Quan niệm về cái đẹp của phong trào thơ mới

6 69 0
  • Loading ...
1/6 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Quan niệm đẹp phong trào “Thơ mới” 1932 – 1945 Từ thơ ca truyền thống đến Thơ đột phá vĩ đại quan điểm thẩm mỹ thơ ca Chính cách tân quan niệm đẹp làm “cú hích” quan trọng cho tiến trình phát triển thơ ca Việt Nó giúp thơ ca dân tộc nhanh chóng phát triển theo đường đại hóa Và từ đây, thơ ca Việt hội nhập vào thơ ca nhân loại Cũng từ phương diện này, mà nhiều nhà nghiên cứu, phê bình đánh giá cao phong trào Thơ mới, cho “Thơ cách mạng vĩ đại thi ca” Lịch sử phát triển thơ ca nhân loại lịch sử tiến hóa thay đổi thang giá trị Các nhà Thơ đưa tuyên ngơn đẹp hòan tồn mới, khơng nói đối lập với quan điểm thẩm mỹ thơ ca truyền thống Nếu thơ cổ điển hướng đến đẹp hữu ích, đẹp chuẩn mực, cân đối; Thơ đề cao đẹpsiêu thoát (vượt lên bình thường, tẻ nhạt) đẹp kỳ dị, đẹp “phi chuẩn mực“ Quan điểm bộc lộ qua đấu tranh “Thơ cũ” “Thơ mới”; tranh luận hai phái: Nghệ thuật vị…; số sáng tác có tính chất tun ngơn Thế Lữ, Xuân Diệu…, nhóm Xuân Thu nhã tập – Các nhà Thơ ảnh hưởng sâu sắc quan điểm thẩm mỹ văn học lãng mạn phương Tây, đặc biệt Baudelaire, Valéry, Gautier… Họ cho rằng, thơ ca muốn đẹp, muốn kỳ diệu, cần phải thoát ly sống, ly hữu ích, vụ lợi sinh hoạt trần tục Họ chủ trương thơ phải tách rời với thực tiễn trị, kinh tế, đạo đức Nhiệm vụ văn học tìm kiếm đẹp: “Tìm đẹp thiên nhiên nghệ thuật Tìm đẹp nghệ thuật phê bình” (Hồi Thanh) Thế Lữ tun ngơn: Tơi người khách tình si/ Ham vẻ đẹp mn hình, mn vẻ/ Mượn lấy bút nàng Li Tao vẽ/ Và mượn đàn ngàn phím tơi ca (Cây đàn mn điệu) Nhìn chung, họ đặt nghệ thuật lên sống, hướng nghệ thuật đến chỗ siêu thoát, tách rời đời sống vật chất: “Nghệ thuật cao cấp phải đài Phải đem ta xa với đời sống thường vật chất” Nhóm Xuân Thu nhã tập (1) đồng nghĩa thơ với Đạo, với Đẹp Với họ, thơ thứ rung động, xa vời, vô tư lợi “Thơ trước hết phải trẻo, vô tư, khêu gợi không cùng, rung động tức khắc, gặp gỡ đột nhiên, hiến dâng không nghĩ đến trở – “Văn” nói chuyện đời, “thơ ” phải tiếng đời u huyền, trực tiếp” Thơ người nhóm Xuân Thu nhã tập biểu thị theo công thức sau: THƠ = TRONG = ĐẸP = THẬT Và theo họ: “Cái trẻo đẹp: hương hoa, chất ngọc, lòng băng, ý tưởng vơ tư lợi, cử vô lý do; không cần cho gì, để làm gì, biết nào; tự có ý nghĩa, có cứu cánh nó; tự túc, tòan Và thật đẹp Một lá, lời đau, khóe mắt, nhịp đờn… Ai bảo hư ảo? Đó thật, ta cảm thông trực giác, nằm lá, lời đau, khóe mắt, nhịp đờn… Ta thấy THƠ? “ Nhìn chung, quan niệm đẹp thơ nhà Thơ gặp gỡ với quan điểm nhà thơ lãng mạn Pháp Gautier quan niệm: “Chỉ có khơng có ích thật đẹp… Làm thơ khơng cần có mục đích, hay có mục đích để chơi, để phát dương đẹp mà thôi“ Khi đặt mối quan hệ văn học đời sống xã hội, nhà Thơ đặt đẹp thơ ca lên sống Họ đồng với quan điểm: người cầm bút phải vượt qua thành kiến, phép tắc, khn khổ, biết hòa hợp rung động tự lòng trước đẹp tự nhiên Nghệ thuật vụ lợi, không để đời sống vật chất chi phối – phải biết vươn lên đó, để “tìm hay, đẹp, lạ cảnh trí thiên nhiên tâm linh người ta” Và “văn tài” mình, giúp cho người đọc nghe, thấy, cảm trước đẹp, hay Muốn vậy, sáng tác nghệ thuật phải cố sức giúp người ta phản động lại với hoàn cảnh bẩm thụ tự nhiên Cuộc đấu tranh phái “Nghệ thuật vị nghệ thuật” (2) (đứng đầu Hòai Thanh) phái “Nghệ thuật vị nhân sinh” (đứng đầu Hải Triều) bộc lộ rõ thái độ nhà phê bình Hồi Thanh nhà Thơ thơ Đối lập với quan điểm “Nghệ thuật vị nhân sinh“, họ chủ trương tách nghệ thuật khỏi mối liên hệ với đời sống, thời đại lợi ích giai cấp Họ nhấn mạnh vai trò sáng tạo chủ quan nghệ sĩ, tính khơng vụ lợi, thời nghệ thuật Nghệ thuật phải khát vọng vươn tới đẹp vĩnh cửu Hồi Thanh ví văn chương bơng hoa, đem đến cho người đọc giây phút say sưa, thoát tục để quên nhọc nhằn thực “Một văn hoa, người ta ép hoa phải thành nghĩa lý gì” Thiếu Sơn cho rằng: “Văn chương có nghĩa tìm kiếm phơ bày đẹp” Còn Phan Văn Dật cho: “Nghệ thuật tức phương pháp người ta dùng để gây cảm giác, cảm tình, mỹ cảm” Trong “Văn chương văn chương” Hoài Thanh đặc biệt trọng đến đẹp nghệ thuật “Tìm hay, đẹp, lạ cảnh trí thiên nhiên tâm linh người ta, mượn câu văn, đá, tranh làm cho người ta nghe, thấy, cảm, nhiệm vụ tối cao nghệ thuật” Hồi Thanh phân biệt hai dạng người: người cầm bút nhà văn Người cầm bút nói chuyện trị, ln lý, xã hội; nhà văn nói đến văn chương túy “Nhà văn người sống xã hội, cố nhiên phải tùy sức làm hết phận người cầm bút mà Ta nên nhớ rằng, cầm bút chưa phải viết văn Văn chương vật quý, có đâu được nhiều thế” Các nhà Thơ Hoài Thanh nhận thấy đẹp – đặc trưng thơ nói riêng, nghệ thuật nói chung Nếu đánh đặc tính này, vơ hình chung, ta dung hòa với hình thái xã hội khác (đạo đức, triết học, tơn giáo, trị) Đây mặt tích cực quan niệm nghệ thuật Thơ Nhưng đề cao đẹp mức, tuyệt đối hóa đẹp cách cực đoan, đánh chức xã hội, cắt đứt mối liên hệ với đời (mà nói cho cùng, đích văn chương hướng đến đời, hướng đến người, người) – Một chuẩn mực đẹp thơ nhà Thơ mới, gắn thơ với tĩnh lặng, buồn, mong manh, hư ảo Tĩnh lặng, buồn, cô đơn, vớiThơ đẹp huyền diệu, khiết Cái đẹp văn học lãng mạn nói chung Thơ nói riêng hướng đến mộng tưởng, thoát ly, mong manh, mờ ảo Quan điểm thẩm mỹ hoàn toàn đối lâp với nhà thơ cách mạng Cái đẹp văn học cách mạng hướng đến sôi nổi, vui tươi, lạc quan Mộng tưởng (một giới khác với thực sống) đặc tính quan trọng thơ ca lãng mạn Dẫu giới chưa có khơng thể có, miền trú ẩn thiêng liêng, dịu tâm hồn họ Sương nương theo trăng ngừng lưng trời/ Tương tư nâng lòng lên chơi vơi (Xuân Diệu)… Cả “Trời mơ cảnh thực huyền mơ” choáng ngợp tâm hồn Dường thi sĩ sống cõi mơ, cõi “lặng chìm”, cõi hư ảo: Cả trời say nhuộm màu trăng/ Và lòng tơi chẳng nói rằng/ Khơng tiếng nghe đụng chạm/ Dẫu tiếng vỡ băng (Đà Lạt trăng mờ – Hàn Mặc Tử) Cái đẹp Thơ gắn với ánh sáng, hương thơm nhạc điệu Xuân Diệu lấy câu thơ có tính chất tun ngơn Baudelaire làm đề từ cho thơ “Huyền diệu” mình: Les parfumes, les couleurs et les sons se répondent“ (Những mùi hương, màu sắc âm tương ứng với nhau) (Baudelaire) Sự giao động âm thanh, màu sắc ý nghĩa trở thành nguyên tắc sáng tạo quan trọng Thơ (Ảnh hưởng từ câu định nghĩa Valéry: “Thơ giao động âm ý nghĩa”) Đoàn Phú Tứ cảm nhận “màu thời gian tím ngát” tình dun (Theo Hoài Thanh, người Pháp cho thời gian màu xanh):… Dun trăm năm đứt đoạn/ Tình thuở vương/ Hương thời gian thanh/ Màu thời gian tím ngát (Màu thời gian).Đây không màu thời gian, mà màu hương thơm, màu ánh sáng nhạc điệu Nói R.Jakobson, vai trò chủ âm thuộc âm nhạc Âm nhạc trở thành sức hấp dẫn đầy ma lực Họ viết nhạc giới kỳ diệu Trong “Huyền diệu”, Xuân Diệu mang đến giới âm nhạc đầy mơ màng, quyến rũ: Hãy tự buông cho khúc nhạc hường/ Dẫn vào giới dudương/Ngừng thở lại xem ấy/Hiển hoa phảng phất hương (Huyền diệu) Bích Khê có hẳn thơ với tựa đề “Nhạc”: Nàng ơi! Đừng động… có nhạc dây/Nhạc gây hoa mộng, nhạc ngát mây/ Nhạc lên cung hường, nhạc vơ đào mộng/ Ơ nàng tiên nương! – Hợp nhạc đầy hương (Nhạc – Bích Khê) Hàn Mặc Tử cho rằng: “Thi sĩ Bích Khê có đơi mắt mơ, mộng, ảo, nhìn vào thực tế thật trở thành chiêm bao, nhìn vào chiêm bao lại xơ sang địa hạt huyền diệu” (Huyền diệu nhà Thơ đồng nghĩa với âm nhạc) Âm nhạc trở thành chuẩn thẩm mỹ thơ ca, yếu tố âm nhạc có Thơ mới, nhà thơ cổ điển nhận thấy: “Thi trung hữu họa, thi trung hữu nhạc” (Trong thơ có họa, thơ có nhạc) Nhưng phải đến Thơ mới, yếu tố âm nhạc xem chuẩn mực đẹp, hình tượng trung tâm sáng tác thơ ca Các nhà Thơ sáng tạo câu thơ mong manh, hư ảo, huyền hồ, nhiều câu thơ hay, xem tuyệt bút: Ơ! Hay buồn vương ngô đồng/ Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mơng (Bích Khê); Long lanh tiếng sỏi vang vang hận/ Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người (Xuân Diệu) – Cái đẹp Thơ mới, gắn với kỳ dị Và nói, lần đầu tiên, thơ ca Việt xuất yếu tố Các nhà nghiên cứu cho rằng, quan điểm thẩm mỹ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tập thơ: “Les fleurs du mal” (Những hoa tội lỗi) Baudelaire Baudelaire cho rằng: Cái ác, kinh khủng đẹp Trong bài: “Ca ngợi đẹp”, ông viết: “Hỡi sắc đẹp! Hỡi quái vật kếch xù, khủng khiếp, ngây thơ! Dầu em đến từ thiên đường hay địa ngục, điều có chi; mắt, nụ cười, bàn chân em mở cánh cửa cõi vô tận mà ta yêu chưa biết tới” Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Vũ Hoàng Chương, Bích Khê… gặp gỡ quan niệm Họ xóa nhòa ranh giới đẹp với ghê tởm.Trong tựa cho tập thơ “Tinh huyết” Bích Khê, Hàn Mặc Tử viết :”Thi sĩ khát khao hoài vọng mới, đẹp, rung động hồn phách chàng đến tê liệt, dại khờ, dù đẹp cao hay đê tiện, tinh khiết hay nhơ bẩn, miễn có tính chất gây nên đê mê, khối lạc” Cái đẹp kinh dị xuất qua hàng loạt thơ Bích Khê, nhiều thơ tập “Tình huyết” nhuộm đầy máu huyết Hình ảnh sọ người đầy kinh khủng, rùng rợn, với Bích Khê là: “Hồ nguyệt động nhiều trăng lấp lánh; chứa bao chất ngào say dại, uống đến lịm người tủy thơm não mát” Ta tìm thấy thơ Chế Lan Viên hình ảnh kinh dị vậy: nào“xương vỡ máu trào“,… nào: “những bóng ma Hời sờ soạng đêm” Nhất thơ Hàn Mặc Tử (vào thời gian bị bệnh tật, điên loạn cuối đời), ta thường thấy xuất hình ảnh ghê rợn: Ôi ta mửa búng huyết/ Khi say sưa với lượn sóng triền miên (Máu cuồng hồn điên) Tuy vậy, “cái đẹp kinh dị” thơ Hàn Mặc Tử không đồng với đẹp thơ Baudelaire Hàn Mặc Tử không thừa nhận đẹp đến từ địa ngục, từ quỷ sa tăng Baudelaire Cái đẹp ấy, theo Hàn Mặc Tử, sinh từ tôn giáo: “Đức Chúa Trời tạo trăng hoa, nhạc, hương người đời hưởng thụ… Chúa Trời cho đời… loài thi sĩ Lồi thi sĩ bơng hoa q hiếm, sinh đời với sứ mạng thiêng liêng… phải biết tận hưởng cơng trình châu báu Đức Chúa Trời… trút vào linh hồn người ta nguồn khoái lạc đê mê, thơm tho, sạch” Yếu tố “trong sạch” làm xuất thơ phạm trù thẩm mỹ mới, mà khơng thể tìm thấy thơ cổ điển Tuy nhiên, sau, Thơ đẩy địa hạt sang điên loạn thần bí, người đọc khó chấp nhận Cần phải thấy rằng, để hoàn thành sứ mệnh lịch sử này, Thơ phải có cộng hưởng hai yếu tố: nội sinh (truyền thống) ngoại nhập (văn hóa phương Tây) Ngồi “cú hích” quan trọng chủ nghĩa phương Tây, Thơ kết vận động tự thân đầy thầm lặng đau đớn thơ ca truyền thống Nguyễn Văn Siêu có nói: “Văn chương có loại đáng thờ, có loại khơng đáng thờ Loại đáng thờ loại chuyên người Loại không đáng thờ loại chuyên văn chương“ Nhìn bề măt, Thơ thuộc loại thứ hai Nhưng thực ra, ẩn sau “chỉ chuyên văn chương” ấy, người, nhân văn Chính Huy Cận – đại biểu xuất sắc phong trào Thơ bộc lộ: “Đi sâu vào tâm hồn ta với sóng ngầm, gặp hồn dân tộc; thật sâu vào tâm hồn dân tộc, gặp hồn nhân loại Quá trình ‘thâm canh’ Thơ Cái chung riêng Thơ hòa hợp biện chứng, sáng tạo, thơ“ Từ cách tân quan niệm đẹp, Thơ thay đồi chất so với thơ ca truyền thống; giúp thơ ca Việt vào quỹ đạo chung thơ ca nhân lọai TRẦN HUYỀN SÂM (nguồn: TCSH số 150 – 08 – 2001) —————————————————– (1) Xuân Thu nhã tập đựoc xem hướng tìm tòi cuối phong trào Thơ 1932-1945 (2) Thật Hồi Thanh chưa phát biểu Ơng nói: Văn chương văn chương”, quan điểm ông gần với phái “Nghệ thuật vị nghệ thuật” phương Tây, tiêu biểu Gautier Khi nghiên cứu kỹ Hoài Thanh, Văn chương hành động, nhận thấy, quan điểm nghệ thuật ông “vị nhân sinh” (Xem Văn chương hành động – Hoài Thanh toàn tậpdo Từ Sơn biên soạn – NXB Văn học, 1999) ... ‘thâm canh’ Thơ Cái chung riêng Thơ hòa hợp biện chứng, sáng tạo, thơ Từ cách tân quan niệm đẹp, Thơ thay đồi chất so với thơ ca truyền thống; giúp thơ ca Việt vào quỹ đạo chung thơ ca nhân... người) – Một chuẩn mực đẹp thơ nhà Thơ mới, gắn thơ với tĩnh lặng, buồn, mong manh, hư ảo Tĩnh lặng, buồn, cô đơn, vớiThơ đẹp huyền diệu, khiết Cái đẹp văn học lãng mạn nói chung Thơ nói riêng hướng... thật đẹp Một lá, lời đau, khóe mắt, nhịp đờn… Ai bảo hư ảo? Đó thật, ta cảm thơng trực giác, nằm lá, lời đau, khóe mắt, nhịp đờn… Ta thấy THƠ? “ Nhìn chung, quan niệm đẹp thơ nhà Thơ gặp gỡ với quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan niệm về cái đẹp của phong trào thơ mới , Quan niệm về cái đẹp của phong trào thơ mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn