Lý luận chung về không gian nghệ thuật trong văn học

18 31 0
  • Loading ...
1/18 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

luận chung không gian nghệ thuật văn học (Vũ Minh Đức) “Nếu hiểu thơ ca cảm nhận giới người thời gian, khơng gian hình thức để người cảm nhận giới người” (Trần Đình Sử) Mọi vật, tượng gắn với hệ tọa độ không – thời gian xác định, nên cảm nhận người giới đổi thay không gian, thời gian Và từ đổi thay không gian – thời gian, người nhận đổi thay Theo tác giả Nguyễn Xuân Kính Thi pháp ca dao thì: “thời gian khơng gian mặt thực khách quan phản ánh tác phẩm tạo thành giới nghệ thuật tác phẩm Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật mặt thuộc phương diện đề tài, mặt khác thể nguyên tắc việc tổ chức tác phẩm tác giả, thể loại, hệ thống nghệ thuật” [6.tr.287] 1.1 Khái niệm không gian nghệ thuật 1.1.1 Khái niệm không gian Trong Từ điển tiếng Việt, Hồng Phê cắt nghĩa, lí giải không gian sau: “Không gian khoảng không bao la trùm lên tất vật tượng xung quanh đời sống người” [16.tr.633] Trước có định nghĩa hồn chỉnh khơng gian trên, tư tưởng người phương Đông xưa quan niệm cấu trúc khơng gian vũ trụ với mơ hình tam tài ngũ hành: “Tam tài” khái niệm ba, “ba phép”: Thiên – Địa – Nhân Nó thể quan niệm người xưa cấu trúc không gian dạng mơ hình ba yếu tố Còn “Ngũ hành” khái niệm dùng để mô cấu trúc không gian vũ trụ năm yếu tố (năm hành) theo thứ tự: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ Và xét chất từ “thế giới”, “vũ trụ” khái niệm để tổng thể không – thời gian “Thế giới” gồm – đời (thời gian) giới – cõi (không gian) Như vậy, giới hiểu cõi đời Nghĩa bao hàm khơng gian thời gian Về “vũ trụ” lại có câu : Tứ phương thương thượng hạ chi vũ Vãng kim vị chi trụ (Hoài Nam Tử – Tề tục huấn) (Bốn phương, gọi vũ Xưa qua, lại gọi trụ) Theo cách hiểu vũ trụ có nghĩa tổng thể không – thời gian Mà người tổng thể khơng – thời gian, nghĩa tiểu vũ trụ đại vũ trụ, môt tiểu giới đại giới Nhà thơ Trần Tử Ngang có vần thơ hay viết cô độc người đối diện không gian rộng lớn thời gian không cùng: Tiền bất kiến cổ nhân Hậu bất kiến lai giả Niệm thiên địa chi du du Độc thương nhiên nhi hạ (Đăng U Châu đài ca – Trần Tử Ngang) Như vậy, khơng gian mơi trường sống với tồn vật Khơng gian hình thức tồn vật chất với thuộc tính tồn tách biệt, có chiều kích kết cấu 1.1.2 Khái niệm không gian nghệ thuật Để hiểu khái niệm không gian nghệ thuật cách khái quát nhất, xin viện dẫn cách hiểu Lê Bá Hán Từ điển thuật ngữ văn học: “Khơng gian nghệ thuật hình thức bên hình tượng nghệ thuật thể tính chỉnh thể nó” [4.tr.162] Trần Đình Sử lí giải thêm: “khơng gian nghệ thuật hình thức tồn giới nghệ thuật” [21.tr.88].Ơng khẳng định cách chắn: “khơng có hình tượng nghệ thuật khơngkhơng gian, khơng có nhân vật khơng khơng có cảnh đó”, “không gian nghệ thuật sản phẩm sáng tạo nghệ sĩ nhằm biểu người thể quan niệm định sống” [21.tr.88 – 89] Như vậy, không gian nghệ thuật phương thức tồn triển khai giới nghệ thuật Không gian nghệ thuật trở thành phương tiện chiếm lĩnh đời sống, “mang ý nghĩa biểu tượng nghệ thuật” Và miêu tả, trần thuật bên tác phẩm văn học xuất phát từ điểm nhìn, ta xác định vị trí chủ thể không – thời gian, thể phương hướng nhìn, diễn trường nhìn định Căn vào điểm nhìn mà xác định vị trí chủ thể không – thời gian, thể phương hướng nhìn, khoảng cách nhìn, đặc điểm khách thể nhìn Điểm nhìn khơng gian thể qua từ phương vị (phương hướng, vị trí), để tạo thành “viễn cảnh nghệ thuật” Tóm lại, khơng gian nghệ thuật hình thức tồn hình tượng nghệ thuật Khơng gian nghệ khơng cho thấy cấu trúc nội tác phẩm văn học, ngơn ngữ tượng trưng, mà cho thấy quan niệm giới, chiều sâu cảm thụ tác giả hay giai đoạn văn học Nó cung cấp sở khách quan để khám phá tính độc đáo nghiên cứu loại hình hình tượng nghệ thuậtkhơng thể tách hình tượng khỏi khơng gian mà tồn 1.2 Đặc điểm không gian nghệ thuật 1.2.1 Không gian nghệ thuật thống không đồng với không gian khách thể Bản thân không gian vật chất tồn khách quan, nghĩa tồn không phụ thuộc vào ý thức người, mà không gian vật chất trở thành không gian nghệ thuật tác giả cảm nhận qua thể cách cảm cách nghĩ nhà văn giới, quan niệm nhân sinh, thái độ sống trước đời: Em để lại tiếng cười Tim vỡ khoảng trời pha lê Trăng vàng đêm bờ đê Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may (Lời thề Cỏ may- Phạm Công Trứ) Thật vậy, đêm trăng đêm trăng sáng vằng vặc hay hao khuyết thân tồn không chút cảm xúc, tâm trạng không “thẩm thấu” qua tâm hồn tác giả, không mang suy nghĩ chủ quan người nghệ sĩ Nhà thơ Phạm Công Trứ hồi tưởng lại không gian đêm trăng bờ đê mà nuối tiếc cho tình yêu không thành 1.2.2 Không gian nghệ thuật tác phẩm văn học có ranh giới phân biệt với khơng gian vật chất bên ngồi, khơng dễ thấy khung tranh, sân khấu diễn Mà có lẽ ranh giới mờ nhạt mong manh “sợi tóc” (chữ Thạch Lam), khói mơ hồ, giống sân khấu chèo sân đình khơng gian chiếu chèo giới bên ngồi dường khơng có khoảng cách mà đơi lại hồ làm Như khơng gian đồng quê không gian phố thị đan quyện vào qua nỗi nhớ Hồ Huy Sơn thơ Ở Hà Nội nghe hát dân ca: Tháng Ba Hà Nội Những nàng Bân khơng cặm cụi đan áo Tơi lúi húi nơi góc giường tự sưởi ấm nỗi nhớ q Bắt gặp cánh cò kiếm ăn mệt mỏi Mùa hanh – bàn chân mẹ nẻ tốc… Kí ức trải dài khiến lòng tơi thăn thắt Nỗi nhớ ngồi yên chỗ Tôi với tay lấy phone gắn vào tai Điệu dân ca loang chảy Tơi chuếnh chống Giật Những nhạc Pop, Rock che đậy (Ngày lạ – Hồ Huy Sơn) [17.tr.23] Khơng gian mở rộng bao la hay thu hẹp chật chội tuỳ theo nhìn nghệ thuật tác giả : Nắng xuống trời lên sâu chót vót Sơng dài trời rộng bến cô liêu (Tràng giang- Huy Cận) Từ khơng gian điểm, nơi mà nhân vật trữ tình đứng bao la vũ trụ mở rộng thành không gian ba chiều Đối lập với tơi nhỏ bé khơng gian lại trở nên rộng lớn đến không cùng: Trạch đắc long xà địa khả cư Dã tình chung nhật lạc vơ dư Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh Trường khiếu hàn thái hư (Ngơn hồi- Khơng Lộ thiền sư) Khơng gian nghệ thuật hình tượng nghệ thuật sinh động khơng khơ cứng Nó khơng đơn giản cảm nhận tư tỉnh táo mà cảm nhận óc chủ quan, cảm xúc, tâm trạng nhà văn: Anh tháp Bay-on bốn mặt Giấu ba lại anh Chỉ mặt mà nghìn trò cười khóc Làm đau ba mặt cõi ẩn (Tháp Bay-on- Chế Lan Viên) Có người nhìn tháp Bay- on thấy tháp, cơng trình kiến trúc giác quan căng mở với cảm nhận vi tế thi sĩ, Chế Lan Viên thấy khơng gian mang tâm trạng buồn đau, bế tắc Tác giả thấy đất nước Chiêm Thành, hình ảnh tháp Chàm đổ nát, mặt lại mang tâm trạng, cảm xúc khác nhà thơ thấy Nhà văn người thư kí trung thành thời đại, trái đất nứt làm đôi vết nứt qua trái tim người nghệ sĩ đến với bạn đọc dính máu Do cảm nhận tâm trạng nên khơng gian thơ có cách biểu riêng khơng giống với khơng gian vật chất bên ngồi Trong tác phẩm văn học có nhiều khơng gian tổ chức vậy: Chàng cõi xa mưa gió Thiếp buồng cũ chiếu chăn hay : Trong cánh cửa đành phận thiếp Ngoài chân mây há kiếp chàng vay (Chinh phụ ngâm- Đồn Thị Điểm) Khơng gian văn học chia thành ranh giới giá trị thể quan niệm trật tự giới lựa chọn người Đó tách biệt ranh giới không gian, không gian bên khơng gian bên ngồi, ranh giới bất biến khả biến: Người giai nhân: bến đợi già Tình du khách: thuyền qua khơng buộc chặt (Lời kĩ nữ – Xuân Diệu) Nó phân chia sống bên theo nghĩa “địa ngục trần gian” tác phẩm Vợ chồng A Phủ Tô Hồi Hình ảnh lỗ vng cửa sổ tác phẩm ranh giới phân biệt thành hai khơng gian đối lập hoàn toàn Trong cảm nhận Mị: “Ở buồng Mị nằm, kín mít, có cửa sổ lỗ vuông bàn tay Lúc trông thấy trăng trắng, sương nắng” [10.tr.92], hình ảnh ngục thất tinh thần, địa ngục chốn trần gian cầm cố tuổi xuân đời người gái cao Chúng ta dễ dàng nhận diện kiểu không gian truyện ngắn M.Gorki Đó khơng gian tầng hầm, khơng gian người chân đất, ln khơng gian chật chội, tù túng ẩm thấp sống người “khốn nạn” nằm đối lập với không gian rộng lớn, bao la xã hội, truyện: Vợ chồng Ốrlov, Hai mươi sáu một… 1.2.3 Không gian nghệ thuật mang tính ước lệ, mang ý nghĩa cảm xúc: Thảo chơn Đã mang tiếng khóc ban đầu mà Khóc nỗi thiết tha Ai bày trò bãi bể nương dâu (Cung ốn ngâm khúc- Nguyễn Gia Thiều) Không gian “bãi bể nương dâu” gợi tới trôi chảy thời gian, đổi thay không gian kiếp người: Thương hải biến vi tang hải Tang điền biến vi thương hải Nghĩa là: chỗ kia, xưa biển khơi thành nương dâu xanh tốt hay chỗ nương dâu ngày trước biến thành biển Vì thế, không gian bãi bể, nương dâu chọn làm cảnh cho chia li, dự báo trước biến đổi lớn lao đời người Chẳng mà : Cùng trông lại mà chẳng thấy Thấy xanh xanh ngàn dâu Ngàn dâu xanh ngắt màu Lòng chàng ý thiếp sầu (Chinh phụ ngâm- Đồn Thị Điểm) Khơng gian văn học biểu không gian điểm mang tính ước lệ tượng trưng: Ơlimpơ, Tây Trúc, Thiên đình, thượng giới, làng q, nhà, ngồi vườn, bến sơng, tha hương, thành phố, biển khơi… Ví thử nhắc nhớ quê hương khách lữ thứ, người ta lại mượn không gian sông nước mênh mơng với khói lam chiều: Nhật mộ hương quan hà xứ thị Yên ba giang thượng sử nhân sầu (Q hương khuất bóng hồng Trên sơng khói sóng cho buồn lòng ai) ( Hồng Hạc lâu – Thơi Hiệu) Cũng nhắc đến quê hương người ta lại nhắc tới hai từ “hương quan” Nghĩa ban đầu hai từ để cánh cửa then cài, làng thường có cổng làng, biểu tượng làng quê Không gian biểu thị từ không gian vốn mã hoá sẵn đời sống, như: cao, thấp, nghiêng Về tính chất là: rộng – hẹp, dài – ngắn, phóng khống…: Nắng xuống trời lên sâu chót vót Sơng dài trời rộng bến cô liêu (Tràng giang – Huy Cận) Không gian nghệ thuật văn học mang tính tượng trưng mang tính quan niệm Tính quan niệm xuất phát từ nguyên tắc mô thiên nhiên hội hoạ, luật thấu thị – nhìn vật theo tỉ lệ xa gần, sáng tối hội hoạ phương Tây Vì văn học cổ, người nhìn khơng gian theo cách hiểu khơng theo nhìn thấy Ví dụ tranh đời Đường, nhân vật quan trọng vẽ to, nhân vật phụ vẽ nhỏ Chính khoảng cách xa – gần cách nhìn góp phần thể quan niệm, tư tưởng nghệ thuật nhà văn Hình tượng thuyền ngồi xa truyện ngắn tên nhà văn Nguyễn Minh Châu khám phá dần theo khoảng cách xa gần Ban đầu thuyền xa người nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng nhìn thấy cảnh tượng đẹp, thơ mộng giống tranh cổ, “cảnh đắt” Nhưng Nguyễn Minh Châu thật sâu sắc, ông kéo thuyền nghệ thuật lại gần để tìm hiểu Cảnh tượng diễn thuyền khơng ngồi xa thật đối lập với cảnh tượng ban đầu, đằng sau vẻ đẹp lại thực sống đầy cay đắng người, “vết xước tâm hồn người” Tất cặp đối lập không gian giới hàm chứa nội dung tư tưởngđạo đức Ví dụ: cao – thấp, khép kín – mở ra, trái – phải, trước – sau, thẳng – cong, chật – rộng… Những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng thường hay sử dụng văn học, như: đường, ngã ba, ga tàu, rừng quan san, bến sơng… hình ảnh gợi lên chia li: Đưa người ta khơng đưa qua sơng Sao có tiếng sóng lòng hay: (Tống biệt hành – Thâm Tâm) Người lên ngựa kẻ chia bào Rừng phong thu nhuốm màu quan san (Tryện Kiều – Nguyễn Du) Thiên nhiên thơ cổ điển rõ ràng có ý nghĩa biểu trưng cho môi trường sạch, nhàn nhã, lánh xa bụi trần: Suốt ngày nhàn nhã khép phòng văn Khách tục khơng ben bảng gần Trong tiếng cuốc kêu xuân muộn Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan (Cuối xuân tức – Nguyễn Trãi) Không gian nghệ thuật thể tập trung vào nhìn, điểm nhìn, điểm quan sát Điểm nhìn vị trí chủ thể khơng thời gian, thể phương hướng nhìn, khoảng cách nhìn, đặc điểm khách thể nhìn Nhà thơ Tơ Đơng Pha đời Tống có câu thơ hay: Lao xao sóng vỗ tùng Nếu đọc thống qua câu thơ dường vơ lí Tùng lồi sống núi cao, vách đá cheo leo, mà lại có sóng vỗ nơi tùng ? Tuy nhiên, xét điểm nhìn, điểm quan sát ta thấy câu thơ thể quan sát tinh tế tác giả Nhà thơ đứng vị trí dãy núi cao hơn, từ phía xa, điểm nhìn có vai trò định đến nhìn nhà văn, chi phối tư nghệ thuật Trong nguyên tác thi phẩm Tân xuất ngục học đăng sơn, Hồ Chí Minh viết: Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân Thế dịch thơ dịch là: Núi ấp ôm mây, mây ấp núi Nếu hiểu rõ điểm nhìn ta thấy khác biệt ý nghĩa dịch thơ với nguyên tác Hiểu theo dịch thơ nhà thơ đứng vị trí thấp mà nhìn lên cao thấy núi trước thấy mây sau Bởi trình tự mây đến núi xếp ngẫu nhiên mà chịu chi phối điểm nhìn chủ thể, nhà thơ đứng vị trí cao nhìn xuống thấy mây tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy núi 1.3 Các hình thức khơng gian nghệ thuật văn học Như trình bày, bao phủ lên không gian nghệ thuật quan niệm nhà văn Điều làm khơng gian vật chất trở thành không gian nghệ thuật Mà quan điểm nhà văn lại biến đổi theo thời đại, giống nước triều dâng mang cũ, sau lần trở lại làm cho bờ cát thêm Vì mà việc tổ chức không gian nghệ thuật tác phẩm chịu chi phối tác động trực tiếp từ quan niệm thời đại yếu tố thể loại 1.3.1 Không gian nghệ thuật văn học dân gian Những tác phẩm văn học dân gian suy nghĩ hồn nhiên, tình cảm chân thật người lao động hàng ngày Bởi nhìn mang tính quan niệm họ đơn giản, phức tạp so với giai đoạn sau – tư người phát triển mức cao Đặc điểm chung không gian văn học sáng tác dân gian mơ hình ba giới, ba tầng, ba cõi: Thượng giới, trần gian địa ngục với thần linh, người, ma quỷ Ở đó, người tự lại ba cõi mà gặp trở ngại (nếu khơng muốn nói khơng có trở ngại) Đó tính chất tơn giáo khơng gian nghệ thuật văn học dân gian Tuy nhiên thể loại khác nhau, khơng gian nghệ thuật lại có nét khác biệt so vớí thể loại khác Cụ thể: Khơng gian thần thoại: Khơng gian có tính chất đặc thù tính nguyên sơ, hoang dã nơi xuất phát kiện (như trời đất chưa phân, trời sụp phía Đơng Nam…) Điều lí giải bởi: thần thoại thể loại văn học sớm lồi người, “nó đời vào thời kì thơ ấu người khơng trở lại” (K.Mark) Lúc đó, vũ trụ cõi hồng hoang, âm u, lạnh lẽo vắng bóng dáng người: “Ban đầu vũ trụ cõi hỗn độn, mờ mịt, tối tăm, lạnh lẽo Từ cõi hỗn độn ấy, Thần Trụ Trời xuất hiện, ông lấy đầu đội trời lên cao dùng chân đạp đất thấp xuống” [26.tr.14] (Thần trụ trời) Không gian sử thi: Nền tảng không gian sử thi không gian thần thoại có tính chất hư ảo, kì diệu, không gian thay đổi theo ý thức thần linh Song khơng gian sử thi lại mang tính địa vực Trong Iliat Ơđixê Homer, bật lên khơng gian vùng biển với đảo, khơng gian chiến trường rộng lớn, trời đất bao la, nghề hàng hải phát triển Bài ca hành quân binh đồn Igor mang khơng gian nước Nga cổ xưa với đoàn kị binh, xe ngựa với cỗ xe tam mã, tứ mã Đến không gian hùng vĩ bạt ngàn núi rừng tiếng thét gào dòng thác sử thi Tây Nguyên, mà tiêu biểu sử thi Đam San, không gian đặc trưng vùng miền thể tình yêu q hương lòng tự hào xứ sở Khơng gian truyện cổ tích: Đắm giới truyện cổ tích say đắm giấc mơ ngào người xưa, ước mơ sống ấm no, hạnh phúc khơng áp bất cơng Bởi thế, khơng gian truyện cổ tích có đặc tính tính chống đối (cản trở) mơi trường vật chất – tính siêu dẫn khơng gian Ở đó, người tự hoạt động, tự di chuyển mà không gặp trở ngại, ln có giúp đỡ lực lượng thần kì, siêu nhiên Chính mà có phương tiện lại kì diệu như: thảm bay, đôi hài bảy dặm, nồi cơm ăn không hết, viên ngọc q giúp nghe tiếng nói mn lồi rẽ nước xuống biển… Khơng gian ca dao: Ca dao tiếng nói chân thật tình cảm người dân lao động, đàn mn điệu, dòng sữa lành ni ta khôn lớn Là người Việt Nam, chẳng lớn lên bên vành nôi cánh võng với lời ru bà mẹ Trong lời ru, ta bắt gặp hình ảnh cò, dòng sơng, “thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông” (Nguyễn Khoa Điềm) Khơng gian ca dao khơng yếu tố hư ảo thể loại trước đó, mà thay vào khơng gian sinh hoạt, khơng gian lao động người: Bao tháng hai Con gái làm cỏ, trai be bờ Qua ca dao đó, thấy sắc thái, cung bậc tình cảm khác người lao động 1.3.2 Không gian nghệ thuật văn học viết trung đại Trung đại phạm trù văn học lớn, đa dạng không gian nghệ thuật thể loại với tác giả khác Song mặt tư tưởng – giới quan tác gia trung đại lại tương đối thống Cho nên, khơng gian nghệ thuật có tính thống Nền văn học Trung Quốc Việt Nam chịu ảnh hưởng từ học thuyết Nho, Phật, Đạo nên có chung mơ hình vũ trụ Vì vậy, nét chung không gian nghệ thuật không gian vũ trụ, gắn liền với tính bất biến khơng gian Không gian vũ trụ tạo thành nhật, nguyệt, mây, sao, sông, núi, chim, muông, cỏ Mỗi “con người bất đắc chí tìm thiên nhiên, vũ trụ tìm nguồn cội Khi ngắm cảnh trời mây, giang hồ họ mơ màng nguồn cội” (Trần Đình Sử) Bởi quan niệm người thời kì xem vũ trụ tồn cá thể Há Nguyễn Trãi, đại thần triều Lê, núi Cơn Sơn để ẩn mong khỏi vòng lợi danh chốn quan trường với bon chen đố kị, ghen ghét Ở đây, ơng sống chan hồ với thiên nhiên cảnh vật với tâm trạng thoải mái, thản Thơng qua ơng chiêm nghiệm lẽ sống đời: Dù hạng hạng người “hiền”, “ngu” với sở dục khác sau chết trở với cỏ cây: Trăm năm nhân sinh Người cỏ thân hình nát tan … Núi gò đài Chết ngày nhục vinh (Côn Sơn ca – Nguyễn Trãi) Vì thế, người biết vui với mà có Qua cách biểu thông qua vũ trụ, người muốn khẳng định vị trí Khơng gian vũ trụ mang tính đối ứng với người vị trí trung tâm, khiến cho người cảm thấy bé nhỏ, cô độc vũ trụ vơ vơ tận Chính cảm giác mà người “dấy lên khát vọng hoà nhập vào vũ trụ, khát vọng chiếm lĩnh khơng gian” Vì thế, ta ln thấy người tư “đăng cao”, “đăng u châu đài”, “thướng sơn”, “tân xuất ngục học đăng sơn” Con người lên cao chiếm lĩnh khơng gian nhìn xa xăm, bao quát, đăng cao để viễn vọng, để “thu vào tầm mắt mụôn trùng nước non” : Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh Trường khiếu hàn thái hư (Ngơn hồi- Khơng Lộ thiền sư) Khơng gian mang tính nhàn tản tục, gợi lên sống bình dị nhàn người giới tự nhiên thơ Nhàncủa Nguyễn Bỉnh Khiêm: Một mai, cuốc, cần câu Thơ thẩn dầu vui thú Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn, người đến chốn lao xao Thu ăn măng trúc, đông ăn giá Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao Rượu, đến cội cây, ta uống Nhìn xem phú q tựa chiêm bao Khơng gian nghệ thuật mang tính ước lệ, tượng trưng cho giới, có tính gợi nhiều tả Và có đối lập không gian cố hương với tha hương, mang ý vị đồng quê ngào với xa lạ, lạnh lùng: Q hương khuất bóng hồng Trên sơng khói sóng cho buồn lòng (Hồng Hạc lâu- Thơi Hiệu) Theo dòng chảy thời gian, khơng gian vũ trụ văn học trung đại dần “trần tục hố”, “thế tục hố” gắn với khơng gian sinh hoạt đời thường Có thể nói, trước, người ta phóng tầm mắt vào vũ trụ bao la rộng lớn để chinh phục vũ trụ xã hội với biến động mạnh mẽ, sống người rên siết cảnh đói khổ, chết chóc kéo nhà thơ trở với sống thực, yêu cầu họ phải người sáng tác tác phẩm văn chương bám rễ vào đời Trong trường hợp thấy rõ nhà thơ Đỗ Phủ, người coi gạch nối hai thời kì thịnh Đường suy Đường, nhà thơ thực sớm Trung Quốc, thơ ơng nóng bỏng tính thời Nói tác giả Tiêu Điều Phi, “máu nước mắt nhân dân tưới đẫm cho vườn thơ Đỗ Phủ” [3.tr.21] Khơng gian “trần tục hố” thơ Hồ Xuân Hương thể thông qua việc miêu tả địa danh cảm quan “văn hoá phồn thực”, đèo Ba Dội, hang Cắc Cớ, hang Thánh Hố… Và khơng gian “thế tục hố” thơ Nguyễn Khuyến, Tú Xương với không gian làng quê yên tĩnh cảnh phố xá, cao lâu, nơi buôn bán sinh hoạt chợ búa: Quanh năm buôn bán mom sông Nuôi đủ năm với chồng Lặn lội thân cò quãng vắng Eo sèo mặt nước buổi đò đơng Một dun hai nợ âu đành phận Năm nắng mười mưa dám quản công Cha mẹ thói đời ăn bạc Có chồng hờ hững khơng (Thương vợ – Tú Xương) Có thể nói, Tú Xương với vần thơ ơng “đánh dấu phai nhạt không gian nghệ thuật truyền thống, mở không gian sinh hoạt đời thường, đô thị” [20.tr.224] 1.3.3 Không gian văn học đại Do đổi thay quan niệm xã hội, cá nhân, hoạt động người mà không gian nghệ thuật văn học thay đổi Bên cạnh việc kế thừa kiểu không gian nghệ thuật trên, giai đoạn này, không gian nghệ thuật đa dạng phong phú Với đại biểu cuối thời kì văn học trung đại, ơng kéo không gian nghệ thuật lại gần với sống người Và đến tác giả văn học đại, khơng gian nghệ thuật mang tính khái qt cao, phạm vi phản ánh rộng lớn Đó tồn đời sống xã hội – không gian người phải vật lộn với sống đầy sóng gió Trong Tấn trò đời Banzắc, ơng xem xã hội biển lớn, rộng vô cùng, vực sâu đầy bí ẩn với giơng bão bên xã hội Pháp lúc Mà không gian đường ý nghĩa khái quát cả, trải dài theo miền đất nước hình ảnh đường đời Iu.Lốtman nhận xét: “muốn trở thành cao khơng gian không cần bao la ( vô bờ bến) mà phải có phương hưóng người phải vận động mục đích Khơng gian phải trở thành đường” [21.tr.101] Song song với hình ảnh đường người đi, khơng gian mở rộng theo bước chân khách hành, khơng gian mang tính xã hội: Đường qua phố Quy Nhơn Nhà trông lại yêu lần … Đường lên xứ lạ Kon Tum Quanh quanh đèo chật, trùng trùng núi cao … Đường lên Đắc Sút, Đắc Pao Đèo leo ngon thác, cầu treo mặt ghềnh … Đường lên đỉnh núi Đắc Lay Heo heo gió lạnh, sương dày vắng chim (Tiếng hát đày – Tố Hữu) Không gian nghệ thuật mang tính cá nhân, văn học thời đại sâu phản ánh sống, số phận cá nhân, mối quan hệ hữu với sống nhân dân Vì khơng gian văn học mang đậm dấu ấn cá nhân Đến với tác giả Thơ mới, đắm chìm không gian cá nhân nhỏ hẹp, quẩn quanh bế tắc Với Xn Diệu khơng gian ln gắn với tình yêu nỗi buồn, với Chế Lan Viên lại không gian nghệ thuật đầy hư ảo mộng mị, ma quái, kinh dị với máu, tuỷ, sọ dừa tiếng rỉ rên than…, hay lạc vào không gian say thơ Vũ Hoàng Chương, lại chốn quê bình yên thơ mộng thơ Nguyễn Bính với hoa cỏ may, giậu mồng tơi, đàn bướm lượn vòng, ngày mưa xuân nụ cười mong mùa xuân tình yêu: Bữa mưa xuân phơi phới bay Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy Khi tình u lỡ dở khơng thành, khơng gian mưa xuân lại mang nỗi buồn đến tái tê: Bữa mưa xuân ngại bay Hoa xoan nát chân giày (Mưa xn – Nguyễn Bính) Khơng gian nghệ thuật trở gần với sống người, phản ánh sống khổ cực người lao động, số phận may mắn Hình ảnh người lên với vai trò nhân vật trung tâm tranh sống xã hội Nhà văn bám sâu vào thực sống để phản ánh chân thật nỗi nhọc nhằn vất vả sống người hành trình mưu sinh kiếm tìm hạnh phúc đầy nhọc nhằn Tác giả Nguyễn Minh Châu, truyện ngắn Chiếc thuyền ngồi xa, ơng khám phá sống người ẩn sau vỏ bọc sống, đồng thời khám phá, phát chiếm lĩnh không gian sống, không gian nghệ thuật theo khoảng cách gần – xa Khi thuyền xa, sống lên thật đẹp giống tranh đẹp lãng mạn thơ mộng nhà văn kéo thuyền nghệ thuật lại gần bờ để nhìn ngắm kĩ hơn, lại lên tranh hoàn toàn đối lập với ban đầu Nguyễn Minh Châu nhận rằng, sống người nhiều khó khăn, thiếu thốn, vết xước tâm hồn để từ với tư cách nhà văn, người cầm bút đứng đời, ơng gióng lên hồi chng thức tỉnh: cứu lấy nhân tính người Văn học khơng phản ánh đơn lẻ, rời rạc, mà ln hướng tới tầm khái quát Từ không gian mang đậm tính cá nhân mở rộng, khái quát thành không gian xã hội vô rộng lớn Khi nói đến khơng gian xã hội rộng lớn, gắn liền với đặc trưng thể loại tiểu thuyết, mà thời kì văn học đại tiểu thuyết phát triển mạnh mẽ Tiểu thuyết Chiến tranh hồ bình Leptonxtoi, với số lượng nhân vật đồ sộ (khoảng 558 nhân vật) với nhiều mối quan hệ khác mà không gian mở rộng, đa dạng Có khơng gian phòng nhỏ hay tồ nhà rộng lớn, có không gian khu rừng rộng lớn không gian chiến trường, tất không gian khơng gian nước Nga đương thời Tiểu kết: Tóm lại, khơng gian nghệ thuật phạm trù nghệ thuật có vai trò quan trọng việc thể tính cách nhân vật, tư tưởng chủ đề tác phẩm Không gian nghệ thuật phạm trù quan trọng thi pháp học, phương tiện chiếm lĩnh đời sống, mơ hình nghệ thuật sống Khơng gian nghệ thuật góp phần thể quan điểm nghệ thuật nhà văn Khơng gian nghệ thuật ln có biến đổi theo dòng chảy văn học Ở thời kì, giai đoạn văn học, không gian nghệ thuật mang đặc trưng riêng làm nên dấu ấn thời đại không gian nghệ thuật Không gian nghệ thuật văn học dân gian mang đậm màu sắc tơn giáo huyền bí với mơ hình khơng gian ba giới, ba tầng, ba cõi Đến văn học Trung đại, không gian nghệ thuật mang tính rộng lớn bất biến kiểu khơng gian vũ trụ, sau khơng gian trở gần với sống người, kiểu khơng gian trần tục hóa, khơng gian tục hóa Chỉ đến văn học đại, không gian nghệ thuật thực gần gũi với sống cá nhân người, sâu phản ánh thực sống đầy nhọc nhằn vất vả, không gian nghệ thuật cá thể hóa Bài đăng biên tập viên Phạm Ngọc Hiền vào lúc 04:25 – 16/09/2014 ... hình nghệ thuật sống Khơng gian nghệ thuật góp phần thể quan điểm nghệ thuật nhà văn Khơng gian nghệ thuật ln có biến đổi theo dòng chảy văn học Ở thời kì, giai đoạn văn học, không gian nghệ thuật. .. đại không gian nghệ thuật Không gian nghệ thuật văn học dân gian mang đậm màu sắc tơn giáo huyền bí với mơ hình khơng gian ba giới, ba tầng, ba cõi Đến văn học Trung đại, không gian nghệ thuật. .. thức khơng gian nghệ thuật văn học Như trình bày, bao phủ lên không gian nghệ thuật quan niệm nhà văn Điều làm khơng gian vật chất trở thành không gian nghệ thuật Mà quan điểm nhà văn lại biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý luận chung về không gian nghệ thuật trong văn học , Lý luận chung về không gian nghệ thuật trong văn học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn