Nhân học trong nghiên cứu văn chương

9 19 0
  • Loading ...
1/9 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Nhân học nghiên cứu văn chương logo – Năm 2012, Tạp chí Teksty Drugie, tài trợ Bộ Khoa học Giáo dục Đại học Ba Lan, xuất ấn phẩm đặc biệt, tiếng Anh, công bố tiểu luận giới nghiên cứu hàn lâm Ba Lan xoay quanh chuyên đề Nhân học nghiên cứu văn chương(Anthropology in literary studies)(1) Đây coi ví dụ điển hình cho thực tế có chuyển hướng mạnh mẽ nghiên cứu văn chương mà tính chất liên ngành, hay cụ thể hơn, việc tìm hiểu văn học từ tri thức nhân học, khơng q xa lạ, chí, trở nên phổ biến nhà khoa học nhân văn giới Trong lời dẫn nhập, Grzegorz Grochowski, thành viên hội đồng biên tập, khẳng định: “Dĩ nhiên, mối liên hệ hai lĩnh vực (nhân học nghiên cứu văn học đương đại) điều bất ngờ đặc biệt hay mẻ hoàn toàn” Bộ ba liên đới: nhân học, văn hóa văn chương Những mang tính nhân học phân tích văn học, theo G Grochowski, thực sáng tỏ loạt khái niệm M Bakhtin, người thực diễn dịch rộng văn chương, tìm kiếm chúng dấu vết tập hợp nhận thức giới Hầu hết lĩnh vực trước tác ông, từ phong cách, quan niệm thể loại lời nói, mơ tả cải trang hóa (carnivalisation), lí luận tiểu thuyết, đến triết luận đối thoại, đồng dạng thức trường khái niệm tính nhân văn văn hóa, làm cho sáng hiểu bổ sung đầy thêm với khái niệm khác Truyền thống kết hợp văn chương nhân học trì thường xuyên Pháp, G Grochowski ra, thể kết hợp từ lí thuyết ngôn ngữ, văn chương Roman Jakobson tri thức nhân học, dân tộc học Claude-Lévi Strauss, hay sau, khám phá René Girard, Roger Caillois, Georges Bataille(2) Ngày nay, phân tích văn hóa đại chúng, nguồn nghe nhìn, sức hút du lịch hay hoạt động biểu diễn, ta thấy nhiều khía cạnh chúng tham chiếu từ phần tiểu luận I Lotman hình thức đời sống xã hội Nga, R Barthes huyền thoại giai tầng tư sản Pháp hay U Eco móc nối dị biệt giải trí Mĩ Mối liên đới nhân học văn chương khơng phải nhiên mà thành q trình tạo dựng nối kết hai lĩnh vực có khơng bất đồng quan điểm Ngay khái niệm nhân học (anthropology), theo nghĩa hẹp nhất, khoa học người, kéo theo lịch sử lâu dài nhiều hoạt động lĩnh vực liên quan Nhìn vào diễn giải Bách khoa thư nhân học văn hóa xã hội (Encyclopedia of social and cultural anthropology) anthropology liên quan chặt chẽ với khảo cổ học (archaeology), địa chí (geography), dân tộc chí (ethnography), xã hội học (sociology) tùy thuộc mức độ, ngữ cảnh khác Chẳng hạn, với khảo cổ học, theo M Dietler, có thời gian người ta cho “thì q khứ nhân học văn hóa” thực tế, mối quan hệ với nhân học văn hóa – xã hội phức tạp rộng lớn Ở Mĩ, trường đại học thường cho khảo cổ học bốn ngành ngành tương hỗ (cùng với nhân học văn hóa – xã hội, nhân học sinh thái – thể chất, nhân học ngôn ngữ) tạo nên khoa nhân học Trong trường đại học châu Âu, khảo cổ học lại tồn riêng rẽ khoa, viện khảo cổ (hoặc sơ sử tiền sử) Tuy nhiên, “sự đóng góp nhân học văn hóa – xã hội khảo cổ học đa dạng quan trọng”(3) Với dân tộc chí, nhân học dựa vào ghi chép, mô tả kết điền dã để tiến hành nghiên cứu cách hàn lâm đời sống người ngữ cảnh văn hóa – xã hội khác Với xã hội học, nhân học chia sẻ số tri thức chung bậc thầy, đặc biệt K Marx, M Weber E Durkheim Bằng cách liên đới vậy, nhân học, từ chỗ bó hẹp mơ tả đặc điểm hình dạng người tự nhiên, dần lấn sang khám phá chất người điều kiện sống dị biệt, nhằm thỏa mãn tham vọng miêu tả người theo nghĩa rộng Các nhà nhân học, đây, không loại trừ chủ đề nghiên cứu nào, từ tôn giáo, nghệ thuật, giới, chiến tranh, sinh thái, quan hệ chủng tộc, thân tộc, ngôn ngữ, quốc gia nhà nước, đến chơi đùa, chiến lược sinh kế, truyền thông, du lịch, lương bổng, đau ốm, bệnh tật, khoái cảm…(4) Diện nghiên cứu lớn, hay xác hơn, tính tồn diện (holistic) rõ nhân học, tư cách kẻ trầm tư câu hỏi lớn sống, chết, cơng lí, quyền lực…, rành rẽ thơng hiểu thấu suốt tính tính riêng biệt người Tính tồn diện nhân học thể việc dựa nghiên cứu tổng thể thực trạng nhân sinh (human condition): khứ, tương lai; sinh học, xã hội, ngơn ngữ văn hóa Do đó, nhà nhân học cần đến tìm kiếm nhiều lĩnh vực khác để nghiên cứu người, cố gắng đưa tranh hoàn thiện đời sống nhân loại Với tư cách yếu tố hệ thống, văn học đem lại chứng từ quan trọng để nhà nhân học tri nhận, cung cấp thêm nhìn đa chiều người R Barthes cho nhân học chi nhánh hệ hình tri thức, họ hàng với văn chương điểm cao Theo ông, tất diễn ngôn lịch sử, diễn ngôn nhân học gần gũi với văn xi(5) Ở cấp độ khác, lí thuyết nhân học có song hành chặt chẽ với lí thuyết văn chương Trong kỉ XX, lí thuyết khoa học nhân văn tự khơng co rút vào biên giới thu hẹp Càng sau, mức độ giao thoa lí thuyết lớn, hay xác hơn, nhận định nhà nhân học Roy Ellen “đây giới đầy dũng cảm tạp lí thuyết”(6) Sự gần gũi, phóng chiếu lẫn lí thuyết nhân học văn chương dẫn đến việc phê bình văn chương trình chia sẻ khái niệm chung Các lí thuyết phê bình văn học “cổ mẫu”, “huyền thoại”, “nghi lễ”, “biểu tượng”…, theo J Schlaeger, coi “khúc ngoặt nhân học” nghiên cứu văn chương(7) Một đọc mang tính nhân học, vậy, khả thể đầy cám dỗ giới học giả văn chương Nhân học văn hóa (cultural anthropology), hai lĩnh vực nhân học, tỏ đầy ưu tích hợp với khoa học văn chương Từ chủ trương nghiên cứu văn hóa xã hội nhân loại, nhân học văn hóa hướng đến mơ tả, phân tích, tường minh giải thích tương đồng dị biệt văn hóa, xã hội để có miêu tả kĩ lưỡng người Với nhà nhân học, văn hóa khơng hạn định giới tinh hoa hay phận xã hội riêng lẻ Tất người đạt đến văn hóa thơng qua thâu nhập văn hóa (enculturation), tiến trình cho phép văn hóa truyền dạy (learned) chuyển dịch (transmitted) qua nhiều hệ(8) Chính nhờ quan điểm nhân vănnhân học văn hóa huy động lúc tập hợp liệu, từ kinh tế, trị, tơn giáo, ngơn ngữ, văn chương nghệ thuật để tìm hiểu tỉ mỉ người tư cách cá thể, nhà sản xuất xã hội, kẻ sáng tạo lịch sử văn hóa Ở đây, định nghĩa diễn dịch văn hóa C Geertz, người có ảnh hưởng lớn đến giới nhân học, tác động trực tiếp vào môn giải học, kí hiệu học phê bình văn cảnh Theo Geertz, văn hóa hệ thống biểu tượng mang nghĩa (meaning), “văn hóa dân tộc tập hợp văn bản”(9) nên hành động đọc diễn dịch, giải thích thơng tin mà tác giả muốn hàm ý Nghiên cứu văn học, cảm hứng đọc sâu, nhu cầu phân tích văn gài cắm, hội thấu tác phẩm, nơi kiện văn hóa, xã hội mơ tả nói lên chất ngữ cảnh sống người Bởi vậy, diễn giải văn hóa văn chương, khác với văn hóa học thiên nghiên cứu đa dạng văn hóa (cultural diversity) lấy yếu tố biểu văn hóa làm trọng tâm, lại chủ yếu truy tìm ý nghĩa văn hóa xây dựng người thực tính nhất, riêng biệt Về thực chất, diễn giải thu nhận thu nhận khác, đọc đọc khác Mối quan hệ hai chiều nhà văn nhà nhân học (anthropologist) lí để nhân học văn hóa trở nên thuyết phục vào nghiên cứu văn chương Trong nhiều bàn luận “nhân học văn chương hay tính văn chương nhân học”, “nhân học hóa nghiên cứu văn chương” giả định nhà văn nhà nhân học, nhà nhân học nhà văn, nhà thơ thu hút ý lớn(#10) Không phải ngẫu nhiên mà số thể loại văn học tiểu thuyết lịch sử, tiểu thuyết du hành, tự truyện… hồn tồn coi ghi chép dân tộc chí tính chất thực thể Đương nhiên, nhà văn khơng bị ép phải dính chặt với chuẩn chân thật mô tả Theo Erickson, “tinh thần thực mục đích nhiều nhà văn hư cấu khơng ngang với mơ tả xác (của nhà nhân học)”(#11) Song trước văn văn chương, câu hỏi “nhà văn nghiên cứu người” khiến người đọc có quyền đặt nhà văn vào vị trí kẻ quan sát/tham dự/diễn giải – nghĩa vị trí nhà nhân học Thực tế Việt Nam: kết hội phía trước Tuy việc giới thiệu nhân học văn hóa lí thuyết có phần thiếu hệ thống, giới nghiên cứu văn học Việt Nam nhận thấy tiếng gọi mẻ, hấp dẫn Tiếng gọi trước hết bắt nguồn xu hướng nghiên cứu văn học từ văn hóa, với mức độ phổ biến ngày tự giác cao thu nhiều kết đáng kể, trở nên không thua so với khuynh hướng nghiên cứu văn học tồn trước Bên cạnh lí thuyết cấu trúc, giải cấu trúc, tự học, hậu đại, nữ quyền luận, diễn ngơn… vốn có vị vững nhờ tập hợp số đông theo đuổi triển khai, bản, từ thập niên 1990 trở lại đây, nghiên cứu văn học từ văn hóa bắt đầu lên quyền lực mới, tạo chuyển dịch rộng bình diện lí thuyết phê bình văn học: từ tiếp cận bên văn bản, coi văn có độ tự trị khép kín cao (nội quan) đến đặt văn hệ quy chiếu văn (ngoại quan) Điều dẫn đến hệ là, không gọi thẳng tên, nghiên cứu văn học từ văn hóa bao hàm thao tác, góc nhìn nhân học văn hóa mà đó, mờ nhòe định nhân học văn hóa văn hóa học hiểu quan điểm tương tác đa chiều văn hóa văn học, nơi văn văn học hoàn toàn chấp nhận giải mã nhiều văn tri thức khác nhau, nhằm thông hiểu lớp nghĩa văn thấu triệt Đặc điểm thấy cơng trình Nho giáo văn học Việt Nam trung cận đại (1995) Trần Đình Hượu, Nhà nho tài tử văn học Việt Nam (1995) Thực thể Việt nhìn từ tọa độ chữ (2010) Trần Ngọc Vương… Có lẽ Đỗ Lai Thúy người nhắc đến thuật ngữ phần tiếp nhận tinh thần nhân học văn hóa Trong cơng trình Hồ Xn Hương, hồi niệm phồn thực (1999), sau đề cập đến phương pháp tiếp cận thơ Hồ Xuân Hương tựu thành, Đỗ Lai Thúy đề “đường đến nhân học văn hóa”(12) Tuy khơng giải thích nội hàm khung lí thuyết nhân học văn hóa, qua tác giả diễn giải, đặc biệt mơ hình tiếp cận (thơ Hồ Xuân Hương -> văn hóa dâm tục -> tục thờ cúng phồn thực -> tín ngưỡng phồn thực), thấy cách nghiên cứu văn học từ văn hóa tri thức dân tộc học, nhân học Cơng trình khơng mang lại cách đọc Bà chúa thơ Nôm mà cho thấy lợi phương pháp liên ngành nghiên cứu văn học cho phép tác giả phục dựng hồ sơ kí ức, tâm thức cộng đồng đặt lên văn thơ ca để nhận hành trình sáng tạo độc đáo người nghệ sĩ Người thứ hai đề cập dừng lại lâu việc giới thiệu, ứng dụng nhân học văn hóa để khảo cứu văn chương Trần Nho Thìn, với cơng trình Văn học trung đại Việt Nam góc nhìn văn hóa Theo tác giả, văn hóa học “chủ yếu nghiên cứu giá trị văn hóa cộng đồng định thừa nhận, đúc kết qua châm ngôn, tục ngữ, kinh sách, tập tục phổ biến”, nhân học văn hóa “chủ yếu mơ tả trình diễn, biểu quan niệm văn hóa đời sống thực với phương pháp khảo sát điền dã, quan sát thực địa thông qua tài liệu khảo cổ học, thư tịch ghi chép có tính chất miêu tả thực địa”(13#) Những kiến giải bi kịch tinh thần nhà nho Việt Nam với tính cách nhân vật văn hóa hay xem xét giới nhân vật Truyện Kiều phạm trù thân – tâm phát “cái tôi” tác giả thơ trung đại…, nhìn chung, tiêu biểu cho trình “dịch thuật” ý nghĩa văn văn học trung đại tác giả vận dụng nhân học văn hóa 65170 1313862203 Thiển nghĩ, dạng thức sơ khai nhân học văn hóa nghiên cứu văn học Việt Nam hẳn phải đời sớm hơn, từ trước 1945, tiểu luận Phạm Quỳnh mà bật Người nơng dân Bắc Kì qua tiếng nói bình dân, viết tiếng Pháp năm 1929, xuất năm 1943, hay cơng trình Kinh Thi Việt Nam (1940) Trương Tửu, xuất sắc, có tính kinh điển cơng trình Hát đối nam nữ niên Việt Nam (1934) Nguyễn Văn Hun Là trí thức Tây học có qng thời gian làm thông ngôn Viện Viễn Đông bác cổ, Phạm Quỳnh tinh nhạy nắm phương pháp nghiên cứu địa lí nhân văn để tìm hiểu lời ăn tiếng nói người nơng dân Bắc Kì, nơi vào thời điểm coi tiêu biểu cho tính cách Việt chưa bị văn hóa xâm thực Coi ca dao, tục ngữ, dân ca kiện, Phạm Quỳnh cắt nghĩa tài tình luật tục, lễ hội, “tâm hồn người dân quê”(14) Cũng cách làm tương tự thiên phân tích khoa học, Trương Tửu xa khảo đời sống xã hội đời sống tâm lí người Việt ẩn tàng ca dao, tục ngữ, thứ “thi ca bình dân” theo quan niệm ơng Những phân tích dân tộc học gia tộc phụ hệ (phần thứ Hai, chương III), chống nam quyền (chương IV), đời sống (chương VI) …, theo tôi, quan trọng để nhận thức lại truyền thống Kinh Thi Việt Nam “chứng thực tinh thần cốt yếu dân Việt Nam” phong dao “sự chống đối Nho giáo, chống đối nạn Trung Quốc hóa”(15) Có thể nói, tiểu luận Phạm Quỳnh Kinh Thi Việt Nam Trương Tửu gợi dẫn sắc sảo, hấp dẫn quan trọng, dù bị khuất lấp lâu đủ mẻ để xếp vào xu hướng nhân học ngơn ngữ (linguistic anthropology) có sức hút nước ta gần Hát đối nam nữ niên Việt Nam, tác giả thừa nhận, “vận dụng phương pháp ngôn ngữ học dân tộc học” Nó cho phép người nghiên cứu “sử dụng nhiều phương tiện điều tra khác nhau, làm việc khơng có định kiến, giới hạn soi sáng phạm vi nghiên cứu mình”(16) Thơng qua việc phân tích tỉ mỉ phương diện văn (lời hát), kết hợp kiện xã hội (lễ hội) quan sát được, Nguyễn Văn Huyên không đưa luận giải xuất sắc ứng tác, nhịp điệu, âm hát đối mà cung cấp chi tiết đời sống, tâm thái, tập quán Việt Nam Sẽ không lời cho rằng, với sách này, Nguyễn Văn Huyên hấp dẫn phương pháp, cách thức triển khai nhân học văn hóa Việt Nam Nhìn lại cơng trình nêu trên, thấy tác giả thường tập trung vào (vài) yếu tố hệ thống văn hóa (tơn giáo, đạo đức, trị, lịch sử…) điểm thành công giải mối quan hệ yếu tố với văn học Bởi văn hóa văn chương khơng nên hiểu thành tố tách rời, mà khả thể bao bọc tiến trình lịch sử dân tộc cho phép cách diễn dịch tương quan, tương giao: văn hóa của/trong văn chương ngược lại Khác với nhãn quan văn học sử tuyến tính hình thành, phát triển văn học, nghiên cứu văn chương từ văn hóa, nhân học văn hóa ngược chiều thời gian sẵn, nhìn thấy văn học hội tụ kinh nghiệm văn hóa cộng đồng, thế, nhìn thấy tính cách, số phận cộng đồng bảo lưu Theo chiều hướng này, nhìn văn chương từ văn hóa, nhân học văn hóa cách lật lại hồ sơ dân tộc học, đặt vào khả hiểu cặn kẽ người, xã hội, dân tộc thời điểm cụ thể Tuy nhiên, thực tế hợp lí khơng khỏi gây ngỡ ngàng phạm vi cơng trình nêu tập trung vào mảng văn học Việt Nam trung cận đại, văn học dân gian Nếu coi khoảng cách lịch sử khoảng cách văn hóa trở ngại cần khắc phục việc tiếp nhận văn học trung cận đại khiến nhà nghiên cứu sớm tìm phương pháp tiếp cận từ văn hóa, nhân học văn hóa phải thấy rằng, vận động, đổi phức tạp văn học đại, đương đại cần động thái tương tự Hiện nay, việc nghiên cứu văn học dường rơi vào tình q gò cho vừa khung lí thuyết phê bình (phương Tây) trở lối bình giảng, phê điểm sơ lược Trong xích lại gần ngành xã hội nhân văn ngày rõ giới nhiều nhà nghiên cứu văn học ta tự khép kín thao tác chun mơn Xu này, khơng khác, tự co hẹp mức độ ảnh hưởng, tiếng nói tri thức văn chương đời sống tinh thần vốn phồn tạp biến đổi mau chóng gần M.A.T ——— Teksty Drugie 2012, 2, Special Issue-English Edition: Anthropology in Literary Studies Những tác giả tham gia chun đề có chun mơn sâu văn chương, nhân học văn hóa Chẳng hạn, Edward Balcerzan giáo sư Đại học Adam Mickiewicz; Anna Lebkowska giáo sư Đại học Jagiellonian, chuyên lĩnh vực nhân học văn chương nghiên cứu văn hóa; Ryszard Nycz, giáo sư Đại học Jagiellonian, đồng thời làm việc Viện nghiên cứu văn học (Viện hàn lâm khoa học Ba Lan); Wojciech Burszta, giáo sư, trưởng khoa Nhân học văn hóa Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Warsaw; Michal Pawel Markowski, giáo sư Đại học Illinois Chicago, người chuyển ngữ xuất tác phẩm Roland Barthes Tham khảo tác giả số này: Georges Bataille (2012), Văn học ác, Ngân Xuyên dịch giới thiệu, Nxb Thế giới, Hà Nội Alan Barnard, Jonathan Spencer [ed] (1996), Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology, New York: Routledge, p.70 71-72 Mục Anthropological objects (những chủ đề nhân học) Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology có đến 101 mục từ, liệt kê chúng tơi mang tính chất lựa chọn ngẫu nhiên R Barthes, “From Science to Literature” in The Rustle of Language, translated by Richard Howard, University of California Press, 1989 Roy Ellen, “Lí thuyết nhân học lí thuyết mang tính nhân học”, Nguyễn Văn Sửu dịch, Nguồn: http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/handle/123456789/4264 Xem thêm: J Schalaeger [ed] (1996), The Anthropological Turn in Literary Studies, Gunter Narr Verlag, Tubingen Conrad Phillip Kottak (2002), Cultural Anthropology, 9th ed, McGraw-Hill Education, p.21 Clifford Geertz (1973), The Interpretation of Cultures, Basic Books, Inc New York 10 Xem thêm tổng thuật: Anna Lebkowska, “Between the Anthropology of Literature and Literary Anthropology” Teksty Drugie, số (2012), tr.19-29 11 Vicent O Erickson (1988), “Buddenbrooks” Thomas Mann and North German Social Class: An Application of Literary Anthropology” in F Poyatos (ed), Literary Anthropology, Amsterdam: Benjamins, p.97 12 Đỗ Lai Thúy (2010), Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực, Nxb Văn học, H., tr.49 13 Trần Nho Thìn (2008), Văn học trung đại Việt Nam góc nhìn văn hóa, Nxb Giáo dục, H., tr.15 14 Xem thêm Phạm Quỳnh (2007), Tiểu luận viết tiếng Pháp thời gian 1922-1932, Nhiều người dịch, Nxb Tri thức, H., tr.65-112 15 Trương Tửu (2014), Tuyển tập nghiên cứu văn hóa, Nxb Văn học, H., tr.774 16 Nguyễn Văn Huyên (1995), Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam, tập I, Nxb Khoa học xã hội, H., tr.131-132 ... phục vào nghiên cứu văn chương Trong nhiều bàn luận nhân học văn chương hay tính văn chương nhân học , nhân học hóa nghiên cứu văn chương giả định nhà văn nhà nhân học, nhà nhân học nhà văn, nhà... “khúc ngoặt nhân học nghiên cứu văn chương( 7) Một đọc mang tính nhân học, vậy, khả thể đầy cám dỗ giới học giả văn chương Nhân học văn hóa (cultural anthropology), hai lĩnh vực nhân học, tỏ đầy... tác, góc nhìn nhân học văn hóa mà đó, mờ nhòe định nhân học văn hóa văn hóa học hiểu quan điểm tương tác đa chiều văn hóa văn học, nơi văn văn học hoàn toàn chấp nhận giải mã nhiều văn tri thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân học trong nghiên cứu văn chương , Nhân học trong nghiên cứu văn chương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn