 38 3.2.6 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram) 39 3.2.7 Biểu đồ (Sequence Diagram) 42 3.2.8 Biểu đồ thành phần (Component Diagram) 45 3.2.9 Biểu đồ triển khai (Deployment Diagram) 45 3.2.10 Giao diện người dùng 46 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 51 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 55 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa CNTT Công nghệ thông tin HTTT Hệ thống thông tin VPĐD Văn phòng đại diện HĐQT Hội đồng quản trị TNDN Thu nhập doanh nghiệp CBNV Cán nhân viên HCNS Hành nhân DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng biểu Bảng 2.4 Nội dung Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2014 – 2017 Kết điều tra hệ điều hành máy tính sử dụng công ty Kết điều tra phần mềm sử dụng công ty Kết điều tra đánh giá hệ thống máy tính Bảng 2.5 Kết điều tra đánh giá hệ thống mạng Bảng 2.6 Bảng 3.1 Kết điều tra đánh giá trang thiết bị phần cứng Kết điều tra số lượng nhân viên hiểu biết CNTT, HTTT Kết điều tra đánh giá tốc độ xử lý phần mềm BRAVOMAN Kết điều tra đánh giá giao diện phần mềm BRAVOMAN Kết điều tra chức cần phát triển thêm phần mềm BRAVOMAN Cơ sở liệu bảng Employees Bảng 3.2 Cơ sở liệu bảng MeetingRoomList Bảng 3.3 Cơ sở liệu bảng VehicleList Bảng 3.4 Cơ sở liệu bảng MeetingRoomBooking Bảng 3.5 Cơ sở liệu bảng VehicleBooking Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 DANH MỤC HÌNH VẼ Tên hình vẽ Nội dung Hình 1.1 Mơ hình hệ thống thơng tin Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức cơng ty Hình 2.2 Giao diện website cơng ty Hình 2.3 Tỷ lệ loại hệ điều hành sử dụng cơng ty Hình 2.4 Thống kê phần mềm sử dụng công ty Hình 2.5 Tỷ lệ đánh giá chất lượng hệ thống mạng cơng ty Hình 2.6 Tỷ lệ đánh giá trang thiết bị phần cứng công ty Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 Tỷ lệ đánh giá tốc độ xử lý phần mềm BRAVOMAN Tỷ lệ đánh giá mức độ hài lòng giao diện phần mềm BRAVOMAN Thống kê điều tra chức cần phát triển thêm phần mềm BRAVOMAN Hình 3.1 Biều đồ use case Hình 3.2 Biều đồ lớp (Class Diagram) Hình 3.3 Biều đồ hoạt động đăng ký sử dụng phòng họp Hình 3.4 Biều đồ hoạt động đăng ký sử dụng xe Hình 3.5 Biều đồ hoạt động thay đổi thơng tin đăng ký Hình 3.6 Biều đồ đăng ký sử dụng phòng họp Hình 3.7 Biều đồ đăng ký sử dụng xe Hình 3.8 Biều đồ thay đổi thơng tin đăng ký Hình 3.9 Biều đồ thành phần Hình 3.10 Biều đồ triển khai Hình 3.11 Giao diện hình Hình 3.12 Giao diện hình explorer danh sách phòng họp Hình 3.13 Giao diện hình editor danh sách phòng họp Hình 3.14 Giao diện hình explorer đăng ký phòng họp Hình 3.15 Giao diện hình editor đăng ký phòng họp Hình 3.16 Giao diện hình explorer danh sách xe Hình 3.17 Giao diện hình editor danh sách xe Hình 3.18 Giao diện hình explorer đăng ký xe Hình 3.19 Giao diện hình editor đăng ký xe PHẦN MỞ ĐẦU TẦM QUAN TRỌNG, Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tầm quan trọng doanh nghiệp Vai trò HTTT: Các HTTT ngày ảnh hưởng trực tiếp tới cách thức nhà quản lý định, nhà lãnh đạo lập kế hoạch chí việc định sản phẩm, dịch vụ đưa vào sản xuất Tóm lại, HTTT thực đóng vai trò chiến lược đời sống tổ chức Ba vai trò yếu HTTT tổ chức là: hỗ trợ hoạt động tác nghiệp, hỗ trợ hoạt động quản lý, hỗ trợ tạo lợi cạnh tranh Vai trò gia tăng giá trị hệ thống thông tin: Các hệ thống thơng tin gia tăng giá trị cho tổ chức nhiều cách cải tiến sản phẩm cải tiến trình nghiệp vụ liên quan đến việc sản xuất sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hỗ trợ nhà quản lý q trình định Vai trò chiến lược hệ thống thông tin môi trường cạnh tranh: môi trường kinh doanh đầy biến động, HTTT quản lý nói chung HTTT chiến lược nói riêng đóng vai trò định hiệu kinh doanh tính sống tổ chức Những HTTT công cụ then chốt, đảm bảo cho tổ chức đạt ưu cạnh tranh Vai trò phần mềm quản lý doanh nghiệp: - Đối với doanh nghiệp: Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; Cung cấp sử dụng thơng tin kịp thời, xác, tạo tiền đề nâng cao khả cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng; Tăng khả thích nghi với thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm tới tay khách hàng; Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp mắt đối tác, nhà đầu tư - Đối với nhà quản lý doanh nghiệp: Tăng cường khả quản lý, giám sát, điều hành doanh nghiệp, sử dụng công cụ đại, mở rộng khả truy cập thông tin cho nhà quản lý thực công việc cách nhanh chóng, thuận tiện dễ dàng; Nâng cao hiệu sản xuất, kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm; Sử dụng tối ưu nguồn nhân lực – vật lực – tài lực sản xuất kinh doanh,… - Đối với người lao động: Thực tác nghiệp theo quy trình thống chuẩn hóa; Giảm thiểu khối lượng công việc giấy tờ, tăng suất lao động… Là công ty chuyên cung cấp giải pháp Quản trị doanh nghiệp tổng thể với sản phẩm phần mềm BRAVO ERP – VN, hết, thành viên công ty nhận thức rõ tầm quan trọng việc đưa phần mềm vào quản lý doanh nghiệp Hiện nay, số lượng khách hàng xa trung tâm Hà Nội tỉnh ngày nhiều, đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa lớn, thường tập trung khu cơng nghiệp Chính vậy, nhu cầu việc sử dụng xe cơng ty cán bộ, kỹ thuật nhân viên triển khai ngày cao Tuy nhiên, để đăng ký sử dụng xe, cá nhân phải điền vào form giấy có sẵn cơng ty, thời gian có đơi khơng đăng ký xe (do khảo sát khách hàng gần không kịp cơng ty để đăng ký) Bên cạnh đó, số lượng nhân viên năm gần tăng nhanh, nên việc mở lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng chương trình giải phần vấn đề việc giúp nhân viên hiểu rõ sản phẩm cơng ty Chính vậy, Ban Lãnh đạo cơng ty có đưa định việc tổ chức buổi Seminar nội để nhân viên phòng tìm hiểu chương trình, sản phẩm Tuy nhiên, có nhu cầu đăng ký sử dụng phòng họp cho việc Seminar, họp phòng, hay lý khác, nhân viên đăng ký phải điền vào form giấy sẵn cửa phòng họp, bất tiện thời gian khơng thể theo dõi tình trạng phòng họp sử dụng hay chưa phần mềm Do phần mềm quản lý nội BRAVOMAN phần mềm tự công ty xây dựng, cụ thể phòng Phát triển sản phẩm xây dựng lên dựa framework phòng Cơng nghệ lập trình nên việc thiết kế thêm một vài chức khơng khó Tuy nhiên, cơng việc phòng Phát triển sản phẩm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nên công việc phát triển phần mềm nội thường không đặt lên ưu tiên hàng đầu Năm 2019, công ty có kế hoạch xây dựng thêm chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, quản lý đăng ký sử dụng xe dự kiến hoàn thành vào quý III Từ phân tích trên, em thấy việc phân tích, thiết kế chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe hội để em thực hành, ứng dụng kiến thức học bốn năm Đại học vào doanh nghiệp làm, góp phần tạo thuận lợi q trình đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe cho thân cho anh chị em đồng nghiệp, tăng hiệu quản lý cho Ban Lãnh đạo công ty nên việc phát triển đa tảng giải vấn đề trên, cần có mạng Internet nhân viên thực chức - Hệ thống thông tin công ty xây dựng sử dụng 14 năm nên hiệu suất khơng đưa vào sử dụng, cấu trúc sở liệu dần không đáp ứng với yêu cầu công việc lượng liệu phải xử lý ngày lớn Chính thế, lâu dài, cơng ty cần có kế hoạch cụ thể cho việc nâng cấp cài đặt phần mềm quản lý nội khác để nâng cao hiệu sử dụng trình làm việc quản lý nhằm nâng cao suất lao động cho nhân viên, nâng cao hiệu quản lý cho Ban Lãnh đạo công ty tạo chuyên nghiệp mơi trường làm việc Bên cạnh đó, cần có kế hoạch quản lý xây dựng hệ thống thông tin quản lý hợp ba miền Bắc – Trung – Nam để có kế hoạch xây dựng phát triển cơng ty theo mục tiêu, mục đích đặt - Đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống máy chủ 52 KẾT LUẬN Là công ty chuyên cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể cho doanh nghiệp vừa lớn, Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO cần trọng đến việc ứng dụng phần mềm vào hoạt động quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quản lý công việc, thể chuyên nghiệp quy trình làm việc nâng cao chất lượng sản phẩm tới khách hàng Bên cạnh việc nghiên cứu phát triển sản phẩm để đưa thị trường, Ban Lãnh đạo cơng ty cần có kế hoạch cập nhật, sửa đổi, bổ sung chức phần mềm quản lý nội BRAVOMAN nhằm nâng cao suất lao động cho cán bộ, nhân viên công ty Đề tài “Phân tích thiết kế chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe phần mềm BRAVOMAN” em phần giải vấn đề cần thiết trước mắt cần thực nhằm tăng linh hoạt, thuận lợi q trình sử dụng cho nhân viên cơng ty, tăng hiệu quản lý cho Ban Lãnh đạo giảm chi phí cho việc phải lưu trữ thơng tin, giấy tờ không cần thiết Mặc dù cố gắng để hoàn thành, nhiên hạn chế thời gian, kiến thức thân nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Cuối cùng, em xin cảm ơn anh chị đồng nghiệp Ban Lãnh đạo công ty tạo điều kiện, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận Đặc biệt, em xin cảm ơn tận tâm ThS Nguyễn Quang Trung tận tình nhận xét tạo cho em điều kiện tốt để hồn thành khóa luận 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Đàm Gia Mạnh (2017), Hệ thống thông tin quản lý, Nhà xuất Thống kê [2] Nguyễn Văn Minh (2014), Phát triển hệ thống thương mại điện tử, Nhà xuất Thống kê [3] Bùi Thị Huế (2014), Khóa luận tốt nghiệp Phân tích, thiết kế hệ thống thơng tin quản lý bán hàng Công ty Cổ phần Thương mại Cát Linh [4] Nguyễn Minh Tâm (2011), Luận văn Xây dựng phần mềm quản lý nhân bán máy tính Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phố Hiến [5] J Rumbaugh, I Jacobson, and G Booch, The Unified Modeling Language Reference Manual, 2nd Edition [6] Kim Hamilton, Russell Miles, Learning UML 2.0 [7] Kenneth C.Laudon Jane P.Laudo, Management Information System: Managing Digital System [8] Karina Cuadro, Article, The Pros of Using System Analysis & Design for Your Business 54 PHỤ LỤC Phụ lục Chức phòng ban cơng ty - Hội đồng quản trị công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty Hội đồng Thành viên - Giám đốc Công ty: Xây dựng chiến lược kiểm sốt hoạt động (tài chính, sách) Công ty giai đoạn Xem xét kế hoạch Công ty chi nhánh/ VPĐD Xây dựng chiến lược đạo hoạt động chất lượng Công ty Xây dựng, ban hành chế độ sách Cơng ty Lãnh đạo hoạt động chung Công ty để thực mục tiêu, sách kế hoạch đặt Điều phối nhiệm vụ, quyền hạn phân công trách nhiệm cho phòng, cá nhân để đảm bảo hồn thành vượt tiêu công việc Xem xét hợp đồng, phê duyệt tổ chức kiểm soát hợp đồng mua/ bán hàng công ty Chịu trách nhiệm định hướng, phát triển tồn Cơng ty Tổ chức máy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ Kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ cán cấp dưới, cán vùng miền Công ty Tổ chức, điều hành họp cấp công ty Tổ chức hoạt động quan hệ với Cổ đông nhà đầu tư Báo cáo hoạt động kinh doanh Cơng ty cho Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty: Phụ trách điều hành công việc (Tuyển dụng, đào tạo xếp nhân sự, tổ chức nghiên cứu sản phẩm…) công ty mảng chức theo phân công Giám đốc công ty Hỗ trợ, tham mưu cho Giám đốc Công ty việc đưa định điều hành công ty Báo cáo cho Giám đốc - Trưởng Văn phòng Đại diện (VPĐD): Lập chiến lược hoạt động dài hạn, kế hoạch hoạt động thời kỳ cho VPĐD, tổ chức triển khai kế hoạch nghiên cứu thị trường, kế hoạch kinh doanh Xem xét yêu cầu khách hàng trước chấp nhận, thiết lập, trì cập nhật hệ thống thông tin khách hàng, xác định tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ khách hàng Phê duyệt, kiểm soát hợp đồng, dự án Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng Tổ chức, hỗ trợ kiểm soát hoạt động VPĐD vùng miền nhằm đảm bảo hoạt động theo pháp luật, tiêu chuẩn ISO quy định nội công ty Tổ chức, điều hành họp báo cáo cho Giám đốc Công ty - Bộ phận Quản lý Tổng hợp: + CBNV Kế tốn: Lập kế hoạch tài chính, tổ chức triển khai theo dõi hoạt động tài chính, kế toán, tổ chức kiểm soát ngân quỹ Xem xét, đánh giá tổ chức kiểm tra, kiểm sốt, phân tích, dự báo hoạt động tài kế tốn phận, hợp đồng, dự án Tư vấn cho Ban Lãnh đạo Công ty hoạt động tài kế tốn 55 Thiết lập, trì cập nhật hệ thống thơng tin tài Cơng ty Đảm bảo chun mơn nghiệp vụ phận tài kế toán, phù hợp hoạt động tài kế tốn với quy định nhà nước Lập báo cáo theo quy định Nhà nước nội cơng ty + CBNV Hành nhân sự, theo dõi ISO: theo dõi sách, mục tiêu kế hoạch, điều phối công việc thành viên để đảm bảo hồn thành tiêu cơng việc hạn Thực quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 - Phòng Kinh doanh: thực mục tiêu kế hoạch giao, nghiên cứu thị trường, kế hoạch kinh doanh, xúc tiến việc phát triển thị trường: quảng cáo, hội chợ, gửi thư Tổ chức thu thập tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động phân tích thống kê Hỗ trợ cán kỹ thuật việc triển khai phần mềm: thảo luận với khách hàng để tìm phương pháp ứng dụng phần mềm phù hợp Chăm sóc khách hàng sau ký kết hợp đồng - Phòng Giải pháp tư vấn: Bảo đảm chất lượng công việc, lập giải pháp tư vấn cho khách hàng tư vấn cho phận kỹ thuật cơng ty Bảo đảm nhân nhóm để đáp ứng nhu cầu công việc công ty giai đoạn Hỗ trợ nghiệp vụ, nghiên cứu giải pháp, công việc giao tiếp lập kế hoạch tư vấn giải pháp cho khách hàng cho thành viên nhóm Lập giải pháp tư vấn quy trình cơng việc cho khách hàng Chăm sóc khách hàng thường xuyên kịp thời - Phòng Kỹ thuật Triển khai (Triển khai Tổng hợp, dự án): cài đặt, hỗ trợ sử dụng lập trình Thường xuyên cập nhật sửa đổi, thăm hỏi khách hàng báo cáo cá nhân phần mềm Phối hợp với phòng ban Cơng ty để thực việc triển khai phần mềm, thảo luận với khách hàng để tìm phương pháp ứng dụng phần mềm phù hợp Chăm sóc khách hàng thường xuyên để trợ giúp kịp thời nghiệp vụ, lỗi phát sinh mức độ sử dụng chương trình - Phòng Bảo hành: Khắc phục lỗi phát sinh, hỗ trợ sử dụng chương trình nghiệp vụ kế tốn q trình khách hàng sử dụng phần mềm Thực cập nhật thay đổi chế độ kế tốn mới, hiệu chỉnh chương trình theo u cầu khách hàng Thực việc chăm sóc khách hàng Theo dõi tình trạng hợp đồng thuộc phạm vi theo dõi phòng bảo hành Tiếp nhận hợp đồng từ phòng kinh doanh triển khai, trao đổi thơng tin với phòng ban liên quan - Phòng Phát triển sản phẩm: phối hợp với phòng ban công ty việc thảo luận, trao đổi công nghệ phát triển sản phẩm 56 - Phòng Kiểm thử sản phẩm: Test sản phẩm CBNV Kỹ thuật triển khai làm trước chuyển cho khách hàng chuyển trạng thái Bảo hành Phối hợp với phòng ban cơng ty việc thảo luận, trao đổi công nghệ phát triển sản phẩm - Phòng Cơng nghệ: Tổ chức hệ thống thơng tin phục vụ quản lý, sản xuất kinh doanh công ty; Nâng cấp lắp đặt, tích hợp, quản lý, khai thác hệ thống thông tin công ty cách hợp lý, đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động ổn định Kiểm tra, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống thông tin Nghiên cứu công nghệ mới, nghiên cứu viết phần lõi sản phẩm theo định hướng chung công ty 57 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO Họ Tên: …………………………………………………………………………………… SĐT: …………………………………… Email: ………………………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………… I CÂU HỎI LỰA CHỌN Câu 1: Theo anh (chị) công ty trang bị đầy đủ trang thiết bị (máy tính, máy in, máy fax, …) để phục vụ cho hoạt động công ty hay chưa? A Đầy đủ B Khá đầy đủ C Khơng đầy đủ Câu 2: Máy tính công ty sử dụng hệ điều hành nào? A WINDOWS B LINUX C MAC - OS Câu 3: Công ty sử dụng phần mềm phục vụ trình hoạt động công ty? A Office B Phần mềm tự phát triển C Phần mềm mua Câu 4: Theo ông (bà) HTTT công ty nào? Đáp ứng nhu cầu cho hoạt động kinh doanh công ty hay chưa? A Tốt, đáp ứng nhu cầu B Khá tốt, đáp ứng nhu cầu C Chưa tốt, chưa đáp ứng nhu cầu D Ý kiến khác ………………… Câu 5: Mức độ đồng hóa liệu nào? A Đồng B Khá đồng C Chưa đồng D Ý kiến khác ………………… Câu 6: Theo anh (chị) phần mềm công ty sử dụng cho công việc đáp ứng hay chưa? A Đáp ứng hoàn toàn B Đáp ứng C Khá đáp ứng D Chưa đáp ứng Câu 7: Theo bạn cơng ty có sẵn sàng ứng dụng HTTT khơng? A Có B Không Câu 8: Theo anh (chị), hệ thống mạng LAN Internet đáp ứng hoạt động công ty hay không? 58 A Rất tốt B Tốt C Khá tốt D Chưa tốt Câu 9: Theo anh (chị), trình độ nhân viên cơng ty đáp ứng q trình hoạt động cơng ty hay khơng? A Hồn tồn đáp ứng B Đáp ứng C Khá đáp ứng D Chưa đáp ứng Câu 10: Theo anh (chị), phần mềm cơng ty sử dụng có đáp ứng tất phân hệ, nghiệp vụ cơng ty hay khơng? A Hồn tồn đáp ứng B Đáp ứng C Khá đáp ứng D Chưa đáp ứng Câu 11: Theo anh (chị), chức quản lý nhân - tiền lương phần mềm quản lý cơng ty thực hiện? A Hồn tồn tự động B Tự động phần C Thủ công II CÂU HỎI PHỎNG VẤN Thông tin chung công ty Câu 1: Thông tin chung doanh nghiệp Tên doanh nghiêp (đầy đủ - viết tắt): Tên giao dịch: Mã số thuế: Địa chỉ: Số điện thoại: Fax: Chi nhánh: 59 Câu 2: Doanh nghiệp ông (bà) thành lập vào năm nào? ……………………………………………………………………………………………… Câu 3: Định hướng sứ mệnh cơng ty gì? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 4: Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nào? A B C D E F G Khai khoáng Sản xuất hàng tiêu dùng Sản xuất hàng thực phẩm Bán buôn bán lẻ Hoạt động tư vấn dịch vụ, thương mại khác Năng lượng Loại hình khác …………………………………………………………………… Câu 5: Sản phẩm dịch vụ công ty anh (chị) gì? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 6: Cơ cấu công ty qua thời kỳ anh (chị) gì? Phòng ban Phạm vi hoạt động Chức Quyền hạn Câu 7: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần nào? 60 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 8: Các phần mền mà công ty anh(chị) sử dụng gì? - Khối Kinh doanh Hành chính: ……………………………………………… Khối Kỹ thuật triển khai: ………………………………………………………… Khối Phát triển sản phẩm: ……………………………………………………… Câu 9: Cơng ty có áp dụng tiêu chuẩn ISO quản lý chất lượng khơng? Nếu có chuẩn ISO bao nhiêu? Được áp dụng nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 10: Hoạt động quản lý chấm cơng tính lương cho cán nhân viên thực nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 11: Hiện tại, phần mềm quản lý cơng ty có chức tính lương khơng? Nếu có thực nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 61 Câu 12: Cán nhân viên công ty thường phải công tác nhiều, việc đăng ký xe cơng tác có thực phần mềm quản lý công ty hay khơng? Nếu có thực nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 13: Mỗi năm cơng ty có hàng trăm hợp đồng lưu trữ giấy tờ, cơng ty có quản lý theo dõi thông tin hợp đồng phần mềm để hỗ trợ cho việc tìm kiếm cần thiết khơng? Nếu có thực nào? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Khảo sát tình hình cơng tác đăng ký xe công ty Câu Trung bình tháng, anh/chị cơng tác khách hàng thực công việc giao tỉnh ngoại thành khác lần?  Không công tác  Từ – lần  Trên lần  Khác: …………………………………………………………… Câu Trong lần cơng tác, anh/chị chọn hình thức lại quãng đường: a < 30km:  Tự xe máy (xe cá nhân, dịch vụ vận chuyển…)  Tự ô tô (xe cá nhân, dịch vụ vận chuyển…)  Đăng ký xe cơng ty  Hình thức khác: ………………………………………………… 62 b Từ 30km – 60km:  Tự xe máy (xe cá nhân, dịch vụ vận chuyển…)  Tự ô tô (xe cá nhân, dịch vụ vận chuyển…)  Đăng ký xe cơng ty  Hình thức khác: ………………………………………………… c Trên 60km:  Tự xe máy (xe cá nhân, dịch vụ vận chuyển…)  Tự ô tô (xe cá nhân, dịch vụ vận chuyển…)  Đăng ký xe công ty  Hình thức khác: ………………………………………………… Câu Trong trường hợp đăng ký xe công ty để công tác làm việc, anh/chị lựa chọn hình thức đăng ký nào:  Qua email, gửi phận HCNS  Đăng ký trực tiếp sổ đăng ký xe  Cách khác: ………………………………………………… Câu Trong trình đăng ký, anh/chị có tiện lợi hay gặp khó khăn khơng? a Tiện lợi: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b Khó khăn: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu Đề xuất anh/chị công tác đăng ký xe để giúp công việc thuận lợi hơn: 63 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Khảo sát tình hình tổ chức buổi họp đăng ký phòng họp cơng ty Câu Trung bình tháng, anh/chị, phòng ban tổ chức buổi họp:  Từ – lần  Trên lần  Khác: …………………………………………………………… Câu Địa điểm anh/chị thường tổ chức buổi họp:  Tại chỗ  Phòng họp lớn  Phòng họp nhỏ  Khác: …………………………………………………………… Câu Số lượng người trung bình tham gia buổi họp  – người  – người  – 10 người  > 10 người Câu Khi đăng ký phòng họp, anh/chị lựa chọn hình thức đăng ký nào:  Qua email, gửi phận HCNS  Đăng ký trực tiếp sổ đăng ký phòng họp  Cách khác: ………………………………………………… Câu Trong trình đăng ký, anh/chị có tiện lợi hay gặp khó khăn khơng? a Tiện lợi: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… b Khó khăn: 64 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… c Đề xuất anh/chị cơng tác đăng ký phòng họp để giúp cơng việc thuận lợi hơn: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 65 Phụ lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA HTTT KINH TẾ VÀ TMĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Lương Thị Hiền Lớp HC: K51S1 Mã sinh viên: 15D190016 Tên đề tài: Phân tích thiết kế chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe phần mềm BRAVOMAN Chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin kinh tế STT Nội dung chấm Điểm tối đa Điểm khóa luận 9,5 1.1 Tính cấp thiết đề tài khóa luận; Đối tượng nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu 2,5 1.2 Hình thức kết cấu khóa luận 1.2 Nội dung khóa luận Điểm thành tích NCKH (có báo liên quan cơng bố tạp chí KH chuyên ngành đề tài đăng kỷ yếu từ cấp trường trở lên) Tổng Điểm chấm 0,5 10 Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 NGƯỜI CHẤM ĐIỂM (Ký ghi rõ họ tên) 66 ... PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN .32 3.2.1 Mô tả chức đăng ký sử dụng phòng họp đăng ký sử dụng xe 32 3.2.2 Một số yêu cầu xây dựng chức đăng. .. có kế hoạch xây dựng thêm chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, quản lý đăng ký sử dụng xe dự kiến hồn thành vào q III Từ phân tích trên, em thấy việc phân tích, thiết kế chức quản lý đăng ký. .. từ thực trạng trên, em xin lựa chọn đề tài: Phân tích thiết kế chức quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe phần mềm BRAVOMAN làm đề tài khóa luận Để hồn thành khóa luận này, em
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế chức năng quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe trên phần mềm BRAVOMAN, Khóa luận tốt nghiệp Phân tích thiết kế chức năng quản lý đăng ký sử dụng phòng họp, đăng ký sử dụng xe trên phần mềm BRAVOMAN, KẾT CẤU KHÓA LUẬN, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BRAVOMAN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM BRAVO, CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP, ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn