Nghiên cứu truyện kiều những năm đầu thế kỷ XXI

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI 17/09/2015 Ấn phẩm đồ sộ nghiên cứu Nguyễn Du Truyện Kiều đông đảo bạn đọc tiếp nhận tri ân Hai trăm năm nghiên cứu – bàn luận Truyện Kiều (Lê Xuân Lít sưu tầm, tuyển chọn NXB Giáo dục, H., 2005, 2000 trang) Tiếp nối sách sưu tầm biên soạn đại thành này, soạn giả Nguyễn Xuân Lam kết hợp với nhà nghiên cứu Lê Xuân Lít cộng lại kỳ công cho đời sách Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI (Nguyễn Xuân Lam sưu tầm, tuyển chọn NXB Giáo dục, H., 2009, 1296 trang) Bùi Quang Thanh Cho đến nay, việc thể trân trọng, yêu quý Nguyễn Du kiệt tác Truyện Kiều trở thành hoạt động mang tính văn hóa coi nếp sống tri thức đẹp, không với người Việt Nam nước mà diện đơng đảo bạn bè quốc tế Di cảo Nguyễn Du lan tỏa qua hàng loạt dịch, đến tay bạn đọc khắp châu lục Cũng từ đó, hàng nghìn ấn phẩm, cơng trình, báo quan tâm nghiên cứu, quảng bá Nguyễn Du Truyện Kiều đời Nhân loại biết đến Nguyễn Du biểu tượng chói sáng văn học cổ điển Việt Nam, thi nhân vĩ đại sánh hàng với tượng đài văn chương nhân loại, UNESCO đưa vào danh sách danh nhân giới nước thành viên kỷ niệm hai năm 2014 – 2015 Tuy nhiên, với dung lượng đồ sộ cơng trình, báo cơng bố liên quan đến thân nghiệp Nguyễn Du hàng chục tạp chí khoa học, hàng trăm tờ báo Trung ương tỉnh thành, việc đón nhận, tìm đọc nhận thức vốn tri thức cách đầy đủ, với cá nhân bất khả Và đương nhiên, vậy, vốn hiểu biết người đương đại thi hào dân tộc tất có phần hao hụt, khiếm khuyết khơng tránh khỏi nhận thức so lệch sai lệch đáng tiếc Đấy chưa kể, ý thức tự hào giá trị văn hóa dân tộc lòng người vốn kết tinh từ tinh hoa văn hóa dân tộc tất có ảnh hưởng định đến chuẩn mực nhân văn xã hội Xuất phát từ nhu cầu thực tế đặt ra, việc có sách sưu tầm, biên soạn cách có hệ thống cơng trình nghiên cứu Nguyễn Du vàTruyện Kiều nói riêng, tác giả, tác phẩm văn chương xuất sắc Việt Nam giới nói chung hoạt động lao động văn hóa cần thiết, xứng đáng ghi nhận Ấn phẩm đồ sộ nghiên cứu Nguyễn Du Truyện Kiều đông đảo bạn đọc tiếp nhận tri ân Hai trăm năm nghiên cứu – bàn luận Truyện Kiều (Lê Xuân Lít sưu tầm, tuyển chọn NXB Giáo dục, H., 2005, 2000 trang) Với 208 viết, tiểu luận khoa học viết Truyện Kiều khoảng gần 200 năm, sách cung cấp nhìn tổng thể có hệ thống từ nguồn tư liệu, phương pháp tiếp cận đánh giá 158 tác giả thuộc nhiều hệ học giả, nhà nghiên cứu Truyện Kiều Tiếp nối sách sưu tầm biên soạn đại thành này, soạn giả Nguyễn Xuân Lam kết hợp với nhà nghiên cứu Lê Xuân Lít cộng lại kỳ công cho đời sách Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI Đón nhận sách sưu tầm tuyển chọn Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI, chắn bạn đọc có chung cảm nhận đặc biệt diện hàm lượng tình cảm trí tuệ người Việt Nam nói chung hệ học giả nói riêng với Nguyễn Du Truyện Kiều Chỉ bước vào kỷ XXI gần năm, lựa chọn 124 tiểu luận, cơng trình khoa học 97 tác giả thuộc nhiều hệ mà đa phần giới nghiên cứu trung niên trẻ tuổi, vươn tới độ chín nghiệp nghiên cứu khoa học Truy tầm cách công phu lựa chọn, biên soạn cách nghiêm túc, cẩn trọng nguồn tư liệu phong phú viết từ tạp chí chuyên ngành, báo chí xuất Trung ương địa phương bên cạnh việc tiếp nhận khối lượng tham luận khoa học lớn từ Hội thảo nhân kỷ niệm 240 năm sinh Nguyễn Du Bộ Văn hóa – Thơng tin tổ chức năm 2005 Hà Nội, soạn giả xây dựng bố cục nhóm cơng trình theo phần thơng thống, logic chặt chẽ: Q hương, dòng họ, gia đình đời đại thi hào Nguyễn Du – Các vấn đề văn “Truyện Kiều” – Bàn phương pháp nghiên cứu “Truyện Kiều” – Bàn nội dung “Truyện Kiều” – Bàn nghệ thuật “Truyện Kiều” – Trao đổi tranh luận – “Truyện Kiều”: tiếp nhận giao lưu quốc tế… Có thể nói, kho tàng văn chương Việt Nam, chưa có tác phẩm Truyện Kiều, dù nghiên cứu kỳ công qua gần hai kỷ với hàng trăm học giả nhiều hệ, lại hàng chục tác giả nghiên cứu tiếp nối năm đầu kỷ XXI mà có phát hiện, đánh giá khoa học mẻ, thú vị, đóng góp cho tri thức tiếp nhận tác phẩm ngày sâu rộng đáp ứng yêu cầu tiếp cận đại khoa lý luận văn học đương đại nhu cầu thưởng thức quảng đại bạn đọc nói chung Hàng loạt phương pháp nghiên cứu đại giới nghiên cứu áp dụng từ năm cuối kỷ XX đến năm đầu kỷ XXI Người đọc thú vị hấp dẫn bị thuyết phục phương pháp nghiên cứu văn học Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khắc Bảo, Nguyễn Hữu Sơn; phương pháp nghiên cứu thi pháp học Trần Đình Sử, Phạm Đan Quế, Lê Xuân Lít, Mai Quốc Liên, Trịnh Bá Đĩnh; phương pháp nghiên cứu văn hóa học Lê Nguyên Cẩn; phương pháp nghiên cứu nhân học văn hóa Trần Nho Thìn; phương pháp nghiên cứu khoa học khác kế thừa nâng cao phương pháp nghiên cứu địa văn hóa, sinh thái học văn hóa, tâm lý học văn hóa… Đến với Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI, bạn đọc tiếp nhận khơng khám phá, phát quan trọng nhà nghiên cứu mà hàm lượng khoa học từ (ở phạm vi, cấp độ mức độ khác nhau) tác động khơng nhỏ đến mạch tư truyền thống vốn có Truyện Kiều cách thức nhìn nhận đời Nguyễn Du Chẳng hạn, Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn đề xuất hướng nghiên cứu mới, thông qua chữ kị húy Truyện Kiều để tìm hiểu thời điểm sáng tác khoảng 900 câu khởi thảo đầu tiên, từ đến giả thuyết Truyện Kiều viết trước thời Tây Sơn; Nguyễn Hữu Sơn sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành để truy tầm Kiều cổ với phép đối sánh chặt chẽ, thuyết phục, hợp lý; Trần Nho Thìn nhận diện số phận nhân vật Truyện Kiều cách tiếp cận nhân học văn hóa, điều chưa có cơng trình nghiên cứu từ kỷ trước Giáo sư Trần Đình Sử với trải nghiệm thi pháp học văn học đến với Truyện Kiều sâu sắc hơn, lột tả thủ pháp nghệ thuật tài nghệ thuật Nguyễn Du cách thuyết phục sinh động Nguyễn Khắc Bảo lần tìm theo gia phả học để điền dã đến phát đại thi hào Nguyễn Du vợ vua Gia Long, góp phần lý giải hợp lý cho kiện Nguyễn Du có lần định trốn vào nam giúp Nguyễn Ánh chống Tây Sơn… Bằng sản phẩm khoa học đích thực tập hợp cơng trình sưu tập này, hồn tồn có để nhấn mạnh rằng, khoảng thời gian ngắn ngủi – năm đầu kỷ XXI, giới nghiên cứu Việt Nam tạo sóng trong/ tiến trình nghiên cứu đời nghiệp đại thi hào Nguyễn Du Truyện Kiều, góp phần bổ sung làm giàu thêm tri thức người đọc hậu sinh với Truyện Kiều Một điểm sáng từ sách hệ thống viết trình tiếp nhận giao lưu Truyện Kiều với quốc tế Những nguồn tư liệu Từ Thị Loan, Phan Mậu Cảnh số học giả nước Ahn Kyong Hwan Ngô Ngọc Ngũ Long mở không gian mới, cần thiết đặt quan tâm nghiên cứu, giới thiệu Truyện Kiềucùng di sản văn học Việt Nam đường hội nhập vào kho tàng văn hóa nhân loại Bên cạnh lực cảm thụ vốn thuộc tính q trình tiếp nhận văn chương, phương pháp nghiên cứu từ góc độ khảo sát văn bản, thể loại, thi pháp, thống kê, văn hố học, so sánh loại hình lịch sử, qui luật tiếp nhận văn học dân gian văn học viết ý mức Ở cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng mơn văn học so sánh lẽ nói đến Truyện Kiều đương nhiên phải bàn đến vấn đề nguồn gốc cốt truyện việc Nguyễn Du tiếp nhận, chuyển hoá, sáng tạo Trên hai chiều hướng nghiên cứu so sánh mối quan hệ trực tiếp (Truyện Kiều với Kim Vân Kiều truyện, Truyện Kiều với Hoa tiên truyện thơ Nôm Việt Nam…), so sánh điểm tương đồng (Truyện Kiều truyền thống truyện thơ Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc…) góp phần soi sáng giá trị chiều sâu phương thức sáng tạo Truyện Kiều, đặt thi phẩm trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học chuyên sâu nâng tầm lên bình diện mối quan hệ, giao lưu văn hố quốc tế Nhìn chung, sách sưu tầm tuyển chọn Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI cơng trình có giá trị khoa học thực tiễn sâu sắc, mang ý nghĩa trị, văn hóa, giáo dục cao, đáp ứng nhu cầu quảng đại bạn đọc trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy, tham khảo nghiên cứu nhu cầu thỏa mãn tâm tư, tình cảm người Việt Nam bạn bè quốc tế có nguyện vọng tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam, điều kiện xã hội mới, góp phần hữu ích vào nghiệp “xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”… Share this: ... Lam kết hợp với nhà nghiên cứu Lê Xn Lít cộng lại kỳ cơng cho đời sách Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI Đón nhận sách sưu tầm tuyển chọn Nghiên cứu Truyện Kiều năm đầu kỷ XXI, chắn bạn đọc... Du – Các vấn đề văn Truyện Kiều – Bàn phương pháp nghiên cứu Truyện Kiều – Bàn nội dung Truyện Kiều – Bàn nghệ thuật Truyện Kiều – Trao đổi tranh luận – Truyện Kiều : tiếp nhận giao... chung Hàng loạt phương pháp nghiên cứu đại giới nghiên cứu áp dụng từ năm cuối kỷ XX đến năm đầu kỷ XXI Người đọc thú vị hấp dẫn bị thuyết phục phương pháp nghiên cứu văn học Nguyễn Tài Cẩn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu truyện kiều những năm đầu thế kỷ XXI , Nghiên cứu truyện kiều những năm đầu thế kỷ XXI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn