Thơ việt nam 1945 1975 nhìn từ hai phái

5 76 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Thơ Việt Nam 19451975 nhìn từ hai phía Thứ hai – 21/03/2016 09:48 Đọc Toàn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975, chuyên luận Nguyễn Bá Thành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016) Có thể nói lần cơng bố chun luận tồn diện, sâu sắc thú vị thơ Việt Nam giai đoạn lịch sử đáng ghi nhớ 19451975 Sẽ có nhiều ý kiến trao đổi trái chiều xung quanh cơng trình này, chúng tơi hình dung thế, dấu hiệu tốt cố gắng từ bỏ lối chiều, đơn giản dễ dãi trước xuất kiện đời sống xã hội văn chương Phải nói để hồn thành cơng trình lớn này, đồng nghiệp bỏ nhiều thời gian, công sức tiền bạc để sưu tầm sở hữu khối lượng tài liệu đồ sộ với hàng nghìn trang, khơng Việt Nam mà nước trời Á – Âu – Mỹ (như Nhật Bản, Pháp, Italia, Hà Lan, Bỉ, Mỹ) Nhưng cơng sức bỏ nhiều mà kết thu lại ỏi theo tập quán cũ, phương pháp cũ, nghĩa “là ta mà mê ta” Có thể nói lần thơ Việt Nam giai đoạn 19451975 nhìn nhận thực thể thơ thống nhất, đa dạng phức tạp thời tiết trị biến thiên lịch sử thời đại bão táp 30 năm cách mạng chiến tranh, bối cảnh đất nước bị chia cắt dằng dặc 21 năm trời, thời kì mà lãnh thổ tồn nhiều thể khác nhau, loại trừ Đã có thời gian dài bị quy định quan điểm nghiên cứu có phần máy móc nên nói đến thơ Việt Nam 1945 – 1975, giới nghiên cứu thường khoanh vùng, khoanh tròn diện mạo thơ dân tộc Việt thời kì thơ cách mạng, thơ sáng tác thung thổ trị – văn hóa thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Động thái khơng sai chưa đủ, phiến diện, thiếu khách quan, chí thiếu cơng Và cháu mai sau tri nhận thơ khuyết – nghĩa có vần thơ lửa cháy, nhiệt huyết tranh đấu mà thiếu tiếng lòng tha thiết, đa sắc cộng đồng Việt từ Bắc chí Nam, Rồng cháu Tiên Có thể nói lần tác giả cơng trình mở toang cánh cửa thơ ca dân tộc thời kì đau thương nhất, bi tráng nhất, tự hào đa dạng, phong phú phức tạp lịch sử thơ ca Việt Nam đại kỷ XX Nói cách xác thì, cơng trình thể tinh thần đổi nhiên cứu văn học chẳng hạn, cố gắng “hạ bệ” Thơ 1932-1945, mà định vị lại thi đàn đại so sánh nghiêm túc, khoa học với thơ Việt Nam giai đoạn 1945-1975: “Nhưng đứng từ góc độ tồn cảnh, nhìn chung tất phận, trường phái toàn khu vực, ta có nhìn lạc quan, nhận định khác hẳn Rằng, thơ Việt Nam 1945-1975 thơ phát triển rực rỡ nhất, tự nhất, nhiều thành tựu Phong trào Thơ (1932 – 1945) xét số lượng chất lượng nghệ thuật, xét ý nghĩa thơ đời sống tinh thần xã hội, xét phương diện loại hình tác giả, loại hình nhân vật trữ tình hình tượng trung tâm, xu hướng đại hóa ngơn ngữ biểu tượng thi ca…khơng thể so sánh với thành tựu thơ 1945 – 1975” (tr 44) Chúng tơi hình dung ý kiến nhà nghiên cứu gây hấn cảm xúc với giới lý luận – phê bình lâu vốn khơng dễ dàng từ bỏ xác tín có tính thiên kiến nhận định tiến trình tượng văn chương tiêu biểu Chuyên khảo gồm chương lớn: Chương 1/Quan niệm văn học Việt Nam 19451975 chỉnh thể; Chương 2/Thơ thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chương 3/Thơ thể Quốc gia Việt Nam Việt Nam Cộng hòa; Chương 4/Những đặc điểm chung thơ Việt Nam 1945-1975 Như thấy, nội dung chương 1, thể lao động nghề nghiệp nghiêm túc nhà nghiên cứu theo tinh thần đổi – hòa nhập với giới đại thực thống từ bên trong, xét riêng văn hóa, văn chương Rộng dân khí dân trí cần tảng thống hữu Đó sức mạnh nội không lĩnh vực nghệ thuật mà rộng trị, kinh tế, văn hóa đạo đức Để có cấu trúc cơng trình thuyết phục độc giả, nhà nghiên cứu lúc vận dụng tổng hợp sức mạnh hiệu ứng tối đa phương pháp nghiên cứu (loại hình học, xã hội học, văn hóa học, thi pháp học,…) Nhưng điều quan trọng để nhà nghiên cứu sâu vào cấu trúc thơ thống nhất, theo tinh thần khoa học, tiếp cận thơ Việt Nam 1945-1975 từ góc nhìn nghệ thuật Làm tiền đề cho công nghiên cứu thơ Việt Nam 1945 – 1975, tác giả cơng bố hai cơng trình có chất lượng khoa học cao: thơ thơ đại Việt Nam (1996) thơ đại Việt Nam (2012) Nghiên cứu thơ Việt Nam 19451975 từ góc nhìn nghệ thuật giúp tác giả thoát khỏi bẫy định kiến xã hội, trị, đạo đức lâu khống chế đời sống hoạt động khoa học, văn học nghệ thuật Chẳng hạn, nương theo nghệ thuật thơ mà cơng trình tác giả tự tin xác đối tượng nghiên cứu đặt thi sỹ Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền bên cạnh nhà thơ lớn Hồ Chí Minh, Tố Hữu Chế Lan Viên Đây phương pháp loại hình tác giả, khơng q câu nệ tiêu chí trị – đạo đức, tuân theo đặc trưng kiểu nhà văn kiểu nghệ thuật, đặc biệt thơ Âu cơng tâm nghiên cứu Cơng tâm giúp đổi thói quen xếp hạng thứ bậc nghệ sỹ theo địa vị xã hội quyền chức Tinh thần đổi phương pháp khoa học cho phép nhà nghiên cứu thư thái bình tĩnh dành hẳn chương (với độ dài 185 trang) để khảo cứu Thơ thể Quốc gia Việt Nam Việt Nam Cộng hòa Có đồng nghiệp tỏ lo lắng cho tác giả giống nghệ sỹ biểu diễn xiếc dây Mạo hiểm nguy hiểm đón chờ lúc Nhưng đọc vào văn thấy yên tâm vì: chứng đầy đủ (hiểu nguồn liệu phong phú, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng), quan trọng cách làm, tức thao tác khoa học cẩn trọng, minh bạch, cơng bằng, phân minh Mười tiểu mục chương (Thơ thể Quốc gia Việt Nam/Khái quát lực lượng sáng tác thơ thể Việt Nam Cộng hòa/Những nhà Thơ tiếp bước đường cũ/Phê phán thực cảm hứng chủ đạo/Xu hướng đấu tranh công khai thơ đô thị miền Nam/Tư tưởng chống Cộng thơ thị miền Nam/Tư thơ hướng nội/Hình tượng Tổ quốc đau thương người lính sầu hận/Biểu tình dục thơ thị miền Nam/Du nhập quan điểm triết học nghệ thuật đại phương Tây), theo chúng tôi, chứng sinh động tinh thần nghiên cứu khoa học dân chủ Nó chinh phục độc giả khó tính nhất, chí bảo thủ Chúng tơi nghĩ, tinh thần minh triết nghiên cứu giúp tác giả công trình sớm hay muộn, khó khăn đến cuối bảo vệ kiến chân lý Tinh thần hòa hợp, đồn kết dân tộc cách khoa học cơng trình nghiên cứu thể đặc sắc cách chứng minh thuyết phục tính thống cao độ thơ Việt chương 4: Những đặc điểm chung thơ Việt Nam 19451975 (Khát vọng độc lập, hòa bình thống đất nước/Xu hướng tự vận động thể loại/Thơ dài trường ca phát triển/Q trình đại hóa ngơn ngữ hình ảnh thơ) Chúng tơi nghĩ, khơng phải thiếu thiện chí cho “lai ghép” Thực tiễn tiên Tác giả khái quát đặc điểm thơ thực tiễn thơ phong phú từ phận khác nhau, xu hướng phong cách khác hình thành thể khác Nhưng quy luật – trăm sông đổ biển Chính gọi tinh thần dân tộc quy tụ thống văn hóa, văn học nghệ thuật, có thơ ca Ở khơng có chuyện tình hay lý, mà thấu tình đạt lý Chúng tơi muốn nói đến văn phong nghiên cứu ưu điểm cơng trình Tồn cảnh thơ Việt Nam 19451975 Say mê, nhiệt hứng, tha thiết với thơ dân tộc, tình cảm thường trực tác giả Chất men giúp nhà nghiên cứu lối hành văn xác lạnh lùng khơ cứng Viết phê bình có văn khó, viết nghiên cứu có văn lại khó Cái bề ngồi đơi tỏ “gàn” ơng đồ Xứ Nghệ khơng đâu bóng dáng trang văn Có lẽ chất văn uyển chuyển khiến độc giả không cảm thấy mệt mỏi 500 trang sách cơng trình nghiên cứu lớn Đơn cử trường hợp Vũ Hoàng Chương – đại biểu “những nhà Thơ tiếp bước đường cũ” Những nhận định Vũ Hoàng Chương, theo cách viết nhà nghiên cứu, vừa xác vừa uyển chuyển: “ Những tập thơ ông sau Thơ dường tiếp tục phong cách lãng mạn giai đoạn trước Những suy nghĩ cảm xúc cách mạng dừng lại nhiệt tình lửa rơm buổi đầu, sau ta không gặp lại nữa” (tr 253-254) Nhưng thể tất viết: “ Thơ say ông trước 1945 đỉnh cao đóng góp cho thơ dận tộc Nhìn chung giai đoạn 1954 -1975, gạt ngộ nhận trị ngồi, thơ ông để lại cho người đọc nhiều ấn tượng, mà sâu đậm lòng nặng trĩu ông quê hương đất nước, đặc biệt Thăng Long ngàn năm lịch sử” (tr 257258) Cơng trình Tồn cảnh thơ Việt Nam 1945-1975 khơng phải khơng có điều bất ý với độc giả, điều khó tránh khỏi Trên tinh thần cởi mở nay, tin tưởng sâu sắc sách mang lại cho văn giới nhìn mẻ, có tính phát thơ dân tộc thống Đọc sách chúng tơi kì vọng gây men cho yêu mến thơ ca dân tộc thời đại Nguồn: Hội Nhà văn Việt Nam (BÙI VIỆT THẮNG) ... văn học Việt Nam 1945 – 1975 chỉnh thể; Chương 2 /Thơ thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Chương 3 /Thơ thể Quốc gia Việt Nam Việt Nam Cộng hòa; Chương 4/Những đặc điểm chung thơ Việt Nam 1945- 1975 Như... học với thơ Việt Nam giai đoạn 1945- 1975: “Nhưng đứng từ góc độ tồn cảnh, nhìn chung tất phận, trường phái tồn khu vực, ta có nhìn lạc quan, nhận định khác hẳn Rằng, thơ Việt Nam 1945- 1975 thơ phát... cấu trúc thơ thống nhất, theo tinh thần khoa học, tiếp cận thơ Việt Nam 1945- 1975 từ góc nhìn tư nghệ thuật Làm tiền đề cho công nghiên cứu thơ Việt Nam 1945 – 1975, tác giả cơng bố hai cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thơ việt nam 1945 1975 nhìn từ hai phái , Thơ việt nam 1945 1975 nhìn từ hai phái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn