Không gian siêu hình trong truyện kiều

10 42 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2019, 09:40

Khảo sát không gian Truyện Kiều, nhà nghiên cứu khảo sát không gian nhà chứa, tu hành, khơng gian họ Hoạn danh gia(1)… tính chất, đặc điểm không gian tác phẩm không gian lưu lạc, không gian giam hãm, không gian tha hương(2)… Điều có nghĩa khơng gian khảo sát không gian thực, quan sát giác quan Khơng gian siêu hình Truyện Kiều Ảnh: internet Trong đó, Truyện Kiều nhiều tác phẩm văn học trung đại khác khơngkhơng gian thực, hữu hình, trần mà có khơng gian siêu hình (metaphysical setting) đầy trừu tượng, khơng rõ ràng, khơng thể quan sát hình thể Có tồn khơng gian siêu hình tác phẩm văn học trung đại cách nhìn, tư giới người trung đại Bên cạnh người thực, trần giới họ, lực thuộc “những giới khác ý thức tơn giáo tín ngưỡng sinh ra”(3) Các giới hữu hìnhhình tương liên Thế giới tâm linh “chi phối”(4) người giới thực Theo đó, Truyện Kiều khơngkhơng gian “cõi trần” mà có khơng gian khác cõi ma, cõi trời, cõi chiêm bao, không gian kiếp không gian âm phủ Kiều mơ Đạm Tiên – Ảnh: Tranh lụa Trương Đình Quế Cõi ma khơng gian trú ngụ hồn ma Đạm Tiên Nhân vật thuộc cõi hư ảo nói: Hàn gia mé tây thiên/ Dưới dòng nước chảy bên có cầu Theo âm dương ngũ hành hướng tây thuộc âm, hành dương, cõi ma quái, hư lạnh, mang âm khí, cõi kẻ khuất Hướng tây văn học trung đại thường cảm nhận không gian điều huyền bí, gây sợ hãi xa lạ Cụ thể hơn, “mé tây thiên” bãi tha ma nơi Kiều tảo mộ Đạm Tiên hiển linh bãi tha ma nhân vật nhắc lại với Kiều giấc chiêm bao “Mới gặp lúc ban ngày quên” Lời Đạm Tiên nói nơi trú ngụ trùng hợp với miêu tả Nguyễn Du khung cảnh nơi tảo mộ: Bước lần theo tiểu khê/ Lần xem phong cảnh có bề thanh/ Nao nao dòng nước uốn quanh/ Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang “Mé tây thiên” hướng thời xưa người ta đặt nghĩa địa Bãi tha ma nói có mồ vô chủ (Ấy mồ vô chủ mà viếng thăm), có âm khí (Ở âm khí nặng nề) bóng tà (Bóng chiều ngả, dặm xa) Có tương liên, tương thơng kẻ cõi ma kẻ sống, hai cõi âm dương, giới giới bên kia, kẻ sống kẻ chết có mối “hữu tình”, đồng khí Do đó, Kiều nói, “Thác thể phách tinh anh/ Dễ hay tình lại gặp tình/ Chờ xem thấy hiển linh bây giờ” Kẻ sống có niềm tin gặp gỡ với kẻ cõi chết Và thật Đạm Tiên hiển linh: Một lời nói chửa kịp thưa/ Chút đâu trận gió cờ đến ngay/ Ào đổ lộc rung cây/ Ở dường có hương bay nhiều/ Dè chừng gió lần theo/ Dấu giày bước in rêu rành rành Quan hệ người “cõi người ta” cõi ma gần gũi, thân tình (Chớ nề u hiển chị em), thơng hiểu (Sẵn ta kiếm vài nén nhang/ Gọi gặp gỡ đường/ Họa người suối vàng biết cho) Phương tiện trung gian để giao tiếp với kẻ cõi ma thi ca, nhang khói, lời khấn vái (Sẵn ta kiếm vài nén hương Lầm rầm khấn vái nhỏ to Vạch da vịnh bốn câu ba vần) Gió phương tiện để đưa kẻ cõi bên trở dương thế, dẫn Gió lạ, khác thường, bí ẩn (gió cờ, ào) Kẻ cõi ma, Đạm Tiên, tồn người, đọc cổ thi, thơng hiểu chữ nghĩa Đạm Tiên bình phẩm thơ Kiều làm bãi tha ma “ném châu gieo vàng”; thơ Kiều làm chiêm bao “tú khẩn cẩm tâm khác thường” Họ lấy ngâm vịnh, thi văn để thông hiểu nhau, bậc tài hoa thời trung đại thường Cõi ma khơng có Đạm Tiên mà có hội đoạn trường, có hội chủ, có sinh hoạt thi văn, xướng họa (tập đoạn trường), nghĩa có tổ chức, lớp lang Không gian ma quái, huyền hoặc, thực ảo, siêu hình thực, hữu hìnhhình pha xen phần mở đầu truyện tạo khơng khí ghê rợn, kinh khiếp, u minh, dấu cho thấy Truyện Kiều không truyện kể giới thực mà giới siêu hình Khơng gian siêu hình tiếp đến Truyện Kiều cõi chiêm bao Kiều có lúc nói chiêm bao, cõi mộng: – Bây rõ mặt đôi ta Biết đâu chẳng chiêm bao – Tưởng Rõ ràng mở mắt ngờ chiêm bao Chiêm bao Kiều mặt ảo ảnh, dễ tan biến mặt khác thấy chiêm bao thật quý giá, đáng để suy nghĩ Trong Truyện Kiều, có lần Nguyễn Du mô tả giấc mộng tất báo mộng linh ứng Mơtif báo mộng hay thường gặp văn học trung đại, đặc biệt truyện truyền kỳ tiểu thuyết chương hồi Người trung đại tin vào điềm triệu, mộng triệu Có họ xuất quân, đăng quang, khởi hành, xây cất… theo điều báo mộng Người ta suy đoán cát hung, lành từ mộng triệu Thường trước kiện lớn xảy cho cá nhân, dòng họ có điều báo trước chiêm bao Cũng thế, văn học trung đại, nhà văn thường mô tả giấc mơ, lấy điềm triệu mơ để thông báo tương lai nhân vật, không dựa vào kiện, lơgic xã hội Miêu tả giấc mộng trở thành phương tiện nghệ thuật phổ biến Chiêm bao, giấc mơ không hệ ám ảnh mà Truyện Kiều, hệ linh cảm Một người mang linh cảm điều chẳng lành, thấy điều chiêm bao Kiều nhân vật mang linh cảm, hay nói điều khơng chắn, bất an, hư vô tương lai: – Thấy người nằm biết sau – Một dày mỏng biết có nên – Biết đâu chẳng chiêm bao Những linh tính bất an gia cố giấc chiêm bao gặp Đạm Tiên lần thứ Giấc mơ chứng thực bước đầu cho linh cảm đau khổ đời Cõi chiêm bao, báo mộng có giá trị chứng lý cho linh tính tương lai Cõi mộng vơ thức trở thành không gian chứa điều tiên tri Kiều giải đốn điều sau giấc mơ lần thứ gặp Đạm Tiên: Cứ mộng triệu mà suy/ Phận thơi có mai sau Ở lần thứ hai, Kiều gặp Đạm Tiên mơ sau tự lầu xanh (Trong mê dường đứng bên nàng/ Rỉ rằng: “Nhân dở dang/ Đã toan trốn nợ đoạn tràng sao/ Số nặng nghiệp má đào/ Người dù muốn trời cho/ Hãy xin hết kiếp liễu bồ/ Sông Tiền Đường hẹn hò sau) Kiều gọi giấc mơ “thần mộng” (Và thần mộng lấy lời) tin vào lập luận duyên kiếp, duyên nghiệp Đạm Tiên Ở lại xuất mơtif “đốn mộng”, “giải mộng” Sau giấc mơ này, Kiều chấp nhận làm kỹ nữ Quan niệm nhân duyên, tiền định số phận trở thành phương tiện hóa giải cho tình lúc Giấc mơ lần thứ ba Kiều thấy Đạm Tiên có lời giải thích thân phận kiếp tiên báo tương lai “phúc dày” sau này, Kiều có đời lời mộng (Mơ màng phách quế, hồn mai/ Đạm Tiên thấy người ngày xưa/ Rằng: “Tơi có lòng chờ/ Mất công mười năm thừa đây/ Chị phận mỏng phúc dày/ Kiếp xưa vậy, lòng dễ ai/ Tâm thành thấu đến trời/ Bán hiếu, cứu người nhân/ Một niềm nước dân/ Âm cơng cất đồng cân già/ Đoạn trường sổ rút tên ra/ Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau/ Còn nhiều hưởng thụ sau/ Duyên xưa tròn trặn, phúc sau dồi dào) Tác động trực tiếp giấc mơ đến Kiều làm nhân vật bâng khuâng, “ngơ ngẩn biết sao” gián tiếp, tiếp thêm niềm hạnh phúc làm cho Kiều “mừng rỡ trăm bề” gặp lại sư Giác Duyên Nhân vật hồn ma Đạm Tiên thấy ba giấc mơ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhân vật Lần thứ nhất, làm Kiều “rền rỉ trướng loan”, âu lo; lần thứ hai, góp phần đưa đến định tồn lầu xanh lần thứ ba, nói, góp phần làm nàng “mừng rỡ” Đây vài ba lần mừng vui hoi Kiều Đạm Tiên hoạt động vào lúc chiều tà (ở bãi tha ma) (Tà tà bóng ngả tây) ban đêm, có trăng (lần thứ hai, Chênh chênh bóng nguyệt xế mành lần thứ ba, sơng Tiền Đường, lúc Mảnh trăng gác non đoài) Hồn ma thơng suốt sự, di chuyển tới không gian, đeo bám, ám ảnh Kiều Trong đó, Kiều gặp Đạm Tiên trạng thái vừa tỉnh vừa mê, vừa có ý thức vừa vơ thức Ở giấc mơ lần thứ “thiu thiu” (Tựa ngồi bên triện thiu thiu), lần thứ hai, gặp “trong mê” (Trong mê dường đứng bên nàng), lần cuối cùng, Đạm Tiên đến lúc Kiều “thiêm thiếp giấc vàng” (Nàng thiêm thiếp giấc vàng chưa phai) Giấc mơ trở thành môtif truyện Giấc mơ thứ tư Truyện Kiều (Thúy Vân nằm mơ thấy chị) nằm kiểu thức môtif Kim Vân Kiều truyện Thanh Tâm Tài Nhân có tới giấc mơ(5) Nguyễn Du lược bỏ giấc mơ Kiều gặp Kim Trọng Đối với Nguyễn Du, giấc mơ mang tính thần bí, ln gợi linh cảm, linh tính đó, mộng triệu, đó, giấc mơ đơn thuần, thơng thường khơng có tính huyền bí giấc mơ Kiều gặp Kim Trọng chưa đáp ứng quan niệm ông siêu việt, khác lạ cõi mộng nên bị lược bỏ Cũng khác với Kim Vân Kiều truyện, Nguyễn Du khơng nói đến chi tiết nói Kiều gặp Đạm Tiên sơng Tiền Đường giấc mơ lần thứ nhất, sau lễ tảo mộ mà dời chi tiết đến giấc mơ lần thứ hai lầu xanh Tú Bà Sự di chuyển thuyết phục lần thứ nhất, Kiều sống không gian “êm đềm trướng rủ che”, chưa có dấu hiệu lưu lạc, đó, giấc mơ gặp Đạm Tiên lần thứ hai, Kiều nênh, việc di chuyển nơi chốn khó tránh khỏi Mơtif giấc mơ cho thấy Nguyễn Du khơng mơ tả ý thức mà đề cập đến linh cảm, linh thức, trạng thái tâm lý thuộc tiềm thức Ơng mơ tả ảo giác, điều mẻ thời ấy, đoạn Kiều trao duyên Giấc mơ mẫn gốc mà văn thuộc hàng đề cập đến Kinh Thánh Điều mở hướng tiếp cận cho Truyện Kiều Ngoài cõi ma, cõi chiêm bao, Truyện Kiềukhơng gian kiếp Nguyễn Du hay nói đến kiếp, kiếp: kiếp tu xưa, kiếp người, kiếp oan gia, kiếp phong trần, kiếp liễu bồ, kiếp này… Nguyễn Du nhân vật ông tin vào tiền định, đặt kiếp trước, không gian tiền thân Kim Trọng suy tư duyên tiền định với Kiều sau gặp gỡ (Ví duyên nợ ba sinh/ Làm chi đem thói khuynh thành trêu ngươi) Khi đến hiên Lãm Thúy, Kim Trọng tin duyên kiếp trước (Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây) Theo đó, nhân vật tin tiền kiếp có bàn tay dàn xếp quan hệ người Kiếp trước siêu hình có sức mạnh, có cơng định Đối với Kiều, kiếp ấn định từ kiếp trước, nhân quả, nghiệp duyên Lời Đạm Tiên giấc mơ lần thứ thứ hai cho thấy điều Ở đó, Đạm Tiên giải thích thân phận Kiều ngơn ngữ Phật học (quả kiếp nhân duyên, nghiệp…) Kiều cho kiếp nặng nợ, tức tin vào nhân quả, kiếp Do đó, Kiều tồn kiếp trước có hành động gây tai họa cho kiếp này, cần phải trả (Kiếp trả nợ chưa xong) Ngay tài Kiều hình thành từ kiếp trước, nhờ tu tề đó, lời Kim Trọng ca ngợi tài thơ Kiều (Kiếp tu xưa ví chưa dày/ Phúc đổi giá cho ngang) Đối với Kiều, kiếp này, theo dòng luân hồi, kiếp đau khổ (Kiếp phong trần biết cho Kiếp người đến thơi) Do “vụng đường tu” kiếp trước, nên Kiều chấp nhận phải bù đền (Kiếp xưa vụng đường tu/ Kiếp chẳng kẻo đền bù xuôi) Đối với tất đau đớn đời, Kiều giải thích, cho nghiệp dun tiền kiếp (Đã đành túc trái tiền oan/ Cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chi) Không gian tiền kiếp, hành động có vị trí lớn cách phân tích, giải thích số phận kiếp Tất nhiên, bên cạnh có “mệnh”, “số” Nho giáo yếu tố khác tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc Lão giáo phù thủy Khơng có tiền kiếp, kiếp, nhân vật tin vào hậu kiếp Kiều nghĩ đến tái sinh, đến kiếp lai sinh mai sau, sống lại, dù hình tướng khác (Tái sinh chưa dứt hương thề/ Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai) Kiếp sau Kiều lại kiếp (Kiếp trả nợ chưa xong/ Làm chi thêm nợ chồng kiếp sau) Giữa kiếp có quan hệ tương liên, khơng tách rời Do nghiệp báo, kiếp Kiều tai ương kiếp này, nhờ hiếu mục, cứu người, tình nghĩa cao sâu (Bán hiếu, cứu người nhân (lời Đạm Tiên) Hại người cứu muôn người/ Biết đường khinh trọng, biết lời phải (lời Tam Hợp đạo cô) nên Kiều “nhẹ nhàng nợ trước, đền bồi duyên sau” “phúc sau dồi dào” Điều có nghĩa Kiều sống kiếp khác, mẻ, hạnh phúc kiếp Ở đây, chủ nghĩa nhân đạo Nguyễn Du phát lộ Ông nhân vật trung tâm viên mãn lúc mà chờ kiếp sau xa vời khác Do đó, Kiều đồn viên, phu nhân ông quan Một không gian siêu hình Truyện Kiều khơng gian âm phủ Nguyễn Du gọi khơng gian tuyền đài, suối vàng, chín suối, địa ngục, cửu tuyền Theo quan niệm người trung đại, sau chết, người ta xuống âm phủ Ở đó, vị vua cai quản có tên Diêm Vương, có phán quan xét xử, có kẻ thừa hành mệnh lệnh ngưu đầu mã diện (đầu trâu, mặt ngựa) thứ ngạ quỷ khác Ở âm phủ có sổ sinh tử ghi quê quán, hành tung, tội lỗi kẻ chết, có lửa, vạc dầu, xiềng xích để trừng trị kẻ phạm tội Cơ hồ âm phủ, dù cõi âm người sống phải chịu phán quyết, hình thức trừng phạt Trong Truyện Kiều, nhân vật Kiều nói xuống âm phủ, mang lòng tình cảm lúc (Nợ tình chưa trả cho ai/ Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan) Ở Kiều ơm ấp, nặng nợ, suy tư mang theo dang dở dương Ở cõi âm, Kiều thấy hê, mãn nguyện, hài lòng, Thúy Vân Kim Trọng hạnh phúc (Chị dù thịt nát xương tan/ Ngậm cười chín suối thơm lây) Những điều có nghĩa mối liên hệ với người dương gian, với kẻ sống kẻ âm phủ dường không bị đứt đoạn, âm vọng hành động, tình cảm trần tiếp tục, dư vang Ở âm phủ, kẻ chết cần đến cảm thơng, hóa độ, an ủi, lời Kiều nói với Vân: Dạ đài cách mặt khuất lời/ Rảy xin chén nước cho người thác oan Tuy nhiên, dù xuống âm ty linh hồn kẻ chết không (Thác thể phách, tinh anh) Như thế, linh hồn, theo Nguyễn Du, bất tử, ln mang theo ký ức, hồi niệm, trở với trần gian, lời Kiều nói: Mai sau dù có bao giờ/ Đốt lò hương ấy, so tơ phím này/ Trơng cỏ cây/ Thấy hiu hiu gió hay chị về/ Hồn mang nặng lời thề/ Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai Kẻ làm trung gian cõi người âm phủ Truyện Kiều nhân vật đạo nhân Vị nói có khả thơng huyền, phi phù trí quỷ, xuất thần, đến với cõi âm cõi tiên: Gần miền nghe có thầy/ Phi phù trí quỷ, cao tay thơng huyền/ Trên tam đảo, cửu tuyền/ Tìm đâu biết tin rõ ràng Quả thật, ơng ta đến âm phủ “chưa tàn nén hương”: Đạo nhân phục trước tĩnh đàn/ Xuất thần giây phút, chưa tàn nén hương Ở âm phủ, vị đạo sĩ có hành động theo niềm tin dân gian tra cứu sổ tử sinh Sổ danh sách có ghi tên kẻ tử sinh hành trạng họ Việc họ khơng có mặt âm phủ, rút tên khơng có nghĩa họ sống Khi trở về, vị đạo nhân “minh bạch nói tường” “Mặt nàng chẳng thấy, việc nàng tra” Sự xuất nhân vật đạo sĩ với việc đốt hương, lập tĩnh đàn, “sắm sanh lễ vật” có liên quan đến tín ngưỡng lên đồng, nhập đồng thuật dân gian Lão giáo phù thủy Lời vị đạo nhân sau vào âm phủ, cho biết Kiều chưa chết mắc nạn, Kiều Thúc Sinh lại gặp ối ăm sau chân xác Khơng gian siêu hình cuối Truyện Kiều cõi trời, với đấng ngự trị ông trời Trời Truyện Kiều gọi hóa cơng, tạo, ông tơ… Thượng đế (tức trời) cõi trời “là định đề tồn nhãn quan người trung đại giới”(6) Trời Truyện Kiều có tính cách, có quyền uy vô lượng, đặt điều khiển điều trần gian Trời cho tác hợp hay phân li (Ông tơ ghét bỏ chi nhau/ Chưa vui sum họp sầu chia phơi), ganh ghét (Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen), phũ phàng, vơ tâm (Phũ phàng chi bất hóa cơng), ban phát tư chất (Thơng minh vốn sẵn tính trời), tùy hứng, tùy ý (Khuôn thiêng dù phụ tấc thành/ Cũng liều bỏ xuân xanh đời)… Trời đối tượng để người kêu than nỗi oan khốc (Oan kêu trời xa), lực ấn định vận rủi may (Rủi may âu trời) Thuộc cõi trời có tinh tú khác chúng chiếu ứng tới thân phận người trăng chẳng hạn: Trăng già độc địa làm sao/ Cầm dây chẳng lựa, buộc vào tự nhiên Trăng “nguyệt lão”, “nguyệt quái” Trong Truyện Kiều, cõi trời với lực ơng trời hành tung ông “mệnh trời” chi phối phần lớn chủ đề, giọng điệu, số phận nhân vật, cách thức Nguyễn Du giải thích đời Dưới mệnh trời, người trở nên bé nhỏ, mong manh: – Rằng bèo bọt chút thân – Rằng chút phận đàn bà – Thiếp hoa lìa cành – Nàng bách sóng đào Nổi chìm mặc lúc rủi may – Nàng rằng: “Chút phận ngây thơ” Vì thế, người Truyện Kiều khơng quyền tự quyết, mà bị định đoạt Nguyễn Du khuyên người ta đừng “trách lẫn trời gần, trời xa” ông không tin vào khả người (Xưa nhân định thắng thiên nhiều), theo ơng, người có “thiện căn” (Thiện lòng ta) Như vậy, Truyện Kiều khơng giới thực mà có khơng gian siêu hình lực cư ngụ Các lực lập trình kiện không gian thực kiện phải diễn theo ấn định Do đó, người số phận bị điều khiển lực siêu hình, khơng có quyền, có khả tự Ở xuất tư tưởng tiền định chủ đề bất lực, bất túc người thời trung đại Tất “có trời”, “con tạo”, duyên nghiệp… Các giới siêu hình giới thực khơng có tách bạch, biện biệt rõ ràng mà hòa lẫn, pha trộn vào nhau, tương tác Điều cho thấy tư nguyên hợp, đa nguyên giới người trung đại Cuộc đời vừa thực vừa thần bí, âm dương đan xen Các lực thuộc khơng gian siêu hình hướng giới thực người để phán quyết, định đoạt, hành hạ Con người phải khơng ngừng tranh chấp với lực để hữu, để đòi quyền hạnh phúc Trong tranh chấp này, giá trị nhân Truyện Kiều phát lộ Trong quan hệ cõi trần khơng gian siêu hình có nhân vật trung gian Đạm Tiên trung gian cõi người với cõi ma; đạo nhân nối âm phủ dương gian; “mệnh trời” gạch nối cõi trời trần kiếp lại có quan hệ tương liên chặt chẽ, nghiệp duyên, nghiệp báo, nhân có vai trò quan trọng Lời nói, hành động nhân vật thuộc không gian siêu hình có tác động quan trọng đến tâm lý, lựa chọn, hành động nhân vật thuộc giới thực Chúng để giải thích số phận, nội tâm nhân vật, đặc biệt Kiều, khơng có yếu tố thực, nguyên nhân xã hội Truyện Kiều không chuyện kể trần gian mà câu chuyện giới siêu hình vơ ảnh T.N.H.T (SH317/07-15) ………………………………………… (1) Lê Đình Kỵ, Truyện Kiều chủ nghĩa thực, Hội nhà văn Tp Hồ Chí Minh, 1992, tr 288 – 308 (2) Trần Đình Sử, Khơng gian nghệ thuật Truyện Kiều/ Trong sách Những giới nghệ thuật thơ, Nxb Giáo dục, H.,1997, tr 372 – 390 (3) A JA Gurêvich, Những phạm trù văn hóa trung cổ, Hồng Ngọc Hiến dịch, Nxb Giáo dục, H.,1996, tr 73 (4) Trần Nho Thìn, Văn học trung đại Việt Nam góc nhìn văn hóa, Nxb Giáo dục, H.,2003, tr 52 (5) Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Nguyễn Đức Vân, Nguyễn Khắc Khanh dịch, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 1999 (6) A JA Gurêvich, sđd, tr ... lớp lang Không gian ma quái, huyền hoặc, thực ảo, siêu hình thực, hữu hình vơ hình pha xen phần mở đầu truyện tạo khơng khí ghê rợn, kinh khiếp, u minh, dấu cho thấy Truyện Kiều không truyện kể... minh, dấu cho thấy Truyện Kiều không truyện kể giới thực mà giới siêu hình Khơng gian siêu hình tiếp đến Truyện Kiều cõi chiêm bao Kiều có lúc nói chiêm bao, cõi mộng: – Bây rõ mặt đôi ta Biết đâu... mãn lúc mà chờ kiếp sau xa vời khác Do đó, Kiều đồn viên, phu nhân ơng quan Một khơng gian siêu hình Truyện Kiều khơng gian âm phủ Nguyễn Du gọi khơng gian tuyền đài, suối vàng, chín suối, địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Không gian siêu hình trong truyện kiều , Không gian siêu hình trong truyện kiều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn