Thực tiễn xây dựng nhân vật và lựa chọn nhà văn

6 73 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Thực tiễn xây dựng nhân vật lựa chọn nhà văn Vương Cường – 05-02-2015 07:54:09 AM Trong mục tiêu tồn phát triển giai đoạn lịch sử cụ thể, thực tiễn âm thầm xây dựng nhân vật đồng thời lựa chọn nhà văn Nhà văn ngơn ngữ vừa phản ánh trung thực nhân vật thực tiễn xây dựng nên, vừa thoả mãn nhu cầu thưởng thức người Văn học nghệ thuật sinh từ yêu cầu thực tiễn lao động sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên, giặc giã thưởng thức nguời hoạt động thực tiễn đến lượt nó, tác động lại thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn phát triển theo quy luật khách quan Thực tiễn xây dựng nhân vật nhiều thời gian Điều phụ thuộc vào vận động khách quan hình thái kinh tế – xã hội Xu ngày rút ngắn, dường thời gian ngày nhanh hơn, kiến thức ngày nén chặt hơn, việc xây dựng nhân vật nhanh lựa chọn nhà văn khắt khe Không thiết thực tiễn phải xây dựng xong nhân vật, nhà văn hồn thiện Trong tác phẩm lớn văn học giới, nhân vật vừa thực tiễn vừa nhà văn tài năng, đồng trục hồn thiện Các nhân vật ln ln hình ảnh lịch sử thu nhỏ giai đoạn Ở nước ta, từ năm 1930 đến giai đoạn văn học phát triển nhất, nhân vật đời gần Thực tiễn xây dựng nhân vật chị Dậu, Chí Phèo năm? Khơng nói xác được, chắn có trực tiếp 80 năm, người nơng dân Việt Nam phải sống chế độ nửa thực dân, nửa phong kiến Sự tha hoá người hai tầng áp bức, bóc lột đó, đến năm 30 (Thế kỷ XX) thực tiễn xây dựng đến mức chị Dậu, Chí Phèo hình phổ biến đời sống nghèo nàn nông dân Việt Nam Nhà văn Ngô Tất Tố Nam Cao tài đặc biệt phát đưa chị Dậu, Chí Phèo từ đời sống thực tiễn bước vào trang sách Thực tiễn lựa chọn nhà văn: tác phẩm phản ánh trung thực đời sống đói khổ, rách rưới tiếng kêu âm thầm đòi giải phóng người nơng dân Việt Nam trước cách mạng tháng năm 1945 Trên đường xã hội hoá, Chí Phèo hình ảnh tương lai chị Dậu, chị Dậu hình ảnh q khứ Chí Phèo mà thơi Chị Dậu Chí Phèo nhân vật văn học ấn tượng kỷ XX Tuy nhiên Ngơ Tất Tố Nam Cao nhìn thấy nhân vật cụ thể đường tha hoá mà chưa thấy trình vận động thực tiễn cách tự giác Do đó, chị Dậu từ nhà cụ Cố trời tối đen mực, thị Nở nhìn nhanh xuống bụng bên có Chí Phèo Nhưng thực tiễn tìm đường đến tương lai Ở đây, nhà văn thực tiễn không hoàn toàn thống với Một số nhà văn tin vào người nơng dân làm việc đổi đời Thực tiễn khơng Mấy năm sau, người nơng dân chị Dậu vùng lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam làm cách mạng tháng Tám để giải phóng mình, họ nhân vật Khơng biết người vác bó tre chạy “Kháng chiến có giai đoạn…” Đơi mắt Nam Cao, có chị Dậu Chí Phèo chăng? Giữa việc xây dựng nhân vật lựa chọn nhà văn có mối quan hệ Có xây dựng nhân vật mà thiếu nhà văn thể Chế Lan Viên viết: khơng có truyện Kiều, kỷ tay khơng để viết kỷ XVIII sao? Nhưng muốn phát nhân vật, nhà văn phải có giới quan phương pháp khoa học nhìn nhận vận động thực tiễn quy luật “Sự vận động chỗ, mâu thuẫn ln ln nảy sinh đồng thời tự giải lấy” Con người nhận thức trình lịch sử tự nhiên, khách quan hố q trình chủ động thúc đẩy lịch sử phát triển rút ngắn Nhà văn sáng tạo nhân vật, tạo tác phẩm có giá trị Thiếu giới quan với phương pháp luận, nhà văn khơng thể mơ tả nhân vật trọn vẹn quỹ đạo phát triển xã hội, khó thu hút độc giả Rasun Gamzatov có lý ông khuyên nhà văn trẻ: Đừng nói: “Trao cho tơi đề tài!” Hãy nói “Trao cho tơi đơi mắt” Người đọc nhà văn có chung vận động thực tiễn Nhà văn mang đến cho người đọc hình ảnh thực tiễn thơng qua nhân vật Người đọc đứng bên thực tiễn, bên ảnh thực tiễn, tức nhân vật Những tác phẩm phản ánh thực tiễn nói hộ người đọc tâm tư, nguyện vọng, tình cảm yêu, ghét… Trên đường hướng tới tương lai, nhà văn trở thành người bạn, người thầy quý mến họ Văn học nước ta chục năm qua giỏi mô tả đời sống thực, hạn chế mô tả vận động thực tiễn Nhà văn viết tâm huyết, tài bẩm sinh mà chưa đầy đủ phương pháp nhìn xuyên suốt vận động thực tiễn.Thời xa vắng Lê Lựu trang viết trung thực, xúc động thời người bị tha hóa chế bao cấp khơng có lối Trong việc loại bỏ sản xuất hàng hoá khỏi đời sống xã hội nước XHCN từ năm 1927 phát triển ảo tưởng, ý chí Xa rời quy luật khách quan, khơng tn thủ quy luật khách quan đặc điểm giai đoạn Ở nước ta thực cách mạng dân tộc, dân chủ, phần chế bao cấp bị che lấp hạn chế, mục tiêu lớn giải phóng đất nước, tất tiền tuyến, tất để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Đó thời kỳ đất nước có chung nụ cười, có chung khn mặt (ý thơ Chế Lan Viên) Khi lịch sử bước sang giai đoạn khác, tất ngơ ngác trước quán tính phù hợp thực tiễn V.I.Lênin có nói đại ý, kéo dài ưu điểm khuyết điểm Thực tiễn xây dựng nhân vật Giang Minh Sài bối cảnh Ngòi bút tài Lê Lựu mơ tả xác, ấn tượng, hợp lý Nhưng trước bế tắc nhận thức người, thực tiễn tự tìm đường Giang Minh Sài tiếng kêu lực lượng sản xuất đòi đổi để phát triển Nhưng Lê Lựu không nghe thấy chừng mực ta thấy “Thời xa vắng” với “Tắt đèn”, “Chí Phèo” có điểm giống Khi Giang Minh Sài bỏ vợ q dù làm chủ nhiệm HTX dùng mơ hình VAC nữa, thực tiễn khơng đòi giải pháp mà đòi hỏi cao sản xuất hàng hóa, sản xuất cho người khác để phát triển Từ năm 1986 đến nay, quy luật phát triển kinh tế – xã hội nước ta chứng minh điều Sau năm 1989, kinh tế hàng hố, kinh tế thị trường vào thực tế nước ta Sự vận động phát triển, đem lại bắt đầu Mâu thuẫn phát triển nước ta giai đoạn phải vượt qua nghèo đói để đến giàu có văn minh thực tế lạc hậu? Đọc “Mảnh đất người nhiều ma” nhà văn Nguyễn Khắc Trường gây ấn tượng tốt, mâu thuẫn trình lên nơng thơn Bắc có phải mâu thuẫn dòng họ? Mâu thuẫn có phải mâu thuẫn bản? Mặc dù sách hay, phương pháp lại có cũ, chủ quan, phảng phất tư trình bày Kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường sớm muộn giải phóng quan hệ kinh tế khơng phù hợp đường Xây dựng kinh tế thị trường, phù hợp quy luật lịch sử để giải vấn đề lạc hậu, nghèo đói tiến tới văn minh điều kiện tồn cầu hố, quốc tế hố mà bước tạo nhiều thời thách thức Thậm chí thách thức nằm thời Nước ta đường 20 năm, mặt xã hội có nhiều thay đổi bất ngờ Nhưng phát triển nhanh giới có tính liên hồn, dường làm cho tất nhiều lạc hậu Chúng ta quen, mùa nông dân khổ, lại chứng kiến mùa có nơng dân khổ Ấy chưa nói sống cận kề – giới nghiêng tri thức Cơ cấu giá trị đơn vị hàng hoá nhiều nước chiếm 70-80% giá trị lao động chất xám, giá trị lao động sống chiếm 20-30% Sự co kéo giàu nghèo không nằm quốc gia Cuộc chiến tranh kinh tế mà trước hết nhân lực công nghệ Công nghệ giới thay đổi hệ sau 1-2 năm Công nghệ thông tin thay đổi theo tháng theo năm Công nghệ nước ta lạc hậu lại nằm nghịch lý Công nghệ tiên tiến loại bỏ người lao động khỏi dây chuyền, ổn định trị – xã hội lại điều kiện tiên để phát triển Nhân lực đào tạo đáp ứng thực tiễn kinh tế thị trường Giáo dục – Đào tạo mê chạy theo thành tích Khoa học chưa liên quan trực tiếp với sản xuất xã hội Khác với thời chị Dậu, Chí Phèo, Giang Minh Sài, yếu tố thời đại trực tiếp thực tiễn nước ta xây dựng nhân vật Nhân vật tạo chiến tranh kinh tế thời đại mà giá rẻ cỗ trọng pháo bắn thủng trường thành Nhân vật hơm qua cấy gặt, hơm thị dân Sự chuyển hóa mang tính học, không đủ thời gian cho biến đổi Nhân vật nhiều kiến thứcthực tiễn thừa nhận, nhiều GS, TS khơng mà lao động chất xám tăng lên Những công nhân bậc cao chế cũ thừa trước công nghệ Nhân vật ngơ ngác trước hàng rào thuế quan bị xoá bỏ mà hàng rào cục lại mọc lên nhiều Các yếu tố văn hóa truyền thống cần cho phát triển có nguy bị mặt trái kinh tế thị trường xóa bỏ Dường nhân vật tác động kinh tế thị trường nhiều màu sắc thời đại vừa thoáng lại thoáng mất, khó định hình Sự vật đứng n tạm thời chốc lát lại biến hóa Tình hình văn học nghệ thuật năm đổi cho thấy điều đó: nhiều tác phẩm giải lại viết khứ Viết thực sơ lược, dấu ấn thời đại, thực tiễn đất nước vọng vào tác phẩm yếu ớt Quỹ đạo Văn học Nghệ thuật chưa thể dáng dấp quỹ đạo phát triển nói chung Người đọc tìm văn học chia sẻ Trước chế bao cấp, ngược lịch sử, nhà văn viết dễ hơn, chí nhà văn đủ sức trước để dắt dẫn dư luận, mở đường phát triển Nhưng ngày nay, dường khả bị chững lại Tơi có nghe nhà văn Chu Lai nói đại ý là, trước tiểu thuyết anh viết tháng, riêng “Cuộc đời dài lắm” năm anh cần hiểu cổ phần hóa doanh nghiệp, thị trường chứng khốn… Trong mn vàn quan hệ tạo lập, góp phần xây dựng nhân vật nhà văn, có khái niệm, lý thuyết rút từ thực tế lại tác động vào thực tế, giúp hình thành nhân vật Tác động quan hệ kinh tế – xã hội – văn hóa vào nhân vật, qua hàng trăm nẻo đường Thực tiễn thách thức phương diện Viết văn điều kiện khó Nhà văn có nhìn nhà văn hố, nhà triết học Nền kinh tế thị trường dị ứng với kinh nghiệm Nó can đảm chờ đợi kinh nghiệm, buộc người phải nhận thức tự giác Vì mà nhân vật thực tiễn xây dựng chưa rõ hình hài, phải nhà văn tài thể Tơi có vài lần đem chuyện nói với vài nhà văn có thời chủ lực, anh thừa nhận, viết khó qúa Tuy vậy, thực tiễn lựa chọn nhà văn cho Tư nhà triết học, thẩm mỹ nhà văn hoá, tài thiên bẩm tu luyện hoà quyện lại, phải thực tiễn lựa chọn tiêu chuẩn nhà văn? Có người khơng giúp, góp thực tiễn đường đẩy nhanh tới tương lai Nhưng thực tiễn tự tìm hướng tới tương lai Trên đường đó, thực tiễn không quên xây dựng nhân vật lựa chọn nhà văn Hy vọng nhân vật nhà văn phát nhà văn thực tiễn lựa chọn (Nguồn: Báo Văn nghệ số 4/2015) ... Nhưng thực tiễn tự tìm hướng tới tương lai Trên đường đó, thực tiễn khơng qn xây dựng nhân vật lựa chọn nhà văn Hy vọng nhân vật nhà văn phát nhà văn thực tiễn lựa chọn (Nguồn: Báo Văn nghệ số... nhân vật thực tiễn xây dựng chưa rõ hình hài, phải nhà văn tài thể Tơi có vài lần đem chuyện nói với vài nhà văn có thời chủ lực, anh thừa nhận, viết khó qúa Tuy vậy, thực tiễn lựa chọn nhà văn. .. lập, góp phần xây dựng nhân vật nhà văn, có khái niệm, lý thuyết rút từ thực tế lại tác động vào thực tế, giúp hình thành nhân vật Tác động quan hệ kinh tế – xã hội – văn hóa vào nhân vật, qua hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tiễn xây dựng nhân vật và lựa chọn nhà văn , Thực tiễn xây dựng nhân vật và lựa chọn nhà văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn